0

Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

11 30 0
  • Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:13

Trong xu hướng hiện nay, tài chính toàn diện (TCTD) được coi là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, từ đó giảm bớt tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo, giữa người dân ở nông thôn và thành thị ngày càng gia tăng. Dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (Worldbank- WB) công bố trong các năm 2011, 2014 và 2017, nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển TCTD ở Việt Nam, cho thấy vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. Từ đó nghiên cứu đề ra các khuyến nghị, giải pháp phù hợp nhằm phát triển TCTD ở nước ta trong thời gian tới. Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Tài chính, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM Trong xu hướng nay, tài tồn diện (TCTD) coi giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, từ giảm bớt tình trạng bất bình đẳng xã hội Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập người giàu người nghèo, người dân nông thôn thành thị ngày gia tăng Dựa liệu Ngân hàng Thế giới (Worldbank- WB) công bố năm 2011, 2014 2017, nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển TCTD Việt Nam, cho thấy mức khiêm tốn so với quốc gia khu vực Từ nghiên cứu đề khuyến nghị, giải pháp phù hợp nhằm phát triển TCTD nước ta thời gian tới Từ khóa: Tài tồn diện, dịch vụ tài chính, tổ chức tài Đặt vấn đề quốc gia đặt mục tiêu thức phát triển TCTD Tại Việt Nam, có số nghiên cứu hội thảo khoa học liên quan đến chủ đề này, dù câu hỏi làm để phát triển TCTD bền vững Việt Nam; TCTD Việt Nam phát triển giai đoạn cần giới nghiên cứu TCTD (financial inclusion hay financial exclusion) (Gopalan & Kikuchi, 2016) chủ đề quan tâm toàn giới Theo số liệu G WorldBank (2014) năm gần có 50 Financial inclusion in Vietnam In the current trend, financial inclusion has played important roles in economic development and sustainable poverty reduction, thereby reducing social inequality However, the income gap between rich and poor, between rural and urban people is increasing Based on Worldbank data published in 2011, 2014 and 2017 (Global findex), the study shows that the situation of financial inclusion development in Vietnam is still lower than other countries in the region, then the study evaluates the achievements and some limitations in improving finacial inclusion in Vietnam, after, the paper suggests some recommendations to develop financial inclusion in my country in the future Keywords: Financial inclusion, financial services, financial institutions Quynh Thi Nhu Nguyen Email: quynhntn@buh.edu.vn Faculty of Finance, Banking University Hochiminh city Ngày nhận: 30/08/2019 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X Ngày nhận sửa: 10/09/2019 Ngày duyệt đăng: 18/09/2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 214- Tháng 2020 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam giải đáp để đưa sách phù hợp Bài viết dựa liệu Global Findex database (2017) (WB) (Demirgỹỗ-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2018) v tip cn TCTD cá nhân 140 quốc gia năm 2011, 2014, 2017 liệu IMF Financial Access Survey (FAS) (công bố ngày 28/12/2018) đo lường giám sát TCTD để phân tích thực trạng phát triển TCTD Việt Nam, từ đề số giải pháp, khuyến nghị nhằm phát triển TCTD nước ta giai đoạn tới Để thực mục tiêu này, cấu trúc viết gồm: Tổng quan TCTD bao gồm khái niệm, vai trò tiêu đo lường TCTD; Thực trạng phát triển TCTD nước ta năm gần đây; Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển TCTD thơng qua kết đạt số vấn đề tồn để làm sở đề giải pháp khuyến nghị Tổng quan tài tồn diện 2.1 Khái niệm tài tồn diện Cho đến nay, khái niệm TCTD chưa thống chung Theo Worldbank (2018), TCTD có nghĩa cá nhân doanh nghiệp có quyền truy cập vào sản phẩm dịch vụ tài hữu ích với giá phải nhằm đáp ứng nhu cầu họ như: Giao dịch, toán, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, đồng thời cung cấp dịch vụ cách có trách nhiệm bền vững Một tác giả đề cập TCTD Leyshon and Thrift (1995) cho rằng, TCTD đề cập đến quy trình để nhóm xã hội nghèo thiệt thịi tiếp cận với hệ thống tài chính, có ý nghĩa quan trọng phát triển không đồng khuếch đại khác biệt 10 thu nhập phát triển kinh tế Sinclair (2001) lại cho TCTD khả tiếp cận dịch vụ tài cần thiết dạng thích hợp nhiều lý khác khác quyền truy cập, điều kiện, giá cả, tiếp thị tự loại trừ để đáp ứng với trải nghiệm nhận thức tích cực Theo Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, and Martinez Peria (2016), TCTD việc sử dụng tài khoản thức mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân Theo báo cáo Ủy ban TCTD Ấn Độ, TCTD quy trình đảm bảo quyền truy cập vào dịch vụ tài chính- tín dụng kịp thời, đầy đủ cho nhóm dễ bị tổn thương nhóm có thu nhập thấp với chi phí phải (Kumar & Mishra, 2011) Theo Sarma (2016), TCTD biểu toàn xã hội, chủ yếu người “bên lề xã hội” (margins of the society) (Gopalan & Kikuchi, 2016) Tại Việt Nam, theo Vân, Hường, and Hà (2018), TCTD trình đảm bảo khả tiếp cận, tính sẵn sàng khả sử dụng hệ thống tài chính thức cho tất thành phần kinh tế Như vậy, từ cách tiếp cận trên, thấy TCTD có tính chất đa chiều, cung cấp dịch vụ tài chính thức (thanh tốn, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm) cách thuận tiện cho tất tầng lớp dân cư, người dân có thu nhập thấp, tạo hội đồng hạn chế bất bình đẳng kinh tế với chi phí hợp lý 2.2 Vai trị tài tồn diện Từ khái niệm TCTD, thấy TCTD nhấn mạnh vào khả tiếp cận, tính sẵn sàng khả sử dụng dịch vụ tài với chi phí hợp lý dành cho người dân Vai trò TCTD Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH việc phát triển bền vững kinh tế xã hội WB nghiên cứu Park and Mercado (2015), Sarma and Pais (2011), Chibba (2009)… thể Số liệu WB (2018) cho thấy, 1,2 tỷ người trưởng thành tồn giới có quyền truy cập vào tài khoản từ năm 2011, nhiên khoảng 31% người trưởng thành giới chưa có tài khoản ngân hàng Cũng theo WB (2014), giới ước tính nửa số người trưởng thành chưa có tài khoản tổ chức tài chính thức Trong số người có tài khoản, có 9% vay ngân hàng 22% có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng Nguyên nhân chủ yếu tình trạng chi phí giao dịch, khoảng cách địa lý thủ tục hành chính, giấy tờ phức tạp Ngồi ra, số lý khác bao gồm nhận thức người dân việc sử dụng tiện ích dịch vụ tài chính, hay số khác khơng muốn tiết lộ thơng tin cá nhân Nhóm người khơng tiếp cận với dịch vụ tài chính thức thường người nghèo, người trẻ tuổi, người thất nghiệp người thiếu giáo dục hay sống vùng nơng thơn, vùng sâu, vùng xa Ở khía cạnh cấu thành phần xã hội, TCTD giúp cho cá nhân doanh nghiệp gia tăng quản lý tài chính, gia tăng tiết kiệm, tạo điều kiện tốn, chuyển tiền an tồn, tiện lợi Tạo điều kiện cho cá nhân doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chủ động kế hoạch chi tiêu, đầu tư để phục vụ sản xuất tiêu dùng Một minh chứng thấy, vay vốn ngân hàng kênh giúp cho người nơng dân hay người nghèo tự bảo vệ trước cú sốc hay rủi ro sống ốm đau, bệnh tật,… từ khiến họ tránh phải vay khu vực không thức với lãi suất “cắt cổ” để nghèo chồng chất nghèo Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, TCTD giúp cho tổ chức mở rộng thị trường, đa dạng hóa cấu khách hàng sản phẩm dịch vụ Đồng thời giảm bớt rủi ro trình hoạt động, từ gia tăng lợi nhuận Đối với Chính phủ, TCTD giúp cho Chính phủ giảm bớt chi phí cho chương trình trợ cấp an sinh xã hội thơng qua việc chi trả qua tài khoản ngân hàng, từ gia tăng minh bạch, phịng chống tham nhũng Bên cạnh đó, TCTD áp dụng cải thiện cơng bằng, bình đẳng, từ lực tồn xã hội nâng lên 2.3 Các tiêu phản ánh tiếp cận tài tồn diện Theo Gortsos and Panagiotidis (2017), TCTD đo lường dựa ba tiêu (i) mức độ tiếp cận tổ chức tín dụng, (ii) mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ tài (iii) chất lượng sản phẩm dịch vụ Đồng quan điểm này, Sarma (2016) cho TCTD thể thông qua ba khía cạnh khả thâm nhập ngân hàng, tính khả dụng dịch vụ ngân hàng việc sử dụng hệ thống ngân hàng (Gopalan & Kikuchi, 2016) Để phân tích thực trạng tiếp cận TCTD Việt Nam, tác giả dựa khía cạnh để phân tích, cụ thể gồm mức độ tiếp cận dịch vụ người dân, mức độ sử dụng dịch vụ tín dụng tiết kiệm, mức độ sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, số điểm tiếp cận dịch vụ Thực trạng phát triển tài toàn diện Việt Nam Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam 3.1 Mức độ tiếp cận dịch vụ người dân Theo Worldbank (2017), sở hữu tài khoản tổ chức tài bước quan trọng TCTD Việc có tài khoản bước tiền đề giúp cho người dân sử dụng vào dịch vụ khác tổ chức tài Theo số liệu khảo sát Global findex, trung bình giới, năm 2011 tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản 51%, đến năm 2014 số lượng lên đến 62% 2017 69% Tại Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tổ chức tài cịn khiêm tốn, năm 2011 tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản 21%, đến năm 2014 31% số giữ nguyên năm 2017, nguyên nhân trước đây, tổ chức tài có sách phát triển khách hàng mới, dẫn đến tình trạng người dân sở hữu nhiều tài khoản, thực tế họ có nhu cầu sử dụng từ đến hai tài khoản Do đó, năm qua, lượng người trưởng thành có tài khoản tổ chức tài nước ta tăng, số lượng hủy đóng tài khoản không sử dụng nên tỷ lệ không thay đổi Hình cho thấy, so với nước khu vực Châu Á, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản Việt Nam khiêm tốn, cao Cambodia Nếu so sánh với Indonesia, năm 2011, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tổ chức tài khoảng 20%, đến năm 2014 số tăng vọt lên 36% 2017 số 49% Khi so sánh với mặt chung quốc gia Đơng Á Thái Bình Dương, tỷ lệ thấp đáng kể 3.2 Mức độ sử dụng dịch vụ tín dụng tiết kiệm Con người cần tiết kiệm cho chi phí tương lai để thực khoản mua lớn, hay đầu tư vào giáo dục, kinh doanh, phục vụ nhu cầu già trường hợp khẩn cấp xảy ra, Hình Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tổ chức tài năm 2011, 2014, 2017 số quốc gia Châu Á Nguồn: Worldbank findex database (2017) 12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Hình Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm tổ chức tài số quốc gia Châu Á Nguồn: Worldbank findex database (2017) Hình Tỷ lệ người trưởng thành có khoản vay tổ chức tài số quốc gia Châu Á Nguồn: Worldbank findex database (2017) chí phục vụ cho nhu cầu phát sinh lường trước (Worldbank, 2017) Trung bình giới, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm tổ chức tài 22% cho năm 2011 27% cho năm 2014 2017 Tuy nhiên, tỷ lệ Việt Nam 8%, 15% 14% cho năm Có thể thấy số tương đối khiêm tốn so với số quốc gia khu vực Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc… Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam Hình Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ ghi nợ Nguồn: Worldbank findex database (2017) Hình Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ tín dụng Nguồn: Worldbank findex database (2017) Đối với tỷ lệ người trưởng thành có khoản vay tổ chức tài (Hình 3), năm 2011, 2014 2017 số Việt Nam 16, 18 21%, số cao so với mặt chung khu vực Đơng Á Thái Bình Dương giới với số liệu 9% cho năm 2011 11% cho năm 2014 2017 Nguyên nhân số tổ chức tín dụng ngân hàng tăng cường cho khách hàng vay 14 khoản trả góp, vay tín chấp để thực tiêu dùng 3.3 Mức độ sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt Hiện nay, nhằm tăng cường tính minh bạch kinh tế mở rộng dịch vụ ngân hàng - tài tới người dân, đồng thời với lợi ích mà toán điện tử đem lại tiết kiệm thời Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH gian, chi phí độ an toàn cao hơn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) tích cực thực Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016- 2020 Theo ghi nhận Vụ Thanh toán - NHNN, toán điện tử qua Internet, điện thoại di động Việt Nam đạt kết khả quan Trong Quý năm 2019, số lượng giá trị giao dịch tài qua kênh Internet tăng 68,8% 13,4% so với kỳ năm 2018; số lượng giá trị giao dịch tài qua kênh điện thoại di động tăng 97,7% 232,3% so với kỳ năm 2018 Đây kết đáng ghi nhận nỗ lực phát triển TCTD nước ta Bên cạnh số kết đạt sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, cần phải nhìn nhận thực tiễn tỷ lệ người trưởng thành nước ta có thẻ ghi nợ thẻ tín dụng cịn khiêm tốn so với quốc gia khu vực So sánh chung tỷ lệ người trưởng thành có thẻ ghi nợ thẻ tín dụng nước ta đến năm 2017 tương đương với Indonesia, Ấn Độ, Philippines, thấp so với mặt chung khu vực Đông Á Thái Bình Dương giới Nguyên nhân văn hóa sử dụng tiền mặt người dân tồn tại, đồng thời người dân khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa tiếp cận với dịch vụ ngân hàng khoảng cách lại, trình độ dân trí thủ tục hành ngân hàng Ngồi ra, lượng lớn người già khơng có nhu cầu sử dụng dịch vụ 3.4 Tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Theo số liệu Worldbank Enterprise surveys (2015), tuổi thọ trung bình doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 11,2 năm, Đơng Á Thái Bình Dương tuổi thọ trung bình doanh nghiệp mức 13,3 trung bình quốc gia có thu nhập trung bình thấp 16,6 năm Cùng với tuổi thọ trung bình, tỷ lệ doanh nghiệp có tài khoản tiết kiệm Việt Nam năm 2015 thấp đáng kể so với quốc gia Đơng Á Thái Bình Dương quốc gia có thu nhập thấp Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp có dư nợ tín dụng ngân hàng lại cao so với mặt chung quốc gia Đơng Á Thái Bình Dương quốc gia có thu nhập trung bình thấp, ngun nhân NHNN ln khuyến khích ngân hàng hỗ trợ cho vay doanh nghiệp sản xuất vừa nhỏ để kích thích kinh tế 3.5 Các số điểm tiếp cận dịch vụ Bảng Các số tiếp cận sản phẩm ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tính đến 31/12/2015 STT Chỉ số Việt Nam 2015 Tỷ lệ doanh nghiệp có tài khoản tiết kiệm (%) 55,8 Tỷ lệ doanh nghiệp có dư nợ tín dụng ngân 40,8 hàng (%) Tỷ lệ khoản đầu tư tài trợ ngân 15,4 hàng (%) Đông Á Thái Các quốc gia có Bình Dương thu nhập trung 2015 bình thấp 2015 85,3 74,9 26,8 25,0 6,2 14,6 Nguồn: Worldbank Enterprise surveys, 20151 Dữ liệu thu thập http://www.enterprisesurveys.org vào ngày 25/8/2019 Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam Bảng thể số số điểm tiếp cận dịch vụ năm 2018 Việt Nam số quốc gia khu vực Bảng cho thấy, số lượng chi nhánh ngân hàng 1.000 km2 nước ta cao Cambodia tương đương với Trung Quốc, nhiên so với tiêu số lượng chi nhánh ngân hàng 100.000 người trưởng thành, số lượng ATM 1.000 km2 số lượng ATM 100.000 người trưởng thành điểm tiếp cận dịch vụ năm 2008 nước ta lại thấp Trung Quốc quốc gia khác nhiều (chỉ cao Cambodia) Điều cho thấy mức độ tiếp cận dịch vụ nước ta so với quốc gia khu vực tương đối thấp, cần phải cải thiện tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, (v) số điểm tiếp cận dịch vụ, phát triển TCTD Việt Nam đạt số kết đáng ghi nhận, song số hạn chế cần khắc phục để phát triển nhanh bền vững TCTD 4.1 Một số kết đạt Đánh giá thực trạng phát triển tài tồn diện Việt Nam Một là, năm vừa qua NHNN áp dụng nhiều sách để phát triển TCTD thực Đề án tốn khơng dùng tiền mặt, bên cạnh đó, NHNN triển khai nhiều chương trình, dự án nâng cấp sở hạ tầng ngân hàng, đẩy mạnh phát triển tổ chức mạng lưới Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tài vi mơ Qua phân tích thực trạng phát triển TCTD Việt Nam tiêu (i) mức độ tiếp cận dịch vụ người dân, (ii) mức độ sử dụng dịch vụ tín dụng tiết kiệm, (iii) mức độ sử dụng phương tiện toán không dùng tiền mặt, (iv) Hai là, việc tiếp cận sử dụng dịch vụ tổ chức tài chính thức người dân Việt Nam gia tăng năm qua, chứng tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tổ chức tài tăng lên năm vừa qua Đây có Bảng Các số điểm tiếp cận dịch vụ năm 2018 Trung Indo- Ấn Nhật Cam- Philip- SingaChỉ số Quốc nesia Độ Bản bodia pines pore Số lượng chi nhánh ngân hàng 10,81 17,52 48,11 103,06 4,96 22,28 567,00 1.000 km2 Số lượng chi nhánh ngân hàng 100.000 người 8,85 16,24 14,56 34,07 7,84 9,09 8,36 trưởng thành Số lượng ATM 1.000 km2 118,32 59,01 71,80 385,98 12,32 71,36 4,506,35 Số lượng ATM 100.000 người 96,82 54,72 21,74 127,59 19,45 29,11 66,46 trưởng thành 16 Số liệu cập nhật tới ngày 28/12/2018 Thái Lan Việt Nam 13,18 9,27 11,69 3,91 129,86 59,94 115,12 25,28 Nguồn: IMF data financial access servey (FAS) (2018)2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH thể coi tiền đề để người dân tìm hiểu sử dụng dịch vụ khác ngân hàng tổ chức tài khác Ba là, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm, có khoản vay nước ta gia tăng, điều cho thấy ngân hàng thay đổi phương thức giao dịch để thu hút quan tâm người dân, người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền biên giới hải đảo người có thu nhập khơng ổn định lựa chọn vay vốn ngân hàng thay tổ chức tài khơng thức với lãi suất cao gửi tiết kiệm ngân hàng để phục vụ chi tiêu đầu tư tương lai chất lượng dịch vụ ngân hàng thấp Giao dịch qua ATM, POS hạn chế, tồn sai sót q trình sử dụng dịch vụ Hơn mạng lưới máy POS, ATM trang bị chủ yếu thành thị, nơi dân cư tập trung lớn, cịn khu vực nơng thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, lượng máy POS, ATM hạn chế, phần nguyên nhân khiến người dân khu vực không mặn mà với dịch vụ tốn khơng sử dụng tiền mặt Bên cạnh đó, vấn đề đánh thơng tin, vấn đề bảo mật, an toàn sử dụng vấn đề làm cho người dân e ngại sử dụng dịch vụ ngân hàng đại (Anh & Thắng, 2019) Bốn là, tỷ lệ người trưởng thành sở hữu thẻ ghi nợ thẻ tín dụng tăng năm qua, đồng thời ghi nhận NHNN giá trị giao dịch tốn khơng sử dụng tiền mặt nước ta tăng đột biến năm Điều cho thấy nhận thức tốn khơng sử dụng tiền mặt người dân tăng lên rõ rệt Ba là, so với quốc gia khu vực, mức độ bao phủ điểm tiếp cận tài nước ta cịn tương đối thấp Mạng lưới chi nhánh- phòng giao dịch ngân hàng phân bổ không đồng tỉnh thành, vùng miền Đa phần chi nhánh- phòng giao dịch ngân hàng tập trung địa bàn thành phố, nơi dân cư đông đúc kinh tế phát triển 4.2 Một số hạn chế cần khắc phục Bốn là, năm qua nước ta có tiến định xây dựng hành lang pháp lý, pháp lý liên quan đến hoạt động toán điện tử, toán qua thẻ, cho vay tiêu dùng,… vậy, nhiều trở ngại mặt quy định pháp lý, thủ tục giấy tờ hệ thống văn hành dẫn đến hạn chế việc phát triển TCTD, người dân chưa có tài khoản tổ chức tài chính, người dân khu vực vùng nơng thơn, vùng sâu, vùng xa Ngoài ra, bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ngày đến gần, hành lang pháp lý vấn đề bảo vệ người tiêu dùng lĩnh vực tài chính, bảo vệ tính riêng tư liệu người Bên cạnh số kết đáng ghi nhận phát triển TCTD, cần nhìn nhận số vấn đề cịn tồn nước ta phát triển TCTD sau: Một là, nhận thức người dân, người dân khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo hạn chế dịch vụ ngân hàng, chứng đến năm 2017 tỷ lệ người dân sở hữu tài khoản tổ chức tài 31%, phần ba dân số Việt Nam có tài khoản Hai là, có gia tăng đáng kể tốn khơng dùng tiền mặt, Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 17 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam dùng, chuẩn kết nối mở chưa ban hành nguyên nhân khiến người dân chưa thực tin tưởng vào giao dịch tài chính, làm hạn chế tiếp cận sử dụng dịch vụ tổ chức tài Một số giải pháp, khuyến nghị để phát triển tài tồn diện Việt Nam Trên khía cạnh hạn chế cần khắc phục, nghiên cứu đề xuất số giải pháp, khuyến nghị để phát triển TCTD Việt Nam sau: Đối với Chính phủ- Ngân hàng Nhà nước Một là, Chính phủ NHNN cần ban hành Đề án phát triển TCTD giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030, cơng việc cần làm phổ cập hóa kiến thức dịch vụ tài đến cho người dân, người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa thơng qua buổi tập huấn, hội thảo, nói chuyện chương trình trị chơi truyền hình… Có thể đưa chương trình học ngoại khóa kiến thức sản phẩm dịch vụ tài đến cho học sinh, học sinh cấp khu vực Hai là, để người dân thực an tâm giao dịch tài chính, Chính phủ NHNN cần nghiên cứu hồn thiện khn khổ hành lang pháp lý hoạt động TCTD, hoạt động tài mang tính chất đại tốn khơng sử dụng tiền mặt, tốn phi tiếp xúc, QR Code, toán điện tử, đồng thời hồn thiện sở pháp lý cho cơng ty cơng nghệ (fintech) hoạt động Bên cạnh đó, quy định văn thư lưu trữ, định dạng văn điện tử có chữ ký số, quy định liên quan đến chuyển 18 đổi văn điện tử sang văn giấy ngược lại cần hoàn thiện ban hành để tạo điều kiện cho tổ chức tài mở rộng cung ứng nhiều dịch vụ Ba là, nay, việc chi trả khoản trợ cấp, hỗ trợ Chính phủ đến người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn thực chủ yếu thông qua việc chi trả tiền mặt Do đó, để khuyến khích người dân tiếp cận TCTD, Chính phủ NHNN cần bước tạo điều kiện để ban hành quy định chi trả khoản trợ cấp, hỗ trợ, lương hưu thông qua tài khoản ngân hàng, đẩy mạnh chuyển khoản hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Bốn là, NHNN cần tăng cường đầu tư sở hạ tầng thơng tin, dịch vụ tài nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt ổn định hệ thống tài phạm vi nước, đồng thời khuyến khích tổ chức tài mở rộng chi nhánh, phịng giao dịch vùng nơng thơn, vùng sâu, vùng xa, để từ TCTD đến với toàn người dân nước đặc biệt vùng với tiêu chí tới tổ chức tài Đối với tổ chức tài Một là, phối hợp với Chính phủ, NHNN việc phổ cập kiến thức dịch vụ tài dành cho người dân, người dân khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo… hình thức tổ chức buổi nói chuyện, hội thảo, in banroll, tờ rơi… Hai là, nắm bắt tâm lý người dân để thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu phân khúc khách hàng Thực đa dạng hóa tín dụng nơng thơn nhằm đáp ứng nhu cầu vay, quy Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH mơ người nơng dân người dân có thu nhập thấp Đồng thời, để phát huy hiệu đồng vốn cần tăng cường công tác thẩm định dự án, hướng dẫn người dân phương án thực cách hiệu Ngoài ra, tổ chức tài cần nghiên cứu cung ứng sản phẩm tiết kiệm phù hợp với khách hàng này, tạo điều kiện cho người nghèo tiết kiệm để phục vụ nhu cầu tương lai Bốn là, tiếp tục phát triển sản phẩm mang tính xu hướng thời đại Internet banking, mobile banking… Ngoài ra, liên kết với cơng ty fintech đời sản phẩm dịch vụ sáng tạo ví điện tử, tốn qt mã QR để phục vụ tối đa nhu cầu người dân, kích thích phát triển TCTD ■ Ba là, xem xét để mở văn phòng đại diện, năm lắp đặt trụ ATM, máy POS khu vực nông thôn để người dân dễ dàng sử dụng dịch vụ tài chínhngân hàng Tài liệu tham khảo Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M S (2016) The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts Journal of Financial Intermediation, 27, 1-30 Anh, P T H., & Thắng, T T (2019) Tiếp cận tài tồn diện tỉnh Đồng Sơng Hồng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 202, tháng 03/2019, 18-27 Chibba, M (2009) Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals The European Journal of Development Research, 21(2), 213-230 Demirgỹỗ-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J (2018) The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution Gopalan, S., & Kikuchi, T (2016) Financial Inclusion in Asia: Issues and Policy Concerns: Springer Gortsos, C V., & Panagiotidis, V (2017) Financial Inclusion: An Overview of Its Various Dimensions and Its Assistance in Reducing Private Sector Insolvency Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency (pp 363-393): Springer Kumar, C., & Mishra, S (2011) Banking outreach and household level access: Analyzing financial inclusion in India Paper presented at the 13th Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy Leyshon, A., & Thrift, N (1995) Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States Transactions of the Institute of British Geographers, 312-341 Park, C.-Y., & Mercado, R (2015) Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia Asian Development Bank Economics Working Paper Series(426) 10 Sarma, M., & Pais, J (2011) Financial inclusion and development Journal of international development, 23(5), 613-628 11 Sinclair, S P (2001) Financial exclusion: An introductory survey: CRSIS, Edinburgh College of Art/Heriot Watt University 12 Vân, P T H., Hường, T T T., & Hà, V T T (2018) Kinh nghiệm phát triển tài tồn diện số quốc gia giới Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 193- Tháng 2018, 55-64 13 Worldbank (2017) The global findex database 2017 measuring financial inclusion and the fintech revolution Washington DC, USA.: The Worldbank 14 Worldbank (2018) Financial inclusion: overview Retrieved from doi:https://www.worldbank.org/en/topic/ financialinclusion/overview 15 WorldBank, G (2014) Global financial development report 2014: Financial inclusion (Vol 2): World Bank Publications Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 19 ... mặt, tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, số điểm tiếp cận dịch vụ Thực trạng phát triển tài toàn diện Việt Nam Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11 Tiếp cận tài tồn diện. .. 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Tiếp cận tài tồn diện Việt Nam Bảng thể số số điểm tiếp cận dịch vụ năm 2018 Việt Nam số quốc gia khu vực Bảng cho thấy, số lượng chi nhánh... 2016) Tại Việt Nam, theo Vân, Hường, and Hà (2018), TCTD trình đảm bảo khả tiếp cận, tính sẵn sàng khả sử dụng hệ thống tài chính thức cho tất thành phần kinh tế Như vậy, từ cách tiếp cận trên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tại các tổ chức tài chính trong các năm 2011, 2014, 2017 tại một số quốc gia Châu Á - Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Hình 1..

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tại các tổ chức tài chính trong các năm 2011, 2014, 2017 tại một số quốc gia Châu Á Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm tại tổ chức tài chính ở một số quốc gia Châu Á - Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Hình 2..

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm tại tổ chức tài chính ở một số quốc gia Châu Á Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3. Tỷ lệ người trưởng thành có khoản vay tại các tổ chức tài chính tại một số quốc gia Châu Á - Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Hình 3..

Tỷ lệ người trưởng thành có khoản vay tại các tổ chức tài chính tại một số quốc gia Châu Á Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4. Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ ghi nợ - Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Hình 4..

Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ ghi nợ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 5. Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ tín dụng - Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Hình 5..

Tỷ lệ người trưởng thành có thẻ tín dụng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan