0

Một số giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh

10 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2020, 19:40

Nội dung bài viết là một phần nghiên cứu của đề tài về việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2020. Số 31 (56) - Tháng 8/2017 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Một số giải pháp tạo việc làm cho niên dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh Some employment solutions for ethnic youths in Ho Chi Minh City TS Trương Hoàng Trương, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG TP.HCM Truong Hoang Truong, Ph.D., University of Social Science and Humanity - National University, Ho Chi Minh City Vũ Ngọc Thành, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển Vu Ngoc Thanh, Center of Urban Studies and Development Tóm tắt Nội dung viết phần nghiên cứu đề tài việc làm niên dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 Trong nghiên cứu chúng tơi lựa chọn ba nhóm niên người Hoa, người Chăm người Khmer có độ tuổi từ 16 đến 30 sinh sống làm việc TP Hồ Chí Minh để khảo sát với 777 phiếu (366 niên người Hoa, 186 niên Chăm, 225 niên Khmer) Bằng phương pháp nghiên cứu xã hội học với mẫu khảo sát thực theo nguyên tắc phi xác suất thuận tiện, viết đưa giải pháp cho việc định hướng việc giải việc làm cho niên dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn tương lai Từ khóa: dân tộc thiểu số, niên dân tộc, việc làm Abstract The article is a part of the empirical research on employment of the ethnic youths in Ho Chi Minh City at present and with a vision to 2020 In this research, three youth groups (16 to 30 years of age) of Chinese, Cham and Khmer living and working in Ho Chi Minh City were selected for a survey with 777 questionnaires (366 Chinese youths, 186 Cham, 225 Khmer) With the sociological research method under the principles of non-probability and convenience, solutions to employment issues are proposed for the ethnic youths in Ho Chi Minh City at present and in the future Keywords: ethnic minority, ethnic youths, employment Theo số liệu tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009, nước có 54 dân tộc TP Hồ Chí Minh có tới 52 dân tộc sinh sống, dân tộc Kinh chiếm đa số với 6.699.124 người, chiếm tỷ lệ 93,5% Các dân tộc lại dân tộc thiểu số Trong có dân tộc thiểu số chiếm đơng dân tộc Hoa 414.045 32 TRƯƠNG HOÀNG TRƯƠNG - VŨ NGỌC THÀNH đồng thời phản ảnh chất lượng lao động họ Có nhiều lý để giải thích tỷ lệ không học nghề cao niên DTTS có việc làm là: số người niên DTTS làm việc không cần phải đào tạo qua trường lớp hay nơi sản xuất, niên người Chăm chọn việc làm buôn bán, niên người Hoa làm việc sở gia đình có truyền thống cha mẹ truyền nghề cho cái, nữ niên Khmer thường làm cơng việc giúp việc nhà, không cần đến học nghề Những trường hợp với tỷ lệ không học nghề cao, nói lên tình trạng niên DTTS khơng có tâm cao việc học nghề, chưa nhận thức rõ tính định việc học nghề việc phát huy nghề nghiệp tăng chất lượng lao động, chưa thấy đường lâu dài bền vững mà lực chuyên môn đem đến suất lao động cao, uy tín lao động Việc học nghề tâm điểm ý niên DTTS chí gia đình niên chuẩn bị vào đời TP Hồ Chí Minh nơi có nhiều sở dạy nghề, lại có Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề Giới thiệu việc làm Thanh Niên TP Hồ Chí Minh (tên giao dịch Yes Center) động hoạt động có hiệu việc tư vấn, dạy nghề cho niên thành phố với nhiều hình thức linh động, với nhiều ngày hội hướng nghiệp, dạy nghề Thanh niên DTTS có tiếp cận, đến tìm hiểu khơng mặn mà với việc học nghề Thời gian học nghề họ dài, dù có khóa kéo dài tháng Nếu học nghề, họ phải đóng học phí lại phải người, chiếm 5,78%, dân tộc Khmer 24.268 người, chiếm 0,33% dân tộc Chăm 7.819 người, chiếm 0,10% [7] Thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), với đặc điểm nhân khẩu, phong tục tập quán tín ngưỡng, mạng lưới xã hội…, gặp trở ngại cạnh tranh thị trường việc làm không phát huy hết lực thân với tư cách lớp người trẻ tuổi, động, sáng tạo, tương lai cộng đồng xã hội Căn kết nghiên cứu cơng trình, chúng tơi đưa số đề nghị giải pháp nhằm hoàn thiện cho vấn đề việc làm niên DTTS TP.Hồ Chí Minh, giúp cho lực lượng phát huy phẩm chất người niên qua lao động, việc làm Các đề nghị giải pháp đưa hướng tới nhiều đối tượng, có niên DTTS; cộng đồng DTTS; sở có sử dụng lao động niên DTTS; quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân thực công tác dân tộc; quyền địa phương Nâng cao ý thức tâm cho niên dân tộc thiểu số tầm quan trọng việc học nghề giá trị việc làm để có công việc ổn định Cần nâng cao ý thức cần thiết phải có nghề chun mơn việc làm ổn định cho niên DTTS Kết điều tra cho thấy, có 25,5% tổng số niên DTTS làm việc học nghề, số không học nghề chiếm đến 74,5% Xét khía cạnh giới, nữ niên DTTS có học nghề nam niên (22,4% - 77,6%), nữ niên Khmer có đến 87,9% khơng học nghề Đây tỷ lệ đáng báo động, có đến ¾ niên làm việc khơng trang bị kỹ nghề bản, điều 33 M T SỐ GIẢI PHÁP TẠO VI C LÀM CHO THANH NIÊN DÂN T C THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH định cho niên DTTS vào có hiệu quả, cần có hỗ trợ vị chức sắc có tiếng nói cộng đồng dân tộc qua việc giải thích cho niên dân tộc hiểu rõ tầm quan trọng việc học nghề, trau dồi kỹ nghề, trau dồi kiến thức tương lai nghiệp sau Khuyến khích cổ vũ niên dân tộc tham gia vào buổi giao lưu văn hóa, hướng nghiệp tương lai… để họ cởi mở hòa nhập với nếp sống thị thời kỳ đổi Các chức sắc dân tộc có vai trò quan trọng cầu nối Nhà nước, quyền niên cộng đồng dân tộc họi Ngồi ra, thành phố cần có sách hỗ trợ, giúp đỡ niên DTTS kinh phí học nghề Mặc dù thành phố có nhiều trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề, chưa thu hút niên DTTS Thành phố chưa có sách riêng dạy nghề cho người DTTS [3, tr.30] Kết điều tra cho thấy, thực tế có ¼ số niên DTTS có học nghề Khó khăn lớn việc học nghề kinh phí (bao gồm học phí chi phí phụ), chiếm tỷ lệ 31,8% ý kiến, cao hẳn ý kiến khác thiếu định hướng nghề nghiệp (24,8%), xa nơi cư trú (16,7%), Ngồi kinh phí cho việc học nghề, người học tiêu cho sống ăn, mặc, ở… thời gian học Chính việc giúp đỡ cho người niên DTTS kinh phí học nghề tạo điều kiện cho họ dễ dàng việc tìm lấy nghề để mưu sinh Ngoài việc tiếp tục thực sách miễn học phí cho dân tộc Chăm, Khmer từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông từ năm học 2013 2014 đến năm học 2019 - 2020 mưu sinh Với hai gánh nặng này, họ chọn đường mưu sinh dễ dàng tầm tay Từ đó, họ ngại học nghề, bỏ dở dang việc học nghề, đồng thời lại nơn nóng có thu nhập với cơng việc đòi hỏi có kỹ nghề Tâm lý khơng xem trọng việc học nghề riêng niên DTTS có, mà khuynh hướng chung xã hội Việc trọng cấp, việc đào tạo cân đối nguồn nhân lực với số sinh viên tốt nghiệp đại học ngày nhiều, cơng nhân có tay nghề, đáp ứng u cầu cơng việc ln ít, thiếu Thêm nữa, khuynh hướng tuyển dụng nhân có trình độ cao nhu cầu công việc, đặc biệt khối quan, doanh nghiệp Nhà nước diễn phổ biến Trong bối cảnh thế, việc học nghề bị lu mờ nằm ngồi đích đến nhiều niên Vì vậy, cần nâng cao ý thức, tinh thần niên DTTS việc tìm kiếm hội học nghề, tâm học lấy nghề nâng cao trình độ tay nghề để cạnh tranh thị trường lao động ngày mở rộng liệt Mọi cố gắng giúp đỡ quyền, người chung quanh khơng thể có hiệu thân người niên DTTS không cố gắng việc học nghề, tìm việc làm, làm việc Việc nâng cao ý thức cần thiết phải có nghề chun mơn việc làm ổn định việc làm đòi hỏi tâm, kiên trì khơng quyền, đồn thể cấp, đồn thể niên, phụ nữ mà tâm thân người niên DTTS Để việc nâng cao ý thức cần thiết phải có nghề, việc làm ổn 34 TRƯƠNG HOÀNG TRƯƠNG - VŨ NGỌC THÀNH phù hợp với qui định tơn giáo mà lại khó tìm quán ăn đường Để việc hướng nghiệp vào hoạt động có hiệu quả, cần phải thực việc hướng nghiệp cho niên DTTS bậc học phổ thông, cách tổ chức thường xuyên hoạt động “sinh hoạt hướng nghiệp”, trực tiếp tìm hiểu giới nghề nghiệp, thị trường lao động, lợi ích có nghề phù hợp, thiệt thòi khơng có nghề định Các hoạt động giáo dục khác tham quan sản xuất, tìm hiểu nghề lĩnh vực kinh tế qua phương tiện thông tin đại chúng, qua tủ sách hướng nghiệp, hướng dẫn người có trách nhiệm cộng đồng tổ chức xã hội Thông qua hướng nghiệp, niên làm quen với nghề xã hội, nghề phù hợp để phát triển cộng đồng Cơng việc thể suốt năm ngồi ghế nhà trường Nhiệm vụ giúp niên có điều kiện tìm hiểu nghề xã hội Từ làm quen này, giúp cho niên DTTS trả lời câu hỏi: Trong giai đoạn nay, nghề cần phát triển nhất, thái độ nghề v.v Đồng thời, niên phải biết yêu cầu tâm sinh lý mà nghề đặt ra, điều kiện vào học nghề v.v… Tóm lại, nhiệm vụ hình thành niên q trình xác định đắn nghề cần phát triển thân Trong trình tìm hiểu nghề, học sinh xuất phát triển hứng thú nghề nghiệp Chủ động cung cấp thông tin tuyển dụng cho niên dân tộc thiểu số kiên trì theo dõi Thanh niên DTTS gặp khó khăn sách Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2014 - 2020 [8, tr.16], nên quan tâm đến việc học nghề cho niên DTTS Quan tâm đến việc hướng nghiệp, chọn nghề cần học, vào nhu cầu việc làm địa phương, cộng đồng, đồng thời phù hợp với khả năng, điều kiện thân Đa số niên DTTS cần giúp đỡ nghề nghiệp, việc làm thuộc diện nghèo, học vấn thấp, thế, bị hạn chế hiểu biết nhu cầu lao động thành phố, xu hướng đến vấn đề hiệp định kinh tế quốc tế mà Việt Nam tham gia có hiệu lực Do đó, họ cần giúp đỡ định hướng nghề nghiệp để sau thời gian học nghề, dài hay ngắn, có việc làm phù hợp với khả năng, có thu nhập ổn định Cuộc điều tra định lượng đề tài cho biết, niên có học nghề có 24,2% có ý kiến gặp khó khăn thiếu định hướng nghề nghiệp Tức là, học nghề rồi, nhận định thiếu định hướng nghề nghiệp nên gặp khó khăn việc học Khó khăn đứng sau khó khăn học phí thấp Định hướng nghề cho niên DTTS để họ tự xác lập nghề nghiệp tới định việc chọn lựa cách có ý thức nghề chun mơn phù hợp với khả thân, yêu cầu xã hội với sinh hoạt cộng đồng với đặc điểm văn hóa, tơn giáo Ví dụ người Chăm Hồi giáo thích nghề tự nghề lái xe ngồi thu nhập khá, họ khơng bị gò bó giấc (phù hợp đặc điểm dân tộc), dùng bữa mang theo ăn 35 M T SỐ GIẢI PHÁP TẠO VI C LÀM CHO THANH NIÊN DÂN T C THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH “Ngày hội hướng nghiệp việc làm” với quy mô lớn nhằm giúp niên chưa có việc làm việc làm khơng ổn định có hội giao lưu trực tiếp với đơn vị tuyển dụng, nộp hồ sơ, vấn xin việc [5, tr.37] Nâng cao chất lượng nguồn lao động niên DTTS Chất lượng lao động niên DTTS dừng lại mức độ giản đơn, phần đông chưa qua đào tạo tay nghề Do vậy, cần nâng cao lực lao động lực lượng này, để họ có tay nghề vững vàng, có chun mơn - kỹ sâu nhằm hội nhập vào thị trường lao động bối cảnh hội nhập sâu rộng đô thị động, phân hóa sâu sắc TP Hồ Chí Minh Đào tạo, tái đào tạo tay nghề cho niên DTTS vấn đề vấn đề cấp bách Việc nâng cấp lực cần tổ chức thường xuyên định kỳ với khảo sát thống kê tình hình lực lao động niên DTTS, từ xây dựng sở liệu để có phương hướng cụ thể tương thích Củng cố tính bền vững việc làm phi thức, tăng cường quản lý khu vực kinh tế phi thức thị Một khu vực kinh tế phi thức giám sát quản lý nâng đỡ, người lao động có niên DTTS hưởng lợi trực tiếp gián tiếp từ việc kiểm soát hoạt động đăng ký kinh doanh, minh bạch hóa chế độ lương bổng bảo hiểm lao động, nâng cao tay nghề lao động giản đơn sở dịch vụ đô thị Việc giám sát khu vực kinh tế phi thức nhằm thúc đẩy tính bền vững việc tiếp cận với doanh nghiệp Họ thiếu người giới thiệu cho nơi thu nhận công nhân, thu nhận người lao động niên DTTS Để giải vấn đề này, cần tăng cường hoạt động Trung tâm giới thiệu việc làm quan dễ tiếp cận với doanh nghiệp cá nhân người niên DTTSii Các Trung tâm dạy nghề, Thành Đoàn, Đoàn Thanh niên, Trung tâm giới thiệu việc làm hướng nghiệp cần chủ động việc cung cấp thông tin trực tiếp đến cho lao động niên DTTS, thân niên DTTS có phần thụ động, niên nhập cư, niên người Chăm, nữ niên người Khmer, thường thiếu thông tin việc làm, định hướng việc làm Vì thế, ngồi việc chủ động tiếp cận, cần có tinh thần kiên trì, theo dõi giải việc tới cùng, phòng ngừa tình trạng bỏ nửa chừng nhiều lý ngại làm thủ tục hành chính, thiếu giấy tờ tùy thân, nhiễu thông tin… Các trung tâm Dịch vụ Việc làm, trung tâm Giới thiệu Việc làm quận/ huyện nên cử cán đến xã/phường, tham dự buổi sinh hoạt, họp đoàn thể Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… để thông báo tin tức tuyển dụng doanh nghiệp tuyển dụng khu công nghiệp, sở sản xuất đóng địa bàn quận/huyện (trước gửi đến phòng Lao động Trung tâm dạy nghề quận/huyện) để tư vấn hướng nghiệp ngành nghề phù hợp với niên Các tổ chức, đồn thể làm cầu nối cho quyền đến với niên có nhu cầu tìm việc làm Thơng qua tổ chức thông tin việc làm đến với niên Thường xuyên tổ chức 36 TRƯƠNG HOÀNG TRƯƠNG - VŨ NGỌC THÀNH cho việc làm lực lượng lao động điều thực hai số quan Nhà nước, gặp thuận lợi Việt Nam hợp tác với tổ chức ILO tiến hành chương trình hợp tác quốc gia ILO - Việt Nam việc làm bền vững năm 2006 - 2010 thực Chương trình tiếp theo, giai đoạn 2012 - 2016 Ban đạo Chương trình này, gọi Ban đạo Quốc gia Việc làm Bền vững thành lập vào tháng 5/2012, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) làm chủ tịch Chương trình có mục tiêu thúc đẩy cơng tác bảo trợ xã hội, giải nhu cầu việc làm bền vững cho nhóm lao động thiệt thòi dễ bị tổn thương có nhiều dự án để thực mục tiêu Chương trình Dự án hỗ trợ phát triển việc làm cho lao động trẻ nông thơn quốc gia (trong có Việt Nam), Dự án Tăng cường Quyền Cơ hội cho Người Khuyết tật Bình đẳng thơng qua pháp chế thực năm 2012 - 2013 Các nhóm DTTS người nghèo thuộc vào đối tượng cần hỗ trợ Chương trình Vì thế, hội gắn kết vấn đề việc làm bền vững người DTTS nghèo vào Chương trình quốc gia [9] Những chủ trương, sách cơng tác dân tộc, đặc biệt phát triển việc làm cho niên dân tộc thiểu số cần ý đến chi phối yếu tố văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng dân tộc thiểu số việc làm Thực tế cho thấy, yếu tố văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng DTTS mà chủ yếu người Khmer người Chăm gây khó khăn lớn công việc không cho thân niên dân tộc mà gây khó khăn cho người sử dụng lao động quan, doanh nghiệp, sở sản xuất Người Khmer năm thường có lễ hội truyền thống lễ hội Chol Chnam Thmây, lễ hội Ok Om Bok, Dolta, lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang thu hút đông đảo người Khmer xa quê trở tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng Những lễ hội thiêng liêng người Khmer, thường kéo dài nhiều ngày Nhiều niên dân tộc Khmer thành phố kéo quê tham gia vào sinh hoạt cộng đồng ảnh hưởng đến việc sản xuất nơi có sử dụng lao động nói Đối với người Chăm, giáo lý kinh Qur’an người Chăm Islam bắt buộc ngày họ phải hành lễ lần, năm có tháng Ramadan để tín đồ nhịn chay Việc nhịn chay năm tháng bắt buộc mang đến cho người Chăm nhiều lợi ích, xét mặt tín ngưỡng, nhịn chay giúp cho người đồng cảm với người có sống khó khăn, may mắn, khơng có ăn mặc, xét mặt y học nhịn chay giúp người lọc thể, tránh bệnh tật Đây lý khiến người Chăm thành phố thường chọn cơng việc có tính chất linh hoạt mặt thời gian Nhưng, nơi sử dụng lao động có kỷ luật lao động, có quy định cụ thể giấc làm việc mà nhân viên họ phải tuân thủ, người lao động nghỉ làm đến tháng năm Việc gây khó khăn cho niên người Chăm, buộc họ phải lựa chọn việc làm tín ngưỡng Và kết họ khơng gắn bó với cơng việc nơi sử 37 M T SỐ GIẢI PHÁP TẠO VI C LÀM CHO THANH NIÊN DÂN T C THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH dụng lao động cho họ nghỉ việciii Vì thế, chủ trương, sách công tác dân tộc cần ý đến yếu tố văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng, có biện pháp khắc phục hạn chế nêu Thực tế, có sở sản xuất linh hoạt thời gian lao động công nhân Chăm Islam Vào tháng Ramadan, họ chấp thuận cho niên Chăm lấy ngày phép năm để nghỉ (1012 ngày), ngày lại nghỉ không ăn lương Sự thỏa thuận làm cho cơng nhân gắn bó với việc làm với sở sử dụng lao động Phát huy lợi đặc thù văn hóa để tạo việc làm cho niên dân tộc thiểu số Những đặc thù văn hóa người DTTS mang đến cho niên DTTS số bất lợi việc làm, biết khai thác, đặc thù lợi Người Hoa mạnh sản xuất thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ với loại hình kinh doanh chủ yếu hộ gia đình Do đó, thành phố cần có chế giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho việc thành lập phát triển số lượng, quy mơ, hình thức doanh nghiệp hộ gia đình thơng qua việc tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục thành lập thủ tục hành khác, qua góp phần tạo việc làm cho niên dân tộc hộ gia đình, cộng đồng sinh sống Tương tự vậy, người Chăm mạnh bn bán nhỏ lẻ, đặc biệt có sản phẩm dệt thổ cẩm Chăm tiếng mà nhiều người Hồi giáo Đông Nam Á ưa thích sử dụng Nổi bật sản phẩm dệt Chăm loại lụa dệt kỹ thuật Ikat công phu nghệ thuật mà phương Tây ưa chuộng tính thẩm mỹ độ lạ sản phẩmiv Chợ Bến Thành nơi đến nhiều người Hồi giáo du lịch Những du khách tạm trú đông xung quanh khu vực có số người Chăm đến để giao dịch bn bán Họ cần có cửa hàng kiot nhỏ lẻ để bn bán, giá thuê cao, họ đặt vấn đề vay mượn vốn, vay nhiều khơng thể Vì vậy, cần có đề xuất hỗ trợ cho người Chăm khuếch trương lợi nơi đây, qua tạo việc làm khơng cho niên Chăm mà làm phát triển nghề dệt Chăm Tục ăn loại thịt ăn phải người Hồi giáo chế biến điểm đáng lưu ý điều kiện giúp cho người Chăm thành phố tìm kiếm việc làm Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có nhiều cơng ty xuất gạo, nước uống, mì, cà phê cho nước Hồi giáo Trung Đông, tiếp nhận niên người Chăm (đa số theo Hồi giáo) vào làm, đáp ứng phần yêu cầu ẩm thực người Hồi giáo qua việc xác nhận sản phẩm làm người Islam sản xuất Bên cạnh đó, nhà hàng ăn uống dành cho du khách người Hồi giáo TP Hồ Chí Minh sử dụng lao động niên người Chăm Islam để chế biến thức ăn, phục vụ thực khách, đáp ứng yêu cầu ăn uống người Hồi giáo theo qui định tôn giáov Các quan thực công tác dân tộc, sở giới thiệu việc làm, đề án hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm tham khảo đề xuất này, bổ sung vào chương trình hành động mình, nhằm 38 TRƯƠNG HOÀNG TRƯƠNG - VŨ NGỌC THÀNH tạo nhiều hội việc làm cho niên DTTS Huy động tham gia cộng đồng dân tộc thiểu số theo hình thức xã hội hóa giáo dục, đào tạo nghề hướng nghiệp cho niên dân tộc thiểu số Theo đó, Nhà nước cộng đồng DTTS (theo chế Nhà nước nhân dân làm) phối hợp nghiên cứu, xây dựng sở dạy nghề (Trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề) cách chun nghiệp, quy có quy mơ chất lượng cao có sức thu hút niên DTTS theo học Đặc biệt đào tạo tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, trọng kỹ nghề, tác phong kỷ luật lao động Mở rộng dạy học song ngữ Mở lớp dạy nghề cho người dân tộc thiểu số Đào tạo ngành nghề phù hợp với mạnh cộng đồng DTTS, phù hợp với truyền thống, tập quán họ để họ phát huy lực thân Tạo lập hệ thống kết nối thông minh tác nhân liên quan: Nơi sử dụng lao động + trung tâm hướng nghiệp + sở dạy nghề + sở giới thiệu việc làm + niên cộng đồng dân tộc thiểu số + quan cơng tác dân tộc Cần phải có phối hợp nhiều quan liên quan đến việc làm sở sản xuất, quan ban ngành, sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trung tâm hướng nghiệp, trường trung học nghề, cao đẳng, đại học thành phố để cung cầu lao động hiểu rõ nhau, để đào tạo nghề phù hợp với xu hướng tuyển dụng, người học nghề, người dự tuyển nắm yêu cầu cụ thể Hiện sở dạy nghề, quan cần tuyển dụng nhân lực sử dụng internet để thông báo nhu cầu tìm nhân lực thân người lao động tìm việc làm qua mạng Kết điều tra cho biết, có 36/198 ý kiến cho biết tìm việc làm qua mạng internet Những động thái bước đầu đơn giản hệ thống kết nối mà muốn đề cập Hệ thống kết nối thông minh tác nhân liên quan tích hợp thơng tin chi tiết cụ thể hơn, hướng đến phát triển tương lai, kết nối qua mạng vô tuyến hữu tuyến vào mạng Internet, từ phát triển “mạng lưới kết nối thứ” Việc thiết lập hệ thống kết nối thơng minh khơng đòi hỏi kinh phí, mà cần quan có sử dụng trang mạng tích hợp vào để vận hành 10 Đẩy mạnh chương trình xuất lao động, mở rộng thị trường xuất lao động, cần trọng đến thị trường có hiệu kinh tế cao có yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế lao động niên dân tộc thiểu số Thành phố cần thực chương trình nghiên cứu xác định ngành nghề quốc gia xuất lao động phù hợp với niên DTTS địa bàn, đặc biệt lao động Malaysia, Indonesia nước khu vực Trung Đông (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả-rập Xêút) nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống dễ tiếp cận niên người Chăm… nước Đài Loan, Singapore, Malaysia thị trường lao động truyền thống niên người Hoa chung ngôn ngữ yếu tố văn hóa, phong tục tập quán có nhiều điểm tương đồng Để việc thực chương trình xuất 39 M T SỐ GIẢI PHÁP TẠO VI C LÀM CHO THANH NIÊN DÂN T C THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH lao động niên DTTS trở nên có hiệu quả, thành phố cần thực cách đồng giải pháp sau nhằm góp phần giải việc làm cho niên DTTS: - Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức kinh tế tham gia xuất lao động, tích cực tìm kiếm thị trường lao động phù hợp với lao động DTTS để giảm áp lực việc làm nước đồng thời tạo điều kiện cho niên DTTS có hội tham gia vào thị trường xuất lao động - Hỗ trợ kinh phí cho niên DTTS việc xuất lao động, chủ yếu tiền đặt cọc, chân, tiền chi phí đào tạo học ngoại ngữ, pháp luật để nước lao động Đây vốn khó khăn chung đa số lao động Việt Nam tham gia vào thị trường xuất lao động, khó khăn cao nhiều niên DTTS họ người yếu mặt - Đảm bảo nguồn lao động cung ứng cho thị trường xuất lao động chất lượng số lượng Để làm điều này, doanh nghiệp, tổ chức xuất lao động cần liên kết với Sở Lao động - Thương binh Xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm thực tốt công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng Đối với lao động niên DTTS đa số chưa có trình độ tay nghề học vấn thấp, tham gia vào thị trường xuất lao động công việc giản đơn lao động phổ thơng, giúp việc nhà, trơng trẻ giúp họ có việc làm có số vốn định để làm ăn sau nước Chú thích i Ý kiến Haji Y Sa Umơ hội thảo “Việc làm niên người dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 - trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer”, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển tổ chức TP Hồ Chí Minh, tháng 11/2015 ii Ý kiến Arafat hội thảo “Việc làm niên người DTTS số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer”, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển tổ chức TP Hồ Chí Minh, tháng 11/2015 iii Ý kiến Haji Y Sa Umơ hội thảo “Việc làm niên người dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 - trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer”, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển tổ chức TP Hồ Chí Minh, tháng 11/2015 iv Ikat phương pháp tạo hoa văn lụa kỹ thuật “chống nhuộm” Hoa văn sản phẩm hình thành thơng thường từ cách dệt sợi có nhiều màu theo mơ hình khác nhau, mà hình thành từ khoảng trống khơng nhuộm màu sợi v Ý kiến Phú Văn Hẳn hội thảo “Việc làm niên người dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 - trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer”, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển tổ chức TP Hồ Chí Minh, tháng 11/2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Chải, Trần Thanh Pôn (đồng chủ nhiệm) (1998), Người Khmer TP Hồ Chí Minh mối quan hệ với bên ngoài, đề tài Sở Khoa học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Phan Văn Dốp, Vương Hồng Trù (2011), Người Chăm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh 40 TRƯƠNG HỒNG TRƯƠNG - VŨ NGỌC THÀNH Trung ương (2010), Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009: kết toàn bộ, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Thanh Hải (chủ nhiệm) (2014), Đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số địa bàn TP Hồ Chí Minh, đề tài Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh Ban dân tộc TP Hồ Chí Minh (2015), “Thực trạng việc làm niên người dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh” Kỷ yếu hội thảo Việc làm niên người DTTS TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 - trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển tổ chức, TP Hồ Chí Minh ngày 27/11/2015 Trần Hồi Sinh (chủ nhiệm) (2008), Quan hệ kinh tế người Hoa TP Hồ Chí Minh với người Hoa Đông Nam Á, đề tài Sở Khoa học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Vũ Ngọc Thành (2014), “Vấn đề hướng nghiệp dạy nghề cho niên vùng thị hóa TP Hồ Chí Minh nhìn từ phía quyền huyện Nhà Bè” Kỷ yếu hội thảo Biến động việc làm TP Hồ Chí Minh - thực trạng vấn đề đặt ra, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/8/2014 ILO (2012), “Chương trình hợp tác Quốc gia ILO – Việt Nam việc làm bền vững giai đoạn 2012-2016”, truy cập từ http://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Instructio nmaterials/WCMS_434273/lang-vi/index.htm Trương Hoàng Trương (chủ nhiệm) (2016), Việc làm niên dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 (trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer), đề tài Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển chủ trì, quản lý Sở Khoa học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh 10 Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Phát triển (2015), Kỷ yếu hội thảo Việc làm niên người dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2020 trường hợp người Hoa, người Chăm người Khmer, TP Hồ Chí Minh, ngày 27/11/2015 Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Ngày nhận bài: 07/4/2017 Biên tập xong: 15/8/2017 41 Duyệt đăng: 20/8/2017 ... tạo nghề cho người dân tộc thiểu số địa bàn TP Hồ Chí Minh, đề tài Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh Ban dân tộc TP Hồ Chí Minh (2015), “Thực trạng việc làm niên người dân tộc thiểu số. .. Để việc thực chương trình xuất 39 M T SỐ GIẢI PHÁP TẠO VI C LÀM CHO THANH NIÊN DÂN T C THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH lao động niên DTTS trở nên có hiệu quả, thành phố cần thực cách đồng giải. .. sách cơng tác dân tộc, đặc biệt phát triển việc làm cho niên dân tộc thiểu số cần ý đến chi phối yếu tố văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng dân tộc thiểu số việc làm Thực tế cho thấy, yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan