0

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

6 10 0
  • ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT  PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT  PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:43

- Bản đồ số được biên tập trên phần mềm Mapinfo và các công cụ của GIS để thể hiện đầy đủ các lớp thông tin không gian và thông tin thuộc tính của giá đất trên địa bàn phường[r] (1)ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG NHÀ ĐẤT PHƢỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Lê Văn Công1, Vũ Thị Kim Hảo1*, Nguyễn Thúy Quỳnh2 1Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên, 2Đại học Thái Ngun TĨM TẮT Cơng nghệ GIS ứng dụng nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao kinh tế - xã hội GIS sử dụng để phân tích thị trường bất động sản thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đồng thời xây dựng đồ sở sữ liệu giá bất động sản để phục vụ cho phát triển thị trường nhà đất thị xã Phổ Yên Nghiên cứu bật phương pháp chọn điểm nghiên cứu sử dụng phần mềm GIS để xử lý số liệu Điều tra so sánh chênh lệch giá đất thực tế phường Đồng Tiến chênh lệch cao so với giá đất UBND tỉnh Thái Nguyên quy định; cao địa điểm nghiên cứu 4,8 lần Xây dựng sở liệu giá đất đồ số hóa phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên Các lớp thông tin thể bao gồm: số thửa, diện tích, loại đất, đường, vị trí, giá Nhà nước giá thực tế Cơ sở liệu không gian sở liệu thuộc tính biên tập phép người dùng truy vấn thông tin cách dễ dàng từ nắm bắt thị trường bất động sản nhanh hơn, góp phần vào phát triển trị trường bất động sản thị xã Phổ Yên Từ khóa: GIS; giá đất; phường Đồng Tiến; thị xã Phổ Yên; liệu đồ Ngày nhận bài: 18/5/2020; Ngày hoàn thiện: 26/6/2020; Ngày đăng: 29/6/2020 “GIS” FOR BULDING THE DATABASE OF LAND PRICES AND SUPPORTING TO THE LAND MARKET DEVELOPEMENT IN DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN, THAI NGUYEN PROVINCE Le Van Cong1, Vu Thi Kim Hao1*, Nguyen Thuy Quynh2 1 TNU - University of Agriculture and Forestry, 2Thai Nguyen University ABSTRACT GIS technology has been applied in many fields to meet the increasing requirements of the socioeconomic GIS software is used to analyze the real estate market in Pho Yen town, Thai Nguyen province in general and Dong Tien ward in particular and to establish a map of real estate price database to serve the development of the housing market in Pho Yen town Researching the outstanding methods is selecting research sites and using GIS software to process data In this study, investigated and compared the land price difference is quite high between the actual land price in Dong Tien ward and the land price set by the People's Committee of Thai Nguyen province At the study site indicated that the highest difference was 4.8 times The study has built a land prices database based on the digital map of Dong Tien ward, Pho Yen town The information layers shown include: parcel number, area, land type, road, location, State price and actual price Spatial database and attributes database have been edited to allow users to query essential information easily, thereby capturing real estate market information faster, contributing a part to real estate market development of Pho Yen town Keywords: GIS; land prices; Dong Tien distric; Pho Yen town; Map database Received: 18/5/2020; Revised: 26/6/2020; Published: 29/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển xu mới, phát triển vượt bậc khoa học công nghệ, mà lĩnh vực công nghệ thơng tin địi hỏi nhà nước ta cần phải xây dựng hệ thống thông tin đất đai đại, xác, thống cập nhật kịp thời trình biến động đất đai qua ngày Quá trình xây dựng hệ thống thông tin đất đại mong muốn đáp ứng u cầu vấn đề sử dụng tin học tách rời Đối với quản lý hệ thống thông tin đất hệ thống thơng tin địa lý (Geographic Information System - GIS) công cụ mạnh dựa sở tin học để xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Land information system-LIS) đáp ứng yêu cầu quản lý phục vụ cho trình phát triển đất nước [1] Thị xã Phổ Yên khu vực trung tâm kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên Phổ Yên phấn đấu trở thành khu đô thị văn minh, đại Đất đai Phổ Yên tâm điểm đáng ý thị trường bất động sản Thái Nguyên khu vực có chuyển biến lớn, lọt vào “mắt xanh” nhà đầu tư, quy hoạch đồng với dự án lớn để tạo nên trung tâm đô thị đầy đủ chức kinh tế, thương mại, cư trú, văn hóa, giáo dục, khoa học du lịch Thị trường bất động sản biến động hoạt động quản lý thông tin giá đất chưa triển khai chưa đồng thống [2] Vì vậy, việc “Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu giá đất phục vụ phát triển thị trường nhà đất phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” cần thiết 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp Thu thập văn có liên quan tới giá đất, văn pháp quy liên quan tới công tác định giá đất, báo cáo kinh tế xã hội năm 2019 phường Đồng Tiến thu thập quan: UBND thị xã, Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Thống kê, Phòng NN&PTNT 2.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp Phương pháp điều tra có tham gia người dân: Sử dụng Bộ phiếu điều tra để điều tra, vấn người dân để tạo sở liệu giá đất cho phường Đồng Tiến Lựa chọn địa điểm: Trung tâm phường, cận trung tâm phường xa trung tâm phường Đồng Tiến Các địa điểm bám theo tuyến đường phường Đồng Tiến Mỗi địa điểm tiến hành điều tra 30 phiếu: Là hộ có vị trí đất đai đại diện tuyến đường vị trí Tổng số 90 phiếu 2.3 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu - Phương pháp thống kê sử dụng để xử lý số liệu điều tra, thu thập trình nghiên cứu; - Phương pháp so sánh: so sánh giá đất năm phường theo địa điểm chọn nghiên cứu; - Sử dụng phần mềm Microstation phần mềm Mapinfo để xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu đánh giá Sử dụng phần mềm MicroStation (trong phần mềm GIS) để xây dựng sở liệu giá bất động sản phường Đồng Tiến 3 Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Giá bất động sản phường Đồng Tiến (3)một phần tác động nhân tố bên như: khu vực, kinh tế, xã hội [3] Cụ thể chênh lệch thể hình Đơn vị tính: đồng Hình Biểu đồ so sánh giá bất động sản phường Đồng Tiến Nhìn vào biểu đồ hình cho thấy: Tuyến đường “Từ đường sắt đến cách đường quốc lộ 100 m” giá đất Nhà nước quy định 6.000.000đ giá đất thực tế điều tra 15.000.000đ Mức độ chênh lệch 2,5 lần Do đất vị trí gần trung tâm phường có quan hành hạ tầng khác chợ (chợ Ba Hàng chợ lớn thị xã), ngân hàng, khu công nghiệp, đồng thời khu vực cách trung tâm thị xã gần tạo điều kiện thuận lợi di chuyển nhu cầu sinh hoạt người dân, có điều kiện phát triển kinh tế cao dẫn đến giá đất thực tế chênh lệch lớn so với giá Nhà nước quy định Tuyến đường “Từ ngã kho dự trữ C203+200 m đến hết khu tái định cư Thanh Xuân” giá đất Nhà nước quy định 3.000.000đ giá đất thực tế điều tra 9.500.000đ Mức độ chênh lệch 3,2 lần Do khu vực khu vực phát triển phường, đường Lý Nam Đế tuyến đường lớn chạy qua, công ty, nhà hàng, dịch vụ tập trung đầu tư phát triển khu vực dẫn đến nhu cầu đất tăng cao tạo chênh lệch giá thực tế giá Nhà nước quy định Tuyến đường “Từ hết khu tái định cư Thanh Xuân đến ngã Cao Vương” giá đất Nhà nước quy định 2.500.000đ giá đất thực tế điều tra 12.000.000đ Mức độ chênh lệch 4,8 lần Do nằm tuyến đường lớn Lý Nam Đế, giáp với xã Tân Hương, Đông Cao, Tiên Phong nên khu vực diễn trao đổi rộng xã phường Đồng thời từ tuyến đường vào nhà máy Samsung gần, nhu cầu dịch vụ nhà cho công nhân cao, trước khu vực chưa phát triển nằm cạnh công ty Samsung nên nhu cầu đất tăng cao nay, dẫn đến chênh lệch lớn giá Nhà nước quy định giá thực tế Tuyến đường “Từ cổng Z131 đến nhà khách Z131” giá đất Nhà nước quy định 3.500.000đ giá đất thực tế điều tra 12.000.000đ Mức độ chênh lệch 3,4 lần Do khu vực nằm khu xí nghiệp Z131 tập trung lượng lớn cán nhà máy, bên cạnh khoảng cách từ đến trung tâm thị xã Phổ Yên trung tâm phường gần, đường giao thông rộng thuận tiện, quỹ đất khu vực hạn chế dẫn đến giá thực tế tăng cao, chênh lệch lớn so với giá Nhà nước quy định (4)3.2 Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu giá đất phục vụ phát triển thị trường nhà đất phường Đồng Tiến 3.2.1 Xây dựng sở liệu thuộc tính Bản đồ vùng nghiên cứu xây dựng thành lập phần mềm chuyên dùng Microstation Đây phần mềm chuyên dùng tổng cục địa thành lập quản lý đồ, hồ sơ địa Những việc liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính phần mềm khơng hỗ trợ Vì vậy, phải chuyển liệu sang MapInfo để xử lý liên kết liệu hình học phi hình học [4] Dữ liệu đồ sau phân theo vị trí dạng liệu hình học, chưa bao gồm thơng tin số thửa, diện tích, loại đất, đường, vị trí, giá… (đây liệu thuộc tính cho đồ) Để biết thông tin đất phải xây dựng liên kết liệu thuộc tính liệu đồ đất (hình 2) + So_thua: Số đất + Dien_tich: Diện tích đất + Loai_dat: Thể mục đích sử dụng đất Các thơng tin xây dựng đất thể đầy đủ thông tin cần thiết quy định quản lý đất đai + Duong: Thể tên đường qua đất + Vi_tri: Thể vị trí đất + Gia_NN: Thể khung giá đất quy định UBND tỉnh Thái Nguyên + Gia_TT: Thể giá đất thực tế phường Đồng Tiến Hình Thơng tin đất 3.2.2 Ứng dụng quản lý cung cấp thông tin giá đất Với nguồn liệu cập nhật liên kết chức phần mềm MapInfo, người dùng thực thao tác tìm kiếm thông tin theo ý muốn người sử dụng sau: Trên công cụ MapInfo thực thao tác sau: Query ind chọn trường thông tin cần tìm kiếm Ok nhập yêu cầu cần tìm kiếm cơng cụ ind Thao tác tìm kiếm thửa đất thể qua hình Hình Thao tác tìm kiếm đất 3.2.3 Xây dựng đồ chuyên đề (5)Hình Hiển thị kết tìm kiếm đất có giá thực tế 13.000.000đ 3.3 Đánh giá ưu nhược điểm sở dữ liệu giá đất đề xuất hướng ứng dụng trong thị trường nhà đất phường Đồng Tiến 3.3.1 Ưu điểm Qua việc thực nghiên cứu nhóm tác giả nhận thấy ưu điểm sở giá đất phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên: - Bộ sở liệu giá đất phường Đồng Tiến xây dựng sở giá giao dịch thực tế qua vấn trực tiếp với người dân nên có độ tin cậy cao, khả ứng dụng giao dịch thực tế lớn, công cụ đắc lực cho nhà quản lý bên liên quan - Cung cấp thông tin liên quan tới đất cho đối tượng quan tâm tới giá đất Cụ thể số trường hợp có nhu cầu tìm kiếm đất theo yêu cầu [5] + Tìm kiếm thông tin đất theo yêu cầu + Tìm tiếm giá đất theo lực tài - Việc tra cứu sử dụng sở liệu giá đất phường Đồng Tiến thực cách dễ dàng, cho kết nhanh Việc sử dụng sở liệu giá đất thị xã Phổ Yên trở lên thuận tiện 3.3.2 Nhược điểm Bên cạch ưu điểm, sở liệu giá đất phường Đồng Tiến tồn số nhược điểm sau: - Bộ sở liệu xây dựng phạm vi định, chạy theo tuyến đường, phố phường Đồng Tiến, chưa xây dựng hết toàn phường - Nguồn số liệu đồ cung cấp chưa cập nhật nên gây số khó khăn việc số hoá 3.3.3 Đề xuất Qua việc thực đề tài nhận thấy hướng ứng dụng sở liệu giá đất phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên Bộ sở liệu có khả ứng dụng thực tế tính tham khảo cao, có số đề xuất sau: - Tiếp tục hoàn thiện sở liệu giá đất toàn địa bàn phường nhằm tạo giá trị sử dụng cao - Hoàn thiện hệ thống nguồn liệu đồ địa bàn thị xã để phục vụ tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giá đất 4 Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận - Bản đồ số biên tập phần mềm Mapinfo công cụ GIS để thể đầy đủ lớp thông tin không gian thơng tin thuộc tính giá đất địa bàn phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên để phục vụ cho công tác giao dịch phát triển thị trường nhà đất phường Đồng Tiến (6)4.2 Đề nghị Kết nghiên cứu cho thấy tính hiệu khả ứng dụng GIS việc xây dựng sở liệu giá đất quản lý giao dịch Vì cần triển khai đồng bộ, xây dựng sở liệu nhiều địa phương hơn, địa phương cần tạo chế ưu tiên sử dụng công nghệ thơng tin GIS vào quản lí nguồn thơng tin, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin để dễ dàng thực thao tác xử lý việc quản lý giá đất Trong trình thực nghiên cứu nhóm tác gỉa g p nhiều vấn đề khó khăn số nguyên nhân nguồn số liệu đồ phường cung cấp nhiều hạn chế chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn cơng tác biên tập Người dân cung cấp thơng tin cịn thiếu ho c khơng trọng tâm, Do vậy, nhóm tác giả đề nghị địa phương tiếp tục cập nhật, chỉnh lý nguồn sở liệu để phù hợp với thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu tương tự địa bàn phường TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] K L Nguyen, Advanced Geographic Information System Agriculture Publishing House, Ho Chi Minh City, 2009 [2] Thai Nguyen Department of Natural Resources and Environment, Report on the status of land management in the province in 2019, 2019 [3] N A Nguyen et al, “State management on land prices and urban residential land pricing in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol 11, pp 132-140, 2016 [4] D D Luong, GIS application in building land price database in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Biểu đồ so sánh giá bất động sản  phường Đồng Tiến - ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT  PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT  PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình 1..

Biểu đồ so sánh giá bất động sản phường Đồng Tiến Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. Thông tin về thửa đất - ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT  PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT  PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình 2..

Thông tin về thửa đất Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Hiển thị kết quả tìm kiếm thửa đất có giá thực tế là 13.000.000đ - ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT  PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT  PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình 4..

Hiển thị kết quả tìm kiếm thửa đất có giá thực tế là 13.000.000đ Xem tại trang 5 của tài liệu.