0

Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

19 372 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3 x f(x) Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tuần 15 Ngày soạn: 22/11/09 Tiết 31 Ngày dạy: 24/11/09 6. MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết vẽ hệ trục toạ độ. - Biết biểu diễn một cặp số trên một mặt phẳng toạ độ. - Biết cách xác định toạ độ của 1 điểm trên mặt phẳng. - Biết xác định một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó. * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vẽ hệ trục toạ độ, kỹ năng biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5 phút) - Đặt vấn đề theo đúng các ví dụ như trong SGK - Tìm hiểu ví dụ 1. Đặt vấn đề SGK Hoạt động 2: Mặt phẳng toạ độ. (10 phút) - Giới thiệu mặt phẳng toạ độ. ! Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ. - Giới thiệu các góc phần tư thứ I, II, III, IV - Nêu chú ý. - Cho một HS lên bảng vẽ 1 hệ trục toạ độ Oxy - Hướng dẫn HS làm các - Nghe giới thiệu và vẽ hệ trục toạ độ Oxy theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Ghi bài - Tiếp thu - Đọc chú ý - Lên bảng vẽ 1 hệ trục toạ độ Oxy - Lấy 1 điểm M bất kỳ trên mặt phẳng toạ độ 2. Mặt phẳng toạ độ. Ox ⊥ Oy tại O Ox : trục hoành Oy : trục tung O : gốc toạ độ Chú ý : Các đơn vị dài trên hai trục số được trọn bằng nhau (nếu không có gì thêm) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 62 O I II III IV -3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3 x f(x) • P Q • Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 thao tác theo lời nói Hoạt động 3: Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ (20 phút) - Khi đó cặp số (1,5 ; 3) gọi là toạ độ của điểm M và ký hiệu M(1,5 ; 3) Số 1,5 gọi là hoành độ và số 3 gọi là tung độ của điểm M - Cho HS làm ?1 Vẽ hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấ vị trí các điểm P, Q có toạ độ làn lượt là (2;3) và (3;2) - Từ M vẽ các đường vuông góc đến các trục toạ độ. Giả sử, các đường vuông góc này cắt trục hoành tại điểm 1,5 cắt trục tung tại điểm 2. - Làm ?1 3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ Hoạt động 4: Củng cố: (7 phút) - Nhắc lại lần nữa cấu tạo của hệ trục toạ độ. - Làm bài tập 33 trang 67 SGK. - Đướng tại chỗ trả lời - Một HS lên bảng làm Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 34, 35, 36, 37, 38, 39 trang 67, 68 SGK. V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 63 -3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3 x f(x) • M 1,5 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tuần 16 Ngày soạn: 30/11/09 Tiết 32 Ngày dạy: 01/12/09 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Xác định được vị trí của một điểm trong mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm toạ độ của một điểm cho trước. * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vẽ hệ trục toạ độ, kỹ năng biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (3 phút) - Thế nào là mặt phẳng toạ độ? - Trả lời Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) - Lấy vài điểm trên trục hoành và vài điểm trên trục tung, yêu cầu HS đọc toạ độ các điểm đó. Từ đó rút ra kết luận chung và trả lời câu hỏi bài 34. - Hướng dẫn HS làm bài tập 36 ? Muốn biểu diễn toạ độ một điểm trên mặt phẳng toạ độ ta phải làm các thao tác như thế nào? ? Chứng minh ABCD là hình vuông? - Hàm số được cho trong bảng. x 0 1 2 3 4 - Đọc toạ độ các điểm trên trục tung và toạ độ cac điểm trên trục hoành - Rút ra kết luận. - Nhắc lại cách biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ. - Tứ giác ABCD có AB = BC = CD = DA = 2 A = B = C = D = 90 0 Vậy ABCD là hình vuông. 1. Bài 34 <Tr 68 SGK> a) Một điểm bất kỳ trên trục hoành có tung độ băng 0 b) Một điểm bất kỳ trên trục tung có hoành độ bằng 0 2. Bài 36 <Tr 68 SGK> GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 64 Series 1 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 x f(x) B C D A o ^ ^ ^ ^ Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 y 0 2 4 6 8 ? Biểu diễn các cặp giá trị đó trên hệ trục toạ độ Oxy? ? Có nhận xét gì về 4 điểm vừa biểu diễn trên hệ trục toạ độ? - Viết tất cả các cặp giá trị tương tứng của hàm số trên? - Vẽ một hệ trục toạ độ và biểu diễn tất cả các cặp giá trị trên lên hệ trục toạ độ đó. - Bằng trực quan nhận xét: 4 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng. ABCD là hình vuông. 3. Bài 37 <Tr 68 SGK> a) Các cặp giá trị tương ứng (x ; y) (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4) (3 ; 6) ; (4 ; 8) b) Biểu diễn trên hệ trục toạ độ Oxy. Hoạt động 3: Củng cố: (5 phút) - Rèn luyện kỹ năng vẽ hệ trục toạ độ, đọc các điểm trên mặt phẳng toạ độ và biểu diễn được các điểm trên mặt phẳng toạ độ. - Làm theo hướng dẫn của GV Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút) - Xem lại các bài tập đã chữa - Đọc thêm phần “có thể em chưa biết” - Đọc trước bài đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 65 o Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tuần 16 Ngày soạn: 30/11/09 Tiết 33 Ngày dạy: 01/12/09 § 7. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a ≠ 0 ) I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tế và trong nghiên cứu hàm số. - Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax. * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số, kỹ năng biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì ? (12 phút) - Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng: x -2 -1 0 0,5 1,5 y 3 2 -1 1 -2 ! Các điểm M, N, P, Q, R biểu diễn các cặp số của hàm số y = f(x). Tập hợp các điểm đó gọi là đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho. - Cho HS làm ví dụ 1 và khẳng định lại cách vẽ đồ thị hàm số. a) Viết tập hợp ( ){ } yx; các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên; b) Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên. - Theo dõi - Làm ví dụ 1: 1. Đồ thị hàm số là gì ? ?1 a) (-2 ; 3) ; (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; -1) ; (1,5 ; -2) Kết luận : Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ. Ví dụ 1: Vẽ đồ thị của hàm số đã cho trong ?1 Hoạt động 2: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) (23 phút) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 66 Series 1 -2 -1 1 2 3 -2 -1 1 2 3 x f(x) o M N R P Q Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 ?2 Cho hàm số y = 2x a) Viết năm cặp số (x;y) với x = -2; -1; 0; 1; 2; b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ. c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2;-4) ; (2;4) ?3 Vậy để vẽ được đồ thị hàm số y = ax ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị? ? Tại sao chỉ cần xác định thêm 1 điểm? - Từ đó cho HS nêu cách vẽ. - Cho HS làm ?4 + Vẽ hệ trục toạ độ Oxy + Đồ thị hàm số y = f(x) đã cho gồm năm điểm điểm M, N, P, Q, R như trong hình vẽ. - Các cặp số (-2;-4); (-1;-2); (0;0); (1;2); (2;4); - Lên bảng biểu diễn. - Chỉ cần xác định 1 điểm khác điểm O(0 ; 0) - Vì đồ thị hàm số luôn đi qua điểm O(0 ; 0) - Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x. + Vẽ hệ trục toạ độ Oxy + Với x = 2 ta được y = 3, điểm A(-2;3) thuộc đths y = -1,5x. vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số đã cho. 2. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ. * Nhận xét: (SGK) Ví dụ 2: Vẽ đồ thị của hàm số: y = -1,5x. Hoạt động 3: Củng cố: (8 phút) - Làm các bài tập 39 trang 71 SGK. - Một HS lên bảng làm. Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 40, 41, 42, 43 trang 71+72 SGK. V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 67 O A Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tuần 16 Ngày soạn: 04/12/09 Tiết 34 Ngày dạy: 06/12/09 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Củng cố khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y =ax (a ≠ 0) - Biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị của hàm số. Biết xác định hệ số a khi biết đồ thị của hàm số. * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số, kỹ năng biểu diễn điểm trên hệ trục toạ độ. - Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0). * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: a) Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) là gì? b) Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số y = 2x ; y = -0,5x ; y = 4x ; y = -2x - HS1: làm câu a - HS3: làm câu b Hoạt động 2: Luyện tập: Bài 41 - Hướng dẫn HS cách làm: Cho hàm số y = f(x). Nếu điểm M(x 0 ;y 0 ) thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) thì y 0 = f(x 0 ). Và ngược lại. ? Vậy đối với bài toán trên ta phải làm như thế nào? - Làm tương tự đối với - Theo dõi - Thay toạ độ của điểm A vào công thức : y = -3x với x = 3 1 − nếu y = 1 thì kết luận 1. Bài 41 <Tr 72 SGK> Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x A       − 1; 3 1 Thay x = 3 1 − vào y = -3x => y = -3.       − 3 1 = 1 vậy điểm A       − 1; 3 1 thuộc đồ thị hàm số y = -3x 2. Bài 42 <Tr 72 SGK> GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 68 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 điểm B       −− 1; 3 1 ; C(0;0). Bài 42 - Hướng dẫn HS giải toán: Muốn tìm được hệ số a ta phải biết 1 điểm thuộc đồ thị của hàm số. - Điểm A(2;1) Thay x = 2 ; y = 1 vào công thức y = ax => a. - Cho HS lên bảng vẽ đồ thị. ? Bằng đồ thị hãy tìm f(2)? ! Tương tự đối với các câu còn lại. ? Bằng đồ thị hãy tìm giá trị của x khi y = -1? ! Tương tự đối với các câu còn lại ? Nhìn vào đồ thị có nhận xét gì về các giá trị của x khi y dương, y âm? A       − 1; 3 1 thuộc đồ thị của hàm số y = -3x và ngược lại. - Tương tự: Điểm B không thuộc đồ thị của hàm số, điểm C thuộc đồ thị của hàm số. - Cho x = 2 => y = -0,5.2 = -1 Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;-1) Đường thẳng đi qua OA là đồ thị của hàm số. - Tại điểm có hoành độ là 2 kẻ đường … vuông góc với Ox cắt đồ thị tại A. - Từ A kẻ đường … vuông góc với Oy cắt Oy tại đâu thì đó chính là f(2). - Tại điểm có tung độ là -1 kẻ đường … vuông góc với Oy cắt đồ thị tại A - Từ A kẻ đường … vuông góc với Ox cắt Ox tại đâu thì đó chính là x khi y = -1. - Khi y dương thì x âm. - Khi y âm thì x dương a) Theo hình vẽ điểm A(2;1) thuộc đồ thị hàm số y = ax thay x = 2 ; y = 1 vào công thức ta có : 1 = a.2 => a = 1:2 = 0,5 b) Điểm B       4 1 ; 2 1 c) Điểm C(-2;-1) 3. Bài 44 <Tr 73 SGK> Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -0,5x a) f(2) = -1 ; f(-2) = 1 f(4) = -2 ; f(0) = 0 b) y -1 0 2.5 x 2 0 -5 c) Nếu y dương thì x âm Nếu y âm thì x dương. Hoạt động 3: Hướng dẫn học ở nhà: - Học lại lý thuyết về đồ thị hàm số trong vở ghi lẫn SGK - Làm tiếp các bài tập 45, 47 trang 74 SGK. V. Rút kinh nghiệm: Tuần 17 Ngày soạn: 08/12/09 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 69 O A B C A o Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tiết 35 Ngày dạy: 09/12/09 ÔN TẬP CHƯƠNG II I. Mục tiêu: * Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức của chương về hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lương tỉ lệ nghịch. * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán về tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, chia một số thành các phần tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch với các số đã cho. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu Bảng tổng hợp về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, máy tính. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: A) Lý thuyết: Hoạt động 1: * Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (GV đặt câu hỏi, HS trả lời hoàn thành bảng tổng kết) Đại lượng tỉ lệ thuận Đại lượng tỉ lệ nghịch Định nghĩa Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (k làhằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = x a (a làhằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Chú ý Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k 1 Khi y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a (a ≠ 0) thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a Ví dụ Chu vi y của hình vuông có cạnh là x tỉ lệ thuận với độ dài cạnh của hình vuông theo công thức liên hệ:y = 4x Hình chữ nhật có diện tích không đổi là a thì hai cạnh có độ dài là x, y tỉ lệ nghịch với nhau theo công thức liên hệ là a = x.y Tính chất x x 1 x 2 x 3 … y y 1 y 2 y 3 … ; .;) .) 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 y y x x y y x x b k x y x y x y a == ==== x x 1 x 2 x 3 … y y 1 y 2 y 3 … a) y 1 x 1 = y 2 x 2 = y 3 x 3 = … = a ; .;) 1 3 3 1 1 2 2 1 y y x x y y x x b == B) Bài tập: Hoạt động 2: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Bài 1: x -4 -1 0 2 5 - Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ 1. Bài 1 : Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận điền vào ô trống trong bảng: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 70 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 y 2 ? Công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận? ! Trước tiên ta phải tìm hệ số tỉ lệ k. ! Tính và điền vào ô trống trong bảng. Bài 1: x -5 -3 -2 y -10 30 5 - Hướng dẫn tương tự bài 1 - Hướng dẫn HS giải. ? Tổng số đo các góc của một tam giác? ? Số đo các góc A, B, C tỉ lệ với các số 3, 5, 7 nghĩa là sao? ! Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải tiếp. ! Từ đó tìm a, b, c. thuận nên ta có : y =kx - Dựa vào cột thứ 2 ta có x = -1 và y = 2. Suy ra k = 2 1 2 −= − = x y - Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có : k =yx Ta có x = -3 và y = -10. => k = yx = 30 y = x k ; x = y k - Tổng số đo 3 góc của một tam giác bằng 180 0 - Theo đề bài ta có 753 cba == - Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 753 cba == = 12 15 180 753 == ++ ++ cba x -4 -1 0 2 5 y 8 2 0 -4 -10 2. Bài tập 2 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền vào ô trống trong bảng: x -5 -3 -2 1 6 y -6 -10 -15 30 5 3. Bài tập 3 Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với các số 3, 5, 7. Tính số đo các góc của ABC? - Giải - Gọi số đo của các góc lần lượt là: a, b, c. Theo tính chất tổng 3 góc trong tam giác ta có : a + b + c = 180 0 Theo bài ra ta có: 753 cba == Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 753 cba == = 12 15 180 753 == ++ ++ cba Vậy : 3612.312 3 ==⇒= a a b = 5.12 = 60 c = 7.12 = 84 Vậy các góc của tam giác lần lượt là : 36 0 ; 60 0 ; 84 0 Hoạt động 3: Củng cố: - Nắm chắc lại định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK theo bảng tổng kết ở trên. - Tiết sau ôn tập tiếp về hàm số và đồ thị của hàm số. - Làm các bài tập 51, 52, 53, 54, 55 trang 77 SGK V. Rút kinh nghiệm: Tuần 17 Ngày soạn: 09/12/09 Tiết 36 Ngày dạy: 10/12/09 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 71 [...]... biết −3 đổi từng thừa số -0 ,75 = ? Đổi -0 ,75 ra phân số? 4 ? Đổi -4 1 ra phân số? 6 ? Thực hiện các phép 4 1 25 = 6 6 Ghi bảng 1 Thực hiện phép toán 12 1 2 ⋅ 4 ⋅ ( − 1) −5 6 − 3 12 25 15 1 = ⋅ ⋅ ⋅1 = = 7 4 −5 6 2 2 a ) − 0 ,75 ⋅ tính bằng cách hợp lý GV: Lê Thị Thảo 72 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 11 11 11 nhất nếu có thể b) ⋅ ( − 24,8) − ⋅ 75 ,2 - Đặt thừa số chung ra ngoài ?... tập 57, 61, 68, 70 SBT V Rút kinh nghiệm: Tuần 17 Tiết 37 Ngày soạn: 10/12/09 Ngày dạy: 11/12/09 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 2) GV: Lê Thị Thảo 73 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 I Mục tiêu: * Kiến thức: On tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, vẽ đồ thị hàm số y...Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 1) I Mục tiêu: * Kiến thức: Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ, số thực Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị biểu thức Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỷ, số thực Kỹ năng tính giá... − 5 = − 1 căn bậc hai của một số hữu tỉ ? Biến đổi các số trong dấu căn thành bình phương của một số? ⋅ ( − 100 ) = −44 25  − 3 2  2  −1 c ) + : +  + 7 3  4  7 = 3 6 6 a2 = a 36 = 6 2 ; 9 = 32 ; 25 = 5 2 ? Từ 7x = 3y ta suy ra được điều gì theo tính chất của tỉ lệ thức? ? Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng 7x = 3y => x = y 3 7 nhau? Theo tính chất của dãy tỉ số bằng Từ đó suy ra x và y x... = = −4 nhau : = = 3 7 Vì x – y = 16 3 7 −4 2 5 b)12 −  3 6 2 2 2 1 1 4 5  1 = 12 −  = 12 −  = 12 ⋅ = 36 3 6 6  6 c)( − 2 ) + 36 − 9 + 25 = 4 + 6 − 3 + 5 = 12 2 3 Bài 3: Tìm 2 số biết: 7x = 3y và x – y = 16 - Giải x 3 Ta có 7x = 3y => = y 7 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau : x y x − y 16 = = = = −4 3 7 3 7 −4 x  3 = −4 => x = −12  ⇒  y = −4 => y = −28 7  4 Hướng dẫn học... trình lên lớp: 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: A) Lý thuyết: Hoạt động 1: a) Số hữu tỉ: Là số viết được dưới dạng phân số a (a,b ∈ Z; b ≠ 0) b b) Số vô tỉ : Là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn c) Số thực: Gồm số vô tỉ và số hữu tỉ d) Các phép toán : Cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa số thực Với a, b, c, d, m ∈ Z (m ≠ 0) a b a±b ± = m m m a c ac ⋅ = (b, d ≠ 0) b d bd... HS: Tính luỹ thừa, lm trịn số 5 Hướng dẫn về nhà: - Ôn lai kiến thức đ học - Chuẩn bị nội dung của bi học tiếp theo IV Rt kinh nghiệm: Tuần GV: Lê Thị Thảo Ngày soạn: /12/09 78 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Ling Srônh GA: Đại số 7 Tiết Ngày dạy: /12/09 ÔN TẬP I Mục tiêu: * Kiến thức: - Hệ thống hoá và ôn tập các kiến thức về hàm số và đồ thị của hàmsố y = f(x), đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Thấy... số D a) y = -x ; b) y = 3 2 c) y = - x ; 1 x 2 d) y = 3x B O A C Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Ling Srônh hàm số còn lại Hoạt động 3: Bài 3 : Cho hàm số y=3x-1 Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho? A(0;-1); B(1;-2); C(2;-3); D(-2; -7) - Hướng dẫn HS cách làm GA: Đại số 7 = -x - Thay toạ độ của từng điểm vào công thức - Nếu được một đẳng thức thì kết luận điểm đó thuộc đồ thị của hàm số. .. thị của hàm số y = - 2x - Một HS ln bảng vẽ hình - Tiếp thu - Yêu cầu HS đọc đề bài câu 6 Cu 6: - Đọc đề bài GV: Lê Thị Thảo 77 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Ling Srônh - Bi tốn cho ta biết những gì? Yu cầu phải lm gì ? - Nếu gọi số nấm của ba bạn lần lượt l a, b, c thì ta cĩ điều gì ? - Cho một HS ln bảng lm - Cho HS nhắc lại tính chất của dy tỷ số bằng nhau - Cho HS nhận xt GA: Đại số 7 - Trả lời... +1 ta phải làm gì? ! Tương tự đối với các câu còn lại GV: Lê Thị Thảo 74 Ghi bảng 1 Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch a) Đại lượng tỉ lệ thuận : Công thức liên hệ: y = kx (k ≠ 0) b) Đại lượng tỉ lệ nghịch: Công thức liên hệ: y = a x (a ≠ 0) 2 Bài 1: Chia số 310 thành ba số lần lượt tỉ lệ với 2; 3 và 5 Tìm ba số đó - GiảiGọi 3 số cần tìm lần lượt là :a, b, c Ta có : a b c a + b + c 310 = = = = = 31 . === 7x = 3y => 73 y x = Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau : 4 4 16 73 73 −= − = − − == yxy x Vì x – y = 16 ( ) ( ) ( ) 0 3 2 :0 3 2 : 7 5 4 1 7 2 7. a) Số hữu tỉ: Là số viết được dưới dạng phân số b a (a,b ∈ Z; b ≠ 0). b) Số vô tỉ : Là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. c) Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN), Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN),

Hình ảnh liên quan

HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
ABCD là hình vuông. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

l.

à hình vuông Xem tại trang 4 của tài liệu.
* Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu            * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu * Trò: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Lên bảng biểu diễn. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

n.

bảng biểu diễn Xem tại trang 6 của tài liệu.
HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Cho HS lên bảng vẽ đồ thị. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

ho.

HS lên bảng vẽ đồ thị Xem tại trang 8 của tài liệu.
* Thầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu Bảng tổng hợp về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Thước thẳng, giấy kẻ ô vuông, phấn màu. Bảng phu Bảng tổng hợp về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK theo bảng tổng kết ở trên. - Tiết sau ôn tập tiếp về hàm số và đồ thị của hàm số. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

c.

kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK theo bảng tổng kết ở trên. - Tiết sau ôn tập tiếp về hàm số và đồ thị của hàm số Xem tại trang 10 của tài liệu.
* Thầy: Bảng ôn tập đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Thước chia khoảng, phấn màu, máy tính bỏ túi. - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Bảng ôn tập đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Thước chia khoảng, phấn màu, máy tính bỏ túi Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Cho một HS ln bảng lm - Cho HS nhắc lại tính chất của  dy tỷ số bằng nhau - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

ho.

một HS ln bảng lm - Cho HS nhắc lại tính chất của dy tỷ số bằng nhau Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Thấy được mối quan hệ giữa hình học và đại số thông qua phương pháp toạ độ. * Kỹ năng:  - Đại số 7 (tiết 31-40- chuẩn KTKN)

h.

ấy được mối quan hệ giữa hình học và đại số thông qua phương pháp toạ độ. * Kỹ năng: Xem tại trang 18 của tài liệu.