0

Kế hoạch chủ đề: Bé thích làm nghề gi? (15/11-18/12- 2010)

2 1,583 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

CHNG TRèNH CSGD TR 5-6 TUI Kế hoạch chủ đề: Lớn lên thích làm gì? Thời gian: Tuần 11-14 (từ ngày 15/11- 10/12 năm 2010) Thời gian yêu cô giáo mình 15- 19/11/2010 yêu cô bác nông dân 22-26/11/2010 Cháu thcíh làm nghề may 29/11-3/12 /2010 thích làm nghề xây dựng 6-10/ 12 /2010 Cháu thơng chú Bộ đội 14-18/12/2010 2 HĐVĐ: - Chy nhanh 15m. HĐNT:TC về c.việc của cô. -TC: Nhảy qua suối SHCTCDG:Rồng rắn lên mây HĐVĐ: Trèo lên xuống thang HĐNT: QS cái cuốc -TC:Bịt mắt bắt dê SHC: Tập TCDG Cắp cua HĐN Cháu yêu cô thợ dệt. HĐNT:QS tranh máy may. -TC: Cáo và thỏ SHC:TCTCDG: Đổ nớc vào chai. LQVH; Thơ: Chiếc cầu mới HĐNT: QS tranh chú xây dựng -TC: Ô tô về bến SHC: TC TCDG: Mèo đuổi chuột HĐVĐ Bật sâu 25 cm HĐNTQSChiếc balô TC: Lộn cầu vồng TCDG: " Thả đĩa ba ba" 3 HĐTH: Trang trí hình tròn tặng cô HĐNT: TC về ngày20/11 -TC: Cp c. SHC: Tập TC: Đoán hình vẽ qua hành động LQVH: Chuyện : Hai anh em. HĐNT: TC về công việc của bác nông dân. -TC: Cáo và thỏ SHC: Sinh nhật yêu HĐTH. Cắt dán hình vuông to nhỏ. HĐNT QS mũ vải TC: Nhảy dây. SHC: Gieo hạt vờn ơm HĐTH: Vẽ trang trí hình vuông. HĐNT: QS cái bay -TC: Cớp cờ SHC: -Chăm sóc vờng - ơm HĐLQVH Chú bộ đội hành quân trong ma. HĐNT:QS trang phục chú bộ đội. TC:Mèo đuổi chuột. SHC:Giải câu đố về các nghề 4 HĐLQVT Đếm đến 7, NB các nhóm có SL 7, nhận biết số 7. HĐNT: Vẽ hoa tặng cô TC: Nhy qua sui. SHC:V theo ý thớch. HĐLQVT -So sánh thêm bớt trong phạm vi 7. HĐNT: QS cái liềm -TC: Ô tô và chim sẽ SHC: Tổ chức trò chơi dân gian: Ô ăn quan. HĐLQVT -Chia nhóm số l- ợng 7 thành 2 phần HĐNT:QS cái th- ớcTC: Mèo đuổi chuột SHC: Cho trẻ xem video các công việc của cô thợ may. LQCC: n,m,l (T1) HĐNT: QS thớc đo chú xây dựng -TC: Đổ nớc vào chai. SHC: BTLNT: Làm bánh lộc HĐLQVT - Nhận biết phân biệt khối vuông, chữ nhật HĐNT:QS mũ tai bèo TC: Ô tô và chim sẽ SHC: Chăm sóc v- ờn ơm của lớp. 5 HĐLQCC: U,Ư (t2) HĐNT:Nhặt lá vàng xé theo ý thích. TC: bịt mắt bắt dê SHC:Bộ hc v toỏn. LQCC:I,t,c (T1) HĐNT: QS tranh cái cày. -TC: Mèo đuổi chuột SHC: làm sách tranh LQCC :I,t,c (T2) HĐNT: QS một số kiểu đờng may. -TC: Mèo đuổi chuột SHC: Làm quen bài thơ: Chú bộ đội hànhquântrongma. HĐAN: - Cháu yêu cô chú công nhân. HĐNT: QS cách xếp gạch ở sân trờng. -TC: Bịt mắt bắt dê SHC: Tập trò chơi mới.Hãy kể đủ 5 thứ HĐAN -Biểu diễn văn nghệ. HĐNT:Vẽ chú bộ đội trên sân TC: rồng rắn SHC: xem ti vi 6 KPXH: TC về ngày 20/11 HĐNT:-QStrờng T. trí đón 20/11 TC: Thả đỉa ba ba SHC: Đóng, mở chủ đề mới. Ca múa hát TT . BBN. HĐAN: Hát+ Nhịp: Hạt gạo làng ta. HĐNT: QS tranh cô bác nông dân gặt lúa.-TC: Xĩa cá mè SHC: Đóng, mở chủ đề mới.Ca múa hát TT . BBN. KPXH: Những m. vải vui nhộn Xé lá làm con trâu TC: Kéo co. SHC: Đóng, mở chủ đề mới. CMHTT. BBN. KPXH: thích làm nghề xây dựng. HĐNT: QS nhà 1 tầng,, 2t ầng -TC: Thả đĩa ba ba. SHC: Đóng, mở chủ đề mới.CMHTT. BBN. HĐKPXH:Bé biết gì về chú bộ đội. HĐNT:QS tranh các chú bộ đội TC: Chi chi chành chành SHC: Đóng, mở chủ đề mới.CMHTT. BN. . 5-6 TUI Kế hoạch chủ đề: Lớn lên bé thích làm gì? Thời gian: Tuần 11-14 (từ ngày 15/11- 10/12 năm 2010) Thời gian Bé yêu cô giáo mình 15- 19/11/2010 Bé yêu. 19/11/2010 Bé yêu cô bác nông dân 22-26/11/2010 Cháu thcíh làm nghề may 29/11-3/12 /2010 Bé thích làm nghề xây dựng 6-10/ 12 /2010 Cháu thơng chú Bộ đội 14-18/12/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chủ đề: Bé thích làm nghề gi? (15/11-18/12- 2010), Kế hoạch chủ đề: Bé thích làm nghề gi? (15/11-18/12- 2010),

Hình ảnh liên quan

Cắt dán hình vuông to nhỏ . HĐNT - Kế hoạch chủ đề: Bé thích làm nghề gi? (15/11-18/12- 2010)

t.

dán hình vuông to nhỏ . HĐNT Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan