0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

10 37 0
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:43

Nội dung bài viết nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân MIL-STD 461 ∗ Cục Nguyễn Tất Nam∗ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu Email: {namnguyentat}@gmail.com Tóm tắt—Để đảm bảo tính pháp lý trang bị đo lường trình sử dụng, giảm thiểu chi phí kiểm định/hiệu chuẩn đơn vị đo lường Quân đội chưa kiểm định thiết bị/mạng ổn định trở kháng đường dây nguồn (LISN: Line Impedance Stabilisation Network), tối thiểu hóa thời gian thực hiện, tác giả đề xuất giải pháp kiểm tra/kiểm định thiết bị LISN sử dụng phép đo phát xạ từ trường, phát xạ nhiễu dẫn đường dây nguồn phép thử nghiệm miễn nhiễm nhiễu dẫn thuộc tiêu chuẩn quân MIL-STD 461 tiêu chuẩn tương thích điện từ trường dùng lĩnh vực thương mại Kết nghiên cứu báo đề xuất hệ thống có khả kiểm tra cách bán tự động thiết bị LISN có dải tần hoạt động từ 10 kHz đến 10 MHz Ngoài ra, kết nghiên cứu đưa công thức đặc trưng mối quan hệ trở kháng, suy hao đặt vào tần số LISN, hỗ trợ việc tính tốn lượng nhiễu vơ tuyến xuất dây trung tính (N:Neutral) dây lửa (L:Line) trình thử nghiệm thiết bị thử nghiệm phát xạ nhiễu dẫn đường dây nguồn Từ khóa—LISN, tương thích điện từ trường, vơ tuyến, Matlab I GIỚI THIỆU Impedance Stabilisation Network) thành phần phép thử nghiệm phát xạ nhiễu dẫn (CE101, CE102) thiết bị cần kiểm tra sử dụng cáp nguồn AC Ngoài ra, số ứng dụng liên quan đến mạch nguồn DC đóng vai trị mạng ghép tín hiệu nhiễu vào nguồn phép thử miễn nhiễm nhiễu dẫn miễn nhiễm xạ phát CS101 (miễn nhiễm nhiễu dẫn đường dây nguồn, dải tần từ 30 Hz đến 150 kHz), CS114 (miễn nhiễm nhiễu dẫn chèn qua loại cáp, dải tần từ 10 kHz đến 200 MHz), CS115 (miễn nhiễm nhiễu dần chèn qua cáp dây nguồn với xung kích thích), CS116 (miễn nhiễm nhiễu dẫn cáp dây nguồn với tín hiệu nhiễu q độ hình sin tắt dần, dải tần từ 10 kHz đến 100 MHz) RS103 (miễn nhiễm xạ điện trường, dải tần từ MHz đến 18 GHz) thuộc MIL-STD 461 Một số tính LISN phép thử nghiệm EMC sau: • • Các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường (EMC: Electro-Magnetic Compatibility) thuộc tiêu chuẩn thương mại hay quân chia thành nhóm phép thử nghiệm: • Nhóm phép thử nghiệm phát xạ nhiễu dẫn; • Nhóm phép thử nghiệm miễn nhiễm nhiễu dẫn; • Nhóm phép thử nghiệm phát xạ xạ; • Nhóm phép thử nghiệm miễn nhiễm xạ Trong phép thử nghiệm liên quan đến nhiễu dẫn lại chia theo loại cáp liên quan: cáp nguồn AC, cáp nguồn DC, cáp truyền liệu, cáp điều khiển cáp truyền tín hiệu cân không cân Thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn (LISN: Line 58 • • Truyền tải nguồn cho thiết bị kiểm tra thử nghiệm EMC; Cách ly nhiễu đường dây nguồn vào với phép thử nghiệm; Dẫn tín hiệu nhiễu sinh từ thiết bị thử phép thử nghiệm đến máy phân tích phổ/máy thu đo; Cung cấp trở kháng xác định tín hiệu nhiễu từ cổng nguồn (cổng nguồn cấp cho EUT) LISN, trở kháng độc lập với trở kháng nguồn (nguồn đầu vào) LISN Để minh họa cho vai trò LISN, xem sơ đồ khối thực tế phần thực thử nghiệm phép thử nghiệm CS101 có sử dụng thiết bị LISN mơ tả Hình Hiện nay, Phịng đo EMC thuộc Trung tâm Giám định Chất lượng sử dụng 04 thiết bị ổn định trở kháng đường %LӃQ iS FiFK O\ 0i\ KLӋQ VyQJ $*,/(17 '62;$ 0ҥQJ GӏFK SKD 62/$5  %ӝ NKXӃFK ÿҥL kP WҫQ %5
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ khối thử nghiệm miễn nhiễm nhiễu dẫn trên đường dây nguồn AC theo MIL-STD 461 - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 1..

Sơ đồ khối thử nghiệm miễn nhiễm nhiễu dẫn trên đường dây nguồn AC theo MIL-STD 461 Xem tại trang 2 của tài liệu.
dây nguồn như thống kê trong Bảng I. Tuy nhiên theo khảo sát của tác giả, các cơ sở đo lường trong và ngoài Quân đội chưa kiểm định hoặc hiệu chuẩn được các thiết bị này - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

d.

ây nguồn như thống kê trong Bảng I. Tuy nhiên theo khảo sát của tác giả, các cơ sở đo lường trong và ngoài Quân đội chưa kiểm định hoặc hiệu chuẩn được các thiết bị này Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị LISN sử dụng điện cảm 50 µH trong tiêu chuẩn quân sự [1], [2] . - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 2..

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị LISN sử dụng điện cảm 50 µH trong tiêu chuẩn quân sự [1], [2] Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3. Giới hạn trở kháng của LISN trong tiêu chuẩn MIL-STD 461, ANSI C63.4 và CISPR. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 3..

Giới hạn trở kháng của LISN trong tiêu chuẩn MIL-STD 461, ANSI C63.4 và CISPR Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Sơ đồ hiệu chuẩn khi sử dụng máy phát và máy phân tích tín hiệu - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 4..

Sơ đồ hiệu chuẩn khi sử dụng máy phát và máy phân tích tín hiệu Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 7. Sơ đồ thực hiện đo suy hao đặt vào khi sử dụng máy phân tích mạng - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 7..

Sơ đồ thực hiện đo suy hao đặt vào khi sử dụng máy phân tích mạng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Sơ đồ hiệu chuẩn khi sử dụng máy phân tích mạng - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 6..

Sơ đồ hiệu chuẩn khi sử dụng máy phân tích mạng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5. Sơ đồ đo khi sử dụng máy phát và máy phân tích tín hiệu - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 5..

Sơ đồ đo khi sử dụng máy phát và máy phân tích tín hiệu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8. Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra trở kháng của LISN bằng giải pháp của bài báo: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra trở kháng của LISN - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 8..

Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra trở kháng của LISN bằng giải pháp của bài báo: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra trở kháng của LISN Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 10. Hình minh họa thực tế việc đo trở kháng của LISN. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 10..

Hình minh họa thực tế việc đo trở kháng của LISN Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 9. Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo trở kháng - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 9..

Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo trở kháng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 11. Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 106, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 11..

Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 106, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 14. Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 109, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 14..

Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 109, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 13. Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 108, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 13..

Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 108, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 12. Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 107, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 12..

Kết quả kiểm tra trở kháng của thiết bị LISN có số hiệu: 107, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 17. Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo suy hao đặt vào ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1.0 MHz - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 17..

Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo suy hao đặt vào ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1.0 MHz Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 18. Hình minh họa thực tế việc đo suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1.0 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 18..

Hình minh họa thực tế việc đo suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1.0 MHz Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 16. Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1 MHz bằng giải pháp của sáng kiến: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra suy hao đặt vào của LISN - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 16..

Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 0.01 MHz đến 1 MHz bằng giải pháp của sáng kiến: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra suy hao đặt vào của LISN Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 15. Công thức đặc trưng (công thức sắp xỉ) của 04 bộ LISN trong Bảng I về mối quan hệ giữa trở kháng và tần số. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 15..

Công thức đặc trưng (công thức sắp xỉ) của 04 bộ LISN trong Bảng I về mối quan hệ giữa trở kháng và tần số Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 20. Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo suy hao đặt vào ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 20..

Hình minh họa thực tế việc hiệu chuẩn hệ thống đo suy hao đặt vào ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 19. Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz bằng giải pháp của sáng kiến: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra suy hao đặt vào của LISN - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 19..

Sơ đồ khối thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz bằng giải pháp của sáng kiến: (a) Sơ đồ hiệu chuẩn; (b) Sơ đồ thực hiện phép kiểm tra suy hao đặt vào của LISN Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 21. Hình minh họa thực tế việc đo suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 21..

Hình minh họa thực tế việc đo suy hao đặt vào của LISN ở dải tần từ 1 MHz đến 10 MHz Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 22. Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 106, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 22..

Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 106, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 9 của tài liệu.
tần số minh họa ở trong công thức (2) và Hình 26 - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

t.

ần số minh họa ở trong công thức (2) và Hình 26 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 24. Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 108, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 24..

Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 108, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 25. Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 109, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz. - Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra thiết bị ổn định trở kháng đường dây nguồn sử dụng trong các phép thử nghiệm tương thích điện từ trường thuộc tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461

Hình 25..

Kết quả kiểm tra suy hao đặt vào của thiết bị LISN có số hiệu: 109, trong dải tần từ 10 kHz đến 10 MHz Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan