0

Đề tài khoa học

43 253 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 12: LM VIC Cể NNG SUT, CHT LNG, HIU QU I. Mc tiờu bi hc: 1.Kin thc:Th no l lm vic cú nng sut ,cht lng,hiu qu. í ngha ca vic lm nng sut ,cht lng cú hiu qu. 2.K nng:Hc sinh cú th t ỏnh giỏ hanh vi ca bn thõn v ngi khỏc v kt qu cụng vic. Hc tp nhng tm gng lm vic cú nng sut ,cht lng ,hiu qu. Vn dng vo hc tp v hot ng xó hi khỏc. 3.Thỏi :HS cú ý thc rốn luyn cú th lm vic cú nng sut ,cht lng ,hiu qu. Ung h .tụn trng thnh qu lao ng ca gia ỡnh v mi ngi. II.Chun b: SGK-sỏch GV GDCD 9. Tranh nh,cõu chun v nhng tm gng lm vic cú nng sut ,cht lng ,hiu qu. Cõu th ,ca dao,tc ng núi v ni dung liờn quan n bi hc. III.Tin trỡnh dy hc: 1: ổn định tổ chức : 2.Kiểm tra :: Nờu nhng biu hin ca tớnh nng ng ,sỏng to?ly vớ d? Vỡ sao chỳng ta cn rốn luyn tớnh nng nh sỏng to? 3.Bi mi: GV ly vớ d gii thiu vo bi: Hot ng ca Thy - Trũ Ni dung Hs c phn t vn . Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca giỏo s Lờ Th Trung ? Chi tit no chng t Lờ Th Trung l ngi lm vic cú nng sut,cht lng,hiu qu? Vic lm ca ụng c nh nc ghi nhn nh th no ?Em hc tp c gỡ giỏo s Lờ Th Trung? Th no l lm vic cú nng sut,hiu qu,cht lng? Lm vic cú nng sut ,cht lng,hiu qu cú ý ngha nh th no? Trỏch nhim ca mi ngi núi chung v bn thõn em núi riờng , lm vic cú nng sut ,cht lng ,hiu qu ? Trỡnh by nhng thnh qu su tm c I.t vn : L ngi cú ý chớ quyt tõm cao ,cú sc lm vic phi thng,cú ý thc trỏch nhim cao trong cụng vic ,ụng luụn say mờ sỏng to trong cụng vic. Tt nghip bỏc s loi xut sc Liờn Xụ v chuyờn ngnh bng trong nhng nm 1963-1965 ,ụng hon thnh 2 cui sỏch v bng kp thi phỏt n cỏc n v trong ton quc. Nghiờn cu thnh cụng vic tỡm da ch thay th da ngi trong iu tr bng. Ch ra loi thuc tr bng B 76 v nghiờn cu thnh cụng gn 50 loi thuc khỏc cng cú giỏ tr cha bng v em li hiu qu cao. c tng nhiu danh hiu anh hựng cao quớ .Gỡo l thiộu tng giỏo s ,tin s y khoa,thy thuc nhõn dõn ,anh hựng quõn i ,nh khoa hc xut sc ca Vit Nam. =>Hc tp tinh thn vt lờn v mờ say nghiờn cu khoa hc. Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 nh v nhng tm gng tt trong lao ng t nng sut ,cht lng ,hiu qu? Trỡnh by cỏ nhõn. Gv nhn xột,b sung. Nh mỏy phõn lõn Vn in cú nguy c phỏ sn. Cỏc doanh nghip c tuyờn dng v trao gii sao vng t Vit .Cụng ti gch p lỏt H Ni.Cụng ti ng thộp Vit c . Ong Bựi Hu Ngha nụng dõn tnh Long An. Ong Nguyn Cm L thn ốnTPHCM. Giỏo s ,tin s Trn Qui-giỏm c bnh vin Bch Mai. Tr li cỏ nhõn C lp b sung . Gv nhn xột a ra ỏp ỏn II.Ni dung bi hc : 1.Khỏi nim :Lm vic cú nng sut cht lng ,hiu qu l to ra c nhiu sn phm cú giỏ tr cao v ni dung v hỡnh thc trong mt thi gian nht nh . 2.í ngha :L yờu cu cn thit ca ngi lao ng tong s nghip cụng nghip hoỏ ,hin i hoỏ t nc. Gúp phn nõng caocht lng cuc sng cỏ nhõn ,gia ỡnh v xó hi . 3.Bin phỏp: lao ng t giỏc,k lut luụn 2 nng ng sỏng to.Tớch cc nõng cao tay ngh ,rốn luyn sc kho. *Bn thõn:Hc tp v rốn luyn ý thc k lut tt .Tỡm tũi sỏng to trong hc tp.Cú li sng lnh mnh ,vt qua mi khú khn ,trỏnh xa t nn xó hi III.Bi tp: Yờu cu hc sinh lm bi tp 1: ỏp ỏn: Hnh vi :c,,e th hin lm vic cú nng sut cht lng ,hiu qu. Hnh vi :a,b,d khụng th hin vic lm ú 5. Hng dn hc tp: -Hc tt bi c v lm cỏc bi tp cũn li. -Xem trc bi 10 Duyệt của tổ chuyên môn Ngày soạn : Ngày giảng : Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Tiết 13: Lý tởng sống của thanh niên (t1) I. Mục tiêu: - lý tởng sống của thanh niên là gì? - Mục đích sống của mỗi ngời ntn - Lẽ sống của em? - Có kế hoạch cho việc thực hiện lý tởng sống II. Chuẩn bị: - Gv nghiên cứu tài liệu soạn ga - H/s : học bài cũ, đọc bài mới III.Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lợng và hiệu quả VD? 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung G g.thiệu bài - H thảo luận nhóm - Gợi ý trao đổi các nd sau: + Nhóm 1: trong cuộc CM gp DT, thế hệ trẻ chúng thảo luận đã làm gì? lý tởng của thanh niên trong gđ ls là gì? - Giải phóng DT Nhóm 2: Trong th.kì đất nớc đổi mới hiện nay, TN chúng ta đã có đóng góp gì? ? Lý tởng sống của TN hiện nay là gì? - Làm cho dân giàu, nớc mạnh tiến lên CNXH Nhóm 3: Suy nghĩ của bản thân em về lý t- ởng sống của TN qua 2 giai đoạn trên? Em học tập đợc gì? HS các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày kết quả thảo luận của mình, nhx, bs -> Gợi ý HS nêu VD thực tiễn về các lĩnh I. Đặt vấn đề - Thảo luận về lý tởng sống của thanh niên Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 vực khác ? Đọc những câu nói, lời dạy của BH với tn Việt Nam ? Lý tởng của em là gì? TS em xác định lý t- ởng nh vậy? ? Em sẽ làm gì để thực hiện lý tởng ấy? ? Vậy ngời có LTS cao đẹp là ngời ntn? - Một năm khởi đầu là mùa xuân, - không có việc gì bền học giỏi, thành đạt để làm giàu cho mình, gđ và xh ->Suy nghĩ và hđ không mệt mỏi để thực hiện lý tởng sống của dt nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xh, luôn vơn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt 4. Củng cố :khái quát nội dung 5. Hớng dẫn: Về nhà học bài và trả lời câu hỏi Duyệt của tổ chuyên môn Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 14: Lý tởng sống của thanh niên (T2) Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 A.Mục tiêu cần đạt: Hiểu đợc - lý tởng sống của thanh niên là gì? - Mục đích sống của mỗi ngời ntn - Lẽ sống của em? - Có kế hoạch cho việc thực hiện lý tởng sống B. Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu soạn giáo án, sách tham khảo có những tấm gơng về lý tởng sống đẹp đẽ, tranh ảnh minh hoạ - HS đọc bài mới, học bài cũ C. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - Học tập ở nhà trờng có đợc co là 1 nội dung của lý tởng thanh niên không? vì sao? - H trả lời, G nhận xét, cho điểm 3. Bài mới Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung G cho học sinh thảo luận theo nhóm - Chia lớp thành 4 nhóm: Nhóm 1: Lý tởng sống là gì? Biểu hiện của lý tởng sống ? Nhóm 2: ý nghĩa của việc xác định lý tởng sống ? Nhóm 3: ? Lý tởng sống của thanh niên ngày nay? II. Nội dung bài học 1. Khái niệm lý tởng sống - Cái đích của cuộc sống mà mỗi ngừi khát khao muốn đạt đợc 2. ý nghĩa của lý tởng sống - Khi lý tởng mỗi ngời phù hợp với lý tởng chung thì hành động của họ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung - XH sẽ tạo điêù kiện để họ thực hiện lý t- ởng - Ngời sống có lý tởng cao đẹp luôn đợc mọi ngời tôn trọng 3. Lý tởng sống của thanh niên ngày nay: - XD đất nứơcVN độc lập, dân giàu nớc mạnh, XH công bằng dân chủ, văn minh Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Nhóm 4: HS phải rèn luyện ntn để trở thành ngời sống có lý tởng sống ? - Các nhóm cử đại diện trình bày - Cả lớp theo dõi nhận xét - G bổ sung, kết luận nhận xét G kết luận: - Trung thành với lý tởng XHCN là đòi hỏi đặt ra nghiêm túc đối với thanh niên. Đó không chỉ là đạo đức, tình cảm mà thực sự là một quá trình rèn luyện để trởng thành. Chúng ta phải kính trọng, biết ơn và học tập thế hệ cha anh, chủ động XD cho mình lý tởng sống, cống hiến cao nhất cho sự phát triển của XH - Thảo luận: Thực trạng thanh niên hiện nay sống thiếu lý tởng hoặc không có lý t- ởng + G tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận + HS bày tổ ý kiến + Giáo viên liệt kê lại những ý đúng Sống có lý t ởng - Vợt khó trong học tập - Vận dụng kiến thức-> thực tiễn - Năng động sáng tạo trong công việc - Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gđ - Đấu tranh trớc mọi tiêu cực - Học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực để thực hiện lý tởng - Mỗi cá nhân học tập tốt, rèn luyện đạo đức lối sống, tham gia các hoạt động xã hội Thiếu Lý t ởng - Sống ỷ lại, thực dụng - Không có hoài bão, ớc mơ, mờ nhạt lý t- ởng - Sống vì tiền tài, danh vọng - Ăn chơi, nghiện ngập, cờ bạc, đua xe - Sống thờ ơ với mọi ngời - Lãng quên quá khứ, chỉ biết hiện tại Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 - Tham gia hoạt động chính trị- xã hội, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc GV kết luận: Lý tởng dân giàu nớc mạnh theo con đờng XHCN không phải là cái gì trừu t- ợng đối với thế hệ trẻ đang lớn lên. Nó đợc biểu hiện cụ thể và sinh động trong đời sống hành ngày. Với h/s nó đựoc biểu hiện trong học tập, lao động, xây dựng tập thể, rèn luyện đạo đức, lối sống. - G hớng dẫn học sinh làm BT1 - Lớp thảo luận theo nhóm - G đánh giá, nhận xét, cho điểm III. Bài tập BT1: - Việc làm đúng: a, c, d, đ, e, i, k - việc làm sai: b, g, h 4. Củng cố - Thiếu lý tởng sống hoặc xác định mục đích không đúng xẽ có hại gì? 5. Hớng dẫn : - Làm BT 2,3,4/36 - Xem trớc bài 11 - Su tầm gơng thanh niên Việt Nam thực hiện lý tởng sống - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo Duyệt của tổ chuyên môn Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 15: Ôn tập học kỳ 1 A. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố, hệ thống những kiến thức đã học từ đầu năm Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 - Vận dụng những kiến thức đã học để có ý thức đậo đức tốt, học tập cần cù chăm chỉ vì ngày mai lập nghiệp. B. Chuẩn bị: - GV : soạn giáo án, hệ thống câu hỏi - HS : ôn tập C. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - trong quá trình ôn tập 3. Bài mới Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung G nêu y/c của giờ ôn tập H thảo luận, ghi nội dung vắn tắt, phát biểu ? Nêu 1 vài VD về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô t của 1 bạn , thầy cô giáo? - Nghiêm túc trong giờ kiểm tra - Không thiên vị trong chấm bài kiểm tra( con, cháu) - Nêu biểu hiện của tự chủ ? HS phát biểu GV kết luận: + Suy nghĩ trớc khi hành động + Sau mỗi việc làm cần suy nghĩ xem lại thái độ, lời nói, hoạt động -> rút kn Bài học: Mỗi buổi tối, trớc khi đi ngủ, ghi lại những viêc mình đã làm đợc cha làm đ- ợc-> phấn đấu hôm sau phải làm đợc nhiều hơn Câu 1: Thế nào là chí công vô t ? - Phẩm chất đạo đức con ngời, công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải , vì lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên hết Câu 2. Tính tự chủ đợc hiểu ntn? - Làm chủ bản thân, suy nghĩ, tình cảm và hành vi trong mọi hoàn cảnh luông binhg tĩnh, tự tin, điều chỉnh hành vi. - Tự chủ là 1 đức tính quí giá - > Nhờ đó mà con ngời biết c xử có đạo đức, có VH, từng bớc trong mọi tình hớng Câu 3: Học sinh rèn luyện tính tự chủ ntn? Câu 4: Thế nào là dân chủ và kue luật? Vì sao dân chủ và kỉ luật phải đi kèm với nhau? Câu 5: Tại sao các DT trên TG phải xd và củng cố tình hữu nghị và hợp tác. -> Duy trì, bảo vệ hoà bình, cùng giúp đữ Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Lí do: - Dân chủ: Mọi ngời đóng góp - > công việc chung - Kỷ luật: điều kiện cho dân chủ có kết quả + Học tập + Ăn mặc + Nói năng + Với phim ảnh, NT của dân tộc + Tìm ra cách học tập tốt nhất + Vận dụng học tập-> cuộc sống HS phát biểu, nhận xét, bổ sung - H phát biểu, thảo luận bổ sung liên hệ bản thân và nêu biểu hiện cụ thể nhau phát triển kt, xh -> Quyền của con ngời đợc đảm bảo -> Chủ quyền độc lập các dt đợc tôn trọng Câu 6: Học sinh làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống VH DT Câu 7: HS rèn luyện tính năng động sáng tạo ntn? Câu 8: Để làm việc có năng suất, chất lợng và hiệu quả, mỗi ngời cần phải làm gì? - Nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khoẻ lđ tự giác, có kỷ luật, năng động, sáng tạo Câu 9: Lý tởng sống của thanh niên hiện nay là gì? Biểu hiện của ngời sống có lí tởng? 4. Củng cố - GV khái quát nội dung bài 5. HD : - ôn tập theo nội dung trên. Duyệt của tổ chuyên môn Tiết 16: Ngày soạn 15/08/2010 Tên bài dạy: Ngày giảng 16/08/2010 Kiểm tra học kì I. (Đề của phòng GD) Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Tiết 17: Ngày soạn Tên bài dạy: Ngày giảng Thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phơng và các nội dung đ họcã A. Mục tiêu: [...]... tËp, nghiªn C©u 7+ c©u 8, nÕu cßn thêi gian cho HS th¶o ln , cøu khoa häc gi¸o viªn híng dÉn 4 Cđng cè: GV kh¸i qu¸t néi dung bµi - Quan t©m, gióp ®ì mäi ngêi 5 HD vỊ nhµ: §äc bµi 11 D Rót kinh nghiƯm: TiÕt 19: Tªn bµi d¹y: Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng Bµi 11: Tr¸ch nhiƯn cđa thanh niªn trong sù nghiƯp CNH- H§H ®Êt níc (t1) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu những đònh hướng cơ bản của thới kỳ CNH – HĐH đất... trong một số lónh vực hoạt động Chuẩn bò hnh trang để tham gia vào các công việc lao động xã hội, lập thân, lập nghiệp hoặc học lên THPT 3 Thái độ : Gi¸o ¸n GDCD líp 9 n¨m häc 2010 - 2011 Xác đònh rõ vò trí, vai trò trách nhiệm của bản thân trong gia đình, ngoài xã hội Có ý thức học tập, rèn luyện để chuẩn bò sẳn sàng gánh vác trách nhiệm “ thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước … “ II Chn... níc (t2) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : - Học sinh hiểu những đònh hướng cơ bản của thới kỳ CNH – HĐH đất nước - Vò trí, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay 2 Kỹ năng : - HS có kỹ năng tổng hợp, có thể tự lập trong một số lónh vực hoạt động - Chuẩn bò hnh trang để tham gia vào các công việc lao động xã hội, lập thân, lập nghiệp hoặc học lên THPT 3 Thái độ : - Xác đònh rõ... động xã hội, lập thân, lập nghiệp hoặc học lên THPT 3 Thái độ : - Xác đònh rõ vò trí, vai trò trách nhiệm của bản thân trong gia đình, ngoài xã hội Gi¸o ¸n GDCD líp 9 n¨m häc 2010 - 2011 - Có ý thức học tập, rèn luyện để chuẩn bò sẳn sàng gánh vác trách nhiệm “ thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước … “ II Chn bÞ: - Gv nghiªn cøu tµi liƯu so¹n g/a, nghÞ qut cđa §¶ng t liƯu vỊ sù nghiƯp CNH... hoµn chØnh c¸c BT - Chn bÞ bµi 12 D Rót kinh nghiƯm TiÕt 21: Ngµy so¹n 15/08/2010 Ngµy gi¶ng Tªn bµi d¹y: 16/08/2010 Bµi 12: Qun vµ nghÜa vơ cđa c«ng d©n trong h«n nh©n (t1) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu được : - Khái niệm hôn nhân và các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam - Các điều kiện để được kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn, quyền và nghóa vụ của vợ và chồng - Ý nghóa... 5 Híng dÉn vỊ nhµ:- t×m hiĨu phÇn cßn l¹i D Rót kinh nghiƯm TiÕt 22: Ngµy so¹n 15/08/2010 Ngµy gi¶ng Tªn bµi d¹y: 16/08/2010 Qun vµ nghÜa vơ cđa c«ng d©n trong h«n nh©n (t2) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu được : Khái niệm hôn nhân và các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam Các điều kiện để được kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn, quyền và nghóa vụ của vợ và chồng Ý nghóa của... 13 D Rót kinh nghiƯm Gi¸o ¸n GDCD líp 9 2010 - 2011 n¨m häc TiÕt 23: Ngµy so¹n 15/08/2010 Ngµy gi¶ng Tªn bµi d¹y: 16/08/2010 Bµi 13: Qun tù do kinh doanh vµ nghÜa vơ ®ãng th I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu được : Thế nào là quyền tự do kinh doanh Thuế là gì và ý nghóa, vai trò của thuế trong nền kinh tế quốc dân Quyền và nghóa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện pháp luật về thuế... BT Gi¸o ¸n GDCD líp 9 2010 - 2011 D Rót kinh nghiƯm n¨m häc TiÕt 24: Ngµy so¹n 15/08/2010 Ngµy gi¶ng Tªn bµi d¹y: 16/08/2010 Bµi 14: Qun vµ nghÜa vơ lao ®éng cđa c«ng d©n (t1) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu được : - Ý nghóa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội - Nội dung quyền và nghóa vụ lao động của công dân 2 Kỹ năng : - Biết được các loại hợp đồng lao động - Biết một số quyền... nµo lµ qun tù do kinh doanh ? liªn hƯ ®Þa ph¬ng - GV nx, ®g, cho ®iĨm 3 Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa ThÇy vµ Trß GthiƯu bµi: Tõ xa xa con ngêi ®· hÕt lao ®éng ®Ĩ p.vơ Néi dung I §Ỉt vÊn ®Ị cs Nh÷ng ph¸t minh khoa häc kÜ tht… Cho HS ptÝch t×nh hng Cho HS ®äc 1 lÇn c¸c t×nh hng trªn ®Ĩ c¶ líp cïng nghe - Gỵi ý cho HS tr¶ lêi C©u 1: -> ViƯc lµm cđa «ng An ninh cã ý nghÜa - ViƯc «ng An më líp d¹y nghỊ cho trỴ... l¹i D Rót kinh nghiƯm Gi¸o ¸n GDCD líp 9 2010 - 2011 TiÕt 25: Tªn bµi d¹y: 16/08/2010 n¨m häc Ngµy so¹n 15/08/2010 Ngµy gi¶ng Bµi 14: Qun vµ nghÜa vơ lao ®éng cđa c«ng d©n (t2) I Mơc tiªu: 1 Kiến thức : Học sinh hiểu được : - Ý nghóa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội - Nội dung quyền và nghóa vụ lao động của công dân 2 Kỹ năng : - Biết được các loại hợp đồng lao động - Biết một số quyền . học A. Mục tiêu: Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 - Giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học ở lớp 9 - Vận dụng vào thực tế để rút ra bài học. những kiến thức đã học từ đầu năm Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 - Vận dụng những kiến thức đã học để có ý thức đậo đức tốt, học tập cần cù chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài khoa học, Đề tài khoa học,

Hình ảnh liên quan

2.Kiểm tra:? Thế nào là vi phạm PL? Lấy VD những hành vi vi phạm pl hình sự - Đề tài khoa học

2..

Kiểm tra:? Thế nào là vi phạm PL? Lấy VD những hành vi vi phạm pl hình sự Xem tại trang 32 của tài liệu.