0

Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện

5 7 0
  • Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:22

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả điều kiện lao động và đặc điểm biến thiên nhịp tim (BTNT) trong ca lao động ở nhân viên vận hành điện. Tổng số 34 nhân viên vận hành điện với tuổi đời trung bình là 35±6,5 và thâm niên nghề 11±7,9 năm đã tham gia nghiên cứu. Các nhân viên vận hành điện được ghi Holter điện tim trong ca lao động bằng hệ thống ghi Holter điện tim 24h MSC-8800 Holter Monitoring cài phần mềm phân tích dữ liệu MSI (Mỹ) và đánh giá điều kiện lao động. Trong quá trình ghi Holter điện tim các đối tượng hoạt động lao động bình thường. K t qu nghiên c u KHCN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BIẾN THIÊN NHỊP TIM TRONG LAO ĐỘNG Ở NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ĐIỆN Nguy n Thu Hà, Nguy n Đ c Sn Viện Sức khỏe nghề nghiệp Mơi trường Tóm tắt Nghiên cứu tiến hành nhằm mô tả điều kiện lao động đặc điểm biến thiên nhịp tim (BTNT) ca lao động nhân viên vận hành điện Tổng số 34 nhân viên vận hành điện với tuổi đời trung bình 35±6,5 thâm niên nghề 11±7,9 năm tham gia nghiên cứu Các nhân viên vận hành điện ghi Holter điện tim ca lao động hệ thống ghi Holter điện tim 24h MSC-8800 Holter Monitoring cài phần mềm phân tích liệu MSI (Mỹ) đánh giá điều kiện lao động Trong trình ghi Holter điện tim đối tượng hoạt động lao động bình thường Phân tích đặc điểm điều kiện lao động với số biến thiên nhịp tim theo thời gian theo phổ tần Kết cho thấy: tần số nhịp tim trung bình (TSNTTB) ca lao động nhân viên vận hành điện 81,4±9,3 nhịp/phút; tần số nhịp tim (TSNT) tối thiểu 68,3±10,0 nhịp/phút; TSNT tối đa 107,0±14,7 nhịp/phút Các số BTNT theo thời gian ca lao động nhân viên vận hành điện: SDNN 79,7±40,5ms; SDNN index 59,1±27,8ms; SDANN index 54,2±31,7ms; Mean RR 779±105,7ms; mRRSD 36,7±17,6ms; pNN50 16,3±15,0% Các số BTNT theo phổ tần số ca lao động nhân viên vận hành điện: ULF 0,27±0,255; VLF 1,73±1,543; LF 4,47±3,927; HF 9,51±9,339 tỷ số LF/HF 0,51±0,085 Điều kiện lao động nhân viên vận hành điện mang tính chất đặc thù riêng cho nghề nghiệp, căng thẳng thần kinh tâm lý cao Các tác giả khuyến nghị cần có biện pháp để cải thiện điều kiện lao động tốt cho nhân viên vận hành điện T khoá: Biến thiên nhịp tim, nhân viên vận hành điện, điều kiện lao động V I ĐẶT VẤN ĐỀ ới tiến khoa học kỹ thuật, năm gần đây, áp dụng nghiên cứu Biến thiên nhịp tim (BTNT) nhiều lĩnh vực y sinh học ngày có hội phát triển rộng rãi nhờ phân tích máy vi tính (máy Holter điện tim) Nhờ thiết bị này, ngồi nghiên cứu chẩn đốn biến đổi tình trạng rối loạn bệnh lý tim mạch cịn đánh giá trạng thái thần kinh thực vật thông qua số BTNT thời gian dài hai khía cạnh: thứ phân tích dao động theo lĩnh vực thời gian (SD V) thứ hai lĩnh vực phổ tần BTNT thay đổi thời khoảng RR điện 12 tim khoảng thời gian định BTNT biểu chế điều hoà thăng hoạt động tim Hệ thần kinh tự động có ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch Các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến nhịp tim thần kinh giao cảm, phó giao cảm, tương tác thần kinh giao cảm phó giao cảm Đo số BTNT cho thơng tin có ích để đánh giá tình trạng sức khỏe, đánh giá căng thẳng chức hệ tim mạch Giảm BTNT giảm trương lực thần kinh phó giao cảm tăng trương lực thần kinh giao cảm, nguy cao gây rung thất đột tử HF-tần số cao biểu trương lực Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN thần kinh phó giao cảm; LF-tần số thấp biểu trương lực thần kinh giao cảm tỷ số LF/HF biểu quan hệ tương hỗ giao cảm phó giao cảm [7] [8] Nhiều tác giả dùng máy ghi Holter điện tâm đồ 24 để nghiên cứu BTNT hoạt động điều khiển chức tự động tim số dự báo tử vong bệnh tim mạch, nghiên cứu thay đổi số BTNT người lao động ảnh hưởng yếu tố tác hại nghề nghiệp (bụi, hoá chất, stress nghề nghiệp…) giá trị để tiên lượng bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim [1] [2]… Trong lĩnh vực y học dự phòng, BTNT số tác giả đề cập tới số nghiên cứu số chức danh lao động nhân viên y tế, cảnh sát giao thông Phần lớn nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tốn học nhịp tim để đánh giá căng thẳng chức hệ tim mạch theo phương pháp Baevxki (phương pháp Nga) thơng qua phân tích số thống kê toán học nhịp tim Nghiên cứu BTNT ca lao động phương pháp ghi Holter điện tâm đồ 24 phương pháp bắt đầu quan tâm lĩnh vực II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm điều kiện lao động biến thiên nhịp tim ca lao động nhân viên vận hành điện III ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 34 nhân viên vận hành điện khỏe mạnh, không mắc bệnh tim mạch, khơng dùng chất kích thích, thuốc có ảnh hưởng đến hệ tim mạch 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Thi t k nghiên c u: theo phương pháp mô tả cắt ngang 3.2.2 Phng pháp nghiên c u - Đánh giá điều kiện lao động đặc thù nhân viên y tế: Quan sát, phân tích đặc điểm điều kiện lao động đặc thù, bấm thời gian lao động - Đặc điểm số biến thiên nhịp tim lao động Sử dụng hệ thống máy ghi Holter điện tim 24 MSC-8800 Holter Monitoring cài phần mềm phân tích liệu MSI (Medical Systems International), hệ điều hành Microsoft Windows Mỹ Trong trình ghi Holter điện tim đối tượng hoạt động lao động bình thường Phân tích số BTNT dựa phần mềm tính tốn sẵn sau loại trừ yếu tố nhiễu Các số BTNT gồm: * Các số BTNT theo thời gian - SDNN: Độ lệch chuẩn tất thời khoảng R-R bình thường Holter điện tim, đơn vị tính miligiây - SDNN index: Số trung bình độ lệch chuẩn tất thời khoảng R-R bình thường tồn đoạn phút Holter điện tim, đơn vị miligiây - SDANN index: Độ lệch chuẩn số trung bình tất thời khoảng R-R bình thường tồn đoạn phút Holter điện tim, đơn vị miligiây - rMSSD: Căn bậc hai số trung bình bình phương khác biệt thời khoảng R-R bình thường sát kết Holter điện tâm đồ, đơn vị miligiây - pNN50: Tỷ lệ khác biệt thời khoảng R-R bình thường sát mà lớn 50 miligiây tính tốn tồn Holter điện tâm đồ, đơn vị phần trăm *Các số biến thiên nhịp tim theo phân tích phổ tần số - HF: Độ lớn BTNT dải tần số cao, từ 0,15-0,4Hz - LF: Độ lớn BTNT dải tần số thấp, từ 0,04 - 0,15Hz Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 13 K t qu nghiên c u KHCN - VLF: Độ lớn BTNT dải tần số thấp, từ 0,0033 - 0,04Hz - ULF: Độ lớn BTNT giải tần số cực thấp, từ - 0,0033Hz - TP: Tổng độ lớn BTNT tất dải tần số theo phân tích phổ tần số, từ 0-0,4Hz Đơn vị tính số BTNT theo phân tích phổ tần miligiây2 - Tỷ số LF/HF: số đặc trưng cho hoạt động trương lực thần kinh giao cảm Độ lớn LF/HF số có giá trị để đánh giá cân hoạt động giao cảm - phó giao cảm - Các số liệu nghiên cứu xử lý theo phương pháp thống kê y học chương trình phần mềm SPSS 16.0 IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Điều kiện lao động đặc thù nhân viên vận hành điện Cũng ngành nghề khác, lao động nhân viên vận hành điện có đặc điểm đặc thù riêng biệt Thời gian làm việc nhân viên vận hành điện ca lao động Làm việc ca: ca sáng, ca chiều ca đêm Ca sáng làm từ sáng đến 14 giờ, ca chiều làm từ 14 đến 22 ca đêm làm từ 22 đến sáng hôm sau Trong ca lao động nhân viên vận hành điện phải quan sát khoảng 200 loại đồng hồ, máy móc, thiết bị khác Các thông tin chế độ hoạt động hệ thống truyền qua số theo kim, ghi biểu đồ, bảng số, tín hiệu âm ánh sáng; thông tin thể chế độ làm việc thiết bị lò tuốc bin, mức tải máy phát điện, hoạt động máy biến thế, thiết bị phân chia, điện thoại, đường dây tự bảo vệ, diễn biến nhà máy điện hệ thống để điều chỉnh, xử lý kỹ thuật phải nhân viên vận hành điện nắm vững tình hình, phán đốn đúng, xử lý nhanh truyền mệnh lệnh xác Các mệnh lệnh truyền ghi âm lại, trình vận hành ln có hệ thống camera gắn 14 vị trí dây chuyền giám sát ghi lại hoạt động, thao tác, đàm thoại , tạo áp lực công việc cao nhân viên vận hành điện 4.2 Đặc điểm biến thiên nhịp tim lao động nhân viên vận hành điện Tổng số 34 nhân viên vận hành điện với tuổi đời trung bình 35±6,5 thâm niên nghề 11±7,9 năm tham gia nghiên cứu Trong số 34 nhân viên vận hành điện tham gia nghiên cứu có 47,1% nhân viên làm ca sáng, số nhân viên Bảng Đặc điểm đối tượng nghiên cứu TT m ng nghiên c u Giá tr T ng s ng (n) 34 Tu i trung bình (n 35,0±6,5 Thâm niên trung bình 11,0±7,9 Gi i: Nam Phân nhóm theo ca làm vi c 100% Ca sáng 16 (47,1%) Ca chi u 16 (47,1%) (5,8%) Bảng Tần số nhịp tim ca lao động nhân viên vận hành điện Ca Chung 79,8± 9,6 66,5± 13,4 81,4± 9,3 71,8± 7,3 66,7± 9,9 53,0± 18,4 68,3± 10,0 108,0 ±9,6 108,6 ±18,8 92,5± 3,5 107,0 ±14,7 TT Các ch s Ca sáng Ca chi u TSNTTB 84,8± 6,5 TSNT t i thi u TSNT t Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN làm ca chiều 47,1% có 5,8% nhân viên làm ca đêm (Bảng 1) TSNTTB nhân viên vận hành điện ca lao động 81,4±9,3 nhịp/phút; TSNT tối thiểu 68,3±10,0 nhịp/phút; TSNT tối đa 107,0±14,7 nhịp/phút nghỉ ngơi 75,7±11,5 nhịp/phút (Bảng 2) Các số BTNT theo thời gian ghi ca lao động nhân viên vận hành điện có kết sau: số SDNN trung bình 79,7±40,5ms; số SDNNindex trung bình 59,1±27,8ms; số SDANNindex trung bình 54,2±31,7ms; số MeanRR trung bình 779±105,7ms; số rMSSD trung bình 36,7±17,6; số pNN50 trung bình 16,3±15,0% (Bảng 3) 9,509±9,339 tỷ số LF/HF có trị số trung bình 0,507±0,085 (Bảng 4) V BÀN LUẬN Cân thần kinh tự chủ có vai trò quan trọng hoạt động điện học học tim Đo đạc BTNT phương pháp đánh giá chức thần kinh tự chủ thơng qua chế điều hồ kiểm sốt tần số tim phản xạ thần kinh giao cảm thần kinh phó giao cảm Nhiều chứng cho thấy mối liên quan BTNT stress, bao gồm stress công việc Các yếu tố stress thường có mối liên quan với tăng kiểm sốt thần kinh giao cảm, giảm kiểm sốt thần kinh phó giao cảm hai [6] Các số BTNT theo phổ tần ghi ca lao động nhân viên vận hành điện có kết sau: số TP trung bình 15,514±14,548; số ULF trung bình 0,268±0,255; số VLF trung bình 1,731±1,543; số LF trung bình 4,467±3,927; số HF trung bình Nhân viên vận hành điện nghề có nguy stress cao Clays E (2010) [4] ghi Holter điện tim cho 653 nam công nhân khỏe mạnh tuổi 4055 ngày làm việc cho thấy yếu tố gây stress cơng việc có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với giảm pNN50, giảm HF tăng tỷ số LF/HF Loerbroks A (2010) [6] phân tích Bảng Các số biến thiên nhịp tim theo thời gian ca lao động nhân viên vận hành điện Bảng Các số biến thiên nhịp tim theo phổ tần ca lao động nhân viên vận hành điện Ca sáng TP 9,5±6,2 20,7± 18,7 59,1± 27,8 ULF 0,168± 0,348± 0,421± 0,268± 0,123 0,323 0,221 0,255 60,7± 110,5± 54,2± 30,4 88,4 31,7 VLF 1,152± 2,173± 2,826± 1,731± 0,774 1,963 0,946 1,543 Mean RR 724,5± 815,5± 914,5± 779± 39,3 109,8 242,5 105,7 LF 2,843± 5,815± 6,675± 4,467± 1,767 4,994 2,66 3,927 rMSSD 29,6± 12,3 42,4± 20,6 47,5± 6,4 36,7± 17,6 HF 5,616± 12,917 13,398 9,509± 3,76 ±12,04 ±5,729 9,339 pNN50 10,4± 10,3 21,4± 17,8 23,0± 2,8 16,3± 15,0 LF/HF 0,522± 0,493± 0,502± 0,507± 0,077 0,098 0,143 0,085 Các ch s Ca sáng Ca chi u SDNN 62,8± 16,5 89,3± 138,5± 79,7± 44,4 87,0 40,5 SDNN index 48,3± 16,5 67,8± 34,2 SDANN index 40,7± 9,8 Ca 76,0± 15,6 TT Ca Ca chi u Các ch s Chung TT Chung 22,6± 15,514± 9,096 14,548 Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 15 K t qu nghiên c u KHCN Holter điện tim 591 người lao động từ 17-65 tuổi chia làm khoảng thời gian: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi thời gian ngủ Kết nghiên cứu cho thấy có mối liên quan ngược lại căng thẳng cảm xúc BTNT nhóm tuổi 35-44 Amelsvoor V.L.G cs (2000) [3] nghiên cứu môi liên quan stress nghề nghiệp với BTNT cho thấy: nhóm đối tượng có yêu câu cơng viêc cao thây tăng cao LF so với nhóm đối tượng có u câu cơng viêc thâp Kang M.G (2004) [5] nghiên cứu 169 nam công nhân xưởng đóng tàu, kết cho thấy: nhóm cơng nhân bị ảnh hưởng stress cơng việc cao có xu hướng giảm số SDNN tăng tỷ số LF/HF so với nhóm cơng nhân bị ảnh hưởng stress công việc thấp VI KẾT LUẬN - Tần số nhịp tim trung bình ca lao động nhân viên vận hành điện 81,4±9,3 nhịp/phút; TSNT tối thiểu 68,3±10,0 nhịp/phút; TSNT tối đa 107,0±14,7 nhịp/phút - Các số BTNT theo thời gian ca lao động nhân viên vận hành điện: SDNN 79,7±40,5ms; SDNN index 59,1±27,8ms; SDANN index 54,2±31,7ms; Mean RR 779±105,7ms; mRRSD 36,7±17,6ms; pNN50 16,3±15,0% Các số BTNT theo phổ tần số ca lao động nhân viên vận hành điện: ULF 0,27±0,255; VLF 1,73±1,543; LF 4,47±3,927; HF 9,51±9,339 tỷ số LF/HF 0,51±0,085 - Điều kiện lao động nhân viên vận hành điện mang tính chất đặc thù riêng cho nghề nghiệp, căng thẳng thần kinh tâm lý cao VII KHUYẾN NGHỊ Các tác giả khuyến nghị cần có biện pháp để cải thiện điều kiện lao động tốt cho nhân viên vận hành điện 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trương Đình Cẩm (2006), Nghiên cứu biến đổi số biến thiên nhịp tim bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân Y, Hà Nội [2] Pham Ngoc Phuc (2006), Nghiên cứu số biến thiên nhịp tim Holter điện tim 24 bệnh nhân suy tim mạn tính, Luân văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, Bộ Quốc Phòng, Học Viện Quân Y [3] Amelsvoort V.L.G., Schouten E.G., Maan A.C et al (2000), “Occupational determinants of heart rate variability”, Int Arch Occupational Environmental Health , May; 73 (4):255-62 [4] Clays E., Bacquer D.D., Crasset V et al (2010), “The perception of work stressors is related to reduced parasympathetic activity”, Int Arch Occup Health, 2010 May [5] Kang M.G., Kok S.B., Cha B.S et al (2004), “Association between job stress on Heart Rate Variability and metabolic syndrome in shipyard male workers”, Yonsei Med J, 2004 Oct 31; 45(5):838-46 [6] Son M., Kim Y., Ye S Et al (2008), ”Chronic and acute effects of work-related factors on heart rate variability”, Korean J Occup Med 2008 dec:20(4):314-325 [7] Sredniava B., Musialik- Ludka A., Herdynska-Was M et al (1999), “The assessment and clinical significance of heart rate variability”, Pol Merkuriusz Lek., 7(42), pp 283288 [8] Thuraishingham R A (2006), “Preprocessing RR interval time series for heart rate variability analysis and estimates of standard deviation of RR intervals”, Comput Methods Programs Biomed., 83(1), pp 78- 82 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 ... 4.1 Điều kiện lao động đặc thù nhân viên vận hành điện Cũng ngành nghề khác, lao động nhân viên vận hành điện có đặc điểm đặc thù riêng biệt Thời gian làm việc nhân viên vận hành điện ca lao động. .. phân tích Bảng Các số biến thiên nhịp tim theo thời gian ca lao động nhân viên vận hành điện Bảng Các số biến thiên nhịp tim theo phổ tần ca lao động nhân viên vận hành điện Ca sáng TP 9,5±6,2... c u - Đánh giá điều kiện lao động đặc thù nhân viên y tế: Quan sát, phân tích đặc điểm điều kiện lao động đặc thù, bấm thời gian lao động - Đặc điểm số biến thiên nhịp tim lao động Sử dụng hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu - Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện

Bảng 1..

Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Tần số nhịp tim trong ca lao động ở nhân viên vận hành điện - Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện

Bảng 2..

Tần số nhịp tim trong ca lao động ở nhân viên vận hành điện Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Các chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời - Điều kiện lao động và biến thiên nhịp tim trong lao động nhân viên vận hành điện

Bảng 3..

Các chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời Xem tại trang 4 của tài liệu.