0

tuần 15

8 233 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Tiết 53, 54 I. MỤC TIÊU Giúp học sinh 1. Kiến thức: - Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỷ niệm về tuổi thơ và tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ. - Thấy được nghệ thuật biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả qua những chi tiết tự nhiên, bình dò. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc, tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ. 3. Thái độ tình cảm: Học sinh có tình cảm trong sáng, yêu quý người thân của mình hơn. II. CHUẨN BỊ III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Kiểm tra sự chuâne bò của học sinh. 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (10ph) Cho học sinh đọc chú thích ? Giới thiệu vài nét về tác giả? (Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha, cha đi công tác xa, hai chò em sống với bà) ? Bài thơ “Tiếng gà trưa” tác giả viết vào thời gian nào? Hoạt động 2: (10ph) - Xuân Quỳnh (1942 – 1988). XQ sáng tác rất nhiều tập thơ nói về những điều bình dò, gần gũi … - Viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ. I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm 1. Tác giả: - Xuân quỳnh là một nhà thơ nữ xuất sắc của nền thơ hiện đại Việt Nam. - XQ viết về những điều bình dò, gần gũi trong đời sống gia đình, tình yêu, tình mẹ con → Xuân quỳnh có một trái tim giàu yêu thương và khao khát hạnh phúc. 2. Tác phẩm: Bài thơ gợi ra những kỷ niệm tuổi thơ sống bên bà. II. Tìm hiểu chung Trang 134 TUẦN 15 Tiết 53,54 : Tiếng gà trưa. Tiết 55 : Điệp ngữ. Tiết 56 : Luyện nói:Phát biểu cảm nghỉ về tác phẩm văn học. Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Giáo viên đọc mẫu một đoạn. Hướng dẫn học sinh đọc. ? Nêu thể loại của bài thơ? Hoạt động 3: (52ph) ? Cảm hứng của tác giả được khơi gợi từ sự việc gì? ? Mạch cảm xúc trong bài thơ được diễn biến như thế nào? ? Mỗi lần nhắc lại “tiếng gà trưa” gợi ra hình ảnh gì? ? Em có nhận xéy gì về mạch cảm xúc và bố cục của bài thơ? ? Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí người chiến sỹ những hình ảnh và kỷ niệm nào? ? Tiếng gà trưa con gợi lại kỷ niệm nào của tuổi thơ? (niềm mong ước nhỏ bé của tuổi thơ đã đi vào trong giấc ngủ) ? Qua những kỷ niệm được gợi lại, tác giả đã biểu lộ tâm hồn trẻ thơ như thế nào? ? Em cảm nhận được gì về hình ảnh của người bà và Học sinh đọc - Thơ ngũ ngôn - Từ “tiếng gà trưa”. - Diễn biến suốt bài thơ “Tiếng gà trưa” được lặp lại 4 lần ở đầu các khổ thơ. - Kỷ niệm về hình ảnh tuổi thơ. - Tự nhiên, hợp lý. - Hình ảnh: “này con gà …”→ những con gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng hồng đẹp như trong tranh. - Kỷ niệm tuổi thơ khờ dại: tò mò xem gà đẻ trứng bò bà mắng “gà đẻ mà mày nhìn … lo lắng”. - Hình ảnh người bà chắt chiu dành dụm chăm lo cho cháu. - Hình ảnh về niềm vui, niềm mong ước nhỏ bé của tuổi thơ. - Tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của một em nhỏ và tình cảm trân trọng, yêu quý đối với bà của đứa cháu. - Người bà tảo tần, chắt chiu trong cảnh nghèo. 1. Đọc 2. Thể thơ: Thơ ngũ ngôn (thơ 5 chữ) III. Tìm hiểu văn bản 1. Mạch cảm xúc - Sự lặp lại 4 lần “tiếng gà trưa” ở các khổ → liên kết hình ảnh, kỷ niệm tuổi thơ. - Trên đường hành quân nghe tiếng gà → nhớ kỷ niệm: hình ảnh gà, hình ảnh bà, mong ước nhỏ bé ⇒ Khắc sâu thêm tình cảm quê hương, đất nước. 2. Hình ảnh và kỷ niệm tuổi thơ. - Hình ảnh những con gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng. - Kỷ niệm tuổi thơ khờ dại: tò mò xem gà đẻ trứng… - Hình ảnh người bà yêu thương chắt chiu dành dụm → mong ước nhỏ bé của tuổi thơ. ⇒ Đây là người bà tần tảo chắt chiu, hết lòng yêu thương và dạy bảo cháu. Trang 135 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ? ? Em có suy nghó và cảm nhận gì về tình cảm của cháu đối với bà và tình cảm của bà đối với cháu? ? Em có nhận xét gì về tình cảm của người cháu đối với bà được thể hiện rõ ở khổ cuối? Tổng kết nội dung, nghệ thuật. ? Nêu cảm nghó của em về tình cảm 2 bà cháu trong bài thơ? “Tay bà khum … “; “Bà lo … sương muối” → Bà dành chọn tình thương yêu chăm lo cho cháu. Bà bảo ban nhắc nhở cháu ngay cả khi trách mắng cũng là tình thương yêu. → Tình cảm sâu nặng và thắm thiết - Bà chắt chiu chăm lo, yêu thương cháu. - Cháu yêu thương kính trọng bà. - Bằng việc sử dụng điệp từ “vì” ⇒ Vì yêu bà → yêu xóm làng quê hương → đất nước. Người cháu xác đònh được mục đích chiến đấu hôm nay của mình. Học sinh đọc Học sinh trả lời theo hướng dẫn của giáo viên ⇒ Tình cảm thắm thiết sâu nặng của hai bà cháu. 3. Ghi nhớ: SGK IV. Luyện tập 4. Củng cố: (1ph) - Đọc diễn cảm lại bài thơ? 5. Dặn dò: (1ph) - Tìm hiểu về giá trò nội dung và nghệ thuật của bài thơ. - Làm tiếp bài tập phần luyện tập. - Soạn trước bài: Điệp ng Tiết 55: Tiếng Việt ĐIỆP NGỮ I. Mục tiêu Giúp học sinh 1. Kiến thức: Trang 136 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 - Hiểu được thế nào là điệp ngữ. - Nắm được tác dụng biểu cảm của điệp ngữ. - Nắm được các dạng điệp ngữ. 2. Kỹ năng: - Biết vận dụng và sử dụng điệp ngữ và chữa lỗi lặp từ. II. CHUẨN BỊ III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Kiểm tra việc chuẩn bò bài của học sinh. 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (16ph) Cho học sinh đọc khổ đầu và khổ cuối bài thơ “Tiếng gà trưa”. ? Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lảitong hai khổ thơ vừa đọc? ? Trong bài còn có từ nào, cụm từ nàược lặp đi, lặp lại? Giáo viên treo bảng phụ Giáo viên kết luận: Việc lặp lại các từ ngữ như trên gọi là phép điệp ngữ. ? Từ ngữ được lặp đi lặp lại có tác dụng gì? ? Từ “vì” ở cuối khổ thơ được lặp đi lặp lại có tác dụng gì? Giáo viên cho tìm hiểu thêm tác dụng của điệp ngữ Học sinh đọc kổ đầu và khổ cuối. - Khổ đầu: nghe - Khổ cuối: vì Học sinh tìm thêm: “này; bà; tiếng gà trưa. Học sinh quan sát - “Nghe”: tác đông liên tiếp của tiếng gà vào tâm hồn nhà thơ → nỗi xúc động trào dâng ⇒ tác dụng nhấn mạnh cảm giác khi nghe tiếng gà trưa. - “Vì”: từ kỷ niệm tuổi thơ nghó về mục đích chiến đấu hôm nay ⇒ nhấn mạnh nguyên nhân chiến đấu của người chiến só. I. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. 1. Ví dụ: Các từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài “Tiếng gà trưa” Nghe; này; vì; tiếng gà trưa. ⇒ là điệp ngữ. - Tác dụng: + Nghe: Nhấn mạnh cảm giác khi nghe tiếng gà trưa. + Vì: Nhấn mạnh nguyên nhân chiến đấu của người chiến só. Trang 137 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 “này; tiếng gà trưa” Giáo viên kết luận Cho học sinh đọc bài tập 1. ? Tìm điệp ngữ trong đoạn văn của Hồ Chí Minh? ? Việc Bác sử dụng điệp ngữ trên có tác dụng gì trong hoàn cảnh lúc bấy giờ? ? Tìm điệp ngữ được sử dụng trong bài ca dao “Người ta đi cấy …”? ? Nêu tác dụng của điệp ngữ được sử dụng trong bài? Giáo viên lấy thêm ví dụ: trong bài “Nhớ rừng; Viếng lăng Bác; Việt Bắc…” Hoạt động 2: (10ph) ? So sánh điệp ngữ ở khổ đầu của bài “Tiếng gà trưa” với điệp ngữ được sử dụng trong 2 đoạn thơ sau? ? Nhận xét về khoảng cách của các điệp ngữ? Giáo viên kết luận: có 3 dạng điệp ngữ. - Học sinh đọc ghi nhớ - Học sinh đọc - Điệp ngữ: Một dân tộc đã gan góc (2 lần). Dân tộc đó phải được (2 lần) - Tác dụng: + Một dân tộc đã gan góc: nhằm nhấn mạnh sự anh dũng kiên cường của dân tộc Việt Nam. + Dân tộc đó phải được: khẳng đònh hùng hồn cái quyền rất sứng đáng của dân tộc ta. - Điệp ngữ: trông - Tác dụng: nhấn mạnh nỗi lo âu, thể hiện khát vọng chính đáng của người nông dân mong mưa thuận gió hòa … Học sinh lấy ví dụ Nêu tác dụng Học sinh đọc 2 đoạn thơ. - ĐN: “nghe” nằm ở đầu các câu thơ → ĐN cách quãng. - VD a: ĐN lặp lại y nguyên và liên tiếp để bộc lộ cảm xúc - VD b: cuối câu trước – lặp lại ở đầu câu sau. Đọc bài tập 2 2. Ghi nhơ: SGK tr. 152 II. Các dạng điệp ngữ Có 3 dạng điệp ngữ. - Điệp ngữ cách quãng. - Điệp ngữ nối tiếp. - Điệp ngữ vòng. Trang 138 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Áp dụng làm bài tập 2 ? Tìm điệp ngữ và xác đònh các dạng điệp ngữ trong bài tập 2? Giáo viên lấy thêm ví dụ: “Dày hạt mưa, mưa, mưa…”; “Từng người, từng người một…” Hoạt động 3: (10ph) ? Đọan văn trên có từ ngữ nào lặp đi lặp lại? ? Việc lặp lai các từ ngữ trên có tác dụng biểu cảm không? ? Em hãy viết ngắn gọn lại – bỏ bớt các từ ngữ không cần thiết? Giáo viên treo bảng phụ: Đoạn văn trên đã sửa lại Giáo viên kết luận rút ra mục lưu ý. - Xa nhau: ĐN cách quãng - Một giấc mơ: ĐN vòng Học sinh đọc ghi nhớ Đọc bài tập 3 - Mảnh vườn, em trồng, em tặng … - Không có tác dụng biểu cảm. Đó là nỗi lặp từ trong văn viết. Học sinh trình bày. * Ghi nhớ: SGK III. Luyện tập Bài tập 3 * Lưu ý: Nỗi lặp từ - Nghệ thuật sử dụng điệp ngữ. - Phân biệt điệp ngữ với nỗi lặp từ. 4. Củng cố : (1ph) - Đọc lại 2 mục ghi nhớ. 5. Dặn dò : (1ph) - Về nhà xem kỹ lại các ví dụ, học thuộc ghi nhớ. - Làm các bài tập còn lại. - Soạn trước bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghó về tác phẩm văn học. Tiết 56: Tập làm văn LUYỆN NÓI: PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC I. MỤC TIÊU Giúp học sinh 1. Kiến thức: Trang 139 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 - Củng cố kiến thức về cách làm bài phát biẻu cảm nghó về tác phẩm văn học. - Luyện tập phát biểu miệng trước tập thể, bày tỏ cảm xúc suy nghó về tác phẩm văn học. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng nói lưu loát. II. CHUẨN BỊ - GV: Soạn giáo án (dàn ý chung) - HS: Chuẩn bò trước 2 đề (giáo viên đã giao) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Kiểm tra việc chuẩn bò ở nhà của học sinh 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (6ph) Giáo viên nêu khái quát về nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc luyện nói. ? Theo em luyện nói trước tập thể lớp có tác dụng gì? Hoạt động 2: (5ph) Giáo viên chia nhóm: 4 nhóm , cho học sinh thảo luận Hướng dẫn học sinh thảo luận. Cử đại diện từng nhóm trình bày dàn ý bằng bảng phụ Giáo viên điều chỉnh lại 4 dàn ý của 4 nhóm. Hoạt động 3: (5ph) Giáo viên kết luận đưa ra dàn ý chung cho cả hai đề. - Giúp học sinh có kỹ năng trình bày cảm nghó của mình về một tác phẩm văn học trước đám đông… - Nhóm 1+ 3 đề a - Nhóm 2 + 4 đề b Các nhóm đọc lại đề của mình, thảo luận, đưa ra dàn ý chi tiết, cùng thống nhất Đại diện các nhóm trình bảng phụ – các nhóm khác cùng nhận xét. 1.Nhiệm vụ, tầm quan trọng của luyện nói. 2. Giao nhiệm vụ cụ thể. Đề a: Phát biểu cảm nghó của em về tình cảm bà cháu qua bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh. Đề b: Phát biểu cảm nghó của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. 3. Dàn ý chung * MB: Giới thiệu được tác giả, bài thơ, hoàn cảnh tiếp Trang 140 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Hoạt động 4: (20ph) Các nhóm cử đại diện lên bảng trình bày miệng theo dàn ý đã chuẩn bò. Yêu cầu: Khi phát biểu cảm nghó cần trích dẫn chứng trong bài thơ, phải liên tưởng, tưởng tượng về các hình ảnh, chi tiết trong bài thơ. Giáo viên nhận xét, điều chỉnh. Học sinh thảo luận, trao đổi – cử đại diện lên trình bày miệng. Đại diện 4 nhóm trình bày miệng. Những học sinh khác nghe, nhận xét. xúc với bài thơ – cảm nghó chung. * TB: Nêu cảm nghó của mình qua từng nội dung trong bài thơ. * KB: Nhận xét về nội dung, nghệ thuật, cảm nghó chung của em… 4. Luyện nói. 4. Củng cố: (1ph) - Củng cố về các bước chuẩn bò cho bài luyện nói. 5. Dặn dò : (1ph) - Tiếp tục ôn tập về văn biểu cảm. - Soạn trước bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm. Trang 141 Tổ kí duyệt tuần 15 . thơ gợi ra những kỷ niệm tuổi thơ sống bên bà. II. Tìm hiểu chung Trang 134 TUẦN 15 Tiết 53,54 : Tiếng gà trưa. Tiết 55 : Điệp ngữ. Tiết 56 : Luyện nói:Phát. cảm. - Soạn trước bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm. Trang 141 Tổ kí duyệt tuần 15
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần 15, tuần 15,

Hình ảnh liên quan

- Hình ảnh: “này con gà …” →  những con gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng hồng đẹp như trong tranh. - tuần 15

nh.

ảnh: “này con gà …” → những con gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng hồng đẹp như trong tranh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Giáo viên treo bảng phụ Giáo   viên   kết   luận:   Việc lặp lại các từ ngữ như trên gọi là phép điệp ngữ. - tuần 15

i.

áo viên treo bảng phụ Giáo viên kết luận: Việc lặp lại các từ ngữ như trên gọi là phép điệp ngữ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Giáo viên treo bảng phụ: Đoạn văn trên đã sửa lại Giáo   viên   kết   luận   rút   ra mục lưu ý. - tuần 15

i.

áo viên treo bảng phụ: Đoạn văn trên đã sửa lại Giáo viên kết luận rút ra mục lưu ý Xem tại trang 6 của tài liệu.