0

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

33 34 0
  • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 12:55

Bài 2 trang bị cho người học kiến thức về internet và lịch sử phát triển của internet. Nội dung trình bày bài giảng gồm: Lịch sử phát triển mạng internet, địa chỉ IP và giao thức TCP/IP, World wide web, các giai đoạn tiến hóa của internet, mạng kết nối vạn vật IoT. Mời các bạn cùng tham khảo. BÀI INTERNET VÀ SỰ PHÁT TRIỂN GV Th.S Thiều Quang Trung Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Nội dung 2 • Lịch sử phát triển mạng internet • Địa IP giao thức TCP/IP • World wide web • Các giai đoạn tiến hóa internet • Mạng kết nối vạn vật IoT GV Thiều Quang Trung Mạng Internet ? • Internet  liên mạng máy tính (inter-network)  mạng máy tính tồn cầu trao đổi liệu theo kiểu chuyển mạch gói (packet switching) dựa giao thức liên mạng TCP/IP • Lịch sử phát triển: − − − ARPAnet –1969 ( Advanced Research Project Agency) xây dựng tài trợ Bộ quốc phòng Mỹ Bộ giao thức chuẩn TCP/IP –1982 World Wide Web (WWW) –1991 GV Thiều Quang Trung Lịch sử phát triển mạng Internet GV Thiều Quang Trung Địa IP • Địa IP (Internet Protocol) địa đơn mà thiết bị điện tử sử dụng để nhận diện liên lạc với mạng máy tính cách sử dụng giao thức Internet • Bất kỳ thiết bị mạng gồm router, switch, computer, server, máy in, điện thoại IP… có địa IP, địa đơn phạm vi mạng cụ thể GV Thiều Quang Trung Địa IP • Có hình thức địa IP: – Địa IP công khai (IP public) có giá trị đơn phạm vi internet toàn cầu – Địa IP riêng (IP private) cần phải đơn phạm vi mạng cục • Địa IP có phiên bản: IPv4 (32bits) IPv6 (128bits) • Địa IP tổ chức cấp phát số hiệu Internet IANA (Internet Assigned Numbers Authority) tạo quản lý – IANA phân chia khối IP lớn cho quan Internet khu vực, từ lại phân chia thành khối nhỏ đến nhà cung cấp dịch vụ Internet GV Thiều Quang Trung Địa IP • Cấu trúc địa IPv4: GV Thiều Quang Trung Địa IP • Địa IPv4 gồm phần: Network ID Host ID GV Thiều Quang Trung Bộ giao thức TCP/IP • TCP/IP giao thức cho phép kết nối hệ thống mạng không đồng với nhau, sử dụng rộng rãi mạng cục mạng tồn cầu • Gồm tầng giao tiếp: Liên Kết (Datalink Layer), Mạng (Internet Layer), Giao Vận (Transport Layer) Ứng Dụng (Application Layer) GV Thiều Quang Trung Bộ giao thức TCP/IP GV Thiều Quang Trung 10 Giao thức HTTP ? GV Thiều Quang Trung 19 Địa URL ? • URI (Uniform Resource Identifier): định danh tài nguyên mạng, dùng xác định tài ngun (resource) web • URN (Uniform Resource Name): tên cụ thể tài nguyên web • URL (Uniform Resource Locator): địa tới tài nguyên đó, cách để lấy tài ngun máy client – Ví dụ: https://sites.google.com/site/thieutrung/ GV Thiều Quang Trung 20 Các giai đoạn tiến hóa internet Preinternet “HUMAN TO HUMAN” • Fixed & mobile telephony • SMS Internet of CONTENT “WWW” • e-mail • Information • Entertainme nt Internet of SERVICES Internet of PEOPLE “WEB 2.0” “SOCIAL MEDIA” • eproductivity • Skype • e-commerce • YouTube •… •… • Facebook •… Internet of THINGS “MACHINE TO MACHINE” • Identification, tracking, monitoring, metering, … • Semantically structured and shared data… •… + smart + smart networks IT platforms & services + smart + smart phones & devices, applications objects, tags GV Thiều Quang Trung + smart data & ambient context 21 Mạng kết nối vạn vật IoT (Internet of Things) • IoT  mạng kết nối thiết bị điện tử  mạng vạn vật kết nối  thiết bị cung cấp định danh riêng có khả truyền tải, trao đổi thông tin liệu qua mạng  tập hợp thiết bị có khả kết nối với thông qua internet với giới bên để thực nhiệm vụ cụ thể • IoT phát triển từ hội tụ công nghệ không dây, công nghệ vi điện tử internet GV Thiều Quang Trung 22 Mạng kết nối vạn vật IoT Applications Linked things and digital representations Things representations Applications Communications network Communications network Đo huyết áp Blood pressure GW A Smart phone serving as an M2M device A Field area network A A Device Device Device Đo xung mạch oxy Pulse oximeter Device Things Máy đo sức Pedometer GV Thiều Quang Trung Băng thông minh Smart bandage 23 Các thành phần IoT GV Thiều Quang Trung 24 Thiết bị kết nối - Smart devices & sensors • Các cảm biến thiết bị thông minh: liên tục thu thập liệu từ môi trường truyền tín hiệu đến lớp • Các kỹ thuật công nghệ bán dẫn có khả tạo cảm biến thơng minh siêu nhỏ cho ứng dụng khác • Các cảm biến thông dụng như: cảm biến nhiệt độ ổn nhiệt, cảm biến áp suất, máy dò cường độ ánh sáng, cảm biến độ ẩm, phát tiệm cận, thẻ RFID GV Thiều Quang Trung 25 Cổng IoT - Gateway GV Thiều Quang Trung 26 Cổng IoT - Gateway • Cổng IoT Gateway quản lý lưu lượng liệu hai chiều mạng giao thức khác • Phiên dịch giao thức mạng khác đảm bảo khả tương tác thiết bị cảm biến kết nối • Cung cấp mức độ bảo mật định cho mạng liệu truyền với kỹ thuật mã hóa • Hoạt động lớp thiết bị cloud để bảo vệ hệ thống khỏi công nguy hiểm truy cập trái phép GV Thiều Quang Trung 27 Đám mây IoT - Cloud • IoT cloud cung cấp công cụ để thu thập, xử lý, quản lý lưu trữ lượng liệu khổng lồ thời gian thực • Đám mây IoT mạng lưới hiệu suất cao tinh vi máy chủ tối ưu hóa để thực xử lý liệu tốc độ cao hàng tỷ thiết bị, quản lý lưu lượng phân tích xác với thành phần quan trọng hệ thống quản lý sở liệu phân tán • Các cơng ty sử dụng liệu phân tích để cải thiện sản phẩm dịch vụ, biện pháp phòng ngừa, xây dựng mơ hình kinh doanh … GV Thiều Quang Trung 28 Phân tích - Analytics • Q trình chuyển đổi liệu analog từ hàng tỷ cảm biến thiết bị thông minh thành thông tin cho mục đích sử dụng phân tích chi tiết • Ưu điểm hệ thống IoT hiệu phân tích thơng minh theo thời gian thực, giúp kỹ sư tìm bất thường liệu thu thập hành động nhanh chóng để ngăn chặn tình khơng mong muốn • Các doanh nghiệp lớn sử dụng liệu khổng lồ thu thập từ thiết bị IoT sử dụng thông tin chi tiết cho hội kinh doanh tương lai GV Thiều Quang Trung 29 Giao diện người dùng – User interface • Giao diện người dùng phần hiển thị hữu hình hệ thống IoT mà người dùng truy cập • Nhà thiết kế phải đảm bảo giao diện người dùng thiết kế tốt, nhiều tương tác hơn, giảm bớt tác vụ phức tạp chuyển thành bảng điều khiển cảm ứng đơn giản • Xu hướng sử dụng cảm ứng nhiều màu dần thay công tắc cứng thiết bị gia dụng thông minh GV Thiều Quang Trung 30 Ứng dụng IoT • Quản lý hạ tầng/giao thơng: giám sát kiểm sốt hoạt động sở hạ tầng đô thị nông thôn như: cầu, đường, ray tàu hỏa, điều khiển giao thông thông minh, bãi đậu xe thông minh, hệ thống thu phí điện tử, … • Ứng dụng y tế: theo dõi sức khỏe từ xa hệ thống thông báo khẩn cấp, … • Tự động hóa nhà ở: hệ thống tự động hóa tịa nhà thơng minh, điều khiển chiếu sáng, sưởi ấm, thơng gió, điều hịa khơng khí, hệ thống thơng tin liên lạc, giải trí thiết bị an ninh gia đình,… • Các ứng dụng khác … GV Thiều Quang Trung 31 Ứng dụng IoT GV Thiều Quang Trung 32 GV Thiều Quang Trung 33 ... dung 2 • Lịch sử phát triển mạng internet • Địa IP giao thức TCP/IP • World wide web • Các giai đoạn tiến hóa internet • Mạng kết nối vạn vật IoT GV Thiều Quang Trung Mạng Internet ? • Internet. .. tài trợ Bộ quốc phòng Mỹ Bộ giao thức chuẩn TCP/IP –19 82 World Wide Web (WWW) –1991 GV Thiều Quang Trung Lịch sử phát triển mạng Internet GV Thiều Quang Trung Địa IP • Địa IP (Internet Protocol)... Trung 20 Các giai đoạn tiến hóa internet Preinternet “HUMAN TO HUMAN” • Fixed & mobile telephony • SMS Internet of CONTENT “WWW” • e-mail • Information • Entertainme nt Internet of SERVICES Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển,

Từ khóa liên quan