0

Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

5 37 1
  • Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:59

Nội dung bài viết trình bày tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN TIÊU CHU N PHÒNG S CH B NH VI N C A CÁC N C VÀ HI N TR NG CH T L NG KHƠNG KHÍ TRONG PHỊNG SACH C A M T S B NH VI N VI T NAM TS Lê Thanh Sn Vi n Công ngh Môi tr ng, Vi n Hàn Lâm Khoa h c Công ngh Vi t Nam I MỞ ĐẦU trường khơng khí khoa/phịng chun mơn bệnh viện bị nhiễm mối nguy hại ảnh hưởng đến người bệnh trình điều trị hồi phục ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe y, bác sĩ: làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện, tăng việc sử dụng kháng sinh chi phí điều trị - cịn gọi tượng nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) Nhiễm khuẩn bệnh viện nhiều nguyên nhân dụng cụ, thiết bị y tế khử trùng không sạch, khâu rửa tay nhân viên y tế chưa đảm bảo vệ sinh, tình trạng sức khỏe bệnh nhân kém, người lớn tuổi, nguyên nhân lớn NKBV từ khơng khí M Thực tế Việt Nam chưa có tiêu chuẩn quốc gia quy định phòng bệnh viện, nói chung tiêu chuẩn mức độ phịng chun mơn bệnh viện Tuy nhiên, để đánh giá tình trạng nhiễm khơng khí bệnh viện, tác giả giới thiệu báo 72 số tiêu chuẩn mức độ phịng chun mơn bệnh viện giới để tham khảo quy chiếu [1, 2, 3] Tiếp theo, lấy mẫu khơng khí số bệnh viện (bệnh viện Đa khoa Phố Nối, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, viện Bỏng Quốc gia, bệnh viện E Trung Ương, ) để phân tích hàm lượng vi sinh, so sánh với tiêu chuẩn nước ngoài, đánh giá trạng khơng khí phịng chun mơn bệnh viện nước ta II MỘT SỐ TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Tiêu chuẩn Liên bang 209 Mỹ Tiêu chuẩn liên bang 209 (Federal Standard 209 –FS 209) tiêu chuẩn dễ hiểu áp dụng phổ biến nhất, lần đầu xuất năm 1963 Mỹ với tiêu đề “Phòng u cầu nơi làm việc, kiểm sốt mơi trường’ Nó sửa đổi nhiều lần vào năm 1966 (209A), 1973 (209B), 1987 (209C), 1988 (209D) 1992 (209E) Tiêu chuẩn FS 209 chủ yếu cung cấp thông tin giới hạn hạt khơng khí u cầu để xác định chất lượng khơng khí phòng đưa phương pháp sử dụng để kiểm tra nồng độ hạt có mặt khơng khí Trên Bảng giới hạn mật độ hạt lơ lửng khơng khí mức độ khác theo tiêu chuẩn FE 209E 2.2 Tiêu chuẩn ISO 14644-1 Một tiêu chuẩn phổ biến khác tiêu chuẩn ISO 14644-1 tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization-ISO) Bộ tiêu chuẩn (Bảng 2) gồm nhiều phần tiêu đề chung ‘’Phịng kết hợp kiểm sốt mơi trường’’ phần 1, ISO 14644-1 tiêu chuẩn giới thiệu phân loại cấp độ khơng khí Bảng xây dựng dựa công thức sau: Trong đó: D: kích thước hạt (mm); N số kí hiệu cấp độ tiêu chuẩn; Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN B ng 1: Tiêu chu n FS 209E v phân lo i c p đ s ch theo kích th c h t b i hàm l ng b i khơng khí Ký hiệu cấp độ Giới hạn mật độ (hạt/m3) cho loại hạt có kích thước khác t 0,1m t 0,2 m t 0,3 m t 0,5 m t m M1 350 75.7 30.9 10.0 M 1.5 240 265 106 35.3 M2 500 757 309 100 M 2.5 12 400 650 060 353 M3 35 000 570 090 000 M 3.5 26 500 10 600 530 M4 75 700 30 900 10 000 M 4.5 35 300 247 M5 100 000 618 M 5.5 353 000 470 M6 000 000 180 M 6.5 350 000 24 700 M7 10 000 000 61 800 Cn nồng độ tối đa cho phép hạt có kích thước lớn D (hạt/m3 khơng khí); 2.3 Tiêu chuẩn châu Âu EU GMP Bộ tiêu chuẩn (Bảng 3) thường áp dụng cho phòng phẫu thuật bệnh viện phòng sản xuất dược phẩm 2.4 Tiêu chuẩn WHO 902 (2002) Bộ tiêu chuẩn (bảng 4) thường áp dụng cho phòng bệnh viện, gần giống tiêu chuẩn EU GMP 2.5 Một số tiêu chuẩn quốc gia khác so sánh tiêu chuẩn Ngoài tiêu chuẩn giới thiệu trên, số nước, người ta xây dựng B ng 2: Tiêu chu n ISO 14644-1 v phân lo i c p đ s ch theo kích th c h t b i, hàm l ng b i m t đ vi sinh v t khơng khí Kí hiệu Giới hạn nồng độ (hạt/m3 không khí) loại hạt có kích thước khác Giới hạn vi cấp độ sinh vật t 0,1m t 0,2 m t 0,3m t 0,5 m t m t 5,0 m (cfu/m3) ISO 10 ISO 100 24 10 ISO 000 237 102 35 ISO 10 000 370 020 352 83 ISO 100 000 23 700 10 200 520 832 29 ISO 000 000 237 000 102 000 35 200 320 293 ISO 352 000 83 200 930 10 ISO 520 000 832 000 29 300 100 ISO 35 200 000 320 000 293 000 200 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 73 K t qu nghiên c u KHCN riêng cho tiêu chuẩn quốc gia để áp dụng, ví dụ nước Pháp với tiêu chuẩn AFNOR X44101 (năm 1981), Đức với tiêu chuẩn VD I.2083 (năm 1990), Anh với tiêu chuẩn BS 5295 (năm 1989), Úc với tiêu chuẩn AS 1386 (1989), Nhật với tiêu B ng 3: Tiêu chu n châu Âu GMP v phân lo i c p đ phịng s ch theo kích th c h t b i, hàm l ng b i m t đ vi sinh v t khơng khí Kí hiệu cấp độ A B C D Nồng độ tối đa hạt kích thước < 0,5m (hạt/m3 không khí) 3500 350000 3500000 Không xác định Nồng độ tối đa hạt kích thước > 0,5m (hạt/m3 không khí) 2000 2000 Không xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bộ tiêu chuẩn này (Bảng 3) thường áp dụng cho các phịng phẫu thuật bệnh viện hoặc các phịng sạch trong sản xuất dược phẩm. - Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

ti.

êu chuẩn này (Bảng 3) thường áp dụng cho các phịng phẫu thuật bệnh viện hoặc các phịng sạch trong sản xuất dược phẩm Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bộ tiêu chuẩn này (bảng 4) thường áp dụng cho các phịng sạch của bệnh viện, cơ bản gần giống như bộ tiêu chuẩn EU GMP. - Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

ti.

êu chuẩn này (bảng 4) thường áp dụng cho các phịng sạch của bệnh viện, cơ bản gần giống như bộ tiêu chuẩn EU GMP Xem tại trang 2 của tài liệu.
3500 350000 3500000 Không xác định  - Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

3500.

350000 3500000 Không xác định Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Các v trí ly mu trong phịng m bnh vin. - Tiêu chuẩn phòng sạch bệnh viện của các nước và hiện trạng chất lượng không khí trong phòng sạch của một số bệnh viện ở Việt Nam

Hình 1..

Các v trí ly mu trong phịng m bnh vin Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan