0

Bai 10- Địa 8- Tình hình pt kinh tế...

16 524 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

§Þa lÝ 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Cho biết tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của Châu á? 2.Nêu đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay? -Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau: +Nước có nề kinh tế-xã hội phát triển toàn diện. +nước công nghiệp mới. +Nước đang phát triển. +Nước giàu nhưng trình độ kinh tế-xã hội chưa cao. -Một số nước nông-công nghiệp nhưng có ngành công nghiệp hiện đại. -Vẫn còn nước nghèo. 1.Nông nghiệp: TIẾT 10 BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á Dựa vào hình 8.1, em cho biết: -Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu Á như thế nào? - Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu Á không đều. Khu vực Cây trồng Vật nuôi Giải thích sự phân bố đó. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Tây Nam Á và các vùng nội địa. Lúa gạo,lúa mì, bông, chè,dừa, cao su Lúa mì. Bông, chà là Lợn, cừu, trâu bò Khí hậu gió mùa Cừu Khí hậu lục địa Qua bảng trên em hãy cho biết ở Châu á có mấy khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau? Dựa và hình 8.1 hoàn thành phiếu học tập sau: TIẾT 8 BÀI 10: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệp: -Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều. -Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á. Chiếm 93% sản lượng lúa gạo trên thế giới. Dựa vào thông tin sách giáo khoa kết hợp với sự hiểu biết của bản thân hãy cho biết loại cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á? Nó chiếm bao nhiêu % sản lượng trên thế giới? Ngoài lúa gạo ra còn có cây lương thực nào chiếm sản lượng khá cao trên thế giới? - Lúa mì chiếm khoảng 39% sản lượng của toàn thế giới - Có hai khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: Khu vực gió mùa và khu vực lục địa. ? Dựa vào hình trên hãy cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? TIẾT 8 BÀI 10: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệp: -Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều. - Có hai khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: Khu vực gió mùa và khu vực lục địa -Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á. Chiếm 93% sản lượng lúa gạo trên thế giới. - Lúa mì chiếm khoảng 39% sản lượng của toàn thế giới - Trung Quốc, Ấn độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo. Cho biết những nước nào ở Châu Á đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo? - Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới. Tại sao Thái Lan và Việt Nam có sản lượng lúa gạo thấp hơn Trung Quốc và Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo lại đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới? Em hãy quan sát hình 8.3 cho biết: -Tên của bức hình? -Diện tích mảnh ruộng? -Số lao động? -Công cụ lao động? -Nhận xét trình độ sản xuất? TIẾT 8 BÀI 10: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệp: -Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều. - Có hai khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: Khu vực gió mùa và khu vực lục địa -Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á. Chiếm 93% sản lượng lúa gạo trên thế giới. - Lúa mì chiếm khoảng 39% sản lượng của toàn thế giới - Trung Quốc, Ấn độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo. - Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới. 2. Công nghiệp: Dựa vào thông tin sách giáo khoa hãy cho biết sản xuất công nghiệp của các nước châu Á có đặc điểm gì? -Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dạng, nhưng phát triển chưa đều. 71,532,97312297,8ấn ộ 43,6103,93Côoét 92,4431,12ảrập Xêút 214,10,451323,6Nhật Bản Tiêu dùngKhai thácTiêu dùngKhai thác 65,48 161 Sản lượng dầu mỏ ( Triệu tấn) 60,3 1250 Sản lượng than (Triệu tấn) 45,2114Inđônêsia 173,71228Trung Quốc Tiêu chí Quốc gia Da vo bng s liu trờn, em hóy cho bit: - Nhng nc no khai thỏc than v du m nhiu nht?- Nhng nc no s dng cỏc sn phm khai thỏc ch yu xut khu? Qua vic phõn tớch bng s liu trờn, em rỳt ra c kt lun gỡ v cụng nghip khai khoỏng chõu ? TIẾT 8 BÀI 10: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệp: -Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều. - Có hai khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: Khu vực gió mùa và khu vực lục địa -Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á. Chiếm 93% sản lượng lúa gạo trên thế giới. - Lúa mì chiếm khoảng 39% sản lượng của toàn thế giới - Trung Quốc, Ấn độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo. - Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới. -Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dạng, nhưng phát triển chưa đều 2. Công nghiệp -Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước, tạo ra nguồn nguyên liêu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu. Dựa vào thông tin sách giáo khoa, cho biết công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở những nước nào? -Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan . Vậy còn công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển như thế nào? -Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước. 3.Dịch vụ: [...]... -Cụng nghip luyn kim, c khớ ch to, in t phỏt trin mnh Nht Bn, Trung Quc, n , Hn Quc, i Loan Bi tp cng c Bi 1: in tờn mt s quc gia v vựng lónh th chõu ó t thnh tu ln trong phỏt trin kinh t vo bng sau: Ngành kinh tế Thành tựu kinh tế Nông nghiệp Các nước đông dân nhưng vẫn sản xuất đủ lương thực ấn Độ, Trung Quốc Các nước sản xuất gạo quan trọng Thái Lan, Việt Nam Cường quốc công nghiệp Công nghiệp Dịch... ca th no? v Hn Quc ? bao -T trng giỏh giav trng ng dch v nh Nht Bn GDP vi GDP theo -Mi quan xột gỡ t trong c cu GDP ca Nht Bn, nhiờu? u ngi ca cỏc nc núi trờn nh th no? TIT 8 BI 10: TèNH HèNH PHT TRIN KINH T - X HI CC NC CHU 1 Nụng nghip: -Cụng nghip sn xut hng tiờu -S phỏt trin nụng nghip ca cỏc nc chõu dựng phỏt trin hu ht cỏc nc khụng u 3.Dch v: - Cú hai khu vc cú cõy trng, vt nuụi khỏc nhau: . Châu á? 2.Nêu đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay? -Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của các nước và vùng. nước nghèo. 1.Nông nghiệp: TIẾT 10 BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á Dựa vào hình 8.1, em cho biết: -Sự phát triển nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10- Địa 8- Tình hình pt kinh tế..., Bai 10- Địa 8- Tình hình pt kinh tế...,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng số liệu trờn hóy cho biết: - Bai 10- Địa 8- Tình hình pt kinh tế...

a.

vào bảng số liệu trờn hóy cho biết: Xem tại trang 11 của tài liệu.