0

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học tại trường tiểu học trung văn, nam từ liêm hà nội

170 33 0
  • Quản lý hoạt động kiểm tra   đánh giá trong dạy học tại trường tiểu học trung văn, nam từ liêm  hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC GIANG THANH THỦY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ ̀̀ ̉ TRONG DẠY HỌC TẠI TRƢƠNG TIÊU HOCC̣ TRUNG VĂN, NAM TƢ̀LIÊM - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍGIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC GIANG THANH THỦY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ ̀̀ ̉ TRONG DẠY HỌC TẠI TRƢƠNG TIÊU HOCC̣ TRUNG VĂN, NAM TƢ̀LIÊM - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍGIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyêñ Đƣƣ́c Chiƣ́nh HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, tâpp̣ thểcán quản lí, thầy giáo, cô giáo, chuyên gia giáo dục Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, người tham gia giảng dạy chương trình, tạo điều kiện tốt giúp tơi q trình học tập, nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Đức Chính, người định hướng, cung cấp kiến thức lí luận thực tiễn đồng thời trực tiếp bảo, hướng dẫn tơi tận tình q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, giáo viên học sinh trường tiểu học Trung Văn -Nam Từ Liêm - Hà Nội - nơi công tác tạo điều kiện, ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ tơi nhiệt tình q trình điều tra, khảo sát thu thập liệu liên quan đến đề tài Mặc dù có ý thức học hỏi cao nỡlưcp̣ hết minh ̀ q trình thực nghiên cứu đề tài, song thiếu sót, khiếm khuyết luận văn không thể tránh khỏi Kính mong bảo tận tình thầy giáo, giáo, ý kiến đóng góp quý báu bạn đồng nghiệp bạn đọc để luận văn có giá trị thực tiễn cao Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Giang Thanh Thủy i BGH CBQL, GV, NV CHXHCN CNH, HĐH CNTT CSVC ĐNGV ĐTB GD GD&ĐT HSTH NCKH KQHT KT KTĐG KHCN PHHS QL QLGD PPDH TTCM TB TH TNKQ XHCN CNTT UBND ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữviết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ biểu đồ viii MỞ ĐẦU ̀̉ ƣ́ ƣ́ ̀ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIÊM TRA , ĐANH GIA VA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG̉ KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁTRONG DAỴ HOCC̣ TẠI CÁC ̀̀ TRƢƠNG TIÊU HOCC̣ 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lih́ oạt động đánh giáhocp̣ sinh tiểu hocp̣ .6 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lí, quản lí nhà trường 1.2.2 Dạy học kiểm tra đánh giá dạy học 11 1.2.3 Quản líkiểm tra - đánh giátrong dạy học 15 1.3 Một số vấn đề lí luận kiểm tra - đánh giá 16 1.3.1 Tổng quan vềkiểm tra - đánh giá 16 1.3.2 Vị trí, vai trò, chức kiểm tra - đánh giá trình dạy học 16 1.3.3 Cơ sở nguyên tắc kiểm tra - đánh giá daỵ hocp̣ 20 1.3.4 Các yêu cầu sư phạm kiểm tra - đánh giá daỵ hocp̣ .21 1.3.5 Các hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá daỵ hocp̣ 22 1.3.6 Đánh giá thực kết học tập người học 25 1.3.7 Mục đích, ý nghĩa kiểm tra đánh giá daỵ - học 26 1.3.8 Quy trình kiểm tra - đánh giá kết học tập 27 1.4 Đặc điểm nhà trường tiểu học học sinh tiểu học 28 1.4.1 Những vấn đề chuẩn kiến thức kĩ tâm sinh lí bậc tiểu học 28 1.4.2 Giới thiệu chương trình bậc tiểu học, mơn học, hình thức kiểm tra đánh giá bậc tiểu học (Bộ Giáo dục Đào tạo) 29 iii 1.5 Quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá daỵ hocp̣ 30 1.5.1 Kế hoạch hóa hoạt động quản lí kiểm tra đánh giá dạy học 30 1.5.2 Tổ chức hoạt động quản líkiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 31 1.5.3 Tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 32 1.5.4 Kiểm tra, điều chỉnh sai lệch quản lí hoạt động quản liḱ iểm tra đánh giá daỵ hocp̣ 32 1.6 Những yếu tố tác động tới quản lih́ oạt động kiểm tra đánh giáhocp̣ sinh tiểu hocp̣ 33 1.6.1 Định hướng (aim) hệ thống giáo ducp̣ qu ốc dân Việt Nam xác định sau 33 1.6.2 Mục tiêu giáo dục phổ thông 33 1.6.3 Công tác đạo KTĐG Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống văn 34 1.6.4 Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng 34 Tiểu kết chương 35 ̀̉ ƣ́ ƣ́ ̀ ƣ́ CHƢƠNG ̀̉2: THỰC TRẠNG KIÊM TRA - ĐANH GIA VA QUẢN LI HOẠT̉ ƣ́ ƣ́ ̀ ĐỘNG KIÊM TRA - ĐANH GIA TRONG DAỴ HOCC̣ TAỊ TRƢƠNG TIÊU HỌC TRUNG VĂN, QUÂṆ NAM TƢ̀ LIÊM 36 2.1 Đặc điểm KT-XH phường Trung Văn quâṇ Nam Từ Liêm, Hà Nội .36 2.1.1 Vị trí địa lí, dân số, lao động phường Trung Văn 36 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội phường Trung Văn 36 2.2 Sơ lược trường tiểu hocp̣ Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 36 2.2.1 Quy mô trường lớp 36 2.2.2 Quy mô phát triển giáo dục năm 37 2.2.3 Chất lượng giáo dục 37 2.2.4 Nhu cầu học tập, rèn luyện học sinh 39 2.2.5 Khái quát đội ngũ cán quản lívà giáo viên 40 2.2.6 Về sở vật chất, kĩ thuật trường 40 2.3 Khái quát khảo sát thực trạng 41 2.4 Thưcp̣ trangp̣ h oạt động kiểm tra - đánh giátrong dạy học trường tiểu hocp̣ Trung Văn 42 iv 2.4.1 Hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá dạy học trường tiểu học Trung Văn 42 2.4.2 Thực trạng xây dựng đề kiểm tra 45 2.4.3 Những khó khăn thực hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT học sinh 48 2.4.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết giáo dục để khích lệ động viên người học 51 2.4.5 Thực trạng vềviêcp̣ phối hơpp̣ lưcp̣ lươngp̣ kiểm tra đánh giáhocp̣ sinh 54 2.5 Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra đánh giátrong dạy học trường tiểu học Trung Văn 56 2.5.1 Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá trình dạy học 56 2.5.2 Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá trình dạy học tiểu học trường Tiểu học Trung Văn 56 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá trình dạy học trường Tiểu hocp̣ Trung Văn 65 2.6.1 Điểm manh 65 2.6.2 Điểm yếu 66 2.6.3 Thời 68 2.6.4 Nguy 68 Tiểu kết chương 69 CHƢƠNG 3: CÁC̀̉ BIỆN PHÁP QUẢN LÍNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ƣ́ ̉ ƣ́ ̀ HOẠT ĐỘNG KIÊM TRA - ĐANH GIA TRONG DAỴ HOCC̣ Ơ TRƢƠNG ̀ ̀̉ TIÊU HOCC̣ TRUNG VĂN QUÂṆ NAM TƢ LIÊM 70 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính công khai, công bằng, khách quan toàn diện 70 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục phát triển 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 71 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 71 3.2 Những biện pháp quản liń hằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh tiểu học quận Nam Từ Liêm 72 v 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, vị trí, chức kiểm tra đánh giá cho giáo viên học sinh 72 3.2.2 Biện pháp 2: Đổi việc xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra đánh giá 74 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên quy tình kiểm tra đánh giá kĩ thuật viết câu hỏi đề kiểm tra 77 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi khâu cho điểm, trả nhận xét hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT học sinh tiểu học 85 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi cách sử dụng kết kiểm tra - đánh giá 87 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường sở vật chất kĩ thuật đáp ứng cho công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá dạy học 90 3.3 Kết khảo cứu tính cấp thiết, khả thi biện pháp .93 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 93 3.3.2 Nội dung, đối tượng khảo nghiệm 93 3.3.3 Phương pháo khảo nghiệm 94 3.3.4 Kết khảo nghiệm 94 Tiểu kết chương 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 Kết luận 100 Khuyến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 105 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 37 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực hạnh kiểm 37 Bảng 2.3: Chất lượng giáo dục đại trà 38 Bảng 2.4: Chất lượng giáo dục mũi nhọn 39 Bảng 2.5: Hình thức ph ương pháp kiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ trường tiểu hocp̣ Trung Văn 43 Bảng 2.6: Thực trạng xây dựng đề kiểm tra 46 Bảng 2.7 Những khó khăn thực hoạt động kiểm tra đánh giá KQHT học sinh 49 Bảng 2.8: Thực trạng kiểm tra đánh giá kết giáo dục để khích lệ 51 Bảng 2.9: Thực trạng vềviêcp̣ phối hơpp̣ lưcp̣ lươngp̣ kiểm tra đánh giáHS 54 Bảng 2.10: Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lí hoạt động 56 Bảng 2.12: Thực trạng tổ chức hoạt động quản liḱ iểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 59 Bảng 2.13: Thực trạng đạo thực kiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 62 Bảng 2.14: Thực trạng kiểm tra, điều chỉnh sai lệch quản lí 64 hoạt động quản liḱ iểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 64 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý .94 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 95 Bảng 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 97 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mô hình quản lý [19] Sơ đồ 1.2: Các chức quản lý 10 Sơ đồ 1.3: Dấu hiêụ quátrinh̀ daỵ hocp̣ 12 Sơ đồ 1.4: Quy trinh̀ đào taọ 17 Sơ đồ1.5: Sơ đồmiêu tảcác phương pháp kiểm tra - đánh giá 24 Sơ đồ 1.6: Chuẩn kiến thức kĩ chương trình tiểu học 28 Biểu đồ 2.1: Kết xếp loại học lực hạnh kiểm 38 Biểu đồ 2.2: Chất lượng giáo dục đại trà 38 Biểu đồ 2.3: Chất lượng giáo dục mũi nhọn 39 Biểu đồ 2.4: Thực trạng kế hoạch hóa hoạt động quản líKTĐG dạy học 57 Biểu đồ 2.5: Thực trạng tổ chức hoạt động quản li.́ 60 kiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ 60 Biểu đồ 2.6: Thực trạng đạo thực kiểm tra đánh giátrong daỵ ho cp̣ .62 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết biện pháp 95 Biểu đồ 3.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 96 Biểu đồ 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp .98 viii Câu 2: Theo Thầy/Cô đánh giá thực trạng xây dựng đề kiểm tra cho học sinh trường Chú thích: 1= Rất khơng đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Khơng có ý kiến rõ ràng; 4= Đồng ý phần; 5= Hoàn toàn đồng ý T Nội dung T Đối chiếu với mục tiêu dạy học để xây dựng nội dung đề kiểm tra Xác định rõ chuẩn kiến thức kỹ yêu cầu thái độ chương trình mơn học, cấp học nhằm đánh giá khách quan trình độ lực học sinh Lập ma trận theo nội dung kiến thức mức độ bậc câu hỏi để để hệ thống kiến thức phân loại HS Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tồn chương trình, có nhiều câu hỏi đề, câu hỏi đề diễn đạt rõ, nêu đủ yêu cầu đề Đề kiểm tra đánh giá phân theo mức độ nhận thức học sinh (1/ Biết; 2/ Hiểu; 3/ Vận dụng; 4/ Phân tích; 5/ Tổng hợp; 7/ Đánh giá) Câu Theo Thầy/Cô khó khăn thực hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh nào? Chú thích: 1= Rất không đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Khơng có ý kiến rõ ràng; 4= Đồng ý phần; 5= Hoàn toàn đồng ý TT Nội dung Giáo viên cần dành nhiều thời gian, công sức Quản lý chất lượng học sinh không đồng Chưa gây hứng thú học tập cho đối tượng HS khá, giỏi Chưa phân biệt rõ đối tượng HS 114 Hồ sơ đánh giá số loại chưa hợp lý, khoa học Nhà trường chưa có biểu mẫu cụ thể để đánh giá cho từng mục, từng nội dung cần đánh giá, từng mặt cần nhận xét sổ nhật ký, sổ theo dõi Thông tin văn đạo ngành cấp kiểm tra, đánh giá dạy học thiếu, chậm Nhận thức phận giáo viên thực kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học cịn phiến diện Học sinh khơng hưởng ứng, hợp tác thực kiểm tra, đánh giá thông Thông tư 30 Câu Theo Thầy/Cô thực trạng kiểm tra đánh giá kết giáo dục để khích lệ động viên người học nào? Chú thích: 1= Rất không đồng ý; 2= Không đồng ý; 3= Khơng có ý kiến rõ ràng; 4= Đồng ý phần; 5= Hoàn toàn đồng ý TT Nội dung Thực kiểm tra, đánh giá có ý đến đối tượng HS có học lực yếu không bị áp lực, tự ti, mặt đó em đươcp̣ khích lệ động viên, giúp em có hướng phấn đấu, vươn lên học tập Nhà trường xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá để giáo viên phụ huynh quan tâm đến HS nhiều Sử dụng hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá giúp học sinh phát triển cách toàn diện, tăng gắn kết gia đình với nhà trường Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giáo viên kịp thời phát tiến HS để động viên, khích lệ phát hạn chế để hướng dẫn, giúp đỡ HS trình học tập Triển khai kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, công Khuyến khích giáo viên hướng dẫn HS biết tự rút kinh nghiệm nhận xét, góp ý cho bạn, khuyến khích cha mẹ tham gia đánh giá HS, 115 Câu Theo Thầy/Cô thực trạng viêcp̣ phối hơpp̣ lưcp̣ lươngp̣ kiểm tra đánh giá học sinh nào? Chú thích: 1= Hồn tồn khơng tốt; 2= Khơng tốt; 3= Bình thường; 4= Rất tốt; 5=Rất tốt TT Nội dung Nhà trường thực đúng, đủ đạo c ngành kiểm tra, đánh giá dạy học Giáo viên phối hợp chặt chẽ với học sinh phụ huynh đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng đế tiến học sinh Nhà trường khuyến khích cha mẹ tham gia nhận hướng dẫn, giúp đỡ em mình, để bổ sung hoặ sát tiến bộ, chậm tiến học sinh Giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo viên môn t đổi nội dung, kỹ cần kiểm tra, đánh giá đối từng học sinh Giáo viên thường xuyên đánh giá tình hình học t kết học tập học sinh đến trường, gia đình Chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ ki phí, trang thiết bị cho công tác giáo dục nói chun kiểm tra, đánh giá dạy học giáo viên n riêng Câu 6: Thầy/Cô đánh giá tầm quan trọng công tác quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá trình dạy học tạitrường Tiểu hocC̣ Trung Văn TT Nội dung Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 116 Câu 7: Thầy/Cô đánh giá kế hoạch hóa hoạt động quản lik ƣ́ iểm tra đánh giátrong daỵ hocC̣ Chú thích: 1= “Hồn tồn khơng đáp ứng”, 2= “Khơng đáp ứng”, 3=“Đáp ứng phần”, = “Đáp ứng”, = “Hoàn toàn đáp ứng” Nội dung 1 Căn mục tiêu kiểm tra, đánh giá dạy học bậc Tiểu học Phân tích thực trạng kiểm tra, đánh giá dạy học năm học Nắm vững quy định yêu cầu cấp kiểm tra, đánh giá dạy học Tiểu học Xác định mục đích nội dung kiểm tra, đánh giá dạy học Xác định hình thức phương pháp thực Xác định thời gian, kinh phí, điều kiện cần thiết Xác định lực lượng tham gia thực Xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, đánh giá dạy học Câu 8: Thầy/Cô đánh giá tổ chức hoạt động quản lik ƣ́ iểm tra đánh giátrong daỵ hocC̣ Chú thích: 1= “Hồn tồn khơng đáp ứng”, 2= “Không đáp ứng”, 3=“Đáp ứng phần”, = “Đáp ứng”, = “Hoàn toàn đáp ứng” Nội dung 1 Phân bổ công việc cho phận chức để thực tổ chức thực kiểm tra, đánh giá Chọn lựa, xếp, bồi dưỡng nhân đảm trách nhằm thực tốt công việc 117 Phân công công việc cụ thể cho nhóm cá nhân, có phối hợp ràng buộc phận nhà trường, nhà nhà trường thực kiểm tra, đánh giá dạy học Tổ chức, đạo, giám sát (Ra đề, coi kiểm tra (thi), chấm bài, lấy điểm, đánh giá - xếp loại) Phân bổ hợp lí nguồn kinh phí để tổ chức thực Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhân thực Chỉ đạo phân bổ kinh phí, phương tiện hỗ trợ cho thực kiểm tra, đánh giá Phối hợp tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn, Phụ huynh học sinh, giáo viên môn, giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu Hướng dẫn, tổ chức cho thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá Câu 9: Thầy/Cô đánh giá đạo thực kiểm tra đánh giá daỵ hocC̣ Chú thích: 1= “Hồn tồn khơng đáp ứng”, 2= “Khơng đáp ứng”, 3=“Đáp ứng phần”, = “Đáp ứng”, = “Hoàn toàn đáp ứng” Mức độ đáp ứng Nội dung Thực kiểm tra, đánh giá dạy học kế hoạch thời gian, nội dung, hình thức Đánh giá kết học tập từng lớp, khối học Chỉ đạo giáo viên sử dụng đa dạng hình thức, phương pháp phù hợp đối tượng học sinh Chỉ đạo nhân giám sát nguồn kinh phí để thực kiểm tra, đánh giá dạy học Chỉ đạo phối hợp nguồn lực thực kiểm tra, đánh giá 118 Câu 10: Thầy/Cô đánh giá kiểm tra, điều chỉnh sai lệch quản lí hoạt động quản líkiểm tra đánh giátrong daỵ hocC̣ Chú thích: 1= “Hồn tồn khơng đáp ứng”, 2= “Không đáp ứng”, 3=“Đáp ứng phần”, = “Đáp ứng”, = “Hoàn toàn đáp ứng” Nội dung Xác định nội dung kiểm tra, cần điều chỉnh Điều chỉnh kết qua đanh gia cuối ki , cuối mỗi năm hocp̣, ̀̉ ́ cuối cấp hocp̣ Đánh giá kết học tập từng lớp, khối học Xác định tiêu chí cần kiểm tra, điều chỉnh Thực kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất Tổ chức nhận xét, tổng kết rút kinh nghiệm Câu 10: Thầy/Cô có đề xuất gì để công tác quản lih ƣ́ oạt động kiểm tra đánh giá dạy học trƣờng tiểu hocC̣ Trung Văn ngày tốt hơn? Xin Thầy/Cô cho biết số thơng tin thân THƠNG TIN VỀ CÁ NHÂN Giới tính: Trình độ học vấn: 10 Thâm niên giảng dạy trƣờng: Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 15 đến 20 năm Chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/Cô! 119 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh lớp 4,5 trường Tiểu học Trung văn, thành phố Hà Nội) Để nghiên cứu thực trạng quản lih́ oạt động kiểm tra đánh giátrong dạy học trường tiểu hocp̣ Trung Văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lí hoạt động kiểm tra đánh giátrong dạy học trường tiểu hocp̣ Trung Văn Em vui lòng cho biết ý kiến số nội dung Ý kiến Ông/Bà phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác Em Em cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Trân trọng cảm ơn! Câu Theo em hình thức , phương pháp kiểm tra đánh giátrong daỵ hocp̣ trường tiểu hocp̣ Trung Văn nào? Chú thích: 1= Hồn tồn khơng tốt; 2= Khơng tốt; 3= Bình thường; 4= Rất tốt; 5=Rất tốt TT Nội dung Hình thức kiểm tra, đánh giá 1.1 Đánh giá nhận xét 1.2 Đánh giá điểm số 1.3 Đánh giá động viên 1.4 Đánh giá xếp loại Phương pháp kiểm tra, đánh giá 2.1 Đánh giá trực tiếp 2.2 Đánh giá gián tiếp 2.3 Đánh giá việc học kiến thức cũ, kiến thức với việc vận dụng vào thực tế đời sống thể qua thái độ, cử chỉ, hành vi học sinh 2.4 Phương pháp quan sát 2.5 Phương pháp vấn đáp (kiểm tra miệng) 2.6 Phương pháp kiểm tra viết 2.7 Nghiên cứu sản phẩm học sinh 2.8 Phương pháp tự đánh giá 120 Câu 2: Theo em đánh giá thực trạng xây dựng đề kiểm tra cho học sinh trường Chú thích: 1= Rất không đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Khơng có ý kiến rõ ràng; 4= Đồng ý phần; 5= Hoàn toàn đồng ý TT Nội dung Đối chiếu với mục tiêu dạy học để xây dựng nội dung đề kiểm tra Xác định rõ chuẩn kiến thức kỹ u cầu thái độ chương trình mơn học, cấp học nhằm đánh giá khách quan trình độ lực học sinh Lập ma trận theo nội dung kiến thức mức độ bậc câu hỏi để để hệ thống kiến thức phân loại HS Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tồn chương trình, có nhiều câu hỏi đề, câu hỏi đề diễn đạt rõ, nêu đủ yêu cầu đề Đề kiểm tra đánh giá phân theo mức độ nhận thức học sinh (1/ Biết; 2/ Hiểu; 3/ Vận dụng; 4/ Phân tích; 5/ Tổng hợp; 7/ Đánh giá) Câu Theo em thực trạng kiểm tra đánh giá kết giáo dục để khích lệ động viên người học nào? Chú thích: 1= Rất không đồng ý; 2= Không đồng ý; 3= Khơng có ý kiến rõ ràng; 4= Đồng ý phần; 5= Hoàn toàn đồng ý TT Thực kiểm tra, đánh giá có ý đến đối tượng HS có học lực yếu không bị áp lực, tự ti, mặt đó em đươcp̣ khích lệ động viên, giúp em có hướng phấn đấu, vươn lên học tập 121 Nhà trường xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá để giáo viên phụ huynh quan tâm đến HS nhiều Sử dụng hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá giúp học sinh phát triển cách toàn diện, tăng gắn kết gia đình với nhà trường Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giáo viên kịp thời phát tiến HS để động viên, khích lệ phát hạn chế để hướng dẫn, giúp đỡ HS trình học tập Triển khai kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, công Khuyến khích giáo viên hướng dẫn HS biết tự rút kinh nghiệm nhận xét, góp ý cho bạn, khuyến khích cha mẹ tham gia đánh giá HS, Em cho biết số thơng tin thân: THƠNG TIN VỀ CÁ NHÂN 11 Giới tính: Nam Nữ 12 Lớp Lớp Lớp Chân thành cảm ơn hợp tác em ! 122 ... kiểm tra đánh giávà quản lih́ oaṭđôngp̣ kiểm tra đánh gi? ?trong dạy học trường tiểu hocp̣ Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giávà quản lih́ oạt động kiểm tra - đánh gi? ?trong dạy học. .. cứu Hoạt động kiểm tra - đánh gi? ?trong dạy học trường tiểu hocp̣ 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lí hoạt động kiểm tra , đánh gi? ?trong dạy học Trường Tiểu hocp̣ Trung Văn quâṇ Nam Từ Liêm, ... lượng trình dạy học giáo dục sở giáo dục ,trong đócó trường tiểu học Hiện hoạt động KTĐG (Kiểm tra đánh giá) nhà trường tiểu học, đó có trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học tại trường tiểu học trung văn, nam từ liêm hà nội ,

Từ khóa liên quan