0

Tải Soạn văn 11 bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Soạn bài lớp 11

2 30 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2020, 11:37

* Mục đích: giúp người đọc nhận thức đúng đắn về cuộc cách mạng của thơ mới với hai thành tựu nổi bật là cái tôi - cá nhân và đưa tiếng Việt lên tầm cao mới.. * Bố cục:.[r] (1)Soạn văn 11 bài: Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Câu (trang 122 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): Ngoài nội dung trên, để tóm tắt văn "Mấy nét thơ mới" cách nhìn lại hơm cần phải bổ sung thêm nội dung: - Nhược điểm thơ khơng nói đến đấu tranh cách mạng - Thơ đổi nội dung biểu cảm xúc, góp phần vào phát triển tiếng Việt Câu (trang 123 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): * Vấn đề nghị luận: tinh thần thơ * Mục đích: giúp người đọc nhận thức đắn cách mạng thơ với hai thành tựu bật - cá nhân đưa tiếng Việt lên tầm cao * Bố cục: - Phần mở đầu: câu đầu “Bây tìm điều ta cho quan trọng hơn: tinh thần thơ mới” - Phần thân bài: + Cái khó việc tìm tinh thần thơ xác định cách tiếp cận đắn cần phải có + Những biểu “cái tôi” cá nhân thơ mới, “cái tôi” buồn, bế tắc khao khát với sống, với đất nước, người + Tình u, lịng say mê, nâng niu tiếng Việt - Phần kết bài: nhấn mạnh tinh thần thơ *Tóm tắt: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Soạn văn 11 bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Soạn bài lớp 11,

Từ khóa liên quan