0

Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 22

2 69 0
  • Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 22

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:20

Dấu chấm, dấu phảy.[r] (1)TUẦN HỌC THỨ 22 Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng năm 2020 Thứ-ngày Tiết Môn Tên dạy ND giảm tải Thứ hai 04/5 1 TĐọc Một trí khơn trăm trí khơn (T1) 2 TĐọc Một trí khơn trăm trí khơn (T2) 3 Tốn Kiểm tra 4 Â nhạc Ơn tập hát: Hoa mùa xuân 5 Toán Phép chia Thứ ba 05/5 1 T Dục Ôn số tập theo vạch kẻ thằng T/C: Nhảy 2 K/C Một trí khơn trăm trí khơn Bỏ BT3 3 C/Tả Nghe viết: Một trí khơn trăm trí khơn 4 Tốn Bảng chia Bỏ BT3 (109) 5 T/Công Gấp, cắt, dán phong bì Thứ tư 06/5 1 TĐọc Cò Cuốc 2 MT Chủ đề 9: Sắc màu thiên nhiên 3 T/Viết Chữ hoa S 4 Toán Một phần hai Bỏ BT2,3 (110) (2)Thứ năm 07/5 1 TĐọc Bác sĩ Sói ( T1) 2 TĐọc Bác sĩ Sói ( T2) 3 T Dục Đi theo vạch kẻ thẳng, hai Sinh hoạty chống hông,dang ngang T/C: Kết bạn 4 Toán Luyện tập Bỏ BT4,5 (111) 5 TN-XH Ôn tập: Xã hội Thứ sáu 08/5 1 TLV Đáp lời xin lỗi- Tả ngắn lồi chim Bỏ BT1 2 Tốn Số bị chia- Số chia - Thương 3 Đ Đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị 4 Sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 22, Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 22

Hình ảnh liên quan

4 Toán Bảng chia 2 Bỏ BT3 (109) - Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 22

4.

Toán Bảng chia 2 Bỏ BT3 (109) Xem tại trang 1 của tài liệu.