0

Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN

6 1,283 12
  • Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:15

Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LĂN .Trục I đây là bánh răng thẳng nên không có lực dọc trục nên chọn bi đở một dãy với d=30mm ta có sơ đồ trục Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức (8-1) trang 158. 0,3 ang ( ) b C Q nh C  n=645,45 v/phút. h=24000(giờ). Q=(K v R+mA t )K n K t công thức (8-6). Hệ số m=1,5 (bảng 8-2),trang 161. K t =1 tải trọng chịu va đập nhẹ, bơi trơn bằng phương pháp ngâm d ầu (bảng 8-3)trang 162 K n =1 nhiệt độ làm việc dưới 100 0 (bảng 8-4) trang 162. K v =1 vòng trong của quay (bảng 8-5) trang 162. +R A = 2 2 2 2 (1672,3) (844) 1873, 2 Ay Ax R R N    +R B = 2 2 (844) (209,8) 869,7N  . Ta nhận xét thấy, chỉ cần tính cho gối đỡ tại A vì có lực tác dụng lớn, còn tại tiết diện B ta sử dụng đỡ cùng loại Q B = R A = 1873,2 N = 187,3 daN C B =187,3  (645,45  24000) 0,3 =26888 Ứng với d=30mm tra bảng 14P lấy loại ký hiệu 306 với C bảng =33000, đường kính ngoài D=72mm,chiều rộng B=19mm bi đở một dãy cỡ trung tải trọng tỉnh cho phép. Q 1 =1400 (daN) n1=10000 v/p. .Trục II Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức (8-1) trang 158. bảng , C)nh(QC  30 n=186 v/phút. h=24000(giờ). Q=(K v  R+m  A t )  K n  K t công thức (8-6). Hệ số m=1,5 (bảng 8-2),trang 161. K t =1 tải trọng tónh (bảng 8-3)trang 162. K n =1 nhiệt độ làm việc dưới 100 0 (bảng 8-4) trang 162. K v =1 vòng trong của quay (bảng 8-5) trang 162. +R c = cxcy RR 22  = 2 2 (732, 26) (2489,18) 2594,6N  +R d = DxDy RR 22  = 2 2 (916,5) (4067) 4169N  Ta nhận thấy vì không có lực dọc trục nên ta chỉ cần tính cho gối đỡ tại D vì có lực tác dụng lớn hơn nhiều so với điểm C, tại điểm C ta dùng đỡ cùng loại Q D =R D = 4169N = 416,9 daN C D =416,9  (186  24000) 0,3 =41204 Ứng với d=40mm tra bảng 14P lấy loại ký hiệu 308 với C bảng =48000,đường kính ngoài D=90mm,chiều rộng B=23mm bi đở một dãy cỡ trungï tải trọng tỉnh cho phép. Q 1 =2100 (daN) n 1 =8000 v/p. .Truc III. Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức (8-1) trang 158. bảng , C)nh(QC  30 n= 64,5 v/phút. H =24000(giờ). Q = (K v R+mA t )K n K t công thức (8-6). Hệ số m =1,5 (bảng 8-2),trang 161. K t =1 tải trọng tónh (bảng 8-3)trang 162. K n =1 nhiệt độ làm việc dưới 100 0 (bảng 8-4) trang 162. K v =1 vòng trong của quay (bảng 8-5) trang 162. +R E = ExEy RR 22  = 2 2 (517,38) (2434) 2488, 4N  +R F = FxFy RR 22  = 2 2 (517,38) (2434) 2488, 4N  Nhận xét rằng, ta có thể chọn cho một trong hai gối E hoặc F chọn một trong hai, cái còn lại là cùng loại. Ta chọn gối đỡ cho điểm E Q E = R E = 2488,4N = 248,84 daN C E =248,84  (64,5  24000) 3 =17900 daN Ứng với d=50mm tra bảng 14P lấy loại ký hiệu 310 với C bảng =72000,đường kính ngoài D=110mm,chiều rộng B=27mm bi đở một dãy cở trungï tải trọng tỉnh cho phép. Q 1 =3500 (daN) n 1 =6300 v/p. Như vậy các đỡ thoã mãn điều kiện bèn. * Chọn kiểu lắp lăn. Để cố đònh bi cũng như chọn kiểu lắp trên trục và trong vỏ hộp ta có thể chọn theo chương 8. +Đai ốc và đệm: cách sử dụng cách này chắc chắn nhưng tương đối mắc tiền, không kinh tế, chỉ dùng trong trường hợp lực dọc trục lớn. Như vậy ta chỉ đưa ra để tham khảo +Đệm chắn mặt đầu: là phương pháp đơn giản và chắc chắn. Được giữ bằng vít và đệm hãm; hoặc vít và dây néo. +Vòng hảm lò xo: đây là phương pháp thông dụng dùng trong trường hợp không có tác dụng của lực dọc trục. Như vạy theo sơ đồ kết cấu của bộ truyền, theo tính toán trên, ta chọn phương pháp thứ 3 là tối ưu nhất cho trường hợp này. Tức là dùng vòng hãm lò xo để cố đònh bi. * Cố đònh trục theo phương dọc trục. Để cố đònh theo phương dọc trục có thể dùng nắp và điều chỉnh khe hở của bằng các tấm đệm kim loại giữa nắp và thân hộp giảm tốc.Nắp lắp với hộp giảm tốc bằng vít(đai ốc)loại này dùng để lắp ghép. * Bôi trơn lăn. Bộ phận được bôi trơn bằng mở, vì vận tốc bộ truyền bánh răng thấp,không thể dùng phương pháp bắn toé để hắt dầu trong hộp vào bôi trơn bộ phận ổ.Có thể dùng mở loại T ứng với nhiệt độ làm việc từ c 10060 và vận tốc dưới 1500vòng/phút.Lượng mở chứa 2/3 chổ rộng của bộ phận ổ.Để mở không chảy ra ngoài và ngăn không cho dầu rơi vào bộ phận ổ,nên làm vòng chắn dầu. * Che kín lăn. Để khe kín các đầu trục ra,trách sự xâm nhập của bụi bậm và tạp chất vào ổ,cũng như ngăn mỡ chảy ra ngoài,ở đây dùng loại vòng phốt là đơn giản nhất,bảng 8-29 cho kích thước dùng phốt trục là 30; 40; 50 . Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN .Trục I đây là bánh răng thẳng nên không có lực dọc trục nên chọn ổ bi đở một dãy với d=30mm. vậy các ổ đỡ thoã mãn điều kiện bèn. * Chọn kiểu lắp ổ lăn. Để cố đònh ổ bi cũng như chọn kiểu lắp ổ trên trục và trong vỏ hộp ta có thể chọn theo chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN, Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN,

Hình ảnh liên quan

Kn=1 nhiệt độ làm việc dưới 1000 (bảng 8-4) trang 162. - Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN

n.

=1 nhiệt độ làm việc dưới 1000 (bảng 8-4) trang 162 Xem tại trang 2 của tài liệu.
C  Q(nh)0,3  Cbảng - Chương 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN

nh.

0,3  Cbảng Xem tại trang 4 của tài liệu.