0

tlv dung doan mo bai trong bai van ta nguoi

11 3,674 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh! Môn :Tập làm văn Giáo viên:Huỳnh Phú Hiển Lớp :5/3 10/16/13 Các em mở sách trang 12/tv5 T2 Đoạn nào là mở rộng ? Đoạn nào không mở rộng?© 10/16/13 MỜI BẠN THY ĐỌC 2 ĐOẠN MỞ BÀI Đây là ai? Em đã chơi game này chưa? Click icon to add picture Ghi nhớ :chơi game rất có hại vì thế ta không nên chơi . 10/16/13 Bài tập (dành cho nam):các em hãy viết đoạn văn tả người này. 10/16/13 Người khi nãy cô giới thiệu với các em có điểm gì đặc biệt? VD:cây kiếm;kiểu tóc, Cô gái mùa thu Click icon to add picture Các em nữ sẽ viết đoạn văn tả cô gái và cả hai nhóm sẽ treo bảng. 10/16/13 10/16/13 Mời bạn mai nêu nhận xét của mình về bài của hai nhóm. Nhận xét 10/16/13 Mời bạn Ly đọc ghi nhớ về bài văn tả người 10/16/13 Như các em thấy bài văn tả người rất phức tạp ,qua phần bài hôm nay ,ta cũng đã hiểu sơ về phần mở bài về một số ý trong phần thân và kết bài .Bây giờ ta sẽ chơi trò chơi học tập nhằm củng cố lại phần bài vừa học.Các em có đồng ý không? Trò chơi :Ai đúng ai sai? Dặn dò 1.Học kĩ dàn bài chung văn tả người 2.CB:dựng đoạn kết bài 3.Làm bài văn tả một người em đã gặp ở đâu đó (không quen )nhưng để cho em ấn tượng sâu sắc. . rất phức tạp ,qua phần bài hôm nay ,ta cũng đã hiểu sơ về phần mở bài về một số ý trong phần thân và kết bài .Bây giờ ta sẽ chơi trò chơi học tập nhằm củng. game này chưa? Click icon to add picture Ghi nhớ :chơi game rất có hại vì thế ta không nên chơi . 10/16/13 Bài tập (dành cho nam):các em hãy viết đoạn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: tlv dung doan mo bai trong bai van ta nguoi, tlv dung doan mo bai trong bai van ta nguoi,

Hình ảnh liên quan

Câc em nữ sẽ viết đoạn văn tả cô gâi vă cả hai nhóm sẽ treo bảng. - tlv dung doan mo bai trong bai van ta nguoi

c.

em nữ sẽ viết đoạn văn tả cô gâi vă cả hai nhóm sẽ treo bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan