0

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN

34 1,358 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2012, 16:25

công nghiệp hóa và hiện đại hóa a- Đặt vấn đề I- Lý do chọn đề tàiSự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nớc ta đợc bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ miền Bắc nớc ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là u tiên phát triển công nghiệp nặng. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục.Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nớc ta tiến hành trong hoàn cảnh điều kiện:- Trong suốt thời gian tiến hành công nghiệp hóa, tình hình trong nớc quốc tế luôn diễn biến rất sôi động, phức tạp không thuận chiều. Bắt đầu công nghiệp hóa đợc bốn năm thì đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đất nớc phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lợc: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng; miền Nam thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc. Đất nớc thống nhất, cả nớc đi lên chủ nghĩa xã hội đợc vài năm thì kẻ thù gây ra chiến tranh biên giới. Chiến tranh biên giới kết thúc lại kéo theo cấm vận của Mỹ.- Nếu những năm 60, hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, phát triển nhanh không thua kém nhiều so với các nớc t bản chủ nghĩa phát triển, có uy tín trên thế giới đã tạo ra hoàn cảnh quốc tế thuận lợi cho công nghiệp hóa nớc ta, thì sang những năm 70, 80 hoàn cảnh quốc tế lại gây bất lợi cho quá trình công nghiệp hóa nớc ta. Sau cuộc khủng hoảng dầu lửa của thế giới( 1973) các nớc xã hội chủ nghĩa do chuyển dịch cơ cấu đổi mới công nghệ chậm hơn so với các nớc t bản chủ nghĩa, hiệu quả thấp, uy tín trên thị trờng quốc tế giảm, cộng các sai lầm khác đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô các nớc Đông Âu, làm mất đi thị trờng lớn sự giúp đỡ không nhỏ từ các nớc này( ớc tính 1 năm 1 tỷ đô la, chiếm 7% GDP ).Công nghiệp hóa nớc ta xuất phát từ điểm rất thấp về phát triển kinh tế- xã hội, về phát triển lực lợng sản xuất từ trạng thái không phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ tính chất phát triển của lực lợng sản xuất.1Năm 1960 công nghiệp chiếm 18,2% thu nhập quốc dân sản xuất, 7% lao động xã hội trong các ngành kinh tế quốc dân; nông nghiệp chiếm tỷ lệ tơng ứng là 42,35 83%; sản lợng lơng thực bình quân đầu ngời dới 300 kg; GDP bình quân đầu ngời khoảng dới 100 đô la. Trong khi phân công lao động xã hội cha phát triển lực lợng sản xuất trình độ thấp thì quan hệ sản xuất đã đợc đẩy lên trình độ tập thể hóa quốc doanh hóa là chủ yếu. Đến năm 1960: 85,8% tổng số hộ nông dân vào hợp tác xã; 100% hộ t sản đợc cải tạo trong tổng số t sản công thơng nghiệp thuộc diện cải tạo, gần 80% thợ thủ công cá thể vào hợp tác xã tiểu thủ công nghiệpĐứng trớc thực trạng này Đảng ta đã quyết định xóa bỏ cơ chế hành chính, quan liêu, bao cấp, xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lợc lợng sản xuất nớc ta hiện nay để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa , nhanh chóng đi lên chủ nghĩa cộng sản.Chính vì những lý do trên mà em quyết định chọn đề tài: Vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em các bạn tìm hiểu về vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam liệu có phải là tất yếu liệu nó có tuân theo một quy luật nào của tự nhiên hay không?. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Duy Anh, ngời đã hớng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập cũng nh trong việc hoàn thành bài tiểu luận đầu tay này. B- Nội dung I- Cơ sở triết học của đề tài 1- Phơng thức sản xuất2Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phơng thức sản xuất biểu thị cách thức con ngời thực hiện quá trình sản xuất vật chất những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài ngời. Với một cách thức nhất định của sự sản xuất xã hội, trong đời sống xã hội sẽ xuất hiện những tính chất, kết cấu những đặc điểm tơng ứng về mặt xã hội.Đối với sự vận động của lịch sử loài ngời, cũng nh sự vận động của mỗi xã hội cụ thể, sự thay đổi phơng thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính chất cách mạng. Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội . đợc chuyển sang một chất mới. Phơng thức sản xuất là cái mà nhờ nó ngời ta có thể phân biệt đợc sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Dựa vào phơng thức sản xuất đặc trng của mỗi thời đại lịch sử, ngời ta hiểu thời đại lịch sử đó thuộc về hình thái kinh tế xã hội nào. C. Mác viết: Những thời đại kinh tế khác nhau không phải chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những t liệu lao động nào(1).Phơng thức sản xuất, cách thức mà con ngời ta tiến hành sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lợng sản xuất một trình độ nhất định quan hệ sản xuất t-ơng ứng. 2- Lực lợng sản xuất Trong hệ thống các khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất là các khái niệm dùng để chỉ quan hệ mà C. Mác gọi là 3quan hệ song trùng của bản thân sự sản xuất xã hội: quan hệ của ngời với tự nhiên quan hệ của con ngời với nhau.Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa ngời với giới tự nhiên. Nghĩa là trong quá trình thực hiện sự sản xuất xã hội, con ngời chinh phục giới tự nhiên bằng tổng hợp các sức mạnh hiện thực của mình, sức mạnh đó đợc chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất nói lên năng lực thực thực tế của con ngời trong quá trình sản xuất tạo ra của cải xã hội. Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động với kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng lao động, biết sử dụng t liệu sản xuất để tạo ra của cải vật chất.Trong quá trình sản xuất, lao động của con ngời t liệu sản xuất, trớc hết là công cụ lao động kết hợp với nhau tạo thành lực lợng sản xuất. Trong đó, lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là ngời lao động( 2).Do đặc trng sinh học- xã gội riêng có của mình, cong ngời, trong nền sản xuất có sức mạnh kỹ năng lao động thần kinh cơ- bắp. Trong lao động sức mạnh kỹ năng ấy đã đợc nhân lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, lao động của con ngời ngày càng trở thành lao động có trí tuệ lao động trí tuệ. Trí tuệ con ngời không phải là cái gì siêu tự nhiên,mà là sản phẩm của tự nhiên của lao động. Nhng trong quá trình lịch sử lâu dài của xã hội loài ngời, trí tuệ hình thành phát triển cùng với lao động làm cho lao động ngày càng có hàm lợng trí tuệ cao hơn. Hàm lợng trí tuệ trong lao động, đặc biệt là trong điều kiện của khoa học công nghệ hiện nay, đã làm cho con ngời trở thành một nguồn kực đặc biệt của sản xuất, là nguồn lực cơ bản, nguồn lực vô tận.T liệu sản xuất bao gồm đối tợng lao động t liệu lao động.Trong t liệu lao động có công cụ lao động những t liệu lao động khác cần thiết cho việc vận chuyển bảo quản sản phẩm Đối tợng lao động là những vật mà lao động của con ngời tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tợng lao động không phải là toàn bộ giới tự nhiên mà chỉ có một bộ phận của giới tự nhiên đợc đa vào sản xuất. Con ngời không chỉ tìm trong giới tự nhiên những đối tợng lao động sẵn có, mà còn sáng tạo ra bản thân đối tợng lao động. Sự phát triển của sản xuất có liên quan đến việc đa những 4đối tợng ngày càng mới hơn vào quá trình sản xuất. Điều đó hoàn toàn có tính quy luật bởi chính những vật liệu mới mở rộng khả năng sản xuất của con ngời. Đối tợng lao động chính là yếu tố vật chất của sản phẩm tơng lai. Đối tợng lao động gồm các loại:+ Loại có sẵn trong tự nhiên. Loại này thờng là đối tợng của các ngành công nghiệp khai thác.+ Loại đã qua chế biến, nghĩa là đã có sự tác động của lao động gọi là nguyên liệu. Loại này thờng là đói tợng của các ngành công nghiệp chế biến.Với sự phát triển của Cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại, vai trò của nhiều đối tợng lao động dần dần thay đổi, đồng thời loại đối tợng lao động có chất l-ợng mới đợc tạo ra. Nhng cơ sở của mọi đối tợng lao động vẫn là đất đai, tự nhiên: lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất( 3).T liệu lao động: là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con ngời lên đối tợng lao động, nhằm biến đổi đối tợng lao động theo mục đích của mình.T liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống các yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình sản xuất( nhà xởng, kho tàng, bến bãi, ống dẫn, băng chuyền, đờng sá, các phơng tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc .).Trong các yếu tố hợp thành t liệu lao động thì công cụ lao động có ý nghĩa quyết định nhất, là một thành tố cơ bản của lực lợng sản xuất. Công cụ lao động, theo Ph. Ăngghen là khí quan của bộ óc con ngời, là sức mạnh của tri thức đã đ-ợc vật thể hóa có tác dụng nối dài bàn tay nhân lên sức mạnh trí tuệ của con ngời. Còn Mác gọi là hệ thống xơng cốt cơ bắp của nền sản xuất Công cụ lao động là vật thể hay phức hợp vật thể mà con ngời đặt giữa mình với đối tợng lao động. Trong quá trình sản xuất, công cụ lao động luôn luôn đợc cải tiến, tinh xảo hơn để lao động bớt nặng nhọc đạt hiệu quả cao hơn. Nó là yếu tố động nhất cách mạng nhất trong lực lợng sản xuất. Cùng với sự biến đổi phát triển của công cụ lao động thì kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng sản xuất, kiến thức khoa học của con ngời cũng tiến bộ, phong phú thêm, những ngành sản xuất mới xuất hiện, sự phân công lao động phát triển. Chính sự chuyển đổi, cải tiến hoàn thiện không ngừng 5của nó đã gây ra những biến đổi sâu sắc trong toàn bộ t liệu sản xuất. Xét cho cùng chính đó là nguyên nhân sâu xa xa của mọi biến cải xã hội. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời, là cơ sở xác định trình dộ phát triển của sản xuất, là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế. Đối với mỗi thế hệ mới, những t liệu lao động do thế hệ trớc để lại trở thành điểm xuất phát của sự phát triển tơng lai. Vì vậy những t liệu đó là cơ sở kế tục của lịch sử.T liệu lao động chỉ trở thành lực lợng tích cực cải biến đối tợng lao động, khi chúng kết hợp với lao động sống. Chính con ngời với trí tuệ kinh nghiệm của mình đã chế tạo ra t liệu lao động. T liệu lao động dù có ý nghĩa đến đâu, nhng nếu tách khỏi ngời lao động thì cũng không thể phát huy đợc tác dụng, không thể trở thành lực lợng sản xuất của xã hội.Trong tác phẩm Sự khốn cùng của triết học, C. Mác đã nêu một t tởng quan trọng về vai trò của lực lợng sản xuất đối với việc thay đổi các quan hệ xã hội. C. Mác viết: Những quan hệ xã hội đều gắn liền mật thiết với những lực lợng sản xuất. Do có đợc những lực lợng sản xuất mới, loài ngời thay đổi phơng thức sản xuất của mình, do thay đổi phơng thức sản xuất, cách kiếm sống của mình, loài ngời thay đổi tất cả quan hệ xã hội của mình. Cái cối xay quay bằng tay đa lại xã hội có lãnh chúa, cái cối xay chạy bằng hơi nớc đa lại xã hội nhà t bản công nghiệp( 4). 3- Quan hệ sản xuấtTrong hệ thống các khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm lực l-ợng sản xuất biểu thị mặt thứ nhất của mối quan hệ song trùng của bản thân sự sản xuất xã hội- quan hệ của con ngời với tự nhiên; còn khía niệm quan hệ sản xuất biểu thị mặt thứ hai của quan hệ đó- quan hệ của con ngời với con ngời trong sản xuất. Sở dĩ qúa trình sản xuất xã hội có thể diễn ra bình thờng, chính là vì trong sự sản xuất đó, mối quan hệ giữa con ngời với con ngời tồn tại thống nhất với mối quan hệ giữa con ngời với giới tự nhiên. Trong sản xuất, mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên thể hiện thành những trình độ khác nhau của lực lợng sản xuất. Tuy nhiên, mối quan hệ đó đợc xây dựng trong thông qua những quan hệ khác nhau giữa ng-6ời với ngời, tức là những quan hệ sản xuất. Trong tác phẩm Lao động làm thuê t bản, C. Mác viết: Trong sản xuất, ngời ta không chỉ quan hệ với giới tự nhiên. Ng-ời ta không thể sản xuất đợc nếu không kết hợp với nhau theo một cách nào đó để hoạt động chung để trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất đợc ngời ta phải có những mối liên hệ quan hệ nhất định với nhau; quan hệ của họ với giới tự nhiên, tức là việc sản xuất( 5).Nh vậy, trong sự sản xuất ra đời sống xã hội của mình, con ngời ta, dù muốn hay không cũng buộc phải duy trì thực hiện những quan hệ nhất định với nhau. những quan hệ này mang tính tất yếu không phụ thuộc vào ý muốn của ai cả. Đó chính là những quan hệ sản xuất( 6). Cố nhiên, quan hệ sản xuất là do con ngời tạo ra, song nó tuân theo những quy luật tất yếu, khách quan sự vận động của đời sống xã hội.Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản sau đây:+ Quan hệ giữa ngời với ngời đối với việc sở hữu về t liệu sản xuất.+ Quan hệ giữa ngời ngời đối với việc tổ chức quản lý.+ Quan hệ giữa ngời ngời đối với việc phân phối sản phẩm lao động.Với tính cách là những quan hệ kinh tế khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của con ngời, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất thuộc đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lợng sản xuất là cơ sở sâu xa của đời sống tinh thần xã hội. Ba mặt quan hệ đó trong quá trình sản xuất xã hội luôn gắn bó với nhau, tạo thành một hệ thống mang tính ổn định tơng đối so với sự vận động không ngừng của lực lợng sản xuất. Các quan hệ sản xuất của một ph-ơng thức sản xuất là một hệ thống bao gồm nhiều mối quan hệ phong phú đa dạng biểu hiện dới nhiều hình thức. Mỗi mặt quan hệ của hệ thống quan hệ sản xuất có vai trò ý nghĩa riêng biệt, xác định, khi nó tác động tới nền sản xuất xã hội nói riêng tới toàn bộ tiến trình lịch sử nói chung.Tính chất của quan hệ sản xuất trớc hết đợc quy định bởi quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất- biểu hiện thành chế độ sở hữu- là đặc trng cơ bản của phơng thức sản xuất. Trong hệ thống các quan hệ sản xuất của mỗi nền kinh tế- xã hội xác định, quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất luôn luôn có vai trò quyết định đối với tất cả các 7quan hệ xã hội khác . Quan hệ sở hữu là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản, quan hệ trung tâm của các quan hệ sản xuất. Chính quan hệ sở hữu- quan hệ giữa các tập đoàn ngời trong việc chiếm hữu các t liệu sản xuất đã quy định địa vị của từng tập đoàn trong hệ thống sản xuất xã hội. Đến lợt mình, địa vị của từng tập đoàn ngời trong hệ thống sản xuất lại quy định cách thức mà các tập đoàn trao đổi hoạt động cho nhau, quy định cách thức mà các tập đoàn tổ chức quản lý quá trình sản xuất. Cuối cùng, chính quan hệ sở hữu là cái quyết định phơng thức phân phối sản phẩm cho các tập đoàn ngời theo địa vị của họ đối với hệ thống sản xuất xã hội. Định nghĩa quyền sở hữu t sản không phải là gì khác mà là trình bày tất cả những quan hệ xã hội của sản xuất t sản.( 7).Trong các hình thái kinh tế- xã hội mà loài ngời đã từng trải qua, lịch sử đã chứng kiến sự tồn tại của hai loại hình thức sở hữu cơ bản đối với t liệu sản xuất: sở hữ t nhân sở hữu công cộng. Sở hữu công cộng là loại hình mà trong đó t liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên của mỗi cộng đồng. Nhờ cơ sở đó nên về mặt nguyên tắc, các thành viên của mỗi cộng đồng bình đẳng với nhau trong tổ chức lao động trong phân phối sản phẩm. Do t liệu sản xuất là tài sản chung của cả cộng đống nên các quan hệ xã hội trong sản xuất vật chất trong đời sống xã hội nói chung, trở thành quan hệ hợp tác, tơng trợ giúp đỡ lẫn nhau. Ngợc lại, trong các chế độ t hữu, do t liệu chỉ nằm trong tay một số ít ngời nên của cải xã hội không thuộc về số đông mà thuộc về số ít ngời đó. Các quan hệ xã hội, do vậy, trở thành bất bình đẳng, quan hệ thống trị bị trị. Đối kháng xã hội trong các xã hội tồn tại chế độ t hữu tiềm tàng khả năng trở thành đối kháng gay gắt. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lê nin đã chỉ rõ trong các chế độ sở hữu t nhân của các xã hội điển hình trong lịch sử( sở hữu t nhân của xã hội chiếm hữu nô lệ, sở hữu t nhân trong chế độ phong kiến sở hữu t nhân trong chế độ t bản) thì chế độ sở hữu t nhân t bản chủ nghĩa là đỉnh cao của loại sở hữu này.C. Mác Ph. Ăngghen đã chứng minh rằng chế đọ t bản chủ nghĩa không phải là hình thức sở hữu cuối cùng trong lịch sử xã hội loài ngời. Chủ nghĩa xã hội dựa trên chế độ công hữu về t liệu sản xuất, dù sớm hay muộn cũng sẽ đóng vai trò phủ định đối với chế độ t hữu.8Trong hệ thống các quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt tổ chức, quản lý sản xuất là các quan hệ có khả năng quyết định một cách trực tiếp quy mô, tốc độ, hiệu quả xu hớng của mỗi nền sản xuất cụ thể. Bằng cách nắm bắt các nhân tố xác định của một nền sản xuất, điều khiển tổ chức cách thức vận động của các nhân tố đó, các quan hệ tổ chức quản lý sản xuất có khả năng đẩy nhanh hoặc kìm hãm các quá trình khách quan của sản xuất.Các quan hệ về mặt tổ chức quản lý sản xuất luôn luôn có xu hớng thích ứng với kiểu quan hệ sở hữu thống trị của mỗi nền sản xuất cụ thể. Do vậy, việc sử dụng hợp lý các quan hệ tổ chức quản lý sản xuất sẽ cho phép toàn bộ hệ thống quan hệ sản xuất có khả năng vơn tới tối u. Trong trờng hợp ngợc lại, các quan hệ quản lý tổ chức có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu, ảnh hởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội.Hiện nay, nhờ ứng dụng những thành tựu to lớn của khoa học quản lý hiện đại nên vai trò của các quan hệ tổ chức quản lý đối với sản xuất, đặc biệt đối với việc điều hành sản xuất, đặc biệt đối với việc điều hành sản xuất tầm vĩ mô, trên thực tế đã tăng lên gấp bội so với vài thập kỷ trớc đây. Đây là điều rất đáng lu ý trong việc phân tích đánh giá vai trò của các quan hệ sản xuất hiện đại.Bên cạnh các quan hệ về mặt tổ chức- quản lý, trong hệ thống các quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt phân phối sản phẩm lao động cũng là những nhân tố có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự vân động của toàn bộ nền kinh tế- xã hội.Mặc dù bị phụ thuộc vào các quan hệ sở hữu vào trình độ tổ chức quản lý sản xuất, song do có khả năng kích thích trực tiếp vào lợi ích của con ngời, nên các quan hệ phân phối là chất xúc tác của các quá trình kinh tế- xã hội. Quan hệ phân phối có thể thúc đẩy tốc độ nhịp điệu của sự sản xuất, làm năng động toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội; hoặc trong trờng hợp ngợc lại, nó có khả năng kìm hãm sản xuất, kìm hãm sự phát triển của xã hội. 4- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất9Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau hình thành quy luật phổ biến của toàn bộ lịch sử loài ngời- Quy luật về sự phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất. Quy luật này vạch ra tính chất phụ thuộc khách quan của quan hệ sản xuất vào sự phát triển của lực lợng sản xuất. Đến lợt mình, quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lợng sản xuất.Tính chất trình độ của lực lợng sản xuấtKhuynh hớng của sản xuất xã hội là không ngừng biến đổi theo chiều hớng tiến bộ. Sự biến đổi đó, xét đến cùng, bao giờ cũng bắt đâù từ sự biến đổi phát triển của lực lợng sản xuất, trớc hết là của công cụ lao động. Do vậy, lực lợng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với sự biến đổi của phơng thức sản xuất: Trình độ của lực lợng sản xuất trong từng giai đoạn của lịch sử loài ngời thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời trong giai đoạn lịch sử đó. Khái niệm trình độ của lực lợng sản xuất nói lên khả năng của con ngời thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến giới tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ của lực lợng sản xuất thể hiện ở:+ Trình độ tổ chức lao động xã hội.+ Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất.+ Kinh nghiệm kỹ năng lao động của con ngời.+ Trình độ phân công lao động.Trình độ của phân công lao động thể hiện rõ ràng nhất trình độ của lực lợng sản xuất.Bên cạnh khái niệm trình độ của lực lợng sản xuất, còn có khái niệm tính chất của lực lợng sản xuất. Chính Ph. Ăngghen đã sử dụng khái niệm này để phân tích lực lợng sản xuất trong các phơng thức sản xuất khác nhau. Tính chất của lực l-ợng sản xuất là tính chất của quá trình sản xuất ra sản phẩm. Quá trình này phụ thuộc vào tính chất của t liệu sản xuất lao động. Lực lợng sản xuất có tính chất cá nhân thể hiện tính chất của t liệu sản xuất là sử dụng công cụ thủ công tính chất của lao động là lao động riêng lẻ. Những công cụ sản xuất nh búa, rìu, cày bừa, xa quay sợi . do một ngời sử dụng để sản xuất vật dùng, không cần tới lao động tập thể, 10[...]... Tài liệu tham khảo 1- Giáo trình Triết học Mác- Lê Nin. 2- Công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam các nớc trong khu vùc”. 3- “ Mét sè vÊn ®Ị triÕt häc Mác- Lê Nin về công nghiệp hóa hiện đại hóa. 4- Tạp chí triết học. 5- Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, XI. 6- Giáo trình Kinh tế chính trị. 7- Tạp chí cộng s¶n. 32 Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, chúng... nghĩa Mác- Lê nin đà chỉ rõ trong các chế độ sở hữu t nhân của các xà hội điển hình trong lịch sử( sở hữu t nhân của xà hội chiếm hữu nô lệ, sở hữu t nhân trong chế độ phong kiến và sở hữu t nhân trong chế độ t bản) thì chế độ sở hữu t nhân t bản chủ nghĩa là đỉnh cao của loại sở hữu này.C. Mác Ph. Ăngghen đà chứng minh rằng chế đọ t bản chủ nghĩa không phải là hình thức sở hữu cuối cùng trong. .. tính chất trình độ của lực lợng sản xuất đối với sự phát triển kinh tÕ, cã nh vËy chóng ta míi cã thĨ ®a nền kinh tế Việt Nam ngày một phát triển, rút ngắn khoảng cách lạc hậu với các quốc gia trên thế gới.Bài tiểu luận này là một số những hiểu biết của em về vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam thu đợc trong quá trình. .. hiện quá trình cải biến giới tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ của lực lợng sản xuất thể hiện ở: + Trình ®é tỉ chøc lao ®éng x· héi.+ Tr×nh ®é øng dụng khoa học vào sản xuất.+ Kinh nghiệm kỹ năng lao động của con ngời.+ Trình độ phân công lao động. Trình độ của phân công lao động thể hiện rõ ràng nhất trình độ của lực lợng sản xuất.Bên cạnh khái niệm trình. .. häc- kü tht diƠn ra trong xu híng toàn cầu hóa, khu vực hóa. Trong hoàn cảnh đó cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nớc ta phải bao gồm cơ khí hóa và hiện đại hóa, coi nã lµ “ then chèt” vµ coi khoa häc- công nghệ động lực cho sự tăng trởng phát triển bền vững. * Việc trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại còn đợc thực hiện thông qua nhận chuyển giao công nghệ mới từ các nớc tiên tiến - Nhận... thức sở hữu cơ bản đối với t liệu sản xuất: sở hữ t nhân sở hữu công cộng. Sở hữu công cộng là loại hình mà trong đó t liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên của mỗi cộng đồng. Nhờ cơ sở đó nên về mặt nguyên tắc, các thành viên của mỗi cộng đồng bình đẳng với nhau trong tổ chức lao động trong phân phối sản phẩm. Do t liệu sản xuất là tài sản chung của cả cộng đống nên các quan hệ xà hội trong. .. chất .Trong quá trình sản xuất, lao động của con ngời t liệu sản xuất, trớc hết là công cụ lao động kết hợp với nhau tạo thành lực lợng sản xuất. Trong đó, lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là ngời lao động( 2).Do đặc trng sinh học- xà gội riêng có của mình, cong ngời, trong nền sản xuất có sức mạnh kỹ năng lao động thần kinh c - bắp. Trong lao động sức mạnh và. .. phải là quy mô hợp lý có điều kiện; giữ đợc nhịp độ( tốc độ) phát triển hợp lý, tạo ra sự cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế các vùng trong nỊn kinh tÕ III- VÊn ®Ị ®ỉi míi quan hệ sản xuất dẫn đến phát triển lực lợng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ë ViƯt Namë níc ta trong c¬ chÕ tËp trung, quan liêu, bao cấp trớc đây, đà có lúc chúng ta tởng rằng có thể thiết... dụng chung bởi một số đông ngời( 8). Trên thực tế, tính chất trình độ của lực lợng sản xuất không tách biệt với nhau.Quan hệ sản xuất đợc hình thành, biến đổi, phát triển do lực lợng sản xuất quyết định. Trong quá trình sản xuất để lao động bớt nặng nhọc đạt hiệu quả cao hơn, con ngời luôn luôn tìm cách cải tiến, hoàn thiện công cụ lao động chế tạo ra những công vụ lao động mới, tinh xảo... cấu kinh tế công- nông nghiệp- dịch vụ gắn với phân công và hợp tác quốc tế sâu rộng.Cơ cấu nói trên nớc ta trong thời kỳ quá độ đợc thực hiện theo phơng châm: kết hợp công nghệ với nhiều trình độ, tranh thủ công nghệ mũi nhọn- tiên tiến vừa tận dụng đợc nguồn nhân lực dồi dào, vừa cho phép rút ngắn khoảng cách lạc hậu, vừa phù hợp víi ngn vèn cã h¹n ë trong níc; lÊy quy mô vừa nhỏ là chủ yếu, . chọn đề tài: Vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu đề. này sẽ giúp em và các bạn tìm hiểu về vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN, Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN,

Từ khóa liên quan