BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI

20 19 0
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) A ĐẤT Ở TẠI ĐƠ THỊ: I Giới hạn thị: Tồn địa giới hành thị trấn Chợ Mới thị trấn Mỹ Luông II Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 Loại đ n g Giới hạn từ đến Giá đất v ị t r í Stt Tên đường phố A Thị trấn Chợ Mới I Đường loại 1 Nguyễn Huệ Nguyễn Hữu Cảnh - đầu đường Trần Hưng Đạo 3.000 Nguyễn Thái Học Rạch Ông Chưởng - Trần Hưng Đạo 3.000 Phạm Hồng Thái Rạch Ông Chưởng - Trần Hưng Đạo 3.000 Lê Lợi Nguyễn Hữu Cảnh - Phan Thanh Giản 5.000 Trần Hưng Đạo Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Huệ 3.000 Nguyễn Hữu Cảnh Bến đò qua Tân Long - kênh Xáng Múc 5.000 II Đường loại Hai Bà Trưng Phạm Hồng Thái - Phan Thanh Giản 2.000 Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo 2.000 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Loại Stt Tên đường phố đ n g Giới hạn từ đến Giá đất v ị t r í Nguyễn Trung Trực Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo 2.000 10 Phan Thanh Giản Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo 1.500 11 Phan Đình Phùng Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo 1.500 12 Châu Văn Liêm Trần Hưng Đạo - Cuối ranh đất TT GDTX 1.500 13 Trần Hưng Đạo (nối dài) Nguyễn Hữu Cảnh - sân vận động 2.000 14 Lý Thường Kiệt Lê Lợi - Trần Hưng Đạo 1.500 15 Đường tỉnh 942 Nguyễn Hữu Cảnh - Ranh Long Điền A 2.500 III Đường loại 16 Nguyễn Văn Hưởng (số 6) Nguyễn Hữu Cảnh - bờ kênh Xáng 1.500 17 Đường bờ kênh Xáng Nguyễn Hữu Cảnh - rạch Ông Chưởng 1.000 18 Nguyễn An Ninh Lê Lợi - Trần Hưng Đạo 1.000 19 Nguyễn Thái Học (nối dài) Trần Hưng Đạo - ấp Chiến lược 1.000 20 Phạm Hồng Thái (nối dài) Trần Hưng Đạo - ấp Chiến lược 1.000 21 Đường tỉnh 942 (Đường dẫn cầu ông Chưởng) Đầu cầu ông Chưởng - bến xe TT Chợ Mới 2.000 22 Nguyễn Huệ nối dài Đầu đường Trần Hưng Đạo - giáp 800 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Loại Stt Tên đường phố đ n g Giới hạn từ đến Giá đất v ị t r í ranh xã Long Điền B 23 Nguyễn Hữu Cảnh Kênh Xáng Múc - Nguyễn Huệ nối dài 2.000 24 Quy hoạch số 10 (Đường Cồn) Ngã giáp Đường tỉnh 942 ngã đường tỉnh 942 500 25 Đường kênh xáng AB Cầu kênh Xáng - ranh Long Điền A 500 26 Khu dân cư Sao Mai Giới hạn phạm vi khu dân cư 2.500 27 Đ Kênh Đòn Dong Nguyễn Hữu Cảnh - ranh Long Điền A 600 B Thị trấn Mỹ Luông I Đường loại 1 Hai Bà Trưng Đường tỉnh 942 - sông Tiền 3.000 Bà Triệu Đường tỉnh 942 - sông Tiền 3.000 Nguyễn Huệ Đường tỉnh 942 - sông Tiền 2.800 Lê Lợi Bà Triệu - Nguyễn Huệ 2.800 Đường tỉnh 942 (cũ) Lộ Vòng cung - Mũi Tàu 3.000 II Đường loại Trần Hưng Đạo Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ 2.300 Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ - Mũi Tàu 2.000 Đường tỉnh 942 (cũ) Ranh xã Long Điền A - Lộ Vòng cung 1.600 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Loại Stt Tên đường phố đ n g Giới hạn từ đến Giá đất v ị t r í Mũi Tàu - cầu (Mỹ Luông - Tấn Mỹ) 1.600 Phố dọc kênh Chà Và Đường tỉnh 942 - sông Tiền 2.000 10 Đường quy hoạch số Đường tỉnh 942 (cũ) - Đường tỉnh 942 (mới) 1.500 11 Đường tỉnh 942 (Lộ vòng cung) Mũi Tàu - Đường số 10 1.700 12 Hương lộ Đường tỉnh 942 cũ - lộ Vòng cung 1.800 13 Đường vào Trung tâm thương mại TT Mỹ Luông (Đường Phòng khám Khu vực) Ngã lộ vòng cung - kênh Chà Và 2.000 III Đường loại 14 Trần Hưng Đạo Hai Bà Trưng - kênh Chà Và 1.300 15 Đường quy hoạch số 10 Cầu (Mỹ Luông - Tấn Mỹ) Đường tỉnh 942 (mới) 800 Kênh Chà Và - Nguyễn Huệ 1.300 Nguyễn Huệ - cầu (Mỹ Luông Tấn Mỹ) 500 Đường tỉnh 942 (cũ) - Đường tỉnh 942 (mới) 1.300 16 17 Phố bờ sông Tiền Đường quy hoạch số Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Loại Stt Tên đường phố 18 Đường kênh Chà Và (đường song song với Hương lộ 1) đ n g Giới hạn từ đến Giá đất v ị t r í Ngã tư đèn đến Đường tỉnh 942 cũ 700 Ngã tư đèn - ranh Long Kiến 500 19 Đường kênh cột dây thép Ranh Long Điền A - Cầu Sắt 300 20 Đường số 02 Đường số - Đường số 1.200 21 Đường tỉnh 942 (mới) Đường số 10 - Chùa Bà Tài 1.000 22 Đường tỉnh 942 (mới) Đường chùa Bà Tài - Mương Cầu Chùa 1.000 23 Hương lộ Ngã tư Đường tỉnh 942 (mới) ranh Long Điền B 700 24 Đường tỉnh 942 (cũ) Cầu (Mỹ Luông - Tấn Mỹ) mương cầu Chùa 800 25 Khu dân cư Mỹ Tân Trong phạm vi khu dân cư 1.200 26 Đường Chùa bà Tài Đường tỉnh 942 (cũ) - Đường tỉnh 942 (mới) 500 27 Phố bờ sông Tiền Cầu (Mỹ Luông - Tấn Mỹ) Trường Tiểu học C 500 28 Đường kênh 77 Cầu Sắt - Mương Chùa 300 29 Đường kênh Mương Chùa Đường tỉnh 942 - ranh Long Kiến 300 30 Đường Số 10 (nối dài) Lò Giết Mỗ (Đường tỉnh 942 Kênh 77) 300 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Loại Stt Tên đường phố 31 Đường Số 02 32 đ n g Giới hạn từ đến Đường chùa Bà Tài - Mương Cầu Chùa Giá đất v ị t r í 500 Đường cặp Phịng Từ đường tỉnh 942 - Kênh Chìm khám khu vực 400 33 Đường Kênh Đòn Dong Đoạn từ Kênh Cột Dây Thép Ranh Long Điền A 300 34 Các đường lại Chỉ xác định vị trí 250 B ĐẤT Ở TẠI NƠNG THƠN: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 Stt I a b c a + + + + + + + Khu vực Xã Hịa Bình Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Cầu Cái Đơi - Ngã ba Cồn An Thạnh Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ An Thuận (Phạm vi khu dân cư An Thuận) Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Chợ An Hòa Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 944 Phà An Hòa cũ - cuối chợ An Thuận (An Hòa cũ) Cuối chợ An Thuận - ngã phà An Hòa Ngã Phà An Hòa - ranh An Thạnh Trung Phà An Hòa - ngã giáp Đường tỉnh 944 Xưởng tole Quốc Anh - Cống Rạch Thùng ĐT944 cũ Tiếp giáp đường tỉnh 946 Ranh An Thạnh Trung - cầu Cái Đôi Ngã cồn An Thạnh - Trường cấp I “B” Hịa Bình Giá đất vị trí 800 2.000 1.800 1.000 850 500 1.300 1.000 750 600 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt + II a b c a + b III a b c a + + + Khu vực Trường cấp I ‘‘B” Hịa Bình - ranh Hịa An Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Hịa An Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Tiểu học A - Nhà máy Tân Phát Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ An Khánh (Giới hạn phạm vi chợ) Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Khu dân cư chợ xã Hòa An (UBND xã cũ) Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 946 Trường tiểu học ‘‘A’’- ranh Hịa Bình Đất nơng thơn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Nhà máy Tân Phát - ranh Hội An Ngã cầu Thơng Lưu - ngã cầu Cái Bí Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XÃ AN THẠNH TRUNG Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Cầu Rọc Sen - Cổng chùa Vạn Phước Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Rọc Sen (Đường tỉnh 944 vào đến trường Tiểu học B) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (không phải chợ trung tâm xã) Chợ An Long KDC An Quới KDC An Bình Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 944 Cổng Chùa Vạn Phước - ranh Mỹ An Cầu Rọc Sen - ranh xã Hịa Bình Tiếp giáp đường tỉnh 946 Ranh xã Long Kiến - ranh xã Hịa Bình Giá đất vị trí 1.000 300 1.000 1.000 1.875 500 500 350 300 600 600 200 1.500 1.500 500 500 400 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt b IV a b c a + b V a b c a - Khu vực Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ngã Chưng Đùng - ranh Mỹ An Ngã cầu Cái Nai - Hương lộ Kênh Xáng Long An - ranh Long Kiến Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Long Kiến Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Cầu Xà Mách - hết Trạm Y tế xã Long Kiến Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Mương Tịnh (Cầu Mương Tịnh - cầu Xà Mách) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (không phải chợ trung tâm xã) Chợ khu dân cư Long Bình Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 946 Ranh Long Điền B - ranh An Thạnh Trung Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Đường Kênh Xáng AB (Từ cầu Kênh Xáng Long Điền B - Ranh An Thạnh Trung) Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Long Giang Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Công an xã cũ - Hết ranh Ủy ban xã Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Long Thạnh (chợ Chùa) Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Chợ Sóc Chét Chợ Dân Lập Chợ Cà Mau Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ranh Kiến Thành - ranh xã Nhơn Mỹ Giá đất vị trí 200 300 200 200 400 500 500 400 250 200 500 450 370 450 450 400 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực - Lộ Rạch Xoài bờ Lộ Mương Chùa (ngã lộ liên xã - kênh Cà Mau) Hai bờ kênh Cà Mau (chợ Cà Mau - Ranh Kiến Thành Nhơn Mỹ) Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Nhơn Mỹ Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã trung tâm chợ xã: Đường Trường Tiểu học A - Hết ranh xã đội Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Chợ Cái Gút Chợ Sơn Đốt (KDC) Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ranh xã Kiến Thành - Ranh Mỹ Hội Đơng Cầu Mỹ Hịa - hết đình Nhơn An Hết đình Nhơn An - giáp Ranh xã Long Giang Đường dẫn bến phà Mương Ranh Đường dẫn bến phà Sơn Đốt Khu vực 3: đất nông thôn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Mỹ Hội Đông Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Trường TH “A” MHĐ - Hết ranh sở sản xuất gạch ngói Nhựt Quang Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Vàm Nao (Trường TH “A” MHĐ - hết ranh sở sản xuất gạch ngói Nhựt Quang) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Chợ Đồng Tân Chợ Tham Buôn Cụm DC ấp Mỹ Tân Khu dân cư Mỹ Hội Khu dân cư Mỹ Hòa Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: VI a b a VII a b c a Giá đất vị trí 260 260 270 250 800 600 1.000 600 400 400 400 400 250 1.100 1.100 500 500 600 800 500 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực - Ranh Kiến An - ranh xã Nhơn Mỹ Đường Kênh Đồng Tân (ranh Kiến An - giáp cầu Đồng Tân) Đường tránh khu sạt lỡ (Từ KDC Mỹ Hội - Kênh Ông Chủ) Đường đấu nối KDC Mỹ Hội Mỹ Hịa Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) VIII Xã Kiến An Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Cụm dân cư Kiến Bình b Đất nơng thơn trung tâm chợ xã Chợ Quản Nhung (Cầu Ông Chưởng - đầu cống xã Niếu) Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ a trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 942 + Từ ngã Mũi Tàu - Phà Thuận Giang Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường b liên xã: Ngã cầu Thuận Giang - ranh Mỹ Hội Đông Cống Xã Niếu - hết Chùa Cố Hết Chùa Cố - ranh xã Kiến Thành Ngã Cống Xã Niếu - cầu Ba Bé Ngã phà Thuận Giang - cầu Đôi Cầu Bảy Đực - ranh Mỹ Hội Đông (K Đồng Tân) Đường cộ hai Thới (mương ấp chiến lược - kênh Cà Mau) Đường cồn (Cầu Đình - Cầu Hai Triết) Đường Kênh Cà Mau (Từ KDC Kiến Bình - Ranh Kiến Thành) Cầu ngã tư Kiến Bình - Cầu Sáu Biếm Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) IX Xã Kiến Thành Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Nhà ơng Đảm (trại cưa) - cầu Cái Xồi b Đất nơng thơn trung tâm chợ xã Chợ Cái Xoài (Cầu Cái Xoài - hết nhà ông Vũ (thửa 346, tờ 25)) Đất nông thơn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải c chợ trung tâm xã) Chợ Mương Lớn Khu dân cư Cà Mau Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Giá đất vị trí 600 300 300 250 250 1.000 900 900 500 600 500 300 300 300 200 300 250 250 200 900 1.200 500 450 10 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt a X a b c a + b XI a Khu vực Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ranh xã Kiến An - ranh xã Long Giang Giáp trung tâm chợ xã - ranh xã Nhơn Mỹ Tuyến Kênh Mương Lớn (Cầu Mương Lớn - Kênh Cà Mau) Tuyến Kênh Cà Mau (Ranh xã Kiến An - Ranh xã Long Giang) Tuyến Kênh Lung Giang (Từ kênh Mương Lớn - kênh Cái Xoài) Đường Kênh Ấp Chiến Lược (Từ Mương Lớn - UBND xã mới) Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Long Điền A Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Cầu Chợ Thủ (phía UBND xã) - hết ranh Huyện đội Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Thủ (Cầu Chợ Thủ - Trường tiểu học Phù Đổng) Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải chợ trung tâm xã) Khu dân cư Long Điền A Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 942 Từ ranh thị trấn Mỹ Luông - ranh thị trấn Chợ Mới Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ngã cầu Chợ Thủ - ranh xã Long Điền B Ngã Nhà Thờ - ngã cầu Chợ Thủ Ngã cua Be Lùn - ngã lò gạch Thu Thảo Đầu cầu cột dây thép - ranh Thị trấn Mỹ Lng Đường Kênh Hịa Bình (Đường tỉnh 942 - Kênh Xáng AB) Đường Kênh Mương Ông Cha (Đường tỉnh 942 - Kênh Đòn Dong) Đường Ấp Chiến Lược (Ranh thị trấn Chợ Mới - Kênh Mương Ông Cha) Đường Bờ Đông Kênh Quản Bền (Đường tỉnh 942 - Kênh Xáng AB) Khu vực 3: đất nông thôn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) Xã Long Điền B Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): Đất nơng thơn trung tâm chợ xã Giá đất vị trí 400 500 250 250 250 250 200 1.200 1.200 1.200 1.200 350 250 250 300 250 250 250 250 200 11 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực Chợ Bà Vệ (Cầu bà Vệ - ngã ba bà Vệ) Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ a trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 946 + Ngã mương Cả Thú - ngã Bà Vệ Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường b liên xã: Cầu kênh Xáng - ngã mương Cả Thú (Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài) Cầu kênh Xáng - qua hết khu dân cư Ngã kênh Trà Thôn - ranh Long Điền A Ngã Bà Vệ - ranh TT Mỹ Luông Đường Kênh Xáng AB (Từ hết KDC - Ranh xã Long Kiến) Khu vực 3: đất nông thôn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XII Xã Mỹ An Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Ngã ba kênh Cựu Hội - cống tư Há b Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Kênh Cựu Hội (Ngã ba kênh Cựu Hội - cống tư Há) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (không phải c chợ trung tâm xã) Chợ Thầy Cai Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ a trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 944 + Ranh An Thạnh Trung - Cống Tư Há + Cống Tư Há - Ngã Cựu Hội Tiếp giáp đường tỉnh 942 + Từ Đầu cầu kênh Cựu Hội - Ranh thị trấn Mỹ Luông Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường b liên xã: Đường kênh Thầy Cai từ ĐT 942 - Ranh An Thạnh Trung Đường làng nghề đan lát Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XIII Xã Hội An Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Giá đất vị trí 700 500 2.000 850 250 400 250 200 600 600 500 500 600 600 250 200 200 12 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực b Mương Bà Phú - đầu Cầu Cái Tàu thượng Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Cái Tàu Thượng (Từ đường tỉnh 942 - đường số 1(khu vực chợ mới)) Đất nông thôn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải c chợ trung tâm xã) Khu dân cư ấp Thị Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ a trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 942 + Từ Mương Bà Phú - Đầu Cầu Cựu Hội Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường b liên xã: Tỉnh lộ 942 - Đường số (Đường vào chợ cũ) Đường số 01 - mương Hội Đồng Mương Hội Đồng - ranh Hòa An Lộ Cái Nai (ngã lộ liên xã - ranh An Thạnh Trung) Lộ La Kết (ngã lộ liên xã - ranh An Thạnh Trung) Lộ Mương Sung (ngã lộ liên xã - chợ Rọc Sen) Lộ Cựu Hội (ngã Đường tỉnh 942 - ranh xã An Thạnh Trung) Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XIV Xã Tấn Mỹ Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nông thôn trung tâm hành xã: Cầu Lê Phước Cương - hết Trạm Y tế b Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Tấn Mỹ (Phạm vi Chợ) Đất nông thơn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải c chợ trung tâm xã) Chợ Tấn Hưng Chợ Tấn Long Chợ Bà Hai Quây Khu dân cư Tấn Lợi Cụm dân cư Kênh 03 xã Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nơng thơn, đường a liên xã: Bến đị Cột Dây Thép - Cống kênh Chó Mực Giáp trung tâm hành xã - ranh xã B.P.Xuân Ngã Bưu điện xã - ranh Mỹ Hiệp Cầu Lê Phước Cương - ngã Chùa Thành Hoa Giá đất vị trí 1.300 1.200 1.000 1.000 1.000 600 600 300 200 200 200 200 500 500 400 300 700 700 470 400 400 400 400 13 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực - Tuyến đường ấp Tấn Thuận Tuyến đường ấp Tấn Long Cầu gẫy Tấn Hưng - Kênh Lê Minh Quang Đường kênh Lê Minh Quang Ngã tư chùa Thành Hoa đến bến đò Tấn Long Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XV Xã Mỹ Hiệp Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nơng thơn trung tâm hành xã: Nhà bia tưởng niệm - bến đò Mỹ Hiệp b Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Mỹ Hiệp (Cầu UBND xã - đường vào Sân bóng đá vịng bia tưởng niệm) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (khơng phải c chợ trung tâm xã) Chợ Đình Chợ Đầu Kênh Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường a liên xã: Ranh Tấn Mỹ - Nhà bia tưởng niệm Cầu Ông Lão - ranh xã Bình Phước Xn Ngã Lị Heo - ngã bến đị Bình Thành Bến đị Bình Thành - ranh xã Tấn Mỹ Cầu UBND xã - Ngã lò heo Cụm dân cư Mỹ Hiệp Cầu ông lão - Trung tâm xã Khu vực 3: đất nơng thơn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) XVI Xã Bình Phước Xn Khu vực 1: Đất nông thôn trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành xã): a Đất nông thôn trung tâm hành xã: Rạch Cái - rạch Cao b Đất nông thôn trung tâm chợ xã Chợ Bình Trung (Rạch Cái - rạch Cao) Đất nơng thơn trung tâm chợ cịn lại (không phải c chợ trung tâm xã) Chợ ấp Bình Tấn Khu dân cư xã Bình Phước Xuân Khu vực 2: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông: a Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thơng nơng thơn, đường Giá đất vị trí 250 250 250 250 250 200 1.500 1.500 400 400 400 400 400 400 800 800 800 200 600 600 250 600 14 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Giá đất vị trí Khu vực liên xã: Trung tâm chợ xã - bến đò Rạch Sâu Ranh xã Tấn Mỹ - ngã bến đò Rạch Sâu Ngã tư bến đò Rạch Sâu - Ban ấp Bình Tấn Trung tâm chợ xã - ranh xã Mỹ Hiệp Cầu Chợ Bình Trung - Vàm Cả Dứa Cầu Lái Quản - Cầu Chợ Bình Tấn Tuyến Kênh Mới Cầu Cả Cao - Cầu Xẻo Vải Khu vực 3: đất nông thôn khu vực cịn lại (chỉ xác định vị trí) 400 400 250 400 250 250 250 250 200 C ĐẤT NƠNG NGHIỆP Đơn vị tính:1.000 đồng/m2 Stt Khu vực I Thị trấn Chợ Mới Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Đất trồng lâu năm Thị trấn Mỹ Luông Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Trong giới hạn: - Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10) - Tây giáp Kênh 77 - Nam giáp đường Chùa bà Tài - Bắc giáp ranh xã Long Điền A Tiếp giáp Đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Trong giới hạn: - Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10) - Tây giáp Kênh 77 - Nam giáp đường Chùa bà Tài - Bắc giáp ranh xã Long Điền A Tiếp giáp Đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền) Khu vực lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Hịa Bình II a b c d a b c d III Giá đất Vị Vị trí trí 120 150 120 80 60 35 150 120 96 70 56 40 15 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt a b c a b c IV a b c a b c V a b c a b c VI a b c Khu vực Giá đất Vị Vị trí trí Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Hịa An Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã An Thạnh Trung Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Long Kiến Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm 100 80 80 64 50 110 88 90 72 60 100 80 60 48 50 110 88 90 72 60 60 48 50 40 30 70 56 60 48 40 70 56 50 40 30 16 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực a Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Long Giang Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Nhơn Mỹ Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Mỹ Hội Đơng Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Kiến An Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh b c VII a b a b VIII a b a b IX a b a b X a b c a Giá đất Vị Vị trí trí 80 64 60 48 40 80 64 50 90 72 60 80 64 50 90 72 60 60 48 30 90 72 40 70 56 60 48 40 80 64 17 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt b c XI a b a b XII a b c a b c XIII a b c a b c Khu vực Giá đất Vị Vị trí trí Tiếp giáp lộ giao thơng nơng thơn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Kiến Thành Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Long Điền A Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, Đối với đất giáp ranh TT Chợ giao thông thủy (kênh cấp Mới (bán kính từ địa giới hành I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng 150m trở xã Long Tiền) Điền A) Khu vực lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, Đối với đất giáp ranh (bán kính giao thơng thủy (kênh cấp từ địa giới hành 150m) I, cấp II, Sông Hậu, Sông giáp với TT Chợ Mới, TT Mỹ Tiền) Lng Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Long Điền B Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) 70 56 50 50 40 30 60 48 40 80 60 64 48 90 72 35 120 70 96 56 100 80 40 70 56 50 40 30 80 64 60 48 40 18 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt Khu vực XIV Xã Mỹ An Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Hội An Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Tấn Mỹ Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Khu vực Cồn Én Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Mỹ Hiệp Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông a b c a b c XV a b c a b c XVI a b a b c XVII a b a Giá đất Vị Vị trí trí 60 48 50 40 30 70 56 60 48 40 60 48 60 48 30 70 56 70 56 50 60 48 30 85 70 56 40 60 48 30 70 56 19 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 Stt b XVIII a b a b Khu vực Giá đất Vị Vị trí trí thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Xã Bình Phước Xn Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước ni trồng thủy sản Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) 40 60 48 30 70 56 40 20 Bảng giá đất địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2020-2024 ... đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã: Ranh xã Kiến Thành - Ranh Mỹ Hội Đơng Cầu Mỹ Hịa - hết đình Nhơn An Hết đình Nhơn An - giáp Ranh xã Long Giang... đường giao thông: Đất nông thôn tiếp giáp với Đường tỉnh (trừ trung tâm chợ a trung tâm hành xã): Tiếp giáp đường tỉnh 942 + Từ ngã Mũi Tàu - Phà Thuận Giang Đất nông thôn tiếp giáp đường giao... lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sơng Hậu, Sơng Tiền) Khu vực cịn lại (Chỉ xác định vị trí) Đất trồng lâu năm Tiếp giáp đường tỉnh Tiếp giáp lộ giao

Ngày đăng: 28/09/2020, 18:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

 • I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông.

 • II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

 • Stt

 • Tên đường phố

 • Giới hạn từ . . . đến . . .

 • Loại đường

 • Giá đất vị trí 1

 • A

 • Thị trấn Chợ Mới

 •  

 • I

 • Đường loại 1

 •  

 •  

 • 1

 • Nguyễn Huệ

 • Nguyễn Hữu Cảnh - đầu đường Trần Hưng Đạo

 • 1

 • 3.000

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan