0

Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP

23 1,254 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

LOGO McMIX Ngô Quốc Tiến, Phòng KT&KĐCLGD HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỚI PHẦN MỀM CHUẨN BỊ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Coppy (hoặc cài đặt) Phần mềm McMix Vào ổ đĩa D:\ Coppy (hoặc cài đặt) Phần mềm McMix Vào ổ đĩa D:\ Cài đặt Dotnet 2.0 (Lưu ý Windows Vista không Cài được) Cài đặt Dotnet 2.0 (Lưu ý Windows Vista không Cài được) Cài đặt Phiên bản Office 2003 Trở lên Cài đặt Phiên bản Office 2003 Trở lên Bước 1 Bước 1 Bước 2 Bước 2 Bước 3 Bước 3 Yêu cầu cấu hình máy: - Bộ nhớ RAM phải >=512Mb (tốt nhất là 1Gb) - Hệ điều hành Windows XP (Máy không được nhiễm virus) CÁC BƯỚC TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Tạo kỳ thi, môn thi, định dạng, tiêu đề… 1 Chuẩn bị đề thi gốc từ file Word 2 Import đề thi, kiểm tra, cố định đ/án (nếu cần) 3 In đề chuẩn, đề gốc, đề hoán vị 4 Xuất đáp án để chấm 5 Kiểm tra lần cuối các đề thi hoán vị 6 TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo kỳ thi Tại màn hình làm việc chính, Click nút thêm ở phía dưới, bên phải màn hình làm việc Xuất hiện của sổ Làm việc mới TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo kỳ thi Nhập Mã kỳ thi Nhập Tên kỳ thi Click nút lưu TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo môn thi: Click chọn kỳ thi vừa tạo Click nút thêm bên cửa sổ bên phải Xuất hiện của sổ Làm việc mới TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo môn thi: Nhập mã đề thi Nhập tên môn thi Nhập số câu hỏi Click nút lưu Xuất hiện môn thi Vừa tạo xong TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo môn thi: Xuất hiện môn thi vừa tạo xong. Tiếp tục tạo các Môn thi khác của Kỳ thi tương tự TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Vì sao phải định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi…? Vì mỗi kỳ thi sẽ có một đơn vị chủ quản, tên kỳ thi khác nhau… nên trước khi tạo một đề thi ta cần phải chỉnh sửa lại các thông tin này. Ví dụ xem một Đề kiểm tra sau: Tất cả những thông tin này cần phải nhập trước khi tạo đề thi TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG… Cách làm….  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… [...]...TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Sẽ xuất hiện Cửa sổ mới… Tại màn hình làm việc chính, Click nút Hệ thống\định dạng trang mẫu TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Bên cửa sổ bên trái có 3 mục: - Temlate (Định dạng khổ giấy, lề trái, phải, trên dưới) - Header (Chỉnh sửa các tiêu đề bên trên) - Fotter (Chỉnh sửa... Temlate\Default Temlate\Click nút sửa bên dưới cửa sổ bên phải\trong mục tệp mẫu, chỉ đến file word đã tạo => chọn lưu TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Sửa lại tiêu đề (Header): bằng cách: Chọn Header (cửa sổ bên trái)\Default Header (Cửa sổ bên phải)\Click nút sửa bên dưới cửa sổ bên phải => xuất hiện trang mẫu và ta tiến hành sửa Lưu ý: Các nội dung trong cặp ngoặc {….}... trên) - Fotter (Chỉnh sửa nội dung cuối trang đề thi) Lần lượt định dạng các mục… TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Định dạng trang (Temlate): Nên chọn mặc định là Default Temlate (vì khi viết phần mềm công ty đã chọn cỡ chuẩn) Nếu ta muốn thay đổi khổ giấy, hay căn lề theo ý mình thì phải tạo một file word mới, đã định dạng xong để ta sẽ chọn sau này bằng cách: Chọn... không gõ trực tiếp vào mà chèn từ nút Chèn Field bên dưới, góc trái cửa sổ làm việc TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Định dạng, tạo tiêu đề, tên kỳ thi… Sửa lại nội dung cuối trang (Footer): bằng cách: Chọn Footer (cửa sổ bên trái)\Default Footer (Cửa sổ bên phải)\Click nút sửa bên dưới cửa sổ bên phải => xuất hiện trang mẫu và ta tiến hành sửa CHUẨN BỊ ĐỀ THI GỐC TỪ WORD Soạn đề thi từ Microsoft Word... 1) B (lựa chọn 2) C (lựa chọn 3) D (lựa chọn 4) E (lựa chọn 4) Lưu ý: Sau mỗi phương án A, B, C, D có dấu chấm sát với ký hiệu A,B,C,D; không phân biệt chữ hoa chữ thường, các phương án có thể trên 1 dòng hoặc nhiều dòng CHUẨN BỊ ĐỀ THI GỐC TỪ WORD Soạn đề thi từ Microsoft Word theo quy ước sau: - Phần đáp án: Đáp án đúng thì gạch chân Hoặc có thể dùng ký hiệu [ . thi Vừa tạo xong TẠO KỲ THI, MÔN THI, ĐỊNH DẠNG…  Tạo môn thi: Xuất hiện môn thi vừa tạo xong. Tiếp tục tạo các Môn thi khác của Kỳ thi tương tự TẠO KỲ. KT&KĐCLGD HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỚI PHẦN MỀM CHUẨN BỊ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Coppy (hoặc cài đặt) Phần mềm McMix Vào ổ đĩa D: Coppy (hoặc cài đặt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP, Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP,

Hình ảnh liên quan

Yêu cầu cấu hình máy: - Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP

u.

cầu cấu hình máy: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tại màn hình làm việc chính,  - Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP

i.

màn hình làm việc chính, Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tại màn hình làm việc chính, Click nút Hệ  - Mẫu tạo trắc nghiệm trên PP

i.

màn hình làm việc chính, Click nút Hệ Xem tại trang 11 của tài liệu.