0

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm

6 53 0
  • Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:22

Tài liệu tìm hiểu về các bộ phận chính yếu của bộ máy phát âm bao gồm: bộ phận cung cấp làn hơi; bộ phận phát thanh; bộ phận truyền tăng âm; bộ phận phát âm (nhả chữ); bộ phận dội âm (cộng minh). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung. Luyen Thanh Page of BÀI II BỘ MÁY PHÁT ÂM Tiếng hát tiếng nói, tạo hoạt động phối hợp chặt chẽ đồng nhiều phận khác làm thành máy phát âm Các phận yếu máy phát âm gồm : Bộ phận cung cấp Bộ phận phát Bộ phận truyền tăng âm Bộ phận phát âm (nhả chữ) Bộ phận dội âm (cộng minh) I BỘ PHẬN CUNG CẤP LÀN HƠI : Bao gồm hai phổi, tác động ngực, sườn, hồnh cách mơ, bụng (hình 1) Phổi gồm tế bào xốp, có độ co giãn lớn, tạo thành bỡi túi nhỏ, túi giãn để chứa đầy khơng khí, co lại để đẩy khơng khí ngồi phế quản Các phế quản thơng vào khí quản, trơng giống rễ bám vào gốc Sự co giãn chủ động phổi hỗ trợ tích cực lồng ngực hồnh cách mơ bụng : Hồnh cách mơ hạ xuống, lồng ngực trương ra, làm cho phổi giãn tăng thêm thể tích, tạo khoảng trống cho khơng khí bên ngồi vào Hồnh cách mơ nâng lên, bụng hóp vào, lồng ngực bng lỏng xuống, làm cho phổi thu nhỏ lại, đẩy khơng khí ngồi (hình 2) mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Chúng ta ví hai phổi bễ, cung cấp dưỡng khí cho thể thải thán khí ngồi Mỗi lần thở bình thường, ta hít vào nửa lít khơng khí Mỗi phút, ta thở khoảng 15 lần 15 lít máu đổi Khi từ phổi đẩy ngoài, tác động cách lên đới (dây tiếng), phát âm Chất lượng âm phát ra, phần lớn phụ thuộc vào từ phổi đưa lên tác động vào đới Cần phải tập luyện thở cho đầy đặn, điều chế cho nhuần nhuyễn phù hợp với nhu cầu ca hát II BÔ PHẬN PHÁT THANH (Chỉ phát âm chưa phát tiếng, lời) gồm đới nằm quản (hình 3a) mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Thanh quản ống nối tiếp với khí quản Phần quản thắt lại cổ chai Chỗ thắt lại dây sụn chắn ngang hai bên tạo nên đới Thanh đới phận chủ yếu tạo âm thánh : Do áp lực từ phổi đưa lên, đới, với độ căng khác hình dạng khác nhau, mở đóng lại nhanh chậm khác nhau, cắt thành sóng âm có tần số khác nhau, tạo thành âm có cao độ khác nhau[1]: Thanh đới mỏng/ngắn mở đóng nhanh đới dày/dài (thanh đới phụ nữ trẻ em ngắn mỏng đàn ông, nên giọng nữ trẻ em cao giọng đàn ông bát độ) Thanh đới mỏng căng ra, đới khơng mở đóng tồn phần, mà mở đóng phần mình, làm cho phần đới tham gia cắt ngắn đi, tạo âm cao Độ căng,hình dạng, kích thước đới không ảnh hưởng đến cao độ, mà âm sắc Còn cường độ âm sức mạnh đưa lên Như âm phát phù hợp hay không phối họp nhuần nhuyễn điều khiển đới Do đó, cần bảo vệ đới cho lành mạnh Biện pháp bảo vệ đới tốt hát cho cách, nghĩa hát hoạt động khác hỗ trợ cho đới phải phù hợp, không hát sức, tức hát lớn cao Hát lớn gào thét, dẫn đến chỗ “mất tiếng” đới bị tổn thương khơng có khả làm việc linh hoạt theo u cầu nghệ thuật ca hát Hát cao không phù hợp với loại giọng mình, làm cho đới căng mức, kéo dài phối hợp với hát lớn, gây tổn thương đến đới III BỘ PHẬN TRUYỀN TĂNG ÂM mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Gồm chủ yếu cuống họng (yết hầu) thông với đường miệng đường mũi Các chấn động âm thanh đới tạo ra, phận truyền âm gom lại dẫn theo hai hướng miệng mũi Cuống họng miệng truyền âm, mà cịn góp phần quan trọng vào việc tăng âm (đóng vai trị hộp cộng hưởng) Cuống họng bao bọc hệ thống niêm mạc, dễ bị kích thích, cần phải giữ gìn để cuống họng khơng bị viêm nhiễm, ảnh hưởng xấu đến giọng hát (tránh dùng rượu, cà phề, thuốc thức ăn thức uống nóng, lạnh, cay ) IV BỘ PHẬN PHÁT ÂM (nhả chữ) Là miệng với hoạt động môi, răng, lưỡi, hàm dưới, vòm mềm (hàm ếch mềm, cúa mềm, ngạc mềm,) Chúng ta nhận lời ca, tiếng hát với ý nghĩa nó, nhờ vào hoạt động Khi nói đến hình nói đến hình thể, hình dáng, bên ngồi lẫn bên miệng hoạt động phối hợp mơi, lưỡi, hàm dưới, vịm mềm tạo phát âm Mở hình khơng cách ảnh hưởng không đến chất lượng âm thanh, mà ảnh hưởng đến việc rõ lời, yêu cầu nhạc V BỘ PHẬN DỘI ÂM Gồm tất khoảng trống thân thể, chủ yếu khoảng trống đầu, mặt, gọi xoang cộng minh (cộng hưởng) Ngoài khoang họng khoang miệng vừa tăng âm vừa dội âm, xoang mũi, xoang vòm mặt, xoang trán v.v chủ yếu có tính cách dội âm, tức làm cho âm cộng hưởng, âm vang đầy đặn, giàu âm sắc nhờ bội âm (hoạ âm) mà chúng tạo Vì thế, hát cần phải phóng âm lên phía trước (tiếng Pháp gọi chanter en avant) để tạo vị trí dội âm trước mặt Vị trí trước mặt mà phải hướng tới không giống người Mỗi người tìm vị trí cho cao độ, nói chung chúng nằm khoảng hàm trán (ngay nói, ta biết nói âm phía trước, họng ta đỡ mệt tiếng nói ta rõ ràng mà khơng tốn sức) (hình 4) mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of { PHẦN THỰC TẬP Tập thổi bụi : Cách chuẩn bị giống tập xì : Sau nén hơi, mơi chúm lại cho giống ta thổi bụi bàn Chú ý : thổi thật nhẹ nhàng đặn, dùng bàn tay, đặt cách miệng gang, để kiểm tra xem có khơng Làn cho cảm giác mát tay Lấy lần “thổi bụi” 45 giây, lâu tốt Khi quen với thổi bụi đặn, nhẹ nhàng tập “thổi giấy”, cầm tờ giấy cách xa miệng 20 - 30 cm thổi vào góc giấy, gắng điều chế cho tờ giấy luôn giữ vị trí cố định Lúc đầu thổi nhẹ, ngày tập để thổi cho tờ giấy nâng cao góc Tập mẫu luyện : Mẫu * Các yêu cầu 1, 2, : giống mẫu (trang 4) * Yêu cầu : Hát chữ Ngô, chữ Nga liền giọng vươn tiếng cách ép bụng đầu chữ Ngô, Nga Mẫu * Các yêu cầu 1, 2, : giống mẫu * Yêu cầu : Hát liền tiếng câu + nhấn tiếng phách thứ cách ép bụng đột ngột { CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP Bộ phát âm gồm phận ? Bộ phận cung cấp hoạt động ? Bộ phận phát phận phát âm hoạt động ? Tăng âm dội âm khác điểm ? Vai trò quan trọng miệng máy phát âm ? mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of [1]Xem Richard Alderson,Complete Handbook of Voice Training, Parker Publishing Company, Inc., New York, 1979 tr.62 mhtml:file://E:\hoc nhac\hoc nhac ly\LuyenThanh-XuongAm\LuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 ... { CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP Bộ phát âm gồm phận ? Bộ phận cung cấp hoạt động ? Bộ phận phát phận phát âm hoạt động ? Tăng âm dội âm khác điểm ? Vai trò quan trọng miệng máy phát âm ? mhtml:file://E:hoc... PHẬN PHÁT THANH (Chỉ phát âm chưa phát tiếng, lời) gồm đới nằm quản (hình 3a) mhtml:file://E:hoc nhachoc nhac lyLuyenThanh-XuongAmLuyenThanh-XuongAm 21/01/2018 Luyen Thanh Page of Thanh quản... khoang miệng vừa tăng âm vừa dội âm, xoang mũi, xoang vịm mặt, xoang trán v.v chủ yếu có tính cách dội âm, tức làm cho âm cộng hưởng, âm vang đầy đặn, giàu âm sắc nhờ bội âm (hoạ âm) mà chúng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm,

Hình ảnh liên quan

Bao gồm hai lá phổi, được sự tác động của các cơ ngực, sườn, cơ hoành cách mô, cơ bụng (hình 1). - Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm

ao.

gồm hai lá phổi, được sự tác động của các cơ ngực, sườn, cơ hoành cách mô, cơ bụng (hình 1) Xem tại trang 1 của tài liệu.
(Chỉ mới phát ra âm thanh chứ chưa phát ra tiếng, ra lời) gồm 2 thanh đới nằm trong thanh quản (hình 3a). - Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm

h.

ỉ mới phát ra âm thanh chứ chưa phát ra tiếng, ra lời) gồm 2 thanh đới nằm trong thanh quản (hình 3a) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan