0

XÂY DỰNG WEBSITE bán BÁNH NGỌT sử DỤNG LARAVEL FRAMEWORK

77 284 2
  • XÂY DỰNG WEBSITE bán BÁNH NGỌT sử DỤNG LARAVEL FRAMEWORK

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN BÁNH NGỌT SỬ DỤNG LARAVEL FRAMEWORK Hà Nội, tháng 06/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÔ THỊ NAM XÂY DỰNG WEBSITE BÁN BÁNH NGỌT SỬ DỤNG LARAVEL FRAMEWORK Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : D480201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.NGUYỄN ĐỨC TOÀN Hà Nội, tháng 06/2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài đồ án tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cán Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, cán giảng viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt dạy, hướng dẫn tận tình TS.Nguyễn Đức Tồn ln tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực đồ án Em vơ biết ơn gia đình bạn bè, người luôn bên cạnh em, động viên, chia sẻ với em suốt thời gian thực đề tài đồ án tốt nghiệp “ Xây dựng website bán bánh sử dụng Laravel Framework” Do kiến thức cịn hạn chế, báo cáo em khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận lời góp ý từ q Thầy Cơ để đồ án tốt nghiệp em hoàn thiện giúp em có thêm kinh nghiệm quý báu Cuối cùng, em xin kính chúc thầy giảng viên trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội nói chung, thầy Khoa Cơng nghệ Thơng tin nói riêng dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Sinh viên thực Tô Thị Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài .2 Nội dung nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nội dung đồ án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ PHP VÀ | FRAMEWORK LARAVEL 1.1 Thương mại điện tử 1.2 Tổng quan ngôn ngữ PHP 1.2.1 Khái niệm .4 1.2.2 Đặc điểm ngôn ngữ PHP .4 1.2.3 Ứng dụng PHP .5 1.2.4 Ưu nhược điểm PHP 1.3 Cấu trúc thư mục luồng liệu laravel 1.4 Thành phần laravel 1.4.1 Route laravel .6 1.4.2 Laravel Controller .9 1.5 Sử dụng boostrap css framework 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN BÁNH NGỌT 12 2.1 Phân tích hệ thống 12 2.1.1 Khảo sát toán 12 2.1.2 Xây dựng biểu đồ usecase 13 2.1.3 Biểu đồ phân rã chức kịch .14 2.1.4 Biểu đồ hoạt động .33 2.1.5 Biểu đồ lớp chi tiết 43 2.1.6 Biểu đồ tham gia ca sử dụng 44 2.2 Thiết kế sở liệu 51 2.2.1 Bảng Customer 51 2.2.2 Bảng Product .51 2.2.3 Bảng Category 52 2.2.4 Bảng Order 52 2.2.5 Bảng OrderDetail 52 2.2.6 Bảng New 53 2.2.7 Bảng Slide 53 2.2.8 Bảng User 53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE .54 3.1 Cài đặt chương trình 54 3.2 Thiết kế giao diện website 54 KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hinh biểu đồ usecase tổng quát 13 Hinh 2 Sơ đồ usecase phân rã chức quản lý tin tức 14 Hinh Sơ đồ usecase phân rã chức quản lý khách hàng 15 Hinh Sơ đồ usecase phân rã chức quản lý sản phẩm .17 Hinh Sơ đồ usecase phân rã chức quản lý danh mục .21 Hinh Sơ đồ usecase phân rã quản lý chức đơn hàng 25 Hinh Sơ đồ usecase phân rã quản lý chưc slide .28 Hinh Sơ đồ usecase phân rã chức mua hàng 29 Hinh Sơ đồ usecase phân rã chức tìm kiếm sản phẩm 32 Hinh 10.Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập .33 Hinh 11 Biểu đồ hoạt động chức đăng kí 34 Hinh 12 Biểu đồ hoạt động chức quản lý tin tức 35 Hinh 13 Biểu đồ hoạt động chức quản lý khách hàng 36 Hinh 14 Biểu đồ hoạt động chức quản lý đơn hàng 37 Hinh 15 Biểu đồ hoạt động chức quản lý sản phẩm 38 Hinh 16 Biểu đồ hoạt động chức quản lý danh mục sản phẩm 39 Hinh 17 Biểu đồ hoạt động chức quản lý slide 40 Hinh 18 Biểu đồ hoạt động chức quản lý giỏ hàng 41 Hinh 19 Biểu đồ hoạt động chức khách hàng tìm kiếm sản phẩm 42 Hinh 20 Biểu đồ lớp chi tiết 43 Hinh 21 Biểu đồ khách hàng tham gia đăng kí .44 Hinh 22 Biểu đồ khách hàng tham gia đăng nhập 44 Hinh 23.Biểu đồ khách hàng tham gia tìm kiếm 45 Hinh 24 Biểu đồ khách hàng tham gia mua hàng 45 Hinh 25 Biểu đồ khách hàng tham gia xóa giỏ hàng .46 Hinh 26.Biểu đồ khách hàng tham gia xem giỏ hàng .46 Hinh 27 Biểu đồ Admin quản lý khách hàng 47 Hinh 28 Biểu đồ Admin tìm kiếm khách hàng .47 Hinh 29 Biểu đồ Admin quản lý sản phẩm 48 Hinh 30 Biểu đồ Admin tìm kiếm sản phẩm 48 Hinh 31 Biểu đồ Admin quản lý danh mục sản phẩm 49 Hinh 32 Biểu đồ Admin tìm kiếm danh mục sản phẩm 49 Hinh 33 Biểu đồ Admin quản lý đơn hàng 50 Hinh 34 Biểu đồ Admin quản lý tin tức 50 Hinh 35 Trang chủ website bán hàng 55 Hinh 36 Trang giao diện danh mục sản phẩm 56 Hinh 37 Trang giao diện giới thiệu cửa hàng 57 Hinh 38 Trang liên hệ cửa hàng 58 Hinh 39 Trang giỏ hàng 60 Hinh 40 Trang quản lý sản phẩm 61 Hinh 41 Trang quản lý danh mục sản phẩm 61 Hinh 42 Trang quản lý khách hàng 62 Hinh 43 Trang quản lý đơn hàng 62 Hinh 44 Trang quản lý chi tiết đơn hàng 63 Hinh 45 Trang quản lý slide 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Kịch quản lý tin tức .14 Bảng 2 Kịch xóa khách hàng 16 Bảng Kịch tìm kiếm khách hàng .16 Bảng Kịch thêm sản phẩm 18 Bảng Kịch sửa sản phẩm 19 Bảng Kịch xóa sản phẩm 20 Bảng Kịch tìm kiếm sản phẩm 20 Bảng Kịch thêm danh mục sản phẩm 22 Bảng Kịch sửa danh mục sản phẩm 23 Bảng 10 Kịch xóa sản phẩm .24 Bảng 11 Kịch tìm kiếm sản phẩm 24 Bảng 12 Kịch xem đơn hàng 26 Bảng 13 Kịch xóa đơn hàng .26 Bảng 14 Kịch tìm kiếm đơn hàng .27 Bảng 15 Kịch thêm slide 28 Bảng 16 Kịch thêm giỏ hàng .30 Bảng 17 Kịch xóa giỏ hàng 30 Bảng 18 Kịch đặt hàng .31 Bảng 19 Kịch tìm kiếm sản phẩm 32 Bảng 20 Bảng Customer 51 Bảng 21 Bảng product 51 Bảng 22 Bảng Category 52 Bảng 23 Bảng Order 52 Bảng 24 Bảng OrderDetail .52 Bảng 25 Bảng New 53 Bảng 26 Bảng Slide 53 Bảng 27 Bảng User 53 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - Hiện mặt hàng chủ yếu bán lẻ qua hệ thống cửa hàng truyền thống với số lượng khách hàng hạn chế Thông tin sản phẩm mặt hàng mới, xu hướng cập nhật đến với người mua chậm hạn chế Việc mở rộng thêm thị trường khó khăn tốn (vì việc mở rộng thị trường đồng nghĩa với việc phải mở thêm chuỗi cửa hàng, điều tốn tài nhân sự, hệ thống quản lý phức tạp dẫn đến việc gặp nhiều khó khăn kinh doanh) - Mỗi mua hàng lựa chọn sản phẩm nhiều thời gian công sức Vấn đề thông tin chi tiết sản phẩm mặt hàng hạn chế bất cập Khi khách hàng xem lựa chọn sản phẩm trực tiếp dễ xảy tình trạng hư hỏng thất thoát, điều ảnh hưởng nhiều đến trình kinh doanh khả quản lý vấn đề phát sinh không mong muốn Ngồi cịn nhiều vấn đề khác thuê mặt bằng, quảng bá thương hiệu, thông tin đến khách hàng gặp khó khăn Với thời đại sử dụng cơng nghệ nhiều bây giờ, có nhiều cửa hàng, doanh nghiệp sử dụng website để cung cấp thơng tin, quảng bá thương hiệu qua internet để khắc phục bất cập việc mua hàng trực tiếp cửa hàng Tổng quan đề tài nghiên cứu - Với internet, thực nhiều công việc với tốc độ nhanh chi phí thấp nhiều so với cách thức truyền thống Chính điều này, thúc đầy khai sinh phát triển thương mại điện tử phủ điện từ khắp thể giới, làm biến đối đáng kể mặt văn hóa, nâng cao chẩt lượng sống người - Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử khẳng định vai trò xúc tiến thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Đối với công ty, việc quảng bá giới thiệu đến khách hàng sản phẩm công ty cung cấp cách hiệu kịp thời yếu tố định đến lợi nhuận doanh nghiệp Vì vậy, thiếu sót cơng ty bạn chưa xây dựng website bán bánh ngọt, song song với đó, để quản lý điều hành website cách dễ dàng hiệu để thu kết mong muốn Đây vấn đề cấp thiết nỗi trăn trở cơng ty nói riêng doanh nghiệp khác nói chung, doanh nghiệp Việt Nam - Với đề tài em xin trình bày cách thức quản lý website cho người quản trị dễ dàng việc phân quyền quản lý, thay đổi, cập nhật thông tin trang web quản lý hiệu khách hàng đơn đặt hàng mạng Phương pháp nghiên cứu đề tài - Về lý thuyết: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình, cách thức hoạt động Sublime Text Hiểu cách lưu liệu hệ quản trị sở iệu Navicat - Về lập trình: Sử dụng phần mềm Sublime Text 3, ngôn ngữ PHP hệ quản trị Navicat để xây dựng trang web - Về hoạt động: Website thực đầy đủ chức cần có trang web thương mại điện tử Nội dung nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu sở lý thuyết ngôn ngữ lập trình web HTML, CSS, laravel framwork & Navicat - Xây dựng chức hiển thị loai bánh - Xây dựng chức thêm, sửa, xóa vào mục sản phẩm, loại sản phẩm… - Xây dựng chức quản lý người dùng, admin - Xây dựng chức lọc kết tìm kiếm theo, mã sản phẩm tên sản phẩm - Xây dựng chức tạo giỏ hàng 55 Tên Trường ID NAME description image Data type PK - Int(11) varchar(255) varchar(255) varchar(255) status Int(1) Allow Null Not null No No No No Mô tả Mã danh mục Tên danh mục Mô tả Ảnh Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Bảng 22 Bảng Category 2.2.4 Bảng Order Tên Trường ID NAME id_customer total payment note status Data type PK - Int(11) varchar(255) Int(11) double(255) varchar(255) varchar(255) Int(1) Allow Null Not null No No No No No No Mô tả Mã hóa đơn Tên Mã khách hàng Tổng tiền Thanh toán Ghi Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Bảng 23 Bảng Order 2.2.5 Bảng OrderDetail Tên Trường ID id_order id_product quantity price status Data type PK - Int(11) Int(11) Int(11) int double(10) Int(1) note varchar Allow Null Not null No No No No No No Mơ tả Mã ct hóa đơn Hóa đơn Mã sản phẩm Số lượng giá Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Ghi Bảng 24 Bảng OrderDetail 56 2.2.6 Bảng New Tên Trường ID title content image status Data type PK - Int(11) Varchar(255) Varchar(255) Varchar(255) Int(1) Allow Null Not null No No No No Mơ tả Mã ct hóa đơn Chủ đề Nội dung ảnh Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Bảng 25 Bảng New 2.2.7 Bảng Slide Tên Trường ID image status Data type PK - Int(11) Varchar(50) Int(1) Allow Null Mô tả Not null Mã slide No Ảnh No Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Bảng 26 Bảng Slide 2.2.8 Bảng User Tên Trường ID NAME avatar email birthday phone gender address password status Data type PK - Int(11) varchar(255) Varchar(255) varchar(255) Varchar(255) Varchar(255) Varchar(255) Varchar(255) Allow Null Not null No No No No No No varchar(255) Int(1) No No Mô tả Mã quản trị Tên quản trị Ảnh mail Ngày sinh SĐT Giới tính Địa Mật Trạng thái danh mục (1: hoạt động, 2: ngừng hoạt động) Bảng 27 Bảng User CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE 3.1 Cài đặt chương trình  Mơi trường cài đặt 57 Website xây dựng phần mềm sublime text với ngơn ngữ lập trình PHP hệ quản trị navicat premium  Cài đặt sublime text Tải file cài trang: https://www.sublimetext.com/3 3.2 Thiết kế giao diện website Giao diện trang chủ Website bán hàng nội thất Giao diện trình bày đơn giản, bố cục rõ ràng, thuận tiện cho người dùng admin  Phần header - Hiển thị chức xem tài khoản, đăng kí cho khách hàng muốn tạo tài khoản muốn đăng nhập có tài khoản - Logo cửa hàng - Menu - Banner, slider quảng cáo  Phần body - Hiển thị danh sách, danh mục sản phẩm sản phẩm theo thể loại  Phần footer - Thông tin cửa hàng - Địa liên lạc, thông tin liên hệ cửa hàng 58 Hinh 35 Trang chủ website bán hàng 59 Hinh 36 Trang giao diện danh mục sản phẩm 60 Hinh 37 Trang giao diện giới thiệu cửa hàng 61 Hinh 38 Trang liên hệ cửa hàng 62 a Các chức khách hàng  Trang đăng kí tài khoản Cho phép khách hàng đăng kí vào hệ thống, để trở thành khách hàng cửa hàng nhận nhiều ưu đãi cửa hàng  Trang đăng nhập tài khoản Cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống, sử dụng chức khách hàng  Trang sản phẩm Trang sản phẩm cho phép hiển thị tất sản phẩm có trang web, bao gồm tên sản phẩm, giá sản phẩm  Trang chi tiết sản phẩm Sau chọn sản phẩm, khách hàng tiến hành chọn vào sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm hiển thị số thông tin sản phẩm tên sản phẩm, tóm tắt nội dung chính, giá, giảm giá, kích cỡ sản phẩm…  Trang gỏ hàng Sau lựa chọn sản phẩm, khách hàng tiến hành tạo giỏ hàng, sản phẩm lựa chọn lưu vào giỏ hàng Giao diện giỏ hàng bao gồm: -Hiển thị thông tin đơn hàng ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, kích cỡ, thành tiền -Có thể xóa sản phẩm khơng ưng ý muốn -Sau hồn tất chọn sản phẩm khách hàng tiến tới toán -Nếu khách hàng chưa muốn tốn quay trở lại tiếp tục mua hàng 63 Hinh 39 Trang giỏ hàng  Trang toán Giao diện toán bao gồm: -Hiển thị thông tin khách hàng, đơn hàng khách, cho khách tự nhập thông tin khách không muốn dùng tài khoản -Khách chọn phương thức toán thực “Mua Hàng” -Website hiển thị thông báo cho khách biết khách mua hàng thành công -Nếu khách hàng chưa muốn tốn quay trở lại tiếp tục mua hàng  Trang liên hệ Khách hàng thắc mắc, góp ý phản hồi bất cập gửi cho Admin Và Admin trả lời hay giải đáp nhứng thắc mắc khách thông qua Email gọi điện trực số điện thoại mà khách gửi đến  Trang tin tức Khách hàng theo dõi sản phẩm nhập shop hay event khuyến mại tri ân khách hàng thân thiết, Event nho nhỏ từ cửa hàng 64 b Các chức Admin  Trang quản lý sản phẩm -Giao diện trang quản lý sản phẩm hiển thị danh sách sản phẩm bánh - Sản phẩm nội thất hiển thị cũ - Các thao tác, sửa, xóa bên cạnh sản phẩm, thêm sản phẩm chức hiển thị, tìm kiếm Hinh 40 Trang quản lý sản phẩm  Trang quản lý danh mục sản phẩm -Giao diện trang quản lý danh mục sản phẩm hiển thị danh mục sản phẩm -Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm 65 Hinh 41 Trang quản lý danh mục sản phẩm  Trang quản lý khách hàng -Hiển thị danh sách khách hàng -Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm khách hàng Hinh 42 Trang quản lý khách hàng  Trang quản lý đơn hàng - Quản lý đơn hàng nơi hiển thị đơn hàng sau khách đặt hàng, đơn hàng chờ quản trị viên kiểm duyệt, đơn hàng kiểm duyệt sau hoàn tất trình mua bán với khách hàng - Trang quản lý đơn hàng có chức kiểm duyệt, xem thơng tin đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng xóa đơn hàng 66 Hinh 43 Trang quản lý đơn hàng  Trang quản lý chi tiết hóa đơn Hinh 44 Trang quản lý chi tiết đơn hàng  Trang quản lý slider -Hiển thị danh sách slide -Thêm, sửa, xóa slide 67 Hinh 45 Trang quản lý slide KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết đạt Trong suốt trình thực đề tài thực tập, em tìm hiểu nắm rõ khái niệm mơ hình MVC ngơn ngữ lập trình PHP Cùng với em đạt kết sau: - Tìm hiểu sở liệu - Hiểu biết yêu cầu nghiệp vụ xây dựng dự án thực tế - Áp dụng ngôn ngữ lập trình PHP vào xây dựng ứng dụng Web - Xây dựng website bán sản phẩm có giao diện thân thiện với nhiều chức như: Xây dựng chức hiển thị sản phẩm nhất, sản phẩm giảm giá… Xây dựng chức thêm, sửa, xóa vào mục tên sản phẩm, số lượng, danh mục, … Xây dựng chức tìm kiếm sản phẩm, theo tên Xây dựng chức tạo giỏ hàng Xây dựng chức tốn Xây dựng chức in hóa đơn Những hạn chế - Chưa có quản lý nhân viên cụ thể - Sản phẩm cần nâng cấp thêm để đáp ứng yêu cầu thực tế, tiện lợi cho người sử dụng Hướng phát triển - Khắc phục hạn chế nêu cải tiến hệ thống cho phù hợp với thị trường - Nghiên cứu kỹ nghiệp vụ quản lý thị trường thực tiễn để hoàn thiện hệ thống cách tốt nhất, phục vụ tốt nghiệp vụ quản lý nhu cầu thực tiễn để triển khai hệ thống thị trường 68 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục sách tham khảo: [1] Tài liệu học lập trình PHP Module TTTH Đại Học KHTN [2] Ebook Tồn Bộ Giáo Trình Và Bài Tập Thực Hành PHP & MYSQL Từ Căn Bản đến nâng cao Danh mục website tham khảo: [1].https://online.khoapham.vn/php/121-lap-trinh-php khoa-hoc-lap-trinhlaravel-framework-tai-khoaphamvn.html [2].https://tiennava.com/navicat-premium-12-full-key-huong-dan-crack-chitiet.html [3].https://www.tutsmake.com/laravel-5-8-new-login-register-system/? fbclid=IwAR1witWe5RYKMxptbvToBXEVZGTiWCX3h5xVW2tKYJuMV 06yQGxSYE9mxFw ... HTML, CSS, laravel framwork & Navicat - Xây dựng chức hiển thị loai bánh - Xây dựng chức thêm, sửa, xóa vào mục sản phẩm, loại sản phẩm… - Xây dựng chức quản lý người dùng, admin - Xây dựng chức... phẩm - Xây dựng chức tạo giỏ hàng 3 Mục tiêu nội dung đồ án - Mục tiêu chung: Nghiên cứu phát triển Website mã nguồn mở Famwork Laravel - Mục tiêu cụ thể: Xây dựng Website bán bánh Framework Laravel. .. HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÔ THỊ NAM XÂY DỰNG WEBSITE BÁN BÁNH NGỌT SỬ DỤNG LARAVEL FRAMEWORK Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : D480201 NGƯỜI HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG WEBSITE bán BÁNH NGỌT sử DỤNG LARAVEL FRAMEWORK ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm