0

Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

10 45 0
  • Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:22

Nội dung bài viết trình bày cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 2019. Mời các bạn tham khảo! Kết nghiên cứu KHCN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ATLAT NHÂN TRẮC ECGÔNÔMI TĨNH VÀ ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017-2019 TÓM TẮT TS Phạm Thị Bích Ngân, ThS Nguyễn Thị Hiền PGS.TS Nguyễn Đức Hồng CS Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động Nội dung báo trình bầy sơ kết thực đo pilot trực tiếp dấu nhân trắc động tĩnh 170 đối tượng làm sở liệu để tính nội suy Qua kết số liệu đo trực tiếp xử lý thống kê (trung bình cộng, độ lệch chuẩn tính hệ số tương quan kích thước chủ đạo với kích thước liên quan) tồn 186 kích thước nhân trắc tĩnh tầm hoạt động khớp 170 đối tượng, nhóm nghiên cứu chọn kích thước nhân trắc có tương quan chặt chẽ với kích thước chủ đạo (r>0,7) để làm sở nội suy Trên sở kết tính tốn lựa chọn, nhóm nghiên cứu rút 90 thông số phải đo trực tiếp để nội suy Các kết cho thấy cách tiếp cận có sở khoa học N I ĐẶT VẤN ĐỀ hân trắc Ecgơnơmi hình thành phát triển nhanh chóng nhu cầu địi hỏi thực tiễn sản xuất đặt Ngày nay, hầu công nghiệp phát triển, dẫn liệu nhân trắc Ecgônômi phong phú, đa dạng, đáp ứng phục vụ yêu cầu địi hỏi Ecgơnơmi Ở Việt Nam, ba tập Atlas nhân trắc học người Việt Nam lứa tuổi lao động xuất xây dựng vòng 15 năm (từ 1982-1997) bao gồm đầy đủ đặc điểm nhân trắc cho nghiên cứu, thiết kế, đánh giá Ecgơnơmi cơng trình nghiên cứu nhân trắc Ecgônômi giới Theo qui luật tăng trưởng, khoảng 10-15 năm, điều kiện sống thay đổi, tầm vóc, thể lực quần cư dân có biến đổi Thực tế, đặc điểm nhân trắc người Việt Nam khác xa so 30 năm trước Theo kết điều tra dân số Viện Dinh dưỡng, chiều cao trung bình người trưởng thành năm 2010 cao so với năm 1975 khoảng 4cm Người trưởng thành năm 2010 có cân nặng cao 8kg so với năm 1975 [12] Với lý nêu cho thấy, việc nghiên cứu xây dựng tập Atlat nhân trắc với liệu tầm vóc thể lực người Việt Nam nhằm phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, thiết kế, đánh giá Ecgônômi Việt Nam giai đọan cần thiết II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp tiếp cận Xây dựng Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh động người Việt Nam độ tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2019 bao gồm đủ 138 dấu hiệu nhân trắc tĩnh, 50 dấu hiệu tầm hoạt động khớp tầm hoạt động tối đa tay mặt phẳng ngang công bố tập Atlat nhân trắc học xuất điều tra lớn Để tiết kiệm kinh phí, cơng sức rút ngắn thời gian đo thực địa, nội suy phần lớn kích thước nhân trắc từ tỷ lệ kích thước nhân trắc có tương quan chặt chẽ với kích thước (chiều cao đứng, chiều cao ngồi, cân nặng, tầm hoạt động tay tia góc 900, cặp hoạt động khớp đối xứng, ) Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại người quan tâm tới tỷ lệ cân xứng thể người Thế kỷ thứ năm trước công nguyên, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 21 Kết nghiên cứu KHCN Polyclitus, người Hy Lạp - nhà điêu khắc, giới thiệu mơ-đun chiều rộng lịng bàn tay ngón tay làm đơn vị Ơng thiết lập chiều cao thể từ mặt đứng lên đỉnh đầu 20 đơn vị, chiều cao mặt 1/10 tổng số chiều cao thể, chiều cao đầu 1/8, chiều cao đầu bao gồm cổ 1/6 tổng chiều cao thể Thế kỷ thứ trước công nguyên, Vitruvius, kiến trúc sư La mã, nghiên cứu tỷ lệ thể thấy chiều cao thể sải tay duỗi Các đường ngang tiếp xúc với đỉnh đầu, đế bàn chân hai đường dọc ngón tay hình thành nên "hình vng người cổ xưa" Hình vng Leonardo da Vinci tán đồng Sau ông sửa đổi hình vuông cách thay đổi vị trí chi vẽ vịng trịn xung quanh hình người [3] Hình ảnh phổ biến trang bìa tạp chí Anthropology Clauser CE, McConville JT, T J, Young JW (1969) [2] tiến hành cắt 13 xác người đàn ông thành 14 phần Trọng lượng, khối lượng trọng tâm phân đoạn thể người xác định, đồng thời kích thước đầy đủ xác đo mô tả độ dài, chu vi, chiều rộng chiều sâu đoạn Mối liên quan kích thước đoạn thể với trọng lượng, khối lượng vị trí trọng tâm chúng sở cho việc ước tính thơng số người sống Nghiên cứu thiết kế để bổ sung kiến thức có khối lượng trọng tâm khối phân đoạn thể người phép ước tính xác khối lượng trọng tâm khối phân đoạn thể người sống từ kích thước nhân trắc Drillis R, Contini R [3] mơ tả tỷ lệ kích thước số đoạn thể so với chiều cao đứng Tỷ lệ đoạn thể nam nữ người Mỹ (theo 5%, 50% 95%) so với chiều cao đứng đưa Chương trình dự đoán sức mạnh tĩnh chiều (3D Static strength prediction program, 3DSSPP) trường đại học Michigan – Mỹ xây dựng dựa nghiên cứu vòng 30 năm trung tâm Ergonomics [1] Trong phần 22 mềm, từ số liệu ban đầu nhập vào chiều cao cân nặng, chương trình 3DSSPP tự động tính tốn thơng số phân đoạn thể đưa báo cáo thống kê Chiều dài phân đoạn thể tính từ tỷ lệ phân đoạn thể so với chiều cao Khi sử dụng thử phần mềm, nhóm nghiên cứu nhập chiều cao cân nặng nam công nhân Việt Nam có chiều cao 163,4cm, nặng 54,9kg nữ cao 154,4cm, nặng 48,8kg [5] chương trình tự động cho báo cáo độ dài số đoạn thể So sánh với kết đo nhân trắc trực tiếp thông số phần mềm đưa 91 nam 94 nữ lao động Việt Nam cho thấy: Phân đoạn từ L5 đến điểm đường nối hai mỏm vai (phân đoạn thể coi độ dài thân trên) đo trực tiếp lớn đáng kể so với kết tính tốn 3DSSPP Điều có nghĩa chiều dài thân người Việt Nam lớn đáng kể so với người Mỹ có chiều cao Ngược lại, chiều dài chân (bao gồm dài đùi dài cẳng chân) người Việt Nam ngắn so với người Mỹ có chiều cao Sự khác biệt có liên quan đến yếu tố chủng tộc với đặc điểm chung người Việt Nam lưng dài, chân ngắn, người Âu-Mỹ lưng ngắn, chân dài Các tập Atlas Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động (trước Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động) đo số lượng lớn, phương pháp dụng cụ khoa học, Hội đồng gồm chuyên gia chuyên ngành thẩm định nên tỷ lệ kích thước nhân trắc với kích thước hồn tồn tin cậy, đại diện cho người lao động Việt Nam sở khoa học cho nội suy từ số kích thước đo (Chiều cao đứng, chiều cao ngồi, cân nặng ) Điều đảm bảo việc nội suy từ tỷ lệ đoạn thể người Việt Nam, khơng lấy tỷ lệ chủng tộc người khác Để xác định mức độ tương quan kích thước nhân trắc với số kích thước coi bản, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu pilot: đo nhóm cỡ mẫu tất 138 kích thước nhân trắc tĩnh 50 kích thước hoạt Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 Kết nghiên cứu KHCN động khớp tính hệ số tương quan, kiểm chứng hồi quy với dấu hiệu (chiều cao đứng, chiều cao ngồi, cân nặng, cặp hoạt động khớp đối xứng, ) để xác định xác dấu hiệu nhân trắc nội suy Những dấu hiệu dấu hiệu tương quan không chặt chẽ hồi quy khơng tuyến tính với dấu hiệu đo trực tiếp 2.2 Đối tượng đo pilot Số lượng đối tượng cần đo cho đơn vị mẫu tính theo cơng thức sau [6], [7], [8]: n = t2 * SD2 / m2 Trong đó: t: khoảng tin cậy 95%; SD: độ lệch chuẩn; m: sai số chấp nhận Lấy kích thước chiều cao đứng để tính số đối tượng tối thiểu cần phải đo Kết đo chiều cao nam giới người Việt Nam công bố Atlat nhân trắc học năm 1986 cho biết SD = 5,7cm Ta chấp nhận sai số khoảng 15% độ lệch chuẩn (m = 5,7 x 0,15 = 0,86cm) với khoảng tin cậy 95% (t=1,96) số lượng đơn vị mẫu cần đo là: n = 1,962 * 5,72 / 0,862 = 170 người Để có dẫn liệu nhân trắc đại diện cho người lao động Việt Nam, đối tượng đo phải nam nữ độ tuổi lao động 16 đến 60 Về mặt y tế, đối tượng xác nhận có hình thể sức khoẻ bình thường 2.3 Kỹ thuật đo dấu hiệu nhân trắc Kỹ thuật đo 136 kích thước nhân trắc tĩnh tuân thủ phương pháp đo đưa tập Atlas nhân trắc học người Việt Nam độ tuổi lao động – dẫn liệu nhân trắc tĩnh xuất năm 1986 [9] Bộ thước đo nhân học kiểu Martin, phòng đo nhân học dụng cụ nhân trắc thông dụng khác sử dụng để đo kích thước nhân trắc tĩnh Kỹ thuật đo 50 dấu hiệu nhân trắc tầm hoạt động khớp tuân thủ phương pháp đo đưa tập Atlas nhân trắc học người Việt Nam độ tuổi lao động – dẫn liệu nhân trắc động tầm hoạt động khớp xuất năm 1997 [11] Khớp kế hai nhánh điện tử khớp kế trọng lực sử dụng để đo kích thước nhân trắc tầm hoạt động khớp 2.4 Xử lý số liệu Sau xử lý thơ, tồn số liệu phiếu đo nhập vào máy tính xử lý chương trình excel phần mềm SPSS 22, rút thơng số: Trung bình cộng ( ), độ lệch chuẩn (SD), giá trị ngưỡng P5 , P95, hệ số tương quan (r) Theo trị số r từ đến ± 1, người ta xếp loại tính chất tương quan sau [4]: Mӭc ÿӝ tѭѫng quan Trӏ sӕ tuyӋt ÿӕi cӫa r Tѭѫng quan yӃu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Hệ số tương quan của các kích thước đo so với chiều cao đứng (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 1..

Hệ số tương quan của các kích thước đo so với chiều cao đứng (r) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Hệ số tương quan của các kích thước vòng so với vòng ngực (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 3..

Hệ số tương quan của các kích thước vòng so với vòng ngực (r) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Hệ số tương quan của các kích thước đo so với chiều cao ngồi (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 2..

Hệ số tương quan của các kích thước đo so với chiều cao ngồi (r) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 4. Hệ số tương quan của các kích thước ngang so với rộng vai (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 4..

Hệ số tương quan của các kích thước ngang so với rộng vai (r) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 7. Hệ số tương quan của các kích thước bàn tay, ngón tay so với dài lòng bàn tay (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 7..

Hệ số tương quan của các kích thước bàn tay, ngón tay so với dài lòng bàn tay (r) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 6. Hệ số tương quan của các kích thước bàn chân so với dài bàn chân (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 6..

Hệ số tương quan của các kích thước bàn chân so với dài bàn chân (r) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 8. Hệ số tương quan của một số các kích thước khác của cơ thể có liên quan đến nhau (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 8..

Hệ số tương quan của một số các kích thước khác của cơ thể có liên quan đến nhau (r) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 9. Hệ số tương quan của các cặp kích thước THĐK đối xứng (r) - Cơ sở phương pháp xây dựng atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019

Bảng 9..

Hệ số tương quan của các cặp kích thước THĐK đối xứng (r) Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan