0

Bài tập lập trình CNC

7 4,731 38

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 15:18

đề thi, bài tập, bài tập CNC, tài liệu lập trình CNC, CNC, đồ án, đề tài Câu 1: Các dạng điều khiển trên máy gia công điều khiển số? cho ví dụ + Điều khiển theo điểm. Được ứng dụng khi gia công các tọa độ xác định đơn giản. Điều khiển theo điểm được ứng dụng trong các máy khoan tọa độ,các thiết bị hàn điểm và các cơ cấu cấp chi tiết tự động đơn giản. +Điều khiển theo đường: Tạo ra các đường chạy song song với trục của máy với dao cắt gọt tạo nên bề mặt gia công. Đk theo đường được ứng dụng chủ yếu trên các máy phay và máy tiện.Ngoài ra còn dùng trên máy cắt bằng điện cực dây đơn giản. + ĐK theo đường viền bao gồm khả năng của điều khiển theo điểm và điều khiển theo đường.Ta có thể tạo ra các đường viền hoặc đường thẳng tùy ý trong một mặt phẳng trong không gian.Các trường hợp ứng dụng điều khiển theo đường viền gồm có:Các máy tiện,phay,các trung tâm gia công,các máy vẽ hoặc máy cắt bằng sợi đốt. +Điều khiển 2D. ĐK 2D cho phép thực hiện một đường viền nào đó của dụng cụ cắt trong một mặt phẳng gia công.VD chạy dao trong mp XY còn trục thứ 3 đk độc lập với 2 trục kia. + Điều khiển 2.1/2D Thực hiện nội suy một đường viền trong mặt phẳng có thể là mp XY hoặc YZ hoặc ZX tùy thuộc vào việc khai báo mặt phẳng trong chương trình.Trục thứ 3 được ĐK độc lập với 2 trục trên. +Điều khiển 3D Bằng ĐK 3 D ta có thể thực hiện các chuyển động của dụng cụ cắt trong một không gian 3 kích thước.ĐK 3 D tích hợp đk điểm,đường,2D +ĐK 4D và 5D Ở dạng đk này ngoài các trục tịnh tiến X Y Z thì ở đây còn có các trục quay.ĐK 4D và 5D cho phép chúng ta gia công các chi tiết có hình dạng phức tạp.Như các khuôn rèn dập,các khuôn đúc áp lực hoặc tua bin. Câu 2:Các hệ thống điều khiển số? (phân tích ưu, nhược điểm) Trong các hệ thống điều khiển số,mỗi dịch chuyển của hành trình đều được cơ cấu chấp hành thực hiện với các "Giá trị xung".Nghĩa là được điều khiển theo số. Các hệ thống điều khiển số: NC: -Ưu điểm: Hệ đk đơn giản.Các thông số hình học của chi tiết được cho dưới dạng các con số: -Nhược điểm: Kém linh hoạt,Những thay đổi về chương trình chỉ có thể tiến hành thông qua việc sửa lại các băng từ,đục lỗ tại phòng lập trình vốn tốn nhiều thời gian và công sức.Tăng thời gian dừng máy và giảm công suất gia công. CNC -Ưu điểm:Kích thước nhỏ gọn,giá thành thấp hơn,có thêm nhiều hệ thống mới mà hệ thống NC không có.Chẳng hạn như cho phép hiệu chỉnh sai số cố định của máy. Giảm chi phí gián tiếp. Chương trình CNC cho phép giảm số câu lệnh của chương trình,nâng cao độ tin cậy của máy. -Nhược điểm:Đầu tư vốn ban đầu lớn,chi phí bảo dưỡng cao.Không kinh tế nếu số lượng gia công ít và với các chi tiết đơn giản. DNC -Ưu điểm: Có khả năng ghép nối vào các hệ thống gia công linh hoạt FMS.Có một ngân hàng trung tâm cho biết các thông tin về chi tiết và dụng cụ Công tác tổ chức ở xí nghiệp được cải tiến tốt hơn.Giảm thiểu thời gian dừng máy của máy công cụ CNC.Giảm thiểu các lỗi khi nhập dữ liệu.Tạo điều kiện cho người vận hành kiểm tra thường xuyên và lưu trữ các dữ liệu sản xuất. -Nhược điểm: Giá thành cao,chi phí cao O0002 (Số của chương trình) N005 G54 G90 S350 M03 (Chọn hệ tọa độ -- ở đây là hệ inch, chọn chế độ tọa độ tuyệt đối, khởi động trục chính TCKĐH ở 350 RPM) N010 G00 X-.625 Y-.25 (Chạy nhanh tới điểm 1) N015 G43 H01 Z-.25 (Đặt bù chiều cao dao, chạy dao nhanh tới gần mặt gia công) N020 G01 X5.25 F3.5 (Cắt theo đường thẳng tởi điểm 2) N025 G03 X6.25 Y.75 R1.0 (Cắt theo cung tròn NCKĐH tới điểm3) N030 G01 Y3.25 (Cắt theo đường thẳng tởi điểm 4) N035 G03 X5.25 Y4.25 R1.0 (Cắt theo cung tròn NCKĐH tới điểm 5) N040 G01 X.75 (Cắt theo đường thẳng tởi điểm 6) N045 G03 X-.25 Y3.25 R1.0 (Cắt theo cung tròn NCKĐH tới điểm 7) N050 G01 Y.75 (Cắt theo đường thẳng tởi điểm 8) N055 G03 X.75 Y-.25 R1.0 (Cắt theo cung tròn NCKĐH tới điểm 9) N060 G00 Z.1 (Nhấc dao nhanh khỏi phôi theo chiều Z) N065 G91 G28 Z0 (Chạy nhanh tới điểm tham chiếu của máy theo chiều Z) N070 M30 (Kết thúc chương trình) Câu 3:Trình bày nguyên lý nội suy tuyến tính Nội suy là việc tính toán các tọa độ trung gian dọc theo biên dạng cần gia công.Các giá trị trung gian này sẽ làm đại lượng dẫn cho mạch điều khiển vị trí. -Nội suy tuyến tính(ns đường thẳng): Dao được di chuyển từ điểm đầu tới điểm cuối chương trình theo một đường thẳng.Khi lập trình chuỗi chuyển động thẳng chỉ cần xác định tọa độ cuối của mỗi đoạn vì điềm cuối của mỗi đoạn là điểm đầu của đoạn tiếp theo. Nội suy đường thẳng theo 2 và 3 trục là phương pháo thông dụng nhất.Nội suy đường thẳng yêu cầu phải có 3 thông số:Tọa độ điểm đầu,tọa độ điểm cuối và tốc độ di chuyển trên mỗi trục.giả sử dao cần chuyển động từ điểm đầu PA tới điểm cuối PB theo một đường thẳng với tốc độ chạy dao u xác định trong thời gian u L T = ,các đoạn đường thành phần là: aeae yyxx −− , phải được thực hiện.Tọa độ các điểm trung gian được tính như một hàm số theo thời gian. dt T xx xdtVxx AR AxAt ∫∫ − +=+= 1 0 1 0 dt T yy ydtVyy AE AyAt ∫∫ − +=+= 1 0 1 0 Chia T thành các khoảng N T t =∆ đủ nhỏ ta được n N xx xx AE At − += n N yy yy AE At − += Câu4,Phân tích quy trình trong công nghệ CAD/CAM -Bản vẽ kỹ thuật được tạo từ hệ thống và việc tạo bản vẽ kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính. -Tạo mẫu thủ công được thay bằng mô hình hóa hình học trực tiếp giá trị lấy từ mẫu 3D -Mẫu chép hình được thay thế bằng mô hình toán học -Gia công chép hình được thay bằng gia công điều khiển số CAM.Mẫu chép hình và công nghệ gia công chép hình được thay bằng mô hình hình học số và gia công điều khiển số.Theo công nghệ CAD/CAM thì khó khăn của quá trình thiết kế của thiết kế và gia công tạo hình theo công nghệ truyền thống được khắc phục. Bề mặt gia công đạt độ chính xác tinh sảo hơn Khả năng nhầm lẫn do chủ quan được hạn chế đáng kể Giảm được nhiều thời gian lập quy trình thiết kế và gia công tạo hình Câu 5:Các hệ thống mã hóa thông tin. Câu 7:Hệ thống đo trực tiếp, hệ thống đo gián tiếp Gia công điều khiển số CAM Mô hình hóa hình học Mô hình hình học sốCGM Bản vẽ kỹ thuật Vẽ và tạo bản vẽ CAD Mẫu sản phẩm Ý tưởng có 5 hệ thống mã hóa thông tin: - Hệ mã hóa hệ nhị phân:Hệ nhị phân có cơ số hệ thống là 2,nó có ý nghĩa đặc biệt trong kỹ thuật xử lý tin.VD hệ nhị phân của 100=1100100 Các giá trị con số mong muốn biểu diễn chỉ cần 2 giá trị là 0 và 1. -Hệ mã hóa thập phân-nhị phân Hệ thập phân có cơ số là 10.Hệ thập phân chứa nhiều dung lượng nhưng lại phức tạp trong tính toán.Nên hiện nay người ta dùng hệ thập phân-Nhị phân.Các số hàng đơn vị chục,trăm,nghìn . được viết thành dạng giống số nhị phân với cơ số 8,4,2,1 VD số 34 trong hệ thập phân-nhị phân(BCD) là: 0011 0100(BCD) -Hệ mã hóa băng đục lỗ: Băng đục lỗ là băng giấy hay băng vật liệu nhân tạo.,chiều rộng 1inch.Được dùng để ghi và khai thác dữ liệu.Các dữ liệu được đọc ra trên băng đục lỗ một cách tuần tự.Thông tin khi đã ghi vào thì không chỉnh sửa được.Tốc độ đọc ký tự có thể đạt 120kt/s -Hệ mã hóa mã vạch. Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt mà máy móc có thể đọc được.Thay vì việc phải đánh một chuỗi dữ liệu vào nhập số liệu của máy tình,người ta chỉ cần quét mã vạch cho thiết bị đọc mã vạch. -Băng từ: Băng từ là dải băng nhiễm từ được quấn trong một catset,cũng được dùng để ghi và khai thác dữ liệu.Việc ghi dữ liệu vào hay đọc ra cũng được tiến hành theo một trình tự một cách chặt chẽ.Dung lượng ghi tới 1250bit/cm2.Dễ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhưng dễ bị nhiễm bẩn gây mất dữ liệu. -Hệ thống đo trực tiếp. Hệ thống đo trực tiếp là phương pháp đo bám sát các vị trí cần đo không cần đến các dẫn động cơ khí trung gian.Được ghép trực tiếp với chuyển động cần đo.Phương pháp đo này có độ chính xác cao vì giữa các đại lượng cần đo và dụng cụ đo không có khe hở hay biến dạng dẻo. Hệ thống đo trực tiếp sử dụng nguyên tắc đo so sánh.Phần kiểm và phần thước đo gá lắp trên một trục. -Hệ thống đo gián tiếp. Trong phương pháp đo này,thay cho các chuyển động tịnh tiến cần đo.Một chuyển động quay tương ứng với chuyển động tịnh tiến đó sẽ được đo thông qua các cảm biến góc quay.nhờ các bộ truyền biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay như bộ truyền vít me đai ốc bi,bộ truyền bánh răng thanh răng. Trong phương pháp đo này thường thấy xuất hiện lỗi do sai lệch bước vít me,đai ốc,độ ăn khớp khi đảo chiều hay khe hở ăn khớp giữa BT bánh răng thanh răng bị đưa trực tiếp vào lỗi của phép đo.Do đó muốn đạt độ chính xác cao thì phải chế tạo bộ truyền chính xác hoặc được bù lại thông qua sự hiệu chỉnh ở phần lập trình. -Hệ thống đo tuyệt đối Trong p2 đo này,mỗi một giá trị đo đều được so với điểm 0 của thước đo và có dấu hiệu riêng.Trong 2 đo tuyệt đối ứng với mỗi điểm trên đường dịch chuyển là một thang điện áp đặc biệt và mỗi một gia số được đánh dấu bằng mã nhị phân.Ưu điểm là tại mỗi thời điểm đo hoặc sau mỗi lần mất điện áp đều có thể nhận biết được ngay vị trí tuyệt đối so với điểm 0Tuy nhiên lại có nhược điểm là:tốn kém về cấu trúc nên ít được sử dụng. -Phương pháp đo gia số: Toàn bộ phạm vi dịch chuyển được chia thành các bước tăng không có dấu hiệu riêng,có độ lớn như nhau.Vị trí thật được đưa ra bởi tổng các bước tăng đã đi qua.Ở đây các gia số vượt qua phải được + hoặc- cho nhau tùy theo chiều chuyển động.Nhược điểm là khi đóng mạch điều khiển,vị trí thật lúc đó không nhận biết được.Trước khi đo vị trí phải đưa về một điểm 0 cố định.Sau khi đưa về vị trí 0,hệ thống đo gia số làm việc theo nguyên tắc của hệ thống đo tuyệt đối. Câu 9:nguyên lý đo cảm ứng Câu 11.truyền dẫn chính, truyền dẫn chạy dao? (chức Khi có dòng điện xoay chiều chạy trong thước đo,sẽ hình thành một trường điện từ biến thiên.Từ trường biến thiên này sẽ làm xuất hiện trên một thước đo dẫn điện khác một điện áp.Điện áp cảm ứng phụ thuộc vào cường độ từ trường và do đó phụ thuộc vào khoảng cách giữa 2 vật.Ứng dụng phương pháp đo này để đo cảm ứng kiểu gián tiếp. Cấu tạo của một hệ thống đo cảm ứng bao gồm:Một stato hai phía có 2 cuộn dây quấn,các quộn dây của nó đặt thẳng đứng lên nhau.Hai cuộn dây của stato được cấp điện áp xoay chiều lệnh pha nhau 90 độ u1sin α .Tần số là 2.5KHz Nguyên tắc:Từ trường biến thiên hình thành gây cảm ứng làm cho trong lòng cuộn roto xuất hiện một điện áp u2.Độ lớn phụ thuộc vào góc quay của roto so với véc tơ từ trường. Điện áp cảm ứng của roto được chuyển qua một biến thế quay không có vành quét.Tín hiệu điện áp tỷ lệ với góc quay của roto resolve cấp ra chỉ cho được giá trị tuyệt đối trong phạm vi của một độ chia trên roto.Vậy revolve là hệ thống làm việc theo kiểu chu kỳ tuyệt đối.Để thích ứng được với vít me trục chạy dao thì các truyền động đo cho resolve phải đảm bảo không có khe hở và do đó cần bảo dưỡng thường xuyên. Câu 10.Cấu tạo của hệ thống đo quang điện Hệ thống đo quang điện bao gồm các thành phần: -Đầu kích quang gồm một thiết bị chiếu sáng và một thấu kính hội tụ,một lưới chia kích quang và các phần từ tiếp thụ kích thích(Các tế bào quang điện).Khi đầu kích quang có chuyển động tương đối đối với thước đo,thước này chạy giữa thấu kính hội tụ và lưới chia,sẽ xuất hiện một tín hiệu hình sin.Nhờ các tế bào quang điện bố trí thành 2 hàng trên nhau đặt lệch nhau một phần tư độ chia.ta nhận được 2 tín hiệu lệch pha nhau 90 độ,qua đó hệ số điều khiển có thể nhận biết được chiều chuyển động.Trong các hệ thống đo vị trí kiểu gia số,khi mất điện áp nguồn,các giá trị đo bàn máy cũng mất theo.Để tái hiện được số đo này,thước đo có trang bị thêm một hay nhiều mốc chuẩn.Các tín hiệu đầu ra của hệ thống đo chiều dài theo phương pháp quan điện được khuếch đại trong một bộ tạo xung điện tử và tạo thành xung chữ nhật.Tùy theo chu kỳ và độ chia đòi hỏi các tín hiệu được nội suy được chia nhỏ thêm 5 lần hoặc 25 lần. Phần cấu tạo:Vẽ hình năng, thành phần, sơ đồ truyền dẫn) -Truyền dẫn chính: Truyền động chính dùng động cơ 1 chiều DC hay động cơ xoay chiều AC.Động cơ DC điều chỉnh vô cấp bằng dòng kích từ,động cơ AC được điều chỉnh vô cấp bằng biến đổi tốc độ tần số -Truyền dẫn chạy dao: Truyền dẫn chạy dao là truyền dẫn tạo ra biên dạng của chi tiết. .,Thành phần:Bao gồm một động cơ dẫn động qua một cặp truyền động nữa tới cặp vít me đai ốc bi biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến. .,Chức năng: Chuyển đồi các lệnh trong bộ điều khiển thành chuyển động tịnh tiến hay quay tròn của những bàn máy mang dao hoặc chi tiết gia công trên máy công cụ.Các chuyển động tịnh tiến là chuyển động theo 3 phương của các trục tọa độ X Y Z.Còn chuyển động quay tròn là các chuyển động quay tròn quanh các trục tọa độ này. Chuyển động chạy dao là chuyển động tương đối giữa dao và chi tiết theo một chương trình nhất định và phải đảm bảo được tốc độ cắt. Để điều khiển chuyển động chạy dao người ta dùng động cơ DC hoặc AC cho bộ truyền vít me đai ốc bi cho từng trục chạy dao độc lập. Sơ đồ truyền dẫn là: Từ động co(DC hoặc AC) qua cơ cấu truyền chuyển động qua bộ truyền vít me-đai ốc bi biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến.Có thể tịnh tiến theo các trục tọa độ X Y Z cùng một lúc hay tịnh tiến theo từng trục độc lập. câu 12 Các quy định về các trục NC trên máy tiện, Câu 13.Các thành phần cơ bản của máy công cụ cnc. máy phay cnc. Máy tiện: Theo quy ước thông thường cho máy tiện thì: Trục Z trùng với trục chính và chiều dương theo chiều hướng ra xa khỏi ụ trục chính. Trục X vuông góc với trục Z thường là trục cho bàn trượt ngang. Trục C là trục có chuyển động quay quanh trục Z.Được dùng để xác định vị trí hướng trục cho công việc gia công thứ 2. Tuy nhiên hiện nay trên thực tế có nhiều loại máy tiện đa chức năng với giải pháp gia công tối ưu.Một số máy trang bị trục dao quay,trục C và trục Y,có khả năng khoan và phay hướng tâm đáp ứng được nhiều yêu cầu gia công chi tiết chỉ trong một lần gá đặt. Một số máy tiện đa chức năng có thêm trục B (trục quay quanh trục Y) có thể thực hiện nguyên công khoan nghiêng một góc hoặc pha biến dạng.Với việc thêm nhiều trục trên không gian làm việc đã biến máy tiện thành trung tâm tiện CNC Máy phay: Trên máy phay,trục X là trục chính trong mặt phẳng định vị,nằm song song với bàn máy.Trục Y là trục thứ 2 trong mặt phẳng định vị,nằm vuông góc với bàn máy.Chuyển động của các trục X,Y đều do bàn máy thực hiện.Nếu nhìn từ trước bàn máy thì chiều dương trục x là chiều hướng sang bên trái,chiều âm là chiều ngược lại.Chiều dương của trục Y hướng về phía người vận hành.Trục Z luôn trùng với chuyển động chính(Do nhà chế tạo máy quy định sẵn)Chiều dương của trục Z hướng từ chi tiết tới dao cắt.Nghĩa là khi di chuyển theo chiều âm trục Z thì dao cắt sẽ đi tới bề mặt gia công. Ưu nhược điểm của máy cnc. Hệ thống CNC gồm có 6 thành phần chính -Chương trình gia công(part program) bao gồm các chỉ thị đã được mã hóa -Hệ điều khiển máy:(Machine control unit) được chia làm 2 thành phần là: DPU (Data Processing Unit) Thực hiện chức năng đọc mã lệnh từ thiết bị nhập dữ liệu,xử lý dữ liệu,truyền dữ liệu cho CLU CLU(Control Loop Unit) Thực hiện các chức năng nội suy chuyển động trên cơ sở dữ liệu nhận được từ DPU,xuất các tín hiệu điều khiển,nhận các tín hiệu phản hồi,điều khiển các thiết bị phụ trợ. -Thiết bị đọc chương trình:(Program Input) Máy đọc hay đường truyền RS232C -Hệ thống truyền động(Drive system) dùng các động cơ 1 chiều hay xoay chiều điều chỉnh vô cấp tốc độ và các bộ truyền chính xác như vít me-đai ốc bi. -Máy công cụ -Hệ thống phản hồi(Feetback System) Ưu nhược điểm của CNC CNC -Ưu điểm:Kích thước nhỏ gọn,giá thành thấp hơn,có thêm nhiều hệ thống mới mà hệ thống NC không có.Chẳng hạn như cho phép hiệu chỉnh sai số cố định của máy. Tính linh hoạt trong sản xuất bởi gia công hợp lý cao do đó hợp lý khi gia công loạt nhỏ hay gia công đơn chiếc với độ phức tạp cao. Giảm chi phí gián tiếp. Chương trình CNC cho phép giảm số câu lệnh của chương trình,nâng cao độ tin cậy của máy. -Nhược điểm:Đầu tư vốn ban đầu lớn,chi phí bảo dưỡng cao.Không kinh tế nếu số lượng gia công ít và với các chi tiết đơn giản Câu 14 Các điểm chuẩn trên máy công cụ cnc Câu 15:Các đặc tính kỹ thuật trên máy CNC -Điểm chuẩn của máy R: trong các máy có hệ thống đo dịch chuyển,các giá trị thực đo được khi bị mất nguồn điện do sự cố sẽ mất theo.Để đưa hệ thống đo về trạng thái đã có trước đó thì điểm 0 của máy phải được chạy đến bằng tất cả các trục của máy.Nhưng thực tế nhiều khi không thực hiện được điều này.Do quá trình di chuyển vướng phải các chi tiết trên bàn máy do vậy cần thiết phải xác định điểm chuẩn của máy R.Điểm chuẩn này có một khoảng cách xác định vs điểm 0 được đánh dấu trên bàn trượt của máy. -Điểm tỳ A: là giao điểm của các trục và mặt phẳng tỳ.Trên máy tiện mặt phẳng tỳ nằm ngay trên mâm cặp hay chấu cặp. -Điểm thay dao Ww:Để tránh va đập vào chi tiết gia công thì khi thay dao tự động,dao phải chạy tới điểm thay dao Ww. -Điểm điều chỉnh dao E:Điểm này nằm trên vị trí tiếp nhận dao của đầu rowvonve.Vị trí của điểm E phụ thuộc vào cấu trúc của đầu rowvonve và kết cấu tiếp nhận gá dao của nó.Điểm E có thể hiệu chỉnh tự động kích thước dao. -Điểm gá dao N: Khi dụng cụ cắt được lắp vào giá dao,điểm gá dao N và điểm điều chỉnh dao E sẽ trùng nhau.Trên các máy phay,điểm gá dao N nằm tại vành trục chính.Ở máy tiện,điểm N nằm trên các mặt phẳng của đầu rowvonve. -Điểm chuẩn của dao P:Là điểm mũi dao thực hoặc lý thuyết. -Điểm chuẩn của bàn trượt F: -Điểm chuẩn của giá dao T:Điểm chuẩn của giá dao đầu rowvonve được xác định nhờ điểm này.Nó được dùng như điểm xuất phát của tất cả các kih thước trên đầu rowvonve. -Thông số hình học. Thông số hình học của máy CNC là thông số không gian mà trong đó DCC và chi tiết gia công có thể tác động qua lại ở bất kỳ vị trí nào.Trên các máy gia công chi tiết tròn xoay vùng gia công là một lăng trụ được xác định bằng bán kính và chiều dài dịch chuyển của các tọa độ.Trên các máy gia công chi tiết hình hộp chữ nhật,vùng gia công là khối hộp được xác định bằng chiều dài dịch chuyển của các tọa độ. -Thông số gia công.Là tốc độ chuyển động của các cơ cấu chấp hành và thông số động cơ.Người ta dựa vào các thông số hình học như kích thước bàn máy hay chiều cao tâm máy,tốc độ quay của trục chính,lượng chạy dao . để chọn động cơ hợp lý. -Độ chính xác gia công: Sai số gia công trên máy CNC xuất hiện trên các hệ thống truyền động của máy.Sai số gia công trên máy CNC được tính bằng công thức: 654321 ∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆ Σ -Năng suất máy CNC Năng suất máy CNC cũng được tính là số lượng chi tiết được gia công trong một đơn vị thời gian:       ++++       = ∑ ∑∑ − 1 1 1 0 1 i k kttđctcbkt tc ttttt n m T Q T tc :Thời gian gia công một chi tiết m:Số loạt chi tiết SX trong 1 năm n:Số lượng chi tiết sản xuất trong 1 năm i:Số lượng nguyên công cần thiết để gia công một chi tiết. k:số lượng các nguyên công kiểm tra t ct :thời gian thay đổi chi tiết gia công t tđ: thời gian thay dao t o :thời gian cơ bản t kt :thời gian kiểm tra t cbkt :thời gian chuẩn bị kết thúc muốn tăng năng suất : phải giảm t cbkt = cách dùng đồ gá và giảm số loạt chi tiết gia công trên máy. Giảm t td = p2 thay dao tự động. Giảm t 0 = cách tăng tốc độ căt,dùng dao cắt được ở tốc độ cao . -Độ tin cậy: độ tin cậy của máy được đặc trưng bởi: Tính làm việc không bị hư hỏng Tuổi thọ của máy Khả năng sửa chữa -Tính vạn năng của máy: Tính vạn năng của máy CNC được xác định bằng chi phí cần thiết để chuyển công nghệ gia công nhóm chi tiết này sang nhóm chi tiết khác,khai thác điều kiện tối ưu để sử dụng máy. Câu 16.Phân tích các yêu cầu đối với dụng cụ gá kẹp Câu 17.Quy trình cung ứng phôi tự động chi tiết gia công trên máy cnc. Các thiết bị kẹp chi tiết dùng để định vị chính xác và kẹp chặt chi tiết gia công trên trục công tác(với tiện)và bàn máy với (Phay)Chi tiết gia công phải được kẹp chặt sao cho không còn khe hở,vị trí phải được xác định một cách chính xác và chắc chắn đồng thời hoàn toàn chống lại lực cắt.Thiết bị kẹp rất phong phú và đa dạng.Tuy các bàn gá có chức năng khác nhau nhưng vẫn phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về độ chính xác vị trí khi gá đặt,độ cứng vững và độ ổn định về lực cắt,hoạt động với độ tin cậy cao,tránh được ảnh hưởng của phoi và dung dịch trơn nguội.Cuối cùng là sự đồng nhất về kích thước và độ chính xác định vị. -Kết cấu thường gặp của một bàn gá phôi như sau:Mặt dưới có các lỗ định vị xác định vị trí và có các sống kẹp để kẹp chặt bàn gá phôi trên bàn máy.mặt trên có bạc định vị và rãnh chữ T đề điều chỉnh và kẹp chặt đồ gá phôi.Để các bàn gá phôi thay đổi được dễ dàng,kích thước chiều cao của bàn gá phôi và khoảng cách các lỗ định vị được gia công rất chính xác. . linh hoạt,Những thay đổi về chương trình chỉ có thể tiến hành thông qua việc sửa lại các băng từ,đục lỗ tại phòng lập trình vốn tốn nhiều thời gian và công. sai số cố định của máy. Giảm chi phí gián tiếp. Chương trình CNC cho phép giảm số câu lệnh của chương trình, nâng cao độ tin cậy của máy. -Nhược điểm:Đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lập trình CNC ,

Hình ảnh liên quan

-Tạo mẫu thủ công được thay bằng mô hình hóa hình học trực tiếp giá trị lấy từ mẫu 3D - Bài tập lập trình  CNC

o.

mẫu thủ công được thay bằng mô hình hóa hình học trực tiếp giá trị lấy từ mẫu 3D Xem tại trang 2 của tài liệu.