0

BÀI 3 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

4 141 2
  • BÀI 3 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:47

BÀI 3: NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU (2 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Có biểu tượng ban đầu nhiều hơn, hơn, - So sánh số lượng hai nhóm đồ vật qua sứ dụng từ nhiều hơn, hơn, Phát triển lực chung phẩm chất - So sánh số lượng hai nhóm đồ vật tốn thực tiễn có hai ba nhóm vật II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết Hoạt động giáo viên Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : Khám phá GV hỏi: - Bạn nhìn thấy ếch? - Các em thấy ếch ngồi chưa? - GV cho HS quan sát tranh: ? Trong tranh có đủ cho ếch ngồi khơng? ? Vậy số ếch có nhiều số khơng? ? Số ếch có số khơng? ? Các em có nhìn thấy đường nối ếch nối không? GV giải thích ếch nối với ? Có đủ để nối với ếch không? - GV kết luận “Khi nối ếch với lá, ta thấy hết sen thừa ếch, số ếch nhiều số sen, Số sen số ếch” GV lặp lại với minh hoạ thứ hai thỏ cà Hoạt động học sinh - Hát - Lắng nghe - HS quan sát _ HS trả lời câu hỏi rốt, mở đầu câu hỏi; “Đố em, thỏ thích ăn nào?” - Với ví dụ thứ hai, GV giới thiệu thêm cho em “Khi nối thó với cà rốt hai nối hết nên chúng 3.Hoạt động * Bài 1: - Nêu yêu cầu Bài tập - GV hướng dẫn HD ghép cặp hoa với bướm GV hỏi : Bướm thừa hay hoa thừa? ? Số bướm nhiều hay số hoa nhiều hơn? - GV nhận xét, kết luận - GV cho HS viết - HS nhắc lại - HS quan sát - HS thực ghép cặp - Nhận biết vật nhiếu hơn, * Bài 2: - Tương tự Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HD HSghép cặp VD: Với chim đậu cây, ghép với cá ngậm mỏ; với chim lao xuống bắt cá, ghép với cá mà nhắm đến; với chim tranh cá, ghép với cá giật từ cần câu Có thể làm tương tự cho mèo với cá để xác định tính sai cho câu c - Sau ghép cho HS tìm câu câu a b - GV kết luận nhận xét - HS nêu - HS theo dõi - HS tiến hành ghép 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà em tự tìm đồ vật so sánh Tiết Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : Luyện tập Bài 1: - Nêu yêu cầu tập - Cho HS tự làm - Sau GV gọi số em đứng lên trả lời câu hỏi - Cuối cùng, GV nhận xét sai hướng dẫn giải cách ghép cặp dâu với tằm (nên ghép cặp dâu tằm gần nhau) - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số H1: thứ tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - Gv nhận xét, kêt luận Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS quan sát để nhận thấy tất các nhím có nấm mà cịn nấm khơng nhím - ? Vậy số nấm có nhiều số nhím hay khơng - GV nhận xét kết luận Bài 4: - Nêu yêu cầu tập - Hát - Lắng nghe - HS nêu lại - Hs làm - HS nêu kết - HS nhận xét bạn - Hs nhắc lại - HS đếm số - Nhận xét - HS nêu -HS quan sát -HS đếm -Hs trả lời -HS nhận xét - HS nhắc lại yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát tranh , chọn câu trả lời - GV yêu cầu Hs báo cáo kết - GV nhận xét bổ sung - Quan sát tranh - HS làm việc theo nhóm: -Đếm vật có tranh nêu kết ... thích ăn nào?” - Với ví dụ thứ hai, GV giới thiệu thêm cho em “Khi nối thó với cà rốt hai nối hết nên chúng 3. Hoạt động * Bài 1: - Nêu yêu cầu Bài tập - GV hướng dẫn HD ghép cặp hoa với bướm GV hỏi... xét, kết luận - GV cho HS viết - HS nhắc lại - HS quan sát - HS thực ghép cặp - Nhận biết vật nhiếu hơn, * Bài 2: - Tương tự Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HD HSghép cặp VD: Với chim đậu cây, ghép với. .. Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số H1: thứ tự 0,1,2 ,3, 4,5,6,7,8,9,10 H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4 ,3, 2,1 - Gv nhận xét, kêt luận Bài 3: - Nêu yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG , BÀI 3 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Từ khóa liên quan