0

BÀI tập lớn NHIỆT điện máy phát hơi nước bản Powerpoint

32 760 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 16:51

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa Nhóm 3: Nguyễn Quang Thuận Lã Mạnh Tuấn Đoàn Mạnh Hà Nguyễn Huy Long BÀI TẬP LỚN NHIỆT ĐIỆN NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU II. TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước 2. Vòng tuần hoàn đốt cháy 3. Thiết kế và xây dựng 4. Các phần tử cấu thành 5. Vách ngăn III. TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG NHIỆT 1. Loại Scoth Marine 2. Loại Firebox IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO I.GIỚI THIỆU Máy phát hơi nước: chuyển hóa năng lượng Nhiên liệu hóa thạch Hơi nước Quay tua bin ĐIỆN I.GIỚI THIỆU Về cơ bản, máy phát hơi nước được chia thành 2 phần riêng biệt nhau:  vòng tuần hoàn hơi nước.  vòng tuần hoàn đốt nóng. Hai thiết kế phổ biến dựa trên sự kết hợp này đó là:  Lò hơi nước  Lò hơi nhiệt II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC Sự bố trí của lò hơi nước hiện đại II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước Chúng chảy qua waterwall tubes. Ở hầu hết các nồi hơi, vòng tuần hoàn của nước bắt đầu từ bao hơi nằm ở trên đỉnh lò hơi đi xuyên qua các ống gọi là downcomers xuống đáy lò hơi và sau đó nó đi qua những bức tường nước rồi lại trở về bao hơi. Có nhiều lò hơi, năng lượng tuần hoàn là do sự đối lưu, đó có thể là tuần hoàn tự nhiên được cung cấp đủ bởi sự dịch chuyển diễn ra trong waterwall giữa phần nóng và phần lạnh. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước a. Tuần hoàn tự nhiên •. Nhiệt => nước trong waterwall tubers, nước được gia nhiệt mật độ ngày càng tăng lên và nổi lên phía trên trong lòng ống và chảy qua bao hơi đó là do hiện tượng đối lưu. •. Khi nước đủ nóng để đạt tới nhiệt độ bão hòa bong bóng hơi bắt đầu xuất hiện và nổi lên bao hơi. •. Nước lạnh hơn chìm xuống dưới đường ống qua downcomers. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước a. Tuần hoàn tự nhiên . Với áp suất trong lò hơi tăng tới áp suất tới hạn 3206,2 psia thì không còn tuần hoàn tự nhiên. . Lò hơi với ấp suất thấp khoảng 1800 psia có thể đã không thích hợp với tuần hoàn tự nhiên. . Với áp suất 2400 psia thì tuần hoàn cưỡng bức hầu hết là cần thiết. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước b. Tuần hoàn cưỡng bức . Bơm thường đặt ở trong ống downcomers để thúc đẩy sự tuần hoàn, điều đó đã cho phép áp suất làm việc cao hơn và điều khiển được chu trình tuần hoàn tốt hơn. . Tuần hoàn trong lò hơi có thể được điều khiển bởi orifice thường đặt dưới ống, chúng đảm bảo dòng chảy được phân bố đều trong mọi ống của waterwall tubes. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước c. Tuần hoàn khép kín: drum vs. once through Drum Once through . Lò hơi nước  Lò hơi nhiệt II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC Sự bố trí của lò hơi nước hiện đại II.TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi. Mạnh Hà Nguyễn Huy Long BÀI TẬP LỚN NHIỆT ĐIỆN NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU II. TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nước 2. Vòng tuần hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn NHIỆT điện máy phát hơi nước bản Powerpoint,

Hình ảnh liên quan

•. Cấu trúc của ống có dạng hình hộp, được ứng dụng ở phần lớn khu vực nước được làm lạnh và bề mặt hấp thụ nhiệt. - BÀI tập lớn NHIỆT điện máy phát hơi nước bản Powerpoint

u.

trúc của ống có dạng hình hộp, được ứng dụng ở phần lớn khu vực nước được làm lạnh và bề mặt hấp thụ nhiệt Xem tại trang 19 của tài liệu.
Loại ống hình hộp lớn hơn được thay thế bởi membrane wall được làm bằng những thanh thép được hàn với nhau xen kẽ với các ống - BÀI tập lớn NHIỆT điện máy phát hơi nước bản Powerpoint

o.

ại ống hình hộp lớn hơn được thay thế bởi membrane wall được làm bằng những thanh thép được hàn với nhau xen kẽ với các ống Xem tại trang 20 của tài liệu.
Sự đốt cháy diễn ra trong buồng hình trụ (có những gờ lượn để tăng hiệu quả) và nó thì nằm trong 1 ống áp suất hình trụ khác - BÀI tập lớn NHIỆT điện máy phát hơi nước bản Powerpoint

t.

cháy diễn ra trong buồng hình trụ (có những gờ lượn để tăng hiệu quả) và nó thì nằm trong 1 ống áp suất hình trụ khác Xem tại trang 27 của tài liệu.