0

Test nhi HMu 1

10 240 1
  • Test nhi HMu 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:41

Chương 9: Nội tiết Suy giáp trạng bẩm sinh Câu 1: Uống thuốc T4 điều trị SGTBS( đề nhi y4 2016) a, uống lần vào buổi sáng b, uống sau ăn c, uống trước ăn d, uống Chọn 2/4 Câu 2: xét nghiệm có ý nghĩa chẩn đoán nguyên nhân suy giáp bs: Đ/S : xạ hình tuyến giáp Đ/S : T4 Đ/S : tuổi xương Đ/S : iod niệu Câu 3: Xét nghiệm có giá trị chẩn đốn suy giáp giáp: A TSH tăng B T3, T4 C Tuổi xương D TSH giảm Câu 4: Thuốc điều trị suy giáp trừ: A Carbimazon B Thyrax C Levo thyroxin D Berthyrox Câu 5: XN TSH để chuẩn đoán sớm SGTBS, giá trị boa nhiều: A >=30 mUI/L B >=20 mUI/L C >=40 mUI/L D >=50 mUI/L Câu 6: Điểm khác lùn ngắn xg chi vs SGTBS (Chọn Đ/S): A.Chậm pt trí tuệ B Chân tay ngắn C Lùn D Cân nặng chậm so vs tuổi Câu 7: Phân biệt suy giáp bs lùn ngắn xương tri : (Đ/S)(Đề nhớ lại nt nội-nhi 2020) A Chậm phát triển trí tuệ B Cân nặng phù hợp với tuổi C Chiều dài chân tay ngắn so với tuổi Câu 8: Khác biệt Down vs SGTBS (Đ/S) A Chiều cao thấp tuổi B Cân nặng thấp tuổi C Chậm pt trí tuệ D Tóc khơ, da sáp Câu 9: Khác thiếu vit D SGTBS A Chậm phát triển tâm thần B Chậm phát triển vận động C Tóc khơ Câu 10: Khác biệt còi xương thiếu viD vs SGTBS là: (đề nhớ lại nhi y4 2018) A.Chậm vận động B Chậm phát triển thể chất C Đầu to, thóp rộng D Chậm phát triển tinh thần Câu 11: Khác biệt Down SGTBS là: A Chiều cao chậm tuổi B Cân nặng thấp tuổi C Chậm phát triển tinh thần D Phù niêm Câu 12: Suy giáp trạng BS dùng TSH để sàng lọc (đề nhi y4 2016) A Rẻ tiền B Nó bền C Dễ dinh lượng D tất Câu 13: Trong xét nghiệm đây, xét nghiệm có ý nghĩa chẩn đốn ngun nhân suy tuyến giáp loạn sản: A Tuổi xương B TSH C Xạ hình tuyến giáp D Test TRF Câu 14: Các thuốc sau dùng điều trị suy giáp trạng bẩm sinh, TRỪ: A Lugol B Levo thyroxin C Thyroidin D Berlthyrox Câu 15: Thời điểm lấy máu tốt làm test sàng lọc để chẩn đoán sớm suy giáp trạng bẩm sinh là: A ngày tuồi B Ngay sau đẻ C ngày tuổi D ngày tuổi Câu 16: Nguyên tắc điều trị hormon SGTBS A Dùng sớm tốt B Dùng liều cao từ đầu C Nhanh chóng đạt bình giáp Câu 18: Trẻ nữ sinh lúc 40 tháng tuổi, cân nặng sinh 3500g, 14 ngày tuổi, vào viện táo bón kéo dài, rốn lồi, lưỡi to, vàng da kéo dài, tính điểm Pavel Forte cho bệnh nhân(Đề nhớ lại nhi Y4 2018) A B C D Câu 19: Chẩn đoán SGTBS nguyên nhân thứ phát Đ/S A Xạ hình TG B.T4 C Tuổi xương D Iod niệu Câu 20: SGTBS gặp nguyên nhân nhiều là: (đề nhớ lại nhi y4 2018) A Lạc chỗ tuyến giáp B Giảm sản tuyến giáp C Vô tuyến giáp D Viêm tuyến giáp Câu 22: Liều lương trung bình thuốc Levo thyroxin cho trẻ 18 tháng tuổi, cân nặng 10kg bị suy giáp trạng bẩm sinh ? A 60 B 70 C 80 D 90 Tăng sản thượng thận bẩm sinh Câu 1: Case ls 1-5 Trẻ ngày tuổi, vào viện nơn nhiều, bất thường phận sinh dục: Câu hỏi sau quan trọng nhất: A Gia đình có bị bất thường phận sinh dục khơng B Trẻ có tiền sử bị vàng da khơng C Trẻ sinh có đủ tháng khơng D Trẻ có bị ngạt sau sinh khơng Khám có giá trị chẩn đốn bệnh nhất: A Xam da B Dấu hiệu nước C Xem có tinh hồn khơng D Khám phân Xét nghiệm để điều trị cho trẻ: A Điện giải đồ B 17-OHP C Tuổi xương D Testosterone 4 Xét nghiệm có giá trị chẩn đốn bệnh: A 17-OHP tăng B Điện giải đồ C Chụp tuổi xương D 17-OHP giảm Điều trị cho trẻ trẻ có xn Na+140, K+ 8,3 ; Cl-:100 a Ringer lactat b Ringer glucose c NaCl 0.9% glucose d KCl +glucose 5% Câu 6: Tuổi phẫu thuật chỉnh phận sinh dục trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh (đề nhớ lại y4 2018) A tháng B 12 tháng C 18 tháng D 24 tháng Câu 7: Đặc điểm lâm sàng tăng sản thượng thận bẩm sinh?(đề nhớ lại y4 2018) A Phát triển tinh hoàn to so với lứa tuổi B Phát triển dương vật to so với lứa tuổi C Phát triển chiều cao tăng so với lứa tuổi Câu 8: Dịch truyền thể muối tăng sản thượng thận bẩm sinh?(đề nhớ lại nhi y6 2020) A Ringler glucose B Ringler lactac C Glucose 5% + NaCl 0,9% D NaCl + KCl  Câu 9: Về xét nghiệm TSTTBS.Chọn Đ/S A Tăng Na B Tăng K C Giảm ACTH D Giảm 17OHP Câu 10: Theo dõi điều trị tốt bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu enzym 21-OH: (Đ/S) (review nhi y4 2017) A Tuổi xương phát triển tuổi thực B Tuổi xương phát triển tuổi thực C XN hormon bình thường D Bộ phận sinh dục phát triển bình thường Câu 11: Xét nghiệm có giá trị chẩn đốn bệnh: A 17-OHP tăng B Điện giải đồ C Chụp tuổi xương D 17-OHP giảm Câu 12 Triệu chứng không phù hợp bệnh tăng sản thượng thận nam hóa đơn thuần: A Phát triển bắp B Tuổi xương lớn tuổi thực C Phì đại dương vật D Tinh hoàn phát triển nhanh với lứa tuổi Câu 13: Đột biến gen thể nam hóa đơn thuần: A Cánh ngắn nst số B C D Cánh dài nst số Cánh ngắn nst số Cánh dài nst số Câu 14: Cách pha nước muối đường cho trẻ TSTTBS: (Đề nhi nhớ lại y6 2020) A thìa muối, thìa đường với 1l nước B 0,5 thìa muối, thìa đường với 0,5l nước C thìa muối thìa đường với 1l nước D 0,5 thìa muối, thìa đường với 0,5l nước Bướu cổ đơn Câu 1: Các kết xét nghiệm phù hợp với chẩn đoán bướu cổ đơn thuần, TRỪ: A TSH 0,01 mcUI/ml B Độ tập trung I131 sau giờ: 30%, sau 24 giờ: 60% C I niệu 3mcg/100ml nước tiểu D T4 toàn phần 120 nmol/l Câu 2: Dùng hormon tuyến giáp để điều trị bệnh bướu cổ đơn trường hợp sau, TRỪ: A Bướu cổ độ B Bướu cổ có nhân C Bướu cổ lạc chỗ D Bướu cổ độ Case study- trả lời câu hỏi từ 3-5 Cháu Trang tuồi đến khám bướu cổ hay hồi hộp đánh trống ngực Khám thấy bướu cổ độ 2, mềm, lan tỏa, mạch 90 lần/phút, mắt không lồi, tay ẩm, không run 3.Trong bệnh sau đây, bệnh không phù hợp với diễn biến lâm sàng Trang: A Cường giáp trạng B Suy giáp trạng C Bướu cổ đơn Hãy chọn xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh cho Trang a.Nồng độ T3,T4 b.Nồng độ TSH c.Đo độ tập trungg I131 d.Chụp tuổi xương A a+c B a+b C a+d D c+d Trong kết xét nghiệm sau đây, kết phù hợp với bệnh bướu cổ đơn thuần: A Nồng độ T3: 3,7 mmol/l B Nồng độ TSH: mcUI/ml C Nồng độ I niệu 10 mcg/100 ml nước tiểu D Nồng độ T4: 120 nmol/l Câu 6: Dùng hormon tuyến giáp để điều trị bệnh bướu cổ đơn trường hợp sau, TRỪ: a b c d Bướu cổ độ Bướu cổ có nhân Bướu cổ lạc chỗ Bướu cổ độ Câu 7: Nguyên tắc điều trị hoocmôn thay thế: (đề nhớ lại y4 2018) A Uống suốt đời B Uống liều tăng dần C Uống đến hormon bình thường dừng D Uống sau ăn 1h ... nhớ lại nhi Y4 2 018 ) A B C D Câu 19 : Chẩn đoán SGTBS nguyên nhân thứ phát Đ/S A Xạ hình TG B.T4 C Tuổi xương D Iod niệu Câu 20: SGTBS gặp nguyên nhân nhi? ??u là: (đề nhớ lại nhi y4 2 018 ) A Lạc... đồ B 17 -OHP C Tuổi xương D Testosterone 4 Xét nghiệm có giá trị chẩn đoán bệnh: A 17 -OHP tăng B Điện giải đồ C Chụp tuổi xương D 17 -OHP giảm Điều trị cho trẻ trẻ có xn Na +14 0, K+ 8,3 ; Cl- :10 0... Levo thyroxin cho trẻ 18 tháng tuổi, cân nặng 10 kg bị suy giáp trạng bẩm sinh ? A 60 B 70 C 80 D 90 Tăng sản thượng thận bẩm sinh Câu 1: Case ls 1- 5 Trẻ ngày tuổi, vào viện nơn nhi? ??u, bất thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Test nhi HMu 1 ,