0

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

8 129 3
  • Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:12

Sự phát triển bùng nổ liên tục của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence-AI) và các kỹ thuật học máy mang lại cơ hội cho những cải tiến lớn trong hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu thực hiện tổng kết các ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng, phân tích các tác động chính của AI tới hoạt động của các ngân hàng, đồng thời đánh giá những thách thức khi ứng dụng AI trong ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho các ngân hàng Việt Nam. Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Nguyễn Văn Thủy Phòng Đào tạo- Học viện Ngân hàng Sự phát triển bùng nổ liên tục việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence-AI) kỹ thuật học máy mang lại hội cho cải tiến lớn hoạt động ngân hàng Nghiên cứu thực tổng kết ứng dụng AI hoạt động ngân hàng, phân tích tác động AI tới hoạt động ngân hàng, đồng thời đánh giá thách thức ứng dụng AI ngân hàng Từ đó, nghiên cứu đưa số khuyến nghị cho ngân hàng Việt Nam Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; Trí tuệ nhân tạo hoạt động ngân hàng Giới thiệu AI bao gồm: (1) Suy nghĩ giống người; (2) Hành động giống người; (3) Suy nghĩ có lý trí; (4) Hành động có lý trí Các khái niệm AI phân thành trường phái chính: (1) AI mạnh: Có thể tạo thiết bị có trí thơng minh chương trình máy tính thơng minh người; (2) AI yếu: Chương trình máy tính mơ hành vi thông minh người Thuật ngữ “Trí tuệ nhân tạo” (Artificial Intelligence- AI) McCarthy (1956) giới thiệu lần Hội nghị Dartmouth năm 1956 Có nhiều khái niệm AI chưa khái niệm AI coi hoàn chỉnh, nhiên, theo phạm vi AI hệ thống/ chương trình có khả trí tuệ khả tư duy, nhận thức thực nhiệm vụ địi hỏi trí tuệ Có nhóm quan điểm chớnh v Theo Kaya Orỗun v cỏc cng s (2019), The impact of artificial intelligence on banking operations The ongoing explosive growth of the use of AI and machine learning techniques offers ample opportunity for massive improvements in banking The study summarizes AI applications in banking operations, analyze the main impacts of AI on banking operations, and assesses the challenges of AI applications in banks Since then, the study offers some recommendations for Vietnamese banks Keywords: Artificial intelligence; Artificial intelligence in banking Thuy Van Nguyen Email: thuynv@hvnh.edu.vn Academic Affairs, Banking Academy of Vietnam Ngày nhận: 14/08/2019 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X Ngày nhận sửa: 23/08/2019 Ngày duyệt đăng: 18/09/2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 214- Tháng 2020 Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng AI hệ thống có khả hiểu xác liệu bên ngồi, học từ liệu sử dụng tri thức từ liệu để đạt mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cách thích ứng linh hoạt Trí tuệ nhân tạo đề cập đến khả chương trình máy tính có áp dụng tri thức mà không cần can thiệp tham gia người Bằng cách quan sát giới xung quanh phân tích thơng tin cách tự động, hệ thống AI đưa kết luận đưa hành động phù hợp Các hệ thống AI học hỏi từ đánh giá trước tùy thuộc vào mức độ xác, cải thiện hiệu suất hệ thống theo thời gian (Kaya cộng sự, 2019) Ngồi việc mơ khả thơng thường người, AI nhanh chóng tiến lên để làm chủ nhiệm vụ chuyên biệt thực thường xuyên hệ chuyên gia (WIPO, 2019) Mặc dù đời cách lâu, AI thực bùng nổ khoảng năm gần bùng nổ liệu lớn (BigData) sức mạnh xử lý máy tính, BigData coi nhiên liệu quan trọng cho mơ hình AI triển khai Đồng thời, tăng trưởng mạnh mẽ điện toán hiệu cao, tảng tính tốn giúp mơ hình AI thực để dẫn tới luồng thông tin khổng lồ tiềm ẩn BigData thực nhiệm vụ mang tính trí tuệ nhanh hơn, hiệu AI tập trung vào 1) “trí tuệ nhân tạo”, “học máy” ; 2) “mạng nơron”, “học sâu” (deep learning); 3) “thị giác máy tính» (computer vision), “phân tích dự đốn”, “xử lý ngơn ngữ tự nhiên”, “hệ thống thông minh” “trợ lý ảo” Qui mô đầu tư vào AI ngày tăng Theo WIPO (2019), năm 2013 cơng ty khởi nghiệp AI tồn cầu nhận khoảng tỷ USD đầu tư, đến năm 2018, mức đầu tư nhận lên 24 tỷ USD Trong đó, gần 15 tỷ USD chuyển đến công ty khởi nghiệp AI Mỹ, 6,5 tỷ USD khác thuộc công ty Trung Quốc Ủy ban Châu Âu đề xuất riêng ngân sách tài trợ cho dự án nghiên cứu đổi Châu Âu với khối lượng 77 tỷ EUR khoảng từ 2014 đến 2020, 100 tỷ EUR từ năm 2021 đến 2027 chương trình Horizon Europe Một tiểu mục Horizon Europe Chương trình Digital Europe, nhằm mục đích đầu tư tỷ EUR vào điện toán hiệu cao liệu, AI, an ninh mạng dự án kỹ số tiên tiến (Kaya cộng sự, 2019) Theo thống kê International Data Corporation (IDC) dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cho việc đầu tư vào AI toàn cầu 50,1%, đạt 57,6 tỷ USD vào năm 2021 Điều nhờ khoản đầu tư vào bán lẻ, ngân hàng, y tế sản xuất, chiếm nửa chi tiêu toàn giới cho AI Nghiên cứu ứng dụng thành công AI tất lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội xu hướng bật Các hệ thống AI với khả xử lý thông tin khổng lồ hàng ngày trở thành trợ thủ giúp ích cho doanh nghiệp, tổ chức việc định định hướng kinh doanh, marketing, tuyển dụng, đào tạo, sách… Lĩnh vực ngân hàng lĩnh vực ứng dụng chịu tác động mạnh mẽ AI Các ngân hàng giới đưa loạt ứng dụng AI việc quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng quản lý sở liệu mức độ xác tốc độ xử lý nhanh Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN VĂN THỦY hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Bảng Ứng dụng AI ngân hàng Nhóm ứng dụng Các ứng dụng - Xếp hạng tín dụng - Các sách bảo hiểm - Chatbots/ trợ lý ảo với khách hàng - Thấu hiểu khách hàng (KYC) Hướng vào - Tối ưu hóa nguồn vốn - Mơ hình quản lý rủi ro hoạt động - Kiểm thử độ tin cậy ổn định - Phát gian lận Quản trị thương - Thực thi giao dịch thương mại mại đầu tư - Quản trị danh mục đầu tư - Công nghệ điều tiết Tuân thủ - Giám sát vĩ mô quy định - Đảm bảo chất lượng liệu - Công nghệ giám sát Hướng vào khách hàng Sources: Deutsche Bank Research Board (2017), Kaya cộng (2019) người Song song với lợi ích to lớn đạt loạt tác động AI tới hoạt động ngân hàng mơ hình, cấu trúc hoạt động ngân hàng thay đổi Chính vậy, nghiên cứu thực xác định tác động AI tới mơ hình hoạt động ngân hàng, trở ngại việc ứng dụng AI ngân hàng, từ đưa số hàm ý sách cho ngân Ứng dụng AI hoạt động ngân hàng Ngày nay, lượng liệu lớn ngân hàng sinh trình hoạt động lượng liệu lớn từ bên ngân hàng bùng nổ Mặt khác, ngân hàng triển khai mạnh mẽ hạ tầng công nghệ hướng tới phát triển ngân hàng số Do đó, hai tảng cơng nghệ AI Bigdata Điện toán hiệu cao ngân hàng phát triển mạnh mẽ Điều giúp ngân hàng áp dụng sức mạnh AI mà không cần phải chờ đợi phát minh khoa học đột phá khác Các ngân hàng công ty fintech nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ AI vào tất hoạt động Tận dụng lượng liệu lớn mà ngân hàng sở hữu tri thức liệu đó, xây dựng mơ hình ứng dụng AI từ liệu đó, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng (Kaya cộng sự, 2019) Nằm xu phát triển chung AI, năm gần đây, ngân hàng nghiên cứu triển khai ứng dụng AI mạnh mẽ tất hoạt động như: (1) Hướng vào khách hàng; (2) hướng vào hoạt động; (3) quản lý giao Bảng Ứng dụng AI số ngân hàng thương mại giới Ngân hàng ứng dụng Ứng dụng AI Khách hàng Trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn khách hàng AI dựa phân tích nhật ký tương tác với khách hàng AI dựa phân tích tối ưu khoản Lợi ích thu Trợ lý ảo giúp giảm 70- 90% HSBC, RBS gọi tư vấn, hỗ trợ khách hàng DBS, Bank Trên 60% truy vấn giải of America, nhanh thơng qua phân tích HDFC Bank nhật ký tương tác với khách hàng JP Morgan, Giảm 10- 15% đệm khoản Yes Bank, khả thi thơng qua tối ưu hóa dự đốn HSBC Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Ứng dụng AI Hoạt động AI phân tích dự đốn DPO / DSO ước tính, để tối ưu hóa tài nhà cung cấp Tự động hóa đối chiếu sổ Tự động đối chiếu toán cho khoản phải thu Rủi ro & Tuân thủ Xử lý hợp đồng thông minh tự động AI dự đoán mức độ rủi ro cho khoản đầu tư khách hàng Ngân hàng ứng dụng Wells Fargo, DBS, JP Morgan JP Morgan, ICICI, Axis Bank of America, Citi JP Morgan Lợi ích thu Cải thiện dự báo tài DPO/DSO 70- 90% Giảm chi phí hoạt động khoảng 4060% Giảm chi phí hoạt động khoảng 4060% Giảm 80- 90% chi phí pháp lý thơng qua tự động hóa điều khoản tiêu chuẩn hóa CapitalOne, Goldman Rủi ro dự đoán cải thiện 20- 30% Sachs Nguồn: Citi Digital Strategy, Citi Research (GPS, 2018) dịch danh mục đầu tư, 4) tuân thủ quy định (Bảng 1) hình hoạt động ngân hàng người, quy trình liệu (Accenture, 2018) Song song với việc triển khai ứng dụng sâu rộng AI ngân hàng, AI ngày mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng AI ngày coi lợi cạnh tranh, với việc ngân hàng tìm cách phân tích liệu có cấu trúc/ khơng cấu trúc, chuyển đổi liệu thô thành tri thức để cải thiện doanh thu, giảm tổn thất chi phí Các ứng dụng thành công AI ngân hàng tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu hoạt động, cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ hướng tới cung cấp sản phẩm dịch vụ cạnh tranh thị trường Các lợi ích ngân hàng ứng dụng AI thể Bảng Tác động AI tới hoạt động ngân hàng Tác động lớn AI tới mơ hình hoạt động ngân hàng người Nhiều công việc thay ứng dụng AI hỗ trợ khách hàng, kế toán, định giá, phân đoạn khách hàng, bán chéo sản phẩm, quản lý rủi ro… Theo Bloomberg (2017), dự báo có đến 30% cơng việc ngân hàng biến năm tới tác động AI ứng dụng công nghệ Điều dẫn đến lượng lớn lao động ngân hàng thay công nghệ Các ngân hàng Châu Âu cắt giảm khoảng 15% nhân viên sau khủng hoảng tài năm 2008 Dự báo giai đoạn 20152025, ngân hàng giới cắt giảm nhân khoảng 30% (trung bình khoảng 3% năm) ứng dụng AI lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Xem xét ứng dụng AI ngân hàng góc độ hệ thống thơng tin với thành phần chính: Phần cứng, phần mềm, liệu, quy trình người, đó, phần cứng, phần mềm xem xét góc độ cơng nghệ Do tác động AI tới mô Tác động mạnh thứ hai AI tới hoạt động ngân hàng quy trình Với sức mạnh điện tốn hiệu cao kết hợp với BigData, AI thể lại quy trình, mơ hình nghiệp vụ ứng dụng giải thuật thông minh để thay đổi tự động Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN VĂN THỦY Hình Sự thay đổi nhân ngân hàng năm 2016 với 2009 Nguồn: ECB, Citi Research (2018) hóa quy trình hướng tới quy trình mơ hình tối ưu Áp lực ngân hàng kỷ nguyên số khách hàng muốn đáp ứng nhu cầu lúc, nơi với chi phí cạnh tranh Các ngân hàng phải cung cấp cho khách hàng hợp kênh (omni channel) vượt trội đồng trải nghiệm khách hàng Để làm điều đó, ngân hàng cần tích hợp nhiều ứng dụng AI phân tích liệu lớn khách hàng, đồng cơng nghệ quy trình chuyển đổi số, nhúng tích hợp cơng nghệ xử lý nhanh hợp kênh để tối đa hóa giá trị dịch vụ ngân hàng Tác động AI tới quy trình tác động trực tiếp tới hiệu hoạt động ngân hàng, góp phần tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thứ ba, tăng cường ứng dụng AI giúp ngân hàng cải thiện phân tích liệu lớn, phát triển thuật tốn với liệu giao dịch nhanh kết hợp liệu theo cách để khám phá xu hướng nhanh hiệu Tuy nhiên liệu lớn khách hàng mà ngân hàng sở hữu phần lớn liệu có cấu trúc bán cấu trúc sinh trình khách hàng tiếp xúc giao dịch với ngân hàng Cùng với phát triển công nghệ lượng lớn liệu phi cấu trúc khác hành vi khách hàng sinh mạng xã hội, giao dịch thương mại điện tử, mobile, mạng Internet,… sở hữu đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng Google, Apple, Facebook, Amazon Sử dụng AI để phân tích liệu lớn có ngân hàng, kết hợp với lượng liệu lớn phi cấu trúc ngồi ngân hàng để có nhìn sâu sắc sống khách hàng, tham vọng, ước mơ, nhu cầu thách thức họ thách thức lớn ngân hàng Xóa bỏ liệu trùng lặp, liệu rác,… nguồn liệu lớn đó, tạo cách thức tiếp cận liệu động hơn, AI tác động đến nguồn liệu hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng ngày cá nhân hóa Bằng cách sử dụng tảng thông minh giúp tăng cường hoạt động ngân hàng, giúp ngân hàng xác định lại cách vận hành tự động hóa thơng minh mở khóa phát triển thông qua liệu Các ngân hàng cần hiểu rõ tương tác yếu tố người, quy trình liệu ứng dụng AI để đạt lợi ích tối đa Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Những thách thức ứng dụng AI hoạt động ngân hàng Mặc dù ứng dụng AI mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt hơn, giảm chi phí hoạt động hỗ trợ quản lý, dự báo rủi ro công nghệ tiềm ẩn nhiều thách thức (Gilbert, 2018) Thách thức vấn đề quy định bảo vệ liệu cá nhân Dữ liệu coi nguồn nhiên liệu quan trọng cho ứng dụng AI Dữ liệu phục vụ cho ứng dụng AI liệu nội ngân hàng cịn có nhiều liệu khác thu thập mua từ nguồn bên ngân hàng Giống xu hướng công nghệ nổi, đặc biệt công nghệ yêu cầu thu thập liệu cá nhân, việc ứng dụng AI kèm với rủi ro riêng Đó rủi ro quy định luật pháp bảo vệ liệu cá nhân, quy định việc quyền thu thập, truy cập sử dụng liệu cá nhân Rủi ro tác động trực tiếp đến ứng dụng AI ứng dụng AI ngân hàng phần lớn sử dụng liệu cá nhân khách hàng Ví dụ, theo Kaya cộng (2019), quy định chung bảo vệ liệu Châu Âu có hiệu lực từ năm 2018 có nhiều điều khoản tác động đến ứng dụng AI Điều khoản số 22 định xử lý liệu để đưa định khơng xử lý tự động hồn tồn, Điều khoản số 13 tiết lộ thơng tin, điều khoản khác quy định việc thu thập, sử dụng liệu cá nhân Các quy định hạn chế lớn đến hiệu ứng đụng AI đưa quy định ràng buộc chặt chẽ nguồn nhiên liệu cho ứng dụng AI liệu Thứ hai tính minh bạch ứng dụng AI Các hệ thống AI xử lý hệ thống điện toán lớn kết hợp với liệu lớn Mơ hình hoạt động AI “hộp đen” với thuật toán phức tạp vượt khả xử lý người Điều khiến cho tính minh bạch hệ thống AI bị ảnh hưởng: (1) khó giải mã cách hệ thống đạt kết luận; (2) khó xác minh lý hệ thống đưa khuyến nghị Nhưng điều quan trọng ngân hàng triển khai AI giải thích được, minh bạch chứng minh được, nhờ có tin tưởng lãnh đạo, khách hàng Đó thách thức lớn ứng dụng AI ngân hàng Ví dụ ứng dụng AI xét duyệt hồ sơ tín dụng khách hàng đưa định cuối cho vay hay không cho vay Một khách hàng không vay có nhu cầu biết khơng duyệt hồ sơ Nhưng ứng dụng AI định đưa dựa liệu lớn với tập quy luật lớn phức tạp sinh từ liệu lớn Điều khó giải thích cụ thể khách hàng định hệ thống AI đưa dựa tập luật phức tạp với lý phức tạp tính tốn dựa hệ thống điện tốn lớn Thứ ba chất lượng liệu phục vụ cho ứng dụng AI Các thuật toán AI thường phải sử dụng liệu ban đầu để huấn luyện, AI sau sử dụng để khám phá mối quan hệ tiên đoán Và rủi ro ứng dụng AI đến từ vấn đề Các tác nhân độc hại đưa liệu thiên vị vào ứng dụng AI để huấn luyện, từ đưa lỗ hổng ứng dụng AI đưa tiên đoán không mối quan hệ Chất lượng liệu cho ứng dụng AI cần phải đảm bảo tính an tồn liệu bao gồm tính bí mật- confidentiality, tính tồn vẹnintegrity, tính sẵn sàng- availability Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN VĂN THỦY Thứ tư vấn đề người Do ứng dụng AI thay người số hoạt động ngân hàng nên triển khai ứng dụng AI có phản kháng người dùng Mặt khác, giống hệ thống thông tin, hệ thống AI người đóng vai trị quan trọng nhất- lực lượng vừa am hiểu lĩnh vực tài vừa am hiểu công nghệ, am hiểu AI Tuy nhiên lực lượng nhân thiếu ngân hàng AI mang đến hội lớn cho ngân hàng việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, tự động tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí hoạt động phát gian lận Tuy nhiên, ngân hàng phải cân lợi ích AI với rủi ro kèm với độ mờ AI Việc tìm cách ứng dụng AI hiệu cho mơ hình hoạt động thách thức ngân hàng ứng dụng AI Điều đặt cho ngân hàng Việt Nam cần nắm bắt xu hướng, ứng dụng cách làm việc kiểm soát AI để đảm bảo hoạt động ngân hàng diễn an toàn, hiệu Tác động AI thúc đẩy ngân hàng chuyển đổi mơ hình hoạt động mới, địi hỏi ngân hàng Việt Nam cần có qn mơ hình quản trị, kế hoạch chuyển đổi phương thức triển khai sở tính tốn kỹ lưỡng nguồn lực, tiềm rủi ro gặp phải Một số vấn đề cụ thể để ứng dụng thành cơng AI gia tăng tác động tích cực hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới hoạt động ngân hàng bao gồm: Bắt nhịp với xu ngân hàng giới, ngân hàng Việt Nam thời gian qua bước đầu triển khai ứng dụng AI để phục vụ khách hàng tốt hơn, cải thiện hiệu suất tăng doanh thu Hầu hết ngân hàng Việt Nam bước đầu triển khai thử nghiệm ứng dụng AI, tập trung số ứng dụng trợ lý ảo- chatbots, xếp hạng tín dụng, phát gian lận, rủi ro (Lê Thị Anh Quyên, 2019) Thứ nhất, ngân hàng Việt Nam cần có chiến lược cho việc ứng dụng AI Các ngân hàng cần tổ chức lại liệu có, kết nối thu thập với liệu bên ngân hàng tạo thành kho liệu lớn tốt đảm bảo quy định bảo vệ liệu Các liệu cần ngân hàng tổ chức Data Warehouse, Data Marts Ngồi ra, ngân hàng cần có chiến lược thu thập khai thác liệu khách hàng từ nguồn bên khách hàng liệu khách hàng mạng Internet, Mobile… Từ xác định mục tiêu ứng dụng AI, xây dựng quy trình, thuật tốn, liệu phù hợp cho ứng dụng AI, cách thức kiểm soát AI để đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu Mặc dù dự báo AI mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng AI tác động lớn đến hoạt động ngân hàng có nhiều thách thức ứng dụng AI hoạt động ngân hàng Đó động đến nhân sự, quy trình hoạt động ngân hàng chịu tác động lớn Thứ hai, ngân hàng Việt Nam cần có chiến lược đầu tư hạ tầng cơng nghệ thông tin với tảng kênh giao dịch đại, đồng kết hợp với tảng Core Banking đại, đạt chuẩn quốc tế, kiến trúc linh hoạt sẵn sàng thích ứng với xu số hóa hệ sinh thái ngân hàng Một số khuyến nghị cho ngân hàng Việt Nam Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Đó mơi trường thuận lợi để ứng dụng AI phát triển, cung cấp tảng cho cơng tác phịng ngừa giao dịch lừa đảo, chống rửa tiền, tối ưu hóa quản trị rủi ro, phân tích, đề xuất hạng mục đầu tư hiệu quả; Hỗ trợ cơng tác tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng, nâng cao suất lao động; Gia tăng mức độ thấu hiểu khách hàng, nâng cao chất lượng hỗ trợ trải nghiệm dịch vụ khách hàng Thứ ba, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển ứng dụng AI ngân hàng lớn nguồn cung cịn khan Nguồn nhân lực đòi hỏi phát triển mặt: Hiểu biết tài ngân hàng, kỹ AI, kỹ ngoại ngữ Tuy nhiên nguồn đào tạo nhân lực chưa đáp ứng đủ mặt Điều đặt cho ngân hàng cần chủ động đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, mặt khác ngân hàng phối hợp với sở đào tạo phát triển chương trình đào tạo phát triển ứng dụng AI ngân hàng ■ Tài liệu tham khảo Accenture (2018), REDEFINE BANKING with Artificial Intelligence, từ liên kết: https://www.accenture.com/_ acnmedia/pdf-68/accenture-redefine-banking.pdf Board Financial Stability (2017), Artificial intelligence and machine learning in financial services, Tạp chí November, available at: http://www fsb org/2017/11/artificialintelligence-and-machine-learning-in-financialservice/ Gilbert Adam (2018), Artificial Intelligence and Bank Performance, từ liên kết: https://www.theclearinghouse.org/ banking-perspectives/2018/2018-q1-banking-perspectives/articles/ai-bank-performance GPS Citi (2018), The bank of the future, từ liên kết: https://www.citi.com/commercialbank/insights/assets/ docs/2018/The-Bank-of-the-Future/29/ Kaya Orỗun, Jan Schildbach, Deutsche Bank AG v Stefan Schneider (2019), Artificial intelligence in banking, Tạp chí Artificial intelligence Lê Thị Anh Quyên Trần Nguyên Sa (2019), Ứng dụng trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ngân hàng, Tạp chí Tài McCarthy J., Minsky, M L., Rochester, N., & Shannon, C E (1956), A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence, từ liên kết: http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/ dartmouth.html WIPO (2019), Artificial Intelligence WIPO Technology Trends Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 ... Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Những thách thức ứng dụng AI hoạt động ngân hàng Mặc dù ứng dụng AI mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích xây... Đào tạo Ngân hàng Tác động trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng Ứng dụng AI Hoạt động AI phân tích dự đốn DPO / DSO ước tính, để tối ưu hóa tài nhà cung cấp Tự động hóa đối chiếu sổ Tự động. .. tác động AI tới mơ hình hoạt động ngân hàng, trở ngại việc ứng dụng AI ngân hàng, từ đưa số hàm ý sách cho ngân Ứng dụng AI hoạt động ngân hàng Ngày nay, lượng liệu lớn ngân hàng sinh trình hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Ứng dụng AI trong ngân hàng - Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

Bảng 1..

Ứng dụng AI trong ngân hàng Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình hoạt động ngân hàng sẽ là con người, quy trình và dữ liệu (Accenture, 2018). Tác động lớn nhất của AI tới mô hình  hoạt động của ngân hàng đó là con người - Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

hình ho.

ạt động ngân hàng sẽ là con người, quy trình và dữ liệu (Accenture, 2018). Tác động lớn nhất của AI tới mô hình hoạt động của ngân hàng đó là con người Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1. Sự thay đổi nhân sự ngân hàng năm 2016 với 2009 - Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

Hình 1..

Sự thay đổi nhân sự ngân hàng năm 2016 với 2009 Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan