0

bai 6: co be ban diem

30 859 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 02:11

Bài 6: Tiết 21 +22: Văn bản I/ T¸c gi¶ t¸c phÈm 1/Tác giả: An-đéc-xen (1805-1875) là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em. 2/Tác phẩm: Đoạn trích kể về hoàn cảnh và cuộc đời của bán diêm. 3/ Bố cục: Chia 3 phần: -Phần 1: từ đầu .”cứng đờ ra”: Hoàn cảnh sống của bán diêm. -Phần 2: . “chầu thượng đế”: Những mộng tưởng của bé. -Phần 3: còn lại: Cái chết của bé. II/ Phân tích: 1/ Hoàn cảnh sống của bán diê m : - Mồ côi mẹ, gia tài tiêu tán, bà nội hiền từ mất, nơi ở của hai cha con là một xó tối tăm. - Bản thân: đơn, đói rét, luôn bị bố đánh. Phải tự mình đi bán diêm ở ngoài đường mang tiền về cho bố. - Cuộc sống: lang thang bán diêm cả vào đêm giao thừa: * Nghệ thuật: Ngh Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em lang thang ở Việt Nam Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em lang thang ở Việt Nam Những mảnh đời bất hạnh . Bài 6: Tiết 21 +22: Văn bản I/ T¸c gi¶ t¸c phÈm 1/Tác giả: An-đéc-xen (1805-1875). diê m : - Mồ côi mẹ, gia tài tiêu tán, bà nội hiền từ mất, nơi ở của hai cha con là một xó tối tăm. - Bản thân: cô đơn, đói rét, luôn bị bố đánh. Phải tự
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 6: co be ban diem, bai 6: co be ban diem,

Hình ảnh liên quan

Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em lang thang ở Việt Nam - bai 6: co be ban diem

i.

ên hệ: Một số hình ảnh trẻ em lang thang ở Việt Nam Xem tại trang 8 của tài liệu.
Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em - bai 6: co be ban diem

i.

ên hệ: Một số hình ảnh trẻ em Xem tại trang 9 của tài liệu.