0

Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

8 15 0
  • Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:31

Mục tiêu: Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị trẻ biến dạng ngực lồi bằng nẹp chỉnh hình. Đối tượng: 86 trẻ biến dạng ngực lồi đã kết thúc điều trị và được tái khám tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2015 đến tháng 1/2017. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGỰC LỒI BẰNG ĐAI NẸP NGỰC CẢI TIẾN Trịnh Quang Dũng1, Nguyễn Hữu Chút1, Trần Vĩnh Sơn1 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu: Đánh giá xác định số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị trẻ biến dạng ngực lồi nẹp chỉnh hình Đối tượng: 86 trẻ biến dạng ngực lồi kết thúc điều trị tái khám khoa Phục hồi chức - Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2015 đến tháng 1/2017 Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp khơng có nhóm chứng Kết quả: 100% trẻ có cải thiện biến dạng ngực lồi Trung bình số Haller tăng từ 1,81 trước can thiệp lên 2,23 sau can thiệp (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến,

Hình ảnh liên quan

kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình ngực bằng phương pháp nội soi với sự xâm lấn tối thiểu  có và không có sự cắt bỏ sụn biến dạng gần  đây đã được mô tả với những kết quả xuất  sắc ban đầu - Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

k.

ỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình ngực bằng phương pháp nội soi với sự xâm lấn tối thiểu có và không có sự cắt bỏ sụn biến dạng gần đây đã được mô tả với những kết quả xuất sắc ban đầu Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 3.1. Trung bình chỉ số Haller trước và sau can thiệp 18 tháng - Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

Bảng 3.1..

Trung bình chỉ số Haller trước và sau can thiệp 18 tháng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3.2. Trung bình chỉ số Haller trước và sau can thiệp Trước can thiệp (n=86) Sau can thiệp 36 tháng (n=86) - Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

Bảng 3.2..

Trung bình chỉ số Haller trước và sau can thiệp Trước can thiệp (n=86) Sau can thiệp 36 tháng (n=86) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4.1. Nẹp chỉnh hình sản xuất tại khoa phục hồi chức năng - Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

Hình 4.1..

Nẹp chỉnh hình sản xuất tại khoa phục hồi chức năng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4.2. Hình ảnh bệnh nhân trước điều trị và sau điều trị - Đánh giá và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến

Hình 4.2..

Hình ảnh bệnh nhân trước điều trị và sau điều trị Xem tại trang 6 của tài liệu.