0

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

15 974 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

GIÁO VIÊN: VŨ HẢI THANH TỔ :TOÁN-TIN TRƯỜNG THPT HẢI AN 4 Thể tích khối nón tròn xoay NỘI DUNG NỘI DUNG BÀI BÀI I SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY II MẶT NÓN TRÒN XOAY Đònh nghóa 1 2 Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay 3 Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay I Sệẽ TAẽO THAỉNH MAậT TROỉN XOAY I SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY • M P ∆ C Trong khơng gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng ∆ và một đường cong C. Quay mặt phẳng (P) quanh đường thẳng ∆ một góc 360 0 thì đường C sẽ tạo nên một hình được gọi là mặt tròn xoay. + Đường C : đường sinh của mặt tròn xoay + Đường thẳng ∆ : trục của mặt tròn xoay. Cho ví dụ về một số đồ vật mà mặt ngồi có hình dạng là các mặt tròn xoay? Quan sát hình vẽ và nhận xét mặt tròn xoay được tạo thành như thế nào? Bình gốm Chi tiết máy Viên đạn Bộ tách Nón Lá Ly nước Một số đồ vật mà mặt ngoài có hình dạng là các mặt tròn xoay • 1. Định nghĩa : (SGK) II MAËT NOÙN TROØN XOAY Trong cách tạo thành mặt tròn xoay ở trên,nếu ta thay đường C thành đường thẳng d cắt ∆ tại điểm O và tạo thành góc β với 0 0 < β < 90 0 . Khi quay mặt phẳng (P) xung quanh ∆ thì đường thẳng d sinh ra một hình như thế nào? + Đường thẳng ∆ : gọi là trục + Đường thẳng d : gọi là đường sinh + Góc 2β : gọi là góc ở đỉnh 2.Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay. a, Hình nón tròn xoay II MAËT NOÙN TROØN XOAY Cho tam giác OIM vuông tại I. Khi tam giác đó quay quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OIM tạo thành một hình được gọi là hình nón tròn xoay, gọi tắt là hình nón. Chiều cao Đường sinh Mặt đáy Mặt xung quanh b,Khối nón tròn xoay Khối nón tròn xoay là phần không gian được giới hạn bởi một hình nón tròn xoay kể cả hình nón đó. 3.Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay : a, Định nghĩa : Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó,khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn. qpS xq . 2 1 = II MAËT NOÙN TROØN XOAY rlS xq π = Hình chóp đều nội tiếp hình nón Số cạnh đáy Tăng lên vô hạn Hình nón b, Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón p: là chu vi đáy q: là khoảng cách từ đỉnh O đến 1 cạnh đáy r: bán kính đáy l: độ dài đường sinh 4.Thể tích khối nón tròn xoay : a, Định nghĩa : Thể tích khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn. 1 . 3 V B h= II MAËT NOÙN TROØN XOAY b, Công thức tính thể tích khối nón tròn xoay : hrV 3 1 2 π = B:diện tích đáy h:chiều cao r:bán kính đáy h:chiều cao [...]...II MAậT NON TROỉN XOAY 5.Vớ d: ã Cho tam giỏc OIM vuụng gúc ti I,gúc IOM = 600 v IM=2a Khi quay tam giỏc OIM quanh cnh gúc vuụng OI thỡ ng gp khỳc OIM to thnh mt hỡnh nún trũn xoay a, Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh nún trũn xoay ú 60o b, Tớnh th tớch ca khi nún trũn xoay c to nờn bi hỡnh nún trũn xoay núi trờn Xỏc nh di ng c, Mt mt phng (P) i qua nh ca khi... kớnh ỏy theo dõy cung cú di bng a ca hỡnh nún trũn Tớnh di cỏc cnh v din tớch thit din to thnh xoay? CNG C V HNG DN BI TP V NH c, Gi ý : -Xỏc nh thit din ca hỡnh nún ct bi mt phng (P)? -Tớnh di cỏc cnh ca tam giỏc OMN - Tớnh din tớch tam giỏc OMN ? M N CNG C V HNG DN BI TP V NH 1,Cõu hi trc nghim: Cõu1: Cho tam giỏc u ABC cnh a quay xung quanh ng cao AH to thnh mt hỡnh nún Din tớch xung quanh ca... a 6 D a 3 3 3 3 2, Bi tp v nh : 1,2,3,4/39 SGK 3, c trc ni dung v Mt tr CC THY Cễ V CC EM ! II MAậT NON TROỉN XOAY Chỳ ý: 1,Din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh nún cng l din tớch xung quanh,din tớch ton phn ca khi nún c gii hn bi hỡnh nún ú 2,Nu ct mt xung quanh ca hỡnh nún trũn xoay theo mt ng sinh ri tri ra trờn mt mt phng thỡ ta s c mt hỡnh qut cú bỏn kớnh bng di ng sinh ca hỡnh nún . khối nón tròn xoay NỘI DUNG NỘI DUNG BÀI BÀI I SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY II MẶT NÓN TRÒN XOAY Đònh nghóa 1 2 Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay 3. ∆ : trục của mặt tròn xoay. Cho ví dụ về một số đồ vật mà mặt ngồi có hình dạng là các mặt tròn xoay? Quan sát hình vẽ và nhận xét mặt tròn xoay được tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay, Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay,

Hình ảnh liên quan

2 Hình nón tròn xoay và khối  nón tròn xoay - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

2.

Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay Xem tại trang 3 của tài liệu.
Một số đồ vật mà mặt ngồi cĩ hình dạng là các mặt trịn xoay - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

t.

số đồ vật mà mặt ngồi cĩ hình dạng là các mặt trịn xoay Xem tại trang 6 của tài liệu.
2.Hình nĩn trịn xoay và khối nĩn trịn xoay. a, Hình nĩn trịn xoay - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

2..

Hình nĩn trịn xoay và khối nĩn trịn xoay. a, Hình nĩn trịn xoay Xem tại trang 8 của tài liệu.
3.Diện tích xung quanh của hình nĩn trịn xoay : a, Định nghĩa : - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

3..

Diện tích xung quanh của hình nĩn trịn xoay : a, Định nghĩa : Xem tại trang 9 của tài liệu.
a, Tính diện tích xung quanh của hình nĩn trịn xoay đĩ. - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

a.

Tính diện tích xung quanh của hình nĩn trịn xoay đĩ Xem tại trang 11 của tài liệu.
1,Diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình nĩn cũng là diện tích xung quanh,diện tích tồn phần của khối nĩn được giới hạn  bởi hình nĩn đĩ - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

1.

Diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình nĩn cũng là diện tích xung quanh,diện tích tồn phần của khối nĩn được giới hạn bởi hình nĩn đĩ Xem tại trang 15 của tài liệu.