0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Những kiến nghị, đề xuất

Một phần của tài liệu VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VN (Trang 29 -29 )

Xuất phát từ thực tế và những nhu cầu đòi hỏi mang tính cấp thiết của sinh viên, em chỉ dám đa ra một kiến nghị nhỏ nhng nó thực sự quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nớc nhà. Đó chính là việc quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống vật chất cũng nh tính thần của sinh viên. Trớc hết em phải nói đến cuộc sống tinh thần của sinh viên. Một con ngời đợc tạo nên tất yếu phải đủ cả hai yếu tố trí và lực. Nh một câu ngan ngữ đã nói: “ Có sức khỏe thì cha chắc anh đã có

thể làm đợc tất cả nhng để có tất cả anh phải có sức khỏe”. Vậy nên việc lo cho đời

sống tinh thần của sinh viên là hết sức cần thiết. Em thiết nghĩ cần phải trang bị thêm nữa những khu vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên, để sau những giờ học

tập căng thẳng, sinh viên chúng em có những chỗ để có thể nghỉ ngơi một cách bổ

ích. Hơn thế nữa, chúng ta cần trang bị một cách đầy đủ những phơng tiện nh tI VI,

máy vi tính... để sinh viên có thể đợc cập nhật những thông tin mới nhất, những kiến

thức mới nhất trên thế giới. Bên cạnh đào tạo một đội ngũ trẻ khỏe về thể chất, họ còn phải “khỏe” về kiến thức. Muốn vậy, chúng ta không phải chỉ trang bị cho thế hệ trẻ không chỉ những kiến thức mang tính bắt buộc ở trờng mà còn phải trang bị những kiến thức nâng cao, đòi hỏi sự năng động sáng tạo của mỗi ngời sinh viên, bằng cách tăng thêm số đầu sách ở th viện, tạo nên những buổi bàn luận về phơng pháp học tập để giúp nhau cùng tiến bộ...

Tuy nhiên chúng ta không nên hỏi tổ quốc đã làm gì cho chúng ta. Nh câu nói bất hủ của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc: “ Muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có những con ngời xã hội chủ nghĩa". Chúng ta là những sinh viên còn ngồi trên chế nhà trờng, chúng ta không nên quên nhiệm vụ cao cả của chúng ta là phải học

tập tốt để ngày mai lập nghiệp. Chúng ta phải luôn trau đồi kiến thức, nắm bắt đợc

những kiến thức mới mẻ để có thể hòa nhập với những nớc có nền công nghiệp cao,

tiên tiến trên thế giới. Em tin tởng rằng trong một tơng lai không xa, thế hệ trẻ, thế hệ sinh viên sẽ làm rạng danh cho Tổ quốc.

C- KẾT LUẬN

Từ những phân tích trên ta có thể nói Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu để đa đất nớc ta từ một nớc nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nớc công nghiệp

phát triển để từng bóc tiến lên sánh vai với các cờng quốc năm châu. Những thành tựu và kinh nghiệm mà chúng ta đã đạt đợc đã tạo tiền đề cho phép Đảng ta quyết định chuyển mọi hoạt động của đất nớc sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu nớc mạnh, xã hội công

bằng, văn minh và vựng chắc tiến trên con đờng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện đợc điều đó nớc ta đang chú trọng đổi mới quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất( một quy luật tất yếu quyết định đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nóc).

Là một sinh viên và sau này sẽ là một cử nhân kinh tế, chúng ta cần phải thấy rõ vai trò của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của

lực lợng sản xuất đối với sự phát triển kinh tế, có nh vậy chúng ta mới có thể đa nền

kinh tế Việt Nam ngày một phát triển, rút ngắn khoảng cách lạc hậu với các quốc ø1a trên thế gới.

Bài tiểu luận này là một số những hiểu biết của em về vấn đề đổi mới lực lợng

sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam thu đợc trong quá trình học tập và tham khảo tài liệu. Tuy em đã hết sức cố sắng vận dụng hiểu biết và phát huy năng lực của mình để hoàn thành bài viết song vẫn không tránh khỏi mhững thiếu sót, sai lầm và rất nhiều điểm hận chế.

Bài tiểu luận đầu tay này em rất mong nhận đợc sự thông cảm của thầy. Em

cũng mong đợc thầy cho ý kiến đánh giá và nhận xét để có thể viết tốt hơn trong các

bài tiểu luận sắp tới. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy.

Một phần của tài liệu VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VN (Trang 29 -29 )

×