0

TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN

23 388 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC NĂM HỌC 2010-2011 SINH HỌC 9 Giáo viên: Trịnh Văn Siêm Câu h iỏ : Thế nào là thể đa bội? Cho thí dụ.Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu nào? Ứng dụng thể đa bội trong chọn giống cây trồng ra sao? ĐÁP ÁN: * Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (Nhiều hơn 2n). * Có thể nhận biết bằng mắt thường qua tăng kích thước tế bào cơ quan, cơ thể sinh vật. * Ứng dụng: T ng kích th c thân, cành, lá củ, quả …… Tăng ă ướ sản lượng . Tạo giống có năng xuất cao. BIẾN DỊ Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Đột biến Đột biến gen Đột biến NST Đột biến số lượng NST Đột biến cấu trúc NST Thể đa bội Thể dị bội Biến dị không di truyền: Thường biến I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường: THƯỜNG BIẾN THƯỜNG BIẾN Hãy quan sát tranh và đọc ví dụ 1,2 SGK để hoàn thành bảng sau: Đối tượng nghiên cu Điều kiện môi trường Mô tả kiểu hình tương ng Lá cây rau mác - Mọc trong không khí - Mọc trên mặt nước - Mọc trong nước Cây rau dừa nước - Mọc trên bờ - Trải trên mặt nước Su hào - Đúng qui trình kĩ thuật - Sai qui trình kĩ thuật - Đúng qui trình kĩ thuật Sai qui trình kĩ thuật Rau dừa nước ở nướcRau dừa nước ở cạn Cây rau mác Thảo luận nhóm I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường: THƯỜNG BIẾN Đối tượng nghiên cu Điều kiện môi trường Mô tả kiểu hình tương ng Lá cây rau mác Cây rau dừa nước Su hào - Mọc trong không khí - Mọc trên mặt nước - Mọc trong nước - Mọc trên bờ - Trải trên mặt nước - Đúng qui trình kĩ thuật - Sai qui trình kĩ thuật - Lá nhỏ, hình mũi mác - Lá lớn, hình mũi mác - Lá hình dải - Thân, lá nhỏ, chắc - Thân, lá lớn hơn, một số rễ biến thành phao - Củ to - Củ nhỏ, sâu bệnh HỎI: Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một cơ thể phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong đó yếu tố nào được xem là không biến đổi? I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường: THƯỜNG BIẾN Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một cơ thể phụ thuộc vào kiểu gen và môi trường sống Trong đó kiểu gen được xem là không biến đổi Thường biến là gì? Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. - Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Sự biến đổi lá ở cây lục bình của cùng một kiểu gen THƯỜNG BIẾN     Thửụứng bieỏn thớch nghi sửù thay ủoồi moõi trửụứng THNG BIN THNG BIN Thửụứng bieỏn thớch nghi sửù thay ủoồi moõi trửụứng [...]...THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình do tác động của mơi trường: - Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể... của mơi trường - Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định - Thường biến khơng di truyền được Thường biến cóloại là di biến dị có đời sau truyền cholợi hay có hại? Vì Vì sao? khơng? sao? Có lợi Vì nó giúp sinh vật thích nghi Khơng Vì đây chỉ là biến đổi kiểu hình, với sự thay đổi nhất thời hoặc theo khơng phải là biến đổi kiểu gen chu kì của mơi trường sống THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình... mơi trường THƯỜNG BIẾN Tìm hiểu ví dụ tr.73-SGK: giống lúa DR2 Lúa DR2 chăm sóc bình thừơng (4,5 – 5 tấn) 1)Sự khác nhau giữa năng suất bình qn và năng sất tối đa là do đâu? 2) Giới hạn năng suất tối đa của lúa là do yếu tố nào? Lúa DR2 chăm sóc tớ t (8 tấn) Do kĩ thuật chăm sóc Do kiểu gen qui định THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình do tác động của mơi trường: - Thường biến là những biến đổi ở kiểu... mơi trường: Nghiên cứu SGK Thảo luận nhóm - Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của mơi trường 1) Nhận xét mối quan hệ giữa kiểu gen - Thường biến biểu hiện đồng loạt theo mơi trường và kiểu hình? 2)Những tính trạng nào chủ yếu phụ thuộc hướng xác định vào kiểu gen? Những tính trạng nào chịu - Thường biến khơng di truyền được ảnh hưởng nhiều của... hình, Trong q biến đổi ở nhiệt gấu bắchỏi và truyền bố mẹ B: khơng truyền cho đới truyền, xuất con những tính có Kiểu gen hiện cho loạt A:di có sẵn mà truyền đồngcon trạng Lấyhướng xác về tương ứng kiểu 2 qui định, cách B: theo tiết mồ dụ định cơ thểứng Sự genví hơi của phản B: Mơitrường trường với mơi trời nóng trước mơi trường khi gặp thường biến mà D:Là những biến đổi kiểu hình, Thường biến gen sinh... các câu hỏi của SGK * Làm câu hỏi số 3/73 SGK * Sưu tầm hình ảnh hoặc phim về thường biến, đột biến về thực vật, động vật, con người ( thực hiện theo tổ) * Bài sau: Thực hành nhận biết một vài dạng đột biến Sưu tầm hình ảnh hoặc phim về đột biến, mang vào tiết học để thực hành CẢM ƠN Q THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY ... nêu chủ đề của bức tranh ? Câu hỏi 1: Câu hỏi 3: Thường biến Câu có nội dung sai trong các Câu hỏi 4: hỏi 2: câu đổi Câu biến sau:ở kiểu hình, A: Là những Biến đổihình làsau quả của sự tương nào kết đây khơng A:Tính di truyền, xuất hiện đồng Kiểu trạng số lượng khơng phải hướng xác định tác theokiểu gen và yếu phụ thuộc chủ biến? tương loạt giữa là thườngmơi trường B:Sự thay qui trường Kiểu gen đổi... mơi trường - Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định - Thường biến khơng di truyền được II Mối quan hệ giữa kiểu gen, mơi trường và kiểu hình: - Kiểu hình là kết quả của sự tương tác gữa kiểu gen với mơi trường - Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen - Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của mơi trường III Mức phản ứng: Mức phản ứng là giới hạn tường biến của một kiểu... hưởng của mơi trường III Mức phản ứng: Mức phản ứng là giới hạn tường biến của một kiểu gen trước mơi trường khác nhau Mức phản ứng do kiểu gen quy định Mức phản ứng là gì? Mức phản ứng là giới hạn tường biến của một kiểu gen trước mơi trường khác nhau Mức phản ứng do kiểu gen quy định 2 Ví du ̣ Lơ ̣n Đa ̣i Ba ̣ch (90kg - 135kg) Ví du ̣ Lơ ̣n Lang (40kg - 50kg) ḶT CHƠI: 1 Có 5 câu hỏi Mỡi câu hỏi . cao. BIẾN DỊ Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Đột biến Đột biến gen Đột biến NST Đột biến số lượng NST Đột biến cấu trúc NST Thể đa bội Thể dị bội Biến. không biến đổi Thường biến là gì? Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. - Thường biến
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN, TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN,

Hình ảnh liên quan

Hãy quan sát tranh và đọc ví dụ 1,2 SGK để hồn thành bảng sau: - TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN

y.

quan sát tranh và đọc ví dụ 1,2 SGK để hồn thành bảng sau: Xem tại trang 5 của tài liệu.
I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của mơi trường: THƯỜNG BIẾN Đối tượng nghiên cứuĐiều kiệnmơi trường - TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN

bi.

ến đổi kiểu hình do tác động của mơi trường: THƯỜNG BIẾN Đối tượng nghiên cứuĐiều kiệnmơi trường Xem tại trang 6 của tài liệu.
A: Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và mơi trường. B: Kiểu gen qui định mức phản ứng C: Trong quá trình di truyền bố mẹ - TIẾT 26. THƯỜNG BIẾN

i.

ểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và mơi trường. B: Kiểu gen qui định mức phản ứng C: Trong quá trình di truyền bố mẹ Xem tại trang 21 của tài liệu.