0

Bảo tàng đại dương thành phố hạ long, quảng ninh

9 23 0
  • Bảo tàng đại dương thành phố hạ long, quảng ninh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 23:18

§å ¸n tèt nghiƯp kiÕn tróc s- Bảo Tàng Đại Dng Khoá 2008 - 2013 Lời cảm ơn Đồ án tốt nghiệp kết trình hoc tập rèn luyện sinh viên sau năm ngồi ghế nhà tr-ờng Đây hội cho sinh viên chứng tỏ tr-ớc b-ớc vào giai đoạn đời Sau nhiều tháng tìm tòi nghiên cứu d-ới dìu dắt thầy cô em đà hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài: bảo tàng SINH VẬT BIỂN Do kiÕn thøc vµ kinh nghiƯm thùc tÕ hạn chế nên trình thực đồ án em không tránh khỏi khó khăn, vấp váp Tuy nhiên d-ới h-ớng dẫn tận tình của thầy cô giỏi tr-ởng em đà hoàn thành đồ án của thời hạn đ-ợc giao Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Duy , ng-ời thầy đà h-ớng dẫn, định h-ớng cho em việc nghiên cứu hoàn thành thiết kế đồ án Em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô tr-ờng đà tận tình bảo em suốt năm năm học Những kiến thức mà thầy cô đà truyền đạt thực hành trang quý giá đ-ờng đời phía tr-ớc Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Sinh viên : Tạ VĂN Vũ Sinh Viờn :T Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến trúc s- Bảo Tàng Đại Dương Kho¸ 2008 - 2013 Mơc lục A Phần kiến trúc I Đặt vấn đề Lý lựa chọn đề tài II Các mục tiêu nhiệm vụ đồ án thiết kế III Các nguyên tắc thiết kế IV Đặc điểm tình hình trạng V ý ®å thiÕt kÕ VI NhiƯm vơ thiÕt kÕ VII Giải pháp kết cấu B Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý địa điểm xây dựng Địa hình Khí hậu Tài nguyên khoáng sản C Phần vẽ Sinh Viờn :T Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến trúc s- Bảo Tàng Đại Dương Kho¸ 2008 - 2013 A Phần kiến trúc I Đặt vấn đề - Lý lựa chọn đề tài Th gii lũng i Dng phong phú đa dạng nơi cư trú nhiều loài sinh vật ….tuy nhiên đến người cịn biết chúng… Chiếm ¾ diện tích trái đất…Biển đóng vai trị quan trọng sống không sinh vật biển mà tất sống trái đất cần phải có kiến thức biển ý thức bảo vệ mơi trường sống lồi sinh vật biển có khả bị đe dọa… Hiện giới có nhiều bảo tàng khu trưng bày,giới thiệu sống loài sinh vật biển…là nơi mà tìm hiểu …thỏa trí tị mị …cũng có nhìn lớn giới đẹp đầy bí ẩn Qua đánh giá,phân tích giá trị,thực trạng việc bảo tồn loài sinh vật biển phải Quang Ninh cịn thiếu cơng trình tầm cỡ xứng đáng với nội dung mà chứa đựng.Nơi quảng bá nét đẹp vùng biển Việt Nam Quảng Ninh không người dân nước mà cịn tồn giới thúc đẩy tiềm du lịch biển Chính mong muốn em chọn đề tài: BẢO TÀNG SINH VẬT BIỂN Sinh Viên :Tạ Văn Vũ –lớp : XD1201K §å ¸n tèt nghiƯp kiÕn tróc s- Bảo Tàng Đại Dương Khoá 2008 - 2013 II -Bảo tàng phát triển kiến trúc bảo tàng Bảo tàng hiểu theo nghĩa cổ điển công trình hay vị trí riêng biệt dùng để bảo quản lâu dài hay tạm thời đồ vật s-u tầm đặc biệt (Hiện vật, t- liệu lịch sử tác phẩm dấu ấn văn hoá, tác phẩm nghệ thuật, mẫu vật thiên nhiên v.v.) Trên gíới bảo tàng xuất từ thời Hy Lạp cổ đại thời kì văn nghệ phục h-ng nhiều bảo tàng đà đ-ợc xây dựng châu Âu Có thể nói thÕ kØ 20 vµ 21 lµ thÕ kØ cđa bµo tồn, bảo tàng với nhiều công trình kiến trúc bảo tàng đ-ợc xây dựng số nhiều công trình đà trở thành kiệt tác nh- : Guggenheim New York F.L.WRIGHT, bảo tàng Do Thái Berlin Daniel libenskind hay bảo tàng Guggenheim BilBao Frank.O.GERRY v.v Quả thực ngày đời sống phát triển, ý thức ng-ời ngày nâng cao họ nâng niu, trân trọng di sản văn hoá lịch sử dân tộc, quốc gia, mong muốn quảng bá, mở mang vị tiếng tăm toàn giới Cách tốt để thực điều việc đầu t- xây dựng bảo tàng , thông qua ngành công nghiệp du lịch để thu hút khách du lịch toàn giới đến với mình, tìm hiểu ng-ỡng mộ giá trị văn hoá dân tộc điều ®ång nghÜa víi mét lỵi nhn kinh tÕ to lín cho quốc gia cho dân tộc Nhiệm vụ bảo tàng bảo quản vật tr-ng bày thu thập lại tr-ng bày chúng bối cảnh thích hợp cho ng-ời xem Tuy nhiên quy mô bảo tàng có biến đổi , quy mô từ lớn đến nhỏ, từ bảo tàng quốc tế vĩ đại nh- Guggenheim BilBao bảo tàng nhỏ có phòng tr-ng bày làng Ngµy sù tiÕn bé cđa ý thøc ng-ời mục đích bảo tàng có thay đổi lớn số bảo tàng đơn phục vụ giải trí cho khách du lịch, số khác bảo tồn, l-u trữ vật, tài liệu cần thiết cho nhà nghiên cứu khoa học, số lại mang tính chất trung tâm không tr-ng bày đơn - Đôi nét trình hình thành phát triển bảo tàng Việt Nam n-ớc ta vào đầu kỉ 20 xuất ngành bảo tồn bảo tàng kiến trúc bảo tàng , đánh dấu xuất bốn bảo tàng ng-ời Pháp xây dựng Đến n-ớc ta đà có gần 120 bảo tàng nằm hệ thống bảo tàng quốc gia hàng chục bảo tàng cấp sở Trong t-ơng lai nhiều bảo tàng đ-ợc xây dựng Bốn bảo tàng mà ng-ời Pháp xây dựng Việt Nam rải khắp miền Bắc, Trung , Nam bảo tàng : + Bảo tàng Louis Finot (Nay bảo tàng lịch sử Việt Nam ) Hà Nội + Bảo tàng Khải Định cố đô Huế tr-ng bày vµ s-u tËp trang søc mü nghƯ vµ y phơc cung đình Sinh Viờn :T Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến trúc s- Bo Tng i Dng Khoá 2008 - 2013 + Bảo tàng Pamendier (Nay bảo tàng điêu khắc Chăm ) Đà Nẵng, giới thiệu tác phẩm nghệ thuật thuộc văn hoá Chămpa + Bảo tàng Blanchar De la-Brosse (Nay bảo tàng lịch sử Việt Nam Thảo Cầm Viên ) thành phố Hồ Chí Minh Các bảo tàng đ-ợc xây dựng theo ý đồ sử dụng ban đầu nên hình thức, dây chuyền công t-ơng đối hợp lý, có giá trị khoa học nghệ thuật Mỗi công trình công trình văn hoá đặc sắc mang đặc tr-ng riêng hình thức kiến trúc, nghệ thuật tr-ng bày đồng thời mang đậm kiến trúc ph-ơng Đông, kiến trúc nhiệt đới Từ sau cách mạng tháng đến n-ớc ta có 100 bảo tàng đ-ợc thành lập số có tới 90% đ-ợc hình thành từ công trình có sẵn với chức khác Còn lại 10% công trình đ-ợc xây dựng điều kiện hạn chế, bị lệ thuộc vào yếu tố kinh tế, trị, kĩ thuật xây dựng v.vBởi mà số công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc hạn chế III Lý chọn địa điểm xây dựng Vị trí khu đất Thuc lô A1 đường bao biển Lán Bè –cột p.Hồng Hải,TP Hạ Long,là khu đất lấn biển diện tích 3.4ha khu đất đẹp tiếp giáp với biển sở hạ tng y Diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 54.000m2 cã trơc chónh h-íng vỊ ng· t- , giao đ-ờng vành đai đ-ờng Láng Hoà Lạc - Phía Đông Bắc tiếp giáp trục đ-ờng vành đai Thành phố - Phía Tây Bắc tiếp giáp tuyến đ-ờng khu vực - Phía Tây Nam Đông Nam tiếp giáp tuyến đ-ờng khu vực không gian sân v-ờn, xanh, mặt n-ớc công trình Trung tâm hội nghị Quốc Gia Ngoài công trình n»m mét quy ho¹ch míi víi nhiỊu h¹ng mơc công cấp quốc gia nhkhu liên hợp thể thao quốc gia , công viên động vật bán hoang dà , khu đô thị v.v Tất yếu tố thuận lợi đòi hỏi tác giả nghiên cứu cách kĩ l-ỡng nhiều mặt , đ-a giải pháp tối -u quy hoạch, không gian hình khối kiến trúc nh- mục đích sử dụng để công trình xứng với vị trí tầm vóc t-ơng lai Khí hậu địa chất thuỷ văn : Khí hậu : Sinh Viờn :T Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến tróc s- Bảo Tàng Đại Dương Kho¸ 2008 - 2013 -Quảng Ninh nằm vùng khí hậu nhiệt đới có mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đơng lạnh, mưa tính nhiệt đới nóng ẩm bao trùm -Do nằm vành đai nhiệt đới nên hàng năm có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh, tiềm xạ nhiệt độ phong phú -Ảnh hưởng hồn lưu gió mùa Đơng Nam Á nên khí hậu bị phân hố thành hai mùa: mùa hạ nóng ẩm với mùa mưa, mùa đơng lạnh với mùa khô -Về nhiệt độ: xác định có mùa đơng lạnh, nhiệt độ khơng khí trung bình ổn định 20oC Mùa nóng có nhiệt độ trung bình ổn định 25oC -Về mưa: theo quy ước chung, thời kỳ có lượng mưa ổn định 100 mm mùa mưa; cịn mùa khơ mùa có lượng mưa tháng ổn định 100 mm -Theo số liệu quan trắc, mùa lạnh Quảng Ninh hạ tuần tháng 11 kết thúc vào cuối tháng năm sau, mùa nóng tháng kết thúc vào đầu tháng 10 -Mùa mưa tháng 11 tháng năm sau, mùa mưa nhiều tháng kết thúc vào đầu tháng 10 -Giữa hai mùa lạnh mùa nóng, hai mùa khơ mùa mưa hai thời kỳ chuyển tiếp khí hậu, thời kỳ khoảng tháng (tháng tháng 10) Nhiệt độ trung bình năm 23.4% C Nhiệt ®é tut ®èi tèi ®a (th¸ng ) 42.8% C Nhiệt độ tuyệt đối tối thiểu (tháng ) 13.8% C Nhiệt độ tuyệt đối tối đa (tháng ) 31.4% C B¶ng 4.1 Sè thêi gian % xt hiƯn khí hậu theo vùng sinh khí hậu (Hà Nội) SKH V.2 Hơi nh - Kết phân tích rút kết luận sau : - Tại Qung Ninh gần nh- khí lạnh (V1), mát khô (V5) nóng khô (V9) Nói xác khí hậu Qung Ninh trung bình khoảng 8h/năm nóng khô 1,2h/năm - Tại Qung Ninh có 27.1% thời gian năm (V4) thời tiết đ-ợc chấp nhận tiện nghi Nếu kể thời tiết mát ẩm (V6) ta có 42,5% thời gian năm - Thời tiết lạnh (V1), lạnh (V2) lạnh (V3) chiếm 27,7% thời gian Thời tiết lạnh chiếm 18% thời gian năm không cần s-ởi cần giữ ấm tránh gió lạnh đóng kín cửa ban đêm , ban ngày mở cửa thông thoáng Sinh Viờn :T Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến trúc s- Bo Tng Đại Dương Kho¸ 2008 - 2013 - Thêi tiÕt nãng nóng chiếm 29,8% thời gian nh-ng thực nãng Èm (V8) chØ cã 2.2% (190giê ).27,6% thêi gian lại áp dụng biện pháp nh- thông gió khí , xạ mát để đưa khí hậu trạng thái tiện nghi - Nói chung công trình Qung Ninh mở cửa thông thoáng tự nhiên tới 88,1% năm (gần nh- quanh năm ) Đó đặc tr-ng kiến trúc nhiệt đới ẩm Địa chất thuỷ văn : - L-ợng m-a trung bình hàng năm 1.661mm Số ngày m-a trung bình 142 ngày/năm Mùa hè 47 ngày , mùa đông 25 ngày - Độ ẩm trung bình năm 83.4% H-ớng gió chủ yếu năm Đông Nam (hè ) Đông Bắc(đông) - Tốc độ gió lớn 33m/s Tốc độ gió mùa hè trung bình 2.9m/s mùa đông 1.9m/s, năm 2.3m/s - Số chiếu nắn trung bình 1040 giờ/ năm ,nhiều tháng 7(196 ),ít tháng IV Tiêu chí đồ án - Quy hoạch : Phải tận dụng triệt để điều kiện thuận lợi khu đất xây dựng điểm nhấn công viên văn hoá quy hoạch chung toàn vùng - Công trình : Đảm bảo dây chuyền công hợp lý , thuận tiện đ-a vào hoạt động - Đảm bảo công trình có tính thẩm mỹ cao , thể đ-ợc đặc tr-ng thể loại công trình bảo tàng thông qua hình khối vật liệu kiến trúc đ-ợc sư dơng - Kh«ng gian kiÕn tróc hÊp dÉn , linh hoạt mang đậm nét truyền thống dân tộc - Hoạt động : Thu hút đ-ợc khách du khách n-ớc đến nghiên cứu tham quan th-ởng thức âm nhạc cổ truyển Việt Nam từ góp phần bảo tồn phát triển di sản âm nhạc quý giá dân tộc V ý đồ thiết kế Các yếu tố nảy sinh ý đồ thiết kế - Sự cần thiết phảI có công trình bảo tàng đại d-ơng hạ long qu¶ng ninh Sinh Viên :Tạ Văn Vũ –lớp : XD1201K §å ¸n tèt nghiƯp kiÕn tróc s- Bảo Tàng Đại Dng Khoá 2008 - 2013 - Nét đặc biệt bảo tàng hạ long quảng ninh tr-ng bày phơc chÕ nghiªn cøu Mong mn chđ quan cđa tác giả : Hình thành điểm dừng chân quý giá đặc sắc đầy bất ngờ cho khách tham quan n-ớc Một gạch nối tinh thần khứ, t-ơng lai đ-a ng-ời đến khám phá biển 3.ý ®å thiÕt kÕ thĨ : Sự hình Quảng Ninh gắn liền với truyền thuyết lịch sử văn hố: …………… Các ý tưởng nêu tìm cách thể riêng cấu trúc bảo tàng, từ việc bố trí khn viên tồ nhà, bóng dáng cơng trình cách tổ chức khơng gian trình bày, sử dụng vật liệu trang trí ni tht ỏnh sỏng biu t., Hình ảnh kiến trúc công trình Khu trng by nhà Bảo tàng đặt gần trọng tâm khu đất, tuân thủ theo trục qui hoạch tồn qui hoạch, cho phép hoạt động công cộng xung quanh khu bảo tàng dễ dàng thuận tiện Khu thiết kế mang dáng dấp hình thể sinh học song núi đá để hình thành lên hình khối Bảo Tàng Đại Dương địa ấn tượng hấp dẫn cho tất muốn tìm hiu v H ni xa v VI Các giải ph¸p vËt lÝ kiÕn tróc , lùa chän kÕt cÊu thiết kế thang máy ed Giải pháp vật lí kiến trúc - Qua phân tích đánh giá khí hậu , địa chất, thuỷ văn khu vực xây dựng công trình ta đ-a giải pháp vật lí kiến trúc Giải pháp khí hậu nhiệt : Dùng biểu đồ quỹ đạo mặt trời, hoa gió , thông số khí hậu mùa hè, nơi xây dựng, ta có giải pháp cụ thể : a Giải pháp thông gió : Công trình có mặt quay h-ớng Đông-Nam đón toàn h-ớng gió chủ đạo, có mặt hồ n-ớc sân mang đến vi khí hậu cho công tr×nh Sinh Viên :Tạ Văn Vũ –lớp : XD1201K §å ¸n tèt nghiƯp kiÕn tróc s- Bảo Tàng Đại Dng Khoá 2008 - 2013 b Giải pháp che nắng : Công trình đ-ợc thiết kế quay toàn phần kho khu phụ trợ phía h-ớng Tây (h-ớng nắng xấu) -u tiên không gian phía h-ớng nắng thuận lợi Ngoài với đặc tính bảo tàng với nhiều lớp t-ờng gạch dày nên cách nhiệt đ-ợc đảm bảo Diện tích mái công trình t-ơng đối lớn nên cần có giải pháp cách nhiệt thông qua trần giả Hình thức kiến trúc với mái hiên chìa phù hợp với điều kiện khí hậu vùng Giải pháp lấy ánh sáng : Khu vực yêu cầu lấy ánh sáng cao khu vực sảnh đà đ-ợc giải triệt để ánh sáng tự nhiên với mảng kính lớn Các không gian kính mái giúp cho Bảo Tàng lấy sáng tự nhiên mà ko so bi ứa nhiều ánh sáng chiếu vào hỏng vật tr-ng bày Các không gian tr-ng bày đ-ợc thiết kế ánh sáng cách linh hoạbằng nguồn sáng nhân tạo 2.Giải pháp kết cấu công trình -Đây công trình với chiều cao trung bình (3tầng ) kết cấu đơn giản , b-ớc cột vuông 15x15 (m) nhiên với tính chất đ-ợc tr-ng bày tải trọng động phân bố không vị trí, tính toán cần l-u ý tới loại tải trọng Công trình đ-ợc xây dựng địa hình t-ơng đối phẳng , mặt linh hoạt nên chọn giải pháp kết cấu cho công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép toàn khối Một số vị trí cần v-ợt độ lớn sử dụng kết hợp kết cấu dàn phẳng Việc sử dụng kết cấu bê tông cốt thép toàn khối có nhiều -u điểm nh- : Độ cứng lớn , bền lâu, chống cháy tốt , giới hoá phù hợp kinh tế v.v -Giải pháp kết cấu cho khấu kiện : Sàn: Đổ bê tông cốt thép toàn khối mác 250, dày 400mm Dầm: Sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dầm dầm phụ đ-ợc tính toán dựa công thức hd ( 1 )*L 12 Sư dơng kết cấu sàn ô cờ Kích th-ớc dầm phụ : 250x250mm Cột dựng bê tông mác 250 Sử dụng loại cột tiết diện vuông 1000*100 Sinh Viờn :T Vn Vũ –lớp : XD1201K TiÕt diƯn cét vu«ng: C1- ... chọn đề tài: BẢO TÀNG SINH VẬT BIỂN Sinh Viên :Tạ Vn V lp : XD1201K Đồ án tốt nghiệp kiến tróc s- Bảo Tàng Đại Dương Kho¸ 2008 - 2013 II -Bảo tàng phát triển kiến trúc bảo tàng Bảo tàng hiểu theo... hình thành phát triển bảo tàng Việt Nam n-ớc ta vào đầu kỉ 20 xuất ngành bảo tồn bảo tàng kiến trúc bảo tàng , đánh dấu xuất bốn bảo tàng ng-ời Pháp xây dựng Đến n-ớc ta đà có gần 120 bảo tàng. .. thống bảo tàng quốc gia hàng chục bảo tàng cấp sở Trong t-ơng lai nhiều bảo tàng đ-ợc xây dựng Bốn bảo tàng mà ng-ời Pháp xây dựng Việt Nam rải khắp miền Bắc, Trung , Nam bảo tàng : + Bảo tàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tàng đại dương thành phố hạ long, quảng ninh ,

Từ khóa liên quan