0

Hệ thống các bài khóc than trong nghi lễ tang ma của người tày ở huyện tràng định, tỉnh lạng sơn

166 1,141 2
  • Hệ thống các bài khóc than trong nghi lễ tang ma của người tày ở huyện tràng định, tỉnh lạng sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 01:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– HỨA THỊ LIỄU HỆ THỐNG CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– HỨA THỊ LIỄU HỆ THỐNG CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN Ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8220121 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS TS DƯƠNG THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cửu cùa tơi Các số liệụ, kết luận văn trung thực, chưa cơng bố trình khác Thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thiện luận văn cảm ơn Thái Nguyên, ngày 26 tháng năm 2020 Tác giả luận văn Hứa Thị Liễu i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam với đề tài: “Hệ thống khóc than tang ma người Tày huyện Tràng Đỉnh, tỉnh Lạng Sơn” nhận giúp đỡ quý báu, hiệu nhiều quan, tập thể cá nhân Đặc biệt, để hoàn thành tốt luận văn thường xuyên nhận khích lệ, động viên, bảo, hướng dẫn tận tình người hướng dẫn PGS.TS Dương Thu Hằng Nhân dịp này, cho phép gửi tới thầy giáo lịng biết ơn sâu sắc Nhân dịp hồn thành luận văn, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường THPT Tràng Định; Tổ Ngữ Văn trường THPT Tràng Định - nơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi để học tập chương trình thạc sĩ khóa 2018 - 2020, giúp đỡ thủ tục cần thiết trình học tập bảo vệ luận văn Cảm ơn tất bạn bè, người thân động viên, khuyến khích tơi vượt qua khó khăn trình học tập nghiên cứu Do thời gian có hạn với lực cịn nhiều hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 26 tháng năm 2020 Tác giả luận văn Hứa Thị Liễu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii MỞ ĐẦU vi Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn 10 NỘI DUNG 11 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11 1.1 Một số đặc điểm tự nhiên, đời sống văn hóa xã hội huyện Tràng Định 11 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 11 1.1.2 Một số đặc điểm đời sống văn hoá xã hội 13 1.2 Nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 18 1.2.1 Một số khái niệm thuật ngữ 18 1.2.2 Đặc điểm nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 20 1.3 Khái quát chung hệ thống khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 23 1.3.1 Thực trạng mai khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 23 1.3.2 Văn khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 27 Tiểu kết chương 29 Chương 2: CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 31 2.1 Văn hóa tâm linh người Tày khóc than 31 2.1.1 Quan niệm cõi sống, cõi chết 31 2.1.2 Quan niệm chết 35 2.2 Văn hóa ứng xử với người chết thành viên gia đình 38 2.2.1 Tình cảm thủy chung sâu nặng vợ chồng 38 2.2.2 Tình cảm, lịng biết ơn trai, dâu với cha mẹ 43 2.2.3 Tình cảm, biết ơn rể cha mẹ vợ 45 2.2.4 Tình cảm, biết ơn gái dành cho cha mẹ 48 2.2.5 Ngợi ca tình cảm gắn bó, khăng khít hai bên thơng gia 55 2.3 Văn hóa ứng xử với cộng đồng người Tày qua khóc than tang ma 59 2.3.1 Ứng xử với thầy cúng 59 2.3.2 Ứng xử với bạn bè, hàng xóm láng giềng 61 Tiểu kết chương 65 Chương 3: CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 66 3.1 Kết cấu 66 3.1.1 Mở - kết lời than khóc 66 3.1.2 Kết cấu trùng điệp 70 3.2 Hệ thống từ vựng đặc trưng 77 3.2.1 Các từ ngữ quan hệ gia đình 77 3.2.2 Các từ, ngữ chết khóc than 79 3.2.3 Các từ ngữ thời gian, không gian 80 3.3 Giọng điệu 84 3.3.1 Giọng điệu xót xa, ngậm ngùi 84 3.3.2 Giọng điệu ân cần, yêu thương 87 Tiểu kết chương 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Stt Tên bảng Trang Bảng 3.1 Thống kê cách Mở - kết hệ thống khóc 75 than nghi lễ tang ma Bảng 3.2.1 Các từ ngữ quan hệ gia đình 87 Bảng 3.2.2 Các từ ngữ chết khóc than 88 Bảng 3.2.3a Các từ ngữ thời gian khóc than 90 Bảng 3.2.3b Các từ ngữ không gian khóc than 92 Bảng 3.3 Những từ ngữ, hình ảnh có giá trị biểu cảm mạnh 96 Bảng 3.3.2 Hệ thống thán từ khóc than vi 97 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo tổng điều tra dân số năm 2009, người Tày Việt Nam có 1.626.392 người Trong đó, người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 26.257 người chiếm 44,9% tổng số dân toàn huyện Nhiều liệu lịch sử cho thấy, người Tày cư trú sinh sống từ lâu đời Với dân số đông, trải qua thời gian giao lưu cộng cư, văn hóa người Tày có sức ảnh hưởng lớn tộc người khác huyện Kinh, Nùng, Dao nơi Là dân tộc chỗ, người Tày huyện Tràng Định có nhiều nét sắc thái văn hóa văn hóa vật thể phi vật thể độc đáo, riêng biệt Tang ma người Tày biểu sâu sắc đạo hiếu, đạo nghĩa người sống dành cho người chết, người sống với người sống Thông qua tang ma, quy tắc ứng xử gia đình, cộng đồng biểu rõ nét, chi phối đời sống xã hội tộc người Tày cách lâu dài, bền bỉ, tạo nên sức cố kết bền chặt cộng đồng Bên cạnh yếu tố tâm linh, tín ngưỡng tơn giáo, tang ma người Tày huyện Tràng Định - Lạng Sơn, nơi tập trung đậm nét nghệ thuật nguyên hợp với tham gia nhiều thành tố nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn với hình thức ca nhạc, múa; nghệ thuật trang trí qua tranh thờ, câu đối, đại tự thầy cúng treo dàn cúng, loại đồ mã với gam màu rực rỡ,…Trong đó, văn cúng thầy Tào, khóc than người thân gia đình phần nghi lễ quan trọng khơng thể thiếu Các khóc than tế tang ma từ lâu ăn sâu vào tiềm thức người dân tộc Tày huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn Đó vừa hình thức sinh hoạt nghi lễ vừa mang nét văn hóa tâm linh, vừa có ý nghĩa ngợi ca giáo huấn cháu hệ biết giữ đạo hiếu làm người, văn hóa ứng xử gia đình, làng có người Tất điều có giá trị quan trọng cần thiết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu Luận văn sản phẩm đề tài nhà nước mã số: ĐTĐLXH-01/18 Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009 (tr 134) Thống kê UBND huyện Tràng Định năm 2012 Đo lịng tế đạ Mn phần tế đạ Nghịa đạo ta nài Nghĩa đạo thơng gia Phì lùng noọng ao Anh trai em trai Là lạ la Là lạ la Vong hồn tỏn au Vong hồn hưởng lấy Chấp thụ đo lòng Chấp thụ thứ P ng p ng khơ Bánh bánh khơ Trà lam cố khảo Trà lam cỗ khảo Ta nài pía đạo Thơng gia trả đạo slíp mự ơn tình Mười ngày ơn tình Bâm p ng thẳm pận Cỗ bánh sắm thành Lai ăn lác phia Những đồ vật lạ Bàn hương thờ cuông Hương án thời Lệ xướng cúc cung Lễ báo cúc cung Lài cốc quý lạy Trưởng nam quỳ lạy Cơ tai liền hảy Và liền khóc Làu lỵ bưởng lăng Con đằng sau Chứ nghịa nằng cần Nhớ nghĩa người Lượng vất vả Mọi việc vất vả Vái lăng mừa chàu Quay lưng chầu Chàu pụt thiên an chầu bụt thiên an Chúc hẳư thông gia Chúc cho thông gia Dú lạng vạn đại Ở sau vạn đại Phúc pân đơng hải Phúc Đơng hải Dú lại bình n Ở lại bình yên Thọ tàng đắc hiếu Đức thọ đắc hiếu Hồi hồi (là dớ) hồi hồi Hới (là dớ) hời hời… PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG CỘNG ĐỒNG 3a Danh sách nghệ nhân khóc than địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn – Những người Stt Họ tên Bế Thị Thủy Hà Thị Vân Lương Thị Yêm Hoàng Thị Hạnh Vy Thị Nhân Đinh Thị Hồng Độ tuổi 1940 1941 1946 1952 1955 1958 Địa Chỉ Tân Tiến Đại Đồng Chi Lăng Hùng Sơn Tri Phương Kháng Chiến – – – – – – Tràng Định Tràng Định Tràng Định Tràng Định Tràng Định Tràng Định b Bảng khảo sát thực trạng hiểu biết khả thực hành khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Stt Địa Tuổi Họ tên người hỏi Trần Thị Hiền Đại Đồng- Tràng Định 72 Vi Thị Thắm Đề Thám – Tràng Định 65 63 Hoàng Thị Đại Đồng- Tràng Định Nguyên Hoàng Thị Thúy Chi Lăng – Tràng Định Đường Kim Thoa Tân Tiến – Tràng Định 55 Đinh Thị Hà 52 Triệu Thị Dung Tri Phương – Tràng Định Đại Đồng- Tràng Định 62 47 Hiểu biết khả thực hành Nghe hiểu; thực hành số khóc đáp lễ bạn bè , hàng xóm đến viếng ngắn, đơn giản Nghe hiểu; cịn thực hành khóc mời cơm, gọi mẹ dậy, khóc mẹ sáng đưa tang Nghe hiểu khơng có khả thực hành Nghe hiểu khơng có khả thực hành Nghe hiểu khơng có khả thực hành Nghe hiểu khơng có khả thực hành Chỉ nghe hiểu câu khóc đơn giản, khơng có khả thực hành Đồn Qun Nguyễn Thêm Minh Chi Lăng – Tràng Định Thị Hùng Sơn - Tràng Định 10 Hoàng Thị Vân 11 Hoàng Lành 45 42 Chi Lăng – Tràng Định 38 Ngọc Đại Đồng - Tràng Định 33 12 Hoàng Thị Trà Hùng Sơn - Tràng Định 30 13 Chu Thị Lan Anh Đại Đồng - Tràng Định 28 14 Vi Thị Nhâm Chi Lăng – Tràng Định 25 15 Lộc Thanh Hằng Tân Tiến – Tràng Định 23 16 Trần Thị Hạnh Tri Phương – Tràng Định 20 17 Chu Họa My Chí Minh – Tràng Định 18 18 Bàn Thị Dung Tân Tiến – Tràng Định 18 19 Triệu Thị Bông Tri Phương – Tràng Định 17 20 Lý Hồng Nhung Chi Lăng – Tràng Định 17 Chỉ nghe hiểu câu khóc đơn giản, khơng có khả thực hành Chỉ nghe hiểu câu khóc đơn giản, khơng có khả thực hành Chỉ nghe hiểu câu khóc đơn giản, khơng có khả thực hành Chỉ nghe hiểu câu khóc đơn giản, khơng có khả thực hành Đã nghe, không hiểu nội dung Đã nghe, không hiểu nội dung Đã nghe, không hiểu nội dung Đã nghe, không hiểu nội dung Đã nghe, không hiểu nội dung Chưa nghe qua, đến hệ thống khóc than tang ma Chưa nghe qua, đến hệ thống khóc than tang ma Chưa nghe qua, khơng biết đến hệ thống khóc than tang ma Chưa nghe qua, đến hệ thống khóc than tang ma PHỤ LỤC Bảng khảo sát hệ thống khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn STT Tên khóc than Khóc than lễ nhập Lượt lời 02 quan (hảy lượm hòm) Nghi lễ gắn liền Lễ nhập quan (lượm hòm): Phải sau nhập quan, cháu phép khóc than người Tày quan niệm khóc trước chẳng may nước mắt có rơi phải thi hài người khơng mát m , khơng thể siêu Vậy nên tiếng khóc than lúc bi thương, ốn, thống thiết Khóc than nghi lễ 03 Lễ mời cơm người chết (chậư pjầu dâng cơm cho người chết ngài): nghi lễ thực hàng (hảy chậư pjầu ngài) ngày, suốt trình diễn tang lễ vào buổi sáng, trưa, chiều Khóc than lễ xem 02 Lễ chọn phần đất đặt mộ (ngòi đất đặt phần mộ ( ngịi phằn): Nghi lễ diễn khu phằn ) mộ gia đình ( phần đất gia đình định đặt phần mộ ) Tại Thầy Tào với trai trưởng, gái số người thân cận làm thủ tục để chọn vị trí đặt phần mộ phù hợp Khóc than lễ dâng 02 Lễ dâng hoa đèn gia đình (hất hoa đèn gia đình ( hất tâng): Lễ dâng hoa đèn tiến tâng ) hành lần vào buổi tối sau nhập quan Đây lễ dành cho người gia đình dâng hoa đèn cho người chết Người Tày quan niệm có lễ người chết nhìn rõ đường giới bên Khóc than lễ thành 02 phục Lễ thành phục: Lễ thành phục lễ cháu bắt đầu thức chịu tang, diễn vào buổi sáng hôm sau Trước diễn lễ thành phục cháu nhà đeo khăn tang chưa mặc đồ tang, khách chưa đến viếng, có người thân thiết coi anh em nhà Khóc than lễ tế 04 Lễ tế (lễ tể họ): diễn vào buổi chiều, chia làm bốn lượt khác xếp theo thứ tự: lễ tế họ hàng (tể họ), lễ tế gái rể, lễ tế cháu gái cháu rể, lễ tế gia đình Đây xem nghi lễ báo danh cháu hai họ, hoạt động diễn xướng tập thể vô sinh động dẫn dắt thầy Tào Khóc than lễ trao 01 nhà cửa (mại phàng) Lễ trao nhà cửa (mại phàng): thực vào đêm cuối linh cữu lưu giữ nhà Nghi lễ diễn sân Thầy Tào tập hợp loại hoa, vòng hoa, câu đối, nhà táng vào vị trí, bày mâm lễ “slam sleng” bên cạnh Chuẩn bị xong, thầy Tào diễn xướng, đối đáp mua bán, gõ la, vãi gạo, tiền qua nhà táng coi mua lễ vật đầy đủ cho linh hồn người Khóc than nghi lễ 01 chết Nghi lễ Pốc slang: Đây buổi sáng gọi người chết dậy (pốc cuối trước thầy Tào tiến slang/ dục slang) hành nghi lễ xuất tang (đưa ma) Trước đó, gái, dâu cháu gia đình dậy thật sớm, ngồi cạnh quan tài khóc than - khóc gọi mẹ cha dậy “dọn đồ đạc” chuẩn bị lên đường theo ơng bà tổ tiên Khóc than lễ xuất tang (c phi/ xít slang) 02 Nghi lễ xuất tang (c phi/ xít tang): nghi lễ cuối diễn nhà trước đưa linh cữu nơi an nghỉ cuối Nghi lễ thường diễn vào buổi sáng sớm (từ 5h đến 6h) với nhiều thủ tục khác ( cúng cơm, (hất tâng lồ, khay lồ slống khoăn,…) Đây hoạt động diễn xướng sinh động dẫn dắt thầy Tào 10 Các khóc than để cảm 06 Diễn tồn q trình ơn thầy cúng, hàng xóm ngày diễn tang lễ Khi có bạn bè, láng giềng, thơng gia, bạn hàng xóm láng giềng đến viếng bè, hội hiếu đến chia cháu gia đình khóc đáp lễ buồn giúp đỡ gia đình Lời khóc cảm ơn thầy Tào, cảm ơn lúc tang bối rối phe phường (hội hiếu) gia (Tóp slấy Tào, tóp pì chủ cất lên q trình xuất tang noọng, tóp bạn, tóp thơng gia,…) PHỤ LỤC Một số hình ảnh hoạt động điền dã, quan sát tham dự, sưu tầm hệ thống khóc than tang ma người Tày huyện Tràng Định (Ảnh tác giả chụp) Số ghi chép nghệ nhân Nguyễn Thị Thủy ( 1940 ), xã Tân Tiến, huyện Tràng Định Sổ ghi chép nghệ nhân Lương Thị Vân, thôn Nà nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định Phỏng vấn Thầy Tào, thầy Mo Thầy Tào Hoàng Hản Pang, khu II, thị trấn Thất Khê Thầy Mo: Hoàng Văn Dũng Thôn Nà Lầu, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Bộ đạo cụ Thầy Tào Bộ đạo cụ thầy Mo Tác vấn nghệ nhân khóc than Nghệ nhân Vy Thị Nhân (1955) Tác vấn nghệ nhân Sổ ghi chép nghệ nhân (ghi chép theo lời kể mẹ từ năm 17 tuổi) Nghệ nhân hướng dẫn cách đọc, cách dịch PHỤ LỤC Một số hình ảnh đám ma cụ Lương Thị Châu, dân tộc Tày, tháng năm 2004, thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Lễ Khâm liệm Thầy Tào làm lễ Nhập quan Các thành viên hội hiếu làm nhà táng Con cháu chuẩn bị đồ lễ cho lễ tế Họ hàng, cháu ngồi làm lễ sân Con cháu phục tang bên linh cữu Con trai thi lễ Chuẩn bị đưa đám Quan tài khiêng khỏi nhà Quan tài chụp nhà táng buộc ngắn giá Cảnh hạ huyệt Cảnh đưa đám ... quát chung hệ thống khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 23 1.3.1 Thực trạng mai khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 23... thống khóc than tang ma truyền thống người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Phạm vi nghi? ?n cứu: - Tư liệu nghi? ?n cứu hệ thống khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. .. Văn khóc than nghi lễ tang ma người Tày huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 27 Tiểu kết chương 29 Chương 2: CÁC BÀI KHÓC THAN TRONG NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN TRÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống các bài khóc than trong nghi lễ tang ma của người tày ở huyện tràng định, tỉnh lạng sơn ,

Từ khóa liên quan