0

BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH HS 105

14 2,086 61
 • BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 23:15

Năm 1960, bà Nguyễn Thị Mùi là mẹ bà Tào Thị Mão và ông Tào Minh Hùng được chính quyền địa phương vận động di chuyển vào trong xóm 4 tại xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để định cư. Bà Mùi cùng các con đã sống ổn định tại đó và tạo lập được một số tài sản. HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn : KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Mã hồ sơ : LS.HC 105 (Tào Thị Mão) Diễn lần : 02 Giáo viên hướng dẫn:……………………………… Họ tên : Lớp : Số báo danh : TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2020 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn : KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Mã hồ sơ: LS.HC 105/DA1 Vụ án: Khiếu kiện Quyết định hành lĩnh vực quản lý đất đai Người khởi kiện: Bà TÀO THỊ MÃO đồng khởi kiện Người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Năm 1960, bà Nguyễn Thị Mùi mẹ bà Tào Thị Mão ông Tào Minh Hùng quyền địa phương vận động di chuyển vào xóm xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để định cư Bà Mùi sống ổn định tạo lập số tài sản Năm 1994, bà Mùi chết không để lại di chúc, anh em thống không chia tài sản dùng để thờ cúng Anh Hùng_con trai trưởng trông coi Đến năm 2007, anh Hùng UBND huyện Hoằng Hóa cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL214324 đất gia đình Năm 2015, ơng Hùng chia mảnh đất xây nhà cho gái Do vậy, Bà Mão chị em biết ông Hùng cấp giấy mãnh đất mà mẹ để lại Bà Mão có đơn khiếu nại đến UBND cấp Ngày 14/10/2015, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa có Quyết định 9050 giải khiếu nại, nội dung giữ nguyên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Ngày 22/2/2016, Chủ tịch UBNĐ tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 619 giải khiếu nại lần 2, giữ nguyên định khiếu nại lần đầu Không đồng ý với định giải khiếu nại, Ngày 10/5/2016, bà Mão có đơn khởi kiện gửi Tịa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: - Hủy Quyết định số 619 giải khiếu nại lần Chủ tịch UBND tỉnh - Thanh Hóa; Hủy Quyết định 9050 giải khiếu nại Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL214324 II ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN Chủ thể khởi kiện Theo hồ sơ bà Tào Thị Mão anh em người khởi kiện Họ 18 tuổi, đủ lực hành vi tố tụng hành Cho Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất định giải khiếu nại xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp nên tiến hành khởi kiện (khoản điều Luật TTHC) Xác định người bị kiện Người bị kiện quan, tổ chức, cá nhân ban hành Quyết định hành bị khởi kiện (khoản Điều Luật TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa người ban hành QĐ giải khiếu nại lần số 619 Đối tượng khởi kiện - Quyết định số 619 giải khiếu nại lần Chủ tịch UBND tỉnh Thanh - Hóa; Quyết định 9050 giải khiếu nại Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL214324 Đây Quyết định hành quan nhà nước thực việc quản lý lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng cụ thể (Khoản Điều Luật TTHC 2015) Xác định thẩm quyền giải Xác định Tòa án giải vụ việc: Bà Mão khởi kiện Quyết định giải khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định giải khiếu nại Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất UBND huyện Hoằng Hóa Cho nên Tịa án có thẩm quyền giải vụ việc Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khoản Điều 32 Luật TTHC 2015 Thời hiệu khởi kiện - Ngày 22/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có định giải khiếu nại lần - Ngày 10/5/2016, bà Mão có Đơn khởi kiện gửi Tịa án tỉnh Thanh Hóa - Ngày 23/5/2016, Tịa án có thơng báo thụ lý vụ án Như vào điểm a khoản Điều 116 Luật TTHC thời hiệu khởi kiện vụ án III VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG - Luật TTHC năm 2015; - Luật khiếu nại năm 2011; - Nghị 104/2015/QH13 thi hành Luật TTHC IV KẾ HOẠCH HỎI Hỏi người bị kiện_đại diện hợp pháp Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khiếu nại định hành nào? Quyết định quan ban hành? Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành định số 9050/QĐ-UBND dựa vào nào? Hỏi Người khởi kiện - Ông Tào Minh Dũng Mẹ ông anh chị em ông sinh sống mảnh đất mà UBND cấp GCNQSDĐ cho ông Tào Minh Hùng từ nào? Ông cho biết Quá trình sinh sống thân ơng vợ ông mảnh đất này; Năm 1996, ông có sinh sống mảnh đất khơng? Ơng có thông báo việc kiểm kê quỹ đất năm 1996 UBND xã Hoằng Lý không? Hỏi Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Ơng Tào Minh Hùng Ai người kê khai sổ mục kê năm 1996? Tại ông lại không kê khai gia đình ơng Dũng? Hỏi Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - đại diện UBND Xã Hoằng Lý Tại thời điểm kiểm kê năm 1996, theo hồ sơ quản lý hộ tịch, có sinh sống mảnh đất bà Mùi để lại? V LUẬN CỨ BẢO VỆ NGƯỜI KHỞI KIỆN Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện kiểm sát Luật sư đồng nghiệp Tôi Luật sư , thuộc Văn phịng Luật sư T - Đồn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tịa hơm với tư cách Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện (bà: Tào Thị Mão, Tào Thị Tỵ, Tào Thị Thơm, Tào Thị Nhịn, ông Tào Minh Dũng) Sau trình nghiên cứu hồ sơ theo dõi phiên tịa hơm nay, tơi xin trình bày luận bảo vệ người khởi kiệnn vụ án sau: Về thẩm quyền ban hành Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Để khiếu nại việc UBND huyện Hoằng Hóa cấp Giấy nhận nhận quyền sử dụng đất số AL214324 ngày 31/12/2007 cho ơng Tào Minh Hùng bà Hồng Thị Sen, người khởi kiện gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Theo quy định Điều Điều 18 Luật khiếu nại 2011, định hành bị khiếu nại Giấy nhận nhận quyền sử dụng đất số AL214324, người bị khiếu nại người có thẩm quyền ban hành định hành bị khiếu nại (ở xác định UBND huyện Hoằng Hóa) người có thẩm quyền giải khiếu nại liên quan đến định hành bị khiếu nại này, khơng khác Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Từ lẽ trên, khẳng định việc Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 sai thẩm quyền, sai quyền hạn Tại phần hỏi, vị đại diện Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa thừa nhận điều thông qua nội dung trả lời Về nội dung định số 9050/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa định số 619/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL214324 Trước hết, cho việc UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL214324 chưa quy định pháp luật bởi: Thứ nhất, UBND huyện Hoằng Hóa xác định chưa nguồn gốc đối tượng sử dụng đất: Qua hồ sơ vụ án, bên thừa nhận: bà Mùi sinh sống ổn định, khơng có tranh chấp liên tục mảnh đến từ năm 1962 đến năm 1993; đến năm 1994 bà Mùi chết, không để lại di chúc tài sản để lại 04 gian nhà cấp 4, xây tường 20 gạch đỏ, cột, kèo, rui, mè gỗ, lợp mái ngói âm dương, có nhà bếp, cơng trình phụ, bể nước, sân phơi, quy hoạch khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm thành khn viên khép kín Trong đó, Ơng Tào Minh Hùng lý, khơng địa phương từ năm 1953 năm 1982 khu đất bà Mùi (BL14) Thêm nữa, ông Hùng, ông Dũng đại diện UBND xã Hoằng Lý thừa nhận, thời điểm năm 1996, mảnh đất có gia đình ơng Hùng ơng Dũng sinh sống; đến năm 2001, gia đình ơng Dũng tách hộ quyền cấp đất nơi (BL11) Như việc UBND huyện Hoằng Hóa vào việc sổ mục kê ghi tên ông Hùng bà Sen để xác định có ơng Hùng vợ sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp mảnh đất chưa đầy đủ khách quan Thứ hai, có giả mạo hồ sơ cung cấp cho UBND huyện Hoằng Hóa để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Tào Minh Hùng: Tại kết luận giám định ngày 28/5/2017 Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định giấy tờ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gốc thời điểm sử dụng đất (BL 26), Biên kiểm tra trạng đất (BL 30) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (BL32) khơng phải Ơng Tào Minh Hùng ký viết Xuất phát từ việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hùng bà Sen không quy định pháp luật, đó, 02 định việc giải khiếu nại có nội dung giữ nguyên việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hùng bà Sen không quy định pháp luật Từ lập luận nêu trên, khoản 3, Điều 32; điểm a khoản Điều 116; điểm b khoản Điều 193 Luật tố tụng hành 2015; điểm d khoản Điều 106 Luật đất đai 2013, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận đơn khởi kiện, tuyên hủy định hành sau: - Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa việc giải khiếu nại bà Tào Thị Mão, khu 2, phường Tào Xun, thành phố Thanh Hóa 04 cơng dân; - Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa việc giải khiếu nại ông bà: Tào Thị Mão, Tào Thị Tỵ, Tào Thị Thơm, Tào Thị Nhịn Tào Minh Dũng, quê quán Xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL214324 UBND huyện Hoằng Hóa cấp ngày 31/12/2007 cho ông Tào Minh Hùng bà Hoàng Thị Sen đất 843, tờ đồ số 05 Vừa tồn quan điểm trình bày tơi, kính mong HĐXX xem xét chấp thuận Xin chân thành cảm ơn LUẬT SƯ NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN Hình thức tổ chức phiên tòa: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Hội thẩm nhân dân: Thư ký phiên tòa Kiểm sát viên: Luật sư nguyên đơn: Luật sư bị đơn: Nguyên đơn Bị đơn: Những người tham gia tố tụng khác (nếu có) ...Môn : KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Mã hồ sơ: LS.HC 105/ DA1 Vụ án: Khiếu kiện Quyết định hành lĩnh vực quản lý đất đai Người khởi kiện: Bà TÀO THỊ MÃO đồng... 104/2015/QH13 thi hành Luật TTHC IV KẾ HOẠCH HỎI Hỏi người bị kiện_đại diện hợp pháp Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khiếu nại định hành nào? Quyết... thành phố Thanh Hóa Theo quy định Điều Điều 18 Luật khiếu nại 2011, định hành bị khiếu nại Giấy nhận nhận quyền sử dụng đất số AL214324, người bị khiếu nại người có thẩm quyền ban hành định hành
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH HS 105,

Hình ảnh liên quan

hoạt ‹ khác. của các hình - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

ho.

ạt ‹ khác. của các hình Xem tại trang 8 của tài liệu.
hình thức chuyển đổi, chấm dứt pháp - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

hình th.

ức chuyển đổi, chấm dứt pháp Xem tại trang 9 của tài liệu.
9, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

9.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình thức - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

Hình th.

ức Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình. SỐ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức tổ | giờ chính - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

nh..

SỐ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức tổ | giờ chính Xem tại trang 25 của tài liệu.
Seminar| |- Thuyết trình BT của các thành viên trong làm - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

eminar.

| |- Thuyết trình BT của các thành viên trong làm Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình SỐ Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức t6 | giờ - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

nh.

SỐ Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức t6 | giờ Xem tại trang 26 của tài liệu.
11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 11.1. Đánh giá thường xuyên - BÀI THU HOẠCH HÀNH CHÍNH  HS 105

11..

PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 11.1. Đánh giá thường xuyên Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan