0

Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

45 28 0
 • Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:27

tài chính từ nước ngoài trong một kỳ nhất định. Điều này phản ánh sự khác biệt cơ bản về cách thức hai nhóm giao dịch này ảnh hưởng đến tương lai. Khi một người dân Mỹ bán một hàng hóa [r] (1)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Chương 18 K Kiinnhh ttếế vvĩĩ mmôô vv nnnn kkiinnhh ttếế mm Du khách vui, du khách buồn „Bạn thấy họ bước vào cửa, túi mua hàng chuyển vào phịng để mũ áo Tơi muốn nói họ chi tiêu Đó đồng tiền độc quyền họ.‟ Bà quản lý nhà hàng New York mô tả du khách châu Âu chiếm tỷ trọng lớn hoạt động kinh doanh nhà hàng vào mùa hè năm 2008 Trong đó, du khách Mỹ châu Âu gặp phải cú sốc hóc búa Một người Mỹ với gia đình gồm bốn người sang chơi Paris, giải thích thay đổi kế hoạch nghỉ họ: „Chắc không lâu Chắc chúng tơi phải ăn bánh mì phơ mai.‟ Tình hình thật khác so với năm 2000, báo tờ New York Times chạy hàng tít: „Đồng USD giúp du khách sống tốt với giá hời châu Âu.‟ Điều xảy ra? Câu trả lời là: có thay đổi lớn giá trị tương đối đồng EUR, đồng tiền sử dụng phần lớn nước châu Âu, đồng USD Ở mức thấp vào năm 2000, EUR có giá trị vào khoảng 85 cents Cho đến năm 2008, đồng tiền đáng giá 1,50 USD Điều làm cho giá trị tương đối USD EUR thay đổi? Ảnh hưởng thay đổi là gì? Đây số câu hỏi tìm hiểu kinh tế vĩ mơ kinh tế mở, phân ngành môn kinh tế vĩ mô giải mối quan hệ kinh tế quốc gia Trong chương này, ta tìm hiểu số vấn đề then chốt kinh tế vĩ mô kinh tế mở: yếu tố xác định cán cân toán nước, yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối, hình thức khác sách tỷ nước ban hành, mối quan hệ tỷ giá hối đối sách kinh tế vĩ mô Năm 2008, giá trị đồng USD thấp giá trị đồng EUR cao đến mức du khách châu Âu lũ lượt kéo sang Hoa Kỳ tham quan mua sắm (2)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Bạn học chương này: Ý nghĩa tài khoản cán cân toán  Các yếu tố xác định dòng vốn quốc tế  Vai trò thị trường ngoại hối tỷ giá hối đoái Tầm quan trọng tỷ giá hối đoái thực vai trị tài khoản vãng lai Những cân nhắc khiến nước chọn lựa chế tỷ giá khác nhau, tỷ giá cố định tỷ giá thả  Tại yếu tố cân nhắc kinh tế mở ảnh hưởng đến sách kinh tế vĩ mô chế tỷ giá thả Dịng vốn cán cân tốn Năm 2007, người sống nước Mỹ bán khoảng 4,5 nghìn tỷ giá trị vật chất cho người sống nước khác đổi lại họ mua khoảng 4,5 nghìn tỷ vật chất Loại vật chất gì? Tất loại Dân chúng nước Mỹ (bao gồm doanh nghiệp hoạt động Hoa Kỳ) bán máy bay, trái phiếu, lúa mì, nhiều mặt hàng khác cho người dân nước khác Người dân Mỹ mua ô tô, cổ phiếu, dầu, nhiều mặt hàng khác từ người dân nước khác Làm ta theo dõi giao dịch này? Trong chương 7, ta biết nhà kinh tế học theo dõi kinh tế nội địa thông qua sử dụng tài khoản sản lượng thu nhập quốc gia Các nhà kinh tế học theo dõi giao dịch quốc tế tập hợp số liệu khác có liên quan, gọi tài khoản cán cân toán Các tài khoản cán cân toán Các tài khoản cán cân tốn nước tóm tắt giao dịch đất nước với nước khác Để hiểu ý tưởng ẩn chứa sau tài khoản cán cân toán, ta xem ví dụ qui mơ nhỏ: khơng phải đất nước mà trang trại gia đình Ví dụ, ta biết thơng tin sau tình hình tài năm qua Costas, chủ sở hữu trang trại artichoke California:  Họ kiếm 100.000 USD nhờ bán artichoke  Họ chi tiêu 70.000 USD để điều hành trang trại, bao gồm việc mua máy móc họ chi tiêu thêm 40.000 USD để mua thực phẩm, trả tiền điện, thay ô tô cũ, v.v…  Họ nhận 500 USD tiền lãi tài khoản ngân hàng phải trả 10.000 USD lãi vay hợp đồng mua nhà trả góp  Họ vay thêm khoản vay trị giá 25.000 USD để chi trả cho việc tân trang sửa chữa trang trại không sử dụng hết số tiền vay lúc Vì họ ký gửi chỗ lại vào ngân hàng (3)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân bảng 18-1 trình bày việc bán mua hàng hóa dịch vụ: bán artichoke; mua tạp phẩm, dầu đốt, tơ v.v… Dịng thứ hai trình bày khoản tốn lãi vay: lãi Costas nhận từ tài khoản ngân hàng lãi họ trả cho hợp đồng mua nhà trả góp Dịng thứ ba trình bày tiền mặt thu vào từ việc vay mượn so với tiền ký gửi ngân hàng Trong dịng, ta trình bày dịng vào rịng từ loại giao dịch Vì thế, giá trị ròng dòng thứ -10.000 USD, Costas chi tiêu nhiều 10.000 USD so với thu vào Giá trị ròng dòng thứ hai -9.500 USD, chênh lệch tiền lãi Costas nhận từ tài khoản ngân hàng tiền lãi họ trả cho hợp đồng mua nhà trả góp Giá trị ròng dòng thứ ba 19.500 USD: Costas nhận khoản vay 25.000 USD ký gửi 5.500 USD giá trị khoản vay vào ngân hàng Các tài khoản cán cân toán nước tóm tắt giao dịch đất nước với nước khác Bảng 18-1 Năm tài Costas Nguồn tiền Sử dụng tiền Giá trị ròng Mua hay bán hàng hóa dịch vụ Bán Artichoke: 100.000 USD Hoạt động trang trại chi phí sinh hoạt: 110.000 USD -10.000 USD Thanh toán lãi vay Lãi nhận từ tài khoản ngân hàng: 500 USD Lãi trả khoản vay mua nhà trả góp: 10.000 USD -9.500 USD Vay tiền gửi Tiền nhận từ khoản vay mới: 25.000 USD Tiền ký gửi vào ngân hàng: 5.500 USD +19.500 USD Tổng 125.500 USD 125.500 USD USD Dịng cuối trình bày tổng tiền mặt có từ tất nguồn tổng tiền mặt sử dụng Hai giá trị tổng theo định nghĩa: USD có nguồn gốc, USD nhận được sử dụng vào việc (Nếu Costas dấu tiền xuống nệm nhỉ? Khi giá trị phải tính „cách sử dụng‟ khác tiền mặt.) Tài khoản cán cân tốn nước tóm tắt giao dịch đất nước với giới tương tự cách ta vừa tóm tắt năm tài Costas (4)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Dịng bảng 18-2 trình bày khoản tiền phát sinh từ việc bán mua hàng hóa dịch vụ Ví dụ, giá trị xuất lúa mì phí mà nước ngồi trả cho cơng ty tư vấn Hoa Kỳ trình bày cột thứ hai; giá trị nhập dầu phí mà cơng ty Mỹ trả cho trung tâm tổng đài Ấn Độ - người thường trả lời gọi 1-800 – xuất cột thứ ba Dịng trình bày thu nhập từ yếu tố sản xuất – thu nhập mà nước trả cho việc sử dụng yếu tố sản xuất thuộc sở hữu người dân nước khác Phần lớn mục có nghĩa thu nhập đầu tư: tiền lãi trả cho khoản vay từ hải ngoại, lợi nhuận công ty thuộc sở hữu nước ngồi v.v… Ví dụ, lợi nhuận Disneyland Paris, thuộc sở hữu công ty Walt Disney Hoa Kỳ, trình bày cột hai; lợi nhuận thu hoạt động Hoa Kỳ cơng ty tơ Nhật Bản trình bày cột ba Mục bao gồm thu nhập lao động Ví dụ, tiền lương kỹ sư Mỹ làm việc tạm thời công trường xây dựng Dubai xếp vào cột hai Bảng 18-2 Cán cân toán Hoa Kỳ năm 2007 (tỷ USD) Các khoản toán từ nước ngồi Các khoản tốn cho nước ngồi Giá trị rịng 1 Mua bán hàng hóa dịch vụ 1.646 2.346 -700 2 Thu nhập yếu tố sản xuất 818 736 82 3 Chuyển giao - - -113 Tài khoản vãng lai (1 + + 3) -731 4 Mua bán tài sản thức 411 22 389 5 Mua bán tài sản tư nhân 1.653 1.269 386 Tài khoản tài (4 + 5) 775 Tổng - - 44 Nguồn: Văn phịng phân tích kinh tế (5)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Lưu ý bảng 18-2 trình bày giá trị rịng khoản chuyển giao Đó phủ Hoa Kỳ cung cấp ước lượng giá trị rịng, khơng tách chuyển giao cho nước chuyển giao từ nước ngồi Hai dịng bảng 18-2 trình bày khoản tiền có từ việc bán mua tài sản, xếp theo thành phần người mua bán Dịng trình bày giao dịch liên quan đến phủ hay quan phủ, chủ yếu ngân hàng trung ương Như ta tìm hiểu sau đây, năm 2007, hầu hết hoạt động bán Hoa Kỳ mục liên quan đến việc tích lũy dự trữ ngoại tệ ngân hàng trung ương Trung Quốc nước xuất dầu Dịng trình bày mua bán tài sản tư nhân Ví dụ, năm 2008, công ty Bỉ InBev mua lại công ty nước giải khát Mỹ Budweiser; doanh vụ trình bày cột dòng Việc mua cổ phiếu châu Âu nhà đầu tư Mỹ trình bày cột dịng Cán cân toán tài khoản vãng lai nước hay gọi đơn giản tài khoản vãng lai, cán cân tốn hàng hóa dịch vụ cộng với khoản chuyển giao ròng thu nhập yếu tố sản xuất Cán cân toán hàng hóa dịch vụ nước chênh lệch xuất nhập khẩu đất nước kỳ định Cán cân thương mại hàng hóa hay cán cân thương mại chênh lệch xuất nhập hàng hóa nước Cán cân tốn tài khoản tài nước, hay gọi đơn giản tài khoản tài chính (tài khoản vốn) chênh lệch bán tài sản tài cho nước ngồi mua tài sản tài từ nước kỳ định Khi trình bày bảng 18-2, ta tách biệt dịng 1, 2, thành nhóm dịng vào nhóm khác Điều phản ánh khác biệt cách thức hai nhóm giao dịch ảnh hưởng đến tương lai Khi người dân Mỹ bán hàng hóa lúa mì cho người nước ngồi, việc giao dịch kết thúc Nhưng tài sản tài trái phiếu khác Nên nhớ, trái phiếu cam kết trả lãi vốn vay tương lai Vì thế, người dân Mỹ bán trái phiếu cho người nước ngồi, việc mua bán tạo nghĩa vụ nợ: người dân Mỹ phải trả lãi hoàn trả vốn gốc tương lai Tài khoản cán cân toán phân biệt giao dịch không tạo nghĩa vụ nợ giao dịch tạo nghĩa vụ nợ Những giao dịch không tạo nghĩa vụ nợ xem phần cán cân toán tài khoản vãng lai, thường gọi đơn giản tài khoản vãng lai: cán cân tốn hàng hóa dịch vụ cộng với toán chuyển giao quốc tế ròng thu nhập yếu tố sản xuất Số dư dòng bảng 18-2 -700 tỷ USD, tương ứng với phần quan trọng tài khoản vãng lai: cán cân tốn hàng hóa dịch vụ, chênh lệch kim ngạch xuất kim ngạch nhập kỳ cho trước Nhân tiện, bạn đọc báo cáo tin tức kinh tế, bạn thấy nói tới số đo khác, cán cân thương mại hàng hóa, hay đơi gọi ngắn gọn cán cân thương mại Đây (6)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân là số đo khơng hồn chỉnh, số liệu thương mại dịch vụ quốc tế khơng xác số liệu thương mại hàng hóa vật chất, chậm thu thập Tài khoản vãng lai, ta vừa thấy, bao gồm giao dịch quốc tế không tạo nghĩa vụ nợ Những giao dịch liên quan đến việc mua bán tài sản tài tạo nghĩa vụ nợ tương lai, xem phần cán cân toán tài khoản tài chính, hay gọi đơn giản là tài khoản tài (Cho đến đến vài năm trước đây, nhà kinh tế học thường gọi tài khoản tài tài khoản vốn Chúng ta sử dụng thuật ngữ nay, bạn tình cờ gặp lại thuật ngữ cũ.) Vậy làm cộng tất lại? Những dòng tơ mờ bảng 18-2 trình bày điểm then chốt: tài khoản vãng lai tài khoản tài chung nước Mỹ năm 2007 Như bạn thấy, năm 2007, Hoa Kỳ có thâm hụt tài khoản vãng lai: số tiền đất nước trả cho nước ngồi hàng hóa, dịch vụ, yếu tố sản xuất, chuyển giao nhiều số tiền đất nước nhận Đồng thời, đất nước có thặng dư tài khoản tài chính: giá trị tài sản Hoa Kỳ bán cho nước nhiều giá trị tài sản mua từ nước ngồi Trong số liệu thức, thâm hụt tài khoản vãng lai thặng dư tài khoản tài Hoa Kỳ gần bù trừ lẫn nhau, khơng hồn tồn: thặng dư tài khoản tài nhiều 44 tỷ USD so với thâm hụt tài khoản vãng lai Nhưng sai số thống kê, phản ánh tình trạng khơng hồn hảo số liệu thức (Và sai số 44 tỷ USD bạn đo lường dòng vào dịng 4,5 nghìn tỷ khơng phải tệ!) Thật ra, qui luật việc hạch toán cán cân toán tài khoản vãng lai tài khoản tài cộng lại phải khơng: (18-1) Tài khoản vãng lai (CA) + Tài khoản tài (FA) = Hay CA = -FA Tại phương trình 18-1 phải thỏa? Ta thấy cách giải thích bảng 18-1, cho thấy tài khoản gia đình Costas: Tổng cộng, nguồn tiền phải việc sử dụng tiền Điều áp dụng cho tài khoản cán cân tốn Hình 18-1, dạng biểu đồ lưu chuyển mà ta thấy bổ ích thảo luận kinh tế vĩ mơ nội địa, giúp bạn hình dung việc cộng dồn được thực Thay biểu thị dịng tiền kinh tế quốc gia, hình 18-1 trình bày dịng tiền kinh tế quốc gia Dòng tiền chảy vào Hoa Kỳ từ phần lại giới để tốn cho hàng hóa dịch vụ, toán cho việc sử dụng yếu tố sản xuất thuộc sở hữu nước Mỹ, toán chuyển giao Các dòng tiền (biểu thị mũi tên xanh bên dưới) cấu phần có giá trị dương tài khoản vãng lai Tiền chảy vào Hoa Kỳ từ người nước mua tài sản Mỹ (như biểu thị mũi tên đỏ bên dưới) – cấu phần có giá trị dương tài khoản tài (7)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân (18-2) Các khoản mục dương tài khoản vãng lai (mũi tên xanh bên dưới) + khoản mục dương tài khoản tài (mũi tên đỏ bên dưới) = Các khoản mục âm tài khoản vãng lai (mũi tên xanh bên trên) + khoản mục âm tài khoản tài (mũi tên đỏ bên trên) Phương trình 18-2 viết lại sau: (18-3) Các khoản mục dương tài khoản vãng lai – khoản mục âm tài khoản vãng lai + khoản mục dương tài khoản tài – khoản mục âm tài khoản tài = Phương trình 18-3 tương đương với phương trình 18-1: Tài khoản vãng lai cộng tài khoản tài – hai khoản mục dương trừ khoản mục âm – không Nhưng yếu tố xác định tài khoản vãng lai tài khoản tài chính? Hình 18-1 Cán cân toán Các mũi tên xanh tiêu biểu cho giá trị toán hạch toán vào tài khoản vãng lai Các mũi tên đỏ tiêu biểu cho giá trị toán hạch toán vào tài khoản tài Vì tổng dịng vào Hoa Kỳ phải tổng dòng khỏi Hoa Kỳ, nên tổng tài khoản vãng lai tài khoản tài khơng Dành cho óc hay thắc mắc GDP, GNP, tài khoản vãng lai Thanh toán cho phần cịn lại giới hàng hóa dịch vụ, thu nhập yếu tố sản xuất, chuyển giao Thanh tốn cho phần cịn lại giới tài sản Thanh toán cho Hoa Kỳ hàng hóa dịch vụ, thu nhập yếu tố sản xuất, chuyển giao Thanh toán cho Hoa Kỳ tài sản Hoa Kỳ (8)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Khi ta thảo luận hạch toán thu nhập quốc gia chương 7, ta suy phương trình liên hệ GDP với cấu phần chi tiêu: Y = C + I + G + X – IM Trong X IM xuất nhập hàng hóa dịch vụ Nhưng ta học, cán cân tốn hàng hóa dịch vụ cấu phần cán cân tài khoản vãng lai Tại phương trình thu nhập quốc gia khơng sử dụng tổng thể tài khoản vãng lai? Câu trả lời tổng sản lượng nội địa (GDP), giá trị hàng hóa dịch vụ sản xuất nước, khơng bao gồm hai nguồn thu nhập bao gồm tính tài khoản vãng lai: thu nhập yếu tố sản xuất quốc tế chuyển giao quốc tế Lợi nhuận công ty Ford Motors Anh không bao gồm GDP Mỹ, tiền mà người nhập cư gốc Mỹ Latin chuyển gia đình họ q nhà khơng trừ khỏi GDP Nên ta có số đo bao quát mà bao gồm nguồn thu nhập này? Quả thật, tổng sản lượng quốc gia – GNP – có bao gồm thu nhập từ yếu tố sản xuất quốc tế Ước lượng GNP Hoa Kỳ khác ước lượng GDP GNP cộng thêm khoản mục thu nhập công ty Mỹ nước trừ khoản mục toán lãi trái phiếu thuộc sở hữu người Nhật hay Trung Quốc Tuy nhiên, khơng có số đo tính tốn thường xun mà bao gồm khoản toán chuyển giao Tại nhà kinh tế học sử dụng GDP số đo bao quát hơn? Hai lý Thứ nhất, mục đích ban đầu tài khoản quốc gia theo dõi việc sản xuất thu nhập Thứ hai, số liệu thu nhập yếu tố sản xuất tốn chuyển giao nói chung xem tương đối khơng đáng tin cậy Vì bạn cố gắng theo dõi thăng trầm kinh tế, việc tập trung vào GDP, vốn không dựa vào số liệu không đáng tin cậy này, xem xác đáng Thương mại có qua có lại Vâng Tớ vừa mua thêm nợ quốc gia của cậu Thế cậu mua sắm tí chút cho giáng (9)Paul Krugman; Robin Wells Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân So sánh toàn cầu: Thặng dư thâm hụt tài khoản vãng lai Hình trình bày cán cân tài khoản vãng lai, đơn vị tính tỷ USD, sáu thành phần tham gia lớn kinh tế toàn cầu hai năm, 1996 2007 Ba thành phần tham gia số – Hoa Kỳ, Trung Quốc Nhật Bản – nước riêng lẻ Ba thành phần cịn lại nhóm nước: Liên minh châu Âu, nước „châu Á công nghiệp hóa‟ (Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong Singapore, vốn đạt mức GDP đầu người cao) nước sản xuất dầu Trung Đông Cán cân tài khoản vãng lai (tỷ USD) Hoa Kỳ Liên minh châu Âu Châu Á mới công nghiệp hóa Nhật Bản Trung Đơng Trung Quốc Bạn thấy thâm hụt tài khoản vãng lai khổng lồ Hoa Kỳ năm 2007 lớn nhiều so với 11 năm trước Cho dù Hoa Kỳ chìm sâu vào thâm hụt tài khoản vãng lai, thành phần tham gia lớn khác tiến theo chiều ngược lại Trung Quốc có thặng dư nhỏ trước năm 2002 bắt đầu đạt thặng dư khổng lồ sau Các nước Trung Đông chủ yếu xuất dầu, bắt đầu có thặng dư nhiều sau năm 2002, giá dầu tăng Trong đó, Nhật Bản lúc có thặng dư đáng kể, châu Âu có tài khoản vãng lai gần cân năm 2007 Nhìn chung, tranh bao quát xem tranh mức thặng dư dồi Trung Quốc Trung Đông, lưu thông để tài trợ cho thâm hụt lớn phía Hoa Kỳ Khi mô tả thặng dư lớn nước Trung Quốc, số nhà kinh tế học gọi „sự dư dật tiết kiệm toàn cầu‟ Nguồn: Ngân hàng Thế giới (10)Paul Krugman; Robin Wells 10 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Tài khoản tài nước xác định giá trị bán tài sản rịng cho nước ngồi Tuy nhiên, có một cách khác để suy nghĩ tài khoản tài chính: số đo dịng vốn vào tiền tiết kiệm nước ngồi sẵn có để tài trợ chi tiêu đầu tư nước Những yếu tố xác định dịng vốn vào này? Phần việc giải thích phải chờ thêm lúc nữa, phần dịng vốn quốc tế thực phủ nước ngân hàng trung ương, mà hành động khác với nhà đầu tư tư nhân Nhưng ta tìm hiểu động dòng vốn mà kết định tư nhân thơng qua sử dụng mơ hình vốn vay triển khai chương 10 Khi sử dụng mơ hình này, ta có hai giả định đơn giản hóa quan trọng:  Ta đơn giản hóa thực tế dịng vốn quốc tế thơng qua giả định tất dịng vốn có hình thức vốn vay Trên thực tế, dịng vốn có nhiều dạng, bao gồm mua cổ phiếu công ty nước bất động sản nước đầu tư trực tiếp nước ngồi, công ty xây dựng nhà máy hay tiếp quản phương tiện sản xuất nước  Ta bỏ qua ảnh hưởng thay đổi kỳ vọng tỷ giá hối đoái, giá trị tương đối đồng tiền quốc gia khác Ta phân tích việc xác định tỷ giá hối đối sau chương Hình 18-2 mơ tả lại mơ hình vốn vay cho kinh tế đóng Trạng thái cân tương ứng với điểm E với lãi suất phần trăm, đường cung vốn vay S cắt đường cầu vốn vay D Nhưng dịng vốn quốc tế lưu thơng, biểu đồ thay đổi E xem không cịn trạng thái cân Ta phân tích ngun nhân kết dịng vốn quốc tế thơng qua sử dụng hình 18-3, trình bày thị trường vốn vay hai nước bên cạnh Hình 18-3 minh họa giới bao gồm hai nước, Hoa Kỳ Anh Phần (a) trình bày thị trường vốn vay Hoa Kỳ, trạng thái cân khơng có dịng vốn quốc tế điểm EUS với lãi suất phần trăm Phần (b) trình bày thị trường vốn vay Anh, trạng thái cân bằng khơng có dịng vốn quốc tế điểm EB với lãi suất phần trăm (11)Paul Krugman; Robin Wells 11 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Hình 18-2 Xem lại mơ hình vốn vay Căn theo mơ hình vốn vay, lãi suất cân xác định giao điểm đường cung vốn vay S đường cầu vốn vay D Ở điểm E, lãi suất cân phần trăm Hình 18-3 Thị trường vốn vay hai nước Ở ta trình bày hai nước, Hoa Kỳ Anh, nước có thị trường vốn vay riêng Lãi suất cân bằng phần trăm thị trường Hoa Kỳ có phần trăm thị trường Anh Điều này tạo động khiến vốn chảy từ Anh sang Mỹ (a) Hoa Kỳ (b) Anh Ta giả sử thêm người cho vay Anh xem việc cho người Mỹ vay tốt cho người đồng hương họ vay, người vay Mỹ xem khoản nợ người cho vay Anh khơng có tốn khoản nợ người cho vay Mỹ Trong trường hợp đó, dịng vốn từ Anh sang Mỹ tiếp tục chênh lệch lãi suất hai nước triệt tiêu Nói cách khác, Lãi suất Lãi suất cân Lượng vốn vay Lãi suất Lãi suất Lãi suất cân Mỹ Lãi suất cân Anh (12)Paul Krugman; Robin Wells 12 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân khi người dân hai nước tin tài sản nước tốt tài sản nước nghĩa vụ nợ nước tốt nghĩa vụ nợ nước, dịng vốn quốc tế làm cân lãi suất hai nước Hình 18-4 trình bày trạng thái cân thị trường vốn vay, lãi suất phần trăm hai nước Anh Mỹ Ở mức lãi suất này, lượng cầu vốn vay người vay Mỹ vượt lượng cung vốn vay người cho vay Mỹ Khoảng cách lấp đầy vốn vay „nhập khẩu‟ – nghĩa dòng vốn vào từ Anh Đồng thời, lượng cung vốn vay người cho vay Anh lớn lượng cầu vốn vay người vay Anh Lượng cung dư thừa „xuất khẩu‟ hình thức dịng vốn chảy sang Hoa Kỳ Và hai thị trường đạt trạng thái cân mức lãi suất chung phần trăm - ứng với lãi suất đó, tổng lượng cầu vốn vay người vay hai thị trường tổng lượng cung vốn vay người cho vay hai thị trường Hình 18-4 Những người cho vay Anh cho người Mỹ vay tiền, dẫn đến cân lãi suất mức phần trăm ở hai nước Ứng với lãi suất này, vay mượn người Mỹ vượt cho vay người Mỹ: mức chênh lệch bù đắp dòng vốn chảy vào Hoa Kỳ Trong đó, cho vay Anh vượt vay mượn Anh: mức chênh lệch bù đắp dòng vốn chảy khỏi nước Anh (a) Hoa Kỳ (b) Anh Nói vắn tắt, dịng vốn quốc tế giống dịng hàng hóa dịch vụ quốc tế Vốn lưu thông từ nơi vốn rẻ dịng vốn quốc tế sang nơi vốn đắt đỏ khơng có lưu thơng vốn Các yếu tố xác định dòng vốn quốc tế Mơ hình vốn vay kinh tế mở giúp ta hiểu dòng vốn quốc tế theo cung vốn vay cầu vốn vay Nhưng điều làm tảng cho khác biệt nước cung vốn cầu vốn? Tại dịng vốn quốc tế, lãi suất giới lại khác nhau, tạo động cho dòng vốn quốc tế? Lượng vốn vay Lãi suất Lãi suất Lượng vốn vay Dòng vốn vào Hoa Kỳ (13)Paul Krugman; Robin Wells 13 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Sự khác biệt quốc tế cầu vốn vay phản ánh khác biệt hội đầu tư Nói cụ thể ra, yếu tố khác nhau, nước có kinh tế tăng trưởng nhanh có xu hướng mang lại nhiều hội đầu tư so với nước có kinh tế tăng trưởng chậm Vì thế, thơng thường – cho dù không luôn – kinh tế tăng trưởng nhanh có cầu vốn cao mang lại suất sinh lợi cho nhà đầu tư cao so với kinh tế tăng trưởng chậm khơng có dịng vốn quốc tế Vì thế, vốn có xu hướng chảy từ kinh tế tăng trưởng chậm sang kinh tế tăng trưởng nhanh Ví dụ kinh điển, mơ tả phần Kinh tế học hành động, dòng vốn từ Anh sang Hoa Kỳ với nước khác, từ năm 1870 đến 1914 Trong thời kỳ này, kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng dân số gia tăng lan rộng miền tây đất nước tiến hành cơng nghiệp hóa Điều tạo nhu cầu chi tiêu đầu tư vào đường sắt, nhà xưởng, v.v… Trong đó, Anh có dân số tăng trưởng chậm nhiều, cơng nghiệp hóa rồi, có mạng lưới đường sắt bao trùm đất nước Điều khiến nước Anh có nhiều tiền tiết kiệm nhàn rỗi, phần lớn cho vay Hoa Kỳ kinh tế Tân giới khác Sự khác biệt quốc tế cung vốn vay phản ánh khác biệt tiết kiệm nước Sự khác biệt kết khác biệt tỷ lệ tiết kiệm tư nhân, mà nước khác Ví dụ, năm 2006, tiết kiệm tư nhân 26,5 phần trăm GDP Nhật Bản có 14,8 phần trăm GDP Hoa Kỳ Sự khác biệt phản ánh khác biệt tiết kiệm phủ Nói cụ thể ra, thâm hụt ngân sách sách, làm giảm tiết kiệm chung quốc gia, dẫn đến dịng vốn vào Dành cho óc hay thắc mắc Sự dư dật tiết kiệm toàn cầu? Trong năm đầu kỷ 21, Hoa Kỳ chìm sâu vào thâm hụt tài khoản vãng lai khổng lồ, nghĩa đất nước trở thành nước nhận dòng vốn vào lớn từ phần lại giới (đặc biệt Trung Quốc), nước châu Á khác Trung Đơng Tại điều xảy ra? Trong diễn văn có nhiều ảnh hưởng vào đầu năm 2005, Ben Bernanke – lúc thống đốc Cục dự trữ liên bang chẳng sau trở thành chủ tịch Fed – đưa giả thuyết: Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm cho tình trạng thâm hụt Ơng nói, „ngun nhân thâm hụt tài khoản vãng lai nước Mỹ‟ nằm „bên biên giới đất nước.‟ Đặc biệt, ông lập luận yếu tố đặc biệt tạo „sự dư dật tiết kiệm toàn cầu‟ ép lãi suất giảm xuống toàn giới qua dẫn đến chi tiêu đầu tư cao so với tiết kiệm Hoa Kỳ Điều gây tình trạng dư dật tiết kiệm tồn cầu này? Theo Bernanke, ngun nhân loạt khủng hoảng Thái Lan năm 1997; lan sang phần lớn châu Á; tác động đến nước Nga năm 1998, Brazil năm 1999, Argentina năm 2002 Nỗi lo sợ tiếp với tàn phá kinh tế dẫn đến giảm sút chi tiêu đầu tư gia tăng tiết kiệm số nước tương đối nghèo Như hệ quả, số nước này, trước nước nhận dòng vốn từ nước tiên tiến Hoa Kỳ, bắt đầu có dịng vốn lớn Phần lớn, dịng vốn chảy vào Hoa Kỳ, có lẽ „sự phát triển theo chiều sâu tinh xảo thị trường tài chính‟ làm cho Hoa Kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn (14)Paul Krugman; Robin Wells 14 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân người: bản, ông lập luận Hoa Kỳ phản ứng theo cách thức tế nhị trước tình trạng sẵn có nguồn vốn rẻ thị trường tài giới Tuy nhiên, sau, hóa rõ ràng nguồn vốn rẻ từ nước giúp tiếp nhiên liệu cho bong bóng nhà đất, gây thiệt hại kinh tế tài lan tràn bong bóng bùng nổ Dịng vốn hai chiều Mơ hình thị trường vốn vay giúp ta hiểu chiều hướng dòng vốn ròng – chênh lệch dòng vốn vào đất nước vượt dòng vốn ra, hay ngược lại Tuy nhiên, ta thấy bảng 18-2, dịng vốn gộp diễn theo hai hướng: ví dụ, Hoa Kỳ bán tài sản cho nước mua tài sản từ nước Tại vốn lại di chuyển theo hai hướng? Câu trả lời cho câu hỏi nằm giới thực, không giống mơ hình đơn giản mà ta vừa học: ngồi việc tìm kiếm lãi suất cao hơn, cịn có động khác cho lưu thơng dịng vốn quốc tế Các nhà đầu tư tư nhân thường tìm cách đa dạng hóa để phịng ngừa rủi ro thơng qua mua cổ phiếu vài nước Cổ phiếu châu Âu làm ăn khấm cổ phiếu Hoa Kỳ sa sút, ngược lại, nên nhà đầu tư châu Âu cố gắng giảm rủi ro cách mua cổ phiếu Hoa Kỳ nhà đầu tư Hoa Kỳ cố gắng giảm rủi ro thông qua mua phần cổ phiếu châu Âu Kết dịng vốn lưu thơng theo hai chiều Trong đó, cơng ty thường tham gia vào đầu tư quốc tế phần chiến lược kinh doanh họ - ví dụ, cơng ty tơ thấy xem họ cạnh tranh tốt thị trường quốc gia họ lắp ráp phần ô tô địa phương Việc đầu tư kinh doanh dẫn đến dịng vốn lưu thơng hai chiều, ví dụ nhà sản xuất ô tô châu Âu xây dựng nhà máy Hoa Kỳ công ty máy tính Hoa Kỳ mở phương tiện sản xuất châu Âu Cuối cùng, số nước, có nước Mỹ, trung tâm ngân hàng quốc tế: dân chúng từ khắp nơi giới gửi tiền vào tổ chức tài Hoa Kỳ, sau tổ chức đầu tư phần lớn nguồn vốn hải ngoại Kết lưu thông hai chiều kinh tế đại thường vừa nợ (những nước vay từ phần lại giới) vừa chủ nợ (phần lại giới vay tiền từ nước này) Do nhiều năm có dịng vốn vào dòng vốn ra, vào cuối năm 2007, Hoa Kỳ tích lũy tài sản nước ngồi trị giá 17,6 nghìn tỷ USD, nước ngồi tích lũy tài sản Hoa Kỳ trị giá 20,1 nghìn tỷ USD Kinh tế học hành động Thời hồng kim dịng vốn Người ta thường nói, cơng nghệ làm thu hẹp giới Máy bay phản lực đưa nhiều thành phố giới đến với vài giờ; ngành viễn thông đại truyền thông tin tồn cầu Vì thế, bạn nghĩ dòng vốn quốc tế phải lớn hết (15)Paul Krugman; Robin Wells 15 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Những dòng vốn chủ yếu chảy từ nước châu Âu, Anh, sang nơi mà lúc gọi „các vùng định cư mới‟, nước thu hút đông đảo người châu Âu nhập cư Một số nước nhận dòng vốn vào nhiều Úc, Argentina, Canada Hoa Kỳ Dòng vốn lớn phản ánh khác biệt hội đầu tư Anh, kinh tế công nghiệp trưởng thành với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế dân số tăng trưởng chậm, mang lại hội đầu tư tương đối hạn hẹp Các vùng định cư với dân số tăng trưởng nhanh tài nguyên dồi dào, mang lại cho nhà đầu tư suất sinh lợi cao thu hút dòng vốn vào Ước lượng cho thấy thời kỳ này, Anh gửi khoảng 40 phần trăm tiết kiệm nước ngoài, chủ yếu để tài trợ xây dựng đường sắt dự án lớn khác Không nước thời đại sánh với kỷ lục Tại ta không sánh với dịng vốn ơng cha ta? Các nhà kinh tế học khơng chắn hồn tồn, họ vạch hai nguyên nhân: hạn chế di dân rủi ro trị Trong thời kỳ hồng kim dòng vốn, lưu chuyển vốn bổ trợ cho dòng di dân: nước nhận vốn lớn từ châu Âu nơi mà đông đảo người dân châu Âu chuyển đến Dòng di dân qui mô lớn xảy trước Chiến tranh Thế giới I gần khơng có qui định luật pháp hạn chế việc di dân Trái lại, giới ngày nay, việc di dân bị hạn chế rào cản pháp lý nghiêm ngặt, xem xét việc di cư sang Mỹ hay châu Âu kể bạn nghe Một yếu tố khác thay đổi rủi ro trị Các phủ đại thường hạn chế đầu tư nước ngồi họ sợ điều làm giảm tự chủ quốc gia họ Và mối quan ngại an ninh hay trị, nước tịch thu bất động sản người nước ngoài, rủi ro làm nhà đầu tư khơng muốn gửi nước ngồi nhiều tỷ trọng tương đối khiêm tốn cải họ Trong kỷ 19, hành động hiếm, phần điểm đến đầu tư thuộc địa châu Âu, phần thời đó, phủ nước có thói quen gửi quân đội tàu chở súng đến cưỡng chế quyền lợi đầu tư họ Kiểm tra nhận thức 18-1 1 Các kiện sau ảnh hưởng đến tài khoản cán cân tốn nào? a Cơng ty sản xuất máy bay Hoa Kỳ Boeing bán cho Trung Quốc máy bay sản xuất b Các nhà đầu tư Trung Quốc mua cổ phiếu công ty Boeing từ người Mỹ c Một công ty Trung Quốc mua máy bay qua sử dụng từ hãng hàng không American Airlines chở Trung Quốc d Một nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu bất động sản Hoa Kỳ mua máy bay phản lực công ty, giữ lại Hoa Kỳ để ơng lại quanh nước Mỹ 2 Giả sử Trung Quốc định họ cần chương trình chi tiêu sở hạ tầng lớn, tài trợ thơng qua vay mượn Chương trình ảnh hưởng đến cán cân toán Hoa Kỳ? (16)Paul Krugman; Robin Wells 16 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân gồm cán cân toán tài khoản vãng lai, hay gọi tắt tài khoản vãng lai, cộng với cán cân toán tài khoản tài chính, hay gọi tắt tài khoản tài Cấu phần quan trọng tài khoản vãng lai cán cân tốn hàng hóa dịch vụ, có cán cân thương mại hàng hóa, hay gọi tắt cán cân thương mại  Vì nguồn gốc khoản tốn phải việc sử dụng khoản toán nên tài khoản vãng lai cộng tài khoản tài phải khơng  Dịng vốn có xu hướng làm cân lãi suất quốc tế nước Các nước có lưu thơng vốn hai chiều ngồi lãi suất cịn có yếu tố khác ảnh hưởng đến định nhà đầu tư  Các dòng vốn phản ánh khác biệt quốc tế hành vi tiết kiệm hội đầu tư Vai trị tỷ giá hối đối Chúng ta vừa tìm hiểu khác biệt cung vốn vay từ tiền tiết kiệm cầu vốn vay để chi tiêu đầu tư dẫn đến dòng vốn quốc tế Ta học cán cân toán tài khoản vãng lai nước cộng với cán cân toán tài khoản tài phải khơng: nước nhận dịng vốn vào rịng phải có thâm hụt tài khoản vãng lai tương ứng; nước có dịng vốn rịng phải có thặng dư tài khoản vãng lai tương ứng Hành vi tài khoản tài – phản ánh dòng vốn vào hay dòng vốn – mô tả tốt trạng thái cân thị trường vốn vay quốc tế Đồng thời, cán cân tốn hàng hóa dịch vụ, cấu phần tài khoản vãng lai, xác định định thị trường hàng hóa dịch vụ quốc tế Vì thế, biết tài khoản tài phản ánh lưu chuyển vốn tài khoản vãng lai phản ánh lưu chuyển hàng hóa dịch vụ, điều đảm bảo hai cán cân toán thực bù trừ lẫn nhau? Câu trả lời nằm vai trị tỷ giá hối đối, xác định thị trường ngoại hối Các đồng tiền giao dịch thị trường ngoại hối Mức đồng tiền giao dịch gọi tỷ giá hối đoái Khi đồng tiền trở nên có giá trị tính theo đồng tiền khác, ta nói đồng tiền lên giá (tăng giá) Khi đồng tiền trở nên giá trị tính theo đồng tiền khác, ta nói đồng tiền mất giá (xuống giá) Tìm hiểu tỷ giá hối đối Nói chung, hàng hóa, dịch vụ tài sản tạo nước phải tốn đồng tiền nước Mua sản phẩm Hoa Kỳ phải toán đồng USD; sản phẩm châu Âu phải trả đồng EUR; sản phẩm Nhật Bản phải trả đồng yên Thi thoảng, người bán chấp nhận tốn ngoại tệ, sau họ đổi đồng tiền thành nội tệ (17)Paul Krugman; Robin Wells 17 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân bất kỳ vị trí địa lý Đúng hơn, thị trường điện tử toàn cầu mà nhà giao dịch giới sử dụng để mua bán tiền tệ.) Bảng 18-3 trình bày tỷ giá hối đối ba loại tiền tệ quan trọng vào lúc 3:49 chiều ngày 13-9-2008 Mỗi giá trị biểu thị mức giá đồng tiền „hàng‟ tính theo đồng tiền „cột‟ Ví dụ, vào thời điểm đó, USD đổi 0,7034 EUR, nên phải 0,7034 EUR mua USD Tương tự, phải 1,4217 USD mua EUR Hai số phản ánh tỷ giá hối đoái EUR USD: 1/1,4217 = 0,7034 Bảng 18-3 Tỷ giá hối đoái ngày 13-9-2008 lúc 3:49 chiều USD Yên EUR 1 USD đổi 107,94 0,7034 1 yên đổi 0,009264 0,006516 1 EUR đổi 1,4217 153,46 Bất kỳ tỷ giá hối đối có hai cách biểu thị Trong trường hợp này, hai cách biểu thị 0,7034 EUR USD 1,4217 USD EUR Cách để viết tỷ giá hối đối cách nào? Câu trả lời là: khơng có qui tắc cố định Ở hầu hết nước, người ta có xu hướng biểu thị tỷ giá hối đoái giá USD nội tệ Tuy nhiên, qui tắc khơng hồn tồn phổ cập, tỷ giá USD-EUR niêm yết phổ biến theo hai cách Điều quan trọng chắn bạn biết bạn sử dụng cách nào! Xem phần Cạm bẫy Khi thảo luận biến thiên tỷ giá hối đoái, nhà kinh tế học sử dụng thuật ngữ chuyên môn để tránh nhầm lẫn Khi đồng tiền trở nên có giá trị tính theo đồng tiền khác, các nhà kinh tế học nói đồng tiền lên giá (tăng giá) Khi đồng tiền trở nên giá trị hơn tính theo đồng tiền khác, nhà kinh tế học nói đồng tiền xuống giá (giảm giá, mất giá) Ví dụ, giả sử giá trị EUR thay đổi từ USD trở thành 1,25 USD; điều có nghĩa giá trị USD thay đổi từ EUR trở thành 0,80 EUR (vì 1/1,25 = 0,80) Trong trường hợp này, ta nói đồng EUR lên giá đồng USD giá Nếu yếu tố khác không đổi, biến thiên tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá tương đối hàng hóa dịch vụ tài sản nước khác Ví dụ, giả sử giá phòng khách sạn Mỹ 100 USD giá phòng khách sạn Pháp 100 EUR Nếu tỷ giá hối đoái EUR = USD, phịng có Nếu tỷ giá hối đoái 1,25 EUR = USD, phòng khách sạn Pháp rẻ 20 phần trăm so với phòng khách sạn Mỹ Nếu tỷ giá hối đối 0,80 EUR = USD, phịng khách sạn Pháp đắt 25 phần trăm so với phịng khách sạn Mỹ Nhưng yếu tố xác định tỷ giá hối đoái? Cung cầu thị trường ngoại hối Cạm bẫy (18)Paul Krugman; Robin Wells 18 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Giả sử nói: „Tỷ giá đồng USD tăng.‟ Ý họ muốn nói điều gì? Điều khơng rõ ràng Đơi tỷ giá hối đối biểu thị mức giá USD ngoại tệ (ở USD nội tệ), lại biểu thị giá ngoại tệ tính theo USD Vì phát biểu có nghĩa USD lên giá USD giá! Bạn phải cẩn thận sử dụng số liệu thống kê niêm yết Hầu khác Hoa Kỳ biểu thị tỷ giá hối đối giá USD tính theo nội tệ họ - ví dụ, quan chức Mexico nói tỷ giá hối đối 10, nghĩa 10 pesos đổi USD Nhưng nước Anh, lý lịch sử, thường biểu thị tỷ giá hối đoái theo cách Vào lúc 3:49 chiều ngày 13-9-2008, USD trị giá 0,55878 bảng Anh, bảng Anh trị giá 1,7896 USD Thông thường, số tường thuật tỷ giá hối đối 1,7896 Thật ra, đơi nhà kinh tế học chuyên nghiệp nhà tư vấn mà lúng túng hiểu sai chiều hướng biến thiên đồng bảng! Nhân tiện, người Mỹ nói chung theo dẫn dắt nước khác: người Mỹ thường nói tỷ giá hối đối so với Mexico 10 pesos USD, lại nói tỷ giá hối đoái so với Anh 1,8 USD bảng Anh Nhưng qui tắc không đáng tin cậy; tỷ giá hối đoái so với EUR thường niêm yết theo hai cách Do đó, điều quan trọng luôn kiểm tra trước sử dụng số liệu tỷ giá hối đoái: tỷ giá biểu thị theo cách nào? Tỷ giá hối đoái cân Để đơn giản, ta thử tưởng tượng giới có hai loại tiền tệ: USD EUR Người châu Âu muốn mua hàng hóa dịch vụ tài sản Mỹ đến thị trường ngoại hối, họ muốn đổi EUR lấy USD Nghĩa người châu Âu có nhu cầu USD từ thị trường ngoại hối họ cung ứng EUR cho thị trường Người Mỹ muốn mua hàng hóa dịch vụ tài sản châu Âu đến thị trường ngoại hối để đổi USD lấy EUR Nghĩa người Mỹ cung ứng USD cho thị trường ngoại hối có nhu cầu EUR từ thị trường (Việc chuyển giao quốc tế toán cho thu nhập yếu tố sản xuất tham gia thị trường ngoại hối, để đơn giản, ta bỏ qua yếu tố này.) Hình 18-5 trình bày hoạt động thị trường ngoại hối Lượng cầu lượng cung USD ứng với tỷ giá EUR-USD cho trước biểu thị trục hồnh, cịn tỷ giá hối đoái EUR-USD biểu thị trục tung Tỷ giá hối đối đóng vai trị giống giá hàng hóa hay dịch vụ biểu đồ cung cầu thông thường Hình 18-5 Thị trường ngoại hối (19)Paul Krugman; Robin Wells 19 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân hàng hóa dịch vụ tài sản nước ngồi Ở đây, trạng thái cân thị trường USD điểm E, tương ứng với tỷ giá hối đoái cân 0,95 EUR USD Hình 18-5 trình bày hai đường: đường cầu USD đường cung USD Điểm mấu chốt để hiểu độ dốc đường mức tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến xuất nhập Khi đồng tiền nước lên giá (trở nên có giá trị hơn), xuất giảm nhập tăng Khi đồng tiền nước giá (trở nên giá trị hơn), xuất tăng nhập giảm Để hiểu lý khiến đường cầu USD có độ dốc hướng xuống, ta nhớ lại rằng, yếu tố khác khơng đổi, tỷ giá hối đối xác định giá hàng hóa dịch vụ tài sản Hoa Kỳ so với giá hàng hóa dịch vụ tài sản châu Âu Nếu USD tăng giá so với EUR (USD lên giá), người châu Âu, sản phẩm Mỹ trở nên đắt so với sản phẩm châu Âu Vì người châu Âu mua từ Hoa Kỳ thu thập USD thị trường ngoại hối: lượng cầu USD giảm số EUR cần để mua USD tăng lên Nếu USD giảm giá so với EUR (USD giá), sản phẩm Mỹ trở nên tương đối rẻ so với sản phẩm châu Âu Người châu Âu phản ứng cách mua nhiều từ Hoa Kỳ thu thập nhiều USD thị trường ngoại hối: lượng cầu USD tăng số EUR cần thiết để mua USD giảm Lập luận tương tự giúp giải thích lý khiến đường cung USD hình 18-5 có độ dốc hướng lên: cần có nhiều EUR để mua USD, người Mỹ cung ứng nhiều USD Một lần nữa, lý ảnh hưởng tỷ giá hối đoái giá tương đối Nếu USD lên giá so với EUR, sản phẩm EUR rẻ người Mỹ - người có nhu cầu sản phẩm nhiều Điều đòi hỏi người Mỹ phải đổi nhiều USD sang EUR Tỷ giá hối đoái cân tỷ giá lượng cầu USD thị trường ngoại hối lượng cung USD Trong hình 18-5, trạng thái cân điểm E, tỷ giá hối đoái cân 0,95 Nghĩa là, tỷ giá 0,95 USD USD, lượng cung USD thị trường ngoại hối lượng cầu USD Lượng USD Tỷ giá (EUR/USD) Tỷ giá cân 0,95 EUR Trạng thái cân thị trường USD Cung USD (20)Paul Krugman; Robin Wells 20 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Tỷ giá hối đoái cân tỷ giá lượng cầu đồng tiền thị trường ngoại hối lượng cung Để hiểu tầm quan trọng tỷ giá hối đối cân bằng, ta xem ví dụ số xem trạng thái cân thị trường ngoại hối Ví dụ trình bày bảng 18-4 (Đây bảng giả định, không phù hợp với số liệu thực tế.) Dòng thứ trình bày lượng mua USD châu Âu, dùng để mua hàng hóa dịch vụ hay tài sản Hoa Kỳ Dịng thứ hai trình bày lượng bán USD Mỹ, để mua hàng hóa dịch vụ hay tài sản châu Âu Ứng với tỷ giá hối đoái cân bằng, tổng lượng USD mà người châu Âu muốn mua tổng lượng USD mà người Mỹ muốn bán Nên nhớ tài khoản cán cân toán chia giao dịch quốc tế thành hai loại Mua bán hàng hóa dịch vụ hạch tốn vào tài khoản vãng lai (Một lần nữa, ta bỏ qua khoản chuyển giao thu nhập yếu tố sản xuất để đơn giản) Mua bán tài sản hạch toán vào tài khoản tài Khi đó, ứng với tỷ giá hối đối cân bằng, ta có tình trình bày bảng 18-4: tổng cán cân toán tài khoản vãng lai cộng với cán cân toán tài khoản tài khơng Bảng 18-4 Trạng thái cân thị trường ngoại hối: Một ví dụ giả định Lượng mua USD châu Âu (nghìn tỷ USD) Để mua hàng hóa dịch vụ Hoa Kỳ: 1,0 Để mua tài sản Hoa Kỳ: 1,0 Tổng lượng mua USD: 2,0 Lượng bán USD Hoa Kỳ (nghìn tỷ USD) Để mua hàng hóa dịch vụ châu Âu: 1,5 Để mua tài sản châu Âu: 0,5 Tổng lượng bán USD: 2,0 Cán cân toán tài khoản vãng lai: -0,5 Cán cân toán tài khoản tài chính: +0,5 Bây ta xem qua dịch chuyển đường cầu USD ảnh hưởng đến trạng thái cân thị trường ngoại hối Giả sử lý đó, dịng vốn từ châu Âu sang Hoa Kỳ tăng – ví dụ thay đổi sở thích nhà đầu tư châu Âu Ảnh hưởng trình bày hình 18-6 Cầu USD thị trường ngoại hối tăng nhà đầu tư châu Âu qui đổi EUR thành USD để tài trợ việc đầu tư họ Hoa Kỳ Điều biểu thị dịch chuyển đường cầu từ D1 sang D2 Như hệ quả, USD lên giá: số EUR USD ứng với tỷ giá hối đoái cân tăng từ XR1 lên XR2 Hình 18-6 Sự gia tăng cầu USD (21)Paul Krugman; Robin Wells 21 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân USD lên giá Như hệ quả, cán cân toán tài khoản vãng lai giảm cán cân tốn tài khoản tài tăng Hệ gia tăng dòng vốn vào cán cân toán gì? Tổng lượng cung USD thị trường ngoại hối phải tổng lượng cầu USD Vì thế, dịng vốn vào tăng Hoa Kỳ - gia tăng cán cân tài khoản tài – phải cân xứng giảm sút cán cân toán tài khoản vãng lai Điều làm cho cán cân toán tài khoản vãng lai giảm? Sự lên giá USD Tăng số EUR USD làm cho người Mỹ mua nhiều hàng hóa dịch vụ châu Âu người châu Âu mua hàng hóa dịch vụ Mỹ Bảng 18-5 trình bày cách thức điều diễn Người châu Âu mua nhiều tài sản Hoa Kỳ hơn, làm tăng cán cân tốn tài khoản tài từ 0,5 lên 1,0 Điều bù trừ giảm sút mua hàng hóa dịch vụ Hoa Kỳ người châu Âu tăng mua hàng hóa dịch vụ châu Âu người Mỹ, hai hệ lên giá USD Vì thế, thay đổi cán cân tốn tài khoản tài Hoa Kỳ tạo phản ứng theo hướng ngược lại cán cân toán tài khoản vãng lai Sự biến thiên tỷ giá hối đoái bảo đảm những thay đổi tài khoản tài tài khoản vãng lai bù trừ lẫn Bảng 18-5 Ảnh hưởng dòng vốn vào gia tăng Lượng mua USD châu Âu (nghìn tỷ USD) Để mua hàng hóa dịch vụ Hoa Kỳ: 0,75 (giảm 0,25) Để mua tài sản Hoa Kỳ: 1,5 (tăng 0,5) Tổng lượng mua USD: 2,25 Lượng bán USD Hoa Kỳ (nghìn tỷ USD) Để mua hàng hóa dịch vụ châu Âu: 1,75 (tăng 0,25) Để mua tài sản châu Âu: 0,5 (không thay đổi) Tổng lượng bán USD: 2,25 Cán cân toán tài khoản vãng lai: Cán cân tốn tài khoản tài chính: Tỷ giá (EUR/USD) 2 … dẫn đến lên giá USD 1 Sự gia tăng cầu USD… Cung USD (22)Paul Krugman; Robin Wells 22 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân -1,0 (giảm 0,5) +1,0 (tăng 0,5) Ta xem qua trình theo chiều ngược lại Giả sử có tình trạng giảm dòng vốn từ châu Âu sang Hoa Kỳ - lần thay đổi thị hiếu nhà đầu tư châu Âu Cầu USD thị trường ngoại hối giảm, USD giá: số EUR USD trạng thái cân giảm Điều khiến người Mỹ mua sản phẩm châu Âu người châu Âu mua nhiều sản phẩm Mỹ Cuối cùng, điều tạo gia tăng cán cân toán tài khoản vãng lai Hoa Kỳ Vì thế, giảm dịng vốn vào Hoa Kỳ dẫn đến đồng USD yếu đi, tiếp đến tạo gia tăng xuất ròng Hoa Kỳ Lạm phát tỷ giá hối đoái thực Năm 1990, bình quân USD đổi 2,8 pesos Mexico Năm 2007, đồng peso giá so với USD khoảng 75 phần trăm, bình qn tỷ giá hối đối năm 2007 10,9 peso USD Sản phẩm Mexico có trở nên rẻ so với sản phẩm Hoa Kỳ thời gian 17 năm đó? Phải giá sản phẩm Mexico biểu thị USD giảm khoảng 75 phần trăm? Câu trả lời không, Mexico có lạm phát cao nhiều so với Hoa Kỳ thời gian Thật ra, giá tương đối sản phẩm Hoa Kỳ Mexico gần không thay đổi từ năm 1990 đến 2007, cho dù tỷ giá hối đoái thay đổi nhiều Để xét đến ảnh hưởng khác biệt tỷ lệ lạm phát, nhà kinh tế học tính tỷ giá hối đoái thực, tỷ giá điều chỉnh theo chênh lệch quốc tế tổng mức giá Giả sử tỷ giá hối đoái mà ta xem xét số pesos USD Gọi PUS PMex lần lượt số tổng mức giá Hoa Kỳ Mexico Khi đó, tỷ giá hối đoái thực peso USD định nghĩa là: (18-4) Tỷ giá hối đoái thực = Peso USD x Để phân biệt với tỷ giá hối đoái thực, tỷ giá hối đoái chưa điều chỉnh theo tổng mức giá gọi là tỷ giá hối đoái danh nghĩa Tỷ giá hối đoái thực tỷ giá điều chỉnh theo chênh lệch quốc tế tổng mức giá Để hiểu tầm quan trọng chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tỷ giá hối đối danh nghĩa, ta xem ví dụ sau Giả sử đồng peso Mexico giá so với USD, tỷ giá hối đoái thay đổi từ 10 pesos USD thành 15 pesos USD, tỷ lệ thay đổi 50 phần trăm Nhưng giả sử đồng thời, giá thứ Mexico, tính đồng peso, tăng 50 phần trăm, số giá Mexico tăng từ 100 lên 150 Đồng thời, giả sử khơng có thay đổi giá Hoa Kỳ, nên số giá Hoa Kỳ mức 100 Vậy tỷ giá hối đoái thực ban đầu là: Peso USD x = 10 x = 10 Sau đồng peso giá mức giá Mexico tăng, tỷ giá hối đoái thực là: Peso USD x = 15 x = 10 (23)Paul Krugman; Robin Wells 23 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân sự giá danh nghĩa peso với với USD khơng ảnh hưởng đến lượng hàng hóa dịch vụ xuất từ Mexico sang Mỹ lượng hàng hóa dịch vụ nhập vào Mexico từ Mỹ Để hiểu lý do, ta xem lại ví dụ phòng khách sạn Giả sử phòng đầu có giá 1000 pesos đêm, tương đương 100 USD ứng với tỷ giá hối đoái 10 pesos USD Sau giá Mexico số peso USD tăng thêm 50 phần trăm, phòng khách sạn có giá 1500 pesos đêm – 1500 pesos chia cho 15 pesos USD 100 USD, nên giá phòng khách sạn tương đương 100 USD, du khách Mỹ xem xét chuyến đến Mexico chẳng có lý để thay đổi kế hoạch Điều với hàng hóa dịch vụ tham gia ngoại thương: tài khoản vãng lai đáp ứng trước thay đổi tỷ giá hối đối thực, khơng đáp ứng trước thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa Sản phẩm nước trở nên rẻ người nước đồng tiền nước giá theo giá trị thực, sản phẩm trở nên đắt người nước ngồi đồng tiền nước lên giá theo giá trị thực Như hệ quả, nhà kinh tế học phân tích biến thiên xuất nhập hàng hóa dịch vụ trọng đến tỷ giá hối đối thực khơng phải tỷ giá hối đối danh nghĩa Hình 18-7 minh họa việc phân biệt tỷ giá hối đoái thực tỷ giá hối đối danh nghĩa quan trọng Đường „tỷ giá hối đoái danh nghĩa‟ biểu thị số peso phải mua USD từ năm 1990 đến 2007 Như bạn thấy, đồng peso giá mạnh thời kỳ Nhưng đường „tỷ giá hối đoái thực‟ biểu thị tỷ giá hối đối thực, tính phương trình 18-4, với số giá Mexico Hoa Kỳ ấn định cho số năm 1990 100 Theo giá trị thực, đồng peso giá từ năm 1994 đến 1995, gần không giá nhiều tỷ giá hối đoái danh nghĩa Năm 2007, tỷ giá hối đoái thực peso-USD gần quay trở lại điểm khởi đầu Hình 18-7 Tỷ giá hối đoái thực so với tỷ giá hối đoái danh nghĩa (24)Paul Krugman; Robin Wells 24 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Năm Ngang sức mua Một cơng cụ bổ ích để phân tích tỷ giá hối đối, gắn bó mật thiết với khái niệm tỷ giá hối đoái thực, nguyên tắc ngang sức mua Tỷ giá ngang sức mua đồng tiền hai nước tỷ giá hối đoái danh nghĩa mà giỏ hàng hóa dịch vụ tốn số tiền nước Ví dụ, giả sử, giỏ hàng hóa dịch vụ có giá 100 USD Hoa Kỳ có giá 1000 peso Mexico Vậy tỷ giá ngang sức mua 10 peso USD: tỷ giá này, 1000 peso = 100 USD, nên giỏ hàng có hai nước Việc tính tốn tỷ giá ngang sức mua thường thực thơng qua ước lượng chi phí mua giỏ hàng bao gồm nhiều hàng hóa dịch vụ - thứ từ ô tô tạp phẩm nhà gọi điện thoại Nhưng giải thích phần Dành cho óc hay thắc mắc đây, năm lần tạp chí The Economist cơng bố danh sách tỷ giá ngang sức mua dựa vào chi phí mua giỏ hàng mà chứa mặt hàng – bánh Big Mac cửa hàng thức ăn nhanh McDonald Các tỷ giá hối đoái danh nghĩa gần luôn khác với tỷ giá ngang sức mua Một số trường hợp khác biệt có tính hệ thống: nói chung, mức giá chung nước nghèo thường thấp so với nước giàu dịch vụ nước nghèo có xu hướng rẻ Nhưng chí nước đại khái có trình độ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đoái danh nghĩa khác với tỷ giá ngang sức mua Hình 18-8 trình bày tỷ giá hối đoái danh nghĩa dollar Canada dollar Mỹ từ năm 1990 đến 2007, biểu thị số CAD USD, với ước lượng tỷ giá ngang sức mua Hoa Kỳ Canada kỳ Tỷ giá ngang sức mua không thay đổi nhiều kỳ Hoa Kỳ Canada có tỷ lệ lạm phát gần giống Nhưng vào đầu kỳ, tỷ giá hối đoái danh nghĩa thấp tỷ giá ngang sức mua, nên giỏ hàng Canada đắt so với Hoa Kỳ Năm 2002, tỷ giá hối đoái danh nghĩa cao nhiều so với tỷ giá ngang sức mua, nên giỏ hàng Canada rẻ nhiều so với Hoa Kỳ Dành cho óc hay thắc mắc Burgernomics Trong nhiều năm, tạp chí Anh The Economist thực việc so sánh hàng năm chi phí Tỷ giá (peso/USD) (25)Paul Krugman; Robin Wells 25 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân các nước khác mặt hàng tiêu dùng cụ thể có mặt khắp giới – bánh Big Mac cửa hàng thức ăn nhanh McDonald Tạp chí tìm giá bánh Big Mac nội tệ, sau tính hai số: giá bánh Big Mac qui đổi USD tỷ giá hối đoái thịnh hành, tỷ giá hối đoái cho giá bánh Big Mac giá Mỹ Nếu nguyên tắc ngang sức mua thỏa bánh Big Mac, giá tính USD bánh Big Mac nơi Nếu ngang sức mua lý thuyết tốt dài hạn, tỷ giá hối đoái mà giá Big Mac khớp với giá Mỹ mang lại hướng dẫn mức tỷ giá hối đoái cuối đạt Trong số Big Mac vào tháng 7-2008, có nhiều khác biệt lớn giá Big Mac USD Ở Hoa Kỳ, giá bánh Big Mac 3,57 USD Ở Trung Quốc, qui đổi theo tỷ giá hối đối thức, bánh Big Mac có giá 1,83 USD Dù vậy, Thụy Sĩ, giá bánh 6,30 USD Chỉ số Big Mac cho thấy đồng EUR cuối giảm so với đồng USD: bánh Big Mac có giá bình qn 3,37 USD, tỷ giá ngang sức mua 1,06 USD EUR, so với tỷ giá hối đoái thực tế 1,59 USD EUR Các nghiên cứu kinh tế nghiêm ngặt tỷ giá ngang sức mua địi hỏi phải có số liệu giá nhiều hàng hóa dịch vụ Tuy nhiên, hóa giá trị ước lượng tỷ giá ngang sức mua dựa vào số Big Mac thường không khác so với số đo tỉ mỉ Thức ăn nhanh xem hữu hiệu để thực nghiên cứu nhanh Mình phải đổi tiền để trả cho bữa ăn trưa nhỉ? (26)Paul Krugman; Robin Wells 26 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Tỷ giá ngang sức mua đồng tiền hai nước tỷ giá hối đoái danh nghĩa mà một giỏ hàng hóa dịch vụ cho trước có chi phí nước Hình 18-8 Tỷ giá ngang sức mua so với tỷ giá hối đoái danh nghĩa, 1990-2007 Tỷ giá ngang sức mua dollar Canada dollar Mỹ - tỷ đó, giỏ hàng hóa dịch vụ có chi phí hai nước – thay đổi kỳ, mức gần 1,20 CAD USD Nhưng tỷ giá hối đoái danh nghĩa biến động nhiều Nguồn: OECD Năm Kinh tế học hành động Nước Mỹ có chi phí thấp Tỷ giá hối đối có quan trọng định kinh doanh hay không? Và quan trọng nào? Ta xem nhà sản xuất tơ châu Âu làm năm 2008 Một báo cáo từ trường Đại học Iowa tóm tắt tình sau: Trong nhà sản xuất ô tô hạng sang Đức BMW Mercedes trì nhà máy Nam Mỹ từ thập niên 90, BMW nhắm mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất Hoa Kỳ Nam Carolina thêm 50 phần trăm năm năm tới Công ty Volvo Thụy Điển đàm phán để xây dựng nhà máy New Mexico Các nhà phân tích hãng tơ Fiat Ý xác định họ cần xây dựng nhà máy Bắc Mỹ để kiếm lời từ việc phát động lại kiểu xe Alfa Romeo tới Tennesee hoàn tất thỏa thuận với Volkswagen xây dựng nhà máy tỷ USD thông qua chấp nhận biện pháp khuyến khích trị giá 577 triệu USD Tại nhà sản xuất ô tô châu Âu kéo đến Mỹ? Trong chừng mực đó, điều họ mời chào biện pháp khuyến khích đặc biệt, trường hợp Volkswagen Tennesee cho thấy Nhưng nhân tố lớn tỷ giá hối đoái Vào đầu thập niên 2000, EUR bình qn trị giá khơng đến USD; mùa hè năm 2008, tỷ giá vào khoảng EUR = 1,50 USD Sự thay đổi tỷ giá làm cho nhà sản xuất ô tô thấy việc sản xuất Hoa Kỳ trở nên rẻ nhiều so với châu Âu – ô tô dự định sản xuất cho thị trường Hoa Kỳ Tỷ giá (CAD/USD) Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (27)Paul Krugman; Robin Wells 27 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Sản xuất ô tô ngành hưởng lợi từ đồng USD yếu; nói chung, xuất Hoa Kỳ đồng loạt tăng mạnh sau năm 2006, tăng trưởng nhập sút giảm Hình 18-9 trình bày số đo kết hoạt động thương mại Hoa Kỳ, kim ngạch xuất hàng hóa dịch vụ rịng: kim ngạch xuất trừ kim ngạch nhập khẩu, hai tính USD năm 2000 Như bạn thấy, giá trị chênh lệch này, sau thời gian dài trượt dốc, chuyển sang tăng mạnh vào năm 2006 Ảnh hưởng tích cực đồng USD yếu xuất ròng tin tốt lành kinh tế Hoa Kỳ Sự sụp đổ bong bóng nhà đất sau năm 2006 ngáng trở lớn tổng cầu; kim ngạch xuất ròng tăng mang lại thúc đẩy giúp bù đắp cho ngáng trở Nguồn: http://uicifd.blogspot.com/2008/09/did-uncle-sam-trade-in-his-chevy-for.html Hình 18-9 Xuất rịng Hoa Kỳ, 1947-2008 Sau thời gian dài giảm sút, xuất ròng Hoa Kỳ - kim ngạch xuất trừ kim ngạch nhập – tăng mạnh sau năm 2006 đồng USD giá mạnh so với đồng tiền khác, làm cho hàng hóa dịch vụ sản xuất Mỹ trở nên hấp dẫn khách hàng nước Năm Kiểm tra nhận thức 18-2 1 Mexico phát trữ lượng dầu khổng lồ bắt đầu xuất dầu sang Hoa Kỳ Mô tả ảnh hưởng điều yếu tố sau: a Tỷ giá hối đoái danh nghĩa peso-USD b Kim ngạch xuất hàng hóa dịch vụ khác Mexico c Kim ngạch nhập hàng hóa dịch vụ Mexico 2 Một giỏ hàng hóa dịch vụ trị giá 100 USD Hoa Kỳ phải tốn chi phí 800 peso Mexico; tỷ giá hối đoái danh nghĩa hành 10 peso USD Trong năm năm tiếp theo, giá giỏ hàng tăng lên 120 USD Hoa Kỳ 1.200 peso Mexico, cho dù tỷ giá hối đoái danh nghĩa mức 10 peso USD Tính giá trị sau: a Tỷ giá hối đoái thực năm năm sau, số giá ngày hai nước 100 (28)Paul Krugman; Robin Wells 28 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân b Tỷ giá ngang sức mua ngày năm năm sau  Đồng tiền trao đổi thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái xác định thị trường  Tỷ giá hối đối biểu thị hai cách Để tránh lẫn lộn, nhà kinh tế học nói đồng tiền tăng giá (lên giá) hay giảm (xuống giá, giá) Tỷ giá hối đoái cân tỷ giá khớp cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối Để xem xét đến chênh lệch mức giá quốc gia, nhà kinh tế học tính tỷ giá hối đoái thực Tài khoản vãng lai chịu ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đối thực, khơng đáp ứng trước thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa  Tỷ giá ngang sức mua tỷ giá hối đoái danh nghĩa mà cân giá giỏ hàng hai nước Trong tỷ giá hối đối danh nghĩa gần ln ln khác với tỷ giá ngang sức mua, tỷ giá ngang sức mua giá trị dự báo tốt cho thay đổi thực tế tỷ giá hối đoái danh nghĩa Chính sách tỷ giá hối đối Cũng loại giá khác, tỷ giá hối đoái danh nghĩa xác định cung cầu Tuy nhiên, khơng giá lúa mì hay giá dầu, tỷ giá hối đoái giá đồng tiền nước (tính theo đồng tiền nước khác) Tiền khơng phải hàng hóa hay dịch vụ khu vực tư nhân sản xuất ra, mà tài sản mà số lượng xác định sách phủ Vì thế, phủ có nhiều sức mạnh để ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa so với việc tác động đến loại giá thơng thường khác Tỷ giá hối đối danh nghĩa loại giá quan trọng nhiều nước: tỷ giá hối đoái xác định giá hàng nhập giá hàng xuất khẩu; nước mà kim ngạch xuất nhập chiếm tỷ trọng lớn GDP, biến thiên tỷ giá hối đối có ảnh hưởng lớn tổng sản lượng mức giá chung Chính phủ làm với sức mạnh ảnh hưởng đến loại giá quan trọng này? Câu trả lời tùy Vào thời điểm khác đất nước khác nhau, phủ các nước áp dụng chế tỷ giá hối đối khác Ta nói chế tỷ giá này, cách thức thực thi sao, cách thức phủ chọn lựa chế (Từ trở đi, ta áp dụng qui ước là, ta nói tỷ giá hối đối, điều có nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa.) Các chế tỷ giá hối đoái Cơ chế tỷ giá hối đoái qui tắc cai quản sách tỷ giá Có hai loại chế tỷ giá hối đối Một nước có tỷ giá hối đối cố định phủ trì tỷ giá so với đồng tiền khác (hay gần ở) mức mục tiêu cụ thể Ví dụ, Hong Kong có sách ấn định tỷ giá dollar Hong Kong so với dollar Mỹ 7,80 HKD USD Một nước có tỷ giá hối đối thả nổi phủ cho phép tỷ giá đạt mức theo thị trường Đây sách Anh, Canada, Hoa Kỳ (29)Paul Krugman; Robin Wells 29 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân vượt ngồi vùng Tuy nhiên, sách này, tập trung vào hai chế tỷ giá hối đối Câu hỏi tức thời tỷ giá hối đối cố định làm phủ cố định tỷ giá tỷ giá hối đoái xác định cung cầu Cơ chế tỷ giá hối đoái qui tắc cai quản sách tỷ giá Một nước có tỷ giá hối đối cố định phủ trì tỷ giá so với đồng tiền khác (hay gần ở) mức mục tiêu cụ thể Một nước có tỷ giá hối đối thả phủ cho phép tỷ giá đạt mức theo thị trường Việc phủ mua hay bán đồng tiền thị trường ngoại hối gọi can thiệp vào thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đoái giữ cố định nào? Để tìm hiểu xem thử nước trì tỷ giá hối đoái cố định nào, ta xem xét đất nước giả định Genovia, mà lý định cố định giá trị đồng tiền nước họ, đồng geno, mức 1,50 USD Vấn đề hiển nhiên 1,50 USD không tỷ giá hối đoái cân thị trường ngoại hối: tỷ giá cân cao thấp tỷ giá hối đoái mục tiêu Hình 18-10 trình bày thị trường ngoại hối đồng geno, với lượng cung geno lượng cầu geno trục hoành tỷ giá đồng geno, đo số USD geno, trục tung Phần (a) trình bày trường hợp tỷ giá cân đồng geno thấp tỷ giá mục tiêu Phần (b) trình bày trường hợp tỷ giá cân đồng geno cao tỷ giá mục tiêu Ta xem xét trường hợp thứ tỷ giá cân đồng geno thấp tỷ giá mục tiêu Như phần (a) hình 18-10 cho thấy, ứng với tỷ giá mục tiêu, có tình trạng thặng dư geno thị trường ngoại hối, gây áp lực làm giảm giá trị đồng geno Chính phủ nước Genovia làm để nâng đỡ giá trị đồng tiền nhằm trì tỷ mong muốn? Có ba giải pháp khả dĩ, ba giải pháp phủ nước sử dụng vào thời điểm định Một cách để phủ Genovia hỗ trợ đồng geno „hấp thu‟ thặng dư thơng qua mua đồng tiền họ thị trường ngoại hối Việc phủ mua hay bán đồng tiền thị trường ngoại hối gọi can thiệp vào thị trường ngoại hối Lẽ dĩ nhiên, để mua đồng geno thị trường ngoại hối, phủ Genovia phải có USD để đổi lấy geno Trên thực tế, hầu hết các nước trì dự trữ ngoại hối, trữ lượng ngoại tệ (thường USD hay EUR) mà họ sử dụng để mua đồng tiền nước họ nhằm nâng đỡ giá trị đồng tiền Chúng ta đề cập chương phần quan trọng dòng vốn quốc tế kết việc mua bán tài sản nước phủ ngân hàng trung ương Bây ta thấy lý khiến phủ bán tài sản nước ngoài: họ hỗ trợ cho đồng nội tệ thông qua can thiệp vào thị trường ngoại hối Như ta thấy chốc lát, phủ muốn trì giá trị nội tệ thấp thơng qua can thiệp vào thị trường ngoại hối phủ phải mua tài sản nước Tuy nhiên, trước tiên, ta nói cách khác để phủ cố định tỷ giá (30)Paul Krugman; Robin Wells 30 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Trong hai phần (a) (b), đất nước giả định Genovia cố gắng cố định giá trị nội tệ, đồng geno, mức 1,50 USD/geno Trong phần (a), thị trường ngoại hối có tượng thặng dư đồng geno Để giữ cho giá trị đồng geno không bị giảm sút, phủ mua đồng geno và bán đồng USD Trong phần (b), thị trường ngoại hối có tượng thiếu hụt đồng geno, chính phủ Genovia bán đồng geno mua vào đồng USD (a) Cố định tỷ giá mức cao mức tỷ giá cân (b) Cố định tỷ giá mức thấp mức tỷ giá cân Cách thứ hai để phủ Genovia nâng đỡ đồng geno cố gắng dịch chuyển đường cung đường cầu đồng geno thị trường ngoại hối Chính phủ thường làm điều cách thay đổi sách tiền tệ Ví dụ, để hỗ trợ đồng geno, ngân hàng trung ương Genovia tăng lãi suất Genovia Điều làm tăng dòng vốn vào Genovia, làm tăng cầu đồng geno, đồng thời làm giảm dòng vốn khỏi Genovia, làm giảm cung đồng geno Vì thế, yếu tố khác không đổi, tăng lãi suất đất nước làm tăng giá trị đồng tiền Thứ ba, phủ Genovia hỗ trợ đồng geno cách giảm cung đồng geno thị trường ngoại hối Chính phủ làm thơng qua yêu cầu người dân nước muốn mua ngoại tệ phải xin giấy phép cấp phép cho người tham gia vào giao dịch duyệt (như mua mặt hàng nhập mà phủ Genovia cho thiết yếu) Hệ thống cấp phép làm hạn chế quyền mua ngoại tệ cá nhân gọi biện pháp kiểm soát ngoại hối Nếu yếu tố khác không đổi, biện pháp kiểm soát ngoại hối làm tăng giá trị đồng tiền nước Cho đến ta thảo luận tình phủ cố gắng ngăn chặn giá đồng geno Thay thế, ta giả sử tình trình bày phần (b) hình 18-10, tỷ giá cân đồng geno cao tỷ giá mục tiêu có tình trạng thiếu hụt đồng geno Để trì tỷ giá mục tiêu, phủ Genovia áp dụng ba phương án theo chiều ngược lại Chính phủ can thiệp vào thị trường ngoại hối, trường hợp phủ bán đồng geno thu USD, bổ sung cho dự trữ ngoại hối Chính phủ giảm lãi suất để tăng cung đồng geno giảm cầu Hoặc phủ ban hành biện pháp kiểm soát ngoại hối làm hạn chế khả mua đồng geno người nước Nếu yếu tố khác không đổi, tất hành động làm giảm giá trị đồng geno Như ta nói, ba kỹ thuật sử dụng để quản lý tỷ giá hối đoái cố định Nhưng ta khơng nói liệu việc cố định tỷ giá có phải ý tưởng hay hay khơng Trên thực tế, việc chọn lựa chế tỷ giá hối đối gây tình tiến thối lưỡng nan cho nhà hoạch định sách, tỷ giá cố định thả có ưu nhược điểm riêng Tỷ giá hối đoái (USD/geno) Tỷ giá hối đoái (USD/geno) Lượng geno Lượng geno Thặng dư đồng geno tỷ giá 1,50 USD/geno Thiếu hụt đồng geno tỷ giá 1,50 USD/geno Tỷ giá mục tiêu (31)Paul Krugman; Robin Wells 31 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Dự trữ ngoại hối trữ lượng ngoại tệ mà phủ trì để mua nội tệ thị trường ngoại hối Các biện pháp kiểm soát ngoại hối hệ thống cấp phép làm hạn chế quyền mua ngoại tệ của cá nhân Tình tiến thoái lưỡng nan chế tỷ giá cố định Ít có vấn đề kinh tế học vĩ mô dẫn đến nhiều tranh luận cho vấn đề liệu nước nên áp dụng chế tỷ giá cố định hay thả Lý khiến có nhiều tranh luận hai chế có lập luận ủng hộ Để hiểu lập luận ủng hộ chế tỷ giá cố định, ta xem hoạt động kinh doanh tiểu bang dễ dàng Hoa Kỳ Có số lý khiến hoạt động thương mại xuyên tiểu bang trở nên dễ dàng, lý khơng có tình trạng khơng chắn giá trị đồng tiền: USD USD, thành phố New York Los Angeles Trái lại, USD USD giao dịch thành phố New York Toronto Tỷ giá hối đối CAD USD biến động, đơi biến động mạnh Nếu doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết trả cho công ty Canada số USD định năm sau, giá trị cam kết tính đồng CAD thay đổi 10 phần trăm hay Tình trạng khơng chắn có tác động làm cản trở giao dịch thương mại hai nước Vì thế, ưu điểm hay lợi ích tỷ giá cố định tình trạng chắn giá trị tương lai đồng tiền Trong số trường hợp có lợi ích khác việc áp dụng tỷ giá hối đoái cố định: thông qua cam kết với tỷ giá cố định, đất nước cam kết khơng dính líu đến sách gây lạm phát Ví dụ, năm 1991, Argentina, vốn có lịch sử lâu dài sách vơ trách nhiệm dẫn đến lạm phát nghiêm trọng, cố định tỷ giá peso theo đồng USD nỗ lực nhằm cam kết với sách khơng gây lạm phát tương lai (Cơ chế tỷ giá cố định Argentina sụp đổ thảm hại vào cuối năm 2001 Nhưng câu chuyện khác.) Luận điểm là: tỷ giá ổn định có giá trị kinh tế định Thật vậy, giải thích phần Dành cho óc hay thắc mắc đây, lợi ích tỷ giá ổn định thúc việc xây dựng hệ thống tỷ giá cố định quốc tế sau Chiến tranh giới II Đó lý dẫn đến đời đồng EUR Tuy nhiên, có chi phí việc cố định tỷ giá hối đối Để bình ổn tỷ giá thơng qua can thiệp, nước phải trì lượng ngoại tệ lớn – giữ ngoại tệ thường việc đầu tư có sinh lợi thấp Hơn nữa, chí lượng dự trữ lớn nhanh chóng cạn kiệt có dịng vốn lớn chảy khỏi đất nước Nếu nước định bình ổn tỷ giá thơng qua điều chỉnh sách tiền tệ thay thơng qua can thiệp, sách tiền tệ đất nước phục vụ mục tiêu khác, bình ổn kinh tế quản lý tỷ lệ lạm phát Cuối cùng, biện pháp kiểm soát ngoại hối, hạn ngạch nhập thuế quan, làm biến dạng động khuyến khích việc nhập xuất hàng hóa dịch vụ Các biện pháp kiểm sốt tạo chi phí đáng kể nạn quan liêu tham nhũng (32)Paul Krugman; Robin Wells 32 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân pháp kiểm sốt ngoại hối, hay hai kỹ thuật này? Các nước khác đến kết luận khác vào thời điểm khác Hầu châu Âu, ngoại trừ Anh, từ lâu tin tỷ giá hối đối kinh tế châu Âu, vốn thực phần lớn hoạt động thương mại quốc tế với nhau, nên cố định Nhưng Canada xem hài lòng với chế tỷ giá thả với Hoa Kỳ, cho dù Hoa Kỳ chiếm phần lớn hoạt động thương mại Canada May thay, ta khơng phải giải tình trạng tiến thối lưỡng nan Trong phần lại chương này, ta xem chế tỷ giá hối đoái cho trước tìm hiểu xem chế tỷ giá ảnh hưởng đến sách kinh tế vĩ mô Dành cho óc hay thắc mắc Từ Bretton Woods đến đồng EUR Năm 1944, Chiến tranh giới II tiếp diễn, đại diện quốc gia đồng minh họp Bretton Woods, New Hampshire, để thiết lập hệ thống tiền tệ quốc tế hậu chiến tranh nhằm cố định tỷ giá hối đoái đồng tiền Hệ thống đầu thành cơng, đến năm 1971 tan vỡ Sau khoảng thời gian lúng túng hầu hết nhà hoạch định sách cố gắng cách không thành công để thiết lập hệ thống tỷ giá cố định mới, đến năm 1973, hầu kinh tế tiên tiến chuyển sang chế tỷ giá thả Tuy nhiên, châu Âu, nhiều nhà hoạch định sách khơng hài lịng với tỷ giá hối đối thả nổi, họ tin chế tạo nhiều tình trạng không chắn cho hoạt động kinh doanh Từ cuối thập niên 70 trở đi, họ nhiều lần cố gắng xây dựng chế nhiều cố định châu Âu, mà đỉnh cao nỗ lực thỏa thuận gọi Cơ chế tỷ giá hối đối (Nói xác ra, Cơ chế tỷ giá hối đoái hệ thống „vùng mục tiêu‟, tỷ giá tự dao dộng biên độ hẹp, khơng vượt ngồi biên độ đó.) Và vào năm 1991, họ đồng ý chuyển sang mục tiêu tối hậu tỷ giá cố định: đồng tiền chung châu Âu, đồng EUR Trước ngạc nhiên nhiều nhà phân tích, họ thực điều đó: ngày nay, hầu châu Âu từ bỏ đồng tiền riêng nước để sử dụng đồng EUR Hình 18-11 minh họa lịch sử thỏa thuận tỷ giá hối đối châu Âu Hình trình bày tỷ giá đồng franc Pháp đồng mark Đức, biểu thị số franc mark từ năm 1971 Thoạt đầu tỷ giá biến động mạnh Giai đoạn „bằng phẳng‟ mà bạn nhìn thấy số liệu – tỷ giá biến động nhẹ - thời kỳ mà nỗ lực khôi phục chế tỷ giá cố định tiến hành Cơ chế tỷ giá hối đoái, sau đôi lần khởi động trục trặc, trở nên hiệu lực vào năm 1987, bình ổn tỷ giá vào khoảng 3,4 francs mark (Những dao động vào đầu thập niên 90 phản ánh hai khủng hoảng tiền tệ - thời kỳ mà kỳ vọng phổ biến việc phá giá mạnh dẫn đến dịng vốn lớn mang tính thời Năm 1999, tỷ giá hối đoái „chốt chặt‟ – khơng cịn biến động hai nước sẵn sàng chuyển từ đồng franc đồng mark sang đồng EUR Vào cuối năm 2001, hai đồng tiền quốc gia khơng cịn tồn (33)Paul Krugman; Robin Wells 33 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân nghiêm trọng nhiều so với mức tác động đến nước khác, cụ thể Đức Hình 18-11 Con đường đến với đồng EUR Tỷ giá hối đoái đồng franc Pháp đồng mark Đức cho ta thấy câu chuyện hành trình đến với đồng tiền chung châu Âu Các nước châu Âu thực nỗ lực nghiêm ngặt để cố định tỷ giá thập niên 70 80 Hai nỗ lực ban đầu bị thất bại, từ năm 1987 trở đi, nỗ lực phần lớn đạt thắng lợi Tỷ giá hối đoái ‘chốt chặt’ vào cuối thập niên 90, đến cuối năm 2001, đồng franc đồng mark thay đồng EUR Nguồn: Ngân hàng Dự trữ liên bang St Louis Năm Kinh tế học hành động Trung Quốc cố định đồng nhân dân tệ Vào năm đầu kỷ 21, Trung Quốc cho ta ví dụ ấn tượng cho thấy đơi đất nước trì tỷ giá hối đối cố định thời gian dài đến mức Đây bối cảnh: thành công ngoạn mục Trung Quốc hoạt động xuất dẫn đến thặng dư tài khoản vãng lai ngày tăng Đồng thời, nhà đầu tư tư nhân người Hoa trở nên ngày nơn nóng muốn đưa nguồn vốn vào Trung Quốc, để tranh thủ lợi kinh tế nội địa tăng trưởng Các dịng vốn nhiều bị hạn chế biện pháp kiểm soát ngoại hối, chảy vào đất nước Như hệ thặng dư tài khoản vãng lai dòng vốn vào tư nhân, Trung Quốc vào vị mô tả phần (b) hình 18-10: ứng với mức tỷ giá mục tiêu, cầu nhân dân tệ vượt cung Thế phủ Trung Quốc cương trì tỷ giá hối đoái cố định (dù họ bắt đầu cho phép đồng tiền lên giá vào năm 2005) Để trì tỷ giá cố định, Trung Quốc phải thực biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối qui mô lớn, bán đồng nhân dân tệ, mua vào đồng tiền nước khác (chủ yếu USD) thị trường ngoại hối, bổ sung thêm vào dự trữ ngoại hối Trong năm 2007, Trung Quốc bổ sung thêm 477 tỷ USD vào dự trữ ngoại hối, đưa mức tổng dự trữ cuối Tỷ giá hối đoái (franc/mark) Các nỗ lực bình ổn tỷ giá Cơ chế tỷ giá hối đoái Tỷ giá chốt chặt trước chuyển (34)Paul Krugman; Robin Wells 34 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân năm lên 1,5 nghìn tỷ USD Để cảm nhận xem thử số lớn đến mức nào, bạn phải biết vào năm 2007, GDP danh nghĩa Trung Quốc, qui đổi sang USD theo tỷ giá thịnh hành, 3,25 nghìn tỷ USD Như vậy, năm 2007, Trung Quốc mua USD đồng tiền khác với giá trị vào khoảng 15 phần trăm GDP Điều giống thể phủ Hoa Kỳ mua nghìn tỷ đồng yen EUR vịng năm – tiếp tục mua đồng yen EUR cho dù ngồi đống đồng tiền nước ngồi trị giá nghìn tỷ USD Các nhà kinh tế học dự kiến Trung Quốc chí cịn mua nhiều ngoại tệ năm 2008 2009 Kiểm tra nhận thức 18-3 1 Vẽ biểu đồ tương tự hình 18-10, thể tình hình dự trữ ngoại hối Trung Quốc đất nước trì tỷ giá hối đoái cố định (Gợi ý: biểu thị tỷ giá hối đoái số USD nhân dân tệ.) Sau đó, ứng với thay đổi sách sau đây, vẽ biểu đồ cho thấy thay đổi sách làm triệt tiêu tình trạng cân thị trường a Sự lên giá đồng nhân dân tệ b Ban hành biện pháp hạn chế người nước muốn đầu tư vào Trung Quốc c Bãi bỏ biện pháp hạn chế người Hoa muốn đầu tư nước d Ban hành thuế hàng xuất Trung Quốc, hàng may mặc, dẫn đến phản ứng dội nước nhập  Các nước chọn chế tỷ giá hối đối khác Hai chế tỷ giá hối đoái cố định tỷ giá hối đoái thả Tỷ giá hối đối cố định thơng qua can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng dự trữ ngoại hối Các nước sử dụng sách nước để dịch chuyển đường cung đường cầu thị trường ngoại hối (thường sách tiền tệ), ban hành biện pháp kiểm soát ngoại hối  Việc chọn lựa chế tỷ giá dẫn đến tình tiến thối lưỡng nan: Tỷ giá ổn định tốt cho hoạt động kinh doanh Nhưng trì dự trữ ngoại hối lớn tốn kém, sử dụng sách nước để cố định tỷ giá làm cho đất nước khó lịng theo đuổi mục tiêu khác, biện pháp kiểm soát ngoại hối làm biến dạng động khuyến khích Tỷ giá hối đối sách kinh tế vĩ mô Khi đồng EUR đời vào năm 1999, người ta đón mừng khắp nước châu Âu, với vài ngoại lệ đáng kể Như bạn thấy, số nước định không áp dụng đồng tiền Quan trọng nước Anh, nước châu Âu khác Thụy Điển định đồng EUR đồng tiền họ (35)Paul Krugman; Robin Wells 35 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân và kinh tế trở nên phồn thịnh Nhưng nhà kinh tế học khác vạch việc sử dụng đồng EUR lấy khả có sách tiền tệ độc lập Anh dẫn đến vấn đề kinh tế vĩ mô Như thảo luận cho thấy, kiện kinh tế đại mở cửa cho thương mại quốc tế dòng vốn làm tăng thêm mức độ phức tạp cho việc phân tích sách kinh tế vĩ mô Ta xem xét ba vấn đề sách phát sinh kinh tế vĩ mô kinh tế mở Phá giá nâng giá đồng tiền Về mặt lịch sử, chế tỷ giá cố định cam kết lâu dài Đôi khi, nước có chế tỷ giá cố định chuyển sang chế thả nổi, Argentina vào năm 2001 Trong trường hợp khác, họ trì tỷ giá cố định thay đổi tỷ giá mục tiêu Việc điều chỉnh tỷ giá mục tiêu phổ biến thời kỳ Bretton Woods mô tả phần Dành cho óc hay thắc mắc Ví dụ, vào năm 1967, Anh thay đổi tỷ giá đồng bảng so với USD từ 2,80 USD bảng trở thành 2,40 USD bảng Một ví dụ gần Argentina, vốn trì tỷ giá cố định so với USD từ năm 1991 đến 2001, chuyển sang chế thả vào cuối năm 2001 Việc giảm giá trị đồng tiền ấn định chế tỷ giá hối đoái cố định gọi phá giá đồng tiền Như ta thấy, giá tình trạng giảm giá trị đồng tiền Sự phá giá mất giá xảy hành động sửa đổi tỷ giá mục tiêu cố định Sự gia tăng giá trị đồng tiền ấn định chế tỷ giá cố định gọi nâng giá đồng tiền Phá giá, giá đồng tiền nào, làm cho hàng hóa nước tính theo ngoại tệ trở nên rẻ hơn, dẫn đến xuất nhiều Đồng thời, làm cho hàng hóa nước ngồi trở nên đắt đỏ tính theo nội tệ, làm giảm nhập Tác động làm tăng cán cân toán tài khoản vãng lai Tương tự, việc nâng giá đồng tiền làm hàng hóa nước trở nên đắt đỏ tính theo ngoại tệ, làm giảm xuất khẩu, đồng thời làm hàng hóa nước ngồi trở nên rẻ tính theo nội tệ, làm tăng nhập Vì việc nâng giá đồng tiền làm giảm cán cân toán tài khoản vãng lai Phá giá nâng giá phục vụ hai mục đích chế tỷ giá cố định Thứ nhất, phá giá nâng giá đồng tiền sử dụng để loại bỏ tình trạng thiếu hụt hay thặng dư thị trường ngoại hối Ví dụ, năm 2008, số nhà kinh tế học thúc giục Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ để họ mua nhiều USD đến thị trường ngoại hối Thứ hai, phá giá nâng giá đồng tiền sử dụng cơng cụ sách kinh tế vĩ mơ Phá giá, thông qua làm tăng xuất giảm nhập khẩu, làm tăng tổng cầu Vì thế, việc phá giá sử dụng để giảm hay loại bỏ hố cách suy thoái Việc nâng giá đồng tiền có ảnh hưởng ngược lại, làm giảm tổng cầu Vì thế, việc nâng giá đồng tiền sử dụng để giảm hay loại trừ hố cách lạm phát Phá giá đồng tiền làm giảm giá trị đồng tiền, ấn định chế tỷ giá cố định Nâng giá đồng tiền làm tăng giá trị đồng tiền, ấn định chế tỷ giá cố định Chính sách tiền tệ chế tỷ giá thả (36)Paul Krugman; Robin Wells 36 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân tăng lãi suất Nhưng tỷ giá hối đoái làm bổ sung thêm bình diện khác tác động sách tiền tệ Để hiểu lý do, ta quay lại với đất nước giả định Genovia tự hỏi điều xảy ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất Cũng kinh tế đóng, lãi suất thấp dẫn đến chi tiêu đầu tư cao chi tiêu dùng cao Nhưng giảm lãi suất ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối Người nước ngồi có động đưa vốn vào Genovia hơn, họ nhận suất sinh lợi thấp từ việc cho vay Vì thế, họ có nhu cầu đổi USD lấy đồng geno hơn, cầu geno giảm Đồng thời, người Genovia có động nhiều thơi thúc họ chuyển vốn nước ngồi suất sinh lợi từ việc cho vay nước nhà giảm, khiến việc đầu tư bên đất nước trở nên hấp dẫn Như hệ quả, họ cần đổi nhiều geno lấy USD hơn, cung đồng geno tăng Hình 18-12 trình bày ảnh hưởng việc giảm lãi suất thị trường ngoại hối Đường cầu geno dịch chuyển sang trái, từ D1 đến D2 đường cung dịch chuyển sang phải từ S1 đến S2 Tỷ giá hối đoái cân bằng, biểu thị số USD geno, giảm từ XR1 đến SR2 Nghĩa là, giảm lãi suất Genovia làm cho đồng geno giá Tiếp đến, giá đồng geno ảnh hưởng đến tổng cầu Chúng ta thấy việc phá giá – tình trạng giá xảy thay đổi tỷ giá cố định – làm tăng xuất giảm nhập khẩu, qua làm tăng tổng cầu Sự giá cắt giảm lãi suất có ảnh hưởng hệt vậy: làm tăng xuất giảm nhập khẩu, làm tăng tổng cầu (37)Paul Krugman; Robin Wells 37 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Hình 18-12 Chính sách tiền tệ tỷ giá hối đoái Ở ta biểu thị xảy thị trường ngoại hối Genovia cắt giảm lãi suất người dân Genovia có động giữ tiền nước nhà hơn, nên họ đầu tư nước Như hệ quả, cung đồng geno dịch chuyển sang phải từ S1 đến S2 Trong đó, người nước ngồi có động để đưa vốn vào Genovia hơn, nên cầu đồng geno dịch chuyển sang trái từ D1 đến D2 Đồng geno giá: tỷ giá cân giảm từ XR1 xuống XR2 Các chu kỳ kinh tế quốc tế Cho đến lúc này, ta thảo luận kinh tế vĩ mô, kinh tế mở, thể toàn cú sốc cầu bắt nguồn từ kinh tế nội địa Tuy nhiên, thực tế, kinh tế đứng trước cú sốc xuất phát từ nước ngồi Ví dụ, suy thoái Hoa Kỳ lịch sử dẫn đến suy thoái Mexico Điểm mấu chốt thay đổi tổng cầu ảnh hưởng đến cầu hàng hóa dịch vụ sản xuất nước nước nhà: yếu tố khác khơng thay đổi, suy thối dẫn đến giảm sút nhập tình trạng mở rộng kinh tế dẫn đến gia tăng nhập Và nhập nước xuất nước Mối liên kết tổng cầu kinh tế quốc gia khác lý khiến chu kỳ kinh tế nước khác xem lại đồng điệu với nhau, khơng phải ln ln Ví dụ điển hình đại suy thoái ảnh hưởng đến nước giới Tuy nhiên, mức độ liên kết tùy thuộc vào chế tỷ giá Để hiểu lý do, ta suy nghĩ xảy suy thối nước làm giảm cầu hàng xuất Genovia Giảm cầu nước hàng hóa dịch vụ Genovia làm giảm cầu đồng geno thị trường ngoại hối Nếu Genovia có chế tỷ giá cố định, đất nước đáp ứng trước tình trạng giảm sút cách can thiệp vào thị trường ngoại hối Nhưng Genovia có chế tỷ giá thả nổi, đồng geno giá Vì hàng hóa dịch vụ Genovia trở nên rẻ người nước cầu hàng xuất giảm, nên lượng hàng hóa dịch vụ xuất khơng giảm nhiều so với mức giảm lẽ xảy chế tỷ giá cố định Đồng thời, giá đồng geno làm cho hàng nhập trở nên đắt đỏ 2 …và người nước ngồi đầu tư vào Genovia, làm giảm cầu tiền geno… Tỷ giá hối đoái (USD/geno) 1 Sau lãi suất Genovia giảm, người Genovia đầu tư nhiều nước ngoài, mua nhiều USD bán nhiều geno hơn… 3 …dẫn đến giá đồng geno (38)Paul Krugman; Robin Wells 38 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân người Genovia, dẫn đến giảm hàng nhập Cả ảnh hưởng làm hạn chế tình trạng giảm sút tổng cầu Genovia so với mức độ giảm sút lẽ xảy chế tỷ giá cố định Một ưu điểm chế tỷ giá thả nổi, theo người ủng hộ chế này, giúp lập đất nước trước suy thoái bắt nguồn từ nước Lý thuyết xem ổn vào đầu thập niên 2000: Nước Anh, với chế tỷ giá thả nổi, xoay xở để đứng suy thối ảnh hưởng đến phần cịn lại châu Âu; Canada, có chế thả nổi, bị suy thoái nhẹ nhiều so với Hoa Kỳ Tuy nhiên, năm 2008, khủng hoảng tài bắt đầu Hoa Kỳ dường tạo suy thoái gần quốc gia Trong trường hợp này, xem mối liên kết quốc tế thị trường tài mạnh nhiều so với cô lập với xáo trộn bên mà chế tỷ giá thả mang lại Kinh tế học hành động Niềm vui đồng bảng giá Trên chương này, ta nói đến Cơ chế tỷ giá hối đối, hệ thống tỷ giá cố định châu Âu lát đường cho đời đồng EUR vào năm 1999 Nước Anh tham gia hệ thống vào năm 1990 bỏ vào năm 1992 Câu chuyện rời bỏ Cơ chế tỷ giá hối đối Anh ví dụ kinh điển sách kinh tế vĩ mơ kinh tế mở Nước Anh đầu cố định tỷ giá hai lý mà ta mô tả chương này: nhà lãnh đạo Anh tin tỷ giá cố định giúp đẩy mạnh thương mại quốc tế, họ hy vọng chế giúp chống lạm phát Nhưng năm 1992, nước Anh gánh chịu tình trạng thất nghiệp cao: tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 9-1992 10 phần trăm Và chừng mà đất nước theo đuổi chế tỷ giá cố định, phủ gần khơng thể làm Nói cụ thể ra, phủ khơng thể cắt giảm lãi suất phủ sử dụng lãi suất cao để nâng đỡ giá trị đồng bảng Vào mùa hè năm 1992, nhà đầu tư bắt đầu đầu chống lại đồng bảng – nghĩa họ bán đồng bảng kỳ vọng đồng tiền rớt mạnh giá trị Khi dự trữ ngoại hối bắt đầu thu hẹp, đầu buộc phủ Anh phải hành động Vào ngày 16-9-1992, Anh từ bỏ chế tỷ giá cố định Đồng bảng rớt giá 20 phần trăm so với đồng mark Đức, đồng tiền châu Âu quan trọng lúc Thoạt đầu, việc phá giá đồng bảng gây tổn hại to lớn cho tên tuổi phủ Anh Nhưng trưởng Tài Anh xác nhận ơng vui mừng điều Ơng nói với phóng viên: “Trước chưa vợ tơi nghe tơi hát nhà tắm” Có vài lý cho niềm vui Một phủ Anh khơng cịn phải can thiệp vào thị trường ngoại hối qui mô lớn để nâng đỡ giá trị đồng bảng Một lý khác việc phá giá làm tăng tổng cầu, nên rớt giá đồng bảng giúp giảm tình trạng thất nghiệp Anh Cuối cùng, Anh khơng cịn chế tỷ giá cố định nữa, nên đất nước tự theo đuổi sách tiền tệ mở rộng để chống lại suy thoái (39)Paul Krugman; Robin Wells 39 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Kiểm tra nhận thức 18-4 1 Hãy nhìn vào số liệu hình 18-11 Bạn thấy đồng franc bị phá giá nâng giá so với đồng mark vào lúc nào? 2 Vào cuối thập niên 1980, nhà kinh tế học Canada lập luận sách lãi suất cao Ngân hàng trung ương Canada không gây thất nghiệp cao, mà cịn làm cho nhà sản xuất Canada khó cạnh tranh với Hoa Kỳ Hãy giải thích lập luận cách sử dụng phân tích cách thức sách tiền tệ có tác dụng chế tỷ giá thả  Các nước thay đổi tỷ giá hối đoái cố định Phá giá hay nâng giá đồng tiền có thể giúp giảm thặng dư hay thiếu hụt thị trường ngoại hối làm tăng hay làm giảm tổng cầu  Trong kinh tế mở với chế tỷ giá thả nổi, lãi suất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối, sách tiền tệ ảnh hưởng đến tổng cầu thông qua ảnh hưởng tỷ giá nhập xuất  Vì nhập nước xuất nước khác, chu kỳ kinh tế đồng điệu với nước Tuy nhiên, chế tỷ giá thả làm giảm mối liên kết Nếu việc nhắc đến hoạt động đầu khủng hoảng tiền tệ chương làm khuấy động mối quan tâm bạn, bạn tìm chương bổ sung trực tuyến, giải thích cách thức kỳ vọng làm thay đổi tỷ giá hối đoái cán cân toán nào, làm thay đổi mạnh Để tìm hiểu chương này, xem trang web www.worthpublishers.com/krugmanwells Tóm tắt 1 Các tài khoản cán cân tốn nước tóm tắt giao dịch đất nước với phần lại giới Cán cân toán tài khoản vãng lai nước hay gọi đơn giản tài khoản vãng lai, bao gồm cán cân toán hàng hóa dịch vụ cộng với khoản chuyển giao ròng thu nhập yếu tố sản xuất Cán cân thương mại hàng hóa hay cán cân thương mại cấu phần thường trích dẫn cán cân thanh tốn hàng hóa dịch vụ Cán cân tốn tài khoản tài nước, hay gọi đơn giản tài khoản tài (tài khoản vốn) đo lường dịng vốn Theo định nghĩa, cán cân toán tài khoản vãng lai cộng với cán cân toán tài khoản tài khơng 2 Các dịng vốn đáp ứng trước khác biệt quốc tế lãi suất suất sinh lợi khác; ta phân tích dịng vốn cách sử dụng dạng quốc tế mơ hình vốn vay; mơ hình cho thấy nước có lãi suất thấp khơng có dòng vốn quốc tế gửi tiền sang nước khác có lãi suất cao khơng có dịng vốn quốc tế Các yếu tố xác định dòng vốn khác biệt quốc tế tiết kiệm hội chi tiêu đầu tư 3 Các đồng tiền giao dịch thị trường ngoại hối Mức đồng tiền được giao dịch gọi tỷ giá hối đoái Khi đồng tiền trở nên có giá trị so với đồng tiền khác, đồng tiền lên giá Khi giá trị đồng tiền giảm sút, đồng tiền giá Tỷ giá hối đoái cân tỷ giá làm cân lượng cung đồng tiền với lượng cầu đồng tiền thị trường ngoại hối 4 Để điều chỉnh khác biệt quốc tế tỷ lệ lạm phát, nhà kinh tế học tính tỷ giá hối (40)Paul Krugman; Robin Wells 40 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân hai nước Tài khoản vãng lai đáp ứng trước thay đổi tỷ giá hối đối thực, khơng đáp ứng trước thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa Tỷ giá ngang sức mua tỷ giá làm cho chi phí giỏ hàng hóa dịch vụ hai nước Trong khi tỷ giá ngang sức mua tỷ giá hối đối danh nghĩa gần ln ln khác nhau, tỷ giá ngang sức mua dự báo tốt thay đổi thực tế tỷ giá hối đoái danh nghĩa 5 Các nước áp dụng chế tỷ giá hối đoái khác nhau; chế tỷ giá hối đoái qui tắc cai quản sách tỷ giá Các loại chế chủ yếu chế tỷ giá hối đối cố định, trong phủ hành động để trì tỷ giá mức mục tiêu, chế tỷ giá hối đoái thả nổi, tỷ giá tự biến thiên Các nước cố định tỷ giá thơng qua can thiệp vào thị trường ngoại hối, đòi hỏi họ phải trì dự trữ ngoại hối mà họ sử dụng để mua thặng dư đồng tiền Như lựa chọn, họ thay đổi sách nước, sách tiền tệ, để làm dịch chuyển đường cầu đường cung thị trường ngoại hối Cuối cùng, họ sử dụng biện pháp kiểm soát ngoại hối Chính sách tỷ giá hối đối gây tình tiến thoái lưỡng nan: tỷ giá hối đoái cố định có lợi kinh tế, sách sử dụng để cố định tỷ giá phải tốn chi phí Việc can thiệp vào thị trường ngoại hối địi hỏi phải có dự trữ lớn, biện pháp kiểm soát ngoại hối làm biến dạng động khuyến khích Nếu sử dụng sách tiền tệ để giúp cố định tỷ giá hối đoái, phủ khơng cịn sử dụng sách cho mục tiêu sách nội địa khác 7 Tỷ giá hối đối cố định khơng ln ln cam kết lâu dài: nước có tỷ giá hối đối cố định đơi thực việc phá giá hay nâng giá đồng tiền Ngoài việc giúp loại trừ thặng dư nội tệ thị trường ngoại hối, việc phá giá đồng tiền làm tăng tổng cầu Tương tự, việc nâng giá đồng tiền làm giảm tình trạng thiếu hụt nội tệ làm giảm tổng cầu 8 Trong chế tỷ giá thả nổi, sách tiền tệ mở rộng phát huy tác dụng phần thông qua tỷ giá: cắt giảm lãi suất dẫn đến giá đồng tiền, qua dẫn đến xuất nhiều nhập hơn, điều làm tăng tổng cầu Chính sách tiền tệ thu hẹp có tác dụng ngược lại 9 Sự kiện nhập nước xuất nước khác làm tăng mối liên kết chu kỳ kinh doanh nước khác Tuy nhiên, tỷ giá hối đối thả làm giảm sức mạnh mối liên kết Các thuật ngữ then chốt Balance of payments accounts Các tài khoản cán cân toán Balance of payments on current account (current account) Cán cân toán tài khoản vãng lai (tài khoản vãng lai) Balance of payments on goods and services Cán cân tốn hàng hóa dịch vụ Merchandise trade balance (trade balance) Cán cân thương mại hàng hóa (cán cân thương mại) Balance of payments on financial account (capital account) Cán cân tốn tài khoản tài (tài khoản vốn) Foreign exchange market Thị trường ngoại hối Exchange rates Tỷ giá hối đoái (41)Paul Krugman; Robin Wells 41 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Depreciation Xuống giá, giảm giá, giá Equilibrium exchange rate Tỷ giá hối đoái cân Purchasing power parity (Tỷ giá) ngang sức mua Exchange rate regime Cơ chế tỷ giá hối đoái Fixed exchange rate Tỷ giá hối đoái cố định Floating exchange rate Tỷ giá hối đoái thả Exchange market intervention Can thiệp vào thị trường ngoại hối Foreign exchange reserves Dự trữ ngoại hối Foreign exchange controls Các biện pháp kiểm soát ngoại hối Devaluation Phá giá Revaluation Nâng giá Bài tập 1 Các giao dịch sau xếp loại tài khoản cán cân toán Hoa Kỳ? Các giao dịch đưa vào tài khoản vãng lai (như khoản chi trả hay nhận từ người nước ngồi) hay đưa vào tài khoản tài (như việc bán hay mua tài sản từ người nước ngồi)? Cán cân tốn tài khoản vãng lai tài khoản tài thay đổi nào? a Một nhà nhập Pháp mua thùng rượu vang với giá 500 USD b Một người Mỹ làm việc cho công ty Pháp rút séc toán tiền lương từ ngân hàng Paris ký gửi vào ngân hàng cô San Francisco c Một người Mỹ mua trái phiếu từ công ty Nhật trị giá 10.000 USD d Một tổ chức từ thiện Mỹ gửi 100.000 USD sang châu Phi để giúp người dân địa phương mua thực phẩm sau đợt mùa màng thất bát 2 Đồ thị sau thể tài sản phần lại giới Hoa Kỳ tài sản Hoa Kỳ nước ngoài; hai biểu thị tỷ lệ phần trăm GDP phần cịn lại giới Như bạn thấy từ đồ thị này, hai đại lượng tăng gần gấp lần từ năm 1980 a Vì tài sản Hoa Kỳ nước ngồi tính theo phần trăm GDP phần cịn lại giới tăng lên, phải điều có nghĩa Hoa Kỳ có dịng vốn ròng thời kỳ này? (42)Paul Krugman; Robin Wells 42 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Năm Nguồn: IMF, Văn phịng phân tích kinh tế Hoa Kỳ 3 Trong kinh tế Scottopia vào năm 2008, kim ngạch xuất bao gồm 400 tỷ USD hàng hóa 300 tỷ USD dịch vụ; kim ngạch nhập bao gồm 500 tỷ hàng hóa 350 tỷ USD dịch vụ; phần lại giới mua 250 tỷ USD tài sản Scottopia Cán cân thương mại hàng hóa Scottopia bao nhiêu? Cán cân toán tài khoản vãng lai Scottopia bao nhiêu? Cán cân tốn tài khoản tài bao nhiêu? Scottopia mua tài sản từ phần lại giới với giá trị bao nhiêu? 4 Trong kinh tế Popania vào năm 2008, Popania mua 300 tỷ USD tài sản phần lại giới; phần lại giới mua 400 tỷ USD tài sản Popania; Popania xuất 350 tỷ USD hàng hóa dịch vụ Cán cân tốn tài khoản tài Popania năm 2008 bao nhiêu? Cán cân toán tài khoản vãng lai bao nhiêu? Kim ngạch nhập bao nhiêu? 5 Giả sử Northalandia Southlandia hai nước giao thương giới; nước có cán cân tốn tài khoản vãng lai tài khoản tài khơng; nước xem tài sản nước giống hệt tài sản nước Sử dụng biểu đồ đây, giải thích xem cung cầu vốn vay, lãi suất, cán cân toán tài khoản vãng lai tài khoản tài thay đổi nước dòng vốn quốc tế lưu thơng Tài sản phần cịn lại giới ở Mỹ % GDP phần lại giới (43)Paul Krugman; Robin Wells 43 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân (a) Northlandia Lượng vốn vay (b) Southlandia Lượng vốn vay 6 Dựa vào tỷ giá hối đoái ngày giao dịch năm 2007 2008 biểu thị bảng đây, đồng USD lên giá hay xuống giá năm 2007? Sự biến thiên giá trị USD làm cho hàng hóa dịch vụ Hoa Kỳ hấp dẫn hay hấp dẫn người nước ngoài? Ngày 2-1-2007 Ngày 2-1-2008 1,97 USD mua GBP 1,98 USD mua GBP 32,38 dollar Đài Loan mua USD 32,43 dollar Đài Loan mua USD 0,86 USD mua dollar Canada 1,01 USD mua dollar Canada 118,82 yen Nhật mua USD 1,47 USD mua EUR 1,21 franc Thụy Sĩ mua USD 1,112 franc Thụy Sĩ mua USD 7 Lên trang web http://fx.sauder.ubc.ca Sử dụng bảng “The Most Recent Cross-Rates of Major Countries,” xác định xem đồng bảng Anh (GBP), dollar Canada (CAD) yen Nhật (JPY), đồng franc Thụy Sĩ (CHF) lên giá hay xuống giá so với đồng dollar Mỹ (USD) từ ngày 2-1-2008 Các tỷ giá hối đoái ngày 2-1-2008 niêm yết bảng tập 8 Giả sử Hoa Kỳ Nhật Bản hai nước giao thương giới Điều xảy cho giá trị đồng USD kiện sau xảy ra, giả định yếu tố khác không đổi? a Nhật Bản nới lỏng số qui định hạn chế nhập b Hoa Kỳ ban hành thuế nhập hàng hóa Nhật Bản Lãi suất (44)Paul Krugman; Robin Wells 44 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân c Lãi suất Hoa Kỳ tăng mạnh d Một báo cáo cho thấy ô tô Nhật xài bền so với trước người ta tưởng, so với ô tô Mỹ 9 Từ ngày 1-1-2001 đến tháng 6-2003, lãi suất nguồn vốn liên bang giảm từ 6,5 phần trăm xuống phần trăm Trong kỳ, lãi suất cho vay biên Ngân hàng trung ương châu Âu giảm từ 5,75 phần trăm xuống phần trăm a Xem xét thay đổi lãi suất kỳ sử dụng mơ hình vốn vay, bạn dự kiến dòng vốn chảy từ Hoa Kỳ sang châu Âu hay từ châu Âu sang Hoa Kỳ thời gian này? b Biểu đồ sau trình bày tỷ giá hối đoái đồng EUR USD từ ngày 1-1-2001 hết tháng 9-2008 Sự biến thiên tỷ giá hối đoái thời gian từ tháng 1-2001 đến tháng 6-2003 có quán với lưu thơng dịng vốn dự đốn câu a? Năm 10 Trong tình sau đây, giả định có hai quốc gia giao thương giới Ứng với lạm phát thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa cho trước đây, hàng hóa nước trở nên hấp dẫn hơn? a Lạm phát 10 phần trăm Hoa Kỳ phần trăm Nhật Bản; tỷ giá USD-JPY cũ b Lạm phát phần trăm Hoa Kỳ phần trăm Mexico; giá USD giảm từ 12,50 pesos/USD xuống 10,25 pesos/USD c Lạm phát phần trăm Hoa Kỳ phần trăm khu vực sử dụng đồng EUR; giá EUR giảm từ 1,30 USD/EUR xuống 1,20 USD/EUR d Lạm phát phần trăm Hoa Kỳ phần trăm Canada; giá CAD tăng từ 0,60 USD/CAD lên 0,75 USD/CAD 11 Bắt đầu từ trạng thái cân thị trường ngoại hối chế tỷ giá cố định, phủ phải phản ứng trước gia tăng cầu phần lại giới hàng hóa dịch vụ đất nước nhằm trì tỷ giá hối đoái mức cố định? 12 Giả sử ngân hàng trung ương Albernia cố định giá trị đồng tiền, gọi đồng bern, so với USD (tỷ giá cố định 1,50 USD/bern) ngân hàng cam kết với tỷ giá Thoạt đầu, thị trường ngoại hối đồng bern trạng thái cân bằng, biểu thị đồ thị Tuy nhiên, người dân Albernia người Mỹ bắt đầu tin có rủi ro lớn việc nắm giữ tài sản Albernia; hệ quả, họ trở nên khơng sẵn lịng nắm giữ tài sản Albernia trừ họ nhận suất sinh lợi cao so với suất sinh lợi họ nhận từ tài sản Hoa Kỳ Điều ảnh hưởng đến đồ thị nào? (45)Paul Krugman; Robin Wells 45 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Đinh Vũ Trang Ngân Nếu ngân hàng trung ương Albernia cố gắng trì tỷ giá cố định cách sử dụng sách tiền tệ, điều ảnh hưởng đến kinh tế Albernia nào? 13 Có người bạn học hỏi bạn: “Nếu ngân hàng trung ương khả sử dụng sách tiền tệ tùy ý chế tỷ giá hối đoái cố định, nước đồng ý chấp nhận chế tỷ giá cố định?” Bạn trả lời nào? Tỷ giá (USD/bern) www.worthpublishers.com/krugmanwells. b http://fx.sauder.ubc.ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở, Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình ảnh liên quan

bảng 18-1 trình bày việc bán và mua hàng hóa và dịch vụ: bán artichoke; mua tạp phẩm, dầu đốt, ô tô mới v.v… Dòng thứ hai trình bày các khoản thanh toán lãi vay: lãi Costas nhận được từ tài khoản ngân hàng và lãi họ đã trả cho hợp đồng mua nhà trả góp - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

bảng 18.

1 trình bày việc bán và mua hàng hóa và dịch vụ: bán artichoke; mua tạp phẩm, dầu đốt, ô tô mới v.v… Dòng thứ hai trình bày các khoản thanh toán lãi vay: lãi Costas nhận được từ tài khoản ngân hàng và lãi họ đã trả cho hợp đồng mua nhà trả góp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 18-1 Cán cân thanh toán - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

1 Cán cân thanh toán Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình này trình bày cán cân tài khoản vãng lai, đơn vị tính là tỷ USD, của sáu thành phần tham gia lớn trong nền kinh tế toàn cầu trong hai năm, 1996 và 2007 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình n.

ày trình bày cán cân tài khoản vãng lai, đơn vị tính là tỷ USD, của sáu thành phần tham gia lớn trong nền kinh tế toàn cầu trong hai năm, 1996 và 2007 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Căn cứ theo mô hình vốn vay, lãi suất cân bằng được xác định bởi giao điểm của đường cung vốn vay S và đường cầu vốn vay D - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

n.

cứ theo mô hình vốn vay, lãi suất cân bằng được xác định bởi giao điểm của đường cung vốn vay S và đường cầu vốn vay D Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 18-2 Xem lại mô hình vốn vay - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

2 Xem lại mô hình vốn vay Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 18-4 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

4 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 18-3 trình bày tỷ giá hối đoái giữa ba loại tiền tệ quan trọng nhất vào lúc 3:49 chiều ngày 13-9-2008 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Bảng 18.

3 trình bày tỷ giá hối đoái giữa ba loại tiền tệ quan trọng nhất vào lúc 3:49 chiều ngày 13-9-2008 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 18-5 trình bày hai đường: đường cầu USD và đường cung USD. Điểm mấu chốt để hiểu độ dốc của các đường này là mức tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

5 trình bày hai đường: đường cầu USD và đường cung USD. Điểm mấu chốt để hiểu độ dốc của các đường này là mức tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 18-4 Trạng thái cân bằng trên thị trường ngoại hối: Một ví dụ giả định - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Bảng 18.

4 Trạng thái cân bằng trên thị trường ngoại hối: Một ví dụ giả định Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 18-5 Ảnh hưởng của dòng vốn vào gia tăng - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Bảng 18.

5 Ảnh hưởng của dòng vốn vào gia tăng Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 18-5 trình bày cách thức điều này diễn ra. Người châu Âu mua nhiều tài sản của Hoa Kỳ hơn, làm tăng cán cân thanh toán tài khoản tài chính từ 0,5 lên 1,0 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Bảng 18.

5 trình bày cách thức điều này diễn ra. Người châu Âu mua nhiều tài sản của Hoa Kỳ hơn, làm tăng cán cân thanh toán tài khoản tài chính từ 0,5 lên 1,0 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 18-8 Tỷ giá ngang bằng sức mua so với tỷ giá hối đoái danh nghĩa, 1990-2007 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

8 Tỷ giá ngang bằng sức mua so với tỷ giá hối đoái danh nghĩa, 1990-2007 Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 18-9 Xuất khẩu ròng của Hoa Kỳ, 1947-2008 - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

9 Xuất khẩu ròng của Hoa Kỳ, 1947-2008 Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 18-11 Con đường đến với đồng EUR - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

11 Con đường đến với đồng EUR Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 18-12 Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

Hình 18.

12 Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái Xem tại trang 37 của tài liệu.
7. Lên trang web http://fx.sauder.ubc.ca. Sử dụng bảng “The Most Recent Cross-Rates of Major Countries,” hãy xác định xem đồng bảng Anh (GBP), dollar Canada (CAD) yen Nhật (JPY), và đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đã lên giá hay xuống giá so với đồng doll - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

7..

Lên trang web http://fx.sauder.ubc.ca. Sử dụng bảng “The Most Recent Cross-Rates of Major Countries,” hãy xác định xem đồng bảng Anh (GBP), dollar Canada (CAD) yen Nhật (JPY), và đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đã lên giá hay xuống giá so với đồng doll Xem tại trang 43 của tài liệu.
a. Xem xét sự thay đổi lãi suất trong kỳ và sử dụng mô hình vốn vay, bạn sẽ dự kiến dòng vốn chảy từ Hoa Kỳ sang châu Âu hay từ châu Âu sang Hoa Kỳ trong thời gian này? - Bài đọc 16-1. Kinh tế học vĩ mô - 2nd ed.. Chương 18: Kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở

a..

Xem xét sự thay đổi lãi suất trong kỳ và sử dụng mô hình vốn vay, bạn sẽ dự kiến dòng vốn chảy từ Hoa Kỳ sang châu Âu hay từ châu Âu sang Hoa Kỳ trong thời gian này? Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan