0

01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

44 106 0
  • 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 16:25

BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35) LOAI XIEN C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CƠNG TRÌNH: HẠNG MỤC: NỘI DUNG: XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU VÀM TƯ CỐNG HỘP XIÊN 2x3x3 (KM3+839) TÍNH TỐN KẾT CẤU CỐNG HỘP 2x(3x3)m (KM3+839) I CƠ SỞ TÍNH TỐN I.1 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-05, TCVN11823-2017 - Hoạt tải thiết kế HL93, tương đương với xe tải 32.5T - Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu: 22TCN 200-1989 - Báo cáo khảo sát địa chất cơng trình I.2 THƠNG SỐ ĐẦU VÀO - Vật liệu: + Bê tông: + Cường độ f’c (mẫu hình trụ) : 30Mpa + Mơ đun đàn hồi Ec= 0.0017‫ܭ‬1 ܹ ଶ ݂ ᇱ ܿଵ.ଷଷ = 28.111E + 6KN/M2 + Hệ số dãn nở nhiệt : a = 0.0000108/0C + Cốt thép: Cường độ cốt thép thường (theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008) + Thanh tròn trơn (CB 240T) fpy = 240 Mpa + Thanh có gờ (CB 400V) fpy = 420 400 Mpa + Mô đun đàn hồi Es = 200 000 Mpa - Cao độ mặt đất tự nhiên CĐ1 = +31.47 m - Mực nước ngầm tính tốn MNN = +27.07 m II SƠ ĐỒ HÌNH HỌC Hố khoan CB02 1/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO N1 C N6 N5 N3 N4 N7 C N2 III TẢI TỌNG TÁC DỤNG - Tãi trọng tác dụng tính cho dải L =1 m Tải trọng thân DC - Tĩnh tãi phận kết cấu phần mềm Midas Civil tự động tính tốn Tải trọng gờ lan can + lan can Pglc= 0.225 (T/m) (Gờ bê tông cốt thép 0,3x0,3x1x2,4) Pdw 0.011 (T/m) (Tơn lượn sóng 32,6/3/1000) 0.236 (T/m) Áp lực nước - Nước hầm tác dụng lên đáy: Pw0 = g*H*L = + TH MNCN:3.0m => (T/m) g: dung trọng nước 1.0 (T/m3) H: chiều cao tính tốn nước (m) - Áp lực nước ngầm tác dụng lên vách đáy: + Tác dụng lên đáy: Pw1 = g*H*L = -3 g: dung trọng nước 1.0 (T/m3) (T/m) (Chiều cao tính từ đỉnh cống) H: chiều cao tính tốn nước (m) 2/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO Áp lưc đất ngang tác dụng lên vách EH Htk = 34.45 m (10.5.1) Với : kh = k0 = 1- sinφ'f φ'f : Góc ma sát có hiệu đất + Lớp 1: kh = 0.294 (radian) Lớp 2: 16 52' 0.710 - Áp lực đất ngang lớp 2: + Trên nắp: H= 0.54 m P1t = Kh*g*H*L = 0.74 (T/m2) + Dưới đáy: H= 4.00 P1d = P1t + Kh*gđn*H*L = 5.45 (T/m2) Áp lực đất theo phương đứng EV We = Fe*g*Bc*H (11.2.2.1) Fe : số tương tác đất - kết cấu theo biện pháp lắp đặt trước đắp hệ Với : : 1.11 10.00 2.35 1.00 : 0.54 chiều cao phần đất lấp (m) - Áp lực đất tác dụng lên nắp: Pv = 1.41 (T/m) 1.41 (T/m2) g g Bc H : - Toàn tải trọng đất tác dụng lên nắp: We = gia tốc trọng trường (m/s2) tỉ trọng kết cấu áo đường (T/m3) chiều rộng đơn vị cống (m) chiều dài cống 15,85 (m) Phân bố hoạt tải qua đất đắp 6.1 Diện tích tiếp xúc bánh xe qua đất đắp 6.1.1 chiều rộng phân bố hoạt tải qua đất đắp (TCVN 11823-2017 - 3.6.1.2.6.2) Với Sw Wt D LLDF H đắp = 510 3000 1.15 +0.54 cự ly bánh xe,mm chiều rộng vệt lốp xe,mm đường kính nhịp tịnh cống,mm hệ số phân bố hoạt tải m 3/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 6.1.2 chiều dài phân bố hoạt tải qua đất đắp (TCVN 11823-2017 - 3.6.1.2.6.2) Với ls Sa LLDF 250 1.15 Loại xe Xe tải thiết kế Xe trục 72.5KN chiều dài vệt lốp xe,mm cự ly trục xe,mm hệ số phân bố hoạt tải Sa (mm) Sw (mm) Hint-t (mm) Hint-p (mm) W w (mm) lw (mm) 4300 1800 965 3522 2491 4551 4300 1800 965 3522 2491 4551 1200 1800 965 826 2491 1451 72.5KN 72.5KN 72.5KN 55KN 17.5KN 72.5KN 55KN 55KN 55KN 72.5KN 6.1.3 Phân bố hoạt tải qua đất đắp Với P hoạt tải đặt mặt đường tất bánh xe tương tác Theo điều 6.1.6.2.1 hoạt tải cần tăng hệ số phân bố hoạt tải LLDF Hệ số xung kích IM 32.99 % ALL = W w Lw Diện tích hình chữ nhật chiều sâu H PL(kN/m2) Loại xe P(KN) A(m2) xe tải xe trục Bề rộng mặt đường Số xe Hệ số xe Tải trọng xe 17.50 72.50 55.00 11.33 2.05 11.33 8.51 3.61 20.25 12.00 m 0.65 KN/m2 4/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO Tải trọng xe có xét tới chồng lấn bánh xe tải trọng Số bánh xe Loại xe PL(KN/m2) Tải LL(kN/m2) chồng lấn 2.05 4.33 xe trục 8.51 8.53 xe trục 20.25 16.16 Hoạt tải chất thêm Khi hoạt tải đứng sau phạm vi chiều cao tường chắn, tác dụng hoạt tải thay lớp đất tương đương có chiều cao heq heq = 1.053 m LS = 0.5kagsheq 0.879 T/m2 Hệ số chiết giảm áp lực đất có độ Chiều cao đất tương đương cho tải trọng đường tơ, heq lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dùng nội suy tuyến tính Chiều cao tường heq (m) (m) ≤ 1.50 1.7 3.00 1.2 6.00 0.76 ≥ 9.00 0.61 Chiều cao tường lấy khoảng cách từ mặt đất đắp đến đáy bệ móng, z 8,Tải trọng độ Kích thước độ (m) h= 0.30 m Chiều cao từ gờ kê độ đến mặt đường b= 16.20 m 1.09 m Tải trọng phân bố theo bề rộng "b" độ l= 5.00 m Phản lực (kN/m) Tĩnh tải độ truyền xuống vai kê + Bản độ, DCbqđ = hlgc/2 18.75 + Lớp phủ độ, DW bqđ = (d-h)lgad/2 46.41 65.16 9,MÔ HÌNH TÍNH TỐN Mơ hình phân tích tổng thể kết cấu cống mơ hình 3D từ phần tử dạng tương tác với đất Thay đất liên kết đàn hồi điểm cho phù hợp với thay đổi đất tính chất làm việc cọc, đặc trưng hệ số Số liệu địa chất hố khoan: CB02 Cao độ đáy móng 29.21 m Mơ tả (Đất sét lẫn bụi) R (Lớp đá) Độ dày (m) Dung trọng ướt g (kN/m3) Hệ số rỗng e (Cát) 19.20 0.783 4.20 5.80 HỆ SỐ NỀN: (theo TCVN 10304:2014) h: Khoảng cách lị xo Góc nội ma Lực dính sát (kN/m2) (độ) Độ sệt B (Sét) 16.87 30.90 0.34 m CZ(m) K1 K2 1200.00 192.00 96.00 Hệ số phần tử diện tích đáy 0.4x0.4m Lớp đất Độ sâu (m) Chỉ số K (T/m4) -4 IB=0,34 900 Zloxo (m) 5/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO IV SƠ ĐỒ TÁC DỤNG LỰC Mơ hình tính tốn Tải trọng tác dụng 2.1 Tải trọng gờ lan lan + lan can (DW) 2.2 Áp lực nước cống (Pw0) 6/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 2.4 Áp lực đất theo phương ngang ngang (EH) 2.5 Áp lực đất theo phương đứng (EV) 2.6 Hoạt tải (LL) 7/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 2.7 Bản độ(DDBQD) V CÁC TỔ HỢP TẢI TRỌNG STT Tải trọng 5 DC DW EV EH WA LL PL VI Kết tính Tổ hợp tải trọng CĐ1 SD 1.25 1.5 1.35 1.35 1 1.75 1.75 TRẠNG THÁI CƯỜNG ĐỘ Phương ngang Moment Đơn vị KN.m/m Bản nắp Bản đáy Bản vách Tường cánh Lực cắt KN/m 67.38 343.98 192.63 12.46 KN.m/m 35.89 107 52.31 52.98 Lực cắt KN/m 157.04 329.51 138.11 21.81 Lực dọc a Bản nắp Moment Mxx KN/m Phương dọc (đứng) Moment 109.95 154.33 56.34 60.97 522.1 (Hướng ngang cống) -109.95 8/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO Moment Myy (Hướng dọc cống) -35.89 Lực cắt Vxx (Hướng dọc cống) 157.04 Lực cắt Vyy (Hướng ngang cống) 67.38 9/17 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO b Bản đáy Moment Mxx (Hướng ngang cống) -154.33 Moment Myy (Hướng dọc cống) -107.00 Lực cắt Vxx (Hướng dọc cống) 329.51 10/17 - Sức kháng xoắn danh định Tn = 2AoAtfycot(θ)/s Tn 938006292 Nmm Tr 844205663 Nmm + VT = (Mu/dv•φ + 0.5Nu/φ) + (Vu/φv - 0.5Vs)cotgθ 113047 N + VP = As•fy 452578 N - Sức kháng xoắn tính tốn Tr = φv Tn - Kiểm tra khả chịu xoắn Tr > Tu Đạt Kiểm toán cốt thép dọc Kiểm tra cốt thép dọc theo công thức 8.3.5 (Mu/dv•φ + 0.5Nu/φ) + (Vu/φv - 0.5Vs)cotgθ ≤ As•fy - Kiểm tra VT < VP BV-dung Đạt 4/4 BẢNG TÍNH KIỂM TRA TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT THEO TCVN 11823:2017 TƯỜNG CÁNH - PHƯƠNG ĐỨNG Tổ hợp nội lực mặt cắt TTGH Lực cắt Mô men xoắn Mô men Qx (kN) Tu (kNm) Myu (kNm) 36.62 42.04 60.97 52.98 Sử dụng Cường độ 21.81 Dữ liệu vào 0.85f'cab h ds a Asfy dc b Quy đổi mặt cắt ngang hình chữ nhật - Chiều cao mặt cắt bx = 400 mm - Bề rộng mặt cắt by = 1000 mm f'y = 420 MPa Es = 200000 MPa f'c = 30 MPa - Cường độ thép thường - Mô đun đàn hồi thép thường - Cường độ bê tông - Hệ số quy đổi ứng suất - Cường độ chịu kéo uốn bê tông - Mô đun đàn hồi bê tông β1 = fr = 0.63√f'c = Ec = 0.0017Wc f'c - Loại cốt thép đai 0.84 0.33 - Hệ số theo loại cốt thép đai = 3.45 MPa 28110.91 MPa Đai thường = 0.80 Kiểm tra kết cấu 3.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn Mr = jf Mn = jf [ As fy (ds - a/2) ] > Mu Hạng mục P5-7.3.2.1 Đơn vị Ký hiệu Giá trị - Bề rộng tiết diện b 1000 mm - Chiều cao tiết diện h 400 mm - Diện tích tiết diện Ag 400000 mm2 - Số lượng cốt thép chịu kéo n - Khoảng cách từ trọng tâm thép đến mép chịu nén D 14 mm ds 325 mm - Diện tích cốt thép chịu kéo As 1078 mm2 a Kiểm tra khả chịu uốn - Đường kính thép chịu kéo TC-DUNG 1/4 - Chiều cao chịu nén tiết diên c 21 mm 18 mm mm - Chiều cao chịu nén quy đổi tiết diện a = β1•c - Kiểm tra c/ds < 0.6 ĐẠT c 21 - Hệ số sức kháng uốn jf 0.90 - Mô men kháng uốn tiết diện Mr 128,764,429 Nmm - Mô men uốn tác dụng lên kết cấu Mu 52,980,000 Nmm - Chiều cao chịu nén quy đổi tiết diện - Kiểm toán uốn Mr > Mu ĐẠT b Kiểm tra hàm lượng thép tối thiểu Sc 26666667 mm3 fr MPa γ3 1.6 0.67 Mcr 98642641.72 Nmm - Mơ men tính tốn (TTSD) Ms 42040000 Nmm - Mơ men qn tính tiết diện chưa nứt Ix 5333333333 mm4 - Ứng suất bê tông thớ chịu kéo tới hạn c 21.24 mm fc 2.986 MPa 0.8fr 2.761 MPa - Mô men kháng uốn tiết diện Sc = bh /6 - Cường độ chịu kéo uốn bê tông - Hệ số biến động mô men nứt uốn - Tỉ số cường độ chảy dẻo cường độ kéo cực hạn - Momen gây nứt Mcr = γ1γ3Scfr - Kiểm tra φf Mn > min(1.2Mcr,1.33Mu) γ1 ĐẠT 3.2 Kiểm tra cấu kiện chịu nứt - Khoảng cách từ trục trung hòa đến mặt chịu nén - Ứng suất bê tông thớ chịu kéo giới hạn - Kiểm tra fc < 0.8fr Bê tơng nứt cần bố trí thép - Số lượng cốt thép chịu kéo lớp n1 - Đường kính thép chịu kéo ngồi - Khoảng cách từ trọng tâm thép lớp đến mép kéo - Khoảng cách bước thép bố trí - Diện tích cốt thép chịu kéo - Chiều cao từ trọng tâm thép tổng đến mép nén - Diện tích cốt thép chịu kéo tổng - Hệ số mô đun n = Es/Ec - Chiều cao chịu nén tiết diện nứt - Mơ men qn tính tiết diện nứt Icr = bx /3 + nAs(ds - x) - Ứng suất cốt thép mép fss = Ms(ds - x)n/Icr - Ứng suất cốt thép thớ chịu kéo cho phép fsa = 0.6fy - Kiểm tra ứng suất fss < fsa - Điều kiện làm việc kết cấu - Hệ số phơi lộ bề mặt 14 mm y1 75 mm s 150 mm A1 1078 mm2 ds 325 mm A 1078 mm2 n 7.11 x 63 mm Icr 609257395 mm4 fs 128 MPa fsa 252 MPa Đạt Tiếp xúc với nước γe - Hệ số βs = + dc/(0.7(h - dc)) βs - Bước thép chịu kéo cho phép Ss = 123000γe/βsfss - 2dc Ss - Kiểm tra bước thép s < Ss TC-DUNG đk1 0.75 mm2 1.33 mm2 390 mm Đạt 2/4 Ký hiệu Giá trị Đơn vị - Lực dọc tính tốn Nu N - Lực cắt tính tốn Vu 21810 N - Lực xoắn tính tốn Tu 60970000 Nmm - Mơ men tính tốn Mu Nmm 3.3 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt Hạng mục - Hệ số sức kháng cắt (xoắn) φv 52980000 - Bề rộng bụng hữu hiệu bv 1000 mm - Chiều cao chịu cắt hữu hiệu dv 316.13 mm 0.5φvVc 64671 Không cần N nv s 10 600 mm mm 90 o 0.90 Kiểm tốn kháng cắt: - Kiểm tra vùng địi hỏi cốt thép ngang Vu > 0.5φvVc - Kiểm tra đòi hỏi đặt cốt thép ngang - Số nhánh đai - Đường kính đai - Khoảng cách cốt thép chịu cắt - Góc nghiêng thép ngang trục dọc đk2 α Av 157 mm2 vu 0.08 MPa - Tra bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng - Kích thước cốt liệu lớn 20.00 mm - Diện tích cốt thép ngang - Ứng suất cắt bê tông vu = Vu/(φbvdv) - Tính tốn giá trị ứng suất cắt bê tông f'c vu/f'c 0.083 - Thông số khoảng cách vết nứt sxe sxe 307 mm - Diện tích bê tơng phần kéo Ac 382252 mm2 ex 0.000842 - Ứng biến cốt thép phía chịu kéo uốn - Góc nghiêng ứng suất nén chéo θ 39.04 o - Hệ số sức kháng bê tông bị nứt β - Sức kháng cắt bê tông Vc = 0.083β sqrt(f'c)bvdv Vc 143714 N - Sức kháng cắt cốt thép Vs 42857 N Vr 167914 N Tcr 102658856 Nmm + Diện tích bao bọc chu vi tiết diện Acp 400000 mm2 + Chu vi mặt cắt pc 2800 mm2 fpc MPa Tn 108454951 Nmm Tr 97609455 Nmm - Sức kháng cắt tính tốn tiết diện Vr = φv Vn - Kiểm tra khả chịu cắt tiết diện Vr > Vu 2.39 Đạt Kiểm toán kháng xoắn - Moment nứt xoắn + Ứng suất nén trọng tâm tiết diện - Vùng đòi hỏi cốt thép chịu xoắn Tu > 0.25φv Tcr - Sức kháng xoắn danh định Tn = 2AoAtfycot(θ)/s - Sức kháng xoắn tính toán Tr = φv Tn - Kiểm tra khả chịu xoắn Tr > Tu TC-DUNG Cần đặt Đạt 3/4 Kiểm toán cốt thép dọc Kiểm tra cốt thép dọc theo cơng thức 8.3.6.3 (Mu/dv•φ + 0.5Nu/φ) + sqrt((Vu/φv - 0.5Vs)^2+0.45•Ph•Tu/2Ao•φ)^2)cotgθ ≤ As•fy + VT = (Mu/dv•φ + 0.5Nu/φ) + sqrt((Vu/φv - 0.5Vs)^2+0.45•Ph•Tu/2Ao•φ)^2)cotgθ 189671 N + VP = As•fy 452578 N - Kiểm tra VT < VP TC-DUNG Đạt 4/4 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CƠNG TRÌNH: HẠNG MỤC: NỘI DUNG: I CƠ SỞ TÍNH TỐN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU VÀM TƯ CỐNG HỘP XIÊN 2x3x3 (KM3+839.32) TÍNH TỐN MÓNG CỐNG HỘP 2x(3x3)M I.1 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-05, TCVN11823-2017 - Hoạt tải thiết kế HL93, tương đương với xe tải 32.5T - Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu: 22TCN 200-1989 - Báo cáo khảo sát địa chất cơng trình I.2 THƠNG SỐ ĐẦU VÀO - Vật liệu: + Bê tông: + Cường độ f’c (mẫu hình trụ) : 30Mpa + Mơ đun đàn hồi + Cốt thép: Ec= 0.0017‫ܭ‬1 ܹ ଶ ݂ ᇱ ܿଵ.ଷଷ = 28.111E + 6KN/M2 + Hệ số dãn nở nhiệt : a = 0.0000108/0C Cường độ cốt thép thường (theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008) + Thanh tròn trơn (CB 240T) fpy = 240 Mpa + Thanh có gờ (CB 400V) fpy = 420 Mpa + Mô đun đàn hồi Es = 200 000 Mpa - Cao độ mặt đất tự nhiên CĐ1 = - Mực nước ngầm tính tốn MNN = II SƠ ĐỒ HÌNH HỌC +31.47 m +27.07 m Hố khoan CB02 1/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO N1 C N6 N5 N3 N4 N7 C N2 III TẢI TỌNG TÁC DỤNG - Tãi trọng tác dụng tính cho dải L =1 m Tải trọng thân DC - Tĩnh tãi phận kết cấu phần mềm Midas Civil tự động tính tốn Tải trọng gờ lan can + lan can Pglc= Pdw 0.225 (T/m) 0.236 (T/m) 0.011 Áp lực nước - Nước hầm tác dụng lên vách đáy: Pw0 = g*H*L = + TH MNCN:3.0m => g: dung trọng nước 1.0 (T/m3) (Gờ bê tông cốt thép 0,3x0,3x1x2,4) (T/m) (Tơn lượn sóng 32,6/3/1000) (T/m) -3 (T/m) H: chiều cao tính tốn nước (m) - Áp lực nước ngầm tác dụng lên vách đáy: + Tác dụng lên đáy: Pw1 = g*H*L = g: dung trọng nước 1.0 (T/m3) H: chiều cao tính tốn nước (m) Áp lưc đất ngang tác dụng lên vách EH Với : φ'f : Góc ma sát có hiệu đất - Áp lực đất ngang lớp 2: + Trên nắp: P1t = Kh*g*H*L = + Dưới đáy: Htk = kh = k0 = 1- sinφ'f + Lớp 1: kh = P1d = P1t + Kh*gđn*H*L = (Chiều cao tính từ đỉnh cống) 0.294 (radian) 34.45 m (10.5.1) Lớp 2: 16052' 0.710 H= H= 0.74 0.54 m 4.00 (T/m2) 5.45 (T/m2) 2/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO Áp lực đất theo phương đứng EV We = Fe*g*Bc*H Với Fe : hệ số tương tác đất - kết cấu theo biện pháp lắp đặt trước đắp g : 10.00 : 0.54 g Bc H : 1.11 : - Toàn tải trọng đất tác dụng lên nắp: We = - Áp lực đất tác dụng lên nắp: Pv = (11.2.2.1) gia tốc trọng trường (m/s2) 2.35 1.00 tỉ trọng kết cấu áo đường (T/m3) chiều rộng đơn vị cống (m) 1.41 (T/m) 1.41 (T/m2) chiều cao phần đất lấp (m) chiều dài cống 15,85 (m) Phân bố hoạt tải qua đất đắp 6.1 Diện tích tiếp xúc bánh xe qua đất đắp 6.1.1 chiều rộng phân bố hoạt tải qua đất đắp (TCVN 11823-2017 - 3.6.1.2.6.2) Với Sw Wt 510 D LLDF 3000 1.15 H đắp = +0.54 cự ly bánh xe,mm chiều rộng vệt lốp xe,mm đường kính nhịp tịnh cống,mm hệ số phân bố hoạt tải m 6.1.2 chiều dài phân bố hoạt tải qua đất đắp (TCVN 11823-2017 - 3.6.1.2.6.2) Với ls 250 LLDF 1.15 Sa Loại xe Xe tải thiết kế Xe trục chiều dài vệt lốp xe,mm cự ly trục xe,mm hệ số phân bố hoạt tải Sa (mm) Sw (mm) Hint-t (mm) Hint-p (mm) Ww (mm) 4300 1800 965 3522 2491 4300 1200 1800 1800 965 965 3522 826 2491 2491 lw (mm) 4551 4551 1451 3/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 72.5KN 72.5KN 72.5KN 72.5KN 55KN 17.5KN 72.5KN 55KN 55KN 55KN 72.5KN 6.1.3 Phân bố hoạt tải qua đất đắp Với P hoạt tải đặt mặt đường tất bánh xe tương tác Theo điều 6.1.6.2.1 hoạt tải cần tăng hệ số phân bố hoạt tải LLDF IM ALL = Ww Lw Loại xe xe tải Bề rộng mặt đường Hệ số xung kích 32.99 % Diện tích hình chữ nhật chiều sâu H PL(kN/m2) P(KN) A(m2) 17.50 72.50 xe trục 55.00 xe trục 3.61 20.25 8.51 12.00 m Số xe Loại xe 2.05 11.33 Hệ số xe Tải trọng xe 11.33 0.65 Tải trọng xe có xét tới chồng lấn bánh xe tải trọng Số bánh xe PL(KN/m2) Tải chồng lấn 2.05 8.51 xe trục 20.25 KN/m2 3 LL(kN/m2) 4.33 8.53 16.16 Hoạt tải chất thêm Khi hoạt tải đứng sau phạm vi chiều cao tường chắn, tác dụng hoạt tải thay lớp đất tương đương có chiều cao heq LS = 0.5kagsheq heq = 0.879 T/m2 1.053 m Hệ số chiết giảm áp lực đất có độ Chiều cao đất tương đương cho tải trọng đường tơ, heq lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dùng nội suy tuyến tính Chiều cao tường (m) ≤ 1.50 3.00 6.00 ≥ 9.00 Chiều cao tường lấy khoảng cách từ mặt đất đắp đến đáy bệ móng, z heq (m) 1.7 1.2 0.76 0.61 4/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 8,Tải trọng độ Kích thước độ (m) Chiều cao từ gờ kê độ đến mặt đường h= 0.30 m Tải trọng phân bố theo bề rộng "b" độ b= 16.20 m l= 5.00 m 1.09 m Phản lực (kN/m) Tĩnh tải độ truyền xuống vai kê + Bản độ, DCbqđ = hlgc/2 18.75 + Lớp phủ độ, DWbqđ = (d-h)lgad/2 46.41 65.16 9,MƠ HÌNH TÍNH TỐN Mơ hình phân tích tổng thể kết cấu cống mơ hình 3D từ phần tử dạng tương tác với đất Thay đất liên kết đàn hồi điểm cho phù hợp với thay đổi đất tính chất làm việc cọc, đặc trưng hệ số Số liệu địa chất hố khoan: CB02 Cao độ đáy móng Mơ tả 29.21 Độ dày (m) (Đất sét lẫn bụi) R (Lớp đá) 4.20 5.80 HỆ SỐ NỀN: (theo TCVN 10304:2014) Hệ số phần tử diện tích đáy 0.4x0.4m Dung trọng ướt Hệ số rỗng e g (kN/m3) (Cát) 19.20 0.783 h: Khoảng cách lò xo Lớp đất Độ sâu (m) Chỉ số K (T/m4) -4 IB=0,34 900 Zloxo (m) m Góc nội ma sát (độ) Lực dính (kN/m2) Độ sệt B (Sét) 16.87 30.90 0.34 m CZ(m) K1 K2 1200.00 192.00 96.00 IV SƠ ĐỒ TÁC DỤNG LỰC Mơ hình tính tốn 5/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO Tải trọng tác dụng 2.1 Tải trọng gờ lan lan + lan can (DW) 2.2 Áp lực nước cống (Pw0) 2.4 Áp lực đất theo phương ngang ngang (EH) 6/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 2.5 Áp lực đất theo phương đứng (EV) 2.6 Hoạt tải (LL) 2.7 Bản độ(DDBQD) 7/8 C.TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO V CÁC TỔ HỢP TẢI TRỌNG STT 5 Tải trọng Tổ hợp tải trọng CĐ1 1.25 1.5 1.35 1.35 1.75 1.75 SD 1 1 1 Cao Diện tích Trọng lương Bê tơng lót 0.20 125.93 629.65 Bản đáy 0.40 125.93 1259.31 Bản nắp 0.40 116.15 1161.51 Vách 3.00 19.42 1456.69 Bản thân Lan can Áp lực nước Áp lực đất cống Hoạt tải 5633.95 53.07 2390.87 3561.97 DC DW EV EH WA LL PL VI Kết tổ hợp nội lực đáy bệ TTSD (KN) TTCD (KN) Tổng 4507.16 42.46 291.28 291.28 13250.68 1771.02 2035.41 Hoạt tải 125.96 Bản Quá độ 1055.63 1319.54 8/8 KIỂM TỐN MĨNG NƠNG Cơng trình : XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU VÀM TƯ Hạng mục: CỐNG HỘP XIÊN 2x3x3 Tiêu chuẩn : TCVN 11823:2017 I,Thông số đầu vào I.1 Tổ Hợp nội lực đáy bệ TTGH TTGHCĐ TTGHSD V (kN) 13250.7 9703.0 I.2 Thông số kớch thc múng Thông số Cao độ đáy bệ móng Cao độ mực nớc ngầm Bề rộng bệ theo phơng dọc cầu (B) Bề rộng bệ theo phơng ngang cầu (L) Hình thức thi công Cao độ hố khoan Ký hiệu Tên lớp R Sột 31.47 Cao độ đáy lớp (m) Đơn vị m m m m 30.10 27.07 8.952 16.200 Đổ chổ m gi c (kG/cm2) ji (®é) (T/m3) 0.309 0.612 16.87 45.00 1.92 2.47 27.27 21.47 Su (kG/cm2) 0.31 0.61 zi : ChiỊu cao líp ®Êt Ci,ji: Lực dính, góc ma sát trung bình líp ®Êt ʏi: Dung träng ®Èy nỉi II.2 Kiểm tra sức chịu tải a.Kiểm toán ứng suất đáy móng + Điều kiện kiểm tốn qu
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35),

Hình ảnh liên quan

7. Hoạt tải chất thờm - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

7..

Hoạt tải chất thờm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Chiều cao đất tương đương cho tải trọng đường ụ tụ, heq cú thể lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dựng nội suy tuyến tớnh - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

hi.

ều cao đất tương đương cho tải trọng đường ụ tụ, heq cú thể lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dựng nội suy tuyến tớnh Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Tra bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

ra.

bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Tra bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

ra.

bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Kiểm tra khả năng chịu cắt của tiết diện Vr > Vu Đạt Ki ểm toỏn khỏng xoắn - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

i.

ểm tra khả năng chịu cắt của tiết diện Vr > Vu Đạt Ki ểm toỏn khỏng xoắn Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Tra bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

ra.

bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 51 Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Tra bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 52 - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

ra.

bảng: (1) Bảng 4; (2) Bảng 52 Xem tại trang 33 của tài liệu.
- Kiểm tra khả năng chịu cắt của tiết diện Vr > Vu Đạt Ki ểm toỏn khỏng xoắn - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

i.

ểm tra khả năng chịu cắt của tiết diện Vr > Vu Đạt Ki ểm toỏn khỏng xoắn Xem tại trang 33 của tài liệu.
Chiều cao đất tương đương cho tải trọng đường ụ tụ, heq cú thể lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dựng nội suy tuyến tớnh - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

hi.

ều cao đất tương đương cho tải trọng đường ụ tụ, heq cú thể lấy từ Bảng 3.11.6.2-1 Đối với chiều cao tường trung gian phải dựng nội suy tuyến tớnh Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình thức thi công Đổ tại chổ - 01 TM BANG TINH CONG HOP 2x3x3(KM3+839 35)

Hình th.

ức thi công Đổ tại chổ Xem tại trang 43 của tài liệu.

Từ khóa liên quan