0

ĐẠI TIẾT 19-21

7 226 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Tiết 19 CHƯƠNGII: HÀM SỐ BẬC NHẤT Ngày soạn 20/10/2005 §1.NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ I/ Mục tiêu A/ Kiến thức:HS ôn lại và nắm vững các nội dung sau:-Các khái niệm về hàm số, biến số,; hàm số có thể cho được bằng bảng, bằng công thức-Khi y là hàm sốcủa x, thì có thể viết y=f(x),y=g(x),… Giá trò của hàm số y=f(x) tại x 0, x 1 ,…được kí hiệu f(x 0 ),f(x 1 ),….-Đồ thò hàm số-Bước đầu nắm được khái niệm hàm số đồng biến trên R,nghòch biến trên R B/Kó năng:HS biết cách tính và tính thành thạo các giá trò của hàm số khi cho biết giá trò của biến; biểu diễn các cặp số(x;y)trên mặt phẳng toạ độ ;biết vẽ thành thạo đồ thò hàm số y=ax C/Tư tưởng: rèn tính cẩn thận II/chuẩn bò: 1) Thầy: Bảng phụ 2) Trò: ôn lại phầh hàm số ( lơp 7),máy tính bỏ túi,bảng nhóm. III/Tiến trình tiết dạy: A/ ôån đònh(1’) B/Đăït vấn đề và giới thiệu nội dung chương II:(2’) Lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm ssố , một số ví dụ về hàm số , khái niệm về mặt phẳng toạ độ ; đồ thò hàm số y=ax. Lớp 9, ngoài ôn tập lại các kiến thức trên ta còn bổ sung thêm một số khái niệm : hàm số đồng biến ,nghòch biến, đường thẳng song song và xét kó hàm số y=ax+b(a )0 ≠ .Tiết học này chúng ta sẽ nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số. C/Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1:khái niệm hàm số: GV đưa ra một số câu hỏi sau: -Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x? -Hàm số có thể được cho bằng những cách nào ? GV yêu cầu HS nghiên cứu VD1a,1bsgk GV treo bảng phụ có ghi VD1 GV: trong VD1a y là hàm số cho bằng bảng . Em hãy giải thích vì sao y là hàm sốp của x? GVhỏitươngtựđốivớiVD1b GV treo bảng phụ có ghi X 3 4 3 5 6 Y 6 8 4 8 16 Hỏi :Bảng trên có xác đònh HS: -Nêu khái niệm hàm số (sgk) -Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức HS đọc VD1 HS: vì có đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho với mỗi giá trò của x ta luôn xác đònhđược chỉmộtgiátròtương ứng của y HS trả lòi như VD1a HS: đây không phải là một hàm 1) Khái niệm hàm số: -Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trò của x ,ta luôn xác đònh được chỉ một giá trò tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc bằng công thức 10’ 10’ y là hàm số của x không? GV giới thiệu :Tập Xđ của hàm số ;cách viết hàm số y=f(x),y=g(x)…Giá trò của hàm số y=f(x) tại x=x 0 là f(x 0 ); hàm hằng GV yêu cầu HS làm ?1sgk Theo dõi nhận xét bài làm của từng nhóm Hoạtđộng2:Đồ thò hàm số GV yêu cầu HS làm ?2sgk Trênbảng phụ có kẻ hệ trục toạ độ Gv giới thiệu đồ thò hàm số GV :đồ thò hàm số y= 2x là đường nào? Hoạtđộng3 Hàm só đồng biến, nghòch biến GV treo bảng phụ có kẻ bảng như sgk,HS điền vào phần trống GV:hãy nhận xét các giá trò của hàm số y=2x+1; y=- 2x+1khi x tăng (hoặc giảm) số, vì ứng với một giá trò x=3 ta có hai giá trò của y là 6 và 4 HS nghe phần giới thiệu bên Hs thảo luận và làm theo nhóm ? 1sgk y=f(x)= 5 2 1 + x ;f(1)=5,5;f(0)=5 f(2)=6;f(3)=6,5;f(-2)=4;f(-10)=0 đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm ,cã lớp theo dõi HS làm ?2sgk trên bảng phụ có vẽ hệ trục toạ độ H nghe GV giới thiệu HS: đồ thò hàm số y=2x là đường thẳng đi qua O và A(1;2) HS :HS điền vào phần trống HS nhân xét(dựa vào bảng vừa lập) -Khi hàm số được cho bằng công thức y=f(x),ta hiểu rằng biến x chỉ lấy những giá trò mà tại đó f(x) xác đònh -khi y là hàm số của x, ta có thể viết y=f(x),y=g(x) -Khó thay đổi mà y luôn nhận một giá trò không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng 2) Đồ thò hàm số : Tập hợp tất cã các điểm biểu diển các cặp giả trò tương ứng (x;f(x)) trên mặt phẳng toà độ được gọi là đồ thò hàm số y=f(x) 3)Hàm số đồng biến ,nghòch biến: Tổng quát(sgk) D)Củng cố:(5’) cho HS nêu lại các khái niệm vừa học E)Dặn dò: (2’)-Học bài -Làm bài tập sgk Bài 1: làm như ?1, nhận xét-Bài 2: làm như ?3, xét tính đồng biến, nghòch biến-Bài 3:vẽ đồ thò IV/:Rútkinhnghiêm;bổsung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 20 Ngày soạn 20/10/2005 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu A/ Kiến thức:Củng cố ,khắc sâu kiến thức về hàm số,đồ thò hàm số , sự biến thiên B/Kó năng:kó năng tính giá trò hàm số ,kó năng vẽ đồ thò hàm số ,đọc đồ thò C/Tư tưởng:ìen tính cẩn thận II/chuẩn bò: 3) Thầy: Bảng phụ,thức thẳng,phấn màu 4) Trò: ,bảng nhóm.thước thẳng compa, phấn màu III/Tiến trình tiết dạy: A/ ôån đònh(1’) B/Kiểm tra bài cũ: (7’)HS1: Nêu khái niệm hàm số , cho ví dụ hàm số chobằng công thức, chữa bài tập 1sgk HS2:Hàm số y =f(x) đồng biến (nghòch biến) trên R khi nào? Chữa bài tập 2 C/Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 25’ Hoạt động 1 *)Cho học sinh làm bài tập 4/55sgk GV rheo dõi ,nhận xét *)Gvcó thể hướng dẫn cho hs vẽ đồ thò hàm số y= 3 x bằng cách khác,vẽ đoạn bằng 3 bằng cách vẽ đường cao tam giác vuông có độ dài hình chiếu hai cạnh góc vuông lên cạnh huyềnbằng 1 và 3 *)Bài tập 5sgk GV treo bảng phụ có ghi đề bài, cho HS làm câu( a) *)Hs thảo luận , làm theo nhóm bài 4/55sgk Đại diện nhóm lên bảng trình bày Cã lớp theo dõi nhận xét bỗ sung *) HS dựa vào sự hướng dẫn của GV để vẽ đồ thò hàm số trên bằng cách khác y 3 ,, 1ỹ *) HS đọc đề bài suy nghó cách làm -Đồ thò hàm sồ y=2x là đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0;0) và ø(1;2) -Đồ thò hàm sồ y=x là đường thẳng đi qua hai *)Bài tập 4/55sgk 3 1 - x’ , , , , x O 1 2 Y= x3 y’ -Vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 1đơn vò ,một đỉnh là O,đường chéo OB bằng 2 -vẽ hình chữ nhật có đỉnh O cạnh CD=1 và cạnh OC=OB= 2 , ta được đường chéo OD= 3 .Vẽ hình chữ nhật cạnh =1dơn vò,và cạnhkia= 3 ta được điểm A(1; 3 ),Đường thẳngOA là đồ thò hàm số y= 3 x *)Bài 5/45sgk y , , , , x’ , , , , x A B D C 1 x x’ y’ 3 -1 A B 4 1 2 4 2 1 10’ Cho HS xác đònh toạ độ điểm A;B Cho HS thảo luận nhóm,tính chu vi và diện tích tam giác OAB *)cho HS đọc đề bài 7/46sgk Hoạtđộng2: -Nêu cách vẽ đồ thò hàm số y=ax(a )0 ≠ ? -Cho A(x A ;x B ),tính OA? -Cách chứng minh hàm số y=f(x) đồng biến(nghòch biến) trên R? điểm có toạ độ (0;0) và ø(1;1) HS:Xác đònh toạ độ điểm A,B Thảo luận và làm theo nhóm: tính chu vi và diện tích tam giác OAB *) HS đọc đề bài7/46sgk, làm theo yêu cầu đề bài -Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ(0;0),(1;a) OA= 22 BA xx + Cho x 1 <x 2 , chứng minh f(x 1 )<f(x 2 ) (hoặcf(x 1 >f(x 2 )) b)A(2;4); B(4;4) OA= 2042 22 =+ (Cm) OB= 3244 22 =+ (Cm) CV ABO =2+ 20 + )(13,1232 Cm ≈ DT ABO =1/2.2.4=4(Cm 2 ) *) Bài 7/46sgk x 1 <x 2, f(x 1 )-f(x 2 )=3(x 1 -x 2 )>0,vậy f(x 1 )>f(x 2 ) nên hàm số đòng biến trên R D/Dặn dò: 3’ -Học bài -Làm lại các bài tập trên -Nghiên cứu bài :Hàm số bậc nhất IV/Rút kinhnghiệm bổ sung: . . . . Tiết 21 Ngày soạn 20/10/2005 §2.HÀM SỐ BẬC NHẤT I/ Mục tiêu A/ Kiến thức: HS biết được : hàm số bậc nhất có dạng y=ax+b ,a 0 ≠ Tính chất của hàm số bậc nhất ( tập xác đònh, sự biến thiên) B/Kó năng: HS hiểu và chứng minh được sự biến thiên của hàm số bậc nhất cụ thể ,từ đó thừa nhận trường hợp tổng quát , kỉ năng nhận biết hàm số bậc nhất , các hệ số của nó C/Tư tưởng: røen tính cẩn thận ;thấy được môn toán thường xuất phát từ việc nghiên cứu các bài toán thực tế II/chuẩn bò: 5) Thầy: Bảng phụ 6) Trò: máy tính bỏ túi,bảng nhóm. III/Tiến trình tiết dạy: A/ ôån đònh(1’) B/Kiểm tra bài cũ: HS1: Hàm số là gì? Hãy cho VD về hàm số được cho bởi công thức HS 2: nêu tính chất biến thiên của hàm số C/Bài mới:lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu về hàm số y =ax (a 0 ≠ ), đây là một dạng đặc biệt của hàm số nào? Hàm số đó có những tính chất gì?Đó là vấn đề chúng ta cần tìm hiểu TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1: khái niệm về hàm số bâc nhất GVnêu đề bài toán ( treo bảng phụ) Cho HS làmtheo nhóm?1 Làm ?2: GV treo bảng kẽ ô bên cho HS tính và điền vào ô trống GV: tại sao đại lượng s là hàm số của t GV lư u ý : trong công thức s=50t+8, nếu thay s bằng y, thay t bằng x ta có công thức hàm số quen thuộc –Nếu thay 50 bởi a,8 bởi b ta cóy=ax+b Đây là hàm số bậc nhất Vậy thế nào là hàm số bậc nhất? HS đọc đề bài, suy nghó Vẽ sơ đồ HS thảo luận và làm theo nhóm ?1 ( điền vào chổ trống) HS dựa vào hàm số tìm được, tính và điền vào ô trống HS:Đại lượng s phụ thuộc vào t,mỗi giá trò của t ,chỉ có một giá trò tương ứng của s HS:Nêu đònh nghóa hàm số bậc nhất(sgk) Khi b=0 hàm số có dạng y=ax 1)Khái niệm về hàm số bậc nhất : Bài toán(sgk) 8Km 50Km/h TtHN Bến xe -Sau 1giờ ôtô đi được 50Km -Sau tgiờ ôtô đi được 50t(Km) -Sau t giờ ôtô cách trung tâm Hà nội s= 50t+8 (km) t 1 2 3 4 ……… s 58 108 158 208 ……. Đònh nghóa hàm số bậc nhất: (sgk) y=ax+b (a và b là các số cho trước a 0 ≠ ) Khi b=0 hàm số có dạng nào? GV đưa ra các hàm số sau ,hỏi hàm số nào là hàm số bâc nhất? y= 1 – 5x; y= 4 1 + x y= x 2 1 ;y=2x 2 +3 y=mx+2; y=0x+7 Hoạt động 2:Tính chất Đểùtìm hiểu tính chất hàm số bậc nhấtta hãy xét hàm số y=f(x)= - 3x+1 GV hướng dẫn HS bằng cách đua ra các câu hỏi +Hàm số này xác đònh với những gia trò nào của x ? vì sao? +Hãy chứng minh hàm số này nghòch biến trên R? ( GV gợi ý :cho x 1 ;x 2 R ∈ ; x 1 <x 2 , cần chứng minh f(x 1 )>f(x 2 ) Tương tự cho HS làm ?3 Qua hai hàm số đã xét trên cho HS nêu phần tổng quát Cho HS làm ?4sgk Hoạt động 3: luyện tập củng cố Cho HS nêu lại đònh nghóa ,tính chất hàm số bậc nhất Làm bài tập 8sgk ( đã học ở lớp 7) HS: các hàm số bậc nhất: y= 1 – 5x; y= x 2 1 ; y=mx+2 (m 0 ≠ ) HS: hsàm số này xác đònh với mọi giá trò của x thuộc R ,vì biểu thức – 3x+1 xác đònh với mọi giá trò của x thuộc R Hs thảo luận và làm theo nhóm x 1 <x 2 ⇒ - 3x 1 >- 3x 2 ⇒ -3x 1 +1>-3x 2 +1 ⇒ f(x 1 )>f(x 2 ) Vậy hàm số nghòch biến trên R HS làm ?3 tương tự như trên với hàm sồ y=3x+1 HS nêu phần tổng quát(sgk) HS nêu ví dụ hàm số bậc nhất đồng biến; nghòch biến HS nêu lại đònh nghóa ,tính chất hàm số bậc nhất HS làm bài tâp 8sgk:Các hàm số bậc nhất Y=1-5x nghòch biến trên R(do- 5<0) Y=-0,5x nghòch biến trên R(do -0,5<0) Y= 2 (x-1)+ 3 đồng biến trên R(do 2 >0 2) tính chất: Tỏng quát:H/S y=f(x)=ax+b (a 0 ≠ )xác đònh với mọi giá trò của x thuộc R và có tính chất sau: +Đồng biến trên R; khi a>0 +Nghòch biến trên R; khi a<0 D)Dặn dò: (2’)-Học bài -Làm bài tập sgk (Bài9sgk:Hàm sốy=(m-2)x+3 đồøng biến khi m-2>0hay m>2;nghòch biến khim-2<0 hay m<2 - Bài 10sgk: y= (20-x+30-x).2=100-4x ) IV/:Rútkinhnghiêm;bổsung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 1:khái niệm hàm số: GV đưa ra một số câu hỏi sau: -Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x? -Hàm số có thể được cho bằng những cách. thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức HS đọc VD1 HS: vì có đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho với mỗi giá trò của x ta luôn xác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI TIẾT 19-21, ĐẠI TIẾT 19-21,

Hình ảnh liên quan

Thầy: Bảng phụ 2) - ĐẠI TIẾT 19-21

h.

ầy: Bảng phụ 2) Xem tại trang 1 của tài liệu.
GV treo bảng phụ có kẻ bảng như sgk,HS điền vào  phần trống - ĐẠI TIẾT 19-21

treo.

bảng phụ có kẻ bảng như sgk,HS điền vào phần trống Xem tại trang 2 của tài liệu.
Thầy: Bảng phụ 6) - ĐẠI TIẾT 19-21

h.

ầy: Bảng phụ 6) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan