0

Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

4 165 0
  • Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:30

- Qua bài thực hành: em đã tìm hiểu và phân loại được các loài thực vật dựa vào đặc điểm hình thái của chúng cũng như môi trường sống của một số loài động vật..[r] (1)BÁO CÁO THỰC HÀNH Tên thực hành: Tìm hiểu mơi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật 1 Kiến thức lí thuyết: - Có loại mơi trường sống sinh vật? Đó môi trường nào? - Hãy kể tên nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật? - Lá ưa sáng mà em quan sát có đặc điểm hình thái nào? - Lá ưa bóng mà em quan sát có đặc điểm hình thái nào? - Các loài động vật mà em quan sát thuộc nhóm động vật sống nước, ưa ẩm hay ưa khô? - Kẻ hai bảng làm thực hành vào báo cáo 2 Nhận xét chung em môi trường quan sát Mơi trường có bảo vệ tốt cho động thực vật sinh sống hay không ? Cảm tường em sau buổi thực hành Trả lời: 1 Kiến thức lí thuyết - Có loại mơi trường sống sinh vật: môi trường nước, môi trường đất, môi trường mặt đất – khơng khí (mơi trường cạn) mơi trường sinh vật - Có hai nhóm nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật là: • Nhân tố sinh thái vơ sinh (khơng sống) • Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): gồm nhân tố sinh thái người nhân tố sinh thái sinh vật khác (2)- Đặc điểm ưa bóng: phiến rộng, mỏng, có gân, có màu xanh thẫm, khơng có lớp cutin lơng bao phủ - Các loài động vật mà em quan sát được, có số lồi sống nước, số lồi ưa ẩm số lồi ưa khơ Bảng 45.1 Các loại sinh vật quan sát có địa điểm thực hành Bảng 45.2 Các đặc điểm hình thái cây STT Tên Nơi sống Đặc điểm phiến lá Các đặc điểm nàychứng tỏ cây quan sát là Những nhận xét khác (nếu có) 1 Cây bàng Trên cạn Phiến dài, màu xanh nhạt Lá ưa sáng 2 Cây chuối Trên cạn Phiến to rộng, màu xanh nhạt Lá ưa sáng 3 Cây hoa súng Trên mặt nước Phiến to rộng, màu xanh thẫm Lá mặt nước 4 Cây lúa Nơi ẩm (3)STT Tên Nơi sống Đặc điểm phiến lá Các đặc điểm này chứng tỏ cây quan sát là Những nhận xét khác (nếu có) xanh nhạt 5 Cây rau má Trên cạn nơi ẩm ướtPhiến mỏng, nhỏ, màu xanh thẫm Lá ưa sáng 6 Cây lô hội Trên cạn Phiến dày, dài Lá ưa bóng 7 Cây rong đi chồn Dưới nước Phiến nhỏ Lá chìm nước 8 Cây trúc đào Trên cạn Phiến dài, có lớp sápbao phủ Lá ưa sáng 9 Cây lốt Trên cạn, nơi ẩm ướtPhiến mỏng, rộng, màu xanh thẫmLá ưa bóng 10 Cây bỏng Trên cạn Phiến dày, màu xanh thẫm Lá ưa bóng Bảng 45.3 Mơi trường sống động vật quan sát được STT Tên độngvật Môi trường sống Mơ tả đặc điểm động vật thích nghivới môi trường sống 1 Ruồi Môi trường cạn (trên khơng) Có cánh, miệng có vịi hút thức ăn 2 Giun đất Môi trường đất Cơ thể dài, phân đốt, hô hấp qua da Ốc sên Mơi trường cạn Có vỏ đá vơi, thân mềm, không phân đốt 4 Châu chấu Môi trường cạn (trên khơng) Có cánh, hàm khỏe ăn thực vật 5 Cá chép Môi trường nước Bơi vây, hô hấp mang 6 Ếch Môi trường cạn nước (nơi ẩm ướt) Chân có màng, hô hấp da, phổi Rắn Môi trường cạn Khơng có chân, da khơ, có vảy sừng Mực Mơi trường nước Thân mềm, đầu có nhiều tua Nhận xét chung em môi trường quan sát - Môi trường đảm bảo tốt cho động thực vật sinh sống (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành - Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Bảng 45.1..

Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây STT Tên cây Nơi sống Đặc điểm của phiến lá Các đặc điểm nàychứng tỏ lá cây - Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Bảng 45.2..

Các đặc điểm hình thái của lá cây STT Tên cây Nơi sống Đặc điểm của phiến lá Các đặc điểm nàychứng tỏ lá cây Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được - Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Bảng 45.3..

Môi trường sống của các động vật quan sát được Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát - Bài 45 - 46 trang 135 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

2..

Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát Xem tại trang 3 của tài liệu.