0

Phân tích tác động của sự phát triển Công nghệ thông tin đến khả năng xin việc của ngành Kế toán hiện nay

29 62 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2020, 18:34

Phân tích tác động của sự phát triển Công nghệ thông tin đến khả năng xin việc của ngành Kế toán hiện nay Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội PHẦN 1: TỰA ĐỀ BÀI Phân tích tác động phát triển Công nghệ thông tin đến khả xin việc ngành Kế tốn PHẦN 2: TĨM TẮT Hiện nay, điều kiện VN hội nhập với kinh tế giới kế tốn nói chung ứng dụng CNTT vào cơng tác Kế tốn nói riêng CNTT cơng cụ đắc lực khơng thể thiếu doanh nghiệp nay, ngành Kế toán Nghiên cứu mức độ phát triển CNTT đến khả xin việc ngành kế tốn Lấy liệu thơng tin thơng qua: mạng Internet, sách, vấn thầy cô, khảo sát sinh viên trường ĐHCN Hà Nội,… Kết cho thấy CNTT có tác động khơng nhỏ đến ngành Kế toán nhiều yếu tố như: việc ghi nhận, xử lý lưu trữ liệu; báo cáo; truyền thông tin bảo mật thông tin,… Trong bảo mật thơng tin yếu tố quan trọng đối cơng ty nói chung kế tốn nói riêng PHẦN GIỚI THIỆU 3.1 Sơ lược kế toán Kế toán lĩnh vực thuộc kế toán tài chính, làm việc số liệu với nhiệm vụ đặc thù hoàn toàn khác biệt Học Kế tốn học ba cơng việc bản: Một đo lường; hai xử lý/ ghi nhận ba truyền đạt/ cung cấp liệu, thơng tin xác tình hình tài chính, kết kinh doanh luồng tiền tạo đơn vị Sau trường, ứng viên có Kế tốn xin làm việc 3.2 Mô tả công việc - Mô tả công việc: Thu thập thông tin hoạt động kinh tế, tài phát sinh từ tồn phịng ban như: Phòng kinh doanh, Bộ phận bán hàng, ;Tổng hợp, ghi chép lại chi tiết hoạt động tài vào sổ kế tốn cách xác hợp lý; Làm báo cáo kế toán hàng tháng từ số liệu ghi chép hàng ngày PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 3.3 Mục tiêu hướng tới cần có kĩ kinh nghiệm sau: • Thành thạo phần mềm vi tính văn phịng phần mềm chun kế tốn MISA, Fast 3TSoft • Có trình độ chun mơn lực nghiệp vụ cao: tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành kế toán, chứng hành nghề kế tốn Hiệp hội Kế tốn cơng chứng Anh – ACCA • Khả quan sát, phân tích, tổng hợp • Sự nhạy bén trước biến động thơng tin kinh tế, tài chính, nắm bắt thông tin đối thủ, thay đổi kinh tế, xu hướng diễn biến tương lai Lương trung bình: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng 3.4 Kết luận :  Nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn, ví dụ như: cơng nghệ sản xuất phần mềm Việt Nam mức chưa nhạy bén trình độ ứng dụng phần mềm doanh nghiệp giản chủ yếu dừng việc sử dụng phần mềm ứng dụng văn phòng đơn giản Words, Excel, để soạn thảo văn bản, thiết lập bảng tính tốn đơn giản hay gửi email báo giá, trao đổi thông tin, giao dịch với đối tác Trong xu hội nhập cần để khơng ngừng đổi mới, nâng cao lực cạnh tranh nhờ biện pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào ngành kế tốn  => CNTT cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nhân sản xuất kinh doanh, CNTT cịn phương tiện giúp doanh nghiệp có thêm kênh thông tin, lưu trữ bào vệ thông tin, có quy trình tự động, làm việc từ xa, liên lạc, quảng bá sản phẩm hàng hóa xúc tiến thương mại,… PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU “Kế có nghĩa liệt kê, ghi chép cải, tài sản, hoạt động đơn vị, tổ chức; toán tính tốn, tính kết lao động mà cịn người đạt Vậy kế tốn gì? Đó công việc ghi chép, thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin tình hình PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội hoạt động kinh tế tài tổ chức, doanh nghiệp, quan,… Nói chun sâu hơn, kế tốn ngành thực trình thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin tồn tài sản, nguồn hình thành tài sản vận động tài sản doanh nghiệp, tổ chức, từ cung cấp thơng tin tài hữu ích cho việc đưa định kinh tế - xã hội đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp.” 4.1 Công việc cần làm Kế tốn viên + Thu nhập thơng tin hoạt động kinh tế, tài phát sinh từ tồn phịng ban phịng kinh doanh, phận bán hàng,… đơn vị vào chứng từ kế tốn phiếu thu, nhập, xuất, hóa đơn bán hàng + Làm báo cáo kế toán hàng tháng từ số liệu ghi chép hàng tháng để gửi tới ban lãnh đạo,… Các công việc Kế tốn viên ngày địi hỏi cần thành thạo phần mềm vi tính văn phịng phần mềm chuyên Kế toán Việc nắm tin học văn phòng word, excel,… lợi thế, am hiểu công cụ, phần mềm quản lý, lưu trữ phân tích liệu Chính vậy, cơng nghệ thơng tin có ảnh hưởng đến ngành kế tốn - Về quy trình kế tốn, sách quản lý tài chính: + Quy trình kinh doanh tích hợp với quy trình quản trị nội hướng dẫn thực sách kế tốn chặt chẽ + Hệ thống tài khoản theo hệ thống tài khoản tập đoàn chuyển đổi sang chế độ kế toán Việt Nam phận kế toán Việt Nam thực + Chứng từ kế toán lưu giữ hệ thống CMS (Content Management System) hệ thống lưu giữ khác tự động tích hợp với hệ thống quản trị nội bộ, dễ dàng truy xuất, tìm kiếm phục vụ tra, kiểm toán + Hệ thống báo cáo tự động ứng dụng Cognos, IBM analytics hệ thống hỗ trợ khác giúp cung cấp thông tin cho nhà quản trị để có định kinh doanh kịp thời PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội + Báo cáo tài phát hành thức theo chế độ kế tốn Việt Nam kiểm toán hàng năm PWC Việt Nam Ngày nay, cách mạng công nghệ 4.0 phát triển thời thách thức với ngành kế toán, kiểm toán Các kế toán viên, kiểm toán viên doanh nghiệp dịch vụ kế tốn kiểm tốn thua thiệt khơng thay đổi tư duy, không đổi cách cung cấp dịch vụ, khơng vận dụng cơng nghệ, khơng hội nhập tồn cầu Khi công cụ sử dụng phần mềm tự động truyền thống chuyển sang tảng nhận thức làm cho hệ thống tự động, thông minh giúp đẩy mạnh hiệu hoạt động, đòn bẩy nâng cao kiến thức người Khi mà khả truy cập vào máy tính với mạng internet giúp cho cơng việc kế tốn kiểm tốn viên khơng bị giới hạn địa lý, kế tốn viên thực cơng việc kế toán- kiểm toán quốc gia giới Ngược lại, kế toán – kiểm toán viên quốc gia chấp nhận hành nghề Việt Nam thực cơng việc kế tốn-kiểm tốn doanh nghiệp Việt Nam 4.2 Tác động công nghệ thông tin đến quy trình xử lý hệ thống thơng tin kế toán: + Ghi nhận liệu: Kế toán điều kiện ứng dụng CNTT với phần cứng, phần mềm kế tốn cơng nghệ sở liệu cho phép người làm kế tốn nhập liệu qua bàn phím hay quét liệu vào hệ thống + Xử lý lưu trữ liệu: Lưu trữ, tổ chức thơng tin, phân tích tính tốn thơng tin tài chính, kế tốn thực tự động hóa nhanh chóng, xác thơng qua chương trình lập trình sẵn PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội + Kết xuất báo cáo: Trong môi trường ứng dụng CNTT kết xuất cách dễ dàng, nhanh chóng đa dạng loại báo cáo so với kế tốn thủ cơng, điều biểu cụ thể qua cac: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống kê, phân tích… 4.3 Các mức ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào Kế tốn: + Mức xử lý bán thủ cơng: Dùng máy tính ứng dụng văn phịng như: Word, Excel… đem lại nhiều thành cơng cho DN quy mô nhỏ giai đoạn đầu áp dụng CNTT + Mức tự động hóa cơng tác kế tốn: Phần mềm kế tốn chương trình thiết lập nhằm hỗ trợ cho cơng tác kế tốn Với việc thiết kế menu liệt kê danh mục chức phần mềm cho phép người làm kế tốn lựa chọn để máy tính thực + Mức tự động hóa cơng tác quản lý: CNTT mở rộng triển khai ứng dụng góc độ tồn DN, đem lại thay đổi chất lượng quản lý nội tại, nâng cao lực điều hành, tăng hiệu lực cạnh tranh DN 4.4 Lợi ích ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào Kế tốn: + Lợi ích thu nhận liệu: Kế tốn mơi trường CNTT đa dạng nội dung, hình thức thao tác nhập liệu Về nội dung thu thập, từ liệu kế toán chủ yếu liệu tài đa dạng nội dung thu thập tài phi tài + Hình thức thu thập kế tốn: Ngồi cách thức thu thập thơng qua chứng từ, điện thoại, fax cịn sử dụng hỗ trợ thiết bị như: Máy quét mã vạch, trao đổi liệu điện tử, liệu lấy từ hệ thống khác, chứng từ điện tử Ngoài nhập liệu kế tốn qua bàn phím, kế tốn cịn hỗ trợ kỹ thuật nhập liệu cách nhanh chóng PPNCKH Trang Trường Đại học Cơng Nghiệp Hà Nội + Lợi ích xử lý liệu: Một số chức thực tự động Các bút toán thực tự động hệ thống như: Ghi nhận doanh thu, ghi nhận giá vốn hay thực hiên khấu hao hàng tháng Với việc tự động tính tốn, đối chiếu tự động xử lý nghiệp vụ cho phép tăng tốc độ xử lý liệu kế tốn + Lợi ích cung cấp thơng tin: Với hệ HTTTKT, việc cung cấp hỗ trợ định đa dạng, nhanh chóng xác mặt: Nội dung, hình thức, thời gian đối tượng cung cấp sử dụng thông tin Thông tin cung cấp bao gồm thơng tin tài phi tài Thơng tin cung cấp thống nhất, đầy đủ liên tục + Tăng tính kiểm sốt:  Kiểm soát chung gồm: (1) Kiểm soát truy cập: Một người truy cập bất hợp pháp ảnh hưởng đến toàn liệu DN; (2) Phân chia chức năng: Tách biệt người thiết kế/lập trình người sử dụng, tách biệt người nhập liệu quản lý liệu, phân chia rõ nhiệm vụ người, phận hệ thống kế toán; (3) Kiểm soát lưu trữ như: DN quy định rõ ràng, cụ thể với cá nhân, đồng thời tổ chức kế hoạch thời gian lưu, thiết bị, phương pháp trách nhiệm trình lưu; (4) Tuân thủ quy trình: Một chức không thực chức trước khơng thực được, xây dựng hồ sơ quy trình rõ ràng, cụ thể, chi tiết kèm theo trách nhiệm có liên quan  Kiểm sốt ứng dụng gồm: (1) Kiểm soát nguồn liệu thực nhiều thủ tục kiểm soát ứng dụng cụ thể như: Hợp lý, giới hạn, nhập trùng, số tổng, có thực, tuần tự, mặc định, thơng báo lỗi, vùng liệu, số tự động, đầy đủ, định dạng, dấu, dung lượng DN PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội sử dụng liệu truyền điện tử để giảm bớt sai sót cá nhân đối chiếu kiểm tra phận với nhau; (2) Kiểm soát xử lý: Ràng buộc tính tồn vẹn liệu, báo cáo yếu tố bất thường, kiểm soát xử lý tự động, xem xét việc thực quy trình xử lý theo quy định tăng cường giải pháp an ninh mạng PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Khung lí thuyết * Khái niệm Kế toán: Kế toán đời với sản xuất xã hội loài người, với nhiệm vụ quan sát, đo lường, tính tốn, ghi chép, phân loại, tổng hợp nhằm phản ánh lại toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế người Theo khoản 8, Điều 3, Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017: “Kế tốn việc thu thập, xử lí, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Theo Liên đồn kế tốn quốc tế (IFAC) đưa khái niệm:”Kế toán nghệ thuật ghi chép, phân loại tổng hợp theo cách riêng có khoản tiền nghiệp vụ kiện mà chúng có phần tính chất tài trình bày kết Theo Ủy ban thực hành kiểm tốn quốc tế (International Auditing Practices Committee) thì:” Một hệ thống kế tốn hàng loạt nhiệm vụ doanh nghiệp mà nhờ hệ thống nghiệp vụ được xử lý phương tiện trì ghi chép tài PPNCKH Trang Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội * Các định nghĩa Kế toán: - Các định nghĩa Kế toán Việt Nam: + Định nghĩa 1: Trên trang web kiểm tốn “ Kế tốn định nghĩa hệ thống thông tin đo lường; xử lý cung cấp thơng tin hữu ích; cho việc đưa định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp” + Định nghĩa 2: Theo VCCI “Kế toán nghệ thuật thu nhận; xử lý cung cấp thơng tin tồn tài sản; vận động tài sản (hay tồn thơng tin tài sản hoạt động kinh tế tài chính) doanh nghiệp; nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định kinh tế – xã hội; đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp.” + Định nghĩa 3: Theo Luật kế toán Việt Nam 2003 “Kế toán việc thu thập; xử lý; kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế; tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động.” - Các định nghĩa Kế toán nước giới: + Định nghĩa 4: Trong “ Báo cáo lý thuyết kế toán bản” hiệp hội Hoa kỳ; “Kế tốn tiến trình ghi nhận, đo lường; cung cấp thông tin kinh tế nhằm hỗ trợ cho đánh giá; định người sử dụng thông tin” + Định nghĩa 5: Trong thông báo số Ủy ban nguyên tắc kế toán Mỹ (APB); “Kế tốn dịch vụ Chức cung cấp thơng tin định lượng tổ chức kinh tế; chủ yếu thông tin tài giúp người sử dụng đề định kinh tế” + Định nghĩa 6: Đơn giản Giáo sư tiến sỹ Robert Anthony – nhà nghiên cứu lý luận kinh tế tiếng; trường Đại học Harvard Mỹ cho “Kế tốn ngơn ngữ kinh doanh” + Định nghĩa 7: Liên đoàn kế tốn quốc tế (IFAC) cho rằng: “Kế tốn nghệ thuật ghi chép; phân loại tổng hợp theo cách riêng có khoản tiền nghiệp vụ; kiện mà chúng có phần tính chất tài chính; trình bày kết nó” PPNCKH Trang Trường Đại học Cơng Nghiệp Hà Nội * Khái niệm CNTT (Công nghệ thông tin): Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối xử lý liệu, trao đổi, lưu trữ sử dụng thơng tin hình thức khác Nói nôm na, việc sử dụng công nghệ đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin Ở Việt Nam khái niệm CNTT hiểu định nghĩa nghị 49/CP ký ngày 04/08/1993 phát triển CNTT phủ Việt Nam, sau: "Cơng nghệ thơng tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kỹ thuật đại - chủ yếu kỹ thuật máy tính viễn thơng - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội." CNTT xuất tạo bước phát triển vượt bậc giúp ích cho đời sống xã hội người, ảnh hưởng to lớn tới tất mặt đời sống xã hội, mở chân trời mới, khám phá sáng tạo cho người 5.2 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu * Các nhân tố: Trong điều kiện Việt Nam ngày phát triển, hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, khu vực, kế tốn nói chung ứng dụng CNTT tổ chức cơng tác Kế tốn nói riêng yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp - Theo thuyết hai nhân tố Herzberg, ta phân thành nhân tố sau:  Nhân tố tích cực cơng nghệ thông tin tác động đến khả xin việc ngành Kế toán: CNTT ngày trở nên quan trọng, công cụ thiếu doanh nghiệp (+) Kế toán cần làm việc với Word, Excel, Out look,… để soạn thảo thông tin, lưu trữ thông tin doanh nghiệp, thiết lập bảng tính tốn hay giữ email PPNCKH Trang 10 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội báo cáo, trao đổi thông tin, giao dịch với đối tác, sử dụng phần mềm Misa, Fast,… Khi xin việc Kế toán phải cần có kiến thức CNTT Nhờ có CNTT kế tốn viên sử dụng mạng nội công ty làm việc từ xa CNTT lợi ích giới kinh doanh cách cho phép tổ chức để làm việc hiệu để tối đa hóa suất, giao tiếp nhanh hơn, lưu trữ điện tử bảo vệ hồ sơ Có CNTT, kế tốn viên lưu trữ bảo vệ thơng tin, bảo vệ hồ sơ có giá trị cơng ty (+) Có CNTT kế tốn liên lạc, truyền thơng, mang lại cho công ty nguồn lực cần thiết để giao tiếp cách nhanh chóng hiệu Bộ phận IT ban treo lên với nhân viên ban email, thiết bị nghị truyền hình “phịng chát” nội bộ, họ có cách hiệu để tiến hành kinh doanh giao tiếp (+) Thơng tin liên lạc nhanh chóng giúp tăng suất cho phép kinh doanh tốt công việc định dễ dàng mở rộng công ty vào lãnh thổ vào quốc gia Các máy chủ email, định tuyến, bảng báo cáo nội cơng ty, dịch vụ chát phục vụ xương sống truyền thông công ty (+) Tận dụng CNTT cho doanh nghiệp thành cơng chìa khóa tồn giới kinh doanh (+) Việc áp dụng nguồn lực CNTT cho phép cơng ty để trì lợi cạnh tranh so với đối thủ họ Các công ty sử dụng chiến lược đầu máy động lực sử dụng CNTT để tạo sản phẩm mới, sản phẩm họ từ xa thị trường tăng cường dịch vụ khách hàng họ Các công ty theo đuổi chiến lược sản phẩm chi phí tìm đến giải pháp CNTT để giảm chi phí họ thơng qua việc tăng suất giảm cầu lao động Nhân viên kế toán cần phải biết sử dụng CNTT CNTT ảnh hưởng lớn đến khả xin việc kế tốn Vì với xu nay, doanh nghiệp ln tìm cho kế tốn viên biết vận dụng thông tin vào thời đại, biết sử dụng CNTT để PPNCKH Trang 11 TT Câu hỏi Câu hỏi TT Câu hỏi TT TT Câu hỏi TT Câu hỏi 6.2 Kết quả: Hiện bạn học ngành/ nghề nghiệp nào? 100 % sinh viên năm ngành Kế tốn trường ĐHCN Hà Nội Bạn có thích học Cơng nghệ thơng tin (CNTT) khơng? 8.00% Có Khơng 92.00% Bạn có thích học Kế tốn khơng? 10.00% Có Khơng 90.00% Nghành Kế tốn có phát triển khơng? 4.00% Có Khơng 96.00% Mức độ phát triển ngành Kế toán nay? 2.00% 2.00% 34.00% 62.00% Không phát triển Kém phát triển Đang phát triển Phát triển Rất phát triển Mức độ phát triển CNTT nay? 6.00% Không phát triển Kém phát triển 38.00% Đang phát triển Phát triển Rất phát triển 56.00% CNTT có quan trọng Kế tốn khơng? Có Khơng 100.00% CNTT quan trọng Kế tốn nào? (Nó ứng dụng vào ngành kế tốn nào?) Cơng nghệ thơng tin (CNTT) góp phần làm thay đổi tồn diện lĩnh vực kế toán, thể rõ phương thức xử lý liệu cung cấp thông tin kế tốn có bước nhảy vọt so với quy trình xử lý kế tốn thủ cơng trước Tương tự hệ thống thông tin khác, mô hình hoạt động Hệ thống thơng tin kế tốn (HTTTKT) bao gồm công đoạn: Thứ nhất, ghi nhận liệu: Dựa vào kiện kinh tế, kế toán tiến hành lập chứng từ Kế toán điều kiện ứng dụng CNTT với phần cứng, phần mềm kế toán công nghệ sở liệu cho phép người làm kế tốn nhập liệu qua bàn phím hay quét liệu vào hệ thống Thứ hai, xử lý lưu trữ liệu: Dữ liệu kế tốn sau ghi nhận, kế tốn mơi trường thủ cơng tiến hành phân loại, xếp, bóc tách ghi sổ nhật ký Quy trình xử lý bao gồm: Lưu trữ, tổ chức thơng tin, phân tích tính tốn thơng tin tài chính, kế tốn thực tự động hóa nhanh chóng, xác thơng qua chương trình lập trình sẵn Thứ ba, kết xuất báo cáo: Căn vào kết xử lý liệu kế toán giai đoạn xử lý, kế tốn mơi trường ứng dụng CNTT kết xuất cách dễ dàng, nhanh chóng đa dạng loại báo cáo so với kế toán thủ công, điều biểu cụ thể qua cac: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống kê, phân tích… Học tốt CNTT có quan trọng đến khả xin việc ngành Kế tốn khơng? 18.00% Rất quan trọng Quan trọng Khơng cần thiết 82.00% 10 Theo bạn sau tốt nghiệp, để kiếm cơng việc tốt liên quan đến Kế tốn cần trang bị yếu tố quan trọng nhất? Để kiếm công việc tốt liên qua đến Kế tốn cần trang bị yếu tố: -Đầu tiên quan trọng hiểu biết công nghệ thông tin cơng nghệ thơng tin quan trọng với ngành kế toán như: ghi nhận liệu, xử lý lưu trữ liệu kết xuất báo cáo Nhờ có cơng nghệ thơng tin mà việc xử lý, thu thập lưu trữ liệu cách nhanh chóng, hiệu quả, xác an tồn -Thứ hai cần trang bị kiến thức liên quan đến chuyên ngành Kế toán, trang bị kiến thức chuyên môn đặc biệt khả ngoại ngữ -Thứ ba, cần có kỹ mềm, kỹ cứng, kỹ xử lý tình huống, kỹ giao tiếp đạo đức nghề nghiệp PHẦN THẢO LUẬN 7.1 Tóm lược kết - Theo nghiên cứu, thống kê sau: + 92% : Sinh viên thích học CNTT + 90% : Sinh viên thích học Kế tốn + 96% : Sinh viên chọn Kế toán phát tiển + Tỉ trọng sinh viên chọn mức độ phát triển Kế toán phát triển:  62% : phát triển,  34% : phát triển,  2% : phát triển + Tỉ trọng sinh viên chọn mức độ phát triển CNTT nay:  56% : phát triển,  38% : phát triển,  6%: phát triển + 100% : Sinh viên chọn CNTT quan trọng kế toán + Tỉ trọng sinh viên chọn học tốt CNTT quan trọng đến khả xin việc ngành Kế toán:  82% : quan trọng,  18%: quan trọng Như vậy, theo thống kê ta thấy CNTT phát triển mạnh, thay người tương lai Vì vậy, địi hỏi người phải có nhanh nhẹn, biết sử dụng CNTT q trình làm việc CNTT ảnh hưởng khơng ngành nói chung kế tốn nói riêng, người kế tốn cần phải biết sử dụng CNTT để liên lạc, thống kê liệu, lưu trữ bảo mật cơng ty,… giúp cơng ty có xu hướng phát triển Vì vậy, CNTT quan trọng đến khả xin việc Kế toán 7.2 So sánh kết - Đối với kết nghiên cứu có khả quan kết nghiên cứu trước Khảo sát xác đến Kế tốn 7.3 Giải thích kết - Trong điều kiện Việt Nam phát triển nay, xu hướng hội nhập sâu vào kinh tế giới CNTT ảnh hưởng lớn đến kế toán để tạo nên sức mạnh công ty - CNTT ngày trở nên quan trọng, công cụ thiếu công ty, kế tốn phải có kiến thức CNTT để liên lạc truyền thơng, lưu trữ, giao tiếp nhanh, sử dụng mạng nội công ty làm việc từ xa,… giúp cơng ty có xu hướng phát triển => CNTT quan trọng đến khả xin việc kế toán, tận dụng CNTT giúp doanh nghiệp thành cơng, chìa khóa tồn giới kinh doanh, địi hỏi kế tốn phải biết sử dụng máy tính, thiết bị điện tử cho cơng việc 7.4 Khái quát hóa ý nghĩa kết nghiên cứu: - Khái quát: Hiện nay, điều kiện kinh tế phát triển, VN hội nhập vào kinh thế giới, Kế tốn nói chung ứng dụng Công nghệ thông tin đến công tác Kế tốn nói riêng yếu tố quan trọng, cần có doanh nghiệp Nhờ có Cơng nghệ thơng tin, mà xin việc ngành kế toán trở nên dễ dàng, thuận tiện Công nghệ thông tin công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp nay, ngành Kế tốn Cơng nghệ thơng tin giúp cơng việc kế tốn xử lí tiết kiệm thời gian hơn, tăng hiệu công việc,… Muốn trở thành nhân viên kế toán, kỹ mềm yếu tố cần thiết Bạn phải biết sử dụng thành thạo ứng dụng Word, Excel, Outlook,… cần cho cơng việc kế tốn,… phải trang bị cho kiến thức Cơng nghệ thơng tin Vì vậy, cơng ty ln tim kiếm cho nhân viên kế tốn biết sử dụng tốt Cơng nghệ thơng tin tác động công nghệ thông tin đến khả xin việc ngành kế tốn vơ lớn - Ý nghĩa: Thứ nhất, Công nghệ thông tin góp phần làm thay đổi tồn diện lĩnh vực kế toán thể rõ phương thức xử lý liệu cung cấp thơng tin, kế tốn có bước nhảy vọt Thứ hai, việc áp dụng Cơng nghệ thơng tin vào kế tốn giúp cho q trình kế tốn trở nên thuận tiện, giảm chi phí cho doanh nghiệp,tiết kiệm sức lực cho q trình xử lý việc sử dụng hệ thống quản trị EPR đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo robot automation,… Cuối cùng, Công nghệ thông tin đem đến lợi ích định cho ngành kế tốn lợi ích việc ghi nhận, xử lý liệu,thu thập, tăng tính kiểm sốt, giúp kế tốn dễ dàng làm việc từ xa, xúc tiến quảng cáo, quảng bá thương hiệu,… 7.5 Bàn luận ưu điểm, nhược điểm: - Ưu điểm: + Về liên lạc: Nhờ có Cơng nghệ thơng tin, thơng tin liên lạc nhanh chóng giúp tăng suất, khiến công việc hiệu + Về hiệu quả: Hệ thống Công nghệ thông tin sử dụng để tự động hóa nhiệm vụ thường xuyên, phân tích liệu dễ dàng hơn, lưu trữ liệu nhanh chóng + Về lợi cạnh tranh: Việc áp dụng nguồn lực công nghệ thông tin hiệu quả, tạo sản phẩm giúp cơng ty kế tốn trì lợi cạnh tranh với công ty khác + Về hiệu suất kinh tế: Các cơng ty kế tốn khai thác nguồn lực công nghệ thông tin để giảm chi phí cho doanh nghiệp, sử dụng sở hạ tầng công nghệ thông tin đại, tiên tiến để mang lại lợi nhuận cao -Nhược điểm: + Đầu tư nhiều trang thiết bị đại => Chi phí đầu tư tốn + Loại bỏ số việc làm tương lai: Công nghệ thông tin phát triển, máy tính thay vài vị trí việc làm… + Vi phạm an ninh: Hệ thống Công nghệ thơng tin dễ bị xâm nhập, dễ bị rị rỉ thơng tin, bị truy cập liệu bí mật… PHẦN + 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Hiện nay, điều kiện Việt Nam hội nhập với kinh tế giới kế tốn nói chung ứng dụng CNTT vào công tác Kế tốn nói riêng CNTT cơng cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp nay, ngành Kế toán Nghiên cứu mức độ phát triển CNTT đến khả xin việc ngành kế tốn Lấy liệu thơng tin thông qua: mạng Internet, sách, vấn thầy cô, khảo sát sinh viên trường Đại Học Cơng Nghiệp Hà Nội,… Kết cho thấy CNTT có tác động khơng nhỏ đến ngành Kế tốn nhiều yếu tố như: việc ghi nhận, xử lý lưu trữ liệu; báo cáo; truyền thông tin bảo mật thơng tin,… Trong bảo mật thông tin yếu tố quan trọng đối công ty nói chung kế tốn nói riêng Vì mục đích việc nghiên cứu tìm phát triển CNTT ngày có ảnh hưởng ngành kế toán đặc biệt khả xin việc Theo thống kê ta thấy CNTT phát triển mạnh, thay người mai địi hỏi người phải có nhanh nhẹn, biết sử dụng CNTT q trình làm việc CNTT ảnh hưởng khơng ngành nói chung kế tốn nói riêng Kế tốn viên cần phải biết sử dụng CNTT để liên lạc, thống kê liệu, lưu trữ bảo mật thông tin quan trọng công ty,…để công ty có xu hướng phát triển Vì CNTT phát triển có ảnh hưởng lớn tất ngành kinh tế, đặc biệt ngành kế toán Vì vậy, mức độ phát triển CNTT quan trọng đến khả xin việc kế toán viên Kiến nghị Trong trình triển khai thực đề tài nảy sinh nhiều vấn đề CNTT kế tốn Q trình cơng nghiệp hố, đại hoá tạo nhu cầu buộc phải có quan tâm nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành Kế toán, đặc biệt vấn đề ứng dụng CNTT Kế toán Thêm vào đó, để đảm bảo cho ứng dụng CNTT Kế tốn đạt hiệu quả, cần phải có nguồn quỹ dành riêng cho ứng dụng CNTT, cụ thể kinh phí cho sở vật chất, trang thiết bị CNTT, nguồn thơng tin điện tử nhân lực Kế tốn Đồng thời, Kế toán phải cho thấy khả sử dụng hiệu nguồn lực, phục vụ cho phát triển doanh nghiệp, thông qua kế hoạch CNTT có định hướng mục tiêu rõ ràng, cụ thể, giải pháp thực hợp lý, khả thi Bên cạnh đó, cần nâng cao kiến thức trình độ chun mơn cho cán bộ, nhân viên kế toán PHẦN 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tham khảo: Học viện Tài chính, “Kế tốn thời đại cơng nghệ 4.0 – Góc nhìn thực tế sinh viên chuyên ngành kế toán - Học viện Tài chính” https://hvtc.edu.vn/tabid/1545/catid/834/id/29982/Ke-toan-trong-thoi-dai-congnghe-40 Goc-nhin-thuc-te-cua-sinh-vien-chuyen-nganh-ke-toan Hoc-vien-Taichinh/Default.aspx Kế tốn Việt Hưng, “Kế tốn gì? Nghề kế tốn?” https://lamketoan.vn/ke-toan-la-gi-nghe-ke-toan.html Lê Thị Hằng, “Công nghệ thông tin – công tác kế tốn” https://123doc.org/document/3063508-anh-huong-cntt-trong-cong-tac-ketoan.htm Sách giáo trình “Đề cương giảng Nhập mơn Kế tốn – Kiểm tốn” Trường ĐHCN Hà Nội ThS Trịnh Viết Giang,“Công nghệ thông tin - hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp” http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/tac-dongcua-cong-nghe-thong-tinden-he-thong-thong-tin-ke-toan-doanh-nghiep-119564.html? fbclid=IwAR1x7CvqXb7qYTz7SuSGTeleWhPo0j2GS4sBHPuw0tfFbwXBUNuC-ccI9rg Vũ Hồng, “Kế tốn làm gì? Ra trường làm gì?” https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-huong-nghiep/581-nganh-ketoan-nhung-dieu-ban-can-biet ... có phát triển khơng?  A Có  B Khơng Mức độ phát triển ngành Kế tốn nay?  A Khơng phát triển  B Kém phát triển  C Đang phát triển  D Phát triển  E Rất phát triển Mức độ phát triển CNTT nay? ... triển Kế toán phát triển:  62% : phát triển,  34% : phát triển,  2% : phát triển + Tỉ trọng sinh viên chọn mức độ phát triển CNTT nay:  56% : phát triển,  38% : phát triển,  6%: phát triển. .. thơng tin Vì vậy, cơng ty ln tim kiếm cho nhân viên kế tốn biết sử dụng tốt Cơng nghệ thơng tin tác động công nghệ thông tin đến khả xin việc ngành kế toán vô lớn - Ý nghĩa: Thứ nhất, Công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của sự phát triển Công nghệ thông tin đến khả năng xin việc của ngành Kế toán hiện nay,

Từ khóa liên quan