0

TUAN 23 tiet 39,40.docx

5 356 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 24/01/2010 Tuần: 23 - Tiết : 39 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố đònh lí Talet, hệ quả và đònh lí đảo. 2. Kỹ năng: Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đường thẳng song song. 3. Thái độ: Giáo dục tư duy linh hoạt khi tính độ dài đoạn thẳng bằng cách vận dụng đònh lí Talet hoặc hệ quả của nó. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 2.Học sinh: + Nắm vững nội dung đònh lí Talet, hệ quả và đònh lí đảo Talet. + Chuẩn bò trước các bài tập + Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (6 / ) Câu hỏi: HS 1 : Phát biểu đònh lí Talet và hệ quả của nó? Vẽ hình minh hoạbằng GT- KL? HS 2 : Phát biểu đònh lí Talét đảo? Vẽ hình minh hoạ bằng GT- KL? Đáp án: HS 1 : Phát biểu đònh lí Talet và hệ quả của nó. Vẽ hình minh hoạbằng GT- KL. HS 2 : Phát biểu đònh lí Talét đảo. Vẽ hình minh hoạ bằng GT- KL 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (1 / ) Vận dụng những kiến thức trên vào việc giải các bài tập như thế nào? Hôm nay ta tiến hành luyện tập. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10 / HĐ1: Tính độ dài đoạn thẳng - Cho HS giải bài tập sau: Tính các độ dài x,y trong hình vẽ sau: - GV( hướng dẫn) + Nêu cách tính x, y? + Muốn sử dụng được hq của đònh lí Talet, cần phải có yếu tố gì? - Hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV - Vẽ hình vào vở và suy nghó cách tính x, y? HS: … Yếu tố song song (A / B / //AB), sử dụng hệ quả Talet để suy ra được tỉ lệ thức : x/4,2 = 6/3 Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng Bài 1: Tính các độ dài x, y ở hình vẽ sau: Ta có: A / B / //AB ( ⊥ A / A) ⇒ x/4,2 = 6/3 ⇒ x = 8,4 Áp dụng đònh lí Pitago GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG + Đoạn thẳng nào tính dễ dàng hơn trong hai đoạn x và y? Suy ra x , rồi tính y ( Pitago) trong tam giác vuông AOB, ta có: y 2 = x 2 + 6 2 = (8,4) 2 + 6 2 = 70,56 + 36 = 106,56 ⇒ y ≈ 10,32 15 / HĐ2: Chứng minh hai đường thẳng song song - Treo trên bảng phụ đề bài tập sau: Cho một góc đỉnh B. Trên cạnh thứ nhất của góc đó lấy hai đoạn thẳng BA và BD( BA < BD) , trên cạnh thứ hai lấy hai đoạn thẳng BC và BE. Cho biết BD/AD = 11/8 và BC = 3/8. CE. Chứng minh rằng AC //DE. - (Lưu ý ) : Đây là bài tập khó vẽ hình, GV cần hướng dẫn cho HS vẽ hình, cho hoạt động nhóm. - Theo dõi việc hoạt động nhóm của HS và nhận xét việc làm của các em. - 2 em lần lượt đọc đề bài tập. - Hoạt động nhóm bài tập trên. - HS vẽ hình … Cử đại diện nhóm trình bày, các em khác theo dõi và nhận xét. Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song: Giả sử: BD/AD = 11/8; BC = 3/8.CE Chứng minh: AC//DE Ta có: BC = 3/8.CE ⇒ BC/CE = 3/8 ⇒ BC+CE/CE=3+8/8 ⇒ BE/CE = 11/8 Mà BD/AD = 11/8 ( gt) Nên: BE/CE = BD/AD ⇒ AC // DE ( đl Talet đảo) 10 / HĐ3: Củng cố - Cho HS làm bài tập 10 SGK GV(gợi ý) a) Cách chứng minh hai tỉ số bằng nhau? b) Hãy lập tỉ số S AB / C / /S ABC * GVHD: Bài 14 thực hiện như hướng dẫn ở SGK. - Đọc đề bài tập 10 SGK trên bảng phụ. - Cùng bằng một tỉ số thứ ba nào đó ( tỉ số thứ ba ở bài toán này là AB / /AB hoặc AC / /AC ) HS:Thực hiện được… Bài 10/SGK 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 / ) + Học ôn đònh lí Talet, hệ quả và đònh lí Talet đảo + BTVN: 11; 14 trang 63-64 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 26/01/2010 Tuần: 23 - Tiết : 40 §3. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững tính chất đường phân giác của tam giác, hiểu được cách c/m trường hợp AD là tia phân giác của góc A. 2. Kỹ năng: Vận dụng đònh lí giải được các bài tập SGK( Tính độ dài các đoạn thẳng và c/m hình học) 3. Thái độ: Giáo dục tư duy linh hoạt khi tính độ dài của một đoạn thẳng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 2.Học sinh: Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 / ) + Phát biểu hệ quả đònh lí Talet? Cho hiønh vẽ: Hãy so sánh tỉ số DB/DC và EB/AC ? 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: Chỉ vào hình vẽ và nói: Nếu AD là phân giác của góc BAC thì ta sẽ có được điều gì? Nội dung tiết học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 20 / HĐ1: Đònh lí - Cho HS hoạt động nhóm ?1 SGK - Theo dõi hoạt động nhóm của HS và nhận xét việc làm của các nhóm. - Kết quả trên vẫn đúng với mọi tam giác nhờ dònh lí sau: Cho HS đọc nội dung đònh lí ở SGK. - Để hướng dẫn HS c/m đl, GV đưa lại hình vẽ phần KTBC và hỏi: - Nếu AD là phân giác của góc A. Hãy so sánh BE và - Hoạt động ?1 SGK theo nhóm. - Cử đại diện nhóm trình bày, các HS khác theo dõi và nêu nhận xét. - Đọc nội dung đònh lí và lên bảng vẽ hình, ghi GT- KL. - HS: … Suy ra tam giác ABE cân tại B ⇒ AC AB DC DB = 1. Đònh lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. AD là phân giác của góc BAC. ⇒ AC AB DC DB = Chứng minh (SGK) GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 AB. Từ đó suy ra điều gì? - Vậy để c/m đl ta cần vẽ thêm đường nào? - Yêu cầu một HS c/m miệng bài toán. - Cho HS hoạt động nhóm ?2; ?3 trang 66 SGK - Nếu AD là phân giác ngoài của góc A thì đlí trên còn đúng không? - Kẻ BE // AC cắt AD tại E. - Trình bày c/m. - Hoạt động nhóm ?2 và ?3 SGK; nửa lớp làm ? 2; nửa lớp làm ?3. + Kết quả ?2: x/y = 7/15 x = 7/3 + Kết quả ?3 x = 8,1. 8 / HĐ2: Chú ý - Cho HS đọc nội dung chú ý như SGK. - Hướng dẫn HS c/m chú ý như hướng dẫn SGK. - Đọc chú ý. 2. Chú ý: Đònh lí trên vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác.Tức là ta vẫn có: AC AB CD BD = ' ' 9 / HĐ3: Củng cố - Cho HS làm bài tập 15 SGK trên bảng phụ. - Nửa lớp làm câu a; nửa lớp làm câu b - 2 em lên bảng thực hiện, cả lớp nhận xét. * Bài 15: Kết quả x = 5,6 x ≈ 7,3 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 2 / ) - Học thuộc nội dung đònh lí : Tính chất đường phân giác của tam giác. - BTVN: 17;18;19 trang 68 SGK + BT: 17;18 trang 69 SBT - Tiết sau luyện tập IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 . Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 24/01/2010 Tuần: 23 - Tiết : 39 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố đònh lí Talet, hệ. Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 26/01/2010 Tuần: 23 - Tiết : 40 §3. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 23 tiet 39,40.docx, TUAN 23 tiet 39,40.docx,

Hình ảnh liên quan

1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. - TUAN 23 tiet 39,40.docx

1..

Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Treo trên bảng phụ đề bài tập sau: - TUAN 23 tiet 39,40.docx

reo.

trên bảng phụ đề bài tập sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. - TUAN 23 tiet 39,40.docx

1..

Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ Xem tại trang 3 của tài liệu.