0

ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TV5

2 226 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

MI CC BN N VI CU LC B TON TIU HC (violet.vn/toantieuhoc) NI GIAO LU TRAO I V CHUYấN MễN TON TIU HC NI CUNG CP CC TI LU V TON TIU HC T A N Z đề thi học sinh giỏi Tiếng việt lớp 5 Năm 2008 2007 Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm) a, (1,5 điểm) Tìm những từ cùng nghĩa để thay thế các từ gạch chân sau đây để câu văn vẫn không thay đổi nội dung. - Nhân dân ta sản sinh ra ngời. Chính ngời đã làm rạng danh đất n ớc ta. - Nhân dân Miền Nam anh dũng trong đấu tranh lại cần cù trong lao động. - Đứa bé rất chóng lớn, ngời tiền phu chăm nom nh con đẻ của mình. b, (1,5 điểm) Phân biệt sắc thái nghĩa của các thành ngữ gần nghĩa sau: Mắt lá răm; mắt bồ câu; mắt sắc nh dao cau Câu 2: (3 điểm) Đọc đoạn trích sau: Phùng khắc khoan là ngời con của xứ Đoài(Làng Phùng Xá huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây bây giờ).Ông vốn thông minh từ nhỏ. Tài năng của ông phát lộ từ rất sớm. Trớc khi mất, bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên gửi con theo học với Nguyễn Bỉnh Khiêm. a, (1,5 điểm)Tìm trong đoạn trích trên - Một câu kể kiểu Ai là gì? - Một câu kể kiểu Ai làm gì? - Một câu kể kiểu Ai thế nào? b, (1,5 điểm) Xác định thành phần của từng câu ( chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) Câu 3: (3 điểm) Trong bài sắc màu em yêu. Nhà thơ Phạm Đình Ân có viết. Em yêu màu đỏ Nh máu trong tim, Lá cờ tổ quốc, Khăn quàng đội viên Dựa vào ý của khổ thơ trên, hãy viết một đoạn viên miêu tả màu đỏ của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn chú ý sử dụng từ đồng nghĩa. Câu 4: (4 điểm) Trong bài: Hoàng hôn trên sông Hơng (Tiếng việt 5, tập 1) có đoạn tả nh sau: Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẽ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nớc, khiến mặt sông nghe nh rộng hơn (Theo Hoàng Phủ ngọc Tờng) Em Hãy cho biết: Đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Gợi tả đợc điều gì? Câu 5: (6 điểm) Tả một ngời thân trong gia đình em. Lu ý: Điểm chữ viết và trình bày: 1 điểm Hết Câu5 6 điểm - Biết giới thiệu ngời đợc tả một cách ngắn gọn, khéo léo, tự nhiên: - Biết thể hiện sự quan sát tinh tế về ngời đợc tả trong nhiều hoàn cảnh cụ thể và ở nhiều góc độ, tả đợc những nét nổi bật, tiểu biểu: + Về ngoại hình: + Về hoạt động: + Về tính tình: - Bộc lộ những suy nghĩ, cảm tởng, tình cảm chân thực của bản thân đối với ngời đợc tả. 0,75 điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 0,75 điểm Trình bày sạch sẽ và chữ viết rõ ràng đúng quy cách 1 điểm Câu Nội dung Điểm Câu 1 3 điểm a, Từ cùng nghĩa có thể thay thế là: - Dân tộc; tổ quốc - Dũng cảm; chăm chỉ - Chăm sóc b, + Mắt lá răm: Mắt nhỏ, dài hình thoi nh lá răm + Mắt bồ câu: Mắt trong, đẹp nh mắt chim bồ câu + Mắt sắc nh dao cau: Mắt sắc sảo ví nh dao bổ cau 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 2 3 điểm a, - Câu kể kiểu Ai là gì? Phùng Khắc Khoan là ngời con của xứ Đoài( Làng Phù xá, h,uyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây bây giờ) - Câu kể kiểu Ai làm gì? Trớc khi mất bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên gửi con theo học với Nguyễn Bỉnh Khiêm. - Câu kể Ai thế nào? Ông vốn thông minh từ nhỏ. b, + Phùng Khắc Khoan/ là ng ời con của xứ Đoài . CN VN + Tr ớc khi mất , bà mẹ của Phùng Khắc Khoan/ trối TN CN trăng với chồng nên gửi con theo học với Nguyễn Bỉnh Khiêm. VN + Ông/ vốn thông minh từ nhỏ. CN VN (TN: Trạng ngữ, CN: Chủ ngữ, VN: Vị ngữ) 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 3 3 điểm - Học sinh viết đoạn văn tả màu đỏ của sự vật có trong đoạn thơ và biết sử dụng từ đồng nghĩa - Học sinh viết đợc đoạn văn tả màu đỏ của sự vật có trong đoạn thơ và cả những sự vật không có trong đoạn thơ 2,5 điểm 3 điểm Câu 4: 4 điểm - Hình ảnh có sức gợi tả sinh động: Khói nghi ngút cả một vùng tre trúc- gợi tả vẻ ấm áp, bình yên của ngời dân xóm ven sông giúp cho ngời đọc tởng tợng ra bức tranh truỷ mặc đơn sơ nhng có cả một không gian rộng rãi. - Âm thanh có sức gợi tả sinh động: Tiếng lanh canh của thuyền thuyền chài gỡ những mẽ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nớc, khiến mặt sông nghe nh rộng hơn, trong khung cảnh tỉnh lặng khiến tác giả có cảm giác mặt sông nghe nh rộng hơn, gợi cho ngời đọc cảm nhận đợc vẻ đẹp thanh bình và nên thơ của một buổi chiều trên sông Hơng. - Cảm nhận của bản thân: Qua đoạn văn em biết thêm cảnh đẹp của vùng quê Việt Nam và càng thêm yêu quê hơng Việt Nam hơn. Tuỳ theo mức độ có thể cho ở mức thấp hơn nh: 3,5; 3,0 1,75 điểm 1,75 điểm 0,5 điểm Hớng dẫn chấm . LU TRAO I V CHUYấN MễN TON TIU HC NI CUNG CP CC TI LU V TON TIU HC T A N Z đề thi học sinh giỏi Tiếng việt lớp 5 Năm 2008 2007 Thời gian: 90 phút Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TV5, ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TV5,

Hình ảnh liên quan

+ Về ngoại hình: + Về hoạt động:  + Về tính tình:  - ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TV5

ngo.

ại hình: + Về hoạt động: + Về tính tình: Xem tại trang 2 của tài liệu.