0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

12 737 2
  • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:20

SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Theo quan điểm hiện đại Marketing được định nghĩa như sau: “Marketing là quá trình xúc tiến với thị trường nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người; hoặc Marketing là một dạng hoạt động của con người (bao gồm cả tổ chức) nhằm thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.” Nhìn vào định nghĩa trên ta thể dễ dàng thấy được cốt lõi của vấn đề là hoạt động trao đổi, mà để cho hoạt động trao đổi hàng hóa được diễn ra thuận lợi thì vai trò của hệ thống phân phối sản phẩm là vô cùng quan trọng. Dưới đây chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kênh phân phối sản phẩm. 1.1. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm: 1.1.1. Bản chất và mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất: 1.1.1.1. Bản chất của phân phối hàng hóa vật chất: Phân phối vật chất là hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc lưu kho và vận tải hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng ở thị trường mục tiêu nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và thu được lợi nhuận cao nhất. Phân phối vật chất đem lại lợi ích về thời gian và địa điểm đồng thời làm cho việc chuyển quyền sở hữu thể thực hiện. Các quyết định về phân phối vật chất luôn luôn đảm bảo rằng hệ thống phân phối vật chất phải đem lại lợi ích và đáp ứng nhu cầu khách hàng đối với mức dịch vụ và chi phí thích hợp. Chi phí phân phối vật chất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí phân phối và tổng doanh số của doanh nghiệp, vì vậy nhà quản marketing rất quan tâm đến tổng chi phí phân phối để cố gắng tìm ra những khoản tiết kiệm. Những chi phí phân phối vật chất chủ yếu bao gồm các chi phí về vận tải, lưu kho, bảo quản hàng dự trữ, bốc xếp giao nhận và đóng gói hàng hóa, những chi phí hành chính và chi phí xử đơn đặt hàng. Phân phối vật chất là công cụ tiềm năng để tạo ra nhu cầu, nhờ hệ thống phân phối vật chất tốt thể giảm chi phí và qua đó giảm giá bán để thu hút thêm được khách hàng. Ngược lại doanh nghiệp sẽ mất khách hàng nếu không đảm bảo cung ứng đúng thời hạn. Các doanh nghiệp cần khai thác hết tiềm lực và phối hợp các quyết định về mức lưu kho, cách thức vận tải, địa điểm nhà máy, kho bãi và cửa hàng để giảm chi phí phân phối. 1.1.1.2. Mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất: Mục tiêu phân phối vật chất của các công ty thường là cung cấp đúng mặt hàng đúng số lượng và chất lượng vào đúng nơi, đúng thời điểm với chi phí tối thiểu. Tuy nhiên không thể đồng thời đạt được tất cả các mục tiêu này vì không một hệ thống phân phối vật chất nào thể đồng thời tăng tối đa sự phục vụ khách hàng và giảm tối thiểu chi phí phân phối. Phục vụ khách hàng tối đa nghĩa là lưu kho lớn hơn, nhiều kho bãi hơn và phải vận chuyển nhanh hơn,.v.v Tất cả những điều đó đều sẽ làm tăng chi phí. Còn mức chi phí tối thiểu nghĩa là vận tải rẻ tiền, tốn ít kho và ít bãi sẽ không mức dịch vụ khách hàng tốt. Như vậy, giữa mức độ dịch vụ và chi phí phân phối vật chất quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Thông thường mức độ dịch vụ được xác định dựa trên nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và mức dung cấp dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. Khách hàng thường yêu cầu cung ứng hàng hóa kịp thời khi yêu cầu đột xuất đều được đáp ứng, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển và dễ dàng đổi lại hàng không đúng yêu cầu, sẵn sàng duy trì khối lượng hàng dự trữ cho khách hàng. Hơn nữa khi soạn thảo các tiêu chuẩn phục vụ của mình doanh nghiệp phải tham khảo các tiêu chuẩn của đối thủ cạnh tranh. Mức độ dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp thể ngang bằng, cao hơn hoặc thấp hơn các đối thủ cạnh tranh là tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Cách tiếp cận đặt mục tiêu chi phí thấp nhất thể không phải là tốt nhất nếu khách hàng không thỏa mãn, mức dịch vụ cao hơn thể tạo ra chiến lược tốt hơn. Như vậy các mục tiêu phân phối thay đổi rất lớn giữa các doanh nghiệp, giữa các sản phẩm và giữa các hoàn cảnh thị trường cụ thể khác nhau, các mục tiêu này thể được các doanh nghiệp lượng hóa ở những mức độ nhất định. 1.1.2. Định nghĩa về kênh phân phối và các trung gian thương mại- thành viên kênh: Theo quan điểm tổng quát, kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và các cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau, tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ người sản xuất tới người tiêu dùng. Nói cách khác, đây là một nhóm các tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn sàng để người tiêu dùng hoặc người sử dụng công nghiệp thể mua và sử dụng. Các kênh phân phối tạo nên dòng chảy hàng hóa từ người sản xuất qua hoặc không qua các trung gian tới người tiêu dùng cuối cùng. Tất cả những người tham gia vào kênh phân phối được gọi là các thành viên của kênh. Các trung gian thương mại nằm giữa người sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng là thành viên quan trọng trong nhiều kênh phân phối. nhiều loại trung gian thương mại tham gia vào kênh phân phối và thực hiện các chức năng khác nhau. Dưới đây là một số loại trung gian thương mại chủ yếu thường gặp: Nhà bán buôn là những trung gian bán hàng hóa và dịch vụ cho các trung gian khác, cho các nhà bán lẻ hoặc những nhà sử dụng công nghiệp. Nhà bán lẻ là những người trung gian bán hàng hóa và dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Đại và môi giới là những nhà trung gian quyền hành động hợp pháp thay mặt cho nhà sản xuất. Nhà phân phối dùng để chỉ những trung gian thực hiện các chức năng phân phối trên thị trường công nghiệp, đôi khi người ta cũng dùng để chỉ nhà bán buôn. Một số trung gian thương mại mua hàng hóa từ người bán dự trữ chúng và bán lại cho người mua. Những trung gian khác như đại và môi giới đại diện cho người bán nhưng không sở hữu sản phẩm mà vai trò của họ là đưa người mua và người bán lại với nhau. Tầm quan trọng của các trung gian thể hiện rõ khi người ta xem xét các chức năng của họ và những lợi ích họ tạo ra cho người mua cuối cùng. 1.2. Các loại hình kênh phân phối: bốn loại kênh phân phối trong marketing như sau: • Kênh trực tiếp là kênh không trung gian, nhà sản xuất bán hàng thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng, ba cách bán hàng trực tiếp là: bán đến từng nhà, bán tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm và bán theo đơn hoặc điện thoại đặt hàng. Nhiều sản phẩm dịch vụ hiện được phân phối theo cách này, do không trung gian nên người sản xuất phải thực hiện tất cả các chức năng của kênh. Ngày nay càng nhiều công ty chọn cách sử dụng Marketing trực tiếp để khai thác người mua vì merketing trực tiếp cho phép người tiêu dùng mua sản phẩm nhờ phương tiện thông tin quảng cáo mà không cần gặp trực tiếp người bán. Ba hình thức kênh còn lại là những kênh gián tiếp bởi vì các trung gian nằm giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng đồng thời thực hiện nhiều chức năng của kênh. • Kênh một cấp chỉ một trung gian bán hàng, trong thị trường hàng tiêu dùng thì đó là người bán lẻ còn trong thị trường hàng công nghiệp đó là người môi giới hay đại diện bán hàng. Kênh một cấp thường được sử dụng khi nhà bán lẻ quy mô lớn thể mua khối lượng lớn từ nhà sản xuất hoặc khi chi phí lưu kho bãi quá đắt nếu phải sử dụng nhà bán buôn. • Kênh hai cấp là hai cấp trung gian marketing. Trong thị trường hàng tiêu dùng thì đó thường là các nhà bán buôn và bán lẻ. Trong thị trường kĩ nghệ thì đó là bộ phận phân phối của công ty và các nhà bán buôn. Kênh hai cấp thường được sử dụng phổ biến cho các loại hàng hóa giá trị đơn vị thấp, chi phí thấp được mua thường xuyên bởi người tiêu dùng như: bánh kẹo, thuốc lá, tạp chí… • Kênh ba cấp là ba cấp trung gian phân phối, được sử dụng nhiều khi nhiều nhà sản xuất nhỏ và nhiều nhà bán lẻ nhỏ, một đại được sử dụng để giúp phối hợp cung cấp sản phẩm với khối lượng lớn. Ví dụ như trong ngành nước ngọt, rượu bia thể thêm tổng đại hay đại bán buôn-người bán buôn và người bán lẻ. Ngoài ra còn những kênh phân phối nhiều cấp hơn, theo quan điểm của nhà sản xuất thì kênh càng nhiều cấp thì càng ít khả năng kiểm soát nó. Ta thể thấy là cấu trúc của kênh phân phối được xác định thông qua chiều dài và bề rộng của hệ thống kênh phân phối. ĐỒ CÁC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Đại Nhà B.buôn Nhà bán lẻ Nhà B.buôn Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ Kênh trực tiếp Kênh 1 cấp Kênh 2 cấp Kênh 3 cấp Chiều dài của kênh phân phối trước hết được xác định bằng số cấp độ trung gian mặt trong kênh, một kênh phân phối được gọi là kênh dài nếu như nhiều cấp độ trung gian trong kênh. Còn để đạt được sự bao phủ thị trường tốt nhất, đó là bề rộng của kênh phân phốidoanh nghiệp phải quyết định số lượng các trung gian ở mỗi cấp độ phân phối. Doanh nghiệp phải lựa chọn giữa nhiều phương thức phân phối khác nhau mà mỗi phương thức số lượng trung gian thương mại khác nhau. 3 phương thức phân phốiphân phối rộng rãi, phân phối chọn lọc và phân phối duy nhất (độc quyền). Phân phối rộng rãi nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua nhiều trung gian thương mại ở mỗi cấp độ phân phối. Trong trường hợp này doanh nghiệp cố gắng đưa sản phẩm và dịch vụ của nó tới càng nhiều người bán lẻ càng tốt. Phân phối duy nhất (độc quyền) là phương thức ngược lại với phân phối rộng rãi, trên mỗi khu vực thị trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung gian thương mại duy nhất, việc này thường đi đôi với bán hàng độc quyền, nghĩa là người sản xuất yêu cầu các nhà bán buôn của mình không bán các mặt hàng cạnh tranh. Phân Người TDNgười TD Người TD Người TD phối chọn lọc nằm giữa phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua một số trung gian thương mại được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. Đây là hình thức phân phối phổ biến nhất và thường dùng cho các loại hàng mua suy nghĩ và cho các doanh nghiệp đang tìm cách thu hút các trung gian thương mại. Nhà sản xuất thể tập trung nỗ lực, mở quan hệ làm ăn tốt đẹp với các trung gian chọn lọc nếu đạt được quy mô thị trường thích hợp và tiết kiệm chi phí phân phối. 1.3. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối: 1.3.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của kênh: Các kênh phân phối không chỉ là sự tập hợp thụ động các tổ chức liên quan với nhau trong phân phối lưu thông sản phẩm và dịch vụ mà chúng còn là những hệ thống hoạt động phức tạp, trong đó những con người và công ty tương tác lẫn nhau để đạt những mục tiêu riêng của mình. Một số hệ thống kênh chỉ những tương tác không chính thức giữa các công ty kết nối lỏng lẻo, một số hệ thống khác lại những tương tác chính thức và sự kết nối chặt chẽ cao độ. Các hệ thống kênh cũng không đứng yên, những tổ chức trung gian mới xuất hiện và những hệ thống kênh mới hình thành, ở đây chỉ xem xét các động lực cho hoạt động của kênh và cách thức mà các thành viên kênh tổ chức để hoàn thành công việc. Một kênh phân phối là sự liên kết các doanh nghiệp sản xuất và thương mại khác nhau vì lợi ích chung. Mỗi thành viên kênh đều dựa vào các thành viên khác của kênh và thành công của họ gắn liền với thành công của các thành viên kênh khác. Mỗi thành viên kênh giữ một vai trò riêng và chuyên thực hiện một hoặc một số chức năng, kênh sẽ hiệu quả nhất khi từng thành viên được giao những nhiệm vụ họ thể làm tốt. Một cách tưởng, bởi sự thành công của cả kênh tùy thuộc vào thành công của từng thành viên kênh nên mọi thành viên trong kênh đều phải hiểu và chấp nhận phần việc riêng của mình, phối hợp mục tiêu hoạt động của mình với mục tiêu hoạt động của các thành viên khác và phối hợp để hoàn thành mục tiêu của cả kênh. Các nhà sản xuất, bán buôn bán lẻ phải bổ sung hoạt động cho nhau và phối hợp để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với khi hoạt động một mình. Mỗi thành viên phải xem xét hoạt động của mình tác động thế nào đến sự vận hành của cả kênh. Bằng sự hợp tác họ mới thể thực hiện cung ứng và thỏa mãn thị trường mục tiêu tốt hơn. 1.3.2. Kênh phân phối truyền thống: Ở những kênh phân phối truyền thống được mô tả như một tập hợp ngẫu nhiên các sở độc lập về chủ quyền quản và mỗi sở ít quan tâm tới hoạt động của cả kênh. Đó là một mạng lưới rời rạc kết nối lỏng lẻo các nhà sản xuất, bán buôn và bán lẻ do buôn bán trực tiếp với nhau, tích cực thương lượng về các điều khoản mua bán và hoạt động độc lập. Các thành viên trong kênh truyền thống hoạt động vì mục tiêu riêng của họ chứ không phải vì mục tiêu chung của cả kênh, vì vậy những kênh này thiếu sự lãnh đạo tập trung, hoạt động kém hiệu quả và nhiều xung đột tai hại. Trên thực tế các thành viên trong kênh phân phối truyền thống thường quan tâm nhiều đến những mục tiêu ngắn hạn và những giao dịch với các thành viên kế cận trong kênh, việc hợp tác để đạt những mục tiêu chung của kênh đôi khi nghĩa là từ bỏ những mục tiêu riêng. Do vậy tuy các thành viên phụ thuộc lẫn nhau nhưng họ vẫn thường hoạt động độc lập vì những lợi ích ngắn hạn tốt nhất của họ và họ thường không đồng ý về vai trò mỗi thành viên phải làm và lợi ích tương ứng. Những bất đồng về vai trò và mục tiêu như vậy sinh ra những xung đột trong kênh. Xung đột chiều ngang là những xung đột giữa các trung gian ở cùng mức độ phân phối trong kênh. Xung đột chiều dọc xảy ra giữa các thành viên ở các mức độ phân phối khác nhau trong kênh. Các xung đột kênh thể dẫn tới làm giảm hiệu quả của kênh thậm chí phá vỡ kênh nhưng cũng nhiều trường hợp xung đột làm tăng hiệu quả hơn do các thành viên tìm ra phương cách phân phối tốt hơn để giải quyết các xung đột. Để kênh hoạt động tốt cần phải phân định rõ vai trò của từng thành viên và giải quyết xung đột. Muốn vậy cần sự điều hành lãnh đạo tốt nghĩa là phải một thành viên hoặc bộ máy quyền lực phân chia hợp nhiệm vụ phân phối trong kênh và giải quyết xung đột. Nhiều doanh nghiệp đã phát hiện các kênh mới để thực hiện các chức năng của kênh hiệu quả hơn và đạt các thành công lớn hơn. Đó là hệ thống kênh marketing chiều dọc đối chọi với các kênh phân phối truyền thống. 1.4. Vai trò và chức năng của các thành viên kênh phân phối: 1.4.1. Vai trò của thành viên kênh phân phối: Các nhà sản xuất sử dụng các trung gian thương mại trong kênh phân phối vì họ nhận thấy các trung gian bán hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn do tối thiểu hóa số lần tiếp xúc bán cần thiết để thỏa mãn thị trường mục tiêu. Nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, việc chuyên môn hóa và quy mô hoạt động mà những người trung gian sẽ đem lại cho nhà sản xuất nhiều lợi ích hơn so với khi họ tự làm lấy. Vai trò chính của các trung gian thương mại là kết nối cung và cầu một cách trật tự, phù hợp và hiệu quả. Trong một số trường hợp các nhà sản xuất thể phân phối trực tiếp nhưng phần lớn các sản phẩm vẫn cần phải phân phối qua nhiều trung gian thương mại theo nguyên tắc chuyên môn hóa và phân công lao động xã hội. Kênh phân phối là con đường mà hàng hóa được lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Nhờ mạng lưới kênh phân phối mà đã khắc phục được những khác biệt về thời gian, về địa điểm và quyền sở hữu giữa người sản xuất với những người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Rõ ràng vai trò của các trung gian thương mại là vô cùng lớn, nó thúc đẩy nhanh hơn quá trình lưu thông và tiết kiệm khá nhiều chi phí. đồ dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn: ĐỒ: TRUNG GIAN LÀM TĂNG HIỆU QUẢ TIẾP XÚC Nhà SX Nhà SX Nhà SX K.Hàng K.Hàng K.Hàng Nhà SX K.Hàng Nhà SX K.Hàng Trung gian Nhà SX K.Hàng Nhìn vào đồ trên ta thấy khi không trung gian thì số lần tiếp xúc giữa nhà sản xuất và khách hàng là 9 lần, nhưng khi xuất hiện trung gian thì số lần tiếp xúc giữa nhà sản xuất và khách hàng là 6 lần. Rõ ràng là điều đó cho thấy khi trung gian thì thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí hơn so với khi không trung gian, đồng thời làm tăng hiệu quả tiếp xúc hơn. [...]...1.4.2 Chức năng của các thành viên kênh phân phối: Các trung gian thương mại khác nhau thực hiện các chức năng marketing khác nhau với những mức độ khác nhau Ở đây các chức năng này là hoàn toàn khách quan, cần phải người thực hiện quản trong quá trình phân phối sản phẩm dù là nhà sản xuất hay các trung gian Nói cách khác câu hỏi về quản phân phối ở đây không phải là thực hiện các chức... phối  Xúc tiến khuyếch trương cho những sản phẩm của họ: Soạn thảo và truyền bá những thông tin về hàng hóa  Thương lượng: Thỏa thuận phân chia trách nhiệm và quyền lợi trong kênh, thỏa thuận với nhau về giá cả và những điều kiện phân phối khác  Phân phối vật chất: Vận chuyển, dự trữ và bảo quản hàng hóa  Thiết lập các mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với những khách hàng tiềm năng  Hoàn... nghĩa là thực hiện một phần công việc của nhà sản xuất  Tài trợ: chế tài chính trợ giúp cho các thành viên kênh trong thanh toán  San sẻ rủi ro: Những rủi ro liên quan đến quá trình phân phối Vấn đề đặt ra là phải phân chia hợp các chức năng này giữa các thành viên kênh Nguyên tắc để phân chia các chức năng là chuyên môn hóa và phân công lao động Nếu nhà sản xuất thực hiện các chức năng này thì... đàm phán về các chức năng cụ thể mà họ sẽ thực hiện, đôi khi xung đột xảy ra phá vỡ quan hệ giữa các thành viên kênh Tất nhiên người sản xuất thể loại bỏ một trung gian thương mại nhưng không thể loại bỏ các chức năng mà nó thực hiện Như vậy tất cả các thành viên kênh phải thực hiện những chức năng chủ yếu sau:  Nghiên cứu thị trường: Nhằm thu thập thông tin cần thiết để lập chiến lược phân phối  . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Theo quan điểm hiện đại Marketing được. được tầm quan trọng của hệ thống kênh phân phối sản phẩm. 1.1. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm: 1.1.1. Bản chất và mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất:
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,

Từ khóa liên quan