0

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương cảm ứng điện từ – vật lý 11 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý ở trung học phổ thông chuyên

106 37 0
  • Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương cảm ứng điện từ – vật lý 11 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi  vật lý ở trung học phổ thông chuyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ LAN ANH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-VẬT LÝ 11 NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÝ HÀ NỘI – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ LAN ANH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ- VẬT LÝ 11 NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN VẬT LÝ) MÃ SỐ: 601410 Cán hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Báu HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn tận tình GS.TS Nguyễn Quang Báu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Xin trân trọng cảm ơn Thầy nhiệt tình hướng dẫn em trình nghiên cứa thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Phòng đào tạo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Giáo dục thầy cô khoa Vật lý Đại học KHTN Hà Nội thầy cô khoa Vật lý trường Đại hạc Sư Phạm Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu mặt chun mơn phương pháp cho em q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu bạn đồng nghiệp trường THPT Thanh Oai A giúp đỡ trao đổi chun mơn q trình tơi học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tổ môn Vật lý trường THPT Chuyên – KHTN – Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội em học sinh yêu quý tạo điều kiện giúp đỡ cộng tác với tơi q trình làm thực nghiệp sư phạm hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 Học viên Phạm Thị Lan Anh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THPT Trung học phổ thông KHTN Khoa học Tự nhiên ĐHQG Đại học Quốc gia Nxb Nhà xuất HS Học sinh HSG Học sinh giỏi THCS Trung học sở TNSP Thực nghiệm sư phạm ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ hình vẽ vii MỞ ĐẦU Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 1.1.Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý học sinh THPT chuyên 1.1.1 Học sinh giỏi Vật lý học sinh THPT chuyên 1.1.1.1 Học sinh giỏi học sinh giỏi Vật lý 1.1.1.2 Học sinh THPT chuyên 1.1.2 Giáo dục học sinh giỏi 1.1.2.1 Một số quan điểm giáo dục học sinh giỏi 1.1.2.2 Mục tiêu dạy học sinh giỏi 1.1.3 Những lực, phẩm chất cần có học sinh giỏi 1.1.3.1 Năng lực phẩm chất cần có học sinh giỏi nói chung 1.1.3.2 Năng lực phẩm chất cần có học sinh giỏi Vật lý 1.1.4 Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 1.1.4.1 Tổ chức giảng dạy 1.1.4.2 Hướng dẫn tự học 10 1.1.4.3 Rèn luyện lực tư khả suy luận logic cho học sinh 11 1.1.4.4.Thi giải toán học sinh giỏi học kỳ 11 1.2 Bài tập Vật lý dạy học trường trung học phổ thông 12 1.2.1 Khái niệm vai trị mục đích sử dụng tập Vật lý 12 1.2.1.1 Khái niệm tập Vật lý 12 1.2.1.2 Vai trị, mục đích sử dụng tập Vật lý dạy học 12 1.2.2 Phân loại tập Vật lý 13 1.2.2.1 Phân loại theo nội dung 13 1.2.2.3 Phân loại theo yêu cầu mức độ phát triển tư 15 1.2.4 Phương pháp giải tập Vật lý 15 iii 1.2.4.1 Lựa chọn tập Vật lý 15 1.2.4.2 Phương pháp giải tập Vật lý 16 1.2.5 Các kiểu hướng dẫn giải tập Vật lý 17 1.2.5.1 Hướng dẫn theo mẫu 17 1.2.5.2 Hướng dẫn tìm tịi 18 1.2.5.3 Định hướng khái qt chương trình hóa 18 1.3 Tình hình thực tế công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Tự nhiên 18 1.3.1 Đội ngũ giáo viên Vật lý thành tích học sinh giỏi Vật lý trường THPT chuyên KHTN 18 1.3.2.Thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật Lý trường THPT chuyên KHTN 19 1.3.2.1 Thuận lợi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT chuyên KHTN 19 1.3.2.2.Một số yêu tố bất thuận lợi trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT chuyên KHTN 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 22 Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÝ 11 24 2.1 Nội dung kiến thức chương Cảm ứng điện từ 24 2.1.1 Cấu trúc nội dung chương Cảm ứng điện từ 24 2.1.2 Phân tích sơ lược nội dung chương Cảm ứng điện từ 25 2.1.2.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ 25 2.1.2.2 Hiện tượng tự cảm 29 2.2 Mục tiêu chương Cảm ứng điện từ: 31 2.2.1 Kiến thức: 31 2.2.2 Kỹ 31 2.3 Phương pháp xây dựng hướng dẫn giải hệ thống tập chương Cảm ứng điện từ 31 2.3.1 Phương pháp xây dựng hệ thống tập chương Cảm ứng điện từ .31 2.3.2 Phương pháp hướng dẫn giải tập chương Cảm ứng điện từ 32 2.3.2.1 Phương pháp hướng dẫn giải tập định tính chương Cảm ứng điện từ 32 2.3.2.2 Phương pháp hướng dẫn giải tập định lượng chương Cảm ứng điện từ 32 iv 2.3.2.3 Mục đích việc hướng dẫn giải tập chương Cảm ứng điện từ 34 2.4 Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương .35 2.4.1 Bài tập định tính 35 2.4.1.1 Bài tập có hướng dẫn 35 2.4.1.2 Bài tập tự giải 38 2.4.2 Bài tập định lượng 40 2.4.2.1 Bài tập có hướng dẫn 40 2.5.1.1 Bài tập tự giải 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 56 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 57 3.1 Mục đích, đối tượng phương pháp thực nghiệm sư phạm 57 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 57 3.1.2 Đối tượng phương pháp thực nghiệm sư phạm 57 3.1.2.1 Đối tượng: 57 3.1.2.2 Phương thức thực nghiệm sư phạm 57 3.1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 58 3.1.2.4 Thời gian tiến hành thực nghiệm 59 3.2 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 59 3.3 Kết xử lý kết 60 3.3.1 Phân tích định tính diễn biến học trình TNSP 60 3.3.2 Phân tích kiểm tra 61 3.4 Đánh giá chung thực nghiệm sư phạm 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 67 Kết luận 67 Khuyến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 70 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng xếp loại học tập theo mức 59 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số 62 Bảng 3.3 Bảng tham số thống kê 62 Bảng 3.4 Bảng thống kê số học sinh đạt từ điểm xi trở xuống 62 vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1.Cấu trúc nội dung chương Cảm ứng điện từ 25 Hình 3.1 Đồ thị đường phân bố tần suất 63 Hình 3.2 Đồ thị đường phân bố tần suất lũy tích hội tụ lùi 63 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục coi quốc sách hàng đầu nước ta, Ngành có đổi quan tâm đặc biệt Trong đó, đào tạo nhân tài mục tiêu hàng đầu ngành giáo dục, trường chuyên mũi nhọn tiên phong trình đào tạo nhân tài cho đất nước Hệ thống trường chuyên trung học phổ thông nước đóng vai trị quan trọng việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi nôi để đào tạo nhà khoa học, nhà quản lý doanh nhân giỏi Đào tạo học sinh Chuyên, học sinh giỏi bậc Trung học Phổ thơng (THPT) q trình mang tính khoa học địi hỏi phải có chiến lược lâu dài có phương pháp phù hợp Trong q trình giảng dạy trường phổ thông nhiệm vụ phát triển tư cho học sinh nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ cần tiến hành đồng mơn, Vật lý mơn khoa học tự nhiên đề cập đến nhiều vấn đề khoa học, đời sống góp phần rèn luyện tư cho học sinh góc độ, đặc biệt qua phần giải tập Vật lý Sử dụng hệ thống tập Vật lý biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng HSG Vật lý Đối với học sinh giải tập cách học tập tích cực, phương tiện chuyển tải kiến thức, rèn luyện tư kỹ thực hành môn hiệu Bài tập Vật lý khơng có tác dụng rèn luyện kỹ vận dụng, đào sâu mở rộng kiến thức học cách sinh động, phong phú mà cịn thơng qua để ơn tập, rèn luyện số kỹ cần thiết cho việc học tập nghiên cứu Vật lý rèn luyện tính tích cực, tự lực, trí thơng minh sáng tạo cho học sinh, giúp học sinh hứng thú học tập Cũng thông qua tập Vật lý giáo viên kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức kỹ Vật lý học sinh Trong lớp chuyên Vật lý trung học phổ thông nước ta nay, học sinh luyện nhiều tập khó dẫn đến quen, cịn nặng tính tốn đơi chưa phát huy óc quan sát, khả phát vấn đề lực tư cho học sinh Còn thiếu nghiên cứu hướng dẫn chi tiết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý ứng với chương chủ đề cụ thể 80 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số Lớp Đối chứng Thực nghiệm Lớp Đối chứng Thực nghiệm Bảng Tổng s Lớp Đối chứng Thực nghiệm Từ bảng số liệu vẽ đồ thị đường phân bố tần suất tần suất lũy tích hội tụ lùi cho lớp thực nghiệm lớp đối chứng 80 Hình 3.1 Đồ thị đường phân bố tần suất Hình 3.2 Đồ thị đường phân bố tần suất lũy tích hội tụ lùi + Đánh giá kết quả: - Điểm trung bình lớp thực nghiệm (8,3) cao lớp đối chứng (6,95) - Hệ số biến thiên giá trị điểm số lớp thực nghiệm (13%) nhỏ lớp đối chứng (20,1%) nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình lớp thực nghiệm nhỏ lớp đối chứng 80 - Đường tần suất lũy tích hội tụ lùi lớp thực nghiệm nằm bên phải phía đường tần suất lũy tích hội tụ lùi lớp đối chứng, chứng tỏ chất lượng nắm vững vận dụng kiến thức lớp thực nghiệm tốt lớp đối chứng Song vấn đề đặt kết khác có thực phương pháp dạy học đem lại hay không? Các số liệu có đáng tin cậy khơng? Để trả lời câu hỏi này, tơi áp dụng tốn kiểm định thống kê toán học Trước hết, phải kiểm định khác phương sai S phương sai lớp thực nghiệm, S Chọn mức ý nghĩa  = 0,05 DC S TN S DC (S TN là phương sai lớp đối chứng) Giả thiết H0: “Sự khác phương sai S ý 2 TN S DC hai mẫu khơng có nghĩa” nói cách khác “phương sai tổng thể chung nhau: S TN = DC” Giả thiết H1: Sự khác hai phương sai hai lớp có ý nghĩa (S #S TN DC) Đại lượng kiểm định F: F  Tra giá trị F từ bảng phân phối F, ứng với mức  bậc tự là: fTN = f1= 20 ; fDC = f2= 20, ta có: Fα  2,1242 Vậy, F < F nên ta chấp nhận giả thiết H0 : Sự khác phương sai khơng có ý nghĩa, tức phương sai tổng thể chung nhau, chứng tỏ hai lớp thực nghiệm đối chứng có chung tiền đề xuất phát + Tiếp theo, ta kiểm định khác hai giá trị trung bình x TN  8,3 ; x ĐC  6,95 với phương sai Chọn mức ý nghĩa  = 0,05 Giả thiết H0: Sự khác hai giá trị trung bình khơng có ý nghĩa hay x TN  x DC Tức chưa đủ để kết luận phương pháp tốt phương pháp cũ Giả thiết H1: Sự khác hai giá trị trung bình có ý nghĩa Tức phương pháp có hiệu phương pháp cũ Đại lượng kiểm định: t = Do đó, t = 3,42 80 Vì NTN = NDC = 20 nên ta tra bảng phân bố chuẩn với mức ý nghĩa  = 0,05 ta tìm t = 2,086 Vậy t > t nên bác bỏ giả thiết H0 chấp nhận giả thiết H 1, tức khác hai giá trị trung bình có ý nghĩa Tức phương pháp có hiệu phương pháp cũ 3.4 Đánh giá chung thực nghiệm sư phạm Sau tiến hành thực nghiệm sư phạm xử lý số liệu, nhận số nhận xét sau: x- Học sinh lớp thực nghiệm có khả suy luận, trình bày lập luận tốt hơn, nâng cao kỹ giải tập Vật lý vận dụng cách khoa học việc giải toán khó, tốn tổng hợp - Kết kiểm tra cho thấy lớp thực nghiệm điểm trung bình cao nhóm đối chứng - Tỉ lệ học sinh đạt điếm giỏi lớp thực nghiệm cao tỉ lệ học sinh trung bình lớp thực nghiệm thấp nhóm đối chứng - Đồ thị đường lũy tích tỉ lệ học sinh đạt điếm x i lớp thực nghiệm nằm bên phải phía đồ thị đường lũy tích tương ứng nhóm đỗi chứng,điều chứng tỏ kết học tập lớp thực nghiệm tốt lớp đối chứng Về hệ số biến thiên V lớp thực nghiệm nhỏ nhóm đối chứng, điều chứng tỏ mức độ phân tán quanh giá trị trung bình cộng lớp thực nghiệm nhỏ hơn, nghĩa chất lượng lớp thực nghiệm đồng hơn, ổn định so với đối chứng - Trên sở đó, kết luận rằng: Việc sử dụng hệ thống tập hướng dẫn giải tập vật lý trình bồi dưỡng HSG cho học sinh lớp thực nghiệm mang lại hiệu cao, học sinh thu nhận kiến thức chắn sâu hơn, kỹ phân tích giải tập Vật lý khó tổng hợp nhiều vấn đề thành thạo Học sinh phát dự đốn xác tượng sở phân tích biểu bên ngồi tìm quy luật chi phối lập luận chặt chẽ để đưa kết luận Qua phát triển tư vật lý, tư lý luận em Kết thể em làm kiểm tra giải tập vật lý khó, đặc trưng đề thi học sinh giỏi cách thành thạo 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thơng qua số tiết học ỏi trình thực nghiệm sư phạm với số lượng học sinh hạn chế, chưa đủ để khẳng định giá trị phổ biến hệ thống tập phương pháp hướng dẫn giải tập mà đưa Tuy nhiên, với kết bước đầu thu chứng tỏ: Việc xây dựng hệ thống tập chương “Cảm ứng điện từ - Vật lý 11” gồm nhiều dạng bài, có mức độ khó, tổng hợp nhiều mảng kiến thức Kết hợp với việc hướng dẫn hoạt động giải tập theo phương pháp có định hướng tư cho học sinh góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý Trung học phổ thông chuyên Thật sau tổ chức dạy thực nghiệm lớp thực nghiệm dự lớp đối chứng, tiến hành phân tích đánh giá định tính học phân tích kiểm tra, chúng tơi thu kết luận sau - Học sinh tích cực tham gia hoạt động dạy học, hào hứng trả lời câu hỏi giáo viên, thích thú với việc nhận phương pháp phân tích tốn phức tạp tổng hợp thành toán biết - Sử dụng hệ thống tập hướng dẫn giải giúp khả làm tập khó định tính lẫn định lượng học sinh tăng cách đáng kể Điều khẳng định việc xây dựng hệ thống tập Vật lý phương pháp hướng dẫn giải tập đă có hiệu cao việc phát triển tư lý luận, rèn luyện kỹ giải tập Vật lý, kích thích lịng say mê Vật lý chinh phục tập khó học sinh giỏi - Nhìn chung hệ thống tập phương pháp giải tập chương “Cảm ứng điện từ” xây dựng khả thi, nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng HSG môn Vật lý -Tuy nhiên thời gian thực nghiệm có giới hạn nên đề tài minh chứng phạm vi hẹp Để đề tài thành công phạm vi rộng cần phải có yêu cầu cao Cụ thể: cần phải tiến hành thực nghiệm nhiều đôi tượng học sinh giỏi hơn, thực nhiều khiểm tra đánh giá hơn, từ điều chỉnh bổ sung hệ thống tập cho phù hợp đạt hiệu cao bồi dưỡng việc HSG 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt nghiên cứu sở lí luận việc bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý học sinh THPT chuyên Nghiên cứu sở lí luận tập Vật lý, việc sử dụng tập hướng dẫn giải tập Vật lý THPT Tìm hiểu thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý trường THPT chuyên Tự nhiên Từ xây dựng hệ thống tập chương “Cảm ứng điện từ- Vật lý 11” gồm nhiều dạng bài, có mức độ khó, tổng hợp nhiều mảng kiến thức Kết hợp với việc hướng dẫn hoạt động giải tập theo phương pháp có định hướng tư hướng dẫn tìm tịi định hướng khái qt chương trình hóa góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý Trung học phổ thông chuyên Phương pháp hướng dẫn giải tập đặc trưng mà sử dụng là: - Tách tốn khó, tổng hợp nhiều mảng kiến thức thành toán đơn giản cho học sinh làm trước, sau định hướng cho em làm tổng hợp cần giải sau, cách làm rèn luyện cho em khả tổng hợp phân tích vấn đề - Định hướng cho học sinh phát cách giải tốn có tham số tổng quát sau làm tương tự có tham số cụ thể - Hướng dẫn phân tích phương pháp giải tập định tính chương cảm ứng điện từ cho học sinh Cuối thơng qua q trình thực nghiệm sư phạm, kết đạt học sinh giỏi sau hướng dẫn giải hệ thống tập chương “Cảm ứng điện từ - Vật lý 11” theo cách làm đề tài cho thấy: - Hệ thống tập hướng dẫn giải tập phát huy tính tích cực học sinh, kích thích niềm say mê môn học học sinh chuyên Vật lý Hệ thống tập hướng dẫn giải tập phát triển em lực tư duy: lý luận, phân tích, tổng hợp, khái qt hóa…giúp em giải xác tập khó 80 Với kết trên, đề tài đạt mục đích đề khẳng định giả thuyết khoa học ban đầu Tuy nhiên qua trình nghiên cứu đề tài chúng tơi nhận thấy, đề tài cịn số điểm cần khắc phục sau: - Do thời gian bố trí bồi dưỡng có hạn, sở đa số học sinh hình thành phát triển lực suy luận, phân tích, tổng hợp …, giải thành thạo tốn khó giáo viên cần tổ chức thêm tự học để học sinh trao đổi giải đáp cho tập giao nhà hệ thống tập mà số bạn chưa thực làm tốt thông hiểu Làm bạn giỏi có hội thể lực trình bày, phân tích tốt hơn, tự tin đồng thời bạn chậm hiểu rõ vấn đề cần đạt - Do điều kiện thời gian khuôn khổ luận văn TNSP tiến hành lượng khách thể nhỏ, tiến hành diện rộng nữa, thực nhiều trường chuyên có đặc điểm tương tự đánh giá khách quan xác giả thuyết đề tài Khuyến nghị Phương pháp dùng hệ thống tập đề cập luận văn áp dụng hầu hết kiến thức vật lý chương trình học trường THPT Chuyên Tuy nhiên cách triển khai tổ chức cụ thể cần vào đặc điểm trường giai đoạn bồi dưỡng cho học sinh giỏi Chúng tơi hy vọng rằng: Đề tài góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học trường THPT chuyên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý Chúng mong thầy cô giáo trường THPT, THPT chuyên, nhà sư phạm giáo viên Vật lý góp ý kiến cho đề tài chúng tơi hồn thiện nữa, tạo điều kiện cho mở rộng sang phần nội dung khác chương trình vật lý phổ thơng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lý nói chung cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý THPT nói riêng giai đoạn 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Báu (2007), Bài tập Vật lí nâng 11, Nxb Đại học Sư phạm Ban tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30/4(2010), Tuyển tập đề thi Olympic 30-4, lần thứ XVI- Mơn Vật lí, Nhà xuất Đại học Sư Phạm Bộ Giáo dục Đào tạo (ngày 15/02/2012), Quy chế Tổ chức hoạt động trường trung học phổ thông chuyên, Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2012/TTBGDĐT Lương Dun Bình (2009), Vật lí đại cương, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Phạm Kim Chung (2011), Bài giảng chuyên đề, phương pháp dạy học Vật lý Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Kim Chung (2006), Bài giảng phương pháp dạy học Vật lí trường Trung học phổ thông, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Cao Đàm (2011) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Phú Đồng (2013), Bồi dưỡng học sunh giỏi Vật lý, tập 1, Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Hạc (1996), Tuyển tập Tâm lý học J.Piaget, NXB Giáo dục 10 Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( 2009), Tâm lý học giáo dục, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 11 Võ Quang Nhân, Trần Thế Vỹ (2004), “ Các phương pháp suy luận sáng tạo”,http://vietsciences.free.fr/thuctap khoahoc/renluyen_sangtao/khainiemhoa.htm 12 Nguyễn Đức Thâm (2002), Phương pháp dạy học vật lí trường phổ thơng Nxb Đại học Sư phạm 13 Nguyễn Đức Thâm (2002), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trường phổ thông dạy học vật lí Nxb Đại học Sư phạm 14 Phạm Hữu Tịng (1989), Phương pháp dạy tập vật lí, Nxb Giáo dục 15 Phạm Hữu Tòng (1994), Bài tập phương pháp dạy tập vật lí, Nxb Giáo dục 16 Đỗ Ngọc Thống (2007), “Bồi dưỡng học sinh giỏi số nước phát triển”, http://edu.hochiminhcity.gov.vn 17.Đặng Đình Tới (24/1/2011), “ Nơi hội tụ tài trẻ yêu thích Vật lý”, hsgs.edu.vn 80 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG – THỜI GIAN 90 PHÚT Bài 1(2 điểm): Cho khung dẫn ABCD kín ban đầu hình vng đặt cạch dây dẫn MN mặt phẳng ngang có dịng điện qua từ trường B có phương thẳng đứng chiều hướng lên hình vẽ Nếu kéo khung thành hình chữ nhật ngày dẹt đi(Chu vi khung không thay đổi) Hãy dự đốn tượng xảy với khung dây MN ? ĐA: Đoạn AB MN hút Bài 2(3 điểm): Trên mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang có hai dây dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể nằm dọc theo đường dốc mặt phẳng nghiêng ấy.Đầu hai dây dẫn nối với điện trở R Một kim loại MN =l, điện trở r, khối lượng m, đặt vng góc với hai dây dẫn nói trên, trượt không ma sát hai dây dẫn Mạch điện đặt từ trường đều, cảm ứng từ B có phương thẳng đứng hướng lên 1) Thanh trượt xuống dốc, xác định chiều dòng điện cảm ứng chạy qua R?(1đ) 2) Chứng minh lúc đầu kim lọai chuyển động nhanh dần đến lúc chuyển động với vận tốc khơng 80 đổi Tính giá ấy.(2đ) Đáp số: v Bài 2(3 điểm): Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở khơng đáng kể Các tụ có điện dung C1 C Người ta đóng khóa K a Tìm dịng điện cực đại qua cuộn dây (1,5đ) b b.Tìm hiệu điện cực đại hai tụ C1.(1,5đ) Đáp số: a Io  b U1max U o (1 Bài 3(2 điểm): Một kim loại dài 1m trượt hai ray nằm ngang hình vẽ.Thanh kim loại chuyển động với vận tốc v=2m/s.Hai ray đặt từ trường B hình vẽ.Hai ray nối với ống dây tụ điện.Ống dây có hệ số tự cảm L=5mH,có điện trởR=0,5  Tụ điện có điện dung C=2 F Cho B=1,5T Cho biết điện trở MN hai ray có giá trị khơng đáng kể a Chiều dòng điện cảm ứng qua ống dây? b Năng lượng từ trường qua ống dây? c Năng lượng điện trường tụ điện? d Điện tích mà tụ tích bao nhiêu? ĐS: a.Q N; b Wtừ=0,09J; -6 -6 c Wđiện=9.10 J; d Q=6.10 F 80 ... dẫn động giải tập chương Cảm ứng điện từ – Vật lý 11 – Trung học phổ thông Vấn đề nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương Cảm ứng điện từ – Vật lý 11 - Trung học phổ. .. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 1.1 .Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý học sinh THPT chuyên 1.1.1 Học sinh giỏi Vật lý học sinh THPT chuyên 1.1.1.1 Học sinh giỏi học sinh giỏi Vật lý ? ?Học sinh giỏi học. .. giảng dạy Vật lý lớp chuyên Vật lý THPT Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương Cảm ứng điện từ – Vật lý 11 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý THPT chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương cảm ứng điện từ – vật lý 11 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý ở trung học phổ thông chuyên ,

Từ khóa liên quan