chuyên đề hoa 9 mới

52 523 1
chuyên đề hoa 9 mới

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG Chuyên đề môn hóa học Năm học : 2010 .2011. ỨNG DỤNG CNTT VÀO VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC THCS I.ĐẶT VẤN ĐỀ . II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 1.Nội dung: 2. Phương pháp . 3.Giáo án minh họa . III.KẾT LUẬN I.Đặt vấn đề: Năm học 2010-2011 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không,cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành giáo dục. Năm học mà toàn ngành giáo dục đào tạo Núi Thành đã đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở nhiều trường học và trong tất cả các môn học. Cùng việc thực hiện chuẩn kiến thức –Kĩ năng vào giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp dạy học là một trong những vấn đề hết sức quan trọng đối với việc dạy học hóa học hiện nay.Nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra xu thế trong hội nhập và phát triến . Vì vậy việc sử dụng các phương pháp tích cực vào giảng dạy hóa học ở bậc THCS hiện nay là rất cấp thiết. Với trang thiết bị và các phương tiện dạy học hiện đại hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng các phương pháp tích cực vào việc dạy học hóa học ở THCS. Tuy nhiên : -Hiện nay vẫn còn nhiều giáo viên ngại không sử dụng máy chiếu projector, đồ dùng dạy học vào việc giảng dạy, bởi vì cần nhiều thời gian chuẩn bị, sưu tầm tư liệu… -Trình độ học sinh trong một lớp không đồng đều, nên khả năng tiếp thu rất khác nhau. -Số học sinh trong một lớp quá nhiều . -Một số trường chưa có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy (như đèn chiếu …) Để thực hiện tốt chủ trương của ngành, vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực là điều mà các thầy cô giáo đang trăn trở và quan tâm để làm thế nào các em thích học bộ môn , chất lượng ngày càng được nâng cao . Từ những thực tế đó tổ tự nhiên II trường THCS Huỳnh Thúc Kháng bàn bạc thống nhất đưa ra chuyên đề “Ứng dụng CNTT vào việc Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy hóa học THCS’’ II.Giải quyết vấn đề: 1.Nội dung: -Các phương pháp dạy học tích cực hiện nay mang lại nhiều hiệu quả như: Phương pháp thí nghiệm, phương pháp nghiên cứu, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. Khi giảng dạy giáo viên nên kết hợp nhiều phương pháp với nhau để hiệu quả của việc dạy học hóa học đạt kết quả cao. -Phương pháp nghiên cứu kết hợp với thí nghiệm được sử dụng nhiều trong giảng dạy những bài về chất cụ thể như ở lớp 8: Bài oxi, bài hidro… ở lớp 9 : bài canxi oxit, Natrihidroxit, Axit sunfuric, nhôm, sắt, Muối…. -Để thực hiện tinh thần chủ đạo “ Lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học”, cần tăng cường phát huy sự tính sáng tạo của học sinh, biến học sinh thành những người nghiên cứu, tự làm thí nghiệm, tự giải quyết vấn đề mà giáo viên đặt ra. -Tăng cường các hoạt động của học sinh trong giờ bằng các biện pháp hợp lí để làm cho học sinh trở thành chủ thể của hoạt động như : hoạt động nhóm và hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm để rút ra tính chất của chất . [...]... cỏch gii Dn dũ -Chiu nhng yờu cu cn -c,ghi chộp vo v dn dũ v chn b cho chun b cho tit sau bi sau Sau õy l phn minh ha cho mt bi ging c th lp 9 BI 9: TNH CHT HểA HC CA MUI Nhiệt liệt chào mừng qu ý thầy cô giáo Về giao lưu chuyên môn Môn HOá HọC - LớP 9 Tháng 10 2010 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích * Kim tra bi c Vit cỏc phng trỡnh húa hc thc hin dóy chuyn húa sau CaCO3 1 2 CaO Ca(OH)2... H2O(l) Tit 14-Bi 9: TNH CHT HểA HC CA MUI I Tớnh cht hoỏ hc ca mui: PHIU GHI KT QU TH NGHIM TT TIN HNH 1 Dựng si ch buc inh st th vo ng nghim cú sn 1-2ml dd CuSO4 (Khụng th u nhn xung ỏy ng nghim) 2 Nh vi git dd H2SO4 vo ng nghim 2 cú sn 1-2ml dd mui BaCl2 3 Nh vi git dd AgNO3 vo ng nghim 3 cú sn 1-2ml dd NaCl 4 Nh vi git CuSO4 vo ng nghim 4 cú sn 12ml dd NaOH HIN TNG NHN XẫT Tit 14-Bi 9: TNH CHT HểA...* i vi hc sinh: Phng phỏp dy hc tớch cc, to cho hc sinh cú thúi quen hc lm vic khoa hc -Bit tin hnh thớ nghim nghiờn cu, quan sỏt hin tng, gii thớch, nhn xột rỳt ra kt lun v vn cn tỡm hiu -Bit thu thp v tra cu thụng tin, bit tng hp, phõn tớch, so sỏnh khỏi quỏt húa cú thúi quen . KHÁNG Chuyên đề môn hóa học Năm học : 2010 .2011. ỨNG DỤNG CNTT VÀO VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC THCS I.ĐẶT VẤN ĐỀ. thống nhất đưa ra chuyên đề “Ứng dụng CNTT vào việc Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy hóa học THCS’’ II.Giải quyết vấn đề: 1.Nội dung:

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan