0

Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách

25 9 0
  • Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:43

Phân tích vấn đề có thể bắt đầu bằng việc lập một danh mục công khai về các mục đích và mục tiêu của các tác nhân chính sách khác nhau và xác định những gì có thể làm để đạt được các mụ[r] (1)Chương C Cáácc vvnn đđ ccơơnngg ccnngg vvàà llaa cchhnn cchhíínnhh ssáácchh Việc chứng thực trước Quốc hội vào năm 1997 1998 viện lẽ nhân viên Cục thuế nội địa (IRS) có hành vi lạm dụng Các nhân chứng thết đãi thành viên ủy ban giám sát Quốc hội câu chuyện kinh khủng hành động thô bạo phi lý Cục thuế chống lại người nộp thuế bình thường Đứng trước tin tức tràn ngập buổi điều trần, ứng với tâm trạng thận trọng Quốc hội lúc tâm lý khơng ưa thích chung Cục thuế, người ta chẳng lạ đại biểu Quốc hội đánh gục quan Suy cho làm ưa chuộng mặt trị Cùng với hành động khác, Quốc hội cương cho Cục thuế phải sa thải nhân viên chứng minh có tội xâm phạm công dân việc thu thuế Trong hai năm sau, người nộp thuế nộp 800 đơn cáo buộc Cục thuế xâm phạm họ Tuy nhiên, điều tra, Cục thuế quan giám sát Quốc hội không chứng minh vụ vụ kiện Vậy thật chuyện xâm phạm người nộp thuế Cục thuế có hay khơng? Nếu có, phải Quốc hội chẩn đốn xác vấn đề tìm giải pháp thích hợp? Bằng chứng cho thấy rõ ràng khơng Như lập luận báo chí nêu lên, phần lớn vụ chứng thực ban đầu sau xác nhận sai hay gây hiểu lầm, hay cuối bị bác bỏ tòa (2)Đôi nhà hoạch định nhà phân tích sách chọn gọi phương án “khơng hành động.” Các sách chương trình trì ứng với tình khác, chúng bị bãi bỏ Hệ thống đường sắt quốc gia Amtrak ví dụ giá trị cách tiếp cận Hệ thống phục vụ phương án thay cho đường đường hàng không, hành lang đô thị Washington D C Boston, nơi sử dụng đoàn tàu hỏa tốc độ cao kiểu dáng đẹp Tuy nhiên, bất chấp thành công vài lĩnh vực phục vụ, Amtrak thu hút đủ hành khách nước, trợ cấp liên bang vào khoảng 500 triệu USD năm nửa mà hệ thống thật cần để hoạt động Chính phủ khơng muốn đóng cửa hệ thống đường sắt dù đứng trước tình trạng sinh lợi tài yếu phần xuất phát từ nỗi lo sợ Amtrak bị gián đoạn hoạt động hệ thống đường sắt nhà nước tài trợ, khó khăn nhiều để tái lập hệ thống tương lai yếu tố mơi trường kinh tế làm cho hệ thống trở nên cần thiết (3)PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Cơng việc nghiên cứu sách liên quan đến mô tả vấn đề Đôi vấn đề nguyên nhân vấn đề bộc lộ hiển nhiên Ví dụ, vấn đề tượng hút thuốc thiếu niên làm giảm thiểu vấn đề này, ta tìm vô số thông tin số lượng thiếu niên hút thuốc, em định hút thuốc, ý nghĩa thói quen hút thuốc suốt đời vấn đề sức khỏe kèm Một số tiểu bang, rõ rệt California, sử dụng thơng tin để tiến hành chương trình giáo dục nhằm ngăn ngừa ban hành sách khác giúp giảm tỷ lệ thiếu niên hút thuốc cách thành cơng Ta xem ví dụ khác, từ lúc đó, chuyên gia an toàn xa lộ biết sử dụng dây an toàn làm giảm mạnh tử vong thương tật từ tai nạn giao thông Họ biết mức độ tuân thủ phụ thuộc vào mức độ cưỡng chế thi hành luật thắt dây an toàn nghiêm ngặt Năm 2001, bình quân mức sử dụng dây an toàn nước 71 phần trăm, tỷ lệ khác đáng kể tiểu bang California, vốn cưỡng chế thi hành nghiêm ngặt luật thắt dây an tồn, có tỷ lệ sử dụng cao nhất, 90 phần trăm Tỷ lệ thấp Tây Virginia, không đến nửa số người lái xe thắt dây an toàn Sự tuân thủ luật thay đổi theo độ tuổi Cao trẻ em, cho tiểu bang bắt buộc trẻ em phải sử dụng dây an toàn Tỷ lệ tuân thủ thấp tay lái trẻ Dựa vào thông tin này, quan cưỡng chế thi hành luật hội đồng an toàn đường kết luận cách tốt để giảm tỷ lệ tai nạn thực luật thắt dây an toàn nghiêm ngặt Nói cụ thể ra, hội đồng an tồn tin chiến dịch quảng cáo hay thuyết phục chiến lược sách khơng hiệu nghiệm (Wald 2001) Tuy nhiên, phản ứng trước tỷ lệ sử dụng dây an toàn thấp tay lái trẻ, việc thuyết phục cố gắng, với chương trình quảng cáo thiết kế để thu hút họ, bao gồm việc sử dụng chương trình hội thoại American Online MTV.com Những ví dụ cho thấy vài loại phân tích vấn đề đơn giản Các vấn đề tương đối đơn giản, thông tin cần để thực chọn lựa sách có sẵn tầm tay nhờ vào điều tra toàn quốc để thu thập thơng tin Việc đánh giá hành động sách trước đó, tình trạng khơng hiệu nghiệm hành vi thuyết phục, mang lại thơng tin để định Cho dù vấn đề sách hồn tồn khơng gây tranh cãi chuyện hiếm, thực tế có nhiều, chẳng hạn hai ví dụ đây, qua đó, người lý trí với hành động phải làm hệ tư tưởng trị khơng can thiệp Sự trí đạt dễ dàng kiện vấn đề tồn dễ hiểu Bản chất vấn đề (4)Tranh biếm họa Dilbert Hình 1: Ngân sách giáo dục cắt giảm 10 triệu USD Hình 2: Đó có phải tỷ lệ phần trăm lớn khơng nhỉ? Liệu có làm nên điều khác biệt chăng? Hình 3: Quốc hội xem xét luật an toàn âm nhạc sau nghiên cứu cho thấy mức tăng 10 phần trăm vụ tử vong liên quan đến đàn dương cầm Hình 4: Con số so với rủi ro sức khỏe khác? Liệu ta có nên bận tâm khơng nhỉ? Hình 5: Các nhà làm luật tranh luận dự luật nhằm giảm thuế suất lợi tức vốn… Hình 6: Đa số nhà kinh tế học nghĩ gì? Điều có kích thích kinh tế nhiều khơng? Ta có nên quan tâm khơng nhỉ? Hình 7: Một trưng cầu dân ý cho thấy nhiều cử tri có ý kiến mãnh liệt vấn đề bất chấp kiện không đưa số liệu bối cảnh Hình 8: Ta phải ngừng xem biểu diễn đáng sợ trước đến ngủ Dilbert in lại với cho phép United Feature Syndicate, Inc (5)nghĩa, để ta biết vấn đề so sánh với mối quan ngại khác sống cá nhân hay xã hội, để ta ước lượng ảnh hưởng mà kiến nghị hay hành động gây Một mục đích sách hỗ trợ độc giả xây dựng kỹ phân tích để tìm hiểu thơng tin sách tốt biết cách đặt câu hỏi thích đáng Định nghĩa đo lường: Một bước thiết yếu q trình sách định nghĩa vấn đề Định nghĩa giúp người tìm kiếm giải pháp truyền thơng với người khác với mức độ xác mà khơng khơng thể đạt Ví dụ, nhà phân tích nghiên cứu hồn cảnh khó khăn người nghèo nước Mỹ, họ cần phải định nghĩa đói nghèo có nghĩa Phải nghèo vấn đề khơng có đủ tiền hay khơng đủ thu nhập, hay nghèo bao gồm đặc điểm khác, chẳng hạn thiếu kỹ hay lực định? Nên đói nghèo định nghĩa theo giá trị tương đối (giàu hay nghèo người khác) hay theo giá trị tuyệt đối (không thể đáp ứng nhu cầu người)? Năm 2002, quyền liên bang đặt mức nghèo cho gia đình bốn người mức thu nhập 18.100 USD năm, số quan trọng Nó xác định có đủ tư cách nhận chương trình viện trợ liên bang, bao gồm chương trình Head Start, tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế trẻ em, chương trình khác Hệ thực tế dân chúng thực tế đạt từ định nghĩa cụ thể Các nhà phân tích thường liên hệ đến hoạt động việc làm rõ khái niệm hay hay xem xét nhu cầu người cách rõ ràng Đơi việc tìm kiếm nhanh tư liệu, thảo luận sau chương này, cho thấy định nghĩa thông thường khái niệm tranh luận xung quanh khái niệm Các lập luận sách chuyển sang số đo hoạt động hay báo hoạt động vấn đề Thay nói tới đói nghèo cách mơ hồ, nhà phân tích muốn biết có người sống đói nghèo tình trạng nhân học họ Nếu thảo luận chất lượng giáo dục trường công lập, nhà phân tích muốn thấy điểm thi đánh giá học sinh khác để xác định xem thử có vấn đề tồn nhà trường hay không xem trường học cộng đồng so sánh với trường học thuộc cộng đồng khác Nếu đề tài tội phạm bạo lực, nhà phân tích cần số liệu thống kê số vụ tội phạm toàn quốc cộng đồng địa phương, liệu tỷ lệ tội phạm tăng hay giảm Các số đo định lượng thật phong phú hầu hết vấn đề công đương đại (Miringoff Minringoff 1991) Cần phải cung cấp thông tin thống kê vấn đề phán đoán, mức tối thiểu, hầu hết tài liệu chủ đề hay phân tích vấn đề bao gồm số liệu thống kê mô tả định Một loại số liệu mô tả số đếm tần suất, ví dụ tỷ lệ phần trăm dân số mức thu nhập khác hay số người điều tra phúc đáp theo cách hay theo cách khác Một loại số liệu khác số đo trung bình (bình qn) nhóm hay chủng loại, ví dụ điểm bình qn kỳ thi Một loại số liệu trung vị biến, điểm mà nửa nhóm nằm bên nửa nhóm nằm bên Một ví dụ giá nhà trung vị bán vùng khác đất nước Một ý tưởng khoảng biến thiên (độ lệch chuẩn) hay mối tương quan hay mối quan hệ hai biến, ví dụ chủng tộc thu nhập, bổ ích (6)hay mức thu nhập cho vùng cận đô thị hay ngoại Các hình ảnh đồ họa – biểu đồ dạng ổ bánh hay dạng hình chữ nhật – phổ biến, biểu đồ dạng đường thẳng biểu thị độ lớn thay đổi vấn đề theo thời gian, số người khơng có bảo hiểm y tế từ năm 1970 đến 2000 (Ammons 2002; Berman 2002) Có nghệ thuật để ta chọn cách trình bày thơng tin định lượng tốt Ở mức tối thiểu, mục đích báo cáo hướng tới rõ ràng Nhưng số cách trình bày khả kiến thu hút ý độc giả so với cách trình bày khác Việc sử dụng đồ họa nhiều màu sắc máy tính tạo cho phép ta có nhiều cách trình bày khác nhau, dạng văn dạng PowerPoint hay cách trình bày tương tự Nói chung, lời khuyên tốt nhớ đến khán giả mục đích cách rõ ràng chọn cách trình bày báo cáo hay thuyết trình Việc sử dụng số liệu định lượng có vài rủi ro Các nhà phân tích cần cảnh giác trước khả số liệu khơng xác báo cáo hay phép đo lường không hợp lệ mà không thật nắm bắt vấn đề (Eberstadt 1995) Ví dụ, liệu điểm thi SAT ACT học sinh tốt nghiệp phổ thơng trung học có phải thước đo thích hợp chất lượng nhà trường? Liệu có phải báo xác khả học sinh học tập tốt bậc cao đẳng? Những người trích từ lâu cáo buộc gọi kỳ thi khiếu có thiên lệch nội ảnh hưởng đáng kể đến kết Họ nói học sinh lớn lên gia đình giàu có với bậc phụ huynh có trình độ đạt điểm thi cao học sinh khác nhờ vào kinh nghiệm cá nhân thông minh bẩm sinh hay khả học thuật Có lẽ quan trọng điểm thi SAT nhiều yếu tố khác, hoài bão cá nhân làm việc cần cù, ảnh hưởng đến kết học tập thành công trường cao đẳng, kiện mà cán tuyển sinh cao đẳng biết rõ Phản ứng trước lời trích kỳ thi SAT, kỳ thi điều chỉnh vào năm 2002 Ví dụ báo qui ước khác bị trích tổng sản lượng nội địa (GDP), đo lường tổng sản lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh tế Các nhà trị sử dụng GDP báo phúc lợi công chúng hay thiếu phúc lợi công chúng Họ thường tán dương GDP gia tăng ngược lại, nhiều người trích GDP số đo có khiếm khuyết nghiêm trọng Ví dụ, nhà mơi trường học nói GDP khơng tính đến việc sử dụng nguồn tài ngun thiên nhiên Việc đốn cụt khu rừng tăng trưởng lâu đời làm tăng GDP hoạt động kinh tế, nhà kinh tế học trừ tổn thất cổ thụ thay hay thiệt hại cho hệ thống sinh thái rừng phụ thuộc vào Một số nhà kinh tế học đề xuất xây dựng phương pháp gọi GPI (genuin progess indicator: báo tiến thật sự) để thay cho GDP phản ánh xác phúc lợi người (Cobb, Halsted, Rowe 1995; xem thêm trang web www.rprogress.org) Chí phủ vài nước bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc việc sử dụng phương thức mẻ xác để đánh giá kinh tế (7)Hoạt động từ năm 1986, hệ thống đường sắt nhẹ Portland bang Oregon trở thành gương điển hình cho hệ thống tương tự khắp giới Hệ thống chuyên chở khoảng tám mươi nghìn hành khách hàng ngày gần 40 dặm đường ray; người ta thực việc mở rộng hệ thống Một vùng ỏi đất nước mà việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng tăng nhanh phương tiện cá nhân, nhiều người dân Portland có tơ chọn sử dụng đường sắt nhẹ hay xe buýt Đường ray tiêu biểu cho giải pháp sáng tạo mà cộng đồng sử dụng để giải vấn đề nghiêm trọng ùn tắc giao thơng nhiễm khơng khí đồng thời nâng cao chất lượng sống chung dân cư Như ảnh chụp cho thấy, hệ thống đưa vào khu dân cư cách hữu so với đường nhiều xe Cũng Portland, nhiều thành phố Hoa Kỳ chuyển sang chương trình phát động cộng đồng bền vững nỗ lực nhằm giảm căng thẳng tăng trưởng dân số lên kinh tế địa phương lối sống Một ví dụ minh họa cách thức xây dựng báo định lượng nỗ lực cộng đồng để phát triển bền vững Những người trích cười nhạo khái niệm phát triển bền vững khái niệm mờ nhạt, không muốn nói vơ nghĩa Dù vậy, cộng đồng khắp đất nước áp dụng khái niệm mục tiêu, nhiều nơi chọn báo định lượng tính bền vững để xem thử họ có đạt tiến hướng tới mục tiêu theo thời gian hay không (www.sustainablemeasures.com) Dân chúng nhà hoạch định sách am hiểu tính bền vững – hịa nhập mục tiêu kinh tế, xã hội môi trường – đủ để họ tham gia vào hoạt động công chúng hợp tác làm việc với suy nghĩ tương lai cộng đồng (Mazmanian Kraft 1999; Portney 2003) Hộp “Làm việc với nguồn thông tin: Các báo phát triển bền vững” trình bày thêm thông tin cộng đồng bền vững nguồn thông tin báo khác tính bền vững Làm việc với nguồn thơng tin: Các báo phát triển bền vững (8)khơng hiển nhiên bổ ích tỷ lệ phần trăm hộ gia đình mua nhà giá bình quân, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học mức độ tham gia cộng đồng người dân (Mazmanian Kraft 1999) Tình trạng sẵn có số liệu thống kê giúp cộng đồng khắp đất nước chuyển khái niệm trừu tượng phát triển bền vững thành điều mà người dân nhà hoạch định sách dễ dàng nhận thức Thơng qua xây dựng số đo định lượng, cộng đồng thu thập loại báo cáo trạng thái bền vững để theo dõi tiến theo thời gian hướng tới mục tiêu cộng đồng Một số trang web thu thập số liệu thống kê tính bền vững, danh mục sau đây: www.sustainablemeasures.com Các số đo bền vững Một sở liệu có lẽ nguồn bổ ích nhất mơ tả báo tính bền vững www.sustainable.doe.gov Trung tâm ưu tú phát triển bền vững Một trang web bổ ích chính phủ với nhiều nguồn đường dẫn www.moea.state.mn.us/sc/index.cfm Chương trình cộng đồng bền vững bang Minesota Bao gồm định nghĩa số đo tính bền vững sách tiểu bang thơng qua Văn phịng hỗ trợ mơi trường để khuyến khích cộng đồng bền vững www.rprogress.org Định nghĩa lại tiến Một tổ chức cống hiến cho việc sử dụng số đo mới tiến tính bền vững mơi trường, xã hội kinh tế Cách tốt để tìm hiểu loại thông tin thu thập trang web truy cập trang tìm báo cụ thể Ví dụ, lên trang Sustainable Measures (Các số đo bền vững) chọn đường dẫn đến Indicators of Sustainability để xem mô tả chất lượng báo mà nhà phân tích trang web cho quan trọng Đọc phần mô tả “sustainable community indicator check list (danh mục kiểm tra báo cộng đồng bền vững) để xem xét điểm yếu tố quan trọng việc chọn báo để sử dụng cho mục đích Xem ví dụ cách tiếp cận đổi tiểu bang để phát triển báo trang web qui hoạch bang Minesota Bạn truy cập trang từ trang Sustainable Measures phần danh sách trang web cộng đồng theo đuổi báo hay trực tiếp www.mnplan.state.mn.us/mm/index.html Khía cạnh trị định nghĩa vấn đề: Định nghĩa đo lường vấn đề không bài tập phân tích Mọi người thường bất đồng vấn đề ta nên làm vấn đề Như Deborah Stone (2002, 133) nói, khơng có “mục tiêu cố định” q trình sách; thay thế, tác nhân sách đấu tranh cho “các nhận thức cạnh tranh mục tiêu trừu tượng.” Hơn nữa, bà nói: “Định nghĩa vấn đề khơng đơn việc định nghĩa mục tiêu đo lường khoảng cách đến mục tiêu Đúng hơn, trình bày chiến lược tình huống.” Điều có nghĩa việc mơ tả tình cho trước khác tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận tác nhân hính sách Q trình trở nên có tính chiến lược hay trị “các nhóm, cá nhân, quan phủ cố ý có ý thức uốn nắn việc mô tả để đẩy mạnh chiều hướng hành động ưa thích họ.” (9)Các hành động trị hay chiến lược tương tự, xảy gần lĩnh vực sách chủ yếu Nội tổng thống Bush thúc ép Quốc hội thực đề xuất sách lượng họ, nặng sản xuất lượng nhẹ bảo tồn, cách nói điều thiết yếu an ninh quốc gia, cho dù lập luận không sử dụng trước công khủng bố ngày 11-9-2001 Trong đấu tranh sách lượng vào năm 2002, ba hãng ô tô lớn (DaimlerChrysler, Ford, General Motors) tích cực vận động để đánh bại đề xuất tăng tiêu chuẩn hiệu nhiên liệu ô tô Họ làm điều thông qua định nghĩa vấn đề theo quyền công chúng chọn phương tiện công chúng muốn, bao gồm loại xe SUV, xe tải, tải nhỏ, mà doanh số thể bị tổn thương đề xuất, thay tập trung vào lợi ích tiết kiệm nhiên liệu đạt làm giảm phụ thuộc đất nước vào dầu nhập (Rosenbaum 2002a) Những người ủng hộ kho chứa chất thải hạt nhân núi Yucca, bang Nevada, lập luận phê duyệt kho chứa trở nên khẩn thiết hết, ứng với tình trạng dễ bị tổn thương chất thải hạt nhân trước công khủng bố Chất thải lưu giữ nhà máy lượng hạt nhân khắp đất nước, tiếp tục giữ nhiều thập niên tới Những người chống đối kế hoạch Yucca vạch rủi ro chí cịn to lớn công khủng bố chất thải đưa xe tải tàu hỏa xuyên đất nước đến Nevada Mỗi bên tranh luận định nghĩa vấn đề theo cách riêng, bên trích dẫn nghiên cứu để nâng đỡ cho lập luận họ (Kriz 2001; Pianin 2002) Một số nhà phân tích thử thách quan điểm Stone chất trị cố hữu phân tích vấn đề, nhà khoa học trị có lẽ đồng ý với bà Bằng chứng hỗ trợ cho quan sát nhà hoạch định sách nhóm lực làm điều họ làm để ấn định chương trình sách có lợi cho họ thơng qua định nghĩa vấn đề theo cách riêng họ Các nhà khoa học trị thực nghiên cứu thấu đáo hoạt động (Baumgartner Jones 1993; Kingdon 1995; Rochefort Cobb 1994) Tuy nhiên, hầu hết nhà phân tích lập luận giải pháp cho vấn đề công – kẻ không nhà, tội phạm, chất lượng trường học yếu kém, tình trạng đô thị mở rộng lộn xộn, nhu cầu lượng, xả chất thải hạt nhân – phụ thuộc chí phần vào khả làm rõ chất vấn đề, thu thập số liệu phù hợp nhất, ni dưỡng tranh luận cơng làm cho vấn đề Dự đốn tương lai: Cịn có khía cạnh khác việc định nghĩa đo lường vấn đề đáng được đề cập Bất kỳ cân nhắc trạng việc phải đặt tảng đánh giá việc thay đổi theo thời gian Vấn đề xem vài năm tới hay vài thập niên sau? Các dự báo thường liên quan đến ngoại suy xu hướng nay, phương pháp nhìn tương lai Các ví dụ dự báo bao gồm dự báo kinh tế (đất nước thặng dư hay thâm hụt năm năm tới?), dự báo dân số (dân số nước Mỹ đến năm 2025 hay 2050?, nhu cầu lượng (loại nào, bao nhiêu, đâu?) Những dự báo đặc biệt bổ ích cho ta thấy cách thức thay đổi mở có hay khơng có can thiệp sách Ví dụ, đất nước thực biện pháp bảo tồn lượng, hành động giúp giảm dựa dẫm ngày tăng vào dầu nhập đến mức độ nào? (10)cần phải xem xét giả định tiềm ẩn dự báo để phán đoán giá trị dự báo Các tình thay đổi, dự báo đưa năm khơng cịn bổ ích năm sau Suy nghĩ nguyên nhân giải pháp Bất kỳ đánh giá vấn đề công đòi hỏi phải suy nghĩ nguyên nhân vấn đề, cách thức vấn đề xảy vấn đề tiếp diễn Câu trả lời làm nên khác biệt to lớn việc liệu sách cơng giải vấn đề hay khơng giải Ví dụ, câu hỏi dân số nhà tù tăng mạnh từ năm 1970 đến 2000, phần câu trả lời tiểu bang thông qua luật kết án nghiêm ngặt nhà nước sẵn lòng tiếp tục xây dựng nhà tù, thường tổn thất việc tài trợ cho giáo dục đại học Ở nhiều bang, tăng trưởng dân số nhà tù truy tìm nguồn gốc luật mới, chí bỏ tù người vi phạm ma túy không gây bạo lực việc ban hành luật “ba lần bạn tiêu đời” Luật qui định án tù nặng, chí chung thân bị cáo buộc phạm trọng tội đến lần thứ ba, với tội tương đối không độc hại (Cannon 1998) Trong vụ xét xử, kẻ cắp khu mua sắm California bị cáo buộc ăn cắp đầu máy video trị giá 153 USD, bị kết án tù 50 năm vụ vi phạm trước Nhiều người đặt nghi vấn khôn ngoan việc kết án tù vụ vi phạm ma tuý, phương diện lý giải án khắc nghiệt chi phí việc giam giữ họ Ví dụ, thống đốc Mike Huckabee bang Akansas thể tình trạng tiến thối lưỡng nan nhận xét án nặng “chính trị tốt sách cơng yếu kém.” Ơng bổ sung thêm hệ thống giam hãm “những người mà ta phát điên họ ta khơng sợ hãi họ.” Gần nửa triệu người vi phạm ma túy bị bỏ tù vào năm 2001, nhiều người bị buộc tội lần đầu sở hữu ma túy; số tiêu biểu cho gia tăng gấp 10 lần từ năm 1980 Xu hướng đảo ngược nào? Một cách thay đổi luật lệ dẫn đến tăng trưởng dân số nhà tù Năm 2000, California, phần ba tù nhân tiểu bang bị tống giam vụ tội phạm liên quan đến ma túy, cử tri làm điều Thông qua trưng cầu ý kiến, dân chúng u cầu vụ vi phạm ma túy khơng có bạo lực lần thứ lần thứ hai phải đưa vào trung tâm xử lý nhà tù, hành động dự kiến làm giảm dân số nhà tù khoảng 35 nghìn người năm (Nieves 2000) Như chương thảo luận, hầu hết nghiên cứu sách tập trung vào điều mà ta gọi nguyên nhân tức thời gần vấn đề công, lý khiến dân số nhà tù gia tăng Thử thách to lớn xử lý với nguyên nhân cội rễ vấn đề Việc thực hành động sách khó khăn so với trường hợp California thái độ thói quen tồn lâu đời công chúng chống lại thay đổi Hãy suy nghĩ tình trạng ùn tắc giao thơng Tại tình trạng tồn tại? Câu trả lời hiển nhiên có nhiều người lái xe số lượng đường sá có hạn vào thời điểm cho trước Ngoài ra, xem người Mỹ năm lái xe nhiều – đến nơi làm việc, đến trường, mua sắm, mục đích khác Giải pháp xây dựng nhiều đường chăng? Hay giải pháp nghĩ cách làm giảm việc sử dụng tơ vùng thị mà tình trạng tắc nghẽn nhiều nhất? Một số nhà thiết kế đô thị nhà môi trường đưa giải pháp triệt để hơn, chí cộng đồng Họ đề xuất xây dựng thành phố với đủ phương tiện giao thông công cộng dân chúng sống gần nơi làm việc Nhiều tiểu bang cộng đồng thực sách “tăng trưởng thơng minh” với hồi bão tương tự để quản lý tăng trưởng dự kiến vài thập niên tới (11)phái tự bảo thủ bất đồng nguyên nhân kết hoạt động yếu trường phổ thơng, tội phạm, suy thối mơi trường, hay tăng trưởng kinh tế yếu kém, bất đồng phải làm để giải vấn đề Những sinh viên sách cơng khơn ngoan phải học cách đối phó với đời sống trị thuật hùng biện q nhiệt tình mà đơi cản trở xem xét chứng khách quan Phân tích vấn đề bắt đầu việc lập danh mục cơng khai mục đích mục tiêu tác nhân sách khác xác định làm để đạt mục đích mục tiêu (Patton Sawicki 1993) Các mục tiêu bao gồm số đo cụ thể đạt được, tiếp cận cải thiện dịch vụ y tế hay giảm tỷ lệ thiếu niên hút thuốc Khi nhà phân tích suy nghĩ giải pháp tiềm cho vấn đề công, họ cố gắng nhận diện hội can thiệp sách Họ cố gắng tưởng tượng thay đổi sách cơng ảnh hưởng đến vấn đề; ví dụ việc tăng giá thuốc có làm giảm tỷ lệ thiếu niên hút thuốc hay không? Cuối cùng, nhà phân tích muốn mơ tả lợi ích chi phí việc cố gắng giải vấn đề Họ xem xét cách thức hệ hành động sách, tích cực hay tiêu cực, phân phối thành phần dân số khác nhau, người vùng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, hay nhóm xã hội khác nhau; nói cách khác, vấn đề giải Các nhà trị tác nhân sách chủ yếu khác đơi khôn ngoan việc nhắm đến mối quan ngại phân phối thuộc loại Họ gần ln ln quan tâm đến việc tìm hiểu vấn đề Họ nói việc giải vấn đề công thể nước hưởng lợi cách công bằng, thực tế số thành phần dân số có nhiều khả tận hưởng lợi ích hành động sách so với thành phần dân số khác, số thành phần phải gánh chịu chi phí so với thành phần Vì sinh viên sách cơng nên khơn ngoan suy nghĩ cách thức trình bày thơng tin nghiên cứu họ hoàn tất Hộp “Các bước phân tích: Các cấu phần phân tích sách” tóm tắt yếu tố phân tích sách Danh mục hướng dẫn ta câu hỏi nêu lên chẩn bị nghiên cứu sách hay tài liệu nghiên cứu theo chủ đề Các bước phân tích: Các cấu phần phân tích sách Định nghĩa vấn đề: Nếu vấn đề chất lượng giáo dục, điều có nghĩa gì? Nói cách khác, bản chất xác vấn đề giáo dục nghiên cứu gì? Chất lượng giảm sút? Chất lượng thấp so với mức mà nhiều người tin phải đạt được? Chất lượng Hoa Kỳ thấp nước phát triển khác? Đo lường vấn đề: Tìm cách đo lường vấn đề quán với cách định nghĩa vấn đề Bước đôi gọi xây dựng định nghĩa hoạt động Hiện có loại báo định lượng từ nguồn đáng tin cậy? Đại lượng đo lường tốt dùng cho chất lượng giáo dục gì? Điểm số học sinh kỳ thi tiêu chuẩn? Các số đo khác tri thức học sinh? Các báo chất lượng khoa nhà trường? Xác định mức độ hay độ lớn vấn đề: Sử dụng báo có, cố gắng xác định xem (12)Từ khu vực đô thị đến khu vực nông thôn? Từ trường khu dân cư giả đến khu dân cư giàu có hơn? Suy nghĩ nguyên nhân vấn đề: Vấn đề xảy nào, tiếp diễn? Những nguyên nhân hàng đầu vấn đề gì, nguyên nhân khác nên xem xét gì? Am hiểu nguyên nhân vấn đề vô thiết yếu để xây dựng giải pháp cho vấn đề Chất lượng giáo dục thay đổi thập niên vừa qua, sao? Ấn định mục đích hay mục tiêu: Ta nên làm vấn đề sao? Liệu mục đích và mục tiêu định có tầm quan trọng lớn có trí rộng rãi có khả thi kinh tế xã hội hay khơng? Các mục đích mục tiêu nên theo đuổi khoảng thời gian bao lâu? Đối với chất lượng giáo dục, mục đích mục tiêu phù hợp nhất? Nếu chất lượng cải thiện, ta dự kiến tiến khoảng thời gian cho trước? Xác định làm: Những hành động có tác dụng giải vấn đề hay đạt mục đích mục tiêu cụ thể? Những nỗ lực sách đạo nhắm vào nguyên nhân vấn đề? Các biến số chịu ảnh hưởng nỗ lực này? Nếu mục đích cải thiện chất lượng giáo dục đến mức độ định, ta cần làm gì? Cải thiện chất lượng giáo viên? Giảm qui mô lớp học? Thay đổi chương trình giảng dạy? Nguồn: Carl V Patton David S Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, ấn lần thứ hai, (Englewood Cliffs, N J.: Prentice Hall, 1993) Patton Sawicki dành trọn chương để trình bày bước định nghĩa vấn đề Các cách xử lý khác để chẩn đốn tìm ấn phẩm Grover Starling Strategies for Policy Making (Chicago: nhà xuất Dorsey 1988) LÀM THẾ NÀO TÌM THƠNG TIN Để tiến hành việc phân tích vấn đề hoạt động khác liên quan đến phân tích vấn đề, nhà phân tích cần thu thập thông tin đáng tin cậy Quả thật, thơng tin tốt tối cần thiết để phân tích thành cơng, tìm thơng tin đâu? Chương trình bày vài hướng dẫn Các trang web vào cuối chương trang đề cập tới chương nguồn số liệu mở rộng vấn đề cụ thể, báo tạp chí học thuật, sách đề tài, nhật báo tuần báo chuyên mơn Vì chương sách thực chất sách trình bày nhiều ví dụ cụ thể việc sử dụng số liệu nghiên cứu lập luận sách, nên thơng tin có tính chất tổng quát Hầu hết thư viện trường đại học có nhiều cơng cụ tìm kiếm Internet có, giúp cho việc tìm kiếm thơng tin trở nên đơn giản Một công cụ tốt Google (www.google.com), mang lại nhiều đường dẫn bổ ích tìm kiếm sách cơng cụ thể Các sở liệu trực tuyến thường bao hàm tồn nội dung báo tìm kiếm theo chủ đề, tiêu đề, hay tác giả Các danh mục liệt kê trực tuyến ngày tìm kiếm cách Hãy xem sách y tế vai trị tổ chức y tế cơng trình bày chương Để tìm báo hay báo cáo hài lịng hay khơng hài lịng cơng chúng với tổ chức giữ gìn sức khỏe (HMOs), sử dụng Google hay cơng cụ dị tìm tương tự cách đánh vào từ khóa HMOs, public, satisfaction, complaints, để tìm danh mục phù hợp nghiên cứu điều tra ý kiến cơng chúng Để chuyển sang tìm kiếm tư liệu việc liệu bệnh nhân có cho khó mà chuyển đến chuyên gia y tế, ta có thể nhập thêm hay thay từ khóa cost, patients, referrals, specialists (13)Weekly, hay National Journal Các báo nhật báo tuần báo tương tự mang lại những thơng tin có giá trị tranh luận sách tại, cấp quốc gia, tảng định chất vấn đề Về bối cảnh lịch sử bao qt hành động chính sách cơng để giải vấn đề, Almanac hàng năm CQ tập sách xuất bốn năm một lần Congress and the Nation vô giá Các nguồn tương tự tham khảo để tìm thơng tin cấp độ tiểu bang địa phương Mối quan ngại vào thời điểm tìm kiếm tìm đủ thơng tin để có nhận thức vấn đề sách cho trước Bao nhiêu thơng tin đủ? Nếu việc nghiên cứu ban đầu mang lại ba hay bốn báo chất lượng cao giúp ta có ý tưởng lịch sử vấn đề nỗ lực sách tranh luận gần đây, báo bao trùm quan điểm khác hành động sách đáng mong đợi, đủ để tiến hành Ở điểm này, nhà nghiên cứu nên có khả xác định xem cần biết thêm để hồn tất việc đánh giá tìm kiếm thêm nguồn thơng tin chi tiết Việc tìm kiếm tư liệu sâu rộng có lợi bước nhà nghiên cứu biết phải tìm tập trung vào nguồn tốt Hầu hết thư viện trường cao đẳng đại học tiếp cận với nguồn trực tuyến LexisNexis, bao gồm dịch vụ dẫn tóm tắt Bổ ích số hoạt động nghiên cứu sách cơng sở liệu quốc hội thống kê, hay nguồn công bố riêng biệt Dịch vụ thông tin quốc hội (CIS) Chỉ số thống kê Mỹ (ASI) Hai nguồn đặc biệt bổ ích nghiên cứu sách cơng CIS bao gồm mục tóm tắt gần tài liệu quốc hội, từ việc chứng thực buổi điều trần ủy ban báo cáo ủy ban sách đề xuất Các tài liệu nguồn xuất sắc cho hầu hết phân tích vấn đề cơng hành động sách Ví dụ, hồ sơ chứng thực chuyên gia sách buổi điều trần ủy ban quốc hội cung cấp trích đoạn từ phát nghiên cứu trước xuất nguồn khác ASI cung cấp dịch vụ tài liệu tương tự bao gồm số liệu thống kê, sở liệu khơng hạn chế việc phân tích thống kê Mà hơn, bao trùm việc mơ tả vấn đề bao gồm số liệu xu hướng dân số, tỷ lệ tội phạm hay thành công cải cách phúc lợi Nhiều thư viện trường đại học cao đẳng lớn thư viện ký gửi tài liệu phủ có tài liệu văn khơng có dạng trực tuyến Một cách khác để tìm thơng tin phù hợp truy cập trang web quan nhà nước liên quan trực tiếp với vấn đề Ví dụ, Bộ Năng lượng nơi để ta tìm tranh luận chất thải hạt nhân Về đề tài môi trường, xem trang Cơ quan bảo vệ môi trường (Environmental Protection Agency) hay Bộ Nội vụ (Department of Interior); đề tài y tế phúc lợi, truy cập trang web Bộ Y tế dịch vụ nhân lực Ở cấp độ tiểu bang địa phương, ta áp dụng logic Truy cập trang web quan quyền tiểu bang hay địa phương trực tiếp lo liệu vấn đề xem xét Ngoài ra, trang web nhóm lực hoạt động tích cực lĩnh vực sách thường có báo cáo bình luận sâu rộng, trang web viện sách Phần nhiều trang web có cơng cụ dị tìm giúp bạn nhanh chóng tìm tài liệu quan trọng Các trang web toàn diện www.publicagenda.org trang khác liệt kê cuối chương mở cánh cổng đến nhiều trang web sách cơng bổ ích (14)nói chung kể đến Public Affairs Information Service (PAIS, Dịch vụ thông tin vụ cơng), Academic Search Elite (Tinh hoa tìm kiếm học thuật), Worldwide Political Science Abstracts (Tóm lược khoa học trị), Social Sciences Full Text (Tồn văn khoa học xã hội), hệ thống trực tuyến Academic Universe (bao trùm hoạt động lập pháp tiểu bang), hệ thống trực tuyến ProQuest Newspapers (bao trùm báo địa phương), Index to Legal Periodicals (Chỉ mục ấn phẩm định kỳ pháp luật), Government Documents Catalog (Danh mục tài liệu phủ) hay GPO Access dịch vụ trực tuyến (www.access.gpo.gov), trang web Thomas Thư viện quốc hội để tìm nghiên cứu lập pháp (http://thomas.loc.gov) Hầu hết thư viện có hướng dẫn nghiên cứu, phác thảo dịch vụ thảo luận cách sử dụng tốt Nếu có thể, sinh viên nên thu xếp đến tham quan quan phủ quan khác để thu thập thơng tin vấn tác nhân sách Đặc biệt cấp độ địa phương, nhà hoạch định sách tác nhân khác thường chào đón người quan tâm đến cơng việc họ làm Việc chuẩn bị trước quan trọng cho chiến lược Các sinh viên nên biết tìm kiếm thơng tin người có nhiều khả cung cấp thơng tin Đọc tin tức báo chí địa phương đề tài điểm khởi đầu tốt Ngồi việc tìm kiếm tài liệu, khía cạnh thử thách việc tổng quan tư liệu việc lý giải thông tin thu thập Như nhấn mạnh sách này, phân tích sách có chất lượng biến thiên thường soạn thảo để sử dụng việc cung cấp đạn dược cho tranh luận sách, với tóm tắt bình luận chọn lọc sai lạc Chỉ với phát biểu giấy hay trang web không bảo đảm điều thật Ta ln ln phải tìm đến nguồn gốc thơng tin, tính đáng tin cậy tác giả hay tổ chức, giả định quan trọng đưa nghiên cứu hay báo cáo (như bao hàm bị bỏ sót), cách lý giải chứng minh Ở mức tối thiểu, sinh viên nghiên cứu phải xác định xem liệu kiện có phải tồn xác hay khơng Việc mơ tả cách tìm kiếm thơng tin sách phù hợp nhằm giới thiệu tổng quát nghiên cứu sách Sự kích thích thực tế nghiên cứu sách hình thành từ quan tâm mãnh liệt vào lĩnh vực sách cụ thể tìm hiểu nơi truy lùng thơng tin Ví dụ, sinh viên quan tâm đến tiền lương không công dành cho phụ nữ nơi làm việc thấy việc tìm kiếm số liệu phù hợp nghiên cứu thật phấn khởi Đối với nhà nghiên cứu quan tâm đến hội giảm dần để tải âm nhạc video từ Internet, việc truy tìm thơng tin luật quyền qui định hạn chế sử dụng tập tin tải xuống từ Internet dễ dàng kinh nghiệm học tập thật XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN (15)Những phủ làm Vậy nhà phân tích biết phải xem xét phương án nào? Như chương thảo luận, điểm khởi đầu xem thử phủ làm hay làm Trong số phương án, phủ điều tiết, trợ cấp, đánh thuế chi tiêu, hợp đồng khai thác nguồn lực bên ngoài, sử dụng động khuyến khích thị trường, tư nhân hóa, thu phí sử dụng dịch vụ, giáo dục, xây dựng quỹ tín thác cơng, nghiên cứu ủy thác (Patton Sawicki 1993); Anderson 2003) Bảng 5-1 tóm tắt hoạt động minh họa ví dụ Bảng 5-1 Những phủ làm Hành động Minh họa Điều tiết Cấp phép, tra, cưỡng chế thi hành tiêu chuẩn, áp dụng biện pháp chế tài Các ví dụ cụ thể: qui định mơi trường, y tế, an toàn lao động, qui định tài cơng ty Trợ cấp Cho vay, toán trực tiếp hay phúc lợi, khấu trừ thuế, trợ giá Các ví dụ cụ thể: Cho vay sinh viên, trợ cấp cho nhà nông, trợ giá sản phẩm sữa, khoản vay lãi suất thấp để khắc phục tai họa Định mức Tiếp cận hạn chế nguồn lực khan Các ví dụ cụ thể: Giấy phép du lịch ba lô công viên quốc gia; qui định giới hạn toán dịch vụ y tế theo Kế hoạch Y tế bang Oregon Thuế chi tiêu Đánh thuế hoạt động cho khuyến khích hay khơng khuyến khích hoạt động Các ví dụ cụ thể: cho phép khấu trừ thuế thu nhập khoản vay mua nhà trả góp để khuyến khích dân chúng sở hữu nhà, ban hành thuế thuốc để hạn chế hút thuốc Chi tiêu ngân sách cho chương trình ưa chuộng Các ví dụ cụ thể: vũ khí quốc phịng, nhà tù, AmeriCorps, giáo dục đại học công lập Hợp đồng khai thác nguồn lực bên Hợp đồng giao dịch vụ nhà nước cho tư nhân cung ứng hay mua sản phẩm cho quan phủ Các ví dụ cụ thể: hợp đồng quốc phịng để mua vũ khí, mua máy tính phương tiện giao thơng cho quyền liên bang hay tiểu bang hay trường công lập Sử dụng động khuyến khích thị trường Một loại thuế đặc biệt hay ban hành khoản phí nhằm tạo động khuyến khích thay đổi hành vi đạt mục đích mục tiêu Các ví dụ cụ thể: tăng thuế xăng dầu để khuyến khích bảo tồn nhiên liệu giảm khí thải carbon dioxide, hồn thuế mua phương tiện giao thơng lai ghép để tiết kiệm nhiên liệu Tư nhân hóa Chuyển giao dịch vụ cơng từ phủ sang khu vực tư nhân Các ví dụ cụ thể: bàn giao việc quản lý trường công lập cho cơng ty tư nhân, tư nhân hóa phần hệ thống bảo hiểm xã hội thông qua cho phép cá nhân quản lý phần tiền tiết kiệm hưu trí họ Thu phí Thu phí dịch vụ chọn lọc Các ví dụ cụ thể: giấy phép săn bắn đánh cá, yêu cầu học sinh phải trả tiền xe buýt đến trường Giáo dục Cung cấp thông tin cho công chúng thơng qua chương trình thức hay hành động khác (16)công, ghi nhãn hiệu an tồn thực phẩm, thơng tin việc phóng thích hóa chất độc hại, ghi nhãn hiệu sử dụng nhiên liệu ô tô Xây dựng quỹ tín thác cơng Duy trì tài sản cơng quỹ tín thác cho cơng dân cách vơ hạn Các ví dụ cụ thể: quỹ tín thác bảo tồn đất đai địa phương, công viên tiểu bang quốc gia khu giải trí Thực nghiên cứu Thực hay hỗ trợ nghiên cứu phát triển Các ví dụ cụ thể: Quỹ Khoa học quốc gia hỗ trợ nghiên cứu học thuật, nghiên cứu quốc phịng mơi trường, nghiên cứu y khoa thông qua Viện Y tế quốc gia Nếu sách khơng có tác dụng đủ tốt cần thay đổi, nhà phân tích đề xuất thay đổi sách hay thử tiến hành chiến lược hay cách tiếp cận sách khác Các sách củng cố; ví dụ, quyền liên bang nâng cao tiêu chuẩn biện pháp trừng phạt sách khơng khí nước Hay nhà hoạch định sách tài trợ cho chương trình mức độ cao hơn, giúp cải thiện nghiên cứu, cưỡng chế thi hành tốt hơn, chiến dịch thông tin cơng chúng tốt Các nhà phân tích nhà hoạch định sách xem xét phương án thay cho điều tiết giám sát thơng thường, sách mơi trường thập niên 80 90 (Mazmanian Kraft 1999; Vig Kraft 2003) Các phương án bao gồm kết hợp động khuyến khích thị trường, chiến dịch thông tin công chúng, hình thức khác mà quyền Clinton gọi “cách tân qui định” (regulatory reinvention), vốn cải cách sách linh hoạt hiệu Đối với số sách quan, nhà hoạch định sách thử cách tiếp cận thể chế khác nhau, phương cách để tổ chức máy quan liêu phụ trách Việc tái tổ chức đề xuất vào năm 2002 quan Dịch vụ di dân nhập tịch nhiều tai tiếng, xem quan liên bang hoạt động hiệu Nội tổng thống Bush xác nhận kế hoạch giải tán quan thành lập hai quan mới: để thực dịch vụ di dân để cưỡng chế thi hành Đến tháng 3-2003, hai quan phần Bộ An ninh nội địa Cơ quan thứ gọi quan Dịch vụ công dân di dân, quan thứ hai quan An ninh biên giới giao thông Cùng với việc tái tổ chức quan, mối quan hệ liên bang - tiểu bang tại, hình thức thâm nhập hầu hết lĩnh vực sách, thay đổi Ví dụ, nhiều sách thập niên 80 90 phân quyền nữa, trao cho tiểu bang tự chủ nhiều để định phân bổ ngân sách Nhiều quyền tiểu bang địa phương thử nghiệm phương án cải cách thể chế thú vị khác Họ tổ chức cung ứng trực tuyến dịch vụ nhà nước, thứ từ cung ứng thông tin du lịch cung cấp biểu mẫu mà dân chúng điền vào máy vi tính Chính quyền báo cáo hiệu cải thiện, người sử dụng thấy hài lòng với kết đánh giá quan cao trước (Raney 2002) Chính quyền liên bang thay đổi theo chiều hướng tổ chức cổng Internet cho thông tin liên bang trang web FirstGov (www.firstgov.gov) (17)nhằm kiểm sốt khai thác đất cơng, khấu trừ thuế động khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu giúp đẩy nhanh việc du nhập nguồn lượng Chính quyền Bush đón nhận quan điểm đề xuất sách lượng quốc gia năm 2001 Nhưng vấn đề nhiều cầu lượng khơng phải q cung sao? Các nhà hoạch định sách xem xét biện pháp bảo tồn lượng hiệu sử dụng, nâng cao tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ô tô hay khấu trừ thuế cho phương tiện giao thơng lai ghép số km đường nhiều đơn vị nhiên liệu, sử dụng kết hợp pin điện động chạy xăng Ngoài việc xem xét phương án sách có tác dụng tốt hay hiệu hay công hơn, nhà hoạch định sách phải suy nghĩ khía cạnh triết lý hệ tư tưởng Những người bảo thủ tự do, đảng viên Dân chủ Cộng hòa, khác đáng kể loại giải pháp sách mà họ ưa chuộng Ví dụ, dự luật lượng tổng thống Bush, phe Cộng hòa Quốc hội ủng hộ cách tiếp cận theo khía cạnh cung, hầu hết đảng viên Dân chủ ủng hộ biện pháp bảo tồn để giảm cầu Về sách y tế, phe Dân chủ muốn chương trình quyền liên bang giúp tốn chi phí loại thuốc theo đơn, phe Cộng hịa phản bác cách tiếp cận để thiên hợp đồng bảo hiểm thuốc mà công ty tư nhân cung ứng trợ cấp phần quyền liên bang Các loại khác biệt triết học tương tự tràn ngập lĩnh vực sách nội địa khác Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống Bush năm 2001, tranh luận diễn gọi qui định nghiên cứu lao động cho nơi làm việc Chính quyền Clinton đề xuất qui tắc bắt buộc chung mà người lao động có tổ chức ưa chuộng, nhằm giảm bệnh nghề nghiệp, hội chứng căng cổ mỏi cổ tay gây công việc lặp lặp lại nhấc vật lên, khom lưng, đánh máy Một báo cáo Viện Hàn lâm khoa học quốc gia thực theo yêu cầu Quốc hội ước lượng khoảng triệu vụ tổn thương xảy năm nơi làm việc, dẫn đến 70 triệu đợt thăm khám bệnh hàng năm gây tốn cho kinh tế quốc gia khoảng 50 tỷ USD (Greenhouse 2001) Chính quyền Bush phe Cộng hòa Quốc hội phản đối qui tắc Clinton phiền phức mức tốn kém, quan điểm giới lực doanh nghiệp Giới kinh doanh nói qui tắc tốn 120 tỷ USD để có hiệu lực thi hành, cho dù quyền Clinton lập luận chi phí vào khoảng 4,5 tỷ USD Năm 2001, Quốc hội bác bỏ qui tắc Clinton năm sau, quyền Bush đề xuất sách thay thế, gần hoàn toàn dựa vào hành động tự nguyện công ty để giảm tổn thương động tác lặp lặp lại công việc (Adams 2001a; Greenhouse 2002) Các loại hình sách cơng cụ phân tích Chương giới thiệu số loại hình mà nhà phân tích sử dụng để xem thử liệu loại sách khác phù hợp sách ban hành trước hay sách ý xem khơng thích hợp Ví dụ, sách điều tiết khơng có tác dụng hay khơng cịn khả thi mặt trị nữa, nhà hoạch định sách xem xét việc tự điều tiết hay hành động sách phân phối trợ cấp hay động khuyến khích Anne Schneider Helen Ingram (1997) xây dựng loại hình học hấp dẫn phần cơng trình nghiên cứu họ thiết kế sách Thiết kế sách liên hệ đến việc xem xét cẩn thận vai trò “đại diện” phủ (18)của tác nhân sách, người định cách thức thực sách liệu sách có ảnh hưởng mong đợi hay khơng Nền tảng quan điểm hoạch định sách dạng lý thuyết lựa chọn lý: Nếu tác nhân sách người lý, phản ứng trước động khuyến khích khơng khuyến khích đưa vào sách cho, nhà hoạch định sách thiết kế sách cho khuyến khích dân chúng hành động theo cách thức cần thiết Căn theo Schneider Ingram, nhìn nhận từ góc độ này, cơng cụ sách “các cấu phần thiết kế sách khiến cho đại diện phủ hay dân số mục tiêu làm điều mà không họ không làm, với dự định điều chỉnh hành vi để giải vấn đề công hay đạt mục đích sách” (1997, 93) Họ nói, việc chọn lựa cơng cụ phản ánh quan điểm khác hành vi dân chúng khiến họ thay đổi hành vi Họ phân biệt năm cơng cụ sách tóm tắt hộp “Các bước phân tích: Các cơng cụ thiết kế sách.” Chính phủ viện dẫn quyền hạn phủ yêu cầu tuân thủ; cung ứng động khuyến khích hay thuyết phục để kêu gọi tuân thủ, áp dụng biện pháp chế tài hay trừng phạt không tuân thủ; cố gắng thông tin khai sáng công chúng nâng cao nhận thức; tuyên truyền cổ vũ dân chúng thay đổi hành vi Việc chọn lựa công cụ để sử dụng cách thức sử dụng phụ thuộc vào việc phân tích trường hợp cho trình bàn cãi tranh luận trị thường xảy vào giai đoạn xác lập ban hành sách Các bước phân tích: Các cơng cụ thiết kế sách Thiết kế sách xem xét nhiều cách tiếp cận khả dĩ, cơng cụ phù hợp với vấn đề sách cho Các cơng cụ mô tả phát sinh từ việc dự đốn tác nhân sách khác phản ứng trước phủ nỗ lực thực Các công cụ quyền hạn: Người ta giả định hành vi dân chúng có thẩm quyền yêu cầu họ làm Việc sử dụng công cụ không luôn hiệu nghiệm dân chủ, phụ thuộc vào tính hợp pháp phủ Các cơng cụ đặc biệt phù hợp thời kỳ khủng hoảng, phản ứng thuận lợi cơng chúng có nhiều khả đạt Các biện pháp khuyến khích chế tài: Giả định là: dân chúng tác nhân lý, tìm cách tối đa hóa quyền lợi riêng họ Các biện pháp khuyến khích kích thích dân chúng hành động theo cách thức họ lợi làm Các biện pháp chế tài động ngược lại, hay trừng phạt xem làm dân chúng khơng có hành vi khơng qn với mục tiêu sách Các cơng cụ xây dựng lực: Chính phủ tổ chức đào tạo, giáo dục, thông tin hỗ trợ kỹ thuật, nhằm mục đích thơng tin hay khai sáng trao quyền cho dân chúng, người thuộc thành phần dân số mục tiêu hay tác nhân sách Các cơng cụ tun truyền cổ vũ: Chính phủ xây dựng hình ảnh giá trị thơng qua nói, tuyên truyền, phương tiện truyền thông khác để cổ vũ dân chúng hành động theo cách thức Các cơng cụ nhận thức: Các tác nhân sách dân số mục tiêu khuyến khích tham (19)Nguồn: Phỏng theo nghiên cứu Anne Larason Schneider Helen Ingram, Policy Design for Democracy (Lawrence: nhà xuất đại học Kansas, 1997) Cho dù tập trừu tượng lý thuyết chọn lựa lý, cách tiếp cận thiết kế sách hữu hiệu mang lại thấu hiểu hành vi người giúp nhà phân tích nhà hoạch định sách tìm hiểu loại hành động sách thành cơng Ta xem tình đáng tiếc bang California năm 2001 Giá điện tăng mạnh vào năm 2000 2001 hậu sách bãi bỏ qui định điều tiết lượng bị xem yếu tiểu bang tình trạng thiếu hụt nguồn lượng ngắn hạn, phần xảy việc thao túng nguồn cung lượng công ty điện lực Như giải pháp, nhà hoạch định sách tiểu bang ban hành chương trình bảo tồn lượng lớn đất nước, tập trung mạnh vào động khuyến khích cá nhân bảo tồn lượng Ví dụ, người cắt giảm 20 phần trăm mức sử dụng điện trước hay nhiều hoàn trả 20 phần trăm giá trị hóa đơn lượng năm 2001 ngồi mức tiết kiệm trực tiếp họ hưởng từ việc sử dụng điện Tiểu bang gọi chương trình “chi để bảo tồn.” Các nhà hoạch định sách tiểu bang trơng đợi vào động khuyến khích cá nhân để thay đổi hành vi tiêu dùng dường khó lịng thay đổi Chính sách bang California ví dụ điển hình mà Schneider Ingram muốn nói tới thơng qua biện pháp khuyến khích nhằm thuyết phục cá nhân thay đổi hành vi họ nhận thấy họ khấm làm Trong ví dụ cụ thể này, công cụ tuyên truyền – thống đốc phương tiện truyền thông kêu gọi dân chúng bảo tồn lượng – có lẽ làm nên khác biệt, California xác định vượt qua khủng hoảng lượng Các nhà hoạch định sách tính tốn có 10 phần trăm dân chúng tranh thủ lợi ích chương trình chi để bảo tồn, đến tháng 11-2001, phần ba dân chúng làm điều Các biện pháp khuyến khích tài có tác dụng phần giá lượng tăng mang lại khích lệ tài hiệu nghiệm cho cá nhân tiết kiệm lượng Nhiều sách cơng khác phụ thuộc tương tự vào giả định cách thức người chịu tác động sách hành xử Ví dụ, luật giao thơng phụ thuộc vào sẵn lòng dừng lại gặp đèn đỏ người lái xe tuân thủ giới hạn tốc độ qui định Khi dân chúng không phản ứng dự kiến, biện pháp chế tài bổ sung cần thiết Các địa phận hành ban hành khoản phạt đáng kể biện pháp trừng phạt khác hành vi lái xe chịu ảnh hưởng bia rượu biện pháp ngăn chặn hành vi Một số tiểu bang trì án tử hình cho tội phạm nghiêm trọng với hy vọng điều ngăn chặn tội phạm Ở đây, giả định là, người có mưu đồ phạm tội điều chỉnh hành vi với am hiểu biện pháp trừng phạt xảy (20)Những ví dụ cho thấy loại hình sách, đề xuất Schneider Ingram, bổ ích suy nghĩ chiều hướng hành động phủ Kết hợp với kỹ thuật phân tích khác, loại hình sách giúp nhà phân tích tập trung vào trạng thái họ muốn đạt thay đổi hành vi người cần thiết Khi đó, họ xem xét hành động sách khác mang lại động cần thiết TƯ DUY SÁNG TẠO VỀ HÀNH ĐỘNG CHÍNH SÁCH Ngồi việc xem xét loại hình sách hay việc thay đổi sách tại, sinh viên sách cơng cịn thử nghiệm kỹ thuật khác để mở rộng danh mục phương án Quyển sách Các phương pháp phân tích qui hoạch sách (Basic Methods in Policy Analysis and Planning) Carl Patton David Sawicki (1993) thảo luận cách xuất sắc cách thức áp dụng tư sáng tạo cho hành động sách Cùng với chiến lược khác, Patton Sawicki đề xuất chiến lược sau: phân tích trường hợp không hành động, điều tra khảo sát nhanh, tổng quan tư liệu, so sánh với tình giới thực tế, chọn lọc thụ động phân loại, sử dụng trường hợp tương đồng ẩn dụ, động não, so sánh với trường hợp lý tưởng Phân tích trường hợp khơng hành động bắt đầu ngun trạng, hay sách vạch xuất phát Điều khơng phải đề xuất phủ khơng làm với vấn đề cho, mà việc trì sách hay chương trình tại, hay bảo vệ sách chương trình phương án đứng vững Nhiều người chọn chiến lược thời kỳ ngân sách hạn chế chương trình dễ bị tổn thương trước cắt giảm hay bãi bỏ Một ví dụ rõ rệt ý tưởng trì hệ thống Amtrak thơng qua tiếp tục trợ cấp hệ thống xe lửa hành khách quốc gia phương tiện lại khác ngồi đường hay hàng khơng Gần quốc gia phát triển khác trợ cấp ngành đường sắt, Hoa Kỳ, hỗ trợ trị công luận dành cho xe lửa hành khách hạn chế Mức ủng hộ thấp việc mở rộng Amtrak xem không khả thi, việc trì hoạt động hệ thống chứng minh định quan trọng phá hủy rõ ràng làm cho việc phát triển hệ thống đường sắt hành khách tương lai vô khó khăn Phương án khơng hành động cịn điểm bắt đầu bổ ích để xem xét phương án khác Một ưu điểm phương án này khơng phải ngun trạng, mà xem chấp nhận với người trích chương trình Sự khơng hài lịng với nguyên trạng lớn, nhà hoạch định sách cơng chúng thiên việc tìm kiếm phương án xem xét cách nghiêm ngặt Điều tra khảo sát nhanh liên quan đến việc trao đổi với dân chúng mạng lưới sách cụ thể hay tìm kiếm ghi điều trần, biên họp, thơng tin báo chí, v.v… để tìm thơng tin phù hợp vấn đề phương án sách Ý tưởng người quen thuộc với vấn đề đưa nhiều phương án, việc vấn họ, phân phát bảng câu hỏi cho họ, hay xem lại họ viết hay nói đề tài tạo danh mục ngắn phương án sách Kỹ thuật đặc biệt bổ ích cấp độ địa phương, việc tiếp cận tác nhân sách chủ yếu khả thực tế (21)trường công bố phân tích trước định lớn xây dựng đường xa lộ Liệu áp dụng phân tích tác động lĩnh vực khác hay khơng? Nói cách khác, khơng qui định người ta phải thực nghiên cứu hay báo cáo cụ thể công bố trước đến định cuối nhiều lĩnh vực sách cơng khác? Thay suy nghĩ ý tưởng trừu tượng, nhà phân tích tự hỏi người ta làm việc tình đời thực cụ thể xem xét phương án sách hữu hiệu cho sách Nhà phân tích muốn biết phương án thử nghiệm nơi khác nhận định đáng mong đợi Loại thơng tin có sẵn ưu điểm to lớn hệ thống liên bang Hoa Kỳ 50 tiểu bang xấp xỉ 80 nghìn quyền địa phương họ thường minh họa cho tinh thần sáng tạo to lớn việc giải vấn đề công Như thẩm phán tòa án tối cao Louis D Brandei quan sát trước lâu: “Một tiểu bang dũng cảm đóng vai trị phịng thí nghiệm người dân tiểu bang định tiến hành thử nghiệm kinh tế xã hội lạ mà khơng có rủi ro cho phần cịn lại kinh tế.” Ngày nay, tiểu bang thường tham gia vào hành động sách cơng đổi Nếu vài tiểu bang thử nghiệm cải cách phúc lợi, tiểu bang khác hay quyền liên bang tìm thấy ý tưởng họ xem xét Quả thật, biện pháp cải cách phúc lợi liên bang năm 1996 chủ yếu dựa vào Wisconsin vài tiểu bang khác làm Nhiều tiểu bang cộng đồng hành động trước thay đổi khí hậu tồn cầu dù quyền liên quan cịn án binh bất động Có nhiều nguồn để tham khảo thơng tin đổi sách tiểu bang địa phương, có hiệp hội quản lý tiểu bang quan lập pháp tiểu bang thường theo dõi đánh giá thử nghiệm sách địa phương tiểu bang Các nhà phân tích tìm xem nước khác cố gắng làm vấn đề cụ thể đánh giá thành công họ Cũng tương tự cách tiếp cận điều tra khảo sát nhanh, chọn lọc thụ động có nghĩa tìm kiếm người khác đề xuất lĩnh vực sách cho trước Các nhà phân tích trao đổi với khách hàng hay nhà quản lý chương trình, người đề xướng chủ trương, tổ chức có quan điểm đề tài Họ có mang lại cách thức sáng tạo để xử lý vấn đề, khác với thông lệ thực hành hay khơng? Có phải người gắn bó mật thiết với lĩnh vực sách cho trước tin số phương án sách khơng khả thi mặt trị họ nêu lên bị phản bác trước đây? Tìm câu trả lời giúp tiết kiệm thời gian công sức nhà phân tích sau Một cách tiếp cận khác xem xét tình song song lĩnh vực sách khác để tìm ý tưởng làm Điều tưởng vấn đề tiêu biểu cho đề tài gần tương tự với vấn đề trước Các nhà phân tích cần ý thức trước phép tương đồng Thông qua liệt kê suy nghĩ đặc điểm vấn đề tại, họ nhìn thấy mối quan hệ với vấn đề khác, Ví dụ, biện pháp xử lý với quyền người tàn tật vay mượn khái niệm ngôn ngữ từ luật dân quyền tương tự từ thập niên 60 Một cách tiếp cận khác sử dụng phép tương đồng tưởng tượng vai trị khách hàng phục vụ chương trình cho trước Trên cương vị khách hàng, bạn phản ứng trước sách tại? Bạn thích thay đổi gì? (22)Boulder, khu dân cư gần khuôn viên trường nơi xảy vụ đốt băng ghế trước Các làng đại học khác – bao gồm Fort Colins, bang Colorado; Normal, bang Illinois; Blacksburg, bang Virginia – ban hành qui tắc tương tự Luật Boulder phạt tù 90 ngày tiền phạt lên đến 1000 USD Một kỹ thuật phổ biến để khuyến khích tư sáng tạo sách công hay thay đổi tổ chức động não, thường xảy họp phi thức người có chung quan tâm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cho trước Trong buổi động não, người tham dự dồn ép ý tưởng với mục đích tạo danh mục khả xảy Các ý tưởng đưa ghi chép lại hình thành, mà khơng cố gắng trích hay đánh giá Việc thảo luận tự không định hướng đề tài tạo tư sáng tạo vô số đề xuất Trong giai đoạn thứ hai họp, người tham gia cắt giảm đề xuất đến danh mục phương án ngắn đáng xem xét sâu xa Động não thực hình thức văn thay họp cởi mở với ý kiến lời Một số thay đổi chủ đề động não cho thấy tính sáng tạo đẩy mạnh có cấu đưa vào buổi thảo luận (Goldenberg, Mazursky, Solomon 1999) Đơi nhà phân tích so sánh phương án sách với tình lý tưởng Ví dụ, phần qui hoạch tăng trưởng thông minh hay nỗ lực phát triển bền vững, nhiều cộng đồng tổ chức họp “tầm nhìn” dân chúng khuyến khích su nghĩ cộng đồng mà họ mong muốn tương lai Loại khu dân cư nào, loại khu trung tâm nào, loại hội giải trí nào? Mục đích hình dung tương lai lý tưởng sử dụng tầm nhìn để tạo ý tưởng tiến lên theo chiều hướng mong muốn Thông thường tranh luận sách cơng, người tham gia giả định tình lý tưởng khơng thể đạt khơng đáng để xem xét nghiêm túc, không bao gồm bảo đảm lý tưởng khơng xảy Thơng qua khuyến khích việc trình bày ý tưởng, nhà phân tích bảo đảm chí ý tưởng thực dụng xem xét đánh giá mức độ gần với tình lý tưởng đến mức Bất kỳ chiến lược tạo danh mục phương án sách giúp ích nhà phân tích suy nghĩ rõ ràng cách giải vấn đề Ở điểm q trình, chi phí hay tính khả thi trị phương án cụ thể khơng phải mối quan ngại chính; mà hơn, việc tư phê phán vấn đề cố gắng tưởng tượng cách khác để giải vấn đề quan trọng Chương đề xuất phương pháp đánh giá phương án sách khác Tuy nhiên, chương này, nhấn mạnh vào việc thúc đẩy tư sáng tạo nhiều đạt được, hành động sách qui ước xem khơng có tác dụng cần có phương án khác (23)một phản ứng đắn? Bạn có ủng hộ hành động hay khơng? Nếu loại hành động này, theo bạn điều khác làm giảm mức độ béo phì cao thiếu niên? Wesley Highland, học sinh lớp trường tiểu học Pactolus Pactolus, Bắc Carolina, tận hưởng bánh khoai tây phần chương trình hạt Pitt nhằm cải thiện thói quen ẩm thực trẻ em Chương trình Tast Explorers cung ứng thực phẩm lành mạnh cho học sinh tiểu học thay cho việc chọn lựa thức ăn giàu chất béo, có hàm lượng calorie cao minh họa cho tư sáng tạo cần thiết để đối phó trước vấn đề xã hội phức tạp tình trạng béo phì trẻ em Khi tỷ lệ béo phì trẻ em thiếu niên tiếp tục gia tăng, ngày có nhiều phụ huynh khu vực trường học xem xét cách cải thiện chế độ ăn em khuyến khích thói quen ẩm thực lành mạnh KẾT LUẬN John Gardner, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Common Cause (Sự nghiệp chung) nhà cải cách trị bền bĩ, nói: “Điều ta có trước mắt hội hấp dẫn ngụy trang vấn đề giải nổi.” Đó tư tưởng đắn cho chương phân tích vấn đề sáng tạo phương án sách Nhận định truyền đạt cảm nhận lạc quan cách thức ta đối phó trước vấn đề cơng bất kỳ, từ kết hoạt động bất cập trường phổ thông cơng lập tình trạng thiếu khả quyền địa phương để xử lý trước tình trạng phát triển thị ngỗn ngang tự phát Thay than phiền, nhà phân tích, nhà hoạch định sách, dân chúng cố gắng tìm hiểu vấn đề vấn đề tồn tại, tập hợp thông tin vấn đề, suy nghĩ làm Cũng có tính chất thử thách nhiều vấn đề công, hội để xem xét vai trị quyền khu vực tư nhân theo cách thức mẻ hình dung khả thay đổi hồn cảnh khơng hài lịng (24)chẩn đốn kiến nghị cạnh tranh đơi cịn dẫn đến mơ tả khơng xác sai lạc hồn tồn vấn đề phải đối phó Nhà phân tích khéo léo phải biết đối phó với tình Họ biết cách thực cơng việc tổng quan phê bình thẩm định nghiên cứu báo cáo họ tìm đề tài Tuy nhiên, xây dựng nhận thức hồi nghi lành mạnh khơng thiết có nghĩa tổn thất chủ nghĩa lý tưởng hay sẵn lòng tư sáng tạo thay đổi sách cơng CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN Ngay từ đầu chương, trình bày ví dụ việc sử dụng dây an toàn để giảm thương tật tử vong từ tai nạn ô tô Loại chứng thuyết phục bạn luật thắt dây an toàn nghiêm ngặt hữu hiệu so với chiến dịch giáo dục dân chúng? Liệu ta mô tả vấn đề công cách thỏa đáng thông qua sử dụng số đo định lượng hay không? Hạn chế và ưu điểm số đo định lượng gì? Hãy xem xét hai ví dụ chương này: việc sử dụng điểm thi SAT để đo lường chất lượng học tập sử dụng GDP để đo lường phúc lợi kinh tế xã hội Các số đo có giá trị nào? Làm ta xác định nguyên nhân vấn đề công? Việc xác định nguyên nhân gốc rễ hay nguyên nhân tức thời vốn thường trọng tâm sách cơng có hữu ích hay khơng? Hãy xem xét vài ví dụ khác chương này, tình trạng nhà tù đông đúc tốn kém, hay ùn tắc giao thông đô thị Các nguyên nhân gốc rễ phủ làm vấn đề này? Cách tốt để nâng cao tinh thần sáng tạo xem xét phương án sách cơng gì? Những yếu tố kiềm chế tư sáng tạo tổ chức? Trong quan hoạch định sách Quốc hội hay quan lập pháp tiểu bang? Những yếu tố khắc phục phép phương án sách khơng theo thơng lệ đạt nhận xem xét nghiêm túc? BÀI ĐỌC ĐỀ NGHỊ Frank R Baumgartner Bryan D Jones, Agendas and Instability in American Politics (Chicago: nhà xuất đại học Chicago, 1993) Một nghiên cứu bối cảnh chương trình hành động, với nhiều nhận thức thấu đáo q trình hoạch định sách thay đổi sách Evan Berman, Essential Statistics for Public Managers and Policy Analysis (Washington D C.: nhà xuất CQ, 2003) Tổng quan bổ ích thống kê áp dụng phân tích sách Anne L Schneider Helen Ingram, “Policy Design: Elements, Premises, and Strategies,” Policy Theory and Policy Evaluation, chủ biên Stuart Nagel (Westport, Coon.: Greenwood, 1990) Dạng rút gọn lập luận Schneider Ingram Policy Design for Democracy Không dễ đọc, đáng đọc (25)CÁC TRANG WEB ĐỀ NGHỊ http://thomas.loc.gov Cơng cụ dị tìm Thomas thư viện Quốc hội để tìm kiếm tư liệu Quốc hội, Thomas trang web cơng tồn diện để tìm kiếm lập pháp www.access.gpo.gov Truy cập trang web văn phòng xuất phủ liên bang để tìm tư liệu phủ www.fedstats.gov Một trang giúp dễ dàng truy cập vô số số liệu liên bang vấn đề sách, xếp theo quan theo lĩnh vực sách thực chất www.firstgov.gov Cổng truy cập trang web quyền liên bang www.gao.gov Tổng cục kế tốn, tìm báo cáo quan chương trình phủ, đặc biệt nghiên cứu đánh giá www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/stats.html Trang web đại học Michigan cung cấp đường dẫn toàn diện tới nguồn thống kê trang web xếp theo lĩnh vực chủ đề - y tế, môi trường, giáo dục, lượng, khoa học, giao thông, quân sự, nhà kinh tế học, nông nghiệp, kinh doanh, lĩnh vực khác Các đường dẫn lĩnh vực dẫn người sử dụng đến danh mục bao quát quan chương trình Trang cập nhật thường xuyên www.publicagenda.org Hướng dẫn không phe phái sách bỏ phiếu; phân loại tin tức, việc làm luật nghiên cứu nguồn nghiên cứu CÁC TỪ THEN CHỐT Analogies Tương đồng Brainstorming Động não Causes Các nguyên nhân Creative thinking Tư sáng tạo Ideal situation Tình lý tưởng Literature review Tổng quan tư liệu No-action analysis Phân tích trường hợp không hành động Operational indicators Các báo hoạt động Operational measures Các biện pháp hoạt động Passive collection Chọn lọc thụ động Policy design Thiết kế sách Problem analysis Phân tích sách Quick survey Điều tra khảo sát nhanh www.rprogress.org (www.sustainablemeasures.com www.sustainable.doe.gov www.moea.state.mn.us/sc/index.cfm www.mnplan.state.mn.us/mm/index.html (www.google.com www.publicagenda.org (www.access.gpo.gov (http://thomas.loc.gov (www.firstgov.gov www.fedstats.gov www.gao.gov www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/stats.html.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách, Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Ngân sách giáo dục đã được cắt giảm 10 triệu USD. - Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách

Hình 1.

Ngân sách giáo dục đã được cắt giảm 10 triệu USD Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hoạt động từ năm 1986, hệ thống đường sắt nhẹ Portland của bang Oregon đã trở thành gương điển hình cho các hệ thống tương tự  trên  khắp  thế giới - Bài đọc 9-2. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 5: Các vấn đề công cộng và lựa chọn chính sách

o.

ạt động từ năm 1986, hệ thống đường sắt nhẹ Portland của bang Oregon đã trở thành gương điển hình cho các hệ thống tương tự trên khắp thế giới Xem tại trang 7 của tài liệu.