0

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt

8 46 0
  • Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:24

Học thanh nhạc, ngoài việc tập luyện một số kỹ thuật cơ bản, còn phải học cách xử lý ngôn ngữ sao cho âm thanh lời ca phát ra nghe được rõ ràng và bảo toàn tính thẩm mỹ của ngôn ngữ từng dân tộc. Muốn xử lý ngôn ngữ Việt Nam, trước hết chúng ta phải biết sơ lược về các yếu tố ngữ âm cấu tạo nên từng tiếng, từng chữ (từng âm tiết) của ngôn ngữ Việt Nam. Luyen Thanh Page of BÀI CÁC YẾU TỐ NGỮ ÂM TRONG ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT Như biết, học nhạc, việc tập luyện số kỹ thuật bản, phải học cách xử lý ngôn ngữ cho âm lời ca phát nghe rõ ràng bảo tồn tính thẩm mỹ ngôn ngữ dân tộc Muốn xử lý ngôn ngữ Việt Nam, trước hết phải biết sơ lược yếu tố ngữ âm cấu tạo nên tiếng, chữ (từng âm tiết) ngôn ngữ Việt Nam Tiếng Việt Nam ngôn ngữ đơn vận (đơn âm, đơn lập) lại đa a Đơn vận : Là tiếng, chữ gồm có vần, nên nói rời tiếng, viết rời chữ, vần chữ không dính kết lại với số ngơn ngữ khác Câu thơ lục bát Nguyễn Du : “Trăm năm cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo ghét nhau” (Truyện Kiều) Gồm 14 vần, 14 âm tiết, viết đọc tách bạch nhau, khơng dính kết lại với b Đa : Là nhiều điệu, nhiều dấu giọng Cụ thể có điệu, ghi ký hiệu khác : dấu sắc (Á), dầu huyền (À), dầu hỏi (Ả), dầu ngã (Ã ), dấu nặng (Ạ) (Gọi tắt dấu giọng) Khơng có dấu gọi thanh-điệu “ngang” Mỗi tiếng (mỗi âm tiết) có yếu tố âm đầu, vần điệu Thí dụ chữ TOÀN T âm đầu OAN vần Ø huyền (3 yếu tố thấy rõ, chẳng hạn lối nói lái Việt Nam : Thí dụ : - Bí mật : - Bật mí : đối vần, đổi - Bị : đối - Mất bị : đối âm đầu + đối vần ) Trong yếu tố đó, VẦN lại gồm yếu tố khác : âm đệâm + âm + âm cuối Trong vần OAN, O âm đệm, A âm chính, N âm cuối Vậy âm tiết gồm tất yếu tố : mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of - Âm đầu - Âm đệm - Âm - Âm cuối - Thanh điệu (là yếu tố ảnh hưởng lên tồn âm tiết) Ta có sơ đồ yếu tố âm tiết sau : Âm đầu (1) Thanh điệu (5) Âm đệm Vần Âm Âm cuối (3) (4) (2) Ví trị âm đầu phụ âm đảm nhận, gọi phụ âm đầu a Đặc tính phụ âm tự khơng phát âm lớn được, mà cần kèm theo ngun âm, phát thành tiếng rõ ràng Khi đọc phụ âm, phải vượt qua vật cản tác động mơi lưỡi phối hợp, theo đường miệng Muốn đọc rõ phụ âm phải cấu âm cho cách, cách tạo điểm cản môi hay lưỡi (hình 8, 9, 10) b Các phụ âm đầu Việt Nam gồm : B, C, CH, D, Đ, G (GH), GI, H, (K), KH, L, M, N, NH, NG (NGH), PH, Q (U), R, S, T, TH, TR, V, X Nếu phận loại dựa theo cách cấu âm, ta có loại : * Phụ âm môi : - môi + môi : m - b ; (p) : bình minh - mơi + : v - ph (f) : vi phạm * Phụ âm đầu lưỡi : - đầu lưỡi + : t - th : tinh thần - đầu lưỡi + hàm khít : x : xinh xắn - đầu lưỡi + chân răng-vòm cứng: n - đ - l : đẹp - đầu lưỡi cong + vịm cứng : (l) - r - tr - s : rộn ràng, sáng - đầu lưỡi rung + vòm cứng : r (r rung khác với r mềm hàng trên) : run rẩy, rung rinh - đầu lưỡi bẹt + vòm cứng : d - gi : dòng giống * Phụ âm mặt lưỡi : -mặt lưỡi + vòm miệng : ch - nh : chi nhánh mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of * Phụ âm cuống lưỡi : - cuống lưỡi ngồi + vịm mềm : kh - g (gh) : khiêng gánh · - cuống lưỡi + vòm mềm : ng (ngh) - c (k,q) : ngông cuồng, nguy kịch Phụ âm hầu :- cuống lưỡi thụt phía sau để thu hẹp hầu : h : hầu hạ mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Lưu ý : - âm l cấu âm vị trí Đối với người thường đọc lộn l n, n l nên dùng l cong lưỡi để tập luyện Không nên cong lưỡi quá, không tự nhiên - âm r mềm hàng đọc gần giống chữ j tiếng Pháp Còn r rung thường gặp miền Trung, nên dùng để đọc chữ diễn tả rung động : rung rinh, run rẩy, run run để đọc chữ r tiếng La-tinh Ma-ri-a, Ro-sa c Có số âm tiết khơng có phụ âm đầu ăn, uống, an ủi đa số âm tiết có phụ âm đầu Muốn cho rõ tiếng, cần tập : “bật môi, đánh lưỡi” cho cách Vai trò lưỡi quan trọng nên người ta khuyên nên “đánh lưỡi bảy lần trước nói” Vần lại gồm yếu tố khác : âm đệm + âm + âm cuối a Âm đệm : Được ghi bán âm u o Đây âm làm trịn mơi trước đọc âm chính, làm cho âm tiết có âm sắc trầm tối (gọi bán âm, mặt chữ giống nguyên âm, công dụng lại không giống nguyên âm) - Chính tả ghi u trước nguyên âm vừa hẹp (uê, uơ, uya) - Chính tả ghi o trước nguyên âm rộng (oa, oe) trừ trước phụ âm q lại ghi u (qua, que = koa, koe) - Vì âm đệm âm trịn mơi, nên khơng trước ngun âm trịn mơi o, ơ, u - Khi phát âm, không dừng lâu âm đệm, mà phải chuyển qua âm b Âm : Vị trí âm nguyên âm đảm nhiệm - Nguyên âm : âm tự phát âm mà khơng cần nhờ tới âm khác : từ phổi qua đới mở-đóng tạo cao độ âm thanh, cịn hình thể khoang họng khoang miệng khác nhau, hoạt động lưỡi hàm dưới, tạo nguyên âm khác (hình 11) - Phân loại : có hai loại ngun âm nguyên âm đơn (a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư, e, ê, i/y) nguyên âm phức (ia (iê), ưa (ươ), ua ()) * Dựa vị trí lưỡi, người ta phân : + Nguyên âm hàng trước (lưỡi đưa trước, âm sắc sáng, bổng, môi bẹt) : e, ê, i/y, iê (ia) + Nguyên âm hàng (lưỡi nằm giữa, âm sắc trung hồ, mơi khơng bẹt, khơng trịn) : a (ă), (â), ư, ươ (ua).[1] + Nguyên âm hàng sau (lưỡi rụt sau, âm sắc tối, trầm, mơi trịn) : o, ô, u, uô (ua) * Dựa độ mở miệng, ta có loại : + Nguyên âm rộng : e, a, o (âm lượng lớn) + Nguyên âm vừa : ê, ơ, ô (âm lượng vừa) + Nguyên âm hẹp : i, ư, u (âm lượng nhỏ) + Nguyên âm hẹp mở qua vừa : iê, ươ, uô (âm lượng nhỏ lớn dần đến vừa) Ghi : mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of - ă âm ngắn a - â âm ngắn - o đơi lúc có dạng âm dài : oo, ôô (xoong, bôông) ia, ua, ưa âm phức khơng có âm cuối (Td: chia, chua, chưa ) Ta có bảng tóm kết nguyên âm sau : - Âm với điệu hai yếu tố tối thiểu phải ln ln có mặt âm tiết, khơng khơng có âm tiết : ả, ổ, ố c Âm cuối : Vị trí âm cuối bán âm cuối phụ âm cuối đảm nhận * Bán âm cuối có loại : – Bán âm cuối bẹt miệng (lưỡi đưa trước) ghi i y : + Được ghi y sau nguyên âm ngắn ă, â : ăy, âu (hãy lấy : tả phải ghi “hẵy” ngữ âm) + Được ghi i sau tất nguyên âm lại mà không bẹt miệng (tức bán âm i không sau nguyên âm hàng trước, bẹt miệâng) : ơi, ưi, ươi (ai # ăy) oi, ôi, ui, i – Bán âm cuối trịn mơi (lưỡi rụt vào trong) ghi u o : + Khơng sau ngun âm hàng sau (trịn mơi) + Được ghi u sau âm ngắn : âu, ău (trâu, tàu : tả phải ghi “tằu” ngữ âm) + Được ghi u sau âm vừa âm hẹp : du, ưu, ươu, êu, iu, iêu (yêu) + Được ghi o sau âm rộng a, e = ao, eo (ao # ău) Lưu ý : gặp ay phải phân tích ăy, gặp au phải phân tích ău * Phụ âm cuối gồm âm chia làm cặp sau : – Phụ âm mơi : m - p (đóng tiếng môi) : làm đẹp, rập rạp mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of – Phụ âm đầu lưỡi : n - t (đóng lưỡi lên chân răng) : ban hát, sền sệt – Phụ âm mặt lưỡi : nh - ch (đóng mặt lưỡi lên vịm miệng) : chênh chếch, rách, rình Lưu ý : nh - ch sau nguyên âm hàng trước e - ê - i : enh ech, ênh êch, inh ich Do đó, tả ghi anh, ach, ta phải phân tích enh ech – Phụ âm cuống lưỡi : ng - c (đóng cuống lưỡi lên vịm mềm) : vang, dốc, vằng vặc Lưu ý : ng - c sau nguyên âm hàng sau o - ô - u, khơng phải đóng cuống lưỡi, mà cịn phải đóng mơi (ta phải ộc tiếng làm cho má phồng lên để tạo khoảng vang miệng) Ghi : - Các phụ âm cuối p, t, ch, c với điệu sắc nặng, làm cho vần phải đọc dứt sớm vần đóng loại, cổ thi gọi vần vần chết (tử vận) - Khi vần có âm cuối, âm nhiều bị ảnh hưởng - làm cho độ mở miệng giảm bớt, ngắn lại - Các vần có âm cuối gọi VẦN ĐĨNG, vần khơng có âm cuối gọi VẦN MỞ Thanh điệu : Gồm có sáu : (1) ngang, (2) huyền, (3) ngã, (4) hỏi, (5) sắc, (6) nặng ; ký hiệu phiên âm số - theo thứ tự a Thanh điệu yếu tố thay đổi cao độ âm tiết Nó ảnh hưởng lên tồn âm tiết, viết ghi âm nguyên âm đơn Gặp nguyên âm phức khơng kèm theo âm cuối ghi yếu tố đầu âm phức (thí dụ : Chúa, chìa, chừa) Nếu ngun âm phức có kèm theo phụ âm cuối thường ghi điệu yếu tố thứ âm phức Thí dụ : vướng, tiếng, chuồng b Phân loại dựa tên âm vực : có loại cao thấp - Âm vực cao : ngang, ngã, sắc - Âm vực thấp : huyền, hỏi, nặng c Phân loại dựa âm điệu : có loại trắc - Âm điệu : thang ngang, huyền - Âm điệu trắc : (không phẳng) + Có đối hướng (gãy) : ngã, hỏi + Không đối hướng : sắc, nặng Có thể tóm kết bảng sau : mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Ghi : Các chữ để ngoặc đơn tiếng Hán mà cha ông ta dùng thi văn cổ Riêng “khứ” khắc với “nhập” chỗ nhập âm điệu bị rút ngắn khứ Thí dụ : “má, “hán” (khữ) đọc dài “mát” (nhập) (thanh nhập với âm cuối p, t, ch, c) { PHẦN THỰC TẬP Tập đọc nguyên âm đơn hàng trước, hàng giữa, hàng sau - Phối hợp phụ âm với nguyên âm Tập đọc âm cuối : - Mai, măy, mao, mău, mam, máp, man, mát, mang mác - Tai, tăy, tao, tam, tan, tang - Mái, mắy, máo, mắu, mám, máp, mán, máng, mác (Thay phụ âm đầu khác) Tập phân biệt phụ âm đầu : xa # sa, la # na, tra # cha (thay nguyên âm khác) Tập phân tích ngữ âm tất chữ “Khúc Nhạc Cảm Tạ” tập đọc cho cách cấu âm chữ, phụ âm đầu âm cuối : “Tình Chúa cao vời, tình Chúa tuyệt vời, Người yêu tôi, muôn đời thương tôi, thương từ thuở đời đời Người cho tơi tiếng nói tuyệt vời, âm chơi vơi ru hồn phơi phới, tiếng nói yêu thương, bay khắp muôn phương, vang lên khúc nhạc cảm tạ ngàn đời” (56 âm tiết) Phân tích theo mẫu sau : Bảng phân tích ngữ âm xử lý ngơn ngữ “Khúc Nhạc Cảm Tạ” (xem giấy đính kèm) - Lúc đầu phân tích đến mục “âm cuối”, cịn “loại vần”, “xử lý cụ thể” điền vào, sau học xử lý ngôn ngữ - Xử lý cụ thể xét vần hát nào, mở đóng sao, đóng dấu cụ thể hát Ôn lại mẫu luyện học mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of { CÁC CÂU HỎI ƠN TẬP Đặc tính ngơn ngữ Việt Nam ? Cho biết âm tiết tiếng Việt gồm yếu tố nào? Yếu tố ln có mặt âm tiết ? Loại âm giữ vị trí âm đầu ? Âm ? Âm đêm ? Âm cuối ? Nguyên âm ? Có loại ? Liệt kê Phụ âm ? Có loại ? Liệt kê Tại gọi bán âm ? Bán âm giữ vị trí âm tiết ? Phụ âm cuối âm ? Cấu âm ? Thanh điệu có loại ? Vẽ bảng tóm kết điệu [1] Một số sách Ngữ âm VN gọi ngun âm hàng sau khơng trịn mơi, so với ngun âm hàng sau trịn mơi o-ơ-u- Ở chúng tơi theo Ơng Nguyễn Bạt Tụy, thấy tiện lợi cho ngườiời học nhạc (Xem Nguyễn bạt Tụy,Ngôn ngữ học VN, Chữ Vần Việt khoa học,SG 1958, tr.50 mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 ...Luyen Thanh Page of - Âm đầu - Âm đệm - Âm - Âm cuối - Thanh điệu (là yếu tố ảnh hưởng lên toàn âm tiết) Ta có sơ đồ yếu tố âm tiết sau : Âm đầu (1) Thanh điệu (5) Âm đệm Vần Âm Âm cuối (3)... lyLuyenThanh-XuongAmLuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of { CÁC CÂU HỎI ƠN TẬP Đặc tính ngơn ngữ Việt Nam ? Cho biết âm tiết tiếng Việt gồm yếu tố nào? Yếu tố ln ln có mặt âm tiết. .. hiệu phiên âm số - theo thứ tự a Thanh điệu yếu tố thay đổi cao độ âm tiết Nó ảnh hưởng lên tồn âm tiết, viết ghi âm nguyên âm đơn Gặp nguyên âm phức không kèm theo âm cuối ghi yếu tố đầu âm phức
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt,

Hình ảnh liên quan

Ta có bảng tóm kết các nguyên âm như sau : - Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt

a.

có bảng tóm kết các nguyên âm như sau : Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng phân tích ngữ âm và xử lý ngôn ngữ bài “Khúc Nhạc Cảm Tạ” (xem giấy đính kèm) - Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt

Bảng ph.

ân tích ngữ âm và xử lý ngôn ngữ bài “Khúc Nhạc Cảm Tạ” (xem giấy đính kèm) Xem tại trang 7 của tài liệu.