0

Chuyên đề hình học lớp 3

6 17 0
  • Chuyên đề hình học lớp 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:21

CHUYỀN ĐỀ HÌNH HỌC I Bài tốn nhận dạng hình hình học Ví dụ Cho tam giác ABC, cạnh BC ta lấy điểm D, E, M, N Nối đỉnh A với điểm vừa lấy Hỏi đếm tam giác hình vẽ? A B (2) (1) D (3) E (4) M (5) C N Cách (Phương pháp liệt kê) - Có tam giác chung cạnh AB ABD, ABE, ABM, ABN, ABC - Có tam giác chung cạnh AD là: ADE, ADM, AND, ADC - Có tam giác chung cạnh AE là: AEM, AEN, AEC - Có tam giác chung cạnh AM là: AMN, AMC - Có tam giác chung cạnh AN là: ANC (Các tam giác đếm ta không đếm lại nữa) Vậy số tam giác ta đếm hình vẽ là: + + + + = 15 (tam giác) Cách (Phương pháp lắp ghép) - Có tam giác đơn: (1), (2), (3), (4), (5) - Có tam giác ghép đơi: (1) + (2), (2) + (3), (3) + (4), (4) + (5) - Có tam giác ghép là: (1) +(2) +(3), (2) +(3) +(4), (3) +(4) +(5) - Có tam giác ghép là: (1) + (2) + (3) +(4), (2) + (3) + (4) + (5) - Có tam gíac ghép là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Vậy số tam giác đếm là: + + + + = 15 (tam giác) Cách 3: Ta nhận xét: Nối đầu mút đoạn thẳng tạo thành cạnh đáy BC với đỉnh A ta tam giác Vậy số tam giác đếm hình vẽ số đoạn thẳng cạnh đáy BC Trên cạnh đáy BC có tất điểm B, C, D, E, M N Áp dụng kết ví dụ (phương pháp quy nạp) ta có số đọan thẳng đếm là: x (6 – 1) : = 15 (đoạn thẳng) Vậy ta đếm 15 tam giác hình vẽ Ta nhận xét: Nối đầu mút đoạn thẳng tạo thành cạnh đáy BC với đỉnh A ta tam giác Vậy số tam giác đếm hình vẽ số đoạn thẳng cạnh đáy BC Trên cạnh đáy BC có tất điểm B, C, D, E, M N Áp dụng kết ví dụ (phương pháp quy nạp) ta có số đọan thẳng đếm là: x (6 – 1) : = 15 (đoạn thẳng) Vậy ta đếm 15 tam giác hình vẽ Cách (Phương pháp quy nạp) Ta nhận xét: * Nếu cạnh BC, lấy điểm nối với điểm A ta đếm được: - Có tam giác đơn là: (1), (2) A - Có tam giác ghép đơi là: (1) + (2) Tổng số tam giác đếm là: + = (tam giác) B (1) (2) C D * Nếu BC, ta lấy điểm nối với đỉnh A ta đếm được:A - Có tam giác đơn là: (1), (2), (3) - Có tam giác ghép đơi là: (1) +(2), (2) +(3) - Có tam giác ghép là: (1) + (2) + (3) (1) (2) (3) Tổng số tam giác đếm là: B + + = (tam giác) D E Vậy quy luật là: Nếu cạnh đáy BC ta lấy n điểm nối chúng với đỉnh A ta đếm (n + 1) tam giác đơn số tam giác đếm là: + + +…+ (n + 1) = (n + 2) x (n +1) : (tam giác) Áp dụng: Trên cạnh đáy BC lấy điểm số tam giác đơn đếm số tam giác đếm là: (4 + 2) x (4 + 1) : = 15 (tam giác) Ví dụ Cần điểm để nối chúng lại ta đoạn thẳng? C Ta nhận xét: - Nếu có điểm nối chúng lại ta đoạn thẳng - Nếu có điểm nối chúng lại ta được: x (4 – 1) : = (đoạn thẳng) Vậy để nối lại đoạn thẳng ta cần điểm II Các tốn cắt ghép hình Loại Các tốn cắt hình Cơ sở để thực tốn dựa vào tính chất sau: Tổng diện tích hình cắt diện tích hình ban đầu Ta thường gặp hai dạng sau: + Dạng 1: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có kích thước hình dạng cho trước + Dạng 2: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có hình dạng tùy ý • Dạng 1: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có kích thước hình dạng cho trước Ví dụ: Cho mảnh bìa hình tam giác Hãy cắt mảnh bìa thành tam A giác có diện tích B C I Cách 1: Trên cạnh BC ta lấy điểm I cho BI = IC Nối AI dùng kéo cắt theo chiều mũi tên Ta có: SABI = SAIC (vì chung đường cao hạ từ A đáy BI = CD) Tương tự, ta có cách sau: A A M N B C B C • Dạng 2: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có hình dạng tùy ý Ví dụ: Cho mảnh bìa hình tam giác Hãy cắt mảnh bìa thành mảnh bìa có diện tích Lấy điểm M cạnh đáy BC Chia đoạn AM thành phần cắt theo đường nối từ B C đến điểm chia hình vẽ Bài tốn có vơ số cách giải A B C M Loại Các toán ghép hình Cơ sở để thực tốn dựa vào tính chất sau: Tổng diện tích hình đem ghép diện tích hình ghép Vì vậy, dựa vào tổng diện tích hình đem ghép, ta xác định kích thước hình cần ghép Ví dụ: Cho mảnh gỗ hình chữ nhật, mảnh gỗ hình vng lớn mảnh gỗ hình vng nhỏ có kích thước hình vẽ Hãy ghép mảnh gỗ nói để hình vng 2cm 1cm 2cm 3cm 2cm Tổng diện tích mảnh gỗ là: x x + x x + x x = 25 (cm ) Vậy cạnh hình vuông ghép 5cm 1cm Dưới số cách giải: Loại Các toán cắt ghép hình Ví dụ Cho mảnh bìa hình vng Hãy cắt mảnh bìa thành mảnh nhỏ để ghép lại ta hình vng • Trước hết ta xét trường hợp hình vng có kích thước Cách 1: Cách 2: • Trường hợp hình vng có kích thước khác nhau: Ví dụ Cho mảnh bìa hình chữ nhật Hãy cắt mảnh bìa thành mảnh nhỏ để ghép lại ta hình tam giác Ta có cách chia sau: (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) ( Tài liệu đầy đủ Ttgs up lên sau cho thành viên ) ... thước hình dạng cho trước + Dạng 2: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có hình dạng tùy ý • Dạng 1: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ có kích thước hình dạng cho trước Ví dụ: Cho mảnh bìa hình. .. xác định kích thước hình cần ghép Ví dụ: Cho mảnh gỗ hình chữ nhật, mảnh gỗ hình vng lớn mảnh gỗ hình vng nhỏ có kích thước hình vẽ Hãy ghép mảnh gỗ nói để hình vng 2cm 1cm 2cm 3cm 2cm Tổng diện... cắt ghép hình Loại Các tốn cắt hình Cơ sở để thực toán dựa vào tính chất sau: Tổng diện tích hình cắt diện tích hình ban đầu Ta thường gặp hai dạng sau: + Dạng 1: Cắt hình cho trước thành hình nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề hình học lớp 3 , Chuyên đề hình học lớp 3

Hình ảnh liên quan

II. Các bài toán về cắt và ghép hình - Chuyên đề hình học lớp 3

c.

bài toán về cắt và ghép hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
• Dạng 2: Cắt một hình cho trước thành các hình nhỏ có hình dạng - Chuyên đề hình học lớp 3

ng.

2: Cắt một hình cho trước thành các hình nhỏ có hình dạng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Loại 3. Các bài toán về cắt và ghép hình - Chuyên đề hình học lớp 3

o.

ại 3. Các bài toán về cắt và ghép hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ví dụ 2. Cho một mảnh bìa hình chữ nhật. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 2 - Chuyên đề hình học lớp 3

d.

ụ 2. Cho một mảnh bìa hình chữ nhật. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
• Trường hợp 2 hình vuông có kích thước khác nhau: - Chuyên đề hình học lớp 3

r.

ường hợp 2 hình vuông có kích thước khác nhau: Xem tại trang 6 của tài liệu.