0

Hướng dẫn soan giáo án điện tử

46 339 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG GIẢNG DẠY THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ( ) Trường PTCS Nam Thượng MICROSOFT POWERPOINT WELLCOME TO I. KHởI ĐộNG MS POWERPOINT: -Vào Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint. -Mở biểu tượng PowerPoint trên màn hình nền Desktop. -Khi đó cửa sổ PowerPoint sẽ hiện ra. Màn hình chính gồm các thành phần cơ bản sau: -Thanh tiêu đề (Title Bar): Chứa tên của chương trình (Microsoft PowerPoint) và tên của tài liệu đó. -Thanh trình đơn (Menu Bar): Chứa tên các menu lệnh cơ bản như: File, Edit, Insert, . -Các thanh công cụ (ToolBar): Gồm các biểu tượng giúp sử dụng lệnh nhanh. -Thanh cuốn (Scroll Bar): Dùng để xem phần bị khuất trong một Slide hoặc dùng để lật Slide. II. CÁC THAO TÁC VớI TRÌNH DIễN (PRESENTATION). 2.1. TạO PRESENTATION: - Vào menu File/ New/ Blank Presentation. Kích vào biểu tượng New trên thanh công cụ Standard. -Ấn tổ hợp phím Ctrl + N. 2.2. GHI PRESENTATION: -Vào menu File/ Save hoặc Kích vào biểu tượng Save trên thanh công cụ Standard. -Gõ tên file trong hộp File name. -Kích nút Save. + Ta có thể vào Save in để chọn vị trí lưu, giúp cho việc quản lý tệp tin tốt hơn. 2.3. Mở PRESENTATION: -Vào menu File/ Open. -Kích chuột vào tài liệu ta cần mở và ấn Open. -Có thể thực hiện bước 1 bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl + O (hoặc kích biểu tượng Open trên thanh công cụ) 2.4. ĐÓNG PRESENTATION: -Kích chuột vào Close góc phải màn hình chính. -Vào menu File/ Exit. -Nháy kép vào biểu tượng của chương trình ở góc trên trái màn hình. -Ấn tổ hợp phím Alt + F4. III. CHế Độ HIểN THị MÀN HÌNH: -Vào menu View: -Normal: Chế độ thiết kế. -Slide Sorter: Hiển thị các Slide theo thứ tự, đây là chế độ xem và quản lý các trang. -Slide Show: chuyển sang chế độ trình chiếu. Nếu muốn thoát ấn phím Esc. -Zoom: hiển thị tỷ lệ khung nhìn. IV. CÁC THAO TÁC CƠ BảN VớI SLIDE. : 4.1. CHÈN THÊM MộT SLIDE: -Vào Insert/ New Slide. -Kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Formatting. ấn tổ hợp phím Ctrl + M. 4.2. THAY ĐổI Vị TRÍ CÁC SLIDE: - Vào menu View/ Slide Sorter. -Click and Drag Slide muốn di chuyển đến vị trí mới, khi đó các Slide khác sẽ tự động thay đổi lại số thứ tự. . SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG GIẢNG DẠY THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ( ) Trường PTCS Nam Thượng MICROSOFT POWERPOINT WELLCOME TO I. KHởI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn soan giáo án điện tử,

Hình ảnh liên quan

-Mục More Colors: Mở bảng màu tiờu chuẩn và chọn tuỳ ý. - Hướng dẫn soan giáo án điện tử

c.

More Colors: Mở bảng màu tiờu chuẩn và chọn tuỳ ý Xem tại trang 12 của tài liệu.
xuất hiện bảng Print  - Hướng dẫn soan giáo án điện tử

xu.

ất hiện bảng Print Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan